FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009"

Transkript

1

2 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

3 side Prosjektets ide og mål 1.2. Finansiering og samarbeidspartnere 1.3. Organisering 1.4. Gjennomføring 1.5. Resultatene side Øra Industripark Bedrift og kunstner Bakgrunn, tema og mål Organisering Gjennomføring Resultatene Evaluering 2.2. Torvbyen side Bedrift og kunstner Bakgrunn, tema og mål Organisering Gjennomføring Resultatene Evaluering 2.3. Normark side Bedrift og kunstner Årsaker og manglende gjennomføring side 14 3

4 Østfold kunstnersenter og Torvbyen vant Kultur- og næringsprisen 2009 for beste samarbeid mellom kunstner og bedrift under Forum for Kultur og Nærings kåring i Oslo 25. august. Fra venstre; Jens O. Simensen, Bibbi Børresen, Øivind Kvammen, Trine Eriksen, Birthe Marie Løveid og Monique Blystad 1.1.Prosjektets ide og mål En kreativ allianse er et samarbeid mellom en bedrift og en kunstner hvor målet er å løse en konkret utfordring i bedriften Dette var hovedmålet da Østfold Kunstnersenter i 2008 startet sitt arbeid med kreative allianser. Kultur og næring skal spille sammen og ha gjensidig nytte av hverandre. Gjennom å kombinere kunstnerens kreative tilnærmingsmåter med bedriftens styrke og kompetanse, skal konkrete utfordringer løses. Følgende mål ble formulert: Fremme innovasjonskraften til næringslivet i Østfold ved å tilføre bedrifter ny kompetanse og nye impulser gjennom kontrollerte og tette allianser mellom bedrifter og kunstnere. Undersøke og dokumentere hvordan kunstnerisk kompetanse kan berike bedriftens produktutvikling og merkevarebygging. Styrke samhandlingen mellom kulturnæringene og det tradisjonelle næringslivet for å oppnå en vinn-vinn situasjon Markedsføre oss som en kreativ næringsregion. Det var bakgrunnen som førte til følgende konkrete formulerte utfordringer i de tre utvalgte bedriftene: Få fram et beslutningsunderlag for hvordan et gammel industrilokale kan omdannes til et kunstsenter. Forsterke et kjøpesenters posisjon som den fremste møteplassen i Østfold. Etablere sterkere fellesskapsfølelse og bedre kommunikasjon i en bedrift under omstilling og med nye eiere. 1.2.Finansiering og samarbeidspartnere Prosjektet var finansiert og støttet av: Innovasjon Norge Østfold fylkeskommune Fredrikstad kommune Regionrådet i Nedre Glomma-regionen Fredrikstad Utvikling Forum for kultur og næring

5 5 Illustrasjon: Skisse for benk til prosjektet Torvbyen 1.4.Gjennomføring Prosjektet ble gjennomført i følgende faser: 1: Bedrifter ble kontaktet og etter hvert ble avtaler med tre aktuelle bedriftene signert. 2: Foreløpige definisjoner av oppgavene ble gjort mellom bedrift og prosjektledelse. 3: Det ble gjennomført workshops og kurs for vel 20 kunstnere for å forberede dem til arbeidet. 4: Intervjuer med aktuelle kunstnere ble gjort. 5: Kunstnere ble valgt ut slik at det ble en best mulig match med bedrift og oppgave. 6: Innledende prosjektmøte mellom kunstner, bedrift og prosjektledelse. 7: Fellesmøte mellom alle involverte bedrifter og kunstnere. 8: Prosjektplaner utarbeidet. 9: Prosjektene gjennomført. 10. Midtveiskonferanse med alle involverte. 11: Sluttrapport/evaluering og sluttmøte med alle involverte. 1.3.Organisering Styringsgruppe for prosjektet har vært: Østfold fylkeskommune v/ Kjetil Haugbro og Jan Albert Haagensen Fredrikstad Utvikling v/ Hilde Guttormsen Østfold kunstnersenter v/ Stefan Christiansen Ansvarlig operatør var Østfold Kunstnersenter (ØKS). Daglig leder i ØKS, Trine Eriksen, har vært prosjektleder og hatt med seg Bibbi Børresen og Jens O Simensen i prosjektgruppa. Børresen/Simensen har hatt hovedansvaret for framdriften av de enkelte prosjektene. Kunstneren hadde til rådighet halvannet månedsverk. I det ene prosjektet hadde kunstneren også med seg en assistent, en organisering som fungerte godt. I hver av bedriftene ble det opprettet samarbeidsutvalg hvor kunstner(e) og bedrift sammen dro arbeidet videre. 1.5.Resultatene I utgangspunktet var det tre prosjekter med bedriftene Øra Industripark, Torvbyen kjøpesenter og industri/handelsbedriften Normark. Av spesielle årsaker, omtalt senere i rapporten, ble ikke prosjektet med Normark gjennomført i sin helhet. For Øra Industripark og Torvbyen må prosjektene kunne karakteriseres som suksesser, sett både fra kunstner og bedrift. Dette bekreftes også senere i rapporten. At et av prosjektene, Torvbyen, også ble kåret som best i sin klasse i en nasjonal kåring av Forum for Kultur og Næring, er et bevis for at både prosess og resultat var godt. Det kan således konkluderes med at prosjektets mål om å synliggjøre at næringsliv og kultur kan ha gjensidig nytte av hverandre, er oppnådd. Samhandlingen skapte en vinn-vinnsituasjon. Det var også et mål å markedsføre Nedre Glomma som en kreativ næringsregion. Det ble oppnådd ved medieomtale, først og fremst lokalt. Men prosjektet medførte også interesse utenfor landets grenser, i form av en flernasjonal delegasjon som besøkte Fredrikstad og ble orientert om prosjektet. En annen viktig verdi er at ØKS gjennom arbeidet har opparbeidet verdifull kompetanse for denne type arbeid. Som et resultat av det deltar ØKS de neste to årene i en nordisk satsning for å videreutvikle en felles nordisk metode og modell for slike innovasjonsallianser i regi av interreg. Gjennom arbeidet med de tre alliansene utviklet ØKS sitt internasjonale nettverk på dette området, som igjen kan føre til kompetansehevning i Norge.

6 Bedrift og kunstnere Bedriften: Øra Industripark, Tidligere Denofa Fabrikker ble etablert i Her startet faktisk et av Norges første oljeeventyr med produksjon av fett og spiseoljer. Gradvis har imidlertid industriproduksjonen blitt trappet ned og i dag er det mange forskjellige virksomheter, store og små, som er leietakere på området. Kunstner: Laila Kongevold (Prosjektleder) er billedkunstner og utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun tok hovedfagseksamen med prosjektet Blindeskrift som visuell kommunikasjon i Har siden mottatt en rekke stipend og priser og deltatt på utstillinger i inn-og utland. Laila Kongevold arbeider med temporære installasjoner og har i de senere årene også utført flere permanente utsmykkinger i offentlig rom. Kunstner: Kristin Romberg (Prosjektassistent) er billedkunstner og utdannet ved University of Sydney-Australia, Westerdals Reklameskole og Einar Granum Kunstfagskole. Hun arbeider hovedsakelig med maleri og har hatt mange separatutstillinger i både inn- og utland. Kristin Romberg jobber også med andre prosjekter som videokunst og performance art Bakgrunn/tema/mål Et av lokalene innen Øra Industripark (ØIP) som står tomt er Hydrogenfabrikken. Til sammen er kvm lokaler tomme og bedriften ønsket å se på mulighetene for en utnyttelse til kunstneriske formål. Oppgaven ble derfor: Framskaffe et beslutningsunderlag for å se om Hydrogenfabrikken kan omdannes til et kunstsenter med vekt på bildende kunst. Kunstnerne i prosjektet skulle kartlegge interessen blant kunstnere på nasjonalt plan i en type kunsthall som kunne romme atelierer, verksteder og fellesverksteder med særlig vekt på muligheten for produksjon og formidling av samtidskunst. ØIP på sin side skulle utrede både økonomiske forutsetninger, bygningsmessige forhold og eiendomsutviklingen. Det skulle også innhentes erfaringer med lignende kunsthaller, driftsmodeller og arkitektinnspill. Tanken er at lokalene skal inneholde kunstneratelier, kunsthall/flerbrukshall, kontor, og produksjonslokaler. På den måten kan Hydrogenfabrikken bli et signalbygg for kunst og kultur i Fredrikstad.

7 Organisering Det ble tidlig i prosjektet etablert en arbeidsgruppe, sammensatt med to representanter fra kunstnere og tre representanter fra ØIP. Det ble holdt ukentlige prosjektmøter i oppstartsfasen samt flere uformelle idémøter mellom kunstnerne og ØIP, og mellom kunstnerne og prosessledelsen. Kunstnernes oppgave i prosjektarbeidet var å innhente opplysninger fra andre sentere / kunstnere og bistå med kunstfaglig kompetanse. ØIP s oppgave i prosjektet var å utrede tekniske og bygningsmessige tilpasninger som skal til for å etablere et kunstsenter i eksisterende bygg Gjennomføring Det er i perioden holdt fire møter mellom arbeidsgruppen og Allianseprosjektet. Det er arrangert tre fellesmøter med de to andre allianseprosjektene i ØKS`s regi Prosjektgruppen dro på befaring til lignende kunsthaller og prosjekter i forbindelse med researchen. For prosjektet Hydrogenfabrikken ble det utarbeidet en prosjektplan og en detaljert fremdriftsplan som det ble arbeidet og rapportert etter. Det ble i startfasen på prosjektet etablert en prosjektblogg (http://oipkunst.wordpress. com) hvor det blant annet ble opprettet en nær kontakt med prosjektledere for Tou Scene i Stavanger og USF Verftet i Bergen, to lignende prosjekter som en kan lære mye av. Det ble produsert et prospekt for å komme i kontakt med interesserte leietakere for å markedsføre planene for Hydrogenfabrikken. Denne ble distribuert lokalt og nasjonalt, utsendelse pr. og til nedlastning fra bloggen. I tillegg ble prospektet delt ut til 25 deltakere fra film, teater og mediebransjen i Østfold under Arena-workshop i mai. Allianseprosjektet har hatt flere avisoppslag i lokalaviser. Dette er med på å gi ØIP og Hydrogenfabrikken en positiv merkevare. Det er gjennomført en rekke visninger av bygningsmassen med stor interesse innenfor forskjellige kreative yrker. Kunstner: -Vi var to kunstnere i prosjektet som jobbet tett sammen med Bjørn Jensen fra ØIP både på idéplan og prosjektutvikling. Allerede før vi var i gang var vi overbevist om byggets og områdets potensiale som senter for kunstproduksjon. Etter gjentatte visninger i løpet av våren ble vi stadig mer overbevist i det vi ble guidet inn i nye tilgjengelige lokaler som passet utmerket til vår visjon av hva senteret kunne inneholde. Hydrogenfabrikken fikk raskt tilnavnet Fredrikstads skattekiste med tanke på hva det i fremtiden kan inneholde og skape av verdi for byen. Kunstnerens oppgave gikk dessuten ut på å synliggjøre denne verdien for ØIP og gi dem et innblikk i hvordan vi som faggruppe tenker og jobber. Vi var f.eks på en studietur til Gøteborg som lærte oss hvilke utfordringer driften av et slikt senter kan ha, samt et innblikk i hvordan et slikt atelierhus/fellesverksteder fungerer i praksis.

8 Resultatene Det er utarbeidet et beslutningsunderlag i tråd med prosjektmålet. Det anbefales at det arbeides videre med å etablere et Nasjonalt Kunstsenter i Hydrogenfabrikken ved Øra Industripark, i tråd med beskrivelse i sluttrapporten. Prosjektet er presentert overfor Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og andre viktige interessenter, og deres positive interesse støtter opp under anbefalingen. Fredrikstad kommune bevilget kroner til videreføringen av prosjektet i oktober For å få en forsvarlig oppfølging av prosjektet foreslås det å formalisere en prosjektorganisasjon. Prosjektgruppens mandat blir, gjennom en trinnvis oppbygging, å etablere et nasjonalt kunstsenter i Hydrogenfabrikken. Det kan dermed konstateres at Allianseprosjektet har ført til en videre prosess for å se om det er grunnlag for å etablere et kunstsenter i Hydrogenfabrikken. Kunstner: -Allianseprosjektet har gjort det mulig for oss enkeltkunstnere å være med på å utvikle og forme stedet vi arbeider og byen vi bor i. Vi ønsker å bruke Hydrogenfabrikken som trekkplaster for å få andre kunstnere til å flytte til Fredrikstad og skape en arena for tverrfaglig samarbeid. På denne måten vil vi være med på å skape et internasjonalt miljø som skal heve den kunstfaglige kompetansen i fylket. I løpet av prosjektperioden har vi fått flere kunstnere/kreative inn på området Evaluering/Vurdering fra bedrift og kunstner Kunstner: -Det har fungert veldig fint å være to kunstnere. I et så stort prosjekt som Hydrogenfabrikken kunne vi godt hatt mange flere timer tilgjengelig. Dette ble løst ved at coach Bibbi Børresen kom sterkt på banen ved søknad-og rapportskriving og at ØIP betaler kunstnere timebetaling for oppfølgingsjobben ved håndtering av interesserte leietakere. Allianseprosjektet har vært et godt team med mange støttespillere. Gjennom gjentatte eksponeringer av prosjektet i lokalpressen har idéen vår allerede fått rotfeste i Fredrikstad og vakt oppsikt nasjonalt. En solid rapport og stort engasjement fra Bjørn Jensen har vært med på å sikre et positivt vedtak fra styret. Uten Allianseprosjektet er jeg usikker på om vi ville fått til noe liknende her i Fredrikstad. Bedrift: -Hensikten med prosjektet var å utrede et beslutningsunderlag til ØIPs styre for etablering av en opplevelsesnæring på bedriftsområdet. Prosjektet har samlet verdifull informasjon om andre kunstsenter i Norge og Sverige hvor driftsform, eierstruktur, støtteordninger og kunstneres behov inngår. Kunstnernes kontaktnett og kunnskap har vært svært nyttig i dette arbeidet. Prosjektarbeidet har i tillegg gitt spennende sideprosjekter med andre kreative yrker. Bedrift: -Allianseprosjektet har lagt grunnlaget for den videre prosess for å etablere et kunstnersenter i Hydrogenfabrikken. Et kunstsenter passer godt inn i planen med å utvikle industriparkens nordlige område som grenser mot Vaterland til et bymiljø. For å få en gjennomføring av prosjektet arbeides det nå med å fastsette driftsformen og ansvarsfordeling mellom utleier og et driftsselskap.

9

10 Bedrift og kunstner Bedriften: Torvbyen er Østfolds største kjøpesenter, målt i omsetning. I 2008 omsatte senteret for kr 965 mill. Torvbyen har to eiere, Aberdeen Property Investors og Steen & Strøm AS, senteret ble etablert i 1988 og gjennomfører høsten 2009 sin tredje utvidelse. Kunstneren: Birthe Marie Løveid er utdannet som skulptør ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Siden 2003 mottar hun Statens Garantiinntekt for kunstnere. Hennes kunstneriske virke har sitt tyngdepunkt i og omkring kunsten i det offentlige rom. Birthe Marie Løveid har professors kompetanse i tredimensjonal billedkunst. I mange år underviste hun på kunstakademiet i Bergen, der hun også var rektor på Kunsthøgskolen (BKHS) i en periode Bakgrunn/tema/mål Torvbyen er Østfolds største møteplass med besøk per uke. Kjøpesenterets møteplassfunksjon blir stadig viktigere og det var et ønske om å utvikle disse som var utgangspunkt for oppgaven. Samtidig hadde senterledelsen et behov for at alle senterets medarbeidere skulle få en større forståelse for hvor viktig det er at de besøkende opplever senteret som en trivelig møteplass. Summen av dette gjorde at det var naturlig å bruke den allerede etablerte Torvbyen Senterskole som arena for dette arbeidet. Oppgaven var altså: Hvordan utvikle Torvbyen som møteplass? Organisering Arbeidsoppgaven ble presentert på en kick-off-samling senteret gjennomførte i februar Det ble satt sammen en arbeidsgruppe som bestod av fem personer fra butikkene i tillegg til markedskoordinator Monique Blystad, som sammen med kunstner Birthe Marie Løveid, har ledet arbeidet i gruppen. I tillegg til møtene i arbeidsgruppen har det vært gjennomført to samlinger i Torvbyen Senterskole, denne organiseres med tre kurs pr dag, hver med ca 65 deltakere. Det betyr at det har deltatt ca 200 personer på hver av de tre fellessamlingene. Prosjektet strakk seg over ca seks måneder.

11

12 Gjennomføring Kunstner: - Fra kunstnerens side har arbeidet først og fremst gått med til bearbeiding av innhentet materiale for å nå overordnet mål både i forkant og etterkant av de mange møter. Konkret har det handlet om idèutvikling og pedagogisk tilrettelegging for å starte og videreføre prosessen der så mange ansatte som mulig i større eller mindre grad har deltatt. Siden det var så mange ulike mennesker involvert laget jeg meg tidlig en pyramide for samarbeid og effektiv informasjonsflyt, der markedskoordinator er blitt min nærmeste medspiller. Neste ledd var et knippe på fem butikksjefer. Så var det hele massen av de som deltok. Disse traff jeg på en i bedriften allerede etablert arena; Senterskolen. Mitt viktigste verktøy har vært billedkommunikasjon der jeg har brukt power-point programmet dynamisk, dvs endret bildene underveis i prosessen i relasjon til hvert møte. Bedrift: - På Senterskolen ble deltakerne inndelt i grupper. Her fikk gruppene en innføring i arbeidsoppgavene og de kom med forslag til hvordan oppgavene skulle løses. Man kom fram til at senterets logo skulle være sentral i utformingen av ferdige produkter. På neste samling fikk gruppene utdelt logobitene i miniatyr og lagde så forslag til konkrete produkter. Arbeidsgruppen har underveis hatt flere møter hvor de har konsentrert seg om de mange forslagene som gruppene på senterskolen har kommet med Resultatene Kunstner: - Resultatet fra mitt ståsted er en konkret plan på et gjennomførbart markerings/markedsførings-prosjekt for bedriften der logoen og begrepet møteplassen med det store hjertet står sentralt. Prosjektet håper jeg også har vært en spennende, samlende og stressdempende faktor i opptakten til en omfattende ombyggings- og oppussingsprosess i Torvbyen. Det virker som det er vilje i bedriften til å gå videre etter dette og fysisk realisere de beste produktene i planene som er utviklet. Bedrift: - Dette prosjektet har pågått parallelt med at senteret er i et utbyggings- og moderniseringsprosjekt. Det har vært en utfordring for senterledelsen å kombinere resultatene fra prosjektet med arkitektenes forslag til uforming av møteplassene. Prosjektet ble bestemt gjennomført etter at budsjettene for 2009 ble vedtatt, derfor har vi måttet finne midler til produksjon av det vi har bestemt skal lages, i ettertid. Til tross for dette er produksjonen nå i gang og vi ser med forventning frem til å få både skulptur og hjertesofaen på plass Evaluering/Vurdering fra bedrift og kunstner Kunstner: - Min høyre hånd, markedskoordinatoren, var (og er) avgjørende for den gode stemningen og det gode flytet i prosessen som både har gitt prosess-resultater som kvalifiserer til priser, og gode resultater sett i et kunstnerisk perspektiv. Utover det kjennes det fra mitt ståsted som det for det meste er min fag-kompetanse som har vært navet i prosessen. Jeg har brukt erfaringer fra undervisning, ledelse og ikke minst kunstnerisk utviklingsarbeid (idèutvikling). Jeg har fått tilbake en erfaringen der jeg har fått lukte på stordrift. Konstellasjonen i min samarbeidspartner (det store kjøpesenteret) var i utgangspunktet ukjent, men det viste seg at folk er folk, få eller mange, man kommuniserer stort sett på samme måte med dem. Prosessen har vært krevende, spennende, givende og ikke minst morsom. Jeg ville ikke nøle med å gå inn i et slikt samarbeide igjen dersom anledningen bød seg. Bedrift: - Vi synes dette har vært et meget spennende prosjekt. Vi startet et prosjekt vi ikke visste hvor skulle ende og det har vært en spennende reise hvor vi i fellesskap med Birthe Marie har klart å engasjere svært mange av senterets medarbeidere. Det har kommet mange innspill underveis i prosessen og det er ingen tvil om at mange har satt pris på at vi har jobbet så bredt med en litt utradisjonell oppgave. Det har vært en stor glede å få arbeide sammen med kunstneren og vi har alltid sett frem til møtene med henne der hun har lagt fram det hun har bearbeidet etter innspill og forslag fra arbeidsgruppen. Det kanskje mest spennende av alt i dette prosjektet er den stoltheten og eierfølelsen vi forventer vi vil oppleve blant de to hundre som har deltatt, når skulpturen og hjertesofaen blir avduket senere!

13 Bedrift og kunstner Bedrift: Normark AS: Baderomsutstyrs-grosist. Årlig omsetning sank med ca. 30% i Delvis nye eiere og ny ledelse tok over i begynnelsen av Ni ansatte stasjonært, distriktsrepresentanter av selgere spredt utover landet. Kunstner: Camilla Wexels Riser, utdannelse: Akademi for Scenekunst (tidligere Figurtetareakademiet) Hun har jobbet flere år innen teater og figurteater og har blant annet erfaring fra gjennomføring av store events for næringslivet. Bakgrunnen for at denne bedriften meldte seg og ble valgt var et eierskifte og med det både nye mål og arbeidsmåter for bedriften som importerer og produserer baderomsutstyr. Oppgaven ble definert som: Bidra til bedre samarbeid og kommunikasjon i en omstruktureringsprosess Årsaker og manglende gjennomføring Flere møter mellom prosjektledelse og bedrift ble holdt og kunstner engasjert. Kunstneren hadde også flere møter med bedriftsledelsen og det ble laget en plan for arbeidet. Kunstneren ble også presentert for en rekke av de ansatte og det ble avsatt arbeidsplass for henne i de omgivelsene hun syns passet best til prosjektet. Hun ble også vist rundt i lagerbygninger og vist rom hvor det var mulig å utvikle prosjektet med samlinger av de ansatte. Imidlertid ble dette arbeidet aldri igangsatt. Det viste seg at problemene knyttet til eierskiftet og omstillingen var vesentlig større enn antatt. Opprinnelig var det enighet om at den første samlingen burde kunne skje i mars/april. Etter hvert som de nye eierne og ledelsen fikk overdragelsen på plass, viste det seg at en rekke avtaler og leveranser som var viktige forutsetninger for overtakelsen, ikke var nedtegnet i bindende avtaler. April og mai måtte derfor ledelsen stort sett bruke på å reise verden rundt for å sikre avtalene. Juni ble da satt som prosjektstart etter inngripen fra prosessledelsen, og både kunstneren og prosjektledelsen forholdt seg til den avtalen som gjeldende. Da juni var forbi og fellesferien i gang, var bedriften ennå ikke ferdig med problemene og det ble antydet at september/oktober med sikte på avslutning i november, ville passe bedre. Både kunstner og prosjektledelse tilpasset seg dette og vi mente fortsatt å ha muligheter til å gjennomføre et godt prosjekt for bedriften. Da vi etter gjentatte forsøk ikke klarte å få til et felles møte mellom bedriften, kunstneren og prosjektledelsen verken i august eller september, måtte det konstateres at det ikke var klima og praktiske muligheter for å gjennomføre prosjektet overhodet. Denne situasjonen førte til flere komplikasjoner: - Kunstneren hadde avsatt tid og ressurser til å arbeide med bedriften, men kom aldri i gang og nedla et forberedende arbeid som det aldri ble bruk for. - ØKS, som prosjektdriver, kom i et dilemma i forhold til kunstner som hadde avsatt tid uten at noe oppdrag kom. - Den samlede prosjektledelse brukte mye ressurser på å planlegge og redde et prosjekt, uten at dette lykkes. - Bedriftslederen ønsket hele tiden å gjennomføre prosjektet. Han fikk aldri de nødvendige interne forutsetninger, men måtte konsentrere seg om redningsaksjonen. Denne utviklingen kom som en stor overraskelse på prosjektledelsen, da dette framsto som en bedrift med mot og ønske om å utvikle en allianse. Det er en bedrift med mye faglig kompetanse i den nye ledelsen og med godt entrepenørskap som grunnlag. Som eksempel kan nevnes at bedriften gjennomfører prøver med slangetyper og koblinger for SINTEF, i et prosjekt for å redusere vannlekasjer i boliger. Prosjektledelsen har nøye drøftet hvordan slike situasjoner kan unngås. Det konstateres at kontrakt ble inngått og viljen fra bedriftsledelsen var stor i startfasen. Det ble også lagt inn betydelige ressurser for å se om arbeidet kunne gjennomføres ut fra andre vinklinger enn opprinnelig tenkt. Prosjektledelsen kjente alle den aktuelle bedriftsleder som en kompetent og positiv person som også hadde innsikt i kreative kunstneriske prosesser. Men det oppsto altså interne problemer i bedriften som umuliggjorde arbeidet, og et sviktende marked pga finanskrisen gjorde ikke situasjonen enklere. Dette var forhold som var vanskelig for prosjektledelsen å vurdere i det forberedende arbeidet. Erfaringene er tatt med videre inn i vurdering av kontrakter og andre juridiske forhold når ØKS nå er i gang med KIA-prosjektet som en videreføring av de kreative allianser som er omtalt i denne rapporten. Den bedriftsøkonomiske verden er nok også sånn at denne type kriser kan oppstå uten at eksterne parter kan gjøre så mye med dette utover å kvalitetssikre partnerne i forkant.

14 Bente Støa, Førstelektor i kunstformidling, Institutt for kultur- og humanistiske fag Høgskolen i Telemark/ Bø, er blitt invitert med i en forskergruppe innenfor Culvert-programmet for å følge kunstnernes utvikling i ØKS- prosjektet. Støa analyserer og drøfter kunstneres forståelse av eget bidrag når de velger å inngå allianser med bedrifter, og innovasjonsalliansen i regi av Østfold kunstnersenter (ØKS)/Østfold fylkeskommune brukes som case. Utgangspunkt for delprosjektet er den stadig mer aktive rolle kunstnere spiller innenfor samfunns- og næringsliv. Betydningen av innovasjonsallianser for utvikling i næringslivet blir fremhevet av forskere (Florida 2002, Darsø 2004, Gran og De Paoli 2005), mens det i mindre grad er blitt forsket på alliansenes betydning for kunstnerne som deltar. Delprosjektet tar sikte på å synliggjøre kunstnernes forståelse av eget bidrag. Ved hjelp av dialog mellom mennesker med ulike kompetanser og forståelsesrammer, ser bedriftslederne for seg at relasjonelle, kommunikative prosesser skal tilføre bedriften nye tanker, ny forståelse og ny kunnskap. Den instrumentelle verdi av kunstnernes bidrag synes åpenbar, men i hvilken grad kan vi si at kreative allianser tilfører ny forståelse og kunnskap til kunstnernes kunstneriske arbeid? Fredrikstad Blad 6. mars 2009 Resultatet av forskningsprosjektet vil foreligge i to artikler for publisering i

15 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

16 FORSIDEFOTO: FRA HYDROGENFABRIKKEN, KONSERT AV LISA HJALMARSON (EKSAMENSARBEID AKADEMI FOR SCENEKUNST) FOTO STEFAN CHRISTIANSEN Les mer om Innovasjonsalliansene på Nye innovasjonsallianser blir opprettet gj ennom EU-prosjektet KIA Kreative allianser hvor 3 land er involvert. Les mer om dette EU-prosjektet på: Eller ta kontakt på e-post: /trykk: Møklegaards Trykkeri AS

Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm

Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm konsernet, har flere ganger vunnet årets utmerkelse i kjeden.

Detaljer

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Delta i oppbyggingen av et unikt kunstmiljø i Fredrikstad! 2800 kvadratmeter er klar

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM

UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM Nå åpner muligheten seg igjen for 4 nye gründere som ønsker kontorplass med oppfølging og rådgivning midt i hjertet av det kreative

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. Trondheimsfjorden Ramsarsenter connecting people and nature Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. mai Trondheimsfjorden Ramsarsenter SA Lokalisering Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen.

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen. Prosjektplan, Verdensborgeren 2012/2013 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Fra kommuneplan: Drammen skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen og utnytte potensialet

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Aurskog-Høland Afasiforening

Aurskog-Høland Afasiforening SLUTTRAPPORT PROSJKETLEDER: Logoped Sissel Tønneberg, Nesveien 132, 1960 Løken Prosjekttittel: Prosjekttema: Slagferdig kunst Kunstopplevelser og egen produksjon for eldre slagrammede er viktig kommunikasjonshjelpemiddel

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen ART HABITAT B & T ART HABITAT Bakgrunn & Tema Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011 Magnus Haugen BAKGRUNN & TEMA Innhold Tema Problemstilling Program & Aktivitet Tomt Kilder TEMA TEMA Utgangspunkt ulike

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling? Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling? KREATIVITET HVA ER DET? Creatio (lat.) kommer av creare = skape Evne til nyskapelse Idérikdom Evne til å realisere idéer Kreativitet og

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Tredreiing var populært. Prosjektleder: Helena B. Redding Dette prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering FORORD

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Refleksjoner rundt prosjekter i Samtidsnett

Refleksjoner rundt prosjekter i Samtidsnett Refleksjoner rundt prosjekter i Samtidsnett Svein Gynnild Seniorrådgiver, Samtidsnett 13. november 2014 www.maihaugen.no/no/samtid/ Prosjekter versus nettverk Prosjekt: innsats som gjøres for å oppnå et

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer