Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1"

Transkript

1 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift Energi Norge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademiet Adresse Middelthunsgt 27 Postnummer 0307 Poststed Land E-post til postmottak Internettadresse Oslo Norge Organisasjonsnummer Revideres av Andre eadministrasjon Administrativt ansvarlig Fornavn Etternavn Stilling/tittel Mona Askmann Administrerende direktør Telefon E-post Bekreftelse Søknaden er godkjent av prosjektansvarlig Prosjektleder Fornavn Bjarne

2 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 2 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Etternavn Institusjon / bedrift Børresen Energi Norge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademiet Adresse Middelthuns gt 27 Postnummer 0307 Poststed Land Stilling/tittel Akademisk grad Ønsket målform Oslo Norge Rådgiver vannkraft Dr. Ing. Bokmål Telefon E-post Prosjektinformasjon Prosjekttittel Prosjekttittel System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter Prosjektets hovedmål og delmål Prosjektets hovedmål og delmål Prosjektet skal fremskaffe et analyse- og informasjonssystem (SysLife) for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter. Delmål i prosjektet er: - Detaljert spesifikasjon av en tjenesteorientert og distribuert arkitektur for SysLife. - Katalog med definisjon av standardiserte informasjonselementer. - Grunnversjon av SysLife bestående av moduler for overføring og analyse av rådata, uthenting av prosesserte data, tilstandskontrollhåndbøker og skadeatlas. - Beskrivelse av arbeidsprosesser for implementering og anvendelse av SysLife i vedlikeholdsplanlegging og risikostyring hos brukerne. I tillegg vil en forretningsmodell for fremtidig drift av systemet etableres.

3 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 3 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Prosjektsammendrag I pågående forskningsprosjekter >>Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon<< og >>Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter<< har Energi Norge sammen med kraft- og nettselskaper og SINTEF utviklet støttesystemer for tilstandskontroll, og prototyper av verktøy for levetids- og reinvesteringsanalyser. Prosjektene har kommet så langt i utviklingen av teknologier at disse nå kan realiseres i industriell skala. Prosjektet SysLife skal bygge på eksisterende forskningsresultater og skal løse gjenværende forskningsutfordringer for å få etablert et analyse- og informasjonssystem med samme navn (SysLife). Prosjektsammendrag SysLife skal samle eksisterende verktøy og funksjoner, og skal i tillegg innbefatte elektroniske tilstandskontrollhåndbøker og et skadeatlas. SysLife vil innholde funksjoner og tjenester for utveksling av data og informasjon med eksisterende FDV-systemer hos kraft- og nettselskaper. Data i form av tilstands- og feilregistreringer, vedlikeholdshistorikk, samt informasjon om design av anleggene er registrert i dagens FDV-systemer. Disse systemene er imidlertid ikke laget for å støtte statistiske levetidsanalyser, eller tilrettelegging og prosessering av data og informasjon til bruk i slike analyser. SysLife skal derfor tilby slike funksjoner og tjenester. I tillegg er det behov for å forbedre datagrunnlaget for analyser. Selskapene som eier anleggene har kun tilgang til en begrenset - og i stor grad utilstrekkelig - datamengde. Gjennom å gi selskapene adgang til større mengder data vil SysLife åpne muligheten for at selskaper utnytter synergieffekter. Hovedbrukerne av SysLife vil være miljøer i kraft-og nettselskapene som er ansvarlig for planlegging av vedlikehold og rehabilitering/fornyelse. De viktigste nytteverdiene for brukerne er optimert og målrettet utnyttelse av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell samt redusert produksjonstap og forbedret leveringssikkerhet gjennom forbedret planlegging av vedlikehold, rehabilitering og fornyelse. Plassering Plassering i Forskningsrådet - tilleggsinformasjon fra søker Program / aktivitet RENERGI Søknadstype Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Delprogram/tema Andre relevante programmer/ aktiviteter/prosjekter Disiplin(er)/fagfelt Vannkraftproduksjon, Kraftdistribusjon, Vedlikehold Prosjektnr. v/ tilleggssøknad

4 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 4 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Er relatert(e) søknad(er) sendt Forskningsrådet og/eller annen offentlig finansieringsordning Nei Hvis ja, gi nærmere opplysninger Framdriftsplan Prosjektperiode Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal) Milepæler fordelt over prosjektperioden Fra Til A1.1 Spesifisere detaljert arkitektur, M1 Notat med overordnet spesifikasjon ferdig A1.2 Definere informasjonselementer A2.1 Modul rådata-overføring M2 Spesifikasjon rådata-overføring ferdig A2.2 Modul for rådata-analyse M3 Spesifikasjon rådata-analyse ferdig A2.3 Modul uthenting prosesserte data A2.4 Modul tilstandskontrollhåndbøker A2.5 Modul skadeatlas A3.1 Beskrive arbeidsprosesser M4 Rapport "SysLife-Arbeidsprosesser" ferdig A3.2 Implementere SysLif hos utvalgte brukere A3.1 Teste dataoverføring og funksjoner A4.1 Fastlegge eierskap og organisering, A5.1 Informere om prosjektet A5.2 Lage brukerveiledning, gjennomføre kurs

5 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 5 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 A6.1 Utarbeide prosjektplan A6.2 Utføre løpende prosjektadministrasjon A6.3 Organisere møter, møteunderlag, L1 Notat med overordnet sesifikasjon L2 Katalog med informasjonselementer L3 Notat "Spesifikasjon rådata-overføring" L4 Notat "spesifikasjon rådata-analyse" L5 Rapport "SysLife - Arbeidsprosesser" L6 Modul skadeatlas L7 Modul for rådata-overføring L8 Modul for rådata-analyse L9 Modul for uthenting av prosesserte data L10 Modul tilstandskontrollhåndbøker L11 Rapport "SysLife - Brukerveiledning" L12 Notat med forslag på forretningsmodell L13 Notat oppsummering implementering/testing L14 Rapport "SysLife - Systemspesifikasjon" Budsjett Kostnadsplan (i 1000 kr) Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Utstyr 0 Andre driftskostnader 0 Totalsum

6 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 6 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Spesifikasjonsfelt Kostnadssted (i 1000 kr) Sum Næringsliv Instituttsektor UoH-sektor 0 Andre sektorer 0 Utlandet 0 Totalsum Finansieringsplan (i 1000 kr) Sum Egne midler Internasjonale midler 0 Andre offentlige midler Andre private midler 0 Søkes Norges forskningsråd Totalsum Spesifikasjonsfelt Egne midler inkludere bidrag fra EnergiNorges medlemmer. Se vedlagt liste over forventet bidragsytere samt intensjonserklæringer. Stipend

7 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 7 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Type stipend Doktorgradsstipend Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere som skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser 1 Institusjon/ bedrift SINTEF ENERGIFORSKNING AS Avdeling/ seksjon Adresse Sem Sælands vei 11 Postnummer 7034 Poststed Land TRONDHEIM Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Thomas Welte Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende 2 Institusjon/ bedrift STATKRAFT ENERGI AS Avdeling/ seksjon Adresse Postboks 200 Lilleaker Postnummer 0216 Poststed Land OSLO Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Per Are Hellebust Kontaktperson telefon

8 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 8 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende 3 Institusjon/ bedrift LYSE PRODUKSJON AS Avdeling/ seksjon Adresse Postboks 8124 Postnummer 4017 Poststed Land Stavanger Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Arve Jakobsen Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende 4 Institusjon/ bedrift EIDSIVA VANNKRAFT AS Avdeling/ seksjon Adresse Postboks 1098 Postnummer 2605 Poststed Land LILLEHAMMER Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Knut Ringsrud Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende 5 Institusjon/ bedrift SN POWER HOLDING AS Avdeling/ seksjon Adresse Postboks 200 Lilleaker

9 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 9 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Postnummer 0216 Poststed Land OSLO Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Viggo Mossing Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende 6 Institusjon/ bedrift NTE ENERGI AS Avdeling/ seksjon Adresse Sjøfartsgata 3 Postnummer 7736 Poststed Land STEINKJER Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Tore-Johan Flåm Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende 7 Institusjon/ bedrift NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS Avdeling/ seksjon Adresse Vestfjordgaten 4 Postnummer 1338 Poststed Land SANDVIKA Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Kai Petter Westerheim Kontaktperson telefon

10 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 10 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende og finansierende Vedlegg Prosjektbeskrivelse Filnavn Referanse ProsjektbeskrivelseSysLife _2.pdf ES459236_001_1_Prosjektbeskrivelse_ Curriculum vitae (CV) med publikasjonsliste Filnavn Referanse CV_Bjarne_Boerresen.pdf ES459236_002_1_CV_ Filnavn Referanse CV_TW.pdf ES459236_002_2_CV_ Filnavn Referanse CV-SysLife-ArneJBerre.pdf ES459236_002_3_CV_ Fageksperter Fageksperter Referanse Fagekspert-SysLife.pdf ES459236_005_1_Fageksperter_ Bedriftsopplysninger

11 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 11 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Filnavn Referanse Bedriftsopplysninger EnergiAkademiet.pdf ES459236_017_1_Bedriftsopplysninger_ Karakterutskrifter (Doktorgrads- og studentstipend) Filnavn Referanse Annet Filnavn Referanse SysLife_Finansiering.pdf ES459236_010_1_Annet_

12 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) Prosjektbeskrivelse DEL 1: FOU-prosjektet 1. Mål Prosjektet skal fremskaffe et analyse- og informasjonssystem (SysLife) for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter. Delmål i prosjektet er: - Detaljert spesifikasjon av en tjenesteorientert og distribuert arkitektur for SysLife. - Katalog med definisjon av standardiserte informasjonselementer. - Grunnversjon av SysLife bestående av moduler for overføring og analyse av rådata, uthenting av prosesserte data, tilstandskontrollhåndbøker og skadeatlas. - Beskrivelse av arbeidsprosesser for implementering og anvendelse av SysLife i vedlikeholdsplanlegging og risikostyring hos brukerne. I tillegg vil en forretningsmodell for fremtidig drift av systemet etableres. 2. Kunnskaps- og teknologifronten For optimalisering av vedlikehold, reinvesteringer og risikostyring har det i de siste årene i flere forskningsmiljøer (Kinectrics og CEA i Canada, EA Technology i England, EDF R&D i Frankrike, KEMA i Nederland, m.fl.) blitt utviklet modeller og verktøy relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt, samt systemer for risikostyring og planlegging av vedlikehold og reinvesteringer. På lik linje med disse internasjonale forskningsaktivitetene har også forskningsmiljøer i Norge deltatt aktivt i denne utviklingen. For kraftbransjen i Norge er to pågående forskningsprosjekter ( Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon , og Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter ) de største og mest sentrale forskningsinitiativene på dette området. I disse prosjektene har Energi Norge i tett samarbeid med kraft- og nettselskaper og SINTEF Energi utviklet en svikmodell for kritiske kraftsystemkomponenter, samt støttesystemer for tilstandskontroll og prototyper av verktøy for levetids- og reinvesteringsanalyser. Prosjektene har kommet så langt i utviklingen av teknologier at disse nå kan realiseres i industriell skala med tanke på moderne vedlikeholdsstyring. Det nye prosjektet skal bygge på eksisterende forskningsresultater, og skal løse gjenværende forskningsutfordringer for å få et analyse- og informasjonssystem etablert. De grønne boksene i Figur 1 viser teknologier (støttesystemer og prototyper av analyseverktøy) som allerede er utviklet: - Energi Norges tilstandskontrollhåndbøker for nett-, vannkraft- og vindkraftanlegg. Disse er å betrakte som etablert bransjestandard mht. hvordan tilstandskontroll skal utføres og hvordan den tekniske tilstanden til komponentene skal bedømmes. - Beregningsverktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid for kraftsystemkomponenter - Verktøy for lønnsomhetsanalyser av vedlikeholdstiltak - Verktøy for parameterestimering i forbindelse med etablering av levetidskurver System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 1/10

13 Verktøyene og håndbøkene er allerede tatt i bruk eller testet ut av kraft- og nettselskaper som deltar i de pågående forskningsprosjektene. I tillegg har ekspertgrupper for kabel, kraftledning, generator, turbin, SF 6 -anlegg og krafttransformator etablert eksempler på levetidskurver som brukes som grunnleggende modell for tilstandsutvikling (degradering) og som basis for levetidsvurderinger. Tilstandskontrollhåndbøker Sviktsannsynlighet/ restlevetid Parameter estimering Lønnsomhetsanalyse Levetidskurver Skadeatlas Figur 1 Eksisterende (grønn) og planlagte (blå) verktøy og støttesystemer Parallelt med utviklingen av analysesystemer er det bygget opp databaser for å samle informasjon relatert til degradering, levetid og vedlikehold av komponenter i tekniske anlegg (feil og avbrudd, tilstandsdata, anleggsdata, driftspåkjenninger, utført vedlikehold, kostnader, etc.). Innen sektorer med stor fokus på sikkerhet (slik som offshoreindustrien, flyselskaper og flyprodusenter, og kjernekraftindustrien) har man kommet relativt lang i bruk av slike databaser. Kjente eksempler er OREDA (Offshore Reliability Database) og TUD (Tillførlitlighet, Underhåll, Drift i nordisk kjernekraftindustri). For kraft- og nettselskaper finnes det en del databaser som er laget for å samle inn pålitelighetsdata, f.eks. FASIT i Norge, DARWIN i Sverige, og GADS (Generating Availability Data System) og TADS (Transmission Availability Data System) i Nord-Amerika. Ulempen med de eksisterende databasene med tanke på vedlikeholdsstyring er at disse er begrenset til anleggsinformasjon og feil- og avbruddsstatistikk. For å forbedre analyser med eksisterende modeller og verktøy bør man derfor i det videre forsknings- og utviklingsarbeidet fokusere på systematisk innsamling av data og informasjon om komponentenes tilstandsutvikling samt utført vedlikehold og reinvesteringer. 3. FoU-utfordring a) Teknologibeskrivelse Verktøyene som ble utviklet i pågående prosjekter er prototyper. Utveksling av data og resultater mellom disse verktøyene er ikke automatisert, og skjer til dels manuelt. Analyser vil forenkles ved at SysLife vil samle ulike verktøy og funksjoner. For å etablere en konsistent basis for registrering av data hos nett- og kraftselskaper vil SysLife innbefatte elektroniske tilstandskontrollhåndbøker og et nytt skadeatlas (blå boks i Figur 1) med bilder av relevante skadetyper. Ekspertvurderinger kan brukes allerede i dag for å skaffe inngangsdata til de eksisterende verktøyene, f.eks. ved å spesifisere levetidskurver. Det eksisterer imidlertid verken rutiner eller systemer for lagring og forvaltning av slike vurderinger. SysLife skal derfor inneholde slike løsninger. Data i form av tilstands- og feilregistreringer, vedlikeholdshistorikk, samt informasjon om design av anleggene er registrert i dagens FDV-systemer (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Disse systemene er imidlertid ikke laget verken for å støtte statistiske levetidsanalyser, eller tilrettelegging og prosessering av data og informasjon til bruk i slike analyser. Slike funksjoner og tjenester fordrer at det utvikles et system som kan utveksle data og informasjon med de eksisterende FDV-systemene. I tillegg er det behov for å forbedre datagrunnlaget for analyser. Selskapene som eier anleggene har i dag kun tilgang til en begrenset og i stor grad utilstrekkelig datamengde. Gjennom å gi selskapene adgang til større mengder data vil SysLife åpne muligheten for at selskaper utnytter synergieffekter. System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 2/10

14 Figur 2 illustrerer SysLife og dets omgivelser og grensesnitt. Databasedelen i SysLife er to-delt: en del med rådata, og en del med prosesserte og kvalitetssikrede data. Rådata-delen skal inneholde tilstands- og feilregistreringer, informasjon om utført vedlikehold og fornyelse, anleggsdesign, driftsmønster, mm. importert fra nett- og produksjonsselskapenes FDV-systemer, og lagret i en felles datastruktur. For å kunne overføre data fra mange ulike FDV-systemer, må det spesifiseres og utvikles et felles grensesnitt, samt spesielt utformede tjenester for dette formål (f.eks. webservices). Databasedelen med prosesserte data vil inneholde f.eks. levetidskurver og feilstatistikk basert på rådataene, samt resultater fra ekspertvurderinger. Prosesserte data gjøres tilgjengelig for selskapene for levetids-, vedlikeholds- og risikoanalyser. - Komponenter & design - Tilstand & skadetyper - Feil & svikt - Vedlikeholdshistorikk - Påkjenninger Data- og informasjonsutveksling - Lønnsomhetsanalyser - Vedlikeholdsplanlegging - Pålitelighetsanalyse - Risikostyring Web services Systemer og verktøy hos selskapene: FDV, ERP (Enterprise Resource Planning), etc. SysLife Skadeatlas Håndbøker Rådata Dataanalyse/ parameterestimering Prosesserte data / levetidskurver Figur 2 Illustrasjon av SysLife og omgivelsene Sammenlignet med andre modeller og systemer vil SysLife ha en rekke fordeler: - SysLife utnytter tilstandsdata, og ikke bare feil-/avbruddsdata som er det vanlige. - SysLife vil inneholde analysefunksjoner som ikke er tilgjengelig i andre systemer. - SysLife utnytter data som er lagret i ulike FDV-systemer hos ulike selskap. - SysLife kan gjøre analyser basert på både ekspertvurderinger og data. - SysLife integrerer tilstandskontrollhåndbøker og skadeatlas som er viktige støttesystemer for en standardisert registrering av tilstandsdata. - SysLife skal ha en distribuert, fleksibel og tjenesteorientert arkitektur; dette vil forenkle videreutviklingen. Hovedbrukerne av SysLife vil være miljøer i kraft-og nettselskapene som er ansvarlig for planlegging av vedlikehold og rehabilitering/fornyelse. SysLife kan enten brukes internt i selskapene for å bearbeide data for levetidsanalyser, eller av flere selskaper i samarbeid for å etablere en felles/nasjonal database. b) Gjenværende utfordringer En av hovedutfordringene er datautveksling og samspill mellom SysLife og de eksisterende FDV-systemene. Siden kraft- og nettselskapene har ulike programsystemer, ulike nivå av implementering, og ulike nivå på anleggsnedbryting og anleggsinformasjon, må det etableres gode rutiner for standardisert utveksling og overføring av data. Dessuten vil det være en utfordring å skape en felles forståelse for hvordan data skal registreres innenfor de ulike selskapene slik at data fra ulike selskaper kan sammenlignes. Mange kraft- og nettselskaper som vil bruke SysLife vil være i besittelse av et stort antall komponenttyper, og en standardisert håndtering av informasjonen er derfor viktig. System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 3/10

15 SysLife skal omfatte tilstands- og levetidsrelaterte data for både nett-, vannkraft- og vindkraftanlegg. Dette er i seg selv en utfordring siden nett- og produksjonsselskapene har ulike tradisjoner, forskjellig programvare og er gjenstand for ulike reguleringer og rammebetingelser. For nettselskapene er det for eksempel avgjørende at det systemet som utvikles er i overensstemmelse med feil- og avbruddssystemet FASIT, og derfor må kunne utfylle/understøtte dette. En koordinering med RENs (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) inspeksjons- og befaringsskjema er også viktig. Det forventes i økende grad bruk av automatisert og kontinuerlig tilstandsovervåking. Det er i den forbindelse avgjørende at man i spesifikasjonen av SysLife tar høyde for fremtidige behov i så måte. Dette betyr at SysLife må ha en fleksibel struktur, men samtidig bygge på en standardisert basismodell. En viktig FoU-utfordring er å komme opp med en metodikk for tilrettelegging av prosesserte data basert på rådata. Dette inkluderer kvalitetssikring av rådataene og konverteringsprosessen til prosesserte data, som f.eks. levetidskurver. Det er viktig å finne gode løsninger for sporbarhet av prosesserte data tilbake til rådata slik at grunnlaget til en hver tid vil kunne etterprøves og oppdateres, samtidig som behovet for anonymisering ivaretas. 4. Angrepsmåte/metode Prosessen i utviklingen av SysLife vil være basert på state-of-the-art prinsipper for iterativ og inkrementell utvikling med en modellbasert tilnærming som et gjennomgående element. Målsetningen er å realisere SysLife i en tjenesteorient, distribuert arkitektur med bruk av de facto standarder for tjenestespesifikasjon og -utveksling. Tjenesteorienteringen legger grunnlag for en høy grad av uavhengighet mellom modulene i SysLife. Samvirke vil kunne oppnås på tvers av modulenes respektive utviklingsspråk og kjøreplattformer. Felles tolkning av informasjonen som utveksles mellom modulene sikres gjennom etablering av en katalog over de standardiserte informasjonselementene. Hovedfokuset vil ligge på prioriterte funksjoner som f.eks. datautveksling med FDV-systemene og funksjoner relatert til dataanalyse/-prosessering. Parallelt med denne aktiviteten vil eksisterende håndbøker for tilstandskontroll og grunnfunksjoner relatert til skadeatlas bli lagt inn i systemet (slik at selskaper kan starte med å legge inn bilder av typiske skader). 5. Prosjektorganisering Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra Energi Norge, industrien (Statkraft, Lyse, Eidsiva, SN Power, NTE, Norconsult, m.fl.) og SINTEF. Prosjektleder vil være Bjarne Børresen fra Energi Norge som har flere års erfaring som prosjektleder for utviklingsprosjekt i leverandørindustrien (Kværner, GE og Rainpower). I tillegg skal det opprettes referansegrupper knyttet til utvalgte aktiviteter. Forskningsdelen i prosjektet vil i hovedsak bli utført ved SINTEF Energi og SINTEF IKT. Sammen med eksperter på ulike komponenter har SINTEF Energi utviklet prototyper av verktøy for levetidsanalyser, samt håndbøker for tilstandskontroll. Dessuten har SINTEF Energi etablerte kontakter til kraftbransjen samt god kunnskap om kraftbransjens behov for data og analyser. SINTEF IKT sin rolle er knyttet til den IKT-faglige delen. I tillegg blir NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), representert ved professor Jørn Vatn, samarbeidspartner i prosjektet. Vatn har spisskompetanse på pålitelighetsdata og -metodikk, og vil være rådgiver på System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 4/10

16 metodikkdelen i prosjektet. Vatn har også mangeårig erfaring med databaser med levetidsdata gjennom Jernbaneverket og utviklingen av OREDA-systemet. Nett- og produksjonsselskapene deltar i prosjektet både med finansiering og egeninnsats gjennom deltakelse i referansegrupper, pilottesting av dataregistrering og utveksling, samt gjennom innspill til hvilke funksjoner systemet skal inneha. Leverandører av FDV-systemer vil delta i prosjektet knyttet til implementering og utprøving av funksjonalitet for registrering og utveksling av data. I tillegg kan det være aktuelt å knytte til seg en underleverandør som kan bistå med å implementere (programmere) SysLife. Videre vil det bli opprettet ekspertgrupper knyttet til ulike utstyrstyper bestående av representanter fra leverandører av utstyr og tilstandskontrollsystemer, konsulenter, forskere, energiselskap og REN. Her vil det bli fokusert på kritiske enheter som turbiner, generatorer, kraftledninger, kabler, krafttransformatorer og effektbrytere, samt kritiske komponenter i vindkraftverk som f.eks. blader og gir. 6. Internasjonalt samarbeid Energi Norge og SINTEF Energi m.fl. er norske deltakere i det europeiske forskningsnettverket SmartLife, som omfatter en rekke europeiske nettselskap (EDF, ELIA, RTE, TENNET, m.fl.) og forskningsaktører (KEMA, ERSE). SmartLife skal berede grunnen for FoU-prosjekter i Europa innen optimalisering av det eksisterende kraftnettet basert på kunnskap om teknisk tilstand, kritikalitet og risiko, samt modernisering av nettet med ny teknologi for fremtidige behov. Dette forskningsnettverket vil være viktig både med tanke på fremtidig koordinering og utveksling av levetidsdata innen Europa, og som premissleverandør og diskusjonspartner for prosjektet. Man planlegger i SmartLife å etablere en europeisk database for feilrater og tilstandsindikatorer på komponentnivå, og det er viktig at det som gjøres i SysLife-prosjektet koordineres med dette arbeidet. Etablering av SysLifeprosjektet vil også kunne gjøre det mulig for Norge å ta en lederrolle i utviklingen av en slik felleseuropeisk database, og dermed øke vår mulighet til å påvirke oppbygging og innhold. I prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon er det etablert et konsortium bestående av ledende norske og svenske vannkraftaktører. Forholdene ligger derfor godt til rette for en videreføring og videreutvikling av samarbeidet med de svenske aktørene (Vattenfall, E-ON og Fortum m.fl.) i SysLife-prosjektet. SN Power bygger og drifter vannkraftverk i den tredje verden, og holder for tiden på med å implementere verktøy og kunnskap utviklet gjennom flere fellesfinansierte forskningsprosjekter i regi av Energi Norge. Et viktig delmål for SN Power er å oppnå en harmonisering av metoder og verktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsanalyser i de landene de opererer, og SysLife vil være et viktig redskap i så måte. Gjennom NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology) har prosjektet tilgang til viktige nasjonale og internasjonale aktører innen vindkraft, og vindkraftdelen av SysLife vil bli utviklet i nær tilknytning til relevante arbeidspakker i NOWITECH og tilknyttede prosjekter. 7. Fremdriftsplan med milepæler Prosjektet er organisert i følgende delprosjekter (DP) og hovedaktiviteter (A): System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 5/10

17 DP1 Systemspesifikasjon A1.1 Spesifisere detaljert arkitektur, moduler og deres samvirke, funksjonalitet og grensesnitt (basert på resultater fra tidligere prosjekter) A1.2 Definere standardiserte informasjonselementer DP2 Spesifikasjon, utvikling og testing av moduler og funksjoner A2.1 Rådata-overføring fra FDV-systemer A2.2 Rådata-analyse og generering av prosesserte/generiske data A2.3 Funksjoner for uthenting av prosesserte data for anvendelse i analyser A2.4 Håndbøker for tilstandskontroll A2.5 Skadeatlas for utvalgte komponenter DP3 Implementering og uttesting hos brukere A3.1 Beskrive arbeidsprosesser for implementering og anvendelse av SysLife A3.2 Implementere SysLife hos utvalgte brukere A3.3 Teste dataoverføring og funksjoner i SysLife DP 4 Etablering av forretningsmodell A4.1 Fastlegge eierskap og organisering, samt utarbeide konsortieavtale DP5 Resultatspredning og kurs A5.1 Informere om prosjektet på egen webside, i fagfora/artikler/fagtidsskrifter, osv. A5.2 Lage brukerveiledning og gjennomføre brukerkurs DP6 Prosjektadministrasjon A6.1 Utarbeide prosjektplan og organisere prosjektet A6.2 Utføre løpende prosjektadministrasjon (planer, statusrapporter, osv.) A6.3 Organisere møter i brukergruppen, inkl. sende ut møteunderlag, skrive møtereferat. Fremdriftsplan for hovedaktivitetene i SysLife-prosjektet: A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A3.1 A3.2 A3.3 A4.1 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A6.3 Moduler: Spesifikasjon Utvikling Testing Milepæler (M) og planlagte leveranser (L): M/L Aktivitet Avsluttes Leveranse / kriterium for milepæler L1/M1 A kv Notat med overordnet spesifikasjon foreligger L2 A kv Katalog med informasjonselementer L3/M2 A kv Spesifikasjon for rådata-overføring foreligger (notat) L4/M3 A kv Spesifikasjon for rådata-analyse foreligger (notat) L5/M4 A kv Rapport Syslife - Arbeidsprosesser L6 A kv Modul skadeatlas L7 A kv Modul for rådata-overføring L8 A kv Modul for rådata-analyse L9 A kv Modul for uthenting av prosesserte data L10 A kv Modul tilstandskontrollhåndbøker System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 6/10

18 L11 A kv Rapport SysLife - Brukerveiledning L12 A kv Notat med forslag til etablering av forretningsmodell L13 A3.2/ kv Notat med oppsummering av implementering og uttesting hos brukerne L14 A kv Rapport SysLife - Systemspesifikasjon" Avgrensning til igangværende prosjekter I prosjektene Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon (174125) og Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter (180050) utarbeides det en felles spesifikasjon av brukerbehov og overordnet arkitektur for SysLife. Det vil derfor være en stor fordel at det nye prosjektet kan startes opp raskt og effektivt ved hjelp av etablert organisasjon og nettverk i de igangværende prosjektene, som begge avsluttes i Kostnader Etterfølgende tabell viser en oversikt over hvordan prosjektkostnadene fordeler seg. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Totalsum Finansiering Etterfølgende tabell viser en oversikt over type partnere som vil bidra til finansieringen av prosjektet. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Nettselskap, kraftselskap og utstyrsleverandører Nettselskap, kraftselskap og utstyrsleverandører (egeninnsats) Norges forskningsråd SkatteFUNN Total sum Erfaringer fra tidligere prosjekt samt kunnskap om FoU-innholdet i dette prosjektet indikerer gode muligheter for et positivt svar på en SkatteFUNN-søknad. Flere kraftselskaper og leverandører av FDV-systemer har vært kontaktet. I tillegg til mottatte intensjonserklæringer har flere andre selskaper gitt signaler om at de ønsker å støtte prosjektet (se vedlegg Om finansiering av SysLife prosjektet ). DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet ide Optimal vedlikeholdsstyring og overvåking av teknisk tilstand og risiko er svært viktige områder for både nettselskaper og kraftselskaper. Vedlikehold og risikostyring kan optimeres vha. forbedrede levetidsanalyser. Feil- og tilstandsdata og annen type levetidsrelatert informasjon er nødvendig for å forbedre slike analyser. For et enkelt selskap vil data kun fra egne anlegg gi begrenset nytteverdi. Det foreslåtte systemet med metoder for datainnsamling fra mange selskaper og generering av prosesserte og anonymiserte levetidsdata vil bidra til at selskapene får tilgang til et bedre dataunderlag med basis i en vesentlig større anleggsmasse enn det som det enkelte selskap rår over. System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 7/10

19 Plan for realisering Etter prosjektavslutningen juni 2013 skal SysLife videreføres av et konsortium som driver og videreutvikler systemet; se Figur 3. Konsortiet skal bestå av en sammenslutning mellom Energi Norge og kraft- og nettselskaper, og skal i hovedsak organiseres etter modellen brukt av oljebransjen for OREDA. I konsortiet representerer Energi Norge eieren av systemet, mens selskapene representerer brukerne av systemet. Selskapene som bruker resultater og verktøy som ble utviklet i forskningsprosjektet, samt data som ligger i systemet, skal betale en årlig lisensavgift for systemet til konsortiet. Det vil være naturlig at selskaper som deltok i prosjektet står for etableringen av dette konsortiet. Andre selskaper som ønsker å delta i konsortiet har mulighet til å kjøpe medlemskap i konsortiet. Dette vil gi inntekter, som kan brukes til å drive, tilpasse og videreutvikle SysLife. Finansielt overskudd kan gå tilbake til konsortiets medlemmer i form av utbytte. En ekstern utfører bør få ansvar for drift og videreutvikling av SysLife. Det vil være naturlig at SINTEF beholder denne rollen i begynnelsen, men rollen kan overtas av en annen operatør/konsulent etter en viss tid. Etter behov kan det opprettes ekspert-/ arbeidsgrupper (AG), f.eks. for å videreutvikle systemet, lage nye funksjoner eller verktøy, eller for å gjennomføre dataanalyser. SysLife skal organiseres på en slik måte at brukerne kan velge om de ønsker å kjøpe tilgang til hele systemet eller kun til deler av systemet (håndbøker, skadeatlas, data, verktøy). Det kan være aktuelt å publisere og selge pålitelighetsdata i form av ferdigprosesserte data til selskaper som ikke er medlem av konsortiet. Dette vi gi ytterlige inntekter til konsortiet. I løpet av prosjektperioden er markedet for systemet begrenset til prosjektdeltakerne. Etter prosjektavslutningen kan systemet markedsføres internasjonalt i regi av konsortiet, først i de nordiske landene, etterpå innenfor og utenfor EU. Siden noen selskaper som deltar i prosjektet også opererer anlegg i ulike land, f.eks. Statkraft og SN Power, vil disse selskapene kunne bruke systemet for anleggene i disse landene. Dette vil hjelpe til å markedsføre og etablere systemet internasjonalt. Selskap A Selskap B Selskap C Data Håndbøker Skadeatlas Analyser Pålitelighetsdata AG1 Styre Energi Norge + Selskaper Styreleder AG2 AG3 Utfører Organisering SysLife forskningsprosjekt SysLife konsortiet Markeder NO SE, FI, DK EU, ++ Figur 3 Plan for realisering 11. Innovasjon/nyhetsgrad Utnyttelse av et tilrettelagt datagrunnlag i probabilistiske/statistiske modeller som basis for risikobasert vedlikeholdsstyring er relativt nytt. Temaet har vært gjenstand System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 8/10

20 for omfattende forskning på mer teoretisk/akademisk nivå i en årrekke, men avstanden mellom teoretikere og praktikere har tradisjonelt vært stor bl.a. pga. manglende datagrunnlag. Resultatene fra dette prosjektet vil bygge bro over dette gapet ved at det praktiske grunnlaget som finnes i form av erfaringer, håndbøker, datagrunnlag og kunnskap om anleggenes teknisk tilstand knyttes sammen med teoretiske modeller i et brukervennlig produkt. De viktigste nytteverdiene for kraft- og nettselskaper fra et slikt system er: optimert og målrettet bruk av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell forbedret risikostyring redusert produksjonstap og forbedret leveringssikkerhet pga. redusert risiko for svikt og havari av kritiske kraftsystemkomponenter Dette skjer gjennom: forbedret kunnskap om og forståelse av sammenhengene mellom drifts- og miljøpåkjenninger og sviktmekanismer/skadetyper å avdekke trender i den tekniske degraderingen mer nøyaktige beregninger av restlevetid og sviktsannsynlighet optimal planlegging av vedlikehold, rehabilitering og fornyelse 12. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift a) Forretningside Ved hjelp av resultatene fra prosjektet vil de deltakende selskapene bli bedre rustet til å møte framtidige utfordringer mht. kompetansekrav, økende globalisering, forventing om verdiskapning og ulike typer myndighetskrav. I tillegg vil det systemet som skal utvikles bidra til at vedlikehold og rehabilitering av kraftsystemkomponenter blir optimalisert mht. bruk av ressurser til riktig tid og på de riktige komponentene. b) Innovasjon/nyhetsgrad Størst innovasjon for nettselskapene og kraftprodusentene vil man finne i bruk av tilstandsdata og driftsrelaterte data som grunnlag for generering og utnyttelse av levetidskurver. Dette representerer helt klart en ny dimensjon i forhold til dagens utnyttelse av slike datakilder. Prosjektet er i realiteten en forutsetning for at bransjen skal kunne hente ut det innovasjonspotensialet det er lagt grunnlag for gjennom de siste års prosjekter omkring levetidsdata og tilstandskontroll både innen nett og produksjon. c) Bedriftsøkonomisk verdi Nettselskapene og kraftprodusentene vil gjennom bedre metoder for risikostyring m.m. kunne velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene. Deltakelse i prosjektet vil også øke kompetansen internt på flere områder. d) Plan for realisering (se pkt 10.) e) Risikoelementer Nødvendig teknologi anses å være tilgjengelig både i FoU-prosjektet og i senere anvendelse av resultater. Det vil imidlertid være utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom ulike verktøy/plattformer og til å gjøre data tilgjengelig på felles formater. For prosjektdeltakerne vil det representere en risiko at man ikke får med andre aktører til å forvalte systemet over tid. Det er også en viss risiko for at leverandører av ERP-/ FDV-systemer ikke tilrettelegger sine systemer for optimal utnyttelse av SysLife. Dette System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 9/10

21 vil medføre en betydelig merkostnad for nett- og kraftselskap. Aktørene i prosjektet er mange og innehar til dels komplementær kompetanse. Teoretisk (metode)kompetanse innehas av SINTEF og NTNU, kompetanse på systemutvikling innehas av SINTEF og leverandører av FDV-systemer, mens spisskompetanse på komponenter finnes hos SINTEF, leverandører og hos nøkkelpersoner i kraft- og nettselskapene. Totalt sett anses risikoen for å mangle vesentlig kompetanse for gjennomføring og utnyttelse av FoU-prosjektet å være liten. 13. Miljøkonsekvenser Prosjektet vil ikke ha noen negative miljøkonsekvenser, men vil kunne få positive konsekvenser gjennom bedre utnyttelse av ressurser i kraftsystemet pga. riktigere vedlikeholds- og reinvesteringsnivå. 14. Øvrige nytteeffekter a) Betydning for involverte FoU-miljøer Prosjektet vil gi involverte FoU-miljøer muligheten til å vise at forskningsresultater resulterer i et nytt og godt produkt for industrien. Dette vil være nyttig både for FoU-miljøene som ønsker at forskningsresultater tas i bruk, og for industrien som ser nytteverdien av å investere i forskning. b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne Prosjektet og prosjektresultatene vil være nyttig både for kraft- og nettselskaper og leverandører av FDV-systemer som ikke deltar i prosjektet. Den planlagte videreføringen av SysLife i et konsortium gir disse aktørene muligheten til å utnytte forskningsresultatene etter at prosjektet er avsluttet, f.eks. ved at FDVsystem-leverandører implementerer nødvendige funksjoner i sine programsystemer, eller ved at selskapene deltar i SysLife-konsortiet. SysLife vil være spesielt godt egnet til bruk innen vindkraft etter som det i en vindpark er mange like komponenter med samme drifts- og miljøpåkjenninger, noe som gir større statistisk grunnlagsmateriale. I tillegg er man innen vindkraft i en oppstartsfase både med tanke på selve vindparkene og med FDV-systemene, slik at det er enklere både å komme i inngrep med de som arbeider med disse temaene, og å få implementert nødvendig funksjonalitet i systemene. Det er nå også en gylden mulighet for å få etablert en systematikk for å etablere en komplett historikk for vindparkene. 15. Informasjon og resultatspredning Prosjektet planlegger en høy grad av resultatformidling. Planlagte aktiviteter: Etablere og vedlikeholde en webside både på norsk og engelsk. Publisere i aktuelle nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Publisere og delta på internasjonale konferanser i regi av CIRED, CIGRÉ, og IEEE, samt på ulike nasjonale konferanser som Energi Norges Produksjonsteknisk konferanse og Nettkonferanse. Formidle resultater gjennom temamøter i regi av Energi Norge, og masteroppgaver og EVU-kurs ved NTNU. Gjennomføre internasjonal workshop i samarbeid med andre relevante prosjekter/aktører. System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) side 10/10

22 CURRICULUM VITAE NAME : Bjarne Børresen jr. DATE OF BIRTH : NATIONALITY COUNTRY OF RESIDENCE MARITAL STATUS PROFESSION LANGUAGE EDUCATION : Norwegian : Norway : Married : Advicer Hydropower Production / Ph.D : English (fluent) French (fluent) German (fair) : : Docteur Ès Sciences Techniques (Ph.D), Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : Siv.ing (M.Sc) Norewgian Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering. KEY QUALIFICATION : Hydraulic design, Computational Fluid Dynamics (CFD) Hydropower System Analysis Waterhammer Computations EXPERIENCE : 2010-present EnergiAkademiet, Advicer Hydropower Production : Rainpower Norway, Technology Manager GE Hydro, Technical Leader, System Engineering, System analysis including waterhammer and stability calculations for multiple hydropower projects. GE Hydro, Black Belt, Hydropower Technology, Development of reliability models for hydropower equipment. Kværner Energy/ GE Hydro Hydraulic design and flow analysis. Responsible for hydraulic design of runner and surrounding components for several hydropower projects (new installation and refurbishment), amongst others Salto Caxias (Brazil) (Francis) Tis Abbey II (Ethiopia) (Francis)

23 Krångfors (Sweden) (Francis) Håen (Norway) (Francis) Daja (Norway) (Francis) Hyatt (USA) (RPT) CFD analysis of turbine components for several hydropower projects (new installation and refurbishment). Three Gorges (China) Guri (Venezuela) Research assistant, Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Development of computer code for calculation of incompressible flow in complex three-dimmensional geometries.

24 PUBLICATIONS : Development and validation of a sub-domain method for the calculation of incompressible three-dimensional flow: application to hydraulic turbomachines, Thèse EPFL, no 1323 (1994). Dir.: Inge Lennart Ryhming. Bjarne Børresen jr (1994), "A Multi-block Methodology for Solving Flow Problems in Complex Geometries", in "Proceedings of the Second European Computational Fluid Dynamics Conference", Stuttgart Geir Gulbrandsen, Bjarne Børresen jr., Birger Godal Holt og Kjell Gjerde (1997) "Upgrading Methodology; From Existing to Upgraded and Optimised Turbine", Upgrading and Refurbishing Hydro Powerplants Bjarne Børresen jr. og Sebastian Videhult, (1999) "Calculation of Draft Tube Flow Using Different Cfd Codes", Turbine 99 Workshop on Draft tube flow. Ole Gunnar Dahlhaug, Per Egil Skåre og Bjarne Børresen jr., (2000) "Cfd-Calculation Of Swirlflow In a Conical Diffuser and Bend", IAHR Conference on Hydraulic Machinery Sverre Dahl Knutsen, Ole Gunnar Dahlhaug, Morten Kjeldsen og Bjarne Børresen jr. (2001), "Turbomachinery Calculations at Highly Off-Design Conditions", MekIT'01 - First National Conference on Computational Mechanics. Numerical Computation of Pump Turbine Characteristics, Bjarne Børresen and Sverre Dahl Knutsen, 2002, in Proceedings of the Hydraulic Machinery and Systems 21 st IAHR Symposium, Lausanne. Probabilistic design in Hydro Turbines, Steinar Faanes and Bjarne Børresen, (2004), 22 nd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Stockholm S. Bose, Y. Liu, S. Talya, P. Vyas, S. Videhult, M. Bjerke, B. Børresen, A methodology for sizing and cost optimization of wind power with pumped-hydro storage, RES & RUE for islands international conference, Cyprus, August Local Pumped Storage Integration with Wind Power. Bjarne Børresen, Hydro 2009, Lyon Changing of operation conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade, Thomas Welte, Bjarne Børrresen and Eivind Solvang, Hydro 2009, Lyon Relation between design solution and failure mechanisms in hydropower equipment,m. Istad, T.M. Welte, J. Heggset, Ø. Linnebo og B. Børresen.,Hydropower 2010, Tromsø

25 SINTEF Energy Research Curriculum Vitae Thomas Michael WELTE Office address: SINTEF Energy Research Sem Sælands vei 11 NO-7465 Trondheim, Norway Tel: , Fax: Research Scientist, Energy Systems Date of birth: Nationality: German Mobile: EDUCATION 2008 PhD PhD in Safety, Reliability and Maintenance Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dept. of Production and Quality Engineering. PhD dissertation: Deterioration and Maintenance Models for Components in Hydropower Plants 2003 Dipl.- Ing. KEY QUALIFICATIONS Graduated Mechanical Engineer Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany Thesis on "Production and characterisation of new metal hydrides for hydrogen storage". Reliability and lifetime analysis Maintenance planning, maintenance modelling and maintenance optimization Maintenance strategies Analysis of inspection and lifetime data Degradation models EMPLOYMENT RECORD 2007 SINTEF Energy Research, Energy Systems Research scientist, Asset Management research group NTNU Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway Department of Production and Quality Engineering PhD student 2004 SINTEF Energy Research, Energy Systems Engineer, Asset Management research group mecora Medizintechnik GmbH Project engineer PROJECTS Value adding maintenance in power production Research project where methods and tools for maintenance and lifetime modelling are developed. Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, Elforsk, Alstom, GE Energy/Rainpower, and hydropower companies in Norway and Sweden Assessment of technical condition and lifetime of existing and future transmission and distribution components Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, network companies, Nexans and Draka Maintenance and refurbishment within hydro power Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway and hydropower companies Thomas WELTE Page 1 of 4

26 SINTEF Energy Research PUBLICATIONS International Journals Nordgård, D.E; Heggset, J.; Welte, T.M.: Using life curves as input to quantitative risk analysis in electricity distribution system asset management Journal of Risk and Reliability, in press, available online. Welte, T.M.; Solvang, E.; Børresen, B.: Analysing changes to operating conditions at Norwegian hydro plants The International Journal on Hydropower & Dams, vol. 17, no. 1, pp , Welte, T.M.: A rule-based approach for establishing states in a Markov process applied to maintenance modelling Journal of Risk and Reliability, vol. 223, no. O1, pp. 1-12, February This paper was selected by the editorial board of the journal as one of 5 highly commended papers published in the journal in Welte, T.M.: Using state diagrams for modeling maintenance of deteriorating systems IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, no. 1, pp , February Conference Papers/Proceedings Welte, T.M.; Istad, M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Harby, A.: Hydropower scenarios for Scandinavia towards 2030 Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Istad, M.; Welte, T.M.; Heggset, J.; Linnebo, Ø.; Børresen, B.: Relation between design solutions and failure mechanisms in hydropower equipment Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Welte, T.W.; Børresen, B.; Solvang, E.: Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade Hydro 2009, International conference and exhibition. Lyon, October Welte, T.M.; Skjølberg, J.: Estimation of deterioration and failure probability of water tree degraded XLPE MV underground cables CIRED, 20 th International Conference on Electricity Distribution. Prague, 8-11 June Welte, T.M.; Eggen, A.O.: Estimation of sojourn time distribution parameters based on expert opinion and condition monitoring data PMAPS, 10 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rincón, Puerto Rico, May Istad, M.; Welte, T.M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Schjølberg; Linnebo, Ø.: Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants EuroMaintenance 08, European Conference on Asset Management and Production Reliability, Brussels, 8-10 April Welte, T.M.: A theoretical study of the impact of different distribution classes in a Markov model in Aven, T.; Vinnem, J.E. (edt.): Risk, reliability and societal safety, pp , Taylor & Francis, London, 2007 Proceedings ESREL '98 European Conference on Safety and Reliability, Stavanger, June Heggset, J.; Solvang, E.; Welte, T.M.; Christensen, J.S.; Bakken; K.R.: Assessment of remaining lifetime and failure probability for network components a practical approach CIRED, 19 th International Conference on Electricity Distribution. Vienna, June Thomas WELTE Page 2 of 4

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fornying av fylkeskommunal forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES493685 Prosjektnummer: -1 Søker Prosjektansvarlig

Detaljer

Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon

Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2011-02-14 Programområde Vattenkraft Cristian Andersson, Programområdesansvarig 08-677 2534, 070-318 2534 cristian.andersson@elforsk.se Sammanställning av rapportering

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL PROSJEKTPLAN Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL) SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks: 23

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk Teknisk-økonomisk analyse av rehabilitering og modifikasjon Trond Sliper Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Mai 212 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Fem år med energi Forskningsrådets energiprogrammer har ikke bare som oppgave å utvikle det norske energisystemet. Like viktig er kompetanse-

Detaljer

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14 Nr. 2 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9 Prosjektledelse i samtale med Gerhard

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

Verktøy for forskning. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017)

Verktøy for forskning. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017) Verktøy for forskning Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017) Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet

Detaljer

Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e

Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e M O V E Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge.

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Nr1. Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt. Nytt 2008. Møt det nye SBN styret. SBN Konferansen 2007

Nr1. Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt. Nytt 2008. Møt det nye SBN styret. SBN Konferansen 2007 SBN Nr1 Nytt 2008 Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt Møt det nye SBN styret SBN Konferansen 2007 Du får dette magasinet fordi Hei, Du holder i et nytt nummer av SBN Nytt, der S

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE «NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE 9. februar 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 I.Bakgrunn... 5 Høy innovasjonstakt styrker konkurransekraften...

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer