Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1"

Transkript

1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift EnergiNorge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademeiet Adresse Middelthuns gt 27 Postnummer 0307 Poststed Land E-post til postmottak Internettadresse Oslo Norge Organisasjonsnummer Revideres av Andre eadministrasjon Administrativt ansvarlig Fornavn Etternavn Stilling/tittel Mona Askmann Direktør Telefon E-post Bekreftelse Søknaden er godkjent av prosjektansvarlig Prosjektleder

2 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 2 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Fornavn Etternavn Institusjon / bedrift Bjarne Børresen EnergiNorge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademiet Adresse Middelthunsgate 27 Postnummer 0307 Poststed Land Stilling/tittel Akademisk grad Ønsket målform Oslo Norge Rådgiver vannkraftproduksjon Dr es science techniques Bokmål Telefon E-post Prosjektinformasjon Prosjekttittel Prosjekttittel Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Prosjektets hovedmål og delmål Hovedmål er å demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Prosjektets hovedmål og delmål Delmål: - Rammeverk som beskriver krav til metoder, verktøy, datagrunnlag, kompetanse og roller vedrørende analysemiljøer for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. - Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdier av vedlikehold og reinvesteringer med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø, samt spesifikasjon av tilhørende webtjenester for integrasjon i vedlikeholdssystemer.

3 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 3 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 - Kunnskapsbase og webportal med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag og opplæringsmateriell. - Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance og tilhørende metode for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskaper. - Erfaringsrapport med resultater og anbefalinger fra utprøvingscase hos selskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. Prosjektsammendrag Kraftselskapene har et stort forbedringspotensial når det gjelder å utnytte tilgjengelige metoder og verktøy innen World Class Maintenance, inkludert FoU-resultater fra prosjekter innen vedlikeholdsoptimalisering i vannkraftverk. FoU-utfordringen i denne forbindelse består i å få metoder, verktøy og datagrunnlag bedre tilpasset beslutningsprosessen og verdikjeden i selskapene og samtidig mer tilgjengelig for praktisk anvendelse og intern opplæring. FRAM skal demonstrere hvordan kraftselskaper (vannkraft og vindkraft) kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere FoU-prosjekter. I prosjektet inngår storskala utprøving hos flere selskaper. Prosjektsammendrag FRAM vil bidra til at kraftprodusentene gjennom implementering av bedre metoder for lønnsomhetsanalyser, risikostyring, m.m. vil kunne velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene. Nytteverdien for selskapene vil være: - optimert og målrettet bruk av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell - forbedret risikostyring - redusert produksjonstap og forbedret leveringssikkerhet pga. redusert risiko for svikt og havari av kritiske kraftsystemkomponenter - effektivisering og kvalitetsheving av analyseprosessen FRAM er et samarbeid mellom Energi Norge, industrien (kraftselskaper), SINTEF, NTNU, m.fl. Industrideltakerne er med i prosjektet både med finansiering, og egeninnsats knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper og utprøving av metoder og verktøy. Det legges opp til erfaringsutveksling med selskaper fra andre bransjer vedr. forbedring og evaluering av vedlikeholdsfunksjonen og anvendelse av world class metoder. Prosjektet er organisert i 8 delprosjekter. Prosjektoppstart er planlagt 1. januar 2011 og prosjektet har en varighet på 3 år. Plassering Plassering i Forskningsrådet - tilleggsinformasjon fra søker

4 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 4 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Program / aktivitet Søknadstype RENERGI Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Delprogram/tema Andre relevante programmer/ aktiviteter/prosjekter Disiplin(er)/fagfelt Fornybar energi, Vannkraft, Vindkraft, Drift og vedlikehold Prosjektnr. v/ tilleggssøknad Er relatert(e) søknad(er) sendt Forskningsrådet og/eller annen offentlig finansieringsordning Nei Hvis ja, gi nærmere opplysninger Framdriftsplan Prosjektperiode Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal) Milepæler fordelt over prosjektperioden Fra Til A1.1 Rammeverk: Identifisere behov L1 Notat om behov A1.2 Rammeverk: Anbefalinger og krav L2/M1 Rapport med anbefalinger og krav A2.1 Tilpasse eksisterende metoder og verktøy A2.2 Lage predefinerte maler L6 Verktøy, maler, metodebeskrivelse, etc A2.3 Spesifisere webtjenester L7/M4 Notat med spesifikasjon av webtjenester A2.4 Lage demoer på utvalgte webtjenester

5 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 5 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 L10 Demoer på utvalgte webtjenester A3.1 Etablere modeller for kritiske feiltyper L3/M2 Rapport med modellbeskrivelser A3.2 Utarbeide standardkostnader L4/M3 Kostnadsarkiv A4.1 Lage kunnskapsbase L8 Kunnskapsdatabase inkl. dokumentasjon A4.2 Lage webportal for kunnskapsbasen L11 Webportal-prototyp A5.1 Utvikle kriterier og indikatorer A5.2 Utvikle metoder for evaluering L5 Rapport indikatorer, WCM-metodikk, benchm A6.1 Planlegge utprøvingscase A6.2 Gjennomføre reelle utprøvingscase L9 Dokumentasjon på gjennomførte case A6.3 Samarbeid med andre bransjer A6.4 Erfaringsutveksling L12 Rapport med erfaringer A7.1 Planlegge, forberede og gjennomføre kurs L13 Kursunderlag A7.2 Publisere i vitenskapelige tidsskrifter A7.3 Artikler, presentasjoner konferanser etc L14 Vitenskapelige artikler og fagartikler A8.1 Prosjektadministrasjon Budsjett Kostnadsplan (i 1000 kr)

6 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 6 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Utstyr 0 Andre driftskostnader 0 Totalsum Spesifikasjonsfelt Kostnadssted (i 1000 kr) Sum Næringsliv Instituttsektor UoH-sektor 0 Andre sektorer 0 Utlandet 0 Totalsum Finansieringsplan (i 1000 kr) Sum Egne midler Internasjonale midler 0 Andre offentlige midler 0

7 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 7 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: Sum Andre private midler 0 Søkes Norges forskningsråd Totalsum Spesifikasjonsfelt Stipend Type stipend Doktorgradsstipend Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere som skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser 1 Institusjon/ bedrift SINTEF ENERGIFORSKNING AS Avdeling/ seksjon Adresse Sem Sælands vei 11 Postnummer 7034 Poststed Land Trondheim Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Eivind Solvang Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende

8 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 8 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 2 Institusjon/ bedrift Avdeling/ seksjon NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Adresse - Postnummer 7491 Poststed Land Trondheim Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Per Schjølberg Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende 3 Institusjon/ bedrift SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN AVD TRONDHEIM Avdeling/ seksjon Adresse Postnummer 7465 Poststed Land TRONDHEIM Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Frode Rømo Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende 4 Institusjon/ bedrift SINTEF IKT AVD OSLO Avdeling/ seksjon Adresse Postnummer 7465

9 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 9 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Poststed Land TRONDHEIM Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Arnor Solberg Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende Vedlegg Prosjektbeskrivelse Filnavn Referanse FRAM - Prosjektbeskrivelse.pdf ES469936_001_1_Prosjektbeskrivelse_ Curriculum vitae (CV) med publikasjonsliste Filnavn Referanse CV_Bjarne_Boerresen.pdf ES469936_002_1_CV_ Filnavn Referanse CV_Per Schjolberg.pdf ES469936_002_3_CV_ Filnavn Referanse CV_Thomas Welte.pdf ES469936_002_4_CV_ Filnavn Referanse CV_Frode Romo.pdf ES469936_002_5_CV_

10 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 10 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Filnavn Referanse CV_Eivind Solvang.pdf ES469936_002_6_CV_ Fageksperter Fageksperter Referanse Fageksperter FRAM.pdf ES469936_005_1_Fageksperter_ Bedriftsopplysninger Filnavn Referanse Bedriftsopplysninger EnergiAkademiet.pdf ES469936_017_1_Bedriftsopplysninger_ Karakterutskrifter (Doktorgrads- og studentstipend) Filnavn Referanse Annet Filnavn Referanse LoI-samlet.pdf ES469936_010_1_Annet_ Filnavn Referanse Intensjonserklaring_EB.pdf ES469936_010_3_Annet_

11 Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Prosjektbeskrivelse DEL 1: FOU-prosjektet 1. Mål Prosjektet skal demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen vannkraft og vindkraft basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere FoU-prosjekter. I prosjektet inngår storskala utprøving hos flere selskaper. Delmål i prosjektet er: - Rammeverk som beskriver krav til metoder, verktøy, datagrunnlag, kompetanse og roller vedrørende analysemiljøer for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. - Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdier av vedlikehold og reinvesteringer med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø, samt spesifikasjon av tilhørende webtjenester for integrasjon i vedlikeholdssystemer (FDV/ERP). - Kunnskapsbase og webportal med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag og opplæringsmateriell. - Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance (WCM) og tilhørende metode for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskaper. - Erfaringsrapport med resultater og anbefalinger fra utprøvingscase hos kraftselskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. 2. Kunnskaps- og teknologifronten Selskaper med et world class analysemiljø for drift, vedlikehold og reinvesteringer tar beslutninger basert på systematisk analyse av risiko og forventet nytteverdi av alternative tiltak med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø. Framtidig risiko knyttet til kritisk utstyr estimeres på grunnlag av teknisk tilstand og tilhørende sannsynlighet for og konsekvenser av svikt. Kontinuerlig forbedring søkes gjennom å oppdatere seg på hvordan ledende bedrifter uansett bransje arbeider, samt evaluere egen virksomhet internt og mot andre. For optimalisering av vedlikehold, reinvesteringer og risikostyring har det i de siste årene i flere forskningsmiljøer (Kinectrics og CEA i Canada, EA Technology i England, EDF R&D i Frankrike, KEMA i Nederland, m.fl.) blitt utviklet modeller og verktøy relatert til World Class Maintenance, levetidsanalyser, estimering av sannsynlighet for svikt, samt systemer for risikostyring og planlegging av vedlikehold og reinvesteringer. På lik linje med disse internasjonale forskningsaktivitetene har også forskningsmiljøer i Norge deltatt aktivt i denne utviklingen. For kraftbransjen i Norge er to pågående forskningsprosjekter ( Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon og Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter ) de største og mest sentrale forskningsinitiativene på dette området. I disse prosjektene har Energi Norge i tett samarbeid med kraft- og nettselskaper og Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 1/10

12 SINTEF Energi utviklet metoder for vedlikeholdsplanlegging, World Class Maintenance, modeller for levetids-, risiko- og lønnsomhetsanalyser, samt støttesystemer for tilstandskontroll og prototyper av verktøy for levetids- og reinvesteringsanalyser. Prosjektene avsluttes og har kommet så langt i utviklingen av metoder og verktøy at disse nå kan implementeres i industriell skala med tanke på moderne vedlikeholdsstyring. Resultatene fra tidligere FoU-prosjekter vil utgjøre basismodulene i rammeverket for det fremtidsrettede analysemiljøet som skal utvikles i dette prosjektet. Verktøyene det er snakk om dekker i første rekke håndbøker for tilstandsvurdering, levetidsanalyse, estimering av sviktsannsynlighet og risiko basert på teknisk tilstand, lønnsomhetsanalyse, estimering av optimalt tidspunkt for tiltak, samt flermåls beslutningsanalyse. 3. FoU-utfordring Vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon må baseres på analyse og vurdering av teknisk tilstand, drifterfaringer, informasjon om svikt/feil og vedlikeholdskostnader (historiske data og forventet utvikling framover), samt risiko og forventet nytteverdi av aktuelle tiltak. Dette krever at selskapene har et etablert tekniskøkonomisk analysemiljø for beslutningsorientert analyse og dokumentasjon av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov innen kraftproduksjon. I dette inngår datagrunnlag, metoder og verktøy for analyse av risiko og prosjektnytteverdi, og behov vedrørende datatilgang, datakvalitet, kompetanse/ferdigheter, organisering og samhandling med andre funksjoner i selskapet (marked, etc.). FRAM-prosjektet omhandler nevnte problemstillinger i tillegg til storskala utprøving hos flere kraftselskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. Kraftselskapene har et stort forbedringspotensial når det gjelder å utnytte tilgjengelige metoder og verktøy innen World Class Maintenance, inkludert FoU-resultater fra prosjekter innen vedlikeholdsoptimalisering i vannkraftverk. FoU-utfordringen i denne forbindelse består i å få metoder, verktøy og datagrunnlag bedre tilpasset beslutningsprosessen og verdikjeden i selskapene og samtidig mer tilgjengelig for praktisk anvendelse og intern opplæring. Dette krever kobling mot eksisterende vedlikeholdsstyringssystemer (FDV/ERP) og økonomisystemer i kraftselskapene. Mangelfull tilpasning og kobling har gjort det vanskelig for selskapene å ta i bruk nyutviklete metoder og verktøy. Et ledende analysemiljø må bruke anerkjente metoder og verktøy og drives med riktig ressursbruk og kvalitet. World Class Maintenance krever at det gjennomføres kontinuerlig forbedring basert på teknisk tilstand og tilhørende risiko. FoU-utfordringen i denne forbindelse er å etablere hensiktsmessige måltall og indikatorer knyttet til vedlikeholdsprosessene med tanke på å kunne evaluere og forbedre selve vedlikeholdsfunksjonen basert på aktuelle mål. Dette gir samtidig mulighet for intern og ekstern benchmarking av vedlikeholdsfunksjonen. Omfattende utprøving av reelle analysemiljøcase (demoer) der pilotselskaper deler på oppgaver og utveksler erfaringer på en FoU-arena med tilgang til FoU-ressurser er svært viktig for å få til en modernisering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftbransjen med etablering av world class analysemiljøer og kontinuerlig forbedring basert på systematisk analyse. FoU-utfordringen her vil også være å undersøke hvordan analysebehov knyttet til World Class Maintenance løses av ledende bedrifter i andre bransjer. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 2/10

13 Det er også en utfordring å vise/validere at og i hvor stor grad et world class analysemiljø gir bedre vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Kriterier og metodikk som skal utvikles for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen vil bli benyttet til slik validering i forbindelse med den planlagt utprøvingen. Til nå har det vært vanskelig å gjennomføre valideringsprosesser i FoU-sammenheng fordi kraftselskapene har manglet nødvendig rammeverk i form av analysemiljøer, og metoder og indikatorer for dette formålet. Målrettet FoU gjennom mange år vedrørende metoder og verktøy for analyse av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov i vannkraftverk har brakt SINTEF/NTNU og andre kompetansemiljøer i Norge blant de fremste i forhold til state of the art. Det som mangler er den praktiske forankringen og tilpasningen til kraftselskapenes beslutningsprosesser og systemer (FDV/ERP). Dette vil være et naturlig videre steg i prosessen fra forskning og utvikling frem til kommersiell bruk. Kraftselskapene har gode forutsetninger med hensyn til å etablere world class analysemiljøer for vedlikehold og reinvesteringer. Bransjen var tidlig ute med å ta i bruk IKT-baserte verktøy innen driftskontroll, produksjonsplanlegging og markedsanalyser. Prosjektet vil primært frembringe ny kunnskap med hensyn til praktisk utforming av analysemiljøer og beslutningsorientert anvendelse. Gjennom fullskala utprøving av metoder og verktøy i en realistisk kontekst vil man tilegne seg verdifull kompetanse innen et område som hittil i stor grad har vært preget av utprøving av metoder for løsning av enkeltoppgaver knyttet til begrensede case. Siden prosjektet har som mål å få til praktisk implementering og utprøving innen forholdsvis kort tid (3 år) vil det bli vanskelig å kombinere dette med PhD-utdanning. Oppgaven til PhD-stipendiat Maren Istad vedrørende tilstandsvurdering av statorviklinger ( ) vil imidlertid bli forankret i dette prosjektet og være nyttig med tanke på å skaffe nødvendig datagrunnlag for tilstandsbaserte analyser. Stipendiatstillingen til Maren Istad ble opprettet i forskningsprosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon (avsluttes i 2010) og er allerede finansiert med midler derfra. Det nye prosjektet vil gi Maren Istad nyttig forankring av PhD-arbeidet i en pågående forskningsaktivitet der man ønsker å ta i bruk resultater fra arbeidet hennes. 4. Angrepsmåte/metode Tilpassing av metoder og verktøy til kraftselskapers beslutningsprosesser og systemer vil bli utført i nært samarbeid med brukere hos selskapene, leverandører av aktuelle IKTsystemer og kompetansemiljøer med relevant erfaring. Spesifikasjon av tilhørende webtjenester tilrettelagt for implementering vil bli utført sammen med SINTEF IKT. I forbindelse med utforming og utprøving av konkrete analysemiljøer er det aktuelt å trekke inn miljøer som driver med implementering av strategier og systemer hos kraftselskaper. I prosjektet vil det bli opprettet arbeidsgrupper bestående av representanter fra SINTEF/NTNU, kraftselskaper og eventuelle eksterne ressurser (konsulenter etc.). Disse arbeidsgruppene vil være knyttet opp mot konkrete oppgaver og bistå prosjektet med kompetanse om brukerbehov og implementering. Arbeidsgruppene vil også utgjøre en viktig arena for faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakerne i prosjektet. Angrepsmåten er basert på inkrementell utvikling der forskningsresultater implementeres og testes ut gradvis knyttet til konkrete case i selskapene. Dette gir mulighet for å samle erfaring, dokumentere og diskutere disse, og eventuelt forbedre/videreutvikle oppnådde resultater allerede i tidlige faser av prosjektet. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 3/10

14 Behovene knyttet til analysemiljø innen kraftproduksjon finner man igjen i andre bransjer med kostbare produksjonsanlegg og høye krav til tilgjengelighet, som prosessindustri, kjernekraftverk og offshoreinstallasjoner. Disse virksomhetene har likevel ulike analysetradisjoner knyttet til vedlikeholdsfunksjonen. Ved å få med andre typer selskaper til å delta i prosjektet/utprøvingen vil det tilføre verdifull kunnskap om hvor kraftbransjens verktøykasse står i forhold til det som brukes av selskaper i sammenlignbare bransjer. Det planlegges 4 vitenskapelige publikasjoner i godkjente publiseringskanaler, dvs. vitenskaplige tidsskrifter og konferansepublikasjoner med refereeordning på minst nivå Prosjektorganisering Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra Energi Norge, SINTEF Energi og selskapene som bidrar i finansieringen. Prosjektleder vil være Bjarne Børresen fra Energi Norge som har flere års erfaring som prosjektleder for utviklingsprosjekt innen leverandørindustrien (Kværner, GE og Rainpower). I tillegg skal det opprettes arbeidsgrupper knyttet til utvalgte aktiviteter. Leverandør- og konsulentselskaper som kun bidrar med egeninnsats (deltar ikke i finansieringen) vil kunne delta i arbeidsgrupper etter behov. Forskningsdelen i prosjektet vil i hovedsak bli utført ved SINTEF og i arbeidsgrupper. SINTEF Energi har kunnskap og mange års erfaring med utvikling av metoder, verktøy (prototyper) og datagrunnlag innen teknisk-økonomisk analyse knyttet til vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. I tillegg til kunnskap om eksisterende metoder og verktøy har SINTEF Energi også god kunnskap om kraftbransjens behov for data og analyser gjennom tett samarbeid med bransjen i en rekke relevante prosjekter. SINTEF Teknologi og samfunn vil tilføre prosjektet viktig kunnskap og erfaring vedrørende investeringsanalyse, risikoanalyse og optimal timing av prosjekter. SINTEF IKT vil være ansvarlig for IKTmessige vurderinger vedrørende implementering av analysemiljø, og deltakelse i spesifikasjon av webtjenester knyttet til aktuelle metoder og verktøy. NTNUs Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), representert ved Førsteamanuensis Per Schjølberg, blir en viktig samarbeidspartner i prosjektet. IPK, og Schjølberg i særdeleshet, har spisskompetanse når det gjelder World Class Maintenance og vedlikeholdsmetodikk. Schjølberg har mangeårig erfaring med vedlikehold innen ulike bransjer, bl.a. olje og gass, prosessindustri, produserende industri, jernbane og kjernekraftverk. Han blir rådgiver for prosjektet på metodikkområdet. Kraftselskapene deltar i prosjektet både med finansiering og egeninnsats. Egeninnsatsen er knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper, utprøving av metoder og verktøy, samt kommunisering av brukerbehov og forslag til system- og funksjonskrav. Leverandører av FDV-systemer vil delta i prosjektet i forbindelse med implementering av resultater i eksisterende systemer. I tillegg kan det være aktuelt å knytte til seg en underleverandør som kan bistå med å lage (programmere) webtjenester og brukergrensesnitt. Konsulentbedrifter som driver med implementering av strategier og systemer hos kraftselskaper kan bli engasjert i forbindelse med utforming og utprøving av konkrete analysemiljøer. 6. Internasjonalt samarbeid I prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon er det etablert et nært samarbeid med svenske kraftselskaper organisert gjennom Elforsk. De tre største av Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 4/10

15 de svenske selskapene (Vattenfall, E-ON og Fortum) deltar i prosjektets styringsgruppe. Forholdene ligger derfor godt til rette for å videreføre og videreutvikle dette samarbeidet i det nye prosjektet. Resultatene fra FRAM er like relevant for de svenske selskapene som for de norske. Elforsk har bekreftet at de ønsker å delta i FRAM. SN Power bygger og drifter vannkraftverk i den tredje verden, og holder for tiden på med å implementere verktøy og kunnskap utviklet gjennom flere fellesfinansierte forskningsprosjekter i regi av Energi Norge. Et viktig delmål for SN Power er å oppnå en harmonisering av metoder og verktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsanalyser i de landene de opererer i. FRAM vil være et viktig redskap for SN Powers arbeid. Det samme gjelder for andre norske kraftselskaper som nå engasjerer seg mer og mer i forbindelse med utbygging og drift av kraftverk i den tredje verden. Dette fremmer eksport av norsk vannkraftkompetanse i denne delen av verden. Utprøvingen av metoder og verktøy på reelle case skal også omfatte en sammenlignende vurdering av hvordan 2-3 ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende analyseoppgaver innenfor sine rammer vedrørende world class analysemiljø. FRAM ønsker her et samarbeid som kan lede fram til en workshop med hver av disse bedriftene for utveksling av konkrete resultater og erfaringer. Til hver workshop utarbeides et program med konkrete delmål. I regi av prosjektet gjennomføres forberedelser i samarbeid med deltakerne for at hver workshop skal gi resultater som svarer til målsettingen. Prosjektet tar sikte på å etablere et samarbeid som skissert overfor med Forsmark kärnkraftverk (eies og drives av Vattenfall), Statoil Mongstad og EDF i Frankrike. Forskningssentrene CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) og NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology) har tilgang til viktige nasjonale og internasjonale aktører innen vannkraft og vindkraft som FRAM vil benytte seg av. Behovet for mer balansekjøring som følge av betydelig utbygging av ikkeregulerbar onshore og offshore vindkraft i Europa vil stille store krav til vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskapene siden de fleste vannkraftverkene er bygd for et mer stabilt og sesongbetont kjøremønster. Her vil FRAM støtte opp under aktiviteter i CEDREN knyttet til effektkjøring, bl.a. i forbindelse med planlagte demoanlegg. Metoder, verktøy og erfaringer knyttet til world class analysemiljøer for vedlikehold og reinvesteringer i vannkraftverk er relevante for vindkraftverk. Resultatene fra FRAM vil derfor støtte arbeidet i NOWITECH. 7. Fremdriftsplan med milepæler Prosjektet er organisert i følgende delprosjekter (DP) og hovedaktiviteter (A): DP1 Rammeverk A1.1 Identifisere behov vedrørende metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse (bransjestandard), ferdigheter og roller/ansvar. A1.2 Anbefale og spesifisere krav vedrørende metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse, ferdigheter og roller/ansvar. DP2 Metoder og verktøy A2.1 Tilpasse eksisterende metoder og verktøy til beslutningsorientert og oppgavespesifikk prosjektnytteverdianalyse. A2.2 Lage predefinerte maler tilpasset ulike analysebehov/-oppgaver som skal standardisere og forenkle analyseprosessen. A2.3 Spesifisere webtjenester for integrasjon av analysemetoder og -verktøy i eksiterende FDV-/ERP-systemer. A2.4 Lage demoer på utvalgte webtjenester. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 5/10

16 DP3 Datagrunnlag A3.1 Etablere modeller for kritiske feiltyper med konsekvensangivelse i form av hendelsestre for ulike konsekvenstyper (økonomi, sikkerhet, miljø). A3.2 Utarbeide standardkostnader i henhold til kostnadsmodellen for vedlikehold basert på kostnader fra kraftselskapene. DP 4 Kunnskapsbase A4.1 Lage kunnskapsbase med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag/kostnader og opplæringsmateriell. A4.2 Lage webportal for kunnskapsbasen. DP 5 WCM-metodikk, kriterier og indikatorer A5.1 Utvikle kriterier og indikatorer for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen rettet mot World Class Maintenance (WCM), måltall, vedlikeholdskonsepter. A5.2 Utvikle metoder for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen (benchmarking). DP 6 Test av metodikken vha. utprøvingscase A6.1 Planlegge utprøvingscase. A6.2 Gjennomføre reelle utprøvingscase (demoer) hos pilotselskaper. A6.3 Samarbeid med selskaper i andre bransjer inkl. workshops. A6.4 Erfaringsutveksling mellom kraftselskapene og selskaper i andre bransjer. DP7 Resultatformidling A7.1 Planlegge, forberede og gjennomføre kurs. A7.2 Publisere i vitenskapelige tidsskrifter og på konferanser med refereeordning. A7.3 Lage artikler i fagtidsskrifter, presentasjoner på konferanser, seminarer, fagfora, samt utarbeide nyhetsbrev og resultatbrosjyrer. DP8 Prosjektadministrasjon A8.1 Prosjektplanlegging/-oppfølging, statusrapportering, styrings-/brukergruppemøter. Milepæler (M) og planlagte leveranser (L): M/L Aktivitet Avsluttes Leveranse / kriterium for milepæler L1 A kv Notat om behov vedr. metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse, ferdigheter og roller/ansvar. L2/M1 A kv Rapport med anbefalinger og spesifikasjon av krav vedr. metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, etc. L3/M2 A kv Rapport med modellbeskrivelser L4/M3 A kv Kostnadsarkiv (Excel-/Accessdatabase e.l.) L5 A5.1/ kv Rapport om indikatorer, WCM-metodikk og benchmarking L6 A2.1/ kv Verktøy og maler inkl. metodebeskrivelse og brukerveiledning. Disse blir fortløpende oppdatert under utviklingen/uttestingen vha. en iterativ prosess; den største delen av aktiviteten skal være avsluttet 1. kv. 2013) L7/M4 A kv Notat med spesifikasjon av webtjenester L8 A kv Kunnskapsdatabase inkl. dokumentasjon (rapport) L9 A6.1/ kv Samling med dokumentasjon på gjennomførte case L10 A kv Demoer på utvalgte webtjenester L11 A kv Webportal-prototyp L12 A6.3/ kv Rapport med erfaringer fra case og utveksling med andre selskaper L13 A kv Kursunderlag 1. kv L14 A7.2/ kv Vitenskapelige artikler og fagartikler (fortløpende leveranser) Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 6/10

17 Fremdriftsplan for hovedaktivitetene i prosjektet: A1.1 A1.2 M1 A2.1 A2.2 A2.3 M4 A2.4 A3.1 M2 A3.2 M3 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A6.3 A6.4 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 Samtidig med FRAM vil prosjektet System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) starte1. januar Målet med SysLife er å fremskaffe et analyse- og informasjonssystem for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter. Mens hovedfokuset i SysLife er å skaffe nødvendige data og informasjon for analyser, vil FRAM fokusere på tilpasning og integrasjon av analysemetoder og -verktøy i et fremtidsrettet analysemiljø, samt å få tatt disse i bruk i kraftselskapene. Det vil være en stor fordel at FRAM kan startes opp raskt og effektivt ved hjelp av etablert organisasjon og nettverk i det igangværende prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon, som avsluttes i Dessuten er det en fordel å utnytte synergieffekter imellom FRAM og SysLife, f.eks. ved å løse felles IKTutfordringer relatert til utvikling av webtjenester og ved kobling av verktøy mot eksisterende FDV-/ERP-systemer. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 7/10

18 8. Kostnader Etterfølgende tabell viser en oversikt over hvordan prosjektkostnadene fordeler seg. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Totalsum Finansiering Etterfølgende tabell viser en oversikt over type partnere som vil bidra til finansieringen av prosjektet. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Kraftselskap Kraftselskap (egeninnsats) Renergi (Norges forskningsråd) Totalsum Foreliggende støtte til prosjektet framgår av vedlegget LoI-samlet.pdf. Ut fra mottatte intensjonserklæringer/finansieringsbrev og signaler fra en rekke andre kraftselskaper som fortsatt er i budsjettprosessen, anses den skisserte finansieringen (inkludert egeninnsats) fra kraftselskapene å være sikret. Bekreftelse på dette vil bli ettersendt når dette foreligger. DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet ide Optimale vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger betyr mye for lønnsomhet, sikkerhet og miljø i kraftbransjen. Dette prosjektet skal bidra til at kraftselskapene kan realisere potensialet som ligger i resultatene fra mange års FoU ved å demonstrere hvordan et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon kan bygges opp basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere prosjekter. Disse skal tilpasses beslutningsprosessen og vedlikeholdssystemene som benyttes. Erfaringer fra utprøving og opplæring i tidligere prosjekter viser nemlig at mangelfull tilpasning begrenser anvendelsen og nytten i betydelig grad. Kraftselskapene må etablere analysemiljø med ressurser, prosedyrer, roller og kompetanse for å sikre at metoder og verktøy brukes på en effektiv måte. Prosjektet tilbyr en FoUarena der denne utfordringen kan løses av forskere, brukere og leverandører i fellesskap. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Ved å etablere analysemiljø og systematisk anvende world class metoder og verktøy i beslutningsprosessen og til kontinuerlig forbedring, oppnår kraftselskapene et betydelig løft i forhold til dagens praksis. Samarbeid med selskaper innenfor andre bransjer om tilhørende aktiviteter vil tilføre selskapene som deltar i prosjektet verdifull kunnskap og bidra til å løfte perspektivet i egen organisasjon. Dette styrker vannkraftbransjens rekruttering av høyt kvalifisert vedlikeholdspersonell. Deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet og lokal utprøving vil bidra til kompetanseutvikling. Satsing på analysemiljø vil gi økt anerkjennelse av vedlikeholdsfunksjonen. For vannkraftbransjen blir samarbeidet med ledende bedrifter i andre bransjer svært viktig for å evaluere mange års FoUvirksomhet knyttet til risikobasert vedlikehold og reinvestering. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 8/10

19 Rammebetingelsene for vannkraftbransjen i årene framover forventes å bli preget av behovet for mer balansekjøring som følge av betydelig utbygging av ikke-regulerbar fornybar kraftproduksjon i form av primært onshore og offshore vindkraft i Europa. Dette vil stille store krav til vedlikeholdsfunksjonen siden de fleste vannkraftverkene er bygd for et mer stabilt og sesongbetont kjøremønster. Vannkraftbransjen må derfor satse bevisst på å bygge opp fremtidsrettede analysemiljøer og holde seg orientert om rådende praksis hos ledende bedrifter i sammenlignbare bransjer med kostbare produksjonsanlegg og høye krav til tilgjengelighet. FRAM skal være en drivkraft i så måte. 12. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift a) Forretningside Resultatene fra FRAM vil gjøre deltakerne i prosjektet godt rustet til å møte framtidige forretningsmessige utfordringer med hensyn til vedlikehold og reinvesteringer. Ved å ta beslutninger basert på systematisk analyse av risiko og nytteverdier vil selskapene sikre riktig ressursbruk, kvalitet og sikkerhet knyttet til forvaltningen av anleggsparken. Dokumentasjon av risikovurderinger, nytteverdier og verdiskaping vil bli ivaretatt som en del av analyseaktiviteten i et analysemiljø. Fokus på anvendelse av world class metoder og verktøy vil gi denne delen av kraftbransjen økt status og dermed bedre rekruttering av både nyutdannede og etablerte ressurspersoner fra andre bransjer. b) Innovasjon/nyhetsgrad Størst innovasjon for kraftselskapene vil man finne i bruk av metoder, verktøy og systematiske analyser av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov innenfor et etablert analysemiljø. Dette representerer en ny dimensjon i forhold til dagens mer usystematiske og ufullstendige bruk av tilgjengelige verktøy. Prosjektet er en viktig forutsetning for at bransjen skal kunne hente ut det innovasjonspotensialet det er lagt grunnlag for gjennom de siste års prosjekter innenfor dette området, både innen produksjon og nett. c) Bedriftsøkonomisk verdi Kraftselskapene vil gjennom bedre metoder for analyse av risiko og nytteverdier med hensyn til sikkerhet, miljø og økonomi (lønnsomhet) kunne velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene i henhold til vedtatte mål og strategier. Gjennom opprettelse av analysemiljø vil selskapene kunne gjennomføre disse oppgavene mer effektivt og mindre ressurskrevende. Deltakelse i prosjektet vil også øke kompetansen internt på flere områder. Et analysemiljø med systematisk anvendelse av world class metoder og verktøy vil gjøre selskapene i stand til å gjennomføre kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsfunksjonen. d) Plan for realisering Flere av kraftselskapene som deltar i prosjektet vil i 2012 og 2013 gjennomføre omfattende utprøving og innledende implementering av analysemiljø. Fra og med 2. halvår 2013 vil disse selskapene kunne starte reell implementering med tanke på forretningsmessig utnyttelse av metoder og verktøy innenfor rammen av et fremtidsrettet analysemiljø. Denne prosessen kan gjennomføres i løpet av 2014 og 2015 slik at selskapene fra og med 2016 vil kunne ha et fullt operativt analysemiljø. Øvrige kraftselskaper i prosjektet vil få del i erfaringene til pilotselskapene og dermed bli i stand til å realisere egen implementering forholds kort tid etterpå. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 9/10

20 e) Risikoelementer Nødvendig teknologi anses å være tilgjengelig både i prosjektet og i senere anvendelse av resultatene. Det vil imidlertid være utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom ulike verktøy/plattformer og til å gjøre data tilgjengelig på felles formater. Det er viktig for prosjektgjennomføringen at både kraftselskaper og leverandører av FDV-/ERPsystemer klarer å allokere tilstrekkelig personellressurser med tanke på nødvendig tilrettelegging av disse systemene for optimal utnyttelse i et analysemiljø. Aktørene i FRAM innehar til dels komplementær kompetanse. Metodekunnskap og annen teoretisk kompetanse innehas av SINTEF og NTNU, kompetanse på systemutvikling innehas av SINTEF og leverandører av FDV-/ERP-systemer, mens spisskompetanse på komponenter finnes hos SINTEF, utstyrsleverandører og hos nøkkelpersoner i kraftselskapene. Totalt sett anses risikoen for å mangle vesentlig kompetanse for gjennomføringen og utnyttelsen av FRAM å være liten. 13. Miljøkonsekvenser Prosjektet vil ikke ha noen negative miljøkonsekvenser, men vil kunne få positive konsekvenser gjennom bedre utnyttelse av ressurser i kraftsystemet pga. riktigere vedlikeholds- og reinvesteringsnivå. 14. Øvrige nytteeffekter a) Betydning for involverte FoU-miljøer Prosjektet vil gi involverte FoU-miljøer muligheten til å vise at mangeårig forskning resulterer i nyttige metoder og verktøy for industrien. Dette vil være nyttig både for FoUmiljøene som ønsker at forskningsresultater tas i bruk, og for industrien som ser nytteverdien av å investere i forskning. Prosjektet vil også gi verdifull kompetanse med hensyn til fullskala utprøving av metoder og verktøy. b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne Prosjektet og prosjektresultatene vil også være nyttig for kraftselskaper som ikke deltar i prosjektet. Prosjektresultater fra fellesfinansierte forskningsprosjekter i regi av Energi Norge blir markedsført av Energi Norge og er dermed tilgjengelig for selskaper som ikke har deltatt i FRAM. Resultatene vil også være nyttig for nettselskaper. Metodikken og erfaringene knyttet til implementering og forretningsmessig anvendelse av analysemiljø kan også brukes utenfor energibransjen. Samarbeidet med kjernekraftverk og prosessindustri vil styrke det bransjeuavhengige potensialet i FRAM. 15. Informasjon og resultatspredning Resultatformidling er en viktig del av prosjektet. Kraftselskapene trenger tilrettelagt informasjon med tanke på utprøving og opplæring/motivering av eget personell. Ekstern resultatformidling er viktig for å få etablert kontakt med miljøer med relevante erfaringer for prosjektet. Planlagte aktiviteter er: - Etablere og vedlikeholde en webside både på norsk og engelsk. - Publisere i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. - Publisere og delta på internasjonale konferanser i regi av f.eks. CIRED, CIGRÉ, og IEEE, samt på nasjonale konferanser i regi av Energi Norges (PTK m.fl.). - Formidle resultater på temamøter i regi av Energi Norge, og på EVU-kurs vedrørende optimalt vedlikehold ved NTNU. Masteroppgaver knyttet til prosjektet vil også bidra til resultatformidling til selskapene som er engasjert i oppgavene og til studentene som framtidige medarbeidere i kraftbransjen. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 10/10

21 CURRICULUM VITAE NAME : Bjarne Børresen jr. DATE OF BIRTH : NATIONALITY COUNTRY OF RESIDENCE MARITAL STATUS PROFESSION LANGUAGE EDUCATION : Norwegian : Norway : Married : Advicer Hydropower Production / Ph.D : English (fluent) French (fluent) German (fair) : : Docteur Ès Sciences Techniques (Ph.D), Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : Siv.ing (M.Sc) Norewgian Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering. KEY QUALIFICATION : Hydraulic design, Computational Fluid Dynamics (CFD) Hydropower System Analysis Waterhammer Computations EXPERIENCE : 2010-present EnergiAkademiet, Advicer Hydropower Production : Rainpower Norway, Technology Manager GE Hydro, Technical Leader, System Engineering, System analysis including waterhammer and stability calculations for multiple hydropower projects. GE Hydro, Black Belt, Hydropower Technology, Development of reliability models for hydropower equipment. Kværner Energy/ GE Hydro Hydraulic design and flow analysis. Responsible for hydraulic design of runner and surrounding components for several hydropower projects (new installation and refurbishment), amongst others Salto Caxias (Brazil) (Francis) Tis Abbey II (Ethiopia) (Francis)

22 Krångfors (Sweden) (Francis) Håen (Norway) (Francis) Daja (Norway) (Francis) Hyatt (USA) (RPT) CFD analysis of turbine components for several hydropower projects (new installation and refurbishment). Three Gorges (China) Guri (Venezuela) Research assistant, Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Development of computer code for calculation of incompressible flow in complex three-dimmensional geometries.

23 PUBLICATIONS : Development and validation of a sub-domain method for the calculation of incompressible three-dimensional flow: application to hydraulic turbomachines, Thèse EPFL, no 1323 (1994). Dir.: Inge Lennart Ryhming. Bjarne Børresen jr (1994), "A Multi-block Methodology for Solving Flow Problems in Complex Geometries", in "Proceedings of the Second European Computational Fluid Dynamics Conference", Stuttgart Geir Gulbrandsen, Bjarne Børresen jr., Birger Godal Holt og Kjell Gjerde (1997) "Upgrading Methodology; From Existing to Upgraded and Optimised Turbine", Upgrading and Refurbishing Hydro Powerplants Bjarne Børresen jr. og Sebastian Videhult, (1999) "Calculation of Draft Tube Flow Using Different Cfd Codes", Turbine 99 Workshop on Draft tube flow. Ole Gunnar Dahlhaug, Per Egil Skåre og Bjarne Børresen jr., (2000) "Cfd-Calculation Of Swirlflow In a Conical Diffuser and Bend", IAHR Conference on Hydraulic Machinery Sverre Dahl Knutsen, Ole Gunnar Dahlhaug, Morten Kjeldsen og Bjarne Børresen jr. (2001), "Turbomachinery Calculations at Highly Off-Design Conditions", MekIT'01 - First National Conference on Computational Mechanics. Numerical Computation of Pump Turbine Characteristics, Bjarne Børresen and Sverre Dahl Knutsen, 2002, in Proceedings of the Hydraulic Machinery and Systems 21 st IAHR Symposium, Lausanne. Probabilistic design in Hydro Turbines, Steinar Faanes and Bjarne Børresen, (2004), 22 nd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Stockholm S. Bose, Y. Liu, S. Talya, P. Vyas, S. Videhult, M. Bjerke, B. Børresen, A methodology for sizing and cost optimization of wind power with pumped-hydro storage, RES & RUE for islands international conference, Cyprus, August Local Pumped Storage Integration with Wind Power. Bjarne Børresen, Hydro 2009, Lyon Changing of operation conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade, Thomas Welte, Bjarne Børrresen and Eivind Solvang, Hydro 2009, Lyon Relation between design solution and failure mechanisms in hydropower equipment,m. Istad, T.M. Welte, J. Heggset, Ø. Linnebo og B. Børresen.,Hydropower 2010, Tromsø

24 Per Schjølberg Name: Positions: Degrees: Per Schjølberg Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU Associate Professor in Maintenance Management, Department of Production and Quality Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Scientific Advisor, SINTEF Technology and Society, Safety and Reliability Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU MSc Eng. Dr.ing. Phone: Fax: Address: Department of Production and Quality Engineering Norwegian University of Science and Technology S.P. Andersens veg 5 NO 7491 Trondheim, Norway Competence/interests: Maintenance theory and concepts World Class Maintenance Availability, maintainability and safety analysis Computerised Maintenance Management System Maintenance indicators Vulnerability analyses Lean Maintenance Process/Production Loss Modelling Professional career: Associate Professor, Department of Production and Quality Engineering, NTNU Scientific Advisor, Co-ordinator of Maintenance, SINTEF Technology and Society, Safety and Reliability

25 Research Scientist, Co-ordinator of Maintenance Section, SINTEF Production Engineering Research Scientist at Division of Machine Design, SINTEF, Section for Availability Engineering/Maintenance Research University Scholarship, Institute of Machine Design, NTH Research Scientist at Division of Machine Design, SINTEF, Section for Availability Engineering/Maintenance Research Assistant teacher at the Institute of Industrial Organization and Ergonomics, NTH Membership in academic and professional committees: 1. Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU 2. Educational Co-ordinator, Faculty of Engineering and Technology, NTNU 3. Vice President Norwegian Society of Maintenance 4. Member of Master Thesis Award EFNMS 5. Member of Scandinavian First Maintenance Service Award 6. Member (evaluator) of Modern Factory Craft EU 7. Member of Board of Directors EFNMS vzw 8. Secretary of EXCOMM EFNMS 9. Secretary of Council EFNMS 10. EXCOMM member of European Federation of National Maintenance Society (EFNMS) 11. Member of EFNMS north 12. Member of Program Committee Euromaintenance, Dubrovnik, Member of Program Committee Euromaintenance, Stockholm, Member of Program Committee Euromaintenance, Helsinki, Member of Program Committee Euromaintenance, Lisbon, Member of Program Committee Euromaintenance, Basel, Member of Program Committee Euromaintenance, Brussels, Member of Program Committee, The Fourth World Congress of Maintenance, Hainan, China, Leader of Project Group Maintenance Terminology, EFNMS 20. Leader of Project Group EuroguideLines, EFNMS 21. Leader of Working Group Trend, EFNMS 22. Chairman of NTS VK 160 Maintenance 23. Chairman NEK, TC 56 Dependability 24. Council Member CEN TC 319 Maintenance 25. Member of TC 319 Maintenance WG 4 Terminology 26. Council Member IEC TC 56 Dependability 27. Leader kursdagene Modern Maintenance, NTNU 28. Chairman of organizing committees within maintenance and dependability for the Norwegian maintenance society (4 5 each year) 29. Member of OEE Board TBL 30. Member of EFNMS Certification Group 31. Member of EFNMS Benchmarking Group 32. Member of World Maintenance forum

26 3 Selected academic and professional publications : 1. Per Schjølberg: Maintenance Management. Application of Maintenance Indicators, Slovenia, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg, Tone Beate Gjerstad: Gestion de la Maintenance en Industrie Alimentare en Norvege, Paris, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg, Tone Beate Gjerstad, Maintenance Surveyin the Norwegian Food Processing Industry. NTNU-report NTNU , Trondheim, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg: Key Performance Indicators (KPI) within Maintenance Engineering in the Food Processing Industry. NTNU-report NTNU , Trondheim, Per Schjølberg et al: Cost Effective Maintenance. SINTEF-report, Trondheim, Per Schjølberg, Carl Christian Røstad: Indicators de la Actuacioues Clave (KPI) dentro de la ingenieria de maintenimento en la industria de proceso de alimentos guestion de activoo industriales. May/June, Per Schjølberg: Main Euroguide. 38 pages, SINTEF/NFPU, Oslo, Per Schjølberg, Carl Christian Røstad: Key Performance indicators (KPI) within Maintenance engineering in the Food Process Industry. M00 odrzavanje, 4 1, Per Schjølberg: Dependability as a Part of LCC. Modern Maintenance Concept. International Forum, Paris, Christian Baas, Per Schjølberg: Maintenance Computerised Systems. Norwegian Survey. NFPV-report, Oslo, Per Schjølberg et al: Survey Safety at GORM. SINTEF-report, STF F02102, 34 pages, Trondheim, Per Schjølberg: Maintenance Shut Downs. EFNMS report, Per Schjølberg, Arve Nordskag: Computerised Maintenance Systems, SAP. SINTEF-report, STF38 F02417, 15 pages, Trondheim, Per Schjølberg: Maintenance Terminology. EFNMS report Per Schjølberg: Systematical Maintenance. Euroguide Draft, 208 pages, Per Schjølberg, Christian Baas: Kartlegging av vedlikehold og driftssikkerhet i norsk industri. NTNU-rapport Knut Øien, Per Schjølberg: Review of Maintenance Management. 2005, SINTEFreport STF38 Fo Arne Olav Nordskag, Per Schjølberg: Value based Management, OEE as the Key Performance Indicator. EM 2006, Basel. 19. Knut Øien, Per Schjølberg: Maintenenace as tool to prevent big accidents. Ptil, 2007, SINTEF-report A2535, Trondheim. 20. Thomas Welte, Per Schjølberg: Experience with Pit Stop Maintenance in Hydropower Plant. EM 2008, Brussels. 21. Tove Mathilassi Lien, Terje Skarlo, Per Schjølberg: Health, Environment and Safety related to Maintenance. Ptil, 2008, SINTEF-report F4265, Trondheim. 22. Per Schjølberg: Other reports 2007/2006: 5S Handbook KPIs for Maintenance Maintenance Management World Class Maintenance TPM

27 4 23 Pit Stop Maintena Meland, O., Schjølberg, P., Vatn, J., Rødseth, H., Research and Development with relevance for the Petroleum Industry. Petroleum Safety Authority. SINTEF Report A12213 (in Norwegian). 24 Meland, O., Schjølberg, P., Øien, K., Maintenance Management for Aging Facilities. Petroleum Safety Authority. SINTEF Report A11071 (in Norwegian). Teaching: MSc courses at NTNU: TPK4140 TPK4700/TPK2 TPK4510 TPK4515 Maintenance Management Availability and Maintenance Optimization Production and Quality Engineering. Specialization Project Production and Quality Engineering. Specialization Course Continuing Education Courses: TIK4175 TIK PK 6019 Instrumentation Systems Operation Management Maintenance management PhD students: Per Kristian Norddal PhD Committees: Per Schjølberg has been external examinant for the following PhD degrees: Tom Fagerhaug: A New Improvement Oriented Method and Model, NTNU 2000 Jayantha P. Ljange: Operation and Maintenance Performance in Oil and Gas Production Assets Theoretical Architecture and Capital Value Theory in Perspective, UiS 2005 Ingrid Bouwer Utne: Sustainable Fishing Fleet A Systems Engineering Approach, NTNU 2007 Thomas Welte: Deterioration and maintenance models for components in hydropower plants, NTNU 2008

28 SINTEF Energy Research Curriculum Vitae Thomas Michael WELTE Office address: SINTEF Energy Research Sem Sælands vei 11 NO-7465 Trondheim, Norway Tel: , Fax: Research Scientist, Energy Systems Date of birth: Nationality: German Mobile: EDUCATION 2008 PhD PhD in Safety, Reliability and Maintenance Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dept. of Production and Quality Engineering. PhD dissertation: Deterioration and Maintenance Models for Components in Hydropower Plants 2003 Dipl.- Ing. KEY QUALIFICATIONS Graduated Mechanical Engineer Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany Thesis on "Production and characterisation of new metal hydrides for hydrogen storage". Reliability and lifetime analysis Maintenance planning, maintenance modelling and maintenance optimization Maintenance strategies Analysis of inspection and lifetime data Degradation models EMPLOYMENT RECORD 2007 SINTEF Energy Research, Energy Systems Research scientist, Asset Management research group NTNU Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway Department of Production and Quality Engineering PhD student 2004 SINTEF Energy Research, Energy Systems Engineer, Asset Management research group mecora Medizintechnik GmbH Project engineer PROJECTS Value adding maintenance in power production Research project where methods and tools for maintenance and lifetime modelling are developed. Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, Elforsk, Alstom, GE Energy/Rainpower, and hydropower companies in Norway and Sweden Assessment of technical condition and lifetime of existing and future transmission and distribution components Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, network companies, Nexans and Draka Maintenance and refurbishment within hydro power Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway and hydropower companies Thomas WELTE Page 1 of 4

29 SINTEF Energy Research PUBLICATIONS International Journals Nordgård, D.E; Heggset, J.; Welte, T.M.: Using life curves as input to quantitative risk analysis in electricity distribution system asset management Journal of Risk and Reliability, vol. 224, no.o2, pp , Welte, T.M.; Solvang, E.; Børresen, B.: Analysing changes to operating conditions at Norwegian hydro plants The International Journal on Hydropower & Dams, vol. 17, no. 1, pp , Welte, T.M.: A rule-based approach for establishing states in a Markov process applied to maintenance modelling Journal of Risk and Reliability, vol. 223, no. O1, pp. 1-12, February This paper was selected by the editorial board of the journal as one of 5 highly commended papers published in the journal in Welte, T.M.: Using state diagrams for modeling maintenance of deteriorating systems IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, no. 1, pp , February Conference Papers/Proceedings Welte, T.M.; Solvang, E.; Linnebo, Ø.: Relation between design solutions, operation conditions and failure mechanismst: An expert system for hydropower generators Hydro 2010, International conference and exhibition. Lisbon, September Welte, T.M.; Istad, M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Harby, A.: Hydropower scenarios for Scandinavia towards 2030 Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Istad, M.; Welte, T.M.; Heggset, J.; Linnebo, Ø.; Børresen, B.: Relation between design solutions and failure mechanisms in hydropower equipment Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Welte, T.W.; Børresen, B.; Solvang, E.: Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade Hydro 2009, International conference and exhibition. Lyon, October Welte, T.M.; Skjølberg, J.: Estimation of deterioration and failure probability of water tree degraded XLPE MV underground cables CIRED, 20 th International Conference on Electricity Distribution. Prague, 8-11 June Welte, T.M.; Eggen, A.O.: Estimation of sojourn time distribution parameters based on expert opinion and condition monitoring data PMAPS, 10 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rincón, Puerto Rico, May Istad, M.; Welte, T.M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Schjølberg; Linnebo, Ø.: Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants EuroMaintenance 08, European Conference on Asset Management and Production Reliability, Brussels, 8-10 April Welte, T.M.: A theoretical study of the impact of different distribution classes in a Markov model in Aven, T.; Vinnem, J.E. (edt.): Risk, reliability and societal safety, pp , Taylor & Francis, London, 2007 Proceedings ESREL '98 European Conference on Safety and Reliability, Stavanger, June Thomas WELTE Page 2 of 4

30 SINTEF Energy Research Heggset, J.; Solvang, E.; Welte, T.M.; Christensen, J.S.; Bakken; K.R.: Assessment of remaining lifetime and failure probability for network components a practical approach CIRED, 19 th International Conference on Electricity Distribution. Vienna, June Welte, T.M.; Wormsen, A.; Härkegård, G.: Influence of different operating patterns on the life of Francis turbine runners HydroVision 2006, international hydropower conference, Portland, Oregon, 31 July 4 August Welte, T.M.; Vatn, J.; Heggset, J.: PMAPS, 9 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Stockholm, June Seminar Presentations Welte, T.; Nordgård, A.K.: Verdiskapende vedlikehold: Tilstandsdata som grunnlag for vedlikeholdsstyring Produksjonsteknisk konferanse; Energi Norge. Gardermoen. 10 March Welte, T.: Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Forum for generatorer; Tekna. Oslo. 13 October Welte, T.: Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Produksjonsteknisk konferanse; Energi Norge. Oslo. 11 March Welte, T., Linnebo, Ø.: Revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i vannkraftverk: Erfaringer og utfordringer Revisjonsstanser, konferanse og workshop; Norsk Forening for Vedlikehold. Stavanger. 4 November Welte, T. Livstidsbedömningar för kritiska komponenter baserat på expertvärdering, tilståndsdata och driftstatistik. Elforskdagen 2006; Elforsk. Stockholm. 26 October Welte, T. Kjøremønsterets innvirkning på løpehjulslevetid Vedlikeholdsforum; Energi Norge. Gardermoen. 15 February Welte, T. Modellering av tilstandsutvikling og sviktsannsynlighet for vannkraftanlegg Vedlikeholdsforum; Energi Norge. Gardermoen. 15 February Articles in Periodical Istad, M.; Welte, T.; Linnebo, Ø.: Kortere nedetid med pit stop vedlikehold Elektro, vol. 121, no. 3 mars 2008, pp Lectures Sviktsannsynlighet: Teori, beregningsmetodikk, datagrunnlag/-kilder, levetidskurver, og restlevetid EVU course Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005) NTNU, Trondheim Sannsynlighet for feil/avbrudd EVU course Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett (ET6008) NTNU, Trondheim Thomas WELTE Page 3 of 4

31 SINTEF Energy Research Sviktsannsynlighet, levetidskurver og sviktmodell EVU course Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005) NTNU, Trondheim Utmatting Francisturbiner Vannkraftlaboratoriet, NTNU, Trondheim. Reports Heggset, J.; Nordgaard, D. E.; Solvang, E.; Welte, T.: User s guide to Optimal Maintenance Tool Box SINTEF Energy Research, TR A6834, Trondheim, Heggset, J; Nordgård, D E; Solvang, E; Welte, T: Brukerveiledning Optimalt Vedlikehold SINTEF Energy Research, TR A6333, Trondheim, Solvang, E; Heggset, J; Welte, T: Sviktmodell for komponenter i vannkraftverk SINTEF Energy Research, TR A6231, Trondheim, Project Memos/Working papers Welte, T.; Børresen, B.: Endring av kjøremønster i vannkraftverk: Datainnsamling og dataanalyse SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, May Istad, M.; Welte, T.; Solvang, E.: Oppsummering av fase 1 vedrørende revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i kraftverk (A ) SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, June Welte, T.: Bayesian methods and expert judgment in reliability SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, April Welte, T.: Bayesian methods and expert judgment: from theory to practical application SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, April Welte, T.: Forskjeller og sammenhenger mellom sannsynlighetsfordelinger og levetidskurver SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, January LANGUAGES Norwegian (fluent); German (mothertongue); English (fluent) MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals (Tekna) MISCELLANEOUS 2009 External examiner in the course PK8200 Risk Influence Modelling and Risk Indicators NTNU, Dept. of Production and Quality Engineering 2009/ Reviewer of scientific papers submitted to IEEE Transactions on Power Systems, Journal of Risk 2010 and Reliability and the conferences ESREL 09 and PMAPS Thomas WELTE Page 4 of 4

32 CV Frode Rømo Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn S.P.Andersens vei 7, 7465 Trondheim Tel: Fax: Mob: KVALIFIKASJONER Sivilingeniør (M.Sc.) i Industriell Økonomi ved Avdeling for Økonomiske og Administrative fag ved NTH, Universitetet i Trondheim. ( ) o Bedriftsøkonomi og Operasjonsanalyse ERFARING Gasstransport / leveransesikkerhet / tilgjengelighetsanalyser Lokaliseringsanalyser Norsk gass og liberaliserte markeder Beslutninger under usikkerhet Verdikjedeplanlegging Vedlikeholdsplanlegging i energiproduksjon Implementering av beslutningsstøttesystemer YRKESKARRIERE Forsker/Seniorforsker SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi 2009 Forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi RELEVANTE PROSJEKTER (Utvalg) Virkninger av CO2-avgiften på olje- og gassutvinning (Oljeindustriens landsforening, 1994) Evaluering og utvikling av flytalgoritmer for tilgjengelighetsanalyser i gassleveranser (Statoil , Prosjektleder) Leverandørsamarbeid i elkraftproduksjon (Statkraft , Prosjektleder) Optimal tilgjengelighet i kraftproduksjon (EnFO/NFR , Prosjektleder) Optimalt vedlikehold av transformatorstasjoner, vannvei, generator, vannturbiner og overføringsnett. (EnFO/NFR EFFEN-program ) Utvikling av plan og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked. (SINTEF/Miljøverndepartementet ) (Pågår) Ny lokaliseringsstruktur av Slakterier for Norsk Kjøtt (2000/ ) Kostnadskonsekvens ved innføring av standardkrav til responstid i ambulansetjenesten, Sosial og Helsedirektoratet. ( ) (Sammen med SINTEF Helse) Ny ambulansestruktur i Midt-Norge, Helse Midt-Norge ( ) (Prosjektleder) Utredning av ny stasjonsstrukur for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus ( ) (Prosjektleder) Inntektsforddelingsmodell for helsesektoren Ambulansedrift (2007), Sosial og Helsedepartementet (Magnussen-utvalget) Statoil VEST: Kostnadsoptimal lokalisering av tankanlegg og distribusjon av drivstoff og fyringsprodukter ( ) Statoil Energi

33 Utvikling av modell for Gasstransport - GassOptTKL (1995-) (Pågår)(Prosjektleder) Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa ( ), Statoil og NFR. (Prosjektleder) Utvikling av forsyningsmodellen SUPPLY (Statoil) (2006-) Pågår (Prosjektleder) Implementering av VENOGA-modell i Statoil (2006 -) Pågår (Prosjektleder) Konsernsatsing LNG Maritim transport og logistikk ( ) (Industripartnere Suez Energy International og Statoil delfinansiert av SINTEF) (Prosjektleder) LNGshipping - BIP finansiert av NFR, StatoilHydro og GDF Suez ( ) (Prosjektleder) RELEVANTE TILLEGGSVERV Tillitsvalgt i TEKNA ( ) Styremedlem i SINTEF ( ) Styreleder/Styremedlem i Barnehagestiftelsen AURORA ( ) Rådsmedlem i SINTEF Teknologi og Samfunn (2009)

34 1 CURRICULUM VITAE Name: Eivind D. SOLVANG Date of birth: Nationality: Position: Norwegian Senior Research Scientist SINTEF Energy Research, Department of Energy Systems, Trondheim, Norway. Adjunct Associate Professor Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Electric Power Engineering, Trondheim, Norway. Degree: MSc in Electric Power Engineering, The Norwegian Institute of Technology (1976). Languages: Norwegian, English Professional experience: Siemens AS, Trondheim, Norway Electrical design and testing of HV and MV systems SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway Research work on power systems: technical, economical and risk analysis of maintenance, renewal and investments, incl. decision support methods and tools, Asset management, Residual lifetime modelling. Project Management Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway Lecturer in specialization course: Network efficiency. Lecturer in degree-oriented post-qualifying education courses: Optimum maintenance of hydropower plants, Distribution network planning, and others. Principal advisor and advisor of MSc students. Selected projects at SINTEF Energy Research: CEDREN/Hydropeak. Responsible for Work Package 1 regarding Scenarios Value adding maintenance in power production: Best practice maintenance, Life curves for maintenance planning, Maintenance towards 2030 (Project Manager). Clients: EBL, Elforsk, Power Generating Companies in Norway and Sweden, Alstom, Rainpower, Norwegian Research Council Risk exposure caused by trees near low voltage overhead lines (Project Manager). Clients: EBL, Network companies Sustainable Energy Distribution Systems, Planning methods and models (SEDS). Clients: Network companies, Statkraft, Statoil, Norwegian Research Council, NVE Maintenance strategies with focus on safety of personnel and economy (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council.

35 Integrated tool for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Clients: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Integration of ICT-systems for maintenance in a power plant. Client: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Economical utility value of maintenance and reinvestments (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council Operation and maintenance of hydropower plants (Project Manager). Clients: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Strategies for maintenance and condition monitoring of power networks (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council Maintenance and renewal models for distribution networks (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council REMAFEX (REmote MAintenance for Facilities EXploitation), EU/ESPRIT research project (Project Manager for Workpackage 4, Innovative maintenance functions needs. Project Coordinator for all REMAFEX workpackages at SINTEF Energy Research). Clients: European Commission, EBL, Power Generating Companies, ABB, Norwegian Research Council. Membership of international technical committees: Secretary of the UNIPEDE Group of Experts (50.04.DISNET), Network configuration and design. Membership of national technical committees: Member of the Distribution Network Committee, Federation of Norwegian Energy Utilities Member of the Working Group, Replacement planning strategy to optimise life cycle profit, Federation of Norwegian Energy Utilities Member of the Working Group, Design of MV distribution networks in urban areas, Federation of Norwegian Energy Utilities Secretary of the Working Group, Preventive maintenance of distribution networks, Federation of Norwegian Energy Utilities. Membership in professional societies: The Norwegian Society of Professional Engineers (Tekna). The Norwegian Society of Electrical Engineers (NEF). Selected conference papers ( ): Welte T., Solvang E., Linnebo Ø. Relation between design solutions, operating conditions and failure mechanisms: An expert system for hydropower generators. Hydro 2010, Lisboa, Solvang E., Kaggestad E., Schjølberg P., Tufte B. Best practices in hydropower plant maintenance. Euromaintenance 2010, Verona, Welte T., Solvang E., Børresen B. Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants between 1998 and Hydro 2009, Lyon, Istad M., Welte T., Solvang E., Heggset, J., Schjølberg, P. and Linnebo, Ø. Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants. Euromaintenance 2008, Brussel, 2008.

36 3 Refsnæs, S., Rolfseng, L., Solvang, E. and Heggset, J. Timing of wood pole replacement based on lifetime estimation, PMAPS 2006, Stockholm, Nordgård, D.E., Solvang, E. and Solum, G. Developing and implementing a risk based maintenance strategy for distribution companies, CIRED 2005, Turin, Heggset, J., Solvang, E., Nordgård, D.E., Eggen, A.O. Prioritising maintenance and renewal projects in distribution networks. PMAPS 2004, Ames, Wiborg, T.C., Solvang, E., Heggset, J. and Daleng, J. The development and implementation of competence and tools for optimal maintenance of hydropower plants in Norway. HydroVision 2004, Montreal, Heggset, J., Solvang, E., Nordgård, D.E., Eggen, A.O. Decision support for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Euromaintenance 2004, Barcelona, Nordgård, D.E., Gjerde, O., Solvang, E. and Solum, G. Risk management for grid companies challenges with respect to economy and safety. CIRED 2003, Barcelona, Mo, B., Solvang, E., Heggset, J., Nordgård, D.E. and Haugstad, A. Integrated tool for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Hydropower, Bergen, Solvang, E., Lundgaard, L., Gustavsen, B., Eggen, A.O. and Fretheim, S. Risk management: cost minimization using condition-based maintenance. CIRED 2001, Amsterdam, Østergaard, J., Jørgensen, O., Eggen, A.O., Solvang, E. and Larsson, A. Maintenance and replacement decision support system. CIRED 1999, Nice, Eggen, A.O., Solvang, E., Foosnæs, J.A., Hansen, K.H., Hanssen, W., Rønning, A., Tufte, K.O. and Ødegård, K. Replacement planning strategy to optimize life cycle profit. CIRED 1999, Nice, Kvennås, O., Solvang, E., Andersen, S.E., Høgh, K., Reuterdahl, B. and Onsøien, B. Reliability and cost evaluation of switchgear configurations in HV/MV substations. CIRED 1997, Birmingham, Solvang, E., Kvennås, O., Henriksen, E., Høgh, K., Nygård, A. and Oftedal, B.I. Reliability and cost evaluation of MV distribution network and switchgear configurations in urban areas. CIRED 1995, Brussel, Selected international publications: UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Likely trends in distribution systems Ren9537, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Evaluation of technical solutions Ren9538, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Network design - applied practices in European countries Ren9539, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Applied practices, likely trends and evaluation of technical solutions Ren9540, 1995.

37 Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Fageksperter Fagekspert 1: Fredrik Backlund Konsulent innen strategisk vedlikeholdsutvikling UH Management og Q Performance Valles Backe 7, SE Luleå e-post: mobil: +46 (0) Gjesteforeleser Luleå University og Technology Department of Business Administration and Social Sciences e-post: tel: +46 (0) Fagekspert 2: Hans Svee Seksjonsleder vedlikeholdsstyring, Jernbaneverkets Banedivisjon Jernbaneverket Besøksadresse: Osloveien 105, Marienborg, Trondheim Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar e-post: tel:

38 BEDRIFTSOPPLYSNINGER Energi Norge AS EnergiAkademiet Energi Norge AS (EnergiAkademiet) er en heleid datterbedrift av Energi Norge. Energi Norge er den norske Elindustriens bransjeorganisasjon og en landsforening i NHO. EnergiAkademiet har en tredelt virksomhet/produktportefølje: a) Vi administrerer den fellesfinansierte FoU-virksomheten til Elindustrien. Som en del av medlemskontingenten betaler Energi Norges medlemmer en FoU-kontingent. I tillegg samler vi inn frivillige bidrag til ulike prosjekter. I alt administrerer vi FoU-midler for ca. 40 mill kroner hvert år. b) Vi arrangerer konferanser, kurs og temadager for bransjen. Dette er den viktigste måten vi sprer resultater fra blant annet den fellesfinansierte forskningen på. En stadig viktigere del av denne virksomheten vil være (etter)utdanning av fagpersoner i bransjen. c) Vi utgir rapporter og publikasjoner basert på forskningsresultater og resultater av annen faglig virksomhet. Det er etablert abonnementsordninger for deler av denne virksomheten. I tillegg administrerer vi abonnementsordninger for forskrifter og normer for ulike elektriske installasjoner m.v. Vårt marked / vår målgruppe er primært den norske Elindustrien. I tillegg utgjør leverandørindustrien, konsulenter og utredningsmiljøer, revisorer, advokater etc. som arbeider med bransjens problemstillinger en viktig del av vårt marked. I vårt dette markedet har vi en til dels suveren markedsposisjon og markedsandel. Selskapets økonomi er solid. Dette vil interesserte ev. kunne lese mer om i våre regnskaper. Sist tilgjengelig årsberetning/årsregnskap kan bli oversendt på forespørsel til Sigrunn M. Brendemo, tlf: , e-post:

39 Om finansiering av Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Utviklingen av prosjektforslaget er gjort i tett samarbeid med flere norske kraftselskap. Det har også vært kontakt med leverandører av FDV systemer, konsulenter og utstyrsleverandører. I tillegg til mottatte intensjonserklæringer (se påfølgende sider) har mange andre selskap uttrykt ønske om å delta i prosjektet. Interne budsjettprosesser har forhindret enkelte i å gi skriftlig støttetilsagn innen søknadsfristen. Disse vil bli ettersendt fortløpende. Bjarne Børresen Rådgiver Vannkraft Produksjon & FoU koordinater.

40

41 Til Energi Norge v/bjarne Børresen Postboks 7184 Majorstuen 0307 Oslo Intensjonserklæring Energi Norge som prosjekteier og Sintef Energiforskning som prosjektutfører har bedt om en intensjonserklæring om støtte til prosjektet Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) i perioden 2011 til Vi mener prosjektet vil gi viktige bidrag for å videreutvikle et rammeverk for optimalt vedlikehold av utstyr og infrastruktur for kraftproduksjon. Selskapet stiller seg derfor positiv til å bidra i prosjektet. Bidraget fra vårt selskap vil være av størrelsesorden kr pr. år i perioden 2011 til Vårt bidrag betinger at prosjektet får støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) og at tilstrekkelig total finansiering for prosjektet kan etablerers. Selskapets navn: BKK Produksjon AS Dato: Vennlig hilsen Magnus Mjelde (s)

42 ELF100 v BREV 1 (1) Datum Programområde Vattenkraft Cristian Andersson, Programområdesansvarig , Energi Norge v/bjarne Børresen Postboks 7184 Majorstuen 0307 Oslo Intentionsförklaring - Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Energi Norge som projektägare och Sintef Energiforskning som projektutförare har bett om en intentionsförklaring avseende stöd för projektet Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) under perioden 2011 till Elforsk har tidigare samordnat svensk medverkan (för Vattenfall AB Vattenkraft, Fortum Generation AB, E.ON Vattenkraft AB, Statkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi AB, Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Mälarenergi Vattenkraft AB, Sollefteåforsens AB, Karlstads Energi AB) i projektet SyDK-6 Verdiskapande vedlikehold innen kraftproduksjon och kan bekräfta att det finns ett fortsatt intresse för området från svensk sida. Vi anser att projektet kommer att ge viktiga bidrag till att vidareutveckla ett ramverk för optimalt underhåll av utrustning för kraftproduktion. Omfattningen på svensk medverkan i projektet bedöms kunna bli i storleksordningen SEK per år under perioden 2011 till Vårt deltagande förutsätter att projektet får stöd från Norges Forskningsråd (NFR) och att tillräcklig total finansiering för projektet kan etableras. Med vänlig hälsning Cristian Andersson Programområde Vattenkraft Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN RAPPORT 1310 Helge Bremnes, Knut Peder Heen og Arild Hervik UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN Helge

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Kompetansebehov i kraftnæringen Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Rapport 7/2015 Kompetansebehov i kraftnæringen

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Samhandling med BIM i veiprosjekter

Samhandling med BIM i veiprosjekter Samhandling med BIM i veiprosjekter - med bakgrunn i E6 Frya-Vinstra Kristoffer Aaserud Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer