Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune"

Transkript

1 KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus- organisasjonssjef , e-post: Navn på prosjektet Sammen om et godt omdømme. l prosjektene Visjon: være attraktive arbeidsgivere og gode kommuner å bo i. Delprosjekt vil være: Rekruttere og beholde ansatte Nærværsprosjektet Kompetanseheving, strategisk kompetanseplanlegging Reduksjon av ufrivillig deltid Hvordan få prosjekter over i daglig drift og sp redning til hele organisasjonen Tema Bakgrunnsinformasjon (Sykefravær heltid-deltid komoetanse-rekrutterinq omdømme) Lokale utfordringer/begrunnelse for ønsket deltakelse. Lovfesting av samkommuner, Levanger og Verdal har en samkommune,lnnherred samkommune, som den første i landet. Dette gir oss mulighet for videreutvikling og samarbeid rundt felles utfordringer, eksempelvis samhandlingsreformen. Likeledes gjelder dette utdanning av egen arbeidskraft, for eksempel lærlingeordningen. Frafall er større enn rekruttering grunnet naturlig avgang og økning av behov. Kommunen er en stor utdanningsinstitusjon. Dette gir oss tilgang på potensiell framtidig arbeidskraft, og bør kunne utnyttes i rek rutte ri ngsøyemed. Færre kvalifiserte søkere til ledige st illinger.. Vi har for mange små stillinger. Eventuelle tidligere prosjekter eller andre innsatser Innenfor samme utviklingsområde: Kvalitetskommuneprogrammet, både Verdal og Levanger deltok herunder delprosjektene: Medarbeiderskap Kvalitetssystem Uønsket deltid Redusert sykefravær Tverrfaglig forebyggende satsning på barn Rekrutteringspatrulje i samarbeid med KS. Tidligere oppnådde resultater. Se rapporter kvalitetskommuneprogrammet Side l av 4

2 Prosjektets/prosjektenes forankring i kommunens utviklingsarbeid Det er opprettet styringsgruppe, trepartssamarbeid. Denne styringsgruppa er også samarbeidsutvalget for lnnherred samkommune, ordfører i Verdal kommune er leder pr. dato. Gruppa er sammensatt av arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og politikere fra begge kommuner. Prosjektets/ prosjektenes mål Hva ønskes oppnådd Kriterier for måloppnåe Ise Hvordan skal resultater måles? Godt omdømme, måles ved brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser som foretas annethvert år i Verdal og Levanger. Kriterier for måloppnåelse( vi vil jobbe med): Rekruttere og beholde ansatte. Ønsker flere søkere med riktig kompetanse til ledige stillinger. Beholde kompetente medarbeidere. synliggjøre fordelene med kommunen som arbeidsplass/giver. Vi vil ha systematisk kartlegging av sluttårsak. Nærværsprosjekt, vedlagt prosjektplan, stikkord er økt fokus på nærvær, sette inn tiltak tidlig. Måles ved sykefraværsstatistikk. Kompetanseheving, strategisk kompetanseplanlegging. Mål er at kommunene har tilstrekkelig kompetanse til å løse dagens og fremtidens oppgaver. Vi vil framstå som attraktive arbeidsgivere og gi ansatte utviklingsmuligheter. Kompetansekartlegging er gjennomført, ut fra denne kan vi ta ut årlige rapporter på ny kompetanse. Vi kan sammenligne resultatene med kommunenes kompetanseplaner. Reduksjon av ufrivillig deltid. Fra prosjekter til drift. Innhold Hva skal en Utvikle en attraktiv arbeidsgiverstrategi slik at Levanger og Verdal kommuner utvikle? framstår som en attraktiv arbeidsplass. Hvilke tiltak skal Tiltak for å rekruttere og beholde: gjennomføres Vurdere hvordan og hvor ledige stillinger annonseres.? Lage et kartleggingsverktøy som brukes når ansatte sier opp sin stilling. Lage informasjonsmateriell der det står hva vi er gode på i kommunene, fordelene med kommunene som arbeidsplass. Tiltak ang. nærværsprosjekt: Se prosjektplan Tiltak kompetanseheving, strategisk kompetanseplanlegging: Lage en overordnet kompetanseplan for kommunene. Tiltak reduksjon av ufrivillig deltid: Kartlegge delstillinger og ufrivillig deltid i første omgang. Tiltak for å få prosjekter over i daglig drift: Allmøter, skriftlig informasjon og involvering. Lederforankring. Side 2 av 4

3 Innovasjon og fornying P~ hvilken m~te kan prosjektet bidra til innovasjon og fornying i sektoren? Beskriv kort hvorfor og hvordan innovasjon er viktig for ~ løse utfordringene for kommunen Er kommunen interessert i ~ bli vurdert for deltakelse i et innovasj onsnettver k? Læringsutbytte Hvordan skal læringen fra prosjektet bringes ut i organisasjonen? Hva er forventet læringsverdi for andre kommuner? Læringen bringes ut slik: Involvering av ansatte i delprosjektene og arbeidsgruppene. Kontinuerlig informasjon på alle møteplasser til ansatte. Lære av arbeidsformer i prosjektet og innføre dem i daglig drift. Forventet læringsverdi for andre kommuner: Erfaringsutveksling og informasjon kommunene imellom.ta initiativ til møter med andre kommuner på allerede fastsatte møtepunkter, eks KS- samlinger. Rapporter fra prosjektene på nettsider tilgjengelig for alle. Organisering og Styringsgruppa består av samarbeidsutvalget for Innherred arbeidsformer samkommune: Beskriv hvordan Ordfører i Verdal kommune, leder, Bjørn Iversen kommunen skal Ordfører i Levanger kommune, Robert Svarva sikre at folkevalgte, Rådmann i Verdal kommune, Jostein Grimstad administrative Rådmann i Levanger kommune, Ola Stene ledere og Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Levanger, Tove R Olsen, LO kommune medarbeidere Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Verdal, Lise Heggdal, LO kommune /tillitsvalgte i alle Hovedtillitsvalgt Delta Verdal, Ann Maj Hovdahl Holmli, VS arbeidstakerorganisasjonene Tillitsvalgt Per Kåre brenne, NITO lokalt deltar Det tilsettes en prosjektlederi 100% stilling som har overordnet ansvar for alle konstruktivt i delprosjekter. utforming og Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppa, Amu, rapportering fra administrasjonsutvalg, forum for tillitsvalgte og driftskomite. prosjektet? Arbeidsgrupper opprettes i tilknytning til hvert delprosjekt. Vi vil bruke NAV arbeidslivssenter, friskgården og bedriftshelsetjenesten som Beskriv hvor prosjektet samarbeidspartnere i delprosjektene ut fra behov. er forankret i organisasjonen Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder underveis i arbeidet. Beskriv hvordan Prosjektleder skal delta i arbeidsgruppenes møter. prosjektet skal styres Eventuelle eksterne samarbeidspartner e Økonomi Budsj ett 2011: kr inkludert egeninnsats kr ,- Budsjett 2012: kr inkludert egeninnsats kr ,- Side 3 av 4

4 Budsjett Egeninnsats Kjøp/frikjøp prosjektleder Se detaljert budsjett nederst på søknaden. Framdriftsplan Prosjektperiode Søknad sendes 30.sept Milepæler Oppnevning og konstituering av prosjektgruppe innen Tilsette/frikjøpe prosjektleder innen Utarbeide mandat til arbeidsgrupper Oppnevning og konstituering av nye arbeidsgrupper innen Prosjektplaner utformes og godkjennes av styringsgruppa innen Milepæler ut over dette blir prosjektleders/prosjektgruppas ansvarsområde. Andre opplysninger Saken er behandlet i Pol/Adm Innherred samkommune den Søknaden er politisk behandlet: Dato: Utvalg:... Pol/adm innherred samkommune Søknadsfrist: 30. september 2012 Søknaden sendes: Kommunal- og regionaldepartementet Kommunalavdelingen Postboks 8112 Dep Oslo Side 4 av 4

5 Sammen om en bedre kommune Budsjett. Budsjettet Prosjektleder 100% stilling, Kr ,- Kr ,- inkludert sosiale utgifter. 4 måneder i 2012 Styringsgruppa, 4 møter pr. Kr 18000,- Kr 36000,- år(450 kr. pr. time inkl sosiale utgifter) 10 personer i to timers møter, 40 timer i 2012 Prosjektgruppa, 7 personer, 4 Kr 25200,- Kr 75600,- møter a to timer, 56 timer(450 kr pr. time) Egeninnsats: Kr ,- Kr ,- Arbeidsgruppemøter, 7 grupper a 7 personer med 7 møteri 2012(4 måneder) med to timers møter(300 kr. pr. time) Utforming og distribusjon av Kr 25000,- Kr ,- informasjonsmateriell, samt kunnskapsspredning internt og eksternt. Utgifter Kr ,- Kr ,-

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet Sammen om en bedre kommune Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/3469-37006/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.11.2014 Saksframlegg Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Å rsrapportering 2014

Å rsrapportering 2014 Å rsrapportering 204 Siste frist for levering:6. januar 205. Sendes: sekretariat@kmd.dep.no Kommune: Lunner kommune Dato: 6..205 Prosjektleder: Ole Øystein Larsen, 932593. Hvorfor og hvordan rapportere?

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer