Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann"

Transkript

1

2

3

4 Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo desember 2008

5 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom i Norden Fokus: Strukturere og forvalte eiendomsinvesteringer som optimaliserer avkastningen til investor UNION Eiendomskapital har i dag 30 ansatte i Oslo, Stockholm and Frankfurt Selskapet forvalter 166 eiendommer til en verdi av ca. NOK 15,2 mrd Eiendomsfond 4 fond under forvaltning Antall eiendommer: 83 Areal: ca kvm Leieinntekter: ca. NOK 565 mill Syndikater 19 syndikater under forvaltning Areal: ca kvm Leieinntekter: ca. NOK 230 mill 2 syndikater under utarbeidelse NOK 11,3 mrd NOK 3,9 mrd 1 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

6 UNION Eiendomskapital Aktiv forvaltning FOKUS Investeringsrådgivninstrategi Investeringsrådgivning: Allokering mellom aksjer, obligasjoner, eiendom, osv. Analyse av ulike eiendomssegmenter Porteføljeoptimering Strategi Kapitalforvaltning Investeringsanalyse Investering / Stock picking Strategi per eiendom Administrasjon av eiendomsforvalter Porteføljeforvaltning Utleie/ reutleie Avdekke og realisere potensialer på eiendommene Rapportering og kontroll Drift og vedlikehold Økonomisk forvaltning Teknisk drift og vedlikehold 2 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

7 Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer Mål: Etablere en diversifisert eiendomsportefølje Geografisk fokus: Norge Type eiendom: Kontor, handel/ kjøpesenter, lager/industri, hotell Fondets levetid: 7-10 år Fondets levetid Avkastning og finansiering Avkastningsmål: 8-12 % pa Utbytte 5-7 % pa Risiko: Moderat Finansiering: 70 % fremmedkapital Pantelån og obligasjoner Akkumulert avkastning Aksjekurs og avkastning Kurs Avkastning Oppstart 9,04 - Q4 05 9,07 0,4 % Q1 06 9,78 7,9 % Q ,70 9,4 % Q ,36 6,2 % Q ,15 7,0 % 1 Q ,35 9,5 % Q ,73 3,0 % Q ,36 5,0 % Q ,47 0,8 % 2 Q ,15-5,0 % Q ,04-9,1 % Q3 08 8,86-19,8 % Akkumulert 11,2 % 3 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember Inkl. utbytte på NOK 0,875 per aksje. 2 Inkl. utbytte på NOK 0,68 per aksje.

8 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 4 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

9 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 5 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

10 Kjøp Verdiskapning ved kjøp UNION Eiendomskapital følger en investeringsstrategi som godkjennes av fondets investeringskomité og styre årlig Alle enkeltkjøp godkjennes av fondets investeringskomité Eiendommer ble kjøpt parallelt med emisjoner slik at fondet oppnådde en meget effektiv utnyttelse av innhentet kapital Utnyttelse av innhentet kapital Eiendomsporteføljen Kjøpt og overtatt 66 eiendommer Areal: m 2 Leieinntekter: Ca. NOK 505 mill Budsjetterte eierkostnader 2008: 4,0 % Gjenværende løpetid: 7,2 år 6,8 % yield på siste verdivurdering Kjøpt ytterligere 1 eiendom Areal: ca m 2 Leieinntekter: ca. NOK 23 mill Gjenværende løpetid: ca. 14 år NOK Mill. 100 % % 82 % %81 % 86 % 93 % 94 % 96 % 96 % % % Q4 05Q1 06Q2 06Q3 06Q4 06Q1 07Q2 07Q3 07Q4 07Q1 08Q2 08Q3 08 Akkummulert investert kapital (EK og Gjeld) Prosent av tilgjengelig kapital 6 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember % 80 % 60 % 40 % 20 % Samlet portefølje inkl. fremtidige overtagelser 67 eiendommer Areal: ca m 2 Leieinntekter: ca. NOK 523 mill Gjenværende løpetid: ca. 8 år Samlet portefølje har en markedsverdi på ca. NOK mill

11 Kjøp Jevn utløpsprofil Geografisk fordeling Utløpsprofil Leie Mill. NOK ,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Ledighet Areal (m2) Lav ledighet Lager Butikk Kontor Oslo Akershus Sør- Trøndelag Kun 2,2 % Andre 7 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008 Fordeling av eiendomsporteføljen per fylke Basert på leieinntekter 4,8 % 8,5 % 4,3 % 22,1 % 43,8 % 1,0 % 3,8 % 3,8 % 2,5 % 2,2 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % Oslo Akershus Sør-Trøndelag Hordaland Vestfold Rogaland Østfold Nordland Telemark Vest-Agder Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Troms Fordeling eiendomstype Fordeling av eiendomsporteføljen per segment Basert på leieinntekter 29,3 % 19,5 % 42,2 % 2,8 % 2,7 % 1,6 % 0,8 % 0,3 % Kontor Butikk Lager Garantier Annet Parkering Servering Bolig

12 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 8 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

13 Finansiering Finansierings- og rentestrategi Belåningsgrad Fondet har gode lånebetingelser Langsiktig mål om 70 % gjeldsgrad Minimum 50 % rentesikring Ikke behov for ytterligere kapital p.t. Ingen avdrag før % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Fremtidig rentekostnad Rentekostnad 6,60 % 6,40 % 6,20 % 6,00 % Rentekostnader per Flytende Fast Andel 41 % 59 % Rente 8,13 % 5,36 % 5,80 % 5,60 % 5,40 % Gjennomsnittlig kostnad 6,49 % Belåningsgrad 74 % 5,20 % Q Q Q Q Q Q Q Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

14 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 10 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

15 Reforhandling og restrukturering Stort potensial Storebrand Eiendomsfond 20 % av samlet leie i porteføljen skal reforhandles innen utløpet av 2010 MNOK % under markedsleie Størst potensial i Oslo 69 % av leien som skal reforhandles gjelder eiendommer i Oslo 80 % av Oslo eiendommene utgjør kontor- og handelsareal hvor det har vært sterk leieøkning Reforhandlingspotensial Kilde: Akershus Eiendom, Q Handel og kontoreiendommer Oslo Reforhandlingspotensial Andel leiekontrakter som utløper 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Bolig Servering Parkering Annet Garantier Lager Butikk K t År 11 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008 MNOK Kilde: Akershus Eiendom, Q % under markedsleie Markedsleie Kontraktsleie Kontraktsleie Markedsleie

16 Reforhandling Eksempel 1 Christiania Qvartalet Reforhandling Eiendom kjøpt med ønske om å øke gjennomsnittsleien gjennom reforhandlinger Nåværende gjennomsnittsleie ca. NOK pr. m % under markedsleie Siste reforhandling med kontorbruker: Ny 5 års leiekontrakt m 2 Leieøkning > 90 % Vil reforhandle flere leieavtaler med utløp Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

17 Reforhandling Eksempel 2 OTI-Senteret, Orkanger Reforhandling Jernvarehandel Signert ny 5-års kontrakt i Q % høyere leie Leker Signert ny 5-års kontrakt Q % høyere leie Servering Signert ny 5-års kontrakt Q % høyere leie Detaljhandel Signert ny 5-års kontrakt Q % høyere leie 13 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

18 Restrukturering Eksempel 1 Brennaveien, Nittedal Restrukturering Reforhandling Arealer til tidligere leietaker fristilt før kontraktsslutt Signert ny 15-års kontrakt med offentlig leietaker Omfattende ombygging av arealer Leieøkning på totalt ca. 25 % siden kjøpstidspunkt Salg av tomt Tomt på m 2 fulgte med eiendommen ved kjøp Tomten hadde verdi, men fondet betalte ikke for dette Tomt ble skilt ut og solgt for NOK 7 mill 14 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

19 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 15 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

20 Utvikling Stort potensial Fondet har kjøpt eiendommer med utviklingspotensial Store deler av porteføljen har potensial for leieøkninger eller utviklingsmuligheter UNION Eiendomskapital har god erfaring med utviklingsprosjekter Samarbeidspartnere Fondet har gode relasjoner til meget erfarne samarbeidspartnere Eksempler på samarbeidspartnere på eksisterende utiklingsprosjekter: Mosvold Eiendom 16 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008 Utviklingsprosjekter Brobekkveien 80 i Oslo Utviklingspotensial på m 2 Karl Joh. gt. 12 / Kirkegt. 34 i Oslo Utviklingspotensial på m 2 Luramyrveien 65 i Stavanger Rehabilitering og nyutleie Brennaveien 18 i Nittedal Utvikling av m 2 Lørenveien 68 i Oslo Utviklingspotensial ca m 2 Trollåsveien 6 i Oppegård Utviklingspotensial på m 2 Kjøpmannsgaten 28,30 og 34 i Stjørdal Utviklingspotensial til mer bolig og handel Bilittveien 6 på Vinterbro Utviklingspotensial på m 2 Rabekkgata 4 og 6 i Moss Omregulering til handel Gidsken Jacobsens vei 12 i Bodø Utviklingspotensial på 800 m 2 til handel Stasjonsveien 20 i Asker Utvikle deler av tomt Tomt solgt med gevinst på NOK 7 mill

21 Utvikling Eksempel 1 Brobekkveien 80, Oslo Utviklingspotensial på m 2 Reguleringsplan godkjent for m 2 kontor- og handelsarealer Inkludert m 2 parkering Sterkt leiemarked i dette området Jobber med å finne leietakere til ett eller flere nybygg på tomten Søknad på rammetillatelse Fremdriftsplan Utviklingspotensialet forventes realisert i løpet av 2-4 år 17 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

22 Utvikling Eksempel 2 Karl Joh. gt. 12 / Kirkegt. 34, Oslo Rehabiliteringspotensial m 2 Rammesøknad under utarbeidelse Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo er positive Utvikling til handels- og kontorarealer Utgraving av kjeller til bruk som handelsarealer mot Karl Johans gate Fremdriftsplan Rehabilitering forventes realisert i løpet av 3-5 år 18 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

23 Utvikling Eksempel 3 Kirkegt. 32, Oslo Rehabiliteringspotensial m 2 Total innvendig rehabilitering av kontor og handelsarealer Markedsføringsetasje etablert i forbindelse med utleie Tre av fem etasjer utleid Fremdriftsplan Første leietakere flytter inn i januar Hele prosjektet forventes realisert i løpet av 6-9 måneder Forventet prosjektgevinst på ca. NOK mill 19 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

24 Utvikling Eksempel 4 Markveien 35, Oslo Rehabiliteringspotensial m 2 Utvikle ca m 2 handel i 1. og 2. etasje i hjørnet. Flytte Posten og konvertere kontorer i 2. etasje til handel To nye butikker som deler hjørnelokalet i begge etasjer Fremdriftsplan Rehabilitering forventes realisert i løpet av 1-2 år 20 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

25 Utvikling Eksempel 5 OTI Senteret, Orkanger Utviklingspotensial m 2 Nybygg med ca m 2 detaljhandel og ca m 2 plasskrevende handel Ferdig regulert tomt (handel) Utvikle ca 48 leiligheter i tilknytning til nybygg (krever reguleringsendring) Fremdriftsplan Rehabilitering forventes realisert i løpet av 2-4 år 21 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

26 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 22 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

27 Salg Eksempel 1 Eksempel 2 Keysersgate 1, Oslo Kjøpt Q1 06 Forlengelse av største kontrakt Ombygging av arealer Solgt Q2 08 EK avkastning: 65 % Ole Deviks vei 18, Oslo Kjøpt Q2 06 Utskiftning av leietakere Redusert ledighet Solgt Q2 07 EK avkastning: 165 % 23 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

28 Aktive grep som er med på å øke inntektene på en eiendom Kjøp Finansiering Salg Storebrand Eiendomsfond Reforhandling/ Restrukturering Utvikling Aktiv forvaltning 24 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

29 Viktig Meddelelse Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i Storebrand Eiendomsfond AS [1]. Presentasjonen er utarbeidet av Union Eiendomskapital på vegne av Storebrand Eiendomsfond AS og dets tilknyttede selskaper. Det understrekes at presentasjonen ikke er fullstendig i ethvert henseende og at det foreligger en rekke forhold som det ikke redegjøres for. Det understrekes derfor at det tidligere er utarbeidet prospekt i forbindelse med investering i selskapet. Prospektet gir på en rekke område en mer utførlig presentasjon av vesentlige forhold knyttet til selskapet og dets virksomhet, og potensielle investorer oppfordres derfor til å gjennomgå prospektet grundig før investeringsbeslutning fattes. Prospektet inneholder også en redegjørelse for de risikoforhold som etter styrets oppfatning er mest relevante. Presentasjonen inneholder enkelte antagelser knyttet til Storebrand Eiendomsfond AS fremtidige finansielle resultater og verdiutvikling, dets virksomhet og antagelser relatert til fremtidig utvikling av makroøkonomiske forhold generelt og eiendomsbransjen spesielt. Slike fremtidsutsikter vil alltid være beheftet med betydelig usikkerhet. Enhver uttalelse som er relatert til fremtidige forhold og som fremkommer av denne presentasjonen kan derfor utelukkende anses som antagelser som er beheftet med betydelig usikkerhet. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom denne presentasjonen og det prospektet som er utarbeidet, skal prospektets tekst ha forrang. Denne presentasjonen er ikke å anse som en investeringsanbefaling. Presentasjonen må heller ikke forstås som rådgivning hva gjelder finansielle, juridiske, skattemessige eller kommersielle forhold og vurderinger. Enhver potensiell investor oppfordres til å kontakte sine egne rådgivere forut for investeringsbeslutning. Innholdet i dette presentasjonsmaterialet er oppdatert per dags dato. Presentasjonen kan imidlertid endres uten varsel. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er Storebrand Eiendomsfond AS å anse som kilde for de opplysninger som fremkommer av denne presentasjonen, herunder også historiske finansielle opplysninger. Under henvisning til ovenstående, fraskriver Union Eiendomskapital AS [og det verdipapirforetak som er angitt annet sted i denne presentasjonen] seg ethvert ansvar knyttet til emisjonen og potensielle investorers investeringsbeslutning. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også styremedlemmer, ansatte og rådgivere tilknyttet nevnte selskaper. Emisjonen og alt presentasjonsmateriale er utarbeidet og undergitt norsk lov. Eventuelle tvister eller uoverensstemmelse som måtte oppstå er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. [1] Investeringen skjer ved at investoren tegner seg for aksjer i Storebrand Privat Investor ASA, et av Storebrand Eiendomsfond AS eierselskaper. 25 Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann 17. desember 2008

30 Stanseveien 21, Oslo Siste verdivurdering: 47,05 millioner Gjenværende kontraktslengde: 3,3 år Årlig leieinntekt: 3,8 millioner Største leietaker: Eltel Networks AS Eiendommen består av et kombibygg på ca 4 200m 2 beliggende på Nedre Kaldbakken i Oslo. Vestre Rosten 79, Trondheim Siste verdivurdering: 130,75 millioner Gjenværende kontraktslengde: 4,3 år Årlig leieinntekt: 10,3 millioner Største leietaker: Atmel Norway AS Eiendommen er et moderne kontorbygg med to solide leietakere. Det er ikke vesentlig potensial for videre verdiutvikling på eiendommen. Dagens leie ligger noe under markedsnivå. Stasjonsveien 20, Asker Siste verdivurdering: 62,70 millioner Gjenværende kontraktslengde: Thrane-Steen Asker og Bærum AS Årlig leieinntekt: 6,7 år Største leietaker: 5,0 millioner Eiendommen er utleiet på relativt lange kontrakter, men det ligger et vesentlig potensial for videreutvikling av eiendommen. Området er under omregulering, og det er forventet at attraktiviteten av eiendommen vil øke som følge av dette. Dagens leie ligger vesentlig under markedsleie for området. Kjøpmannsgate 28/30/34, Stjørdal Siste verdivurdering: 79,35 millioner Gjenværende kontraktslengde: Årlig leieinntekt: 5 år Største leietaker: Sport n Stjørdal AS Eiendommen har en høy direkteavkastning. Selger av eiendommen har frem til år 2010 avgitt en inntekst og kostnadsgaranti som gir en meget forutsigbar kontantstrøm. Eiendommen har også potensial for utvikling av handel- og boligarealer. Vidjeveien 5, Tønsberg Siste verdivurdering: 43,55 millioner Gjenværende kontraktslengde: 19,3 år Årlig leieinntekt: 3,9 millioner Største leietaker: Plantasjen ASA Eiendommen er i sin helhet utleid til Plantasjen ASA på lang kontrakt. Leietaker er ansvarlig for all nødvendig vedlikehold og drift av eiendommen for egen regning. Raveien 269, Sandefjord Siste verdivurdering: 47,20 millioner Gjenværende kontraktslengde: 19,3 år Årlig leieinntekt: 3,4 millioner Største leietaker: Plantasjen ASA Eiendommen er i sin helhet utleid til Plantasjen ASA på lang kontrakt. Leietaker er ansvarlig for all nødvendig vedlikehold og drift av eiendommen for egen regning.

31 Karl Johansgt. 12, Oslo Siste verdivurdering: 156,65 millioner Gjenværende kontraktslengde: 0,9 år Årlig leieinntekt: 7,9 millioner Største leietaker: Morris-Accent AS Det ligger et vesentlig potensial for verdiøkning gjennom å videreutvikle handels- og kontorarealene over de kommende årene. Det skal foretas en generell oppgradering av fasade og internt i bygget. Rammetillatelse for prosjektet er innsendt til kommunen, og det forventes tilbakemelding de neste 3-4 månedene. Det skal blant annet utgraves ekstra kjellerarealer og gårdsrom for bruk til handel, og dette vil øke handelsarealene i bygget med over 400m 2. Leiekontrakter for handelsarealene er under forhandling, og den første er signert på meget attraktive nivåer. Leien på handelsarealene forventes å øke med ca. 6 millioner fra dagens nivå i forbindelse med ombyggingen. Det er sterk interesse fra internasjonale aktører. Kirkegt. 34, Oslo Siste verdivurdering: 121,05 millioner Gjenværende kontraktslengde: 2,9 år Årlig leieinntekt: 7,3 millioner Største leietaker: Strix Televisjon AS Eiendommen består hovedsakelig av kontorarealer i Oslo sentrum. Planen for eiendommen er å foreta en fullstendig oppgardering av interne og eksterne områder, deriblant ny heis, adkomst, og innglassing av bakgårdsarealer. Dette vil gjøre kontorarealene betraktelig mer attraktive enn i dag, og det forventes å oppnå høyere leieinntekter. Dagens leie ligger % under markedsleie, og majoriteten av dagens leiekontrakter har mulighet for oppsigelse med 12 måneders varsel. Igangsettelse av prosjektet forventes i løpet av Borgenveien 42, Oslo Siste verdivurdering: 30,70 millioner Gjenværende kontraktslengde: 9,1 år Årlig leieinntekt: 2,3 millioner Største leietaker: Jernia Detalj AS Eiendommen består av en butikkseksjon som i sin helhet er utleid på lang kontrakt til Jernia Detalj AS. Grensen 5 7, Oslo Siste verdivurdering: 355,45 millioner Gjenværende kontraktslengde: 1,1 år Årlig leieinntekt: 22,5 millioner Største leietaker: Finn.no Handels og kontoreiendom i Oslo sentrum. Forvalter har forhandlet med leietakere for å konsolidere leieforholdene på kontorlokalene, og forventes sluttført i nær fremtid. Dette vil gi èn bruker på samtlige kontor arealer, og samtidig øke leieinntektene på eiendommen med ca. 10 millioner. Neste grep på eiendommen vil være å øke handelsarealene med ca. 500m 2 som følge av tetting av lysgårder. Dette vil gjennomføres i forbindelse med en større rehabilitering av handelsarealene, og innflytning av nye leietakere. Adolph Tiedemannsgate, Lillestrøm Siste verdivurdering: 59,60 millioner Gjenværende kontraktslengde: 6,1 år Årlig leieinntekt: 4,5 millioner Største leietaker: Jysk AS Eiendommen er lokalisert i Lillestrøm, og har Jysk AS, Postbanken, og Europris som største leietakere.

32 Sverdrupsgate 27, Stavanger Siste verdivurdering: 44,45 millioner Gjenværende kontraktslengde: 4,4 år Årlig leieinntekt: 3,8 millioner Største leietaker: NAV Rogaland Eiendommen er i sin helhet utleid til NAV Rogaland. Strategien for eiendommen innebærer å gjøre en del ombygningsarbeider for leietaker, mot at de signerer en ny lang kontrakt på markedsleie. Det er i tillegg gjort en rekke tiltak på eiendommen etter overtakelse, da det var mye forsømt vedlikeholdsarbeid fra tidligere eier.

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i Alf Bjerckes vei AS

Invitasjon til deltakelse i Alf Bjerckes vei AS Invitasjon til deltakelse i Alf Bjerckes vei AS Nybygg som ferdigstilles desember 2014 11 års investeringshorisont Brutto eiendomsverdi: MNOK 108,3 Forventet egenkapital: MNOK 30,7 Eiendomsyield: 7,1 %

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA

Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Tegningsperioden starter 12. september og avsluttes senest 12. oktober Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport 2010

Kapitalforvaltningsrapport 2010 Kapitalforvaltningsrapport 2010 Sterke prognoser SIDE 04 Forventer sterk avkastning for eiendom i Norge med en gjennomsnittlig totalavkastning på 10 % for årene 2010-2012 Tjente 110 millioner på bygård

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling 11. April 2014 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Møte 21-10-15 EIERMØTE

Møte 21-10-15 EIERMØTE Møte 21-10-15 EIERMØTE Agenda: 1. Vår filosofi 2. Nøkkeltall 3. Regnskap 30.09 4. Ny selskapsstruktur 5. Aksjer- omsetning- kursutvikling 6. Utleiesituasjonen 7. Investeringer 2015 8. PROSJEKTER under

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

STOREBRAND EIENDOMSFOND AS. Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016

STOREBRAND EIENDOMSFOND AS. Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016 STOREBRAND EIENDOMSFOND AS Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016 KORT OM MARKEDET Myk landing i transaksjonsmarkedet Vi har registrert transaksjoner for rundt 8 milliarder kroner i første kvartal

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2012. Positive prognoser. 37 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2012. Positive prognoser. 37 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Positive prognoser 8 37 % avkastning siden etablering i desember 2010 10 Forvalter 9 milliarder i eiendoms verdier 29 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Det er styrets innstilling at nåværende styremedlemmer fortsetter sine styreverv i en periode på ytterligere to år.

Det er styrets innstilling at nåværende styremedlemmer fortsetter sine styreverv i en periode på ytterligere to år. Valg av styre for Storebrand Privat Investor ASA I henhold til aksjonæravtalen skal styret i Storebrand Privat Investor ASA (Selskapet) bestå av tre medlemmer. Av disse skal Storebrand Bank ASA og UNION

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2006 2 Årsrapport 2006 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Daglig leder har ordet Revisjonsberetning Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Sterke prognoser 6 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 8 Forvalter 8,6 milliarder i eiendoms verdier 27 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer