Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller"

Transkript

1 EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset

2 Innhold Prøveoppskyting Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Optimalt vedlikehold Tool-Box (Risikobasert vedlikeholdsstyring) SYSLIFE Forslag til nytt prosjekt

3 Prøveoppskyting Optimalt vedlikehold Demonstrere hva selskapene må/bør gjøre for å kunne nå utnytte resultatene fra prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon

4 Verktøykiste i prosjektet Terminologi / Vedlikeholdsstyringsprosesser / Beste praksis vedlikehold Vurderingsmodell for indikatorer Kostnadsmodell (Vedlikehold, Utskifting, Modifikasjon) Sviktmodell Skadetyper, tilstandskriterier, aktuelle svikt Levetidskurver Estimering av sannsynlighet for svikt og tilhørende konsekvenser Modell for lønnsomhetsanalyse Modell for flermåls beslutningsanalyse (FMBA) Modell for beregning av start/stopp-kostnader Modell for identifisering og dokumentasjon av kjøremønster Rammeverk for planlegging av revisjonsstanser med elementer fra pit stop Brukerkurs

5 Sviktsannsynlighet, f(t) Kumulativ sannsynlighet, F(t) Risikobasert vedlikeholdsstyring Historikk Erfaringer Risiko Skadetyper/svikt KPIer Teknisk tilstand Utført vedlikehold Kostnader Feil/hendelser 0,0 7 0,0 6 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 2 0,0 1 0, ,0 0 0,9 0 0,8 0 0,70 0,6 0 0,50 0,4 0 0,3 0 0,2 0 0,10 0,0 0 år

6 Vedlikeholdsstyringsprosesser Ressurser Mål og strategier Modifikasjon Mennesker Reservedeler Planlegging Forbedring Støttesystemer Gjennomføring Rapportering og resultatanalyse Informasjon

7 Egenskaper med vår modell Risikobasert vedlikeholdsstyring Bygger på RCM (kritiske funksjoner/enheter/skadetyper) Anvender informasjon om teknisk tilstand i henhold til tilstandskontrollhåndbøkene Systematisk vurdering/analyse/overvåking av: Forventet restlevetid Sannsynlighet for svikt Risiko (økonomi, HMS, miljø, omdømme) Tidspunkt for FV-tiltak eller utskifting/reinvestering Implementering Konkrete og målrettede kriterier Predefinert sviktmodell og anvendelse (analyser, etc.) Fleksibilitet med hensyn til kompleksitet Starte med å innføre systematikk og enkle vurderinger Fortsette med å foreta analyser i økende omfang Rammeverk Rapportering av tilstand, feil/svikt og kostnader Identifisering av kompetansebehov

8 Sviktmodell Vedlikeholdsobjekt Design Skadetyper Påkjenning Teknisk tilstand Tiltak Svikt (uønskede hendelser) Barrierer / konsekvensreduserende tiltak Konsekvens av svikt Risiko (uønskede hendelser)

9 Sviktmodeller (eks.) Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype Konsekvens Risiko Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype Konsekvens Risiko

10 Sviktmodeller (eks.) Skadetype Konsekvens Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype Konsekvens Skadetype Skadetype Svikt Konsekvens Risiko Skadetype

11 Etablere sviktmodell hos pilotverk 1. Kritiske vedlikeholdsobjekter/skadetyper? (jfr. RCM) 2. Design (konstruksjonsløsninger)? 3. Tilstandsparametere (-kriterier/karakterer)? 4. FV-tiltak? 5. Svikt knyttet til kritiske skadetyper? 6. Konsekvenser av svikt (økonomi, HMS, miljø, omdømme)? 7. Levetidskurver?

12 Anvendelse av sviktmodellen Tilstandsinfo Svikt / feil Påkjenninger Utført vedlikehold Analyser Tilstand Restlevetid Sviktsannsynlighet Økonomisk risiko HMS-risiko Miljø-risiko Omdømme-risiko Tidspunkt for tiltak Eksempler: E(T) P(T<t) C total (10 år) Risiko(H/M/L)

13 Risikoindikatorer (eks.) For et gitt vedlikeholdsobjekt eller en gitt skadetype / type svikt Forventet restlevetid E(T) Sannsynlighet for svikt de neste 5 og 10 år P(T 5år) P(T 10år) Risiko de neste 5 og 10 år Forventet kostnad av svikt (KVs + UTs) Forventet kostnad av svikt / Kostnad av rehabilitering ev. utskifting Risiko mht personskade, miljøskade og omdømmetap (Høy/Middels/Lav, etc.)

14 Systematisk oppfølging Hva er akseptabel sannsynlighet mht en gitt svikt? Hva er akseptabel risiko mht en gitt svikt? Hvilke tiltak skal iverksettes hvis akseptkriteriene overskrides? Tilstandskontroll? Mer detaljert analyse/vurdering av tilstand? Vurdering/analyse av FV-tiltak

15 SYSLIFE Forslag til nytt EBL-prosjekt System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

16 Basis for risikobasert vedlikeholdsog reinvesteringsstrategi Kunnskap (hva trenger vi?) Kobling mellom faktorer som påvirker tilstand/levetidsutvikling og risiko (sviktmodellen) Data/historikk (hva skal vi registrere og lagre?) Teknisk tilstand, svikt/feil, vedlikehold, påkjenninger, kostnader Informasjon (hva skal vi bruke?) Levetidskurver / levetidsfordelinger, konsekvensmodeller

17 Tilstandsdata + Driftshistorikk Ekspertvurderinger + Teknisk tilstand TC 1 TC 2 TC 3 Svikt Håndbøker for tilstandsfastlegging TC 4 TC 5 T 1 T 2 T 3 T 4 Idriftsettelse, rehabilitering, etc. Tid [år] Sannsynlighet for svikt

18 SYSLIFE Forslag til system for registrering, lagring, bearbeiding og rapportering av data relatert til levetidsanalyser Equipment Maintenance Failure Condition Raw data Data analysis Processed data Experiences Warnings Statistics Life curves

19 Systemoversikt Equipment Maintenance Failure Condition Raw data Data analysis Processed data Experiences Warnings Statistics Life curves Spesifikke komponenter inkl. tekniske detaljer ISO TR A4517 TR A4966, EBL-K Generiske komponenter felles karakteristikker Komponentdata Vedlikeholdsdata Feildata Tilstandsdata Predefinerte koder Bilder

20 Systemomgivelser ERP/CMMS Equipment Maintenance Failures Condition NPV Residual lifetime Estimation of failure probability MCDA xml xml sql Equipment Maintenance Failure Condition Raw data Data analysis Processed data Experiences Warnings Statistics Life curves

21 Aktører Systemeier (styringskomité) Operatør (systemansvarlig) Ekspertgrupper knyttet til ulike komponenter Brukere Kraftselskap (inkl. vindkraft) Nettselskap Forskningsinstitutt Utstyrsleverandører Konsulenter Undervisning Leverandører av ERP-/FDV-systemer

22 Ny prosjektsøknad SYSLIFE (BIP) Prosjekteier: EBL (på vegne av energiselskapene) Varighet: Utførende: SINTEF, evt. med underleverandør(er) I samarbeid med: Leverandører av FDV-system, nettselskap, kraftselskap, utstyrsleverandører, NVE,...

23 Prosjektets mål Spesifisere og utvikle et (database)system for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter Implementere utvekslingsformater til og fra vedlikeholdsstyringssystemer Beskrive forretningsmodell for fremtidig drift av systemet

24 Budsjett Sum Nettselskap, kraftselskap og utstyrsleverandører Nettselskap, kraftselskap og utstyrsleverandører (egeninnsats) Norges forskningsråd SkatteFUNN Total sum

25 Aktiviteter Spesifisere og utvikle (database)systemet Kvalitetssikre og komplettere tilstandskriteriene i håndbøkene Etablere flere levetidskurver basert på ekspertvurderinger Utvikle skadeatlas Pilotuttesting (eksport, import, anvendelse) Beskrive forretningsmodell for driftsfasen, inkl. anbefalt organisering av arbeidet etter at prosjektet er avsluttet

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Risikostyring i kraftbransjen

Risikostyring i kraftbransjen Risikostyring i kraftbransjen 14.10.2010 Managing the future today Tema Hva er risikostyring? Helhetlig risikostyring i kraftbransjen Risiko og Sårbarhetsanalyse Hva er risikostyring? NVE krav? Akseptkriterier?

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken?

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Thomas Welte Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Produksjonsteknisk konferanse, 4. mars 2014 1 Bakgrunn Pågående diskusjoner om kjøremønsterendringer i norske vannkraftverk Påstander

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke

Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke Managing the future today Proactima as Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over. 60 medarbeidere Proactima AS (2003) : 36 ansatte Proactima

Detaljer

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Risikostyring. Hermann Steen Wiencke - Mars 2010. Managing the future today

Risikostyring. Hermann Steen Wiencke - Mars 2010. Managing the future today Risikostyring Hermann Steen Wiencke - Mars 2010 Managing the future today Proactima as Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 70 medarbeidere Proactima AS (2003) : 43 ansatte Proactima Project

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer