Feilstatistikk & Feilanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilstatistikk & Feilanalyse"

Transkript

1 RoS (Risiko og Sårbarhet) analyser: Feilstatistikk & Feilanalyse Hvordan benytte feilstatistikk og feilanalyse i RoS-analyser Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 Terje Myhr Rådgiver Rica Seilet Hotell Molde

2 Innhold ROS (RISA) i Statnett. Hvilke kilder har vi for feildata? Hvordan benyttes feilanalyse og feilstatistikk i ROS RCM-analyser i Statnett. Videre planer.

3 Hvorfor ROS analyse? Statnetts Foretningsidé: Statnett skal legge til rette for et velfungerende kraftmarked med høy leveringssikkerhet. Konsernstrategi for Statnetts KILE-kostnader skal ikke overstige MNOK 50 pr år i snitt over reguleringsperioden Ingen driftsforstyrrelser skal medføre avbrudd/ikkelevert energi i mer enn 2 timer, og ILE per avbrudd skal ikke overstige 1000 MWh som følge av feil i Statnetts anlegg. Konkrete mål i forhold til personsikkerhet/hms og Miljø ligger på divisjonsnivå. Krav fra NVE Forskrift om beredskap i kraftforsyningen 1-3: Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere virksomhetens risikopotensiale og de tiltak som effektivt oppfyller kravene i denne forskrift

4 Prosjektet RISA (Risiko og Sårbarhetasanalyse) Bruk av risikomatriser etter modell fra veilederen til forskriften Risiko identifiseres i forhold til Personell Miljø Økonomi Omdømme Avdekke risikoforhold der vi må iverksette tiltak i forhold til risikoaksept kriterier fastsatt i prosjektet. Risiko kategoriseres i Lav: Akseptabel, tiltak kan vurderes Middels: Vurdere tiltak evet nye analyser Høy: Tiltak må iverksettes

5 Prosjektet RISA (Risiko og Sårbarhetasanalyse) Prosjektet gjennomført i perioden Mai 2005 til Mai 2006 Sterk knytning til vårt tekniske anleggsregister. Prosjektet er gjennomført med stor grad av lokal medvirkning Dette er en fordel i forhold til å trekke med organisasjonen Føre til lokale varianter, hvor samme risiko kan bli vurdert ulikt ulike steder i organisasjonen. Ressurskrevende. Resultat ligger tilgjengelig for alle ansatte på våre intranettsider Det er avdekket en del forhold hvor risikoen er vurdert som høy. Med bakgrunn i analysen er det iverksatt tiltak for å revurdere vår brannberedskap.

6 RISA-analysen (Eksempel T2 i Halden) Sannsynligheten for komponenteksplosjon er liten men.

7 Risiko og Sårbarhetsanalyse i Statnett Tilgjengelige feilrapporter / statistikk Kilder brukt i RISA analysen: Statnetts egen årsrapport fra Feilanalysen Tilgjengelig på atistikk05.pdf Feilrapporter i IFS Alle feil og avvik som er rapportert inn i IFS i perioden Andre Kilder som er brukt i mindre grad: Fasit Internasjonale statistikker (Cigre, Nordel, Dobber m.fl )

8 Statnetts feilstatistikk, eksempler fra 2005

9 Risiko og Sårbarhetsanalyse i Statnett Feilrapporter i IFS I Alle feil skal rapporteres inn i vårt Virksomhetsstyringsverktøy IFS Feil på komponenter HMS avvik (F.eks avvik etter vernerunder) Antall feilrapporter fra 2002 til i dag på noen komponenttyper: Effektbrytere 522 Transformatorer 451 Vern 392 Skillebrytere 305 Feilene kategoriseres etter alvorlighetsgrad : 0 Driftsforbud, må taes momentant 1 Må være ferdig planlagt i løpet av 3 dager 2 Taes ved neste revisjon 3 Til overvåkning En feilrapport er i virkeligheten en arbeidsordre som ikke kan lukkes før feilen er rettet og arbeidet godkjent.

10 Eksempel på feilrapport: Støtteisolator på Skillekniv

11

12

13 Sannsynligheten for komponenthavari Sannsynligheten for havari av en komponent er avhengig av. Komponentens dimensjonering og konstruksjon Komponentens alder Komponentens elektriske påkjenninger Komponentens mekaniske påkjenninger Komponentens miljøpåkjenninger.og ikke minst kvaliteten på vedlikeholdet Påstander: Generell feilstatistikk har stor verdi i forhold til overordnede vurderinger. Havarisannsynligheten må studeres pr komponenttype (Fabrikat/konstruksjon), og justeres for alder og påkjenninger over levetiden. Badekarkurven er død!

14 Konsekvensen av komponenthavari Konsekvensen av havari av en komponent er avhengig av: Komponentens konstruksjon Oljefylt / SF6 / Komposittisolatorer / Trykkluft Komponentens plassering i nettet Muligheter for alternative forsyningsveier. Kundenes størrelse og sammensetning. Stasjonens utforming Redundans (Tobrytersystem) Reservebryter (Forbikoblingsfelt med egen effektbryter) Feiltidspunkt Tid på året, tid på døgnet Tilgjengelighet på det øvrige nettet. Ekstremvær

15 Risiko (sannsynlighet x konsekvens). Feilanalyse/statistikk er nyttig i forhold til de feil som er knyttet til enkeltkomponenter. I vår RISA analyse er det i hovedsak brukt egen feilstatistikk, og vurderinger basert på erfaringer fra personell i stasjonsgruppene. Store feil er ofte knyttet til ekstremvær, eller en uheldig kombinasjon av flere samtidige feil. Feil med følgefeil. Dette er feil med lav sannsynlighet, men store konsekvenser Statistikk / Feilanalyse har begrenset verdi.

16 Risiko & RCM Statnett har utført vedlikeholdet basert på RCM analyser siden slutten av 90-tallet. RCM-analysen benytter risikomatrise, hvor man vurderer sannsynlighet og konsekvens (Risiko) av ulike typer svikt på hver enkelt komponent. Avhengig av risiko, og tilgjengelige vedlikeholdsmetoder fastsettes vedlikeholdet. Analysen kan også gi som resultat at en komponent må reinvesters. Analysen dokumenterer også behov for, og anbefaler tilgjengelighet av reservedeler.

17 Gjennomgang av feilrapporter fra IFS Statnett har startet en omfattende gjennomgang av feilrapportene fra IFS. Det er opprettet faggrupper med spesialister som skal stå for denne gjennomgangen Komponenter blir delt inn på en slik måte at man studerer feiltyper og feilutvikling på sammenlignbare komponenter (F.eks Effektbrytere Sprecher HPF) Analysen skal i første omgang benyttes for å kvalitetssikre RCM-analysene som er grunnlaget for vedlikeholdet. Vil også være en del av underlaget for samfunnsøkonomiske beregninger for å finne optimalt reinvesteringstidspunkt. Vil kunne være med å fastsette krav til beredskap i form av responstider ved feil og tilgjengelighet på reservedeler og hele reservekomponenter.

18 Oppsummering Statnett har gjennomført en ROS analyse i 2005/2006. Analysen er gjennomført med sterk lokal forankring Risikovurderingene i ROS-analysen har mange likhetstrekk med RCM-analysen som ble gjennomført på slutten av 90-tallet. Det er i hovedsak egen feilstatistikk og vurderinger basert på lokale erfaringer som ligger til grunn for risikovurderingene Resultatet har bl.a ført til økt fokus på brannberedskapen Videre arbeid med bruk av feildata i forhold til risikovurderinger. Det er opprettet faggrupper som skal gjennomgå og analysere feilrapporter i IFS. Dette arbeidet tar sikte på å kvalitetssikre RCM analysen som er grunnlaget for vedlikeholdet. Resultatet vil også kunne brukes i forhold til å finne optimalt reinvesteringstidspunkt og rett beredskapsnivå Statnett har satt i gang arbeidet med å utarbeide en Risikopolicy

19

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011 www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet 20. september 2011 Innhold 1. Risiko i betalingsformidling 2. Kontinuitetsplaner 3. Bankenes ansvar ved utkontraktering 4. Oppsummering 2 Risiko i betalingsformidling

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer