Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier"

Transkript

1 EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier Eivind Solvang

2 Innhold Teknisk-økonomisk analyse Aktuelle analyser Sannsynlighet for svikt Levetidskurver Sviktmodell i Excel Kostnadselementer Lønnsomhetsanalyse i Excel Anbefaling mht analyse av lønnsomhet Dokumentasjon: TR A Analyse og dokumentasjon av nytteverdier av vedlikehold og fornyelse i fordelingsnett

3 Hvorfor teknisk-økonomisk analyse? eller hvorfor trenger vi metoder, modeller og verktøy? Systematikk Beslutningsstøtte Dokumentasjon Kompetanse Ferdighet Kontinuerlig forbedring

4 Aktuelle analyser Tekniske analyser Estimering av sannsynlighet for svikt og uønskede hendelser Analyse av leveringspålitelighet (ILE, antall avbrudd) Analyse av spenningskvalitet (spenningsnivå, mm.) Analyse av elektriske tap Analyse av personsikkerhet, miljøbelastning og omdømme Enkel risikoanalyse Risikoanalyse ved hjelp av risikomatriser Økonomiske analyser Nåverdianalyse Totale kostnader knyttet til en komponent innenfor en analyseperiode Lønnsomhet av tiltak

5 Sannsynlighet for svikt/hendelse Svikt (uønsket hendelse) Oljekjøler for transformator Initierende hendelse Oppdages lekkasjen? Eksplosjon/ brann? Slukkes brannen? Skade kun på trafo? Resultat av hendelsen (utfall) Konsekvens av svikt Ja Vann i olje/isolasjon 0,6 0,12 Lekkasje Ja Skadet trafo av vann i 0,1 0,0064 trafoolje Ja 0,2 0,8 Ja Havarert trafo 0,3 0,0173 Nei Nei 0,4 0,9 Nei Havarert trafo m.m. 0,7 0,0403 Nei Vann i olje/isolasjon 0,2 0,016

6 Tilstand Levetidskurve Karakter 1 2 T 1 T 4 gjelder for en gitt skadetype og en definert påkjenning 3 4 Svikt T 1 T 2 T 3 T 4 5 Tid [år] T = T 1 + T 2 + T 3 + T 4 Idriftsettelse, rehabilitering, etc. Karakter Betydning 1 Ingen tegn til svekkelse. 2 Noe tegn til nedbrytning. Resultatet er noe dårligere enn i ny tilstand. 3 Utbredt tegn til nedbrytning. Betydelig dårligere enn i ny tilstand. 4 Tilstanden er kritisk. 5 Feil.

7 Sviktsannsynlighet, f(t) Kumulativ sannsynlighet, F(t) Levetidskurve 0,0 7 1,2 0 0,0 6 1,0 0 0,0 5 0,8 0 0,0 4 0,0 3 0,0 2 0,6 0 0,4 0 0,0 1 0,2 0 0, år 0,0 0

8 Estimering av sviktsannsynlighet Dato: Versjon Avslutt Bruk ekspertvurdering eller gjennomfør ekspertvurdering Gjennomfør egen vurdering Bruk tidligere vurdering Importer data Skjema for ekspertvurdering 10%-kvantil og forventningsverdi Hent resultatfil Info

9 Sviktsannsynlighet, f(t) Kumulativ sannsynlighet, F(t) 2-punkt estimat Tilbake 1. 10%-kvantil 8,00 år Resultat for: Gammafordeling Kjør Lagre resultat Tidsakse 2. Forventningsverdi 15,00 år Formparameter: alfa 6,24 år t_min t_max 4 0, , , , Filinfo beta 2,40 t F(t) 10%-kvantil 8,00 år 10,000 % Sviktsannsynl. Kumulativ Forventningsverdi 15,00 år 55,327 % sannsynlighet 1 0, , , , , , ,08 1,20 6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0, år 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

10 Sviktsannsynlighet, f(t) Kumulativ sannsynlighet, F(t) Ekspertestimat Tilbake Tilstand/Alder Lagre resultat Tidsakse Basert på ekspertvurdering: Forventning 10%-kvantil alfa beta EBL-Kode: 1 20,00 10,00 5,32 3,76 Enhet: Effekbryter / Drivmekanisme / Utløsemekanism 2 5,00 1,00 1,53 3,26 Type: Alle 3 5,00 1,00 1,53 3,26 Skadetype: Bryter kobler ikke på kommando (evt. kommer 4 3,00 0,50 1,33 2,25 Vurdert av: Magne Runde Sum: 33,00 SINTEF Gitt tilstand/alder: ny Kumulativ Tilstand: x 3+ år Sviktsannsynl. sannsynlighet Alder: MTTF: 8 1 0, , , , ,12 1,20 3 0, , t_min t_max 4 0, , , , Filinfo Skjema 6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, år 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

11 Kostnadselementer Relevante kostnader for analyse av vedlikehold og fornyelse i distribusjonsnett: R KV TK KILE PW S Investering ifm fornyelse (reinvestering) Forebyggende vedlikehold Korrigerende vedlikehold (utbedring av feil) Tilstandskontroll (inngår definisjonsmessig i, men håndteres her separat) Kunders avbruddskostnader Effekt- og energitap Skroting/kassering (fjerning, avhending) For KILE skilles det mellom varslede og ikke-varslede avbrudd (forskjellige satser): KILEv KILEu KILE som følge av varslede avbrudd KILE som følge av ikke-varslede (uvarslede) avbrudd

12 Sammenligne alternativer A1 A2 A3 R R TK TK A1: Reinvestering i år 1 A2: Forebyggende vedlikehold i år 1 Reinvestering i år 6 (5 års utsettelse) A3: Tilstandskontroll og (tilstandsbasert) forebyggende vedlikehold hvert 5. år

13 Eksempel A1 A0 R R = 1000 kkr T = 30 år Etter R: Antar P(t) = 0 = 50 kkr T = 5 år Etter : E(T) = 10 år, T 0,1 = 4 år Svikt: 3 MW ute i 10 timer, utbedring 500 kkr : 2 MW ute i 1 time, utbedring 10 kkr k KILEu = 37 kr/kwh, k KILEv = 26,5 kr/kwh Analyseperiode = 10 år Kalkulasjonsrente = 4,5 % p.a. år Sviktsannsynl. Kumulativ sannsynlighet 1 0, , , , , , , , , ,168094

14 A1 Eksempel R år Sviktsannsynl. Kumulativ sannsynlighet 1 0, , , , , , , , , , A0 R(A1) = 1000 kkr 4.5,30 4.5,10 = 1000 kkr (0,045/(1-1, ) ((1-1, )/0,045) = 485,8 kkr KILEu(A1) = 0 kkr KVs(A1) = 0 kkr K(A1) = R(A1) + KILEu(A1) + KVs(A1) = 485, = 485,8 kkr (A0) = 50 kkr (1 + 1,045-5 ) = 90,1 kkr KILEu(A0) + KVs(A0) = (3000 kw 10 h 37,0 kr/kwh kkr) (0,0018 1, ,0135 1, ,0325 1, ,0521 1, ,0681 1, ,0018 1, ,0135 1, ,0325 1, ,0521 1, ,0681 1, ) = 1610,0 kkr 0,254 = 408,9 kkr KILEv(A0) = 2000 kw 1 h 26,5 kr/kwh (1 + 1,045-5 ) = 95,5 kkr KVp(A0) = 10 kkr (1 + 1,045-5 ) = 18,0 kkr K(A0) = (A0) + KILEu(A0) + KVs(A0) + KILEv(A0) + KVp(A0) = 90, ,9 + 95,5 + 18,0 = 612,5 kkr

15 Økonomisk nytteverdi (lønnsomhet) Lønnsomhet for et tiltak/alternativ: Sum nåverdi av økte inntekter og reduserte kostnader innenfor en analyseperiode som følge av at tiltaket gjennomføres. L(A1) = ΔI(A1) + ΔK(A1) ΔI(A1) er nåverdien av økte inntekter som følge av tiltak/alt. A1 ΔK(A1) er nåverdien av reduserte kostnader som følge av tiltak/alt. A1 Tiltaket er lønnsomt hvis L(A1) > 0. For vedlikeholds- og fornyelsestiltak i distribusjonsnett: L(A1) = K(A1) Lønnsomheten for et tiltak beregnes alltid i forhold til et referansealternativ (A0). Lønnsomhet er med andre ord en relativ størrelse. Referansealternativet kan f.eks. være å ikke gjennomføre tiltak i analyseperioden (nullalternativ). Referansealternativet må være realistisk/akseptabelt.

16 Lønnsomhet av et alternativ A1 i forhold til et referansealternativ A0 (1) - eksempel A1 R A0 R A1: Reinvestering i år 1 A0: Forebyggende vedlikehold i år 1 Reinvestering i år 6 (5 års utsettelse)

17 Lønnsomhet av et alternativ A1 i forhold til et referansealternativ A0 (2) Nåverdien av reduserte kostnader i analyseperioden som følge av alternativ A1: ΔK(A1) = K(A0) K(A1) der: K(A0) = R(A0) + (A0) + KV(A0) + TK(A0) + KILE(A0) + PW(A0) + S(A0) K(A1) = R(A1) + (A1) + KV(A1) + TK(A1) + KILE(A1) + PW(A1) + S(A1) og R(A0) og R(A1) er nåverdien av R i analyseperioden for hhv A0 og A1 (A0) og (A1) er nåverdien av i analyseperioden for hhv A0 og A1 osv. Lønnsomheten for alternativ A1 når man kun tar med reduserte kostnader (ingen økte inntekter, dvs. ΔI(A1) = 0): L(A1) = ΔK(A1) = K(A0) K(A1)

18 Eksempel A1 A0 R R = 1000 kkr = 50 kkr T = 30 år T = 5 år Etter R: E(T) = 40 år, T0,1 = 25 år P(T 10 år = 0,0002 Etter : E(T) = 10 år, T 0,1 = 4 år P(T 5 år = 0,17) Analyseperiode = 10 år Kalkulasjonsrente = 4,5 % p.a. Øvrige forutsetninger framgår av regnearket på neste lysark

19 A1: Reinvestering i år 1 A0: Forebyggende vedlikehold i år 1 og år 6 Utkoblinger Utkobl. eff. Utetid Utbedring KILE-satser kr/kwh Industri Handel og tjenester Jordbruk Husholdning Offentlig etc. Treforedling og k kw h kkr Svikt Ikke-varslet avbrudd 37,0 37, Svikt 2 Varslet avbrudd 26,5 26, Planlagt utkobling Rente (% pa) 4,5 Analyseperiode år nr -> Sannsynlighet svikt 1 for A1 0,0002 0, , , , , , , , , , Sannsynlighet svikt 1 for A0 0,3362 0, , , , , , , , , , Sannsynlighet svikt 2 for A1 0,0000 Sannsynlighet svikt 2 for A0 0,0000 Effekttap for A1 kw -> Effekttap for A0 kw -> Ekv. kostnad av tap (kr/kw år) Alt. 1 (A1) kkr år PV (kkr) Årlige kostnader (kkr) Reinvestering ,8 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 (type1) ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (type2) 0,0 TK 0,0 Tap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KILE pga svikt 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 KILE pga svikt 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KILE pga planlagt utkobling 0,0 Utbedring pga svikt 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Utbedring pga svikt 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbedring ved planl. utkobling 0,0 Sum 486,0 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,5 61,6 0,0 0,0 0,0 Alt. (A0) kkr år PV (kkr) Årlige kostnader (kkr) Reinvestering ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (type1) ,1 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 (type2) 0,0 TK 0,0 Tap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KILE pga svikt 1 282,1 2,1 15,0 36,1 57,8 75,6 2,1 15,0 36,1 57,8 75,6 KILE pga svikt 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KILE pga planlagt utkobling 95,5 53,0 53,0 Utbedring pga svikt 1 127,1 0,9 6,8 16,3 26,1 34,0 0,9 6,8 16,3 26,1 34,0 Utbedring pga svikt 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbedring ved planl. utkobling 18,0 10,0 10,0 Sum 612,8 77,4 33,2 63,7 95,3 121,0 77,4 33,2 63,7 95,3 121,0 0,0 0,0 0,0 A0-A1 Årlige beløp 166,8 16,0-28,2 2,3 33,9 59,6 16,0-28,2 2,3 33,8 59,4 0,0 0,0 0,0 Lønnsomhet (nåverdi) 126,8 18,0-25,8 2,1 28,4 47,8 14,4-20,7 1,6 22,7 38,3 0,0 0,0 0,0

20 Anbefaling mht analyse av lønnsomhet Hensikt Et sammenlignbart mål på lønnsomhet med tanke på: Prioritering og rangering av prosjektet (tiltak) mht lønnsomhet Dokumentasjon av lønnsomhet (økonomisk nytteverdi) Problemstilling Hva er lønnsomheten av å gjennomføre et tiltak i begynnelsen av analyseperioden kontra å ikke gjennomføre tiltaket i analyseperioden? Analyseperiode 5 år Referansealternativ Ingen tiltak i analyseperioden (antas akseptabelt) Ny analyse innen 5 år

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte

Detaljer

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Vilde Johansen Øverby Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Gerd Kjølle, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen

Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen Temadag: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim - Rica Nidelven 19. mars 2009 Utvikling av vedlikeholdsstrategier/- standarder i Statkraftalliansen Dag Eirik Nordgård

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks: 23

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 2009-03-11 Arnt.O.Eggen@sintef.no 1 Prosjekteier Utfører EBL Kompetanse AS ved Lene Mostue SINTEF Energiforskning AS ved Arnt

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk Teknisk-økonomisk analyse av rehabilitering og modifikasjon Trond Sliper Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Mai 212 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune Lokal energiutredning 2009 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport Juni 2014 Innholdsfortegnelse Forord Sammendrag 1. Innledning... 6 2. Dagens kraftsystem... 7 3. Framtidig kraftbalanse... 13 4.

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren 1 Forord Til deg som skal ha ansvar for eller skal gjennomføre konseptfasen for investeringsprosjekter

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Lokale energiutredninger Vefsn kommune 2

Lokale energiutredninger Vefsn kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Vefsn kommune Vefsn kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer