Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik?"

Transkript

1 Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik? Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS Rune Kristian Mork, Statnett SF

2 Arbeidsgruppe 2 under OPAL Matz Tapper, Svensk Energi Jenny Edfast, SwedPower Morten Møller Jensen, DEFU Rune Kristian Mork, Statnett Pirjo Heine, Helsinki Univerity of Technology Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning

3 Hva arbeider gruppen med? Utarbeide og presentere eksempler på anvendelse av feil- og avbruddsstatistikk Nye presentasjonsformer kart, nettskjema utnytte internett Forbedre datagrunnlaget gruppering av selskaper og nettområder kobling mellom feil, komponentdata og vedlikeholdsrapporter

4 Kartlegging av oppgaver der feil- og avbruddsdata inngår Tilpasning av datagrunnlag (5 eksempler) Driftsplanlegging (5 eksempler) Underhåll og fornyelse (4 eksempler) Nybygging (2 eksempler) Strategiske avgjørelser (5 eksempler) Miljøkrav, HMS (2 eksempler) Sammenlignende undersøkelser (4 eksempler) Dette skal resultere i noen mer detaljerte eksempler

5 Nye presentasjonsformer Kan nye presentasjonsformer gjøre statistikken mer relevant? Eksempler: Statisikker som er bedre tilpasset konkrete analyseoppgaver Presentasjon av feil- og avbruddsstatistikk i kart, med oppløsning på fylkes- og kommunenivå Sammenligning mellom egen (lokal) statistikk og utvalg fra nasjonal (eller nordisk) statistikk

6 Eksempler på nye presentasjonsmåter

7 Indikatorer pr trafokrets

8 Indikatorer pr linjeseksjon

9 OPAL-demo

10 Forbedre datagrunnlaget Kan mer informasjon og kobling mellom ulike datakilder gi bedre grunnlag? Eksempler: Gruppering av nätföretak eller områder etter størrelse, klimaforhold, andel kabelnett, osv Kobling mellom feil-, komoponent- og underhållsdata

11 Gruppering av nätföretak (forslag) Kriterier Alt 1 Alt 2 Alt 3 Bebyggelse Landsbygd Stadsnät - Nätkaraktär Kabel Luftledning - Storlek på nätföretag Stor Liten Medel Ägande Kommunalt Privat Geografiskt område Kust Inland - Kundstruktur (genomsnittlig uttagen energi/abonnent MWh) >20 MWh/abonnent <20 MWh/abonnent (Skulle också kunna mätas i antal högspänningskunder)

12 Utveksling av komponentdata, feildata og underhållsdata til en nasjonal (nordisk?) database

13 Mulige strukturer og relasjoner i en fremtidig nasjonal (nordisk?) database

14 Optimalt tidspunkt for planlagt underhåll (muligheter ved bedre kobling av datakilder) Feiltilstand (FT) Estimeres på grunnlag av: Tilstandskontroll Forventet restlevetid Sannsynlighet for svikt Økonomisk analyse Tid For tidlig Optimalt tidspunkt For sent (svikt/havari)

15 Aktiv bruk av feilstatistikk til intern oppfølging og styring Noen påstander: Den aller viktigste verdien av Darwin er det datagrunnlag som ligger der som styringsredskap for å oppnå en optimal nettutvikling Dette er langt viktigere for å komme fram til samfunnsøkonomisk optimale nett enn myndighetenes kontroll gjennom bl.a. nøkkeltallrapporteringen Lokal statistikk er mer relevant enn landsstatistikk, men av og til blir det lokale datagrunnlaget for lite og man må ty til landsstatistikk (eller kanskje til og med nordisk statistikk!? ) Spørsmålet blir da: Hvordan utnytte det lokale datagrunnlaget?

16 Vurdering av tiltak i nettet Skal vi kun reparere? Må jeg regne på dette? Kanskje kabel er tingen?

17 Hvordan vurdere om tiltak skal iverksettes i et nett? 1. Hva skyldes feilene? (sjekk Darwin!) Tilfeldig/systematisk Lokalisering Type komponent Årsak 2. Hvordan vil utviklingen i feilfrekvens bli framover? Inspeksjon Erfaringstall fra lignende komponenter Ekspertvurderinger 3. Hva kan gjøres? Ingenting / forebyggende underhåll / fornyelse Vurdere hvordan de ulike tiltakene påvirker feilfrekvens Beslutning ut fra kost/nytte

18 Eksempel på bruk av lokal feilstatistikk 10 km 24 kv kraftledning byggeår Antall varige feil År Hva nå?

19 Eksempel (forts.) 1. Tar utgangspunkt i 9 feil på de 3 siste årene (3 feil/år) - 3 stk sprekk i isolator (1,0 feil/år) - 1 mastebrudd under kraftig vind (0,3 feil/år) - 5 jordslutninger pga trær/greiner (1,7 feil/år) 2. Inspeksjon viser: - Mange slitte isolatorer vil sannsynligvis føre til økt frekvens - Et lite område med trær tett opp til kraftledningen vil sannsynligvis føre til ca. samme feilfrekvens framover - Ingen særlig råteskade på stolper, men litt korrosjon på line 3. Aktuelle tiltak: 1. Skifte isolatorer, fjerner isolatorfeil 2. Skogrydding, fjerner feil pga trær/greiner 3. Erstatte kraftledning med kabel, fjerner alle feil av typen over

20 Reduksjon i årlige avbruddskostnader etter tiltak K avbrudd = ( K + K )( λ λ ) kunder nettselskap gammel ny K avbrudd = reduksjon i avbruddskostnader etter tiltak K kunder = sluttbrukernes kostander ved avbrudd K nettselskap = nettselskapets kostnader ved feil (reparasjon, etc) λ gammel λ ny = feilfrekvens før tiltak = feilfrekvens etter tiltak

21 Valg av tiltak Investeringskriterium: Annuitet investering < reduksjon i avbr.kostnader Årlig nytteverdi av tiltak = (reduksjon i avbr.kostnader) (annuitet investering) N = K INV a avbrudd N = nytteverdi av tiltak K avbrudd = reduksjon i avbruddskostnader etter tiltak INV = investeringsbeløp (for tiltaket) a = annuitetsfaktor

22 Videre arbeid i prosjektet Utarbeide detaljerte eksempler på analyser der feil- og avbruddsdata er nødvendig input Forslag til nye (og optimale) måter å presentere feil- og avbruddsstatistikk på Internett: Muligheter og begrensninger. Demonstrasjon av web-løsning. Definere kriterier for gruppering av företak og områder Spesifisere kobling mellom feil-, komponent- og underhållsdata Denne delen av OPAL skal etter planen avsluttes etter 1. halvår 2004

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL PROSJEKTPLAN Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL) SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Feilstatistikk & Feilanalyse

Feilstatistikk & Feilanalyse RoS (Risiko og Sårbarhet) analyser: Feilstatistikk & Feilanalyse Hvordan benytte feilstatistikk og feilanalyse i RoS-analyser Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 Terje Myhr Rådgiver Rica Seilet Hotell

Detaljer

Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi

Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi Sammendrag Ekstraordinære hendelser i kraftsystemet som under ekstremværet Dagmar i 2011 og brannen på Oslo S i 2007, har store konsekvenser for samfunnet.

Detaljer

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune Lokal energiutredning 2009 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vefsn kommune

Lokal energiutredning. Vefsn kommune Lokal energiutredning 2009 Vefsn kommune Vefsn kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2011

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2011 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2011 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2009 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Lokal energiutredning. Herøy kommune

Lokal energiutredning. Herøy kommune Lokal energiutredning 2007 Herøy kommune Herøy kommune 1 SAMMENDRAG...3 INNLEDNING...4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1 LOV OG FORSKRIFT...5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...5 1.3 AKTØRER,

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Lokale energiutredninger Vefsn kommune 2

Lokale energiutredninger Vefsn kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Vefsn kommune Vefsn kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Lokale energiutredninger Alstahaug kommune 2

Lokale energiutredninger Alstahaug kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Vilde Johansen Øverby Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Gerd Kjølle, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Lokale energiutredninger Brønnøy kommune 2

Lokale energiutredninger Brønnøy kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Brønnøy kommune Brønnøy kommune 2 SAMMENDRAG...... 4 INNLEDNING...... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Rana kommune

Lokal energiutredning. Rana kommune Lokal energiutredning 2009 Rana kommune Rana kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Lokale energiutredninger Dønna kommune 2

Lokale energiutredninger Dønna kommune 2 2013 Dønna kommune Dønna kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE... 6 1.3 AKTØRER, ROLLER

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer