Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1"

Transkript

1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift EnergiNorge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademeiet Adresse Middelthuns gt 27 Postnummer 0307 Poststed Land E-post til postmottak Internettadresse Oslo Norge Organisasjonsnummer Revideres av Andre eadministrasjon Administrativt ansvarlig Fornavn Etternavn Stilling/tittel Mona Askmann Direktør Telefon E-post Bekreftelse Søknaden er godkjent av prosjektansvarlig Prosjektleder

2 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 2 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Fornavn Etternavn Institusjon / bedrift Bjarne Børresen EnergiNorge AS Fakultet Institutt Avdeling EnergiAkademiet Adresse Middelthunsgate 27 Postnummer 0307 Poststed Land Stilling/tittel Akademisk grad Ønsket målform Oslo Norge Rådgiver vannkraftproduksjon Dr es science techniques Bokmål Telefon E-post Prosjektinformasjon Prosjekttittel Prosjekttittel Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Prosjektets hovedmål og delmål Hovedmål er å demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Prosjektets hovedmål og delmål Delmål: - Rammeverk som beskriver krav til metoder, verktøy, datagrunnlag, kompetanse og roller vedrørende analysemiljøer for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. - Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdier av vedlikehold og reinvesteringer med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø, samt spesifikasjon av tilhørende webtjenester for integrasjon i vedlikeholdssystemer.

3 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 3 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 - Kunnskapsbase og webportal med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag og opplæringsmateriell. - Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance og tilhørende metode for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskaper. - Erfaringsrapport med resultater og anbefalinger fra utprøvingscase hos selskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. Prosjektsammendrag Kraftselskapene har et stort forbedringspotensial når det gjelder å utnytte tilgjengelige metoder og verktøy innen World Class Maintenance, inkludert FoU-resultater fra prosjekter innen vedlikeholdsoptimalisering i vannkraftverk. FoU-utfordringen i denne forbindelse består i å få metoder, verktøy og datagrunnlag bedre tilpasset beslutningsprosessen og verdikjeden i selskapene og samtidig mer tilgjengelig for praktisk anvendelse og intern opplæring. FRAM skal demonstrere hvordan kraftselskaper (vannkraft og vindkraft) kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere FoU-prosjekter. I prosjektet inngår storskala utprøving hos flere selskaper. Prosjektsammendrag FRAM vil bidra til at kraftprodusentene gjennom implementering av bedre metoder for lønnsomhetsanalyser, risikostyring, m.m. vil kunne velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene. Nytteverdien for selskapene vil være: - optimert og målrettet bruk av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell - forbedret risikostyring - redusert produksjonstap og forbedret leveringssikkerhet pga. redusert risiko for svikt og havari av kritiske kraftsystemkomponenter - effektivisering og kvalitetsheving av analyseprosessen FRAM er et samarbeid mellom Energi Norge, industrien (kraftselskaper), SINTEF, NTNU, m.fl. Industrideltakerne er med i prosjektet både med finansiering, og egeninnsats knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper og utprøving av metoder og verktøy. Det legges opp til erfaringsutveksling med selskaper fra andre bransjer vedr. forbedring og evaluering av vedlikeholdsfunksjonen og anvendelse av world class metoder. Prosjektet er organisert i 8 delprosjekter. Prosjektoppstart er planlagt 1. januar 2011 og prosjektet har en varighet på 3 år. Plassering Plassering i Forskningsrådet - tilleggsinformasjon fra søker

4 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 4 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Program / aktivitet Søknadstype RENERGI Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Delprogram/tema Andre relevante programmer/ aktiviteter/prosjekter Disiplin(er)/fagfelt Fornybar energi, Vannkraft, Vindkraft, Drift og vedlikehold Prosjektnr. v/ tilleggssøknad Er relatert(e) søknad(er) sendt Forskningsrådet og/eller annen offentlig finansieringsordning Nei Hvis ja, gi nærmere opplysninger Framdriftsplan Prosjektperiode Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal) Milepæler fordelt over prosjektperioden Fra Til A1.1 Rammeverk: Identifisere behov L1 Notat om behov A1.2 Rammeverk: Anbefalinger og krav L2/M1 Rapport med anbefalinger og krav A2.1 Tilpasse eksisterende metoder og verktøy A2.2 Lage predefinerte maler L6 Verktøy, maler, metodebeskrivelse, etc A2.3 Spesifisere webtjenester L7/M4 Notat med spesifikasjon av webtjenester A2.4 Lage demoer på utvalgte webtjenester

5 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 5 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 L10 Demoer på utvalgte webtjenester A3.1 Etablere modeller for kritiske feiltyper L3/M2 Rapport med modellbeskrivelser A3.2 Utarbeide standardkostnader L4/M3 Kostnadsarkiv A4.1 Lage kunnskapsbase L8 Kunnskapsdatabase inkl. dokumentasjon A4.2 Lage webportal for kunnskapsbasen L11 Webportal-prototyp A5.1 Utvikle kriterier og indikatorer A5.2 Utvikle metoder for evaluering L5 Rapport indikatorer, WCM-metodikk, benchm A6.1 Planlegge utprøvingscase A6.2 Gjennomføre reelle utprøvingscase L9 Dokumentasjon på gjennomførte case A6.3 Samarbeid med andre bransjer A6.4 Erfaringsutveksling L12 Rapport med erfaringer A7.1 Planlegge, forberede og gjennomføre kurs L13 Kursunderlag A7.2 Publisere i vitenskapelige tidsskrifter A7.3 Artikler, presentasjoner konferanser etc L14 Vitenskapelige artikler og fagartikler A8.1 Prosjektadministrasjon Budsjett Kostnadsplan (i 1000 kr)

6 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 6 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Utstyr 0 Andre driftskostnader 0 Totalsum Spesifikasjonsfelt Kostnadssted (i 1000 kr) Sum Næringsliv Instituttsektor UoH-sektor 0 Andre sektorer 0 Utlandet 0 Totalsum Finansieringsplan (i 1000 kr) Sum Egne midler Internasjonale midler 0 Andre offentlige midler 0

7 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 7 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: Sum Andre private midler 0 Søkes Norges forskningsråd Totalsum Spesifikasjonsfelt Stipend Type stipend Doktorgradsstipend Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd) Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere som skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser 1 Institusjon/ bedrift SINTEF ENERGIFORSKNING AS Avdeling/ seksjon Adresse Sem Sælands vei 11 Postnummer 7034 Poststed Land Trondheim Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Eivind Solvang Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende

8 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 8 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 2 Institusjon/ bedrift Avdeling/ seksjon NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Adresse - Postnummer 7491 Poststed Land Trondheim Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Per Schjølberg Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende 3 Institusjon/ bedrift SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN AVD TRONDHEIM Avdeling/ seksjon Adresse Postnummer 7465 Poststed Land TRONDHEIM Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Frode Rømo Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende 4 Institusjon/ bedrift SINTEF IKT AVD OSLO Avdeling/ seksjon Adresse Postnummer 7465

9 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 9 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Poststed Land TRONDHEIM Norge Organisasjonsnummer Kontaktperson Arnor Solberg Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post Partners rolle Utførende Vedlegg Prosjektbeskrivelse Filnavn Referanse FRAM - Prosjektbeskrivelse.pdf ES469936_001_1_Prosjektbeskrivelse_ Curriculum vitae (CV) med publikasjonsliste Filnavn Referanse CV_Bjarne_Boerresen.pdf ES469936_002_1_CV_ Filnavn Referanse CV_Per Schjolberg.pdf ES469936_002_3_CV_ Filnavn Referanse CV_Thomas Welte.pdf ES469936_002_4_CV_ Filnavn Referanse CV_Frode Romo.pdf ES469936_002_5_CV_

10 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 10 Søknadsnummer: ES Prosjektnummer: 0 Filnavn Referanse CV_Eivind Solvang.pdf ES469936_002_6_CV_ Fageksperter Fageksperter Referanse Fageksperter FRAM.pdf ES469936_005_1_Fageksperter_ Bedriftsopplysninger Filnavn Referanse Bedriftsopplysninger EnergiAkademiet.pdf ES469936_017_1_Bedriftsopplysninger_ Karakterutskrifter (Doktorgrads- og studentstipend) Filnavn Referanse Annet Filnavn Referanse LoI-samlet.pdf ES469936_010_1_Annet_ Filnavn Referanse Intensjonserklaring_EB.pdf ES469936_010_3_Annet_

11 Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Prosjektbeskrivelse DEL 1: FOU-prosjektet 1. Mål Prosjektet skal demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen vannkraft og vindkraft basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere FoU-prosjekter. I prosjektet inngår storskala utprøving hos flere selskaper. Delmål i prosjektet er: - Rammeverk som beskriver krav til metoder, verktøy, datagrunnlag, kompetanse og roller vedrørende analysemiljøer for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. - Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdier av vedlikehold og reinvesteringer med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø, samt spesifikasjon av tilhørende webtjenester for integrasjon i vedlikeholdssystemer (FDV/ERP). - Kunnskapsbase og webportal med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag og opplæringsmateriell. - Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance (WCM) og tilhørende metode for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskaper. - Erfaringsrapport med resultater og anbefalinger fra utprøvingscase hos kraftselskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. 2. Kunnskaps- og teknologifronten Selskaper med et world class analysemiljø for drift, vedlikehold og reinvesteringer tar beslutninger basert på systematisk analyse av risiko og forventet nytteverdi av alternative tiltak med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø. Framtidig risiko knyttet til kritisk utstyr estimeres på grunnlag av teknisk tilstand og tilhørende sannsynlighet for og konsekvenser av svikt. Kontinuerlig forbedring søkes gjennom å oppdatere seg på hvordan ledende bedrifter uansett bransje arbeider, samt evaluere egen virksomhet internt og mot andre. For optimalisering av vedlikehold, reinvesteringer og risikostyring har det i de siste årene i flere forskningsmiljøer (Kinectrics og CEA i Canada, EA Technology i England, EDF R&D i Frankrike, KEMA i Nederland, m.fl.) blitt utviklet modeller og verktøy relatert til World Class Maintenance, levetidsanalyser, estimering av sannsynlighet for svikt, samt systemer for risikostyring og planlegging av vedlikehold og reinvesteringer. På lik linje med disse internasjonale forskningsaktivitetene har også forskningsmiljøer i Norge deltatt aktivt i denne utviklingen. For kraftbransjen i Norge er to pågående forskningsprosjekter ( Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon og Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter ) de største og mest sentrale forskningsinitiativene på dette området. I disse prosjektene har Energi Norge i tett samarbeid med kraft- og nettselskaper og Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 1/10

12 SINTEF Energi utviklet metoder for vedlikeholdsplanlegging, World Class Maintenance, modeller for levetids-, risiko- og lønnsomhetsanalyser, samt støttesystemer for tilstandskontroll og prototyper av verktøy for levetids- og reinvesteringsanalyser. Prosjektene avsluttes og har kommet så langt i utviklingen av metoder og verktøy at disse nå kan implementeres i industriell skala med tanke på moderne vedlikeholdsstyring. Resultatene fra tidligere FoU-prosjekter vil utgjøre basismodulene i rammeverket for det fremtidsrettede analysemiljøet som skal utvikles i dette prosjektet. Verktøyene det er snakk om dekker i første rekke håndbøker for tilstandsvurdering, levetidsanalyse, estimering av sviktsannsynlighet og risiko basert på teknisk tilstand, lønnsomhetsanalyse, estimering av optimalt tidspunkt for tiltak, samt flermåls beslutningsanalyse. 3. FoU-utfordring Vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon må baseres på analyse og vurdering av teknisk tilstand, drifterfaringer, informasjon om svikt/feil og vedlikeholdskostnader (historiske data og forventet utvikling framover), samt risiko og forventet nytteverdi av aktuelle tiltak. Dette krever at selskapene har et etablert tekniskøkonomisk analysemiljø for beslutningsorientert analyse og dokumentasjon av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov innen kraftproduksjon. I dette inngår datagrunnlag, metoder og verktøy for analyse av risiko og prosjektnytteverdi, og behov vedrørende datatilgang, datakvalitet, kompetanse/ferdigheter, organisering og samhandling med andre funksjoner i selskapet (marked, etc.). FRAM-prosjektet omhandler nevnte problemstillinger i tillegg til storskala utprøving hos flere kraftselskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver. Kraftselskapene har et stort forbedringspotensial når det gjelder å utnytte tilgjengelige metoder og verktøy innen World Class Maintenance, inkludert FoU-resultater fra prosjekter innen vedlikeholdsoptimalisering i vannkraftverk. FoU-utfordringen i denne forbindelse består i å få metoder, verktøy og datagrunnlag bedre tilpasset beslutningsprosessen og verdikjeden i selskapene og samtidig mer tilgjengelig for praktisk anvendelse og intern opplæring. Dette krever kobling mot eksisterende vedlikeholdsstyringssystemer (FDV/ERP) og økonomisystemer i kraftselskapene. Mangelfull tilpasning og kobling har gjort det vanskelig for selskapene å ta i bruk nyutviklete metoder og verktøy. Et ledende analysemiljø må bruke anerkjente metoder og verktøy og drives med riktig ressursbruk og kvalitet. World Class Maintenance krever at det gjennomføres kontinuerlig forbedring basert på teknisk tilstand og tilhørende risiko. FoU-utfordringen i denne forbindelse er å etablere hensiktsmessige måltall og indikatorer knyttet til vedlikeholdsprosessene med tanke på å kunne evaluere og forbedre selve vedlikeholdsfunksjonen basert på aktuelle mål. Dette gir samtidig mulighet for intern og ekstern benchmarking av vedlikeholdsfunksjonen. Omfattende utprøving av reelle analysemiljøcase (demoer) der pilotselskaper deler på oppgaver og utveksler erfaringer på en FoU-arena med tilgang til FoU-ressurser er svært viktig for å få til en modernisering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftbransjen med etablering av world class analysemiljøer og kontinuerlig forbedring basert på systematisk analyse. FoU-utfordringen her vil også være å undersøke hvordan analysebehov knyttet til World Class Maintenance løses av ledende bedrifter i andre bransjer. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 2/10

13 Det er også en utfordring å vise/validere at og i hvor stor grad et world class analysemiljø gir bedre vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. Kriterier og metodikk som skal utvikles for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen vil bli benyttet til slik validering i forbindelse med den planlagt utprøvingen. Til nå har det vært vanskelig å gjennomføre valideringsprosesser i FoU-sammenheng fordi kraftselskapene har manglet nødvendig rammeverk i form av analysemiljøer, og metoder og indikatorer for dette formålet. Målrettet FoU gjennom mange år vedrørende metoder og verktøy for analyse av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov i vannkraftverk har brakt SINTEF/NTNU og andre kompetansemiljøer i Norge blant de fremste i forhold til state of the art. Det som mangler er den praktiske forankringen og tilpasningen til kraftselskapenes beslutningsprosesser og systemer (FDV/ERP). Dette vil være et naturlig videre steg i prosessen fra forskning og utvikling frem til kommersiell bruk. Kraftselskapene har gode forutsetninger med hensyn til å etablere world class analysemiljøer for vedlikehold og reinvesteringer. Bransjen var tidlig ute med å ta i bruk IKT-baserte verktøy innen driftskontroll, produksjonsplanlegging og markedsanalyser. Prosjektet vil primært frembringe ny kunnskap med hensyn til praktisk utforming av analysemiljøer og beslutningsorientert anvendelse. Gjennom fullskala utprøving av metoder og verktøy i en realistisk kontekst vil man tilegne seg verdifull kompetanse innen et område som hittil i stor grad har vært preget av utprøving av metoder for løsning av enkeltoppgaver knyttet til begrensede case. Siden prosjektet har som mål å få til praktisk implementering og utprøving innen forholdsvis kort tid (3 år) vil det bli vanskelig å kombinere dette med PhD-utdanning. Oppgaven til PhD-stipendiat Maren Istad vedrørende tilstandsvurdering av statorviklinger ( ) vil imidlertid bli forankret i dette prosjektet og være nyttig med tanke på å skaffe nødvendig datagrunnlag for tilstandsbaserte analyser. Stipendiatstillingen til Maren Istad ble opprettet i forskningsprosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon (avsluttes i 2010) og er allerede finansiert med midler derfra. Det nye prosjektet vil gi Maren Istad nyttig forankring av PhD-arbeidet i en pågående forskningsaktivitet der man ønsker å ta i bruk resultater fra arbeidet hennes. 4. Angrepsmåte/metode Tilpassing av metoder og verktøy til kraftselskapers beslutningsprosesser og systemer vil bli utført i nært samarbeid med brukere hos selskapene, leverandører av aktuelle IKTsystemer og kompetansemiljøer med relevant erfaring. Spesifikasjon av tilhørende webtjenester tilrettelagt for implementering vil bli utført sammen med SINTEF IKT. I forbindelse med utforming og utprøving av konkrete analysemiljøer er det aktuelt å trekke inn miljøer som driver med implementering av strategier og systemer hos kraftselskaper. I prosjektet vil det bli opprettet arbeidsgrupper bestående av representanter fra SINTEF/NTNU, kraftselskaper og eventuelle eksterne ressurser (konsulenter etc.). Disse arbeidsgruppene vil være knyttet opp mot konkrete oppgaver og bistå prosjektet med kompetanse om brukerbehov og implementering. Arbeidsgruppene vil også utgjøre en viktig arena for faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakerne i prosjektet. Angrepsmåten er basert på inkrementell utvikling der forskningsresultater implementeres og testes ut gradvis knyttet til konkrete case i selskapene. Dette gir mulighet for å samle erfaring, dokumentere og diskutere disse, og eventuelt forbedre/videreutvikle oppnådde resultater allerede i tidlige faser av prosjektet. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 3/10

14 Behovene knyttet til analysemiljø innen kraftproduksjon finner man igjen i andre bransjer med kostbare produksjonsanlegg og høye krav til tilgjengelighet, som prosessindustri, kjernekraftverk og offshoreinstallasjoner. Disse virksomhetene har likevel ulike analysetradisjoner knyttet til vedlikeholdsfunksjonen. Ved å få med andre typer selskaper til å delta i prosjektet/utprøvingen vil det tilføre verdifull kunnskap om hvor kraftbransjens verktøykasse står i forhold til det som brukes av selskaper i sammenlignbare bransjer. Det planlegges 4 vitenskapelige publikasjoner i godkjente publiseringskanaler, dvs. vitenskaplige tidsskrifter og konferansepublikasjoner med refereeordning på minst nivå Prosjektorganisering Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra Energi Norge, SINTEF Energi og selskapene som bidrar i finansieringen. Prosjektleder vil være Bjarne Børresen fra Energi Norge som har flere års erfaring som prosjektleder for utviklingsprosjekt innen leverandørindustrien (Kværner, GE og Rainpower). I tillegg skal det opprettes arbeidsgrupper knyttet til utvalgte aktiviteter. Leverandør- og konsulentselskaper som kun bidrar med egeninnsats (deltar ikke i finansieringen) vil kunne delta i arbeidsgrupper etter behov. Forskningsdelen i prosjektet vil i hovedsak bli utført ved SINTEF og i arbeidsgrupper. SINTEF Energi har kunnskap og mange års erfaring med utvikling av metoder, verktøy (prototyper) og datagrunnlag innen teknisk-økonomisk analyse knyttet til vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. I tillegg til kunnskap om eksisterende metoder og verktøy har SINTEF Energi også god kunnskap om kraftbransjens behov for data og analyser gjennom tett samarbeid med bransjen i en rekke relevante prosjekter. SINTEF Teknologi og samfunn vil tilføre prosjektet viktig kunnskap og erfaring vedrørende investeringsanalyse, risikoanalyse og optimal timing av prosjekter. SINTEF IKT vil være ansvarlig for IKTmessige vurderinger vedrørende implementering av analysemiljø, og deltakelse i spesifikasjon av webtjenester knyttet til aktuelle metoder og verktøy. NTNUs Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), representert ved Førsteamanuensis Per Schjølberg, blir en viktig samarbeidspartner i prosjektet. IPK, og Schjølberg i særdeleshet, har spisskompetanse når det gjelder World Class Maintenance og vedlikeholdsmetodikk. Schjølberg har mangeårig erfaring med vedlikehold innen ulike bransjer, bl.a. olje og gass, prosessindustri, produserende industri, jernbane og kjernekraftverk. Han blir rådgiver for prosjektet på metodikkområdet. Kraftselskapene deltar i prosjektet både med finansiering og egeninnsats. Egeninnsatsen er knyttet til deltakelse i arbeidsgrupper, utprøving av metoder og verktøy, samt kommunisering av brukerbehov og forslag til system- og funksjonskrav. Leverandører av FDV-systemer vil delta i prosjektet i forbindelse med implementering av resultater i eksisterende systemer. I tillegg kan det være aktuelt å knytte til seg en underleverandør som kan bistå med å lage (programmere) webtjenester og brukergrensesnitt. Konsulentbedrifter som driver med implementering av strategier og systemer hos kraftselskaper kan bli engasjert i forbindelse med utforming og utprøving av konkrete analysemiljøer. 6. Internasjonalt samarbeid I prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon er det etablert et nært samarbeid med svenske kraftselskaper organisert gjennom Elforsk. De tre største av Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 4/10

15 de svenske selskapene (Vattenfall, E-ON og Fortum) deltar i prosjektets styringsgruppe. Forholdene ligger derfor godt til rette for å videreføre og videreutvikle dette samarbeidet i det nye prosjektet. Resultatene fra FRAM er like relevant for de svenske selskapene som for de norske. Elforsk har bekreftet at de ønsker å delta i FRAM. SN Power bygger og drifter vannkraftverk i den tredje verden, og holder for tiden på med å implementere verktøy og kunnskap utviklet gjennom flere fellesfinansierte forskningsprosjekter i regi av Energi Norge. Et viktig delmål for SN Power er å oppnå en harmonisering av metoder og verktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsanalyser i de landene de opererer i. FRAM vil være et viktig redskap for SN Powers arbeid. Det samme gjelder for andre norske kraftselskaper som nå engasjerer seg mer og mer i forbindelse med utbygging og drift av kraftverk i den tredje verden. Dette fremmer eksport av norsk vannkraftkompetanse i denne delen av verden. Utprøvingen av metoder og verktøy på reelle case skal også omfatte en sammenlignende vurdering av hvordan 2-3 ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende analyseoppgaver innenfor sine rammer vedrørende world class analysemiljø. FRAM ønsker her et samarbeid som kan lede fram til en workshop med hver av disse bedriftene for utveksling av konkrete resultater og erfaringer. Til hver workshop utarbeides et program med konkrete delmål. I regi av prosjektet gjennomføres forberedelser i samarbeid med deltakerne for at hver workshop skal gi resultater som svarer til målsettingen. Prosjektet tar sikte på å etablere et samarbeid som skissert overfor med Forsmark kärnkraftverk (eies og drives av Vattenfall), Statoil Mongstad og EDF i Frankrike. Forskningssentrene CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) og NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology) har tilgang til viktige nasjonale og internasjonale aktører innen vannkraft og vindkraft som FRAM vil benytte seg av. Behovet for mer balansekjøring som følge av betydelig utbygging av ikkeregulerbar onshore og offshore vindkraft i Europa vil stille store krav til vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskapene siden de fleste vannkraftverkene er bygd for et mer stabilt og sesongbetont kjøremønster. Her vil FRAM støtte opp under aktiviteter i CEDREN knyttet til effektkjøring, bl.a. i forbindelse med planlagte demoanlegg. Metoder, verktøy og erfaringer knyttet til world class analysemiljøer for vedlikehold og reinvesteringer i vannkraftverk er relevante for vindkraftverk. Resultatene fra FRAM vil derfor støtte arbeidet i NOWITECH. 7. Fremdriftsplan med milepæler Prosjektet er organisert i følgende delprosjekter (DP) og hovedaktiviteter (A): DP1 Rammeverk A1.1 Identifisere behov vedrørende metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse (bransjestandard), ferdigheter og roller/ansvar. A1.2 Anbefale og spesifisere krav vedrørende metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse, ferdigheter og roller/ansvar. DP2 Metoder og verktøy A2.1 Tilpasse eksisterende metoder og verktøy til beslutningsorientert og oppgavespesifikk prosjektnytteverdianalyse. A2.2 Lage predefinerte maler tilpasset ulike analysebehov/-oppgaver som skal standardisere og forenkle analyseprosessen. A2.3 Spesifisere webtjenester for integrasjon av analysemetoder og -verktøy i eksiterende FDV-/ERP-systemer. A2.4 Lage demoer på utvalgte webtjenester. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 5/10

16 DP3 Datagrunnlag A3.1 Etablere modeller for kritiske feiltyper med konsekvensangivelse i form av hendelsestre for ulike konsekvenstyper (økonomi, sikkerhet, miljø). A3.2 Utarbeide standardkostnader i henhold til kostnadsmodellen for vedlikehold basert på kostnader fra kraftselskapene. DP 4 Kunnskapsbase A4.1 Lage kunnskapsbase med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag/kostnader og opplæringsmateriell. A4.2 Lage webportal for kunnskapsbasen. DP 5 WCM-metodikk, kriterier og indikatorer A5.1 Utvikle kriterier og indikatorer for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen rettet mot World Class Maintenance (WCM), måltall, vedlikeholdskonsepter. A5.2 Utvikle metoder for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen (benchmarking). DP 6 Test av metodikken vha. utprøvingscase A6.1 Planlegge utprøvingscase. A6.2 Gjennomføre reelle utprøvingscase (demoer) hos pilotselskaper. A6.3 Samarbeid med selskaper i andre bransjer inkl. workshops. A6.4 Erfaringsutveksling mellom kraftselskapene og selskaper i andre bransjer. DP7 Resultatformidling A7.1 Planlegge, forberede og gjennomføre kurs. A7.2 Publisere i vitenskapelige tidsskrifter og på konferanser med refereeordning. A7.3 Lage artikler i fagtidsskrifter, presentasjoner på konferanser, seminarer, fagfora, samt utarbeide nyhetsbrev og resultatbrosjyrer. DP8 Prosjektadministrasjon A8.1 Prosjektplanlegging/-oppfølging, statusrapportering, styrings-/brukergruppemøter. Milepæler (M) og planlagte leveranser (L): M/L Aktivitet Avsluttes Leveranse / kriterium for milepæler L1 A kv Notat om behov vedr. metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, kompetanse, ferdigheter og roller/ansvar. L2/M1 A kv Rapport med anbefalinger og spesifikasjon av krav vedr. metoder, verktøy, datagrunnlag, anvendelse, etc. L3/M2 A kv Rapport med modellbeskrivelser L4/M3 A kv Kostnadsarkiv (Excel-/Accessdatabase e.l.) L5 A5.1/ kv Rapport om indikatorer, WCM-metodikk og benchmarking L6 A2.1/ kv Verktøy og maler inkl. metodebeskrivelse og brukerveiledning. Disse blir fortløpende oppdatert under utviklingen/uttestingen vha. en iterativ prosess; den største delen av aktiviteten skal være avsluttet 1. kv. 2013) L7/M4 A kv Notat med spesifikasjon av webtjenester L8 A kv Kunnskapsdatabase inkl. dokumentasjon (rapport) L9 A6.1/ kv Samling med dokumentasjon på gjennomførte case L10 A kv Demoer på utvalgte webtjenester L11 A kv Webportal-prototyp L12 A6.3/ kv Rapport med erfaringer fra case og utveksling med andre selskaper L13 A kv Kursunderlag 1. kv L14 A7.2/ kv Vitenskapelige artikler og fagartikler (fortløpende leveranser) Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 6/10

17 Fremdriftsplan for hovedaktivitetene i prosjektet: A1.1 A1.2 M1 A2.1 A2.2 A2.3 M4 A2.4 A3.1 M2 A3.2 M3 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A6.3 A6.4 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 Samtidig med FRAM vil prosjektet System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) starte1. januar Målet med SysLife er å fremskaffe et analyse- og informasjonssystem for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter. Mens hovedfokuset i SysLife er å skaffe nødvendige data og informasjon for analyser, vil FRAM fokusere på tilpasning og integrasjon av analysemetoder og -verktøy i et fremtidsrettet analysemiljø, samt å få tatt disse i bruk i kraftselskapene. Det vil være en stor fordel at FRAM kan startes opp raskt og effektivt ved hjelp av etablert organisasjon og nettverk i det igangværende prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon, som avsluttes i Dessuten er det en fordel å utnytte synergieffekter imellom FRAM og SysLife, f.eks. ved å løse felles IKTutfordringer relatert til utvikling av webtjenester og ved kobling av verktøy mot eksisterende FDV-/ERP-systemer. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 7/10

18 8. Kostnader Etterfølgende tabell viser en oversikt over hvordan prosjektkostnadene fordeler seg. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU-tjenester Totalsum Finansiering Etterfølgende tabell viser en oversikt over type partnere som vil bidra til finansieringen av prosjektet. Alle kostnader er i 1000 NOK Sum Kraftselskap Kraftselskap (egeninnsats) Renergi (Norges forskningsråd) Totalsum Foreliggende støtte til prosjektet framgår av vedlegget LoI-samlet.pdf. Ut fra mottatte intensjonserklæringer/finansieringsbrev og signaler fra en rekke andre kraftselskaper som fortsatt er i budsjettprosessen, anses den skisserte finansieringen (inkludert egeninnsats) fra kraftselskapene å være sikret. Bekreftelse på dette vil bli ettersendt når dette foreligger. DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet ide Optimale vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger betyr mye for lønnsomhet, sikkerhet og miljø i kraftbransjen. Dette prosjektet skal bidra til at kraftselskapene kan realisere potensialet som ligger i resultatene fra mange års FoU ved å demonstrere hvordan et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon kan bygges opp basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere prosjekter. Disse skal tilpasses beslutningsprosessen og vedlikeholdssystemene som benyttes. Erfaringer fra utprøving og opplæring i tidligere prosjekter viser nemlig at mangelfull tilpasning begrenser anvendelsen og nytten i betydelig grad. Kraftselskapene må etablere analysemiljø med ressurser, prosedyrer, roller og kompetanse for å sikre at metoder og verktøy brukes på en effektiv måte. Prosjektet tilbyr en FoUarena der denne utfordringen kan løses av forskere, brukere og leverandører i fellesskap. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Ved å etablere analysemiljø og systematisk anvende world class metoder og verktøy i beslutningsprosessen og til kontinuerlig forbedring, oppnår kraftselskapene et betydelig løft i forhold til dagens praksis. Samarbeid med selskaper innenfor andre bransjer om tilhørende aktiviteter vil tilføre selskapene som deltar i prosjektet verdifull kunnskap og bidra til å løfte perspektivet i egen organisasjon. Dette styrker vannkraftbransjens rekruttering av høyt kvalifisert vedlikeholdspersonell. Deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet og lokal utprøving vil bidra til kompetanseutvikling. Satsing på analysemiljø vil gi økt anerkjennelse av vedlikeholdsfunksjonen. For vannkraftbransjen blir samarbeidet med ledende bedrifter i andre bransjer svært viktig for å evaluere mange års FoUvirksomhet knyttet til risikobasert vedlikehold og reinvestering. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 8/10

19 Rammebetingelsene for vannkraftbransjen i årene framover forventes å bli preget av behovet for mer balansekjøring som følge av betydelig utbygging av ikke-regulerbar fornybar kraftproduksjon i form av primært onshore og offshore vindkraft i Europa. Dette vil stille store krav til vedlikeholdsfunksjonen siden de fleste vannkraftverkene er bygd for et mer stabilt og sesongbetont kjøremønster. Vannkraftbransjen må derfor satse bevisst på å bygge opp fremtidsrettede analysemiljøer og holde seg orientert om rådende praksis hos ledende bedrifter i sammenlignbare bransjer med kostbare produksjonsanlegg og høye krav til tilgjengelighet. FRAM skal være en drivkraft i så måte. 12. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift a) Forretningside Resultatene fra FRAM vil gjøre deltakerne i prosjektet godt rustet til å møte framtidige forretningsmessige utfordringer med hensyn til vedlikehold og reinvesteringer. Ved å ta beslutninger basert på systematisk analyse av risiko og nytteverdier vil selskapene sikre riktig ressursbruk, kvalitet og sikkerhet knyttet til forvaltningen av anleggsparken. Dokumentasjon av risikovurderinger, nytteverdier og verdiskaping vil bli ivaretatt som en del av analyseaktiviteten i et analysemiljø. Fokus på anvendelse av world class metoder og verktøy vil gi denne delen av kraftbransjen økt status og dermed bedre rekruttering av både nyutdannede og etablerte ressurspersoner fra andre bransjer. b) Innovasjon/nyhetsgrad Størst innovasjon for kraftselskapene vil man finne i bruk av metoder, verktøy og systematiske analyser av vedlikeholds- og reinvesteringsbehov innenfor et etablert analysemiljø. Dette representerer en ny dimensjon i forhold til dagens mer usystematiske og ufullstendige bruk av tilgjengelige verktøy. Prosjektet er en viktig forutsetning for at bransjen skal kunne hente ut det innovasjonspotensialet det er lagt grunnlag for gjennom de siste års prosjekter innenfor dette området, både innen produksjon og nett. c) Bedriftsøkonomisk verdi Kraftselskapene vil gjennom bedre metoder for analyse av risiko og nytteverdier med hensyn til sikkerhet, miljø og økonomi (lønnsomhet) kunne velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene i henhold til vedtatte mål og strategier. Gjennom opprettelse av analysemiljø vil selskapene kunne gjennomføre disse oppgavene mer effektivt og mindre ressurskrevende. Deltakelse i prosjektet vil også øke kompetansen internt på flere områder. Et analysemiljø med systematisk anvendelse av world class metoder og verktøy vil gjøre selskapene i stand til å gjennomføre kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsfunksjonen. d) Plan for realisering Flere av kraftselskapene som deltar i prosjektet vil i 2012 og 2013 gjennomføre omfattende utprøving og innledende implementering av analysemiljø. Fra og med 2. halvår 2013 vil disse selskapene kunne starte reell implementering med tanke på forretningsmessig utnyttelse av metoder og verktøy innenfor rammen av et fremtidsrettet analysemiljø. Denne prosessen kan gjennomføres i løpet av 2014 og 2015 slik at selskapene fra og med 2016 vil kunne ha et fullt operativt analysemiljø. Øvrige kraftselskaper i prosjektet vil få del i erfaringene til pilotselskapene og dermed bli i stand til å realisere egen implementering forholds kort tid etterpå. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 9/10

20 e) Risikoelementer Nødvendig teknologi anses å være tilgjengelig både i prosjektet og i senere anvendelse av resultatene. Det vil imidlertid være utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom ulike verktøy/plattformer og til å gjøre data tilgjengelig på felles formater. Det er viktig for prosjektgjennomføringen at både kraftselskaper og leverandører av FDV-/ERPsystemer klarer å allokere tilstrekkelig personellressurser med tanke på nødvendig tilrettelegging av disse systemene for optimal utnyttelse i et analysemiljø. Aktørene i FRAM innehar til dels komplementær kompetanse. Metodekunnskap og annen teoretisk kompetanse innehas av SINTEF og NTNU, kompetanse på systemutvikling innehas av SINTEF og leverandører av FDV-/ERP-systemer, mens spisskompetanse på komponenter finnes hos SINTEF, utstyrsleverandører og hos nøkkelpersoner i kraftselskapene. Totalt sett anses risikoen for å mangle vesentlig kompetanse for gjennomføringen og utnyttelsen av FRAM å være liten. 13. Miljøkonsekvenser Prosjektet vil ikke ha noen negative miljøkonsekvenser, men vil kunne få positive konsekvenser gjennom bedre utnyttelse av ressurser i kraftsystemet pga. riktigere vedlikeholds- og reinvesteringsnivå. 14. Øvrige nytteeffekter a) Betydning for involverte FoU-miljøer Prosjektet vil gi involverte FoU-miljøer muligheten til å vise at mangeårig forskning resulterer i nyttige metoder og verktøy for industrien. Dette vil være nyttig både for FoUmiljøene som ønsker at forskningsresultater tas i bruk, og for industrien som ser nytteverdien av å investere i forskning. Prosjektet vil også gi verdifull kompetanse med hensyn til fullskala utprøving av metoder og verktøy. b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne Prosjektet og prosjektresultatene vil også være nyttig for kraftselskaper som ikke deltar i prosjektet. Prosjektresultater fra fellesfinansierte forskningsprosjekter i regi av Energi Norge blir markedsført av Energi Norge og er dermed tilgjengelig for selskaper som ikke har deltatt i FRAM. Resultatene vil også være nyttig for nettselskaper. Metodikken og erfaringene knyttet til implementering og forretningsmessig anvendelse av analysemiljø kan også brukes utenfor energibransjen. Samarbeidet med kjernekraftverk og prosessindustri vil styrke det bransjeuavhengige potensialet i FRAM. 15. Informasjon og resultatspredning Resultatformidling er en viktig del av prosjektet. Kraftselskapene trenger tilrettelagt informasjon med tanke på utprøving og opplæring/motivering av eget personell. Ekstern resultatformidling er viktig for å få etablert kontakt med miljøer med relevante erfaringer for prosjektet. Planlagte aktiviteter er: - Etablere og vedlikeholde en webside både på norsk og engelsk. - Publisere i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. - Publisere og delta på internasjonale konferanser i regi av f.eks. CIRED, CIGRÉ, og IEEE, samt på nasjonale konferanser i regi av Energi Norges (PTK m.fl.). - Formidle resultater på temamøter i regi av Energi Norge, og på EVU-kurs vedrørende optimalt vedlikehold ved NTNU. Masteroppgaver knyttet til prosjektet vil også bidra til resultatformidling til selskapene som er engasjert i oppgavene og til studentene som framtidige medarbeidere i kraftbransjen. Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) side 10/10

21 CURRICULUM VITAE NAME : Bjarne Børresen jr. DATE OF BIRTH : NATIONALITY COUNTRY OF RESIDENCE MARITAL STATUS PROFESSION LANGUAGE EDUCATION : Norwegian : Norway : Married : Advicer Hydropower Production / Ph.D : English (fluent) French (fluent) German (fair) : : Docteur Ès Sciences Techniques (Ph.D), Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : Siv.ing (M.Sc) Norewgian Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering. KEY QUALIFICATION : Hydraulic design, Computational Fluid Dynamics (CFD) Hydropower System Analysis Waterhammer Computations EXPERIENCE : 2010-present EnergiAkademiet, Advicer Hydropower Production : Rainpower Norway, Technology Manager GE Hydro, Technical Leader, System Engineering, System analysis including waterhammer and stability calculations for multiple hydropower projects. GE Hydro, Black Belt, Hydropower Technology, Development of reliability models for hydropower equipment. Kværner Energy/ GE Hydro Hydraulic design and flow analysis. Responsible for hydraulic design of runner and surrounding components for several hydropower projects (new installation and refurbishment), amongst others Salto Caxias (Brazil) (Francis) Tis Abbey II (Ethiopia) (Francis)

22 Krångfors (Sweden) (Francis) Håen (Norway) (Francis) Daja (Norway) (Francis) Hyatt (USA) (RPT) CFD analysis of turbine components for several hydropower projects (new installation and refurbishment). Three Gorges (China) Guri (Venezuela) Research assistant, Institut de Machines Hydrauliques et de Mécanique des Fluides (IMHEF), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Development of computer code for calculation of incompressible flow in complex three-dimmensional geometries.

23 PUBLICATIONS : Development and validation of a sub-domain method for the calculation of incompressible three-dimensional flow: application to hydraulic turbomachines, Thèse EPFL, no 1323 (1994). Dir.: Inge Lennart Ryhming. Bjarne Børresen jr (1994), "A Multi-block Methodology for Solving Flow Problems in Complex Geometries", in "Proceedings of the Second European Computational Fluid Dynamics Conference", Stuttgart Geir Gulbrandsen, Bjarne Børresen jr., Birger Godal Holt og Kjell Gjerde (1997) "Upgrading Methodology; From Existing to Upgraded and Optimised Turbine", Upgrading and Refurbishing Hydro Powerplants Bjarne Børresen jr. og Sebastian Videhult, (1999) "Calculation of Draft Tube Flow Using Different Cfd Codes", Turbine 99 Workshop on Draft tube flow. Ole Gunnar Dahlhaug, Per Egil Skåre og Bjarne Børresen jr., (2000) "Cfd-Calculation Of Swirlflow In a Conical Diffuser and Bend", IAHR Conference on Hydraulic Machinery Sverre Dahl Knutsen, Ole Gunnar Dahlhaug, Morten Kjeldsen og Bjarne Børresen jr. (2001), "Turbomachinery Calculations at Highly Off-Design Conditions", MekIT'01 - First National Conference on Computational Mechanics. Numerical Computation of Pump Turbine Characteristics, Bjarne Børresen and Sverre Dahl Knutsen, 2002, in Proceedings of the Hydraulic Machinery and Systems 21 st IAHR Symposium, Lausanne. Probabilistic design in Hydro Turbines, Steinar Faanes and Bjarne Børresen, (2004), 22 nd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Stockholm S. Bose, Y. Liu, S. Talya, P. Vyas, S. Videhult, M. Bjerke, B. Børresen, A methodology for sizing and cost optimization of wind power with pumped-hydro storage, RES & RUE for islands international conference, Cyprus, August Local Pumped Storage Integration with Wind Power. Bjarne Børresen, Hydro 2009, Lyon Changing of operation conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade, Thomas Welte, Bjarne Børrresen and Eivind Solvang, Hydro 2009, Lyon Relation between design solution and failure mechanisms in hydropower equipment,m. Istad, T.M. Welte, J. Heggset, Ø. Linnebo og B. Børresen.,Hydropower 2010, Tromsø

24 Per Schjølberg Name: Positions: Degrees: Per Schjølberg Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU Associate Professor in Maintenance Management, Department of Production and Quality Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Scientific Advisor, SINTEF Technology and Society, Safety and Reliability Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU MSc Eng. Dr.ing. Phone: Fax: Address: Department of Production and Quality Engineering Norwegian University of Science and Technology S.P. Andersens veg 5 NO 7491 Trondheim, Norway Competence/interests: Maintenance theory and concepts World Class Maintenance Availability, maintainability and safety analysis Computerised Maintenance Management System Maintenance indicators Vulnerability analyses Lean Maintenance Process/Production Loss Modelling Professional career: Associate Professor, Department of Production and Quality Engineering, NTNU Scientific Advisor, Co-ordinator of Maintenance, SINTEF Technology and Society, Safety and Reliability

25 Research Scientist, Co-ordinator of Maintenance Section, SINTEF Production Engineering Research Scientist at Division of Machine Design, SINTEF, Section for Availability Engineering/Maintenance Research University Scholarship, Institute of Machine Design, NTH Research Scientist at Division of Machine Design, SINTEF, Section for Availability Engineering/Maintenance Research Assistant teacher at the Institute of Industrial Organization and Ergonomics, NTH Membership in academic and professional committees: 1. Head of Department, Department of Production and Quality Engineering, NTNU 2. Educational Co-ordinator, Faculty of Engineering and Technology, NTNU 3. Vice President Norwegian Society of Maintenance 4. Member of Master Thesis Award EFNMS 5. Member of Scandinavian First Maintenance Service Award 6. Member (evaluator) of Modern Factory Craft EU 7. Member of Board of Directors EFNMS vzw 8. Secretary of EXCOMM EFNMS 9. Secretary of Council EFNMS 10. EXCOMM member of European Federation of National Maintenance Society (EFNMS) 11. Member of EFNMS north 12. Member of Program Committee Euromaintenance, Dubrovnik, Member of Program Committee Euromaintenance, Stockholm, Member of Program Committee Euromaintenance, Helsinki, Member of Program Committee Euromaintenance, Lisbon, Member of Program Committee Euromaintenance, Basel, Member of Program Committee Euromaintenance, Brussels, Member of Program Committee, The Fourth World Congress of Maintenance, Hainan, China, Leader of Project Group Maintenance Terminology, EFNMS 20. Leader of Project Group EuroguideLines, EFNMS 21. Leader of Working Group Trend, EFNMS 22. Chairman of NTS VK 160 Maintenance 23. Chairman NEK, TC 56 Dependability 24. Council Member CEN TC 319 Maintenance 25. Member of TC 319 Maintenance WG 4 Terminology 26. Council Member IEC TC 56 Dependability 27. Leader kursdagene Modern Maintenance, NTNU 28. Chairman of organizing committees within maintenance and dependability for the Norwegian maintenance society (4 5 each year) 29. Member of OEE Board TBL 30. Member of EFNMS Certification Group 31. Member of EFNMS Benchmarking Group 32. Member of World Maintenance forum

26 3 Selected academic and professional publications : 1. Per Schjølberg: Maintenance Management. Application of Maintenance Indicators, Slovenia, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg, Tone Beate Gjerstad: Gestion de la Maintenance en Industrie Alimentare en Norvege, Paris, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg, Tone Beate Gjerstad, Maintenance Surveyin the Norwegian Food Processing Industry. NTNU-report NTNU , Trondheim, Carl Christian Røstad, Per Schjølberg: Key Performance Indicators (KPI) within Maintenance Engineering in the Food Processing Industry. NTNU-report NTNU , Trondheim, Per Schjølberg et al: Cost Effective Maintenance. SINTEF-report, Trondheim, Per Schjølberg, Carl Christian Røstad: Indicators de la Actuacioues Clave (KPI) dentro de la ingenieria de maintenimento en la industria de proceso de alimentos guestion de activoo industriales. May/June, Per Schjølberg: Main Euroguide. 38 pages, SINTEF/NFPU, Oslo, Per Schjølberg, Carl Christian Røstad: Key Performance indicators (KPI) within Maintenance engineering in the Food Process Industry. M00 odrzavanje, 4 1, Per Schjølberg: Dependability as a Part of LCC. Modern Maintenance Concept. International Forum, Paris, Christian Baas, Per Schjølberg: Maintenance Computerised Systems. Norwegian Survey. NFPV-report, Oslo, Per Schjølberg et al: Survey Safety at GORM. SINTEF-report, STF F02102, 34 pages, Trondheim, Per Schjølberg: Maintenance Shut Downs. EFNMS report, Per Schjølberg, Arve Nordskag: Computerised Maintenance Systems, SAP. SINTEF-report, STF38 F02417, 15 pages, Trondheim, Per Schjølberg: Maintenance Terminology. EFNMS report Per Schjølberg: Systematical Maintenance. Euroguide Draft, 208 pages, Per Schjølberg, Christian Baas: Kartlegging av vedlikehold og driftssikkerhet i norsk industri. NTNU-rapport Knut Øien, Per Schjølberg: Review of Maintenance Management. 2005, SINTEFreport STF38 Fo Arne Olav Nordskag, Per Schjølberg: Value based Management, OEE as the Key Performance Indicator. EM 2006, Basel. 19. Knut Øien, Per Schjølberg: Maintenenace as tool to prevent big accidents. Ptil, 2007, SINTEF-report A2535, Trondheim. 20. Thomas Welte, Per Schjølberg: Experience with Pit Stop Maintenance in Hydropower Plant. EM 2008, Brussels. 21. Tove Mathilassi Lien, Terje Skarlo, Per Schjølberg: Health, Environment and Safety related to Maintenance. Ptil, 2008, SINTEF-report F4265, Trondheim. 22. Per Schjølberg: Other reports 2007/2006: 5S Handbook KPIs for Maintenance Maintenance Management World Class Maintenance TPM

27 4 23 Pit Stop Maintena Meland, O., Schjølberg, P., Vatn, J., Rødseth, H., Research and Development with relevance for the Petroleum Industry. Petroleum Safety Authority. SINTEF Report A12213 (in Norwegian). 24 Meland, O., Schjølberg, P., Øien, K., Maintenance Management for Aging Facilities. Petroleum Safety Authority. SINTEF Report A11071 (in Norwegian). Teaching: MSc courses at NTNU: TPK4140 TPK4700/TPK2 TPK4510 TPK4515 Maintenance Management Availability and Maintenance Optimization Production and Quality Engineering. Specialization Project Production and Quality Engineering. Specialization Course Continuing Education Courses: TIK4175 TIK PK 6019 Instrumentation Systems Operation Management Maintenance management PhD students: Per Kristian Norddal PhD Committees: Per Schjølberg has been external examinant for the following PhD degrees: Tom Fagerhaug: A New Improvement Oriented Method and Model, NTNU 2000 Jayantha P. Ljange: Operation and Maintenance Performance in Oil and Gas Production Assets Theoretical Architecture and Capital Value Theory in Perspective, UiS 2005 Ingrid Bouwer Utne: Sustainable Fishing Fleet A Systems Engineering Approach, NTNU 2007 Thomas Welte: Deterioration and maintenance models for components in hydropower plants, NTNU 2008

28 SINTEF Energy Research Curriculum Vitae Thomas Michael WELTE Office address: SINTEF Energy Research Sem Sælands vei 11 NO-7465 Trondheim, Norway Tel: , Fax: Research Scientist, Energy Systems Date of birth: Nationality: German Mobile: EDUCATION 2008 PhD PhD in Safety, Reliability and Maintenance Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dept. of Production and Quality Engineering. PhD dissertation: Deterioration and Maintenance Models for Components in Hydropower Plants 2003 Dipl.- Ing. KEY QUALIFICATIONS Graduated Mechanical Engineer Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany Thesis on "Production and characterisation of new metal hydrides for hydrogen storage". Reliability and lifetime analysis Maintenance planning, maintenance modelling and maintenance optimization Maintenance strategies Analysis of inspection and lifetime data Degradation models EMPLOYMENT RECORD 2007 SINTEF Energy Research, Energy Systems Research scientist, Asset Management research group NTNU Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway Department of Production and Quality Engineering PhD student 2004 SINTEF Energy Research, Energy Systems Engineer, Asset Management research group mecora Medizintechnik GmbH Project engineer PROJECTS Value adding maintenance in power production Research project where methods and tools for maintenance and lifetime modelling are developed. Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, Elforsk, Alstom, GE Energy/Rainpower, and hydropower companies in Norway and Sweden Assessment of technical condition and lifetime of existing and future transmission and distribution components Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway, network companies, Nexans and Draka Maintenance and refurbishment within hydro power Clients: The Research Council of Norway, Energy Norway and hydropower companies Thomas WELTE Page 1 of 4

29 SINTEF Energy Research PUBLICATIONS International Journals Nordgård, D.E; Heggset, J.; Welte, T.M.: Using life curves as input to quantitative risk analysis in electricity distribution system asset management Journal of Risk and Reliability, vol. 224, no.o2, pp , Welte, T.M.; Solvang, E.; Børresen, B.: Analysing changes to operating conditions at Norwegian hydro plants The International Journal on Hydropower & Dams, vol. 17, no. 1, pp , Welte, T.M.: A rule-based approach for establishing states in a Markov process applied to maintenance modelling Journal of Risk and Reliability, vol. 223, no. O1, pp. 1-12, February This paper was selected by the editorial board of the journal as one of 5 highly commended papers published in the journal in Welte, T.M.: Using state diagrams for modeling maintenance of deteriorating systems IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, no. 1, pp , February Conference Papers/Proceedings Welte, T.M.; Solvang, E.; Linnebo, Ø.: Relation between design solutions, operation conditions and failure mechanismst: An expert system for hydropower generators Hydro 2010, International conference and exhibition. Lisbon, September Welte, T.M.; Istad, M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Harby, A.: Hydropower scenarios for Scandinavia towards 2030 Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Istad, M.; Welte, T.M.; Heggset, J.; Linnebo, Ø.; Børresen, B.: Relation between design solutions and failure mechanisms in hydropower equipment Hydropower 10, 6 th International Conference on Hydropower. Tromsø, 1-3 February Welte, T.W.; Børresen, B.; Solvang, E.: Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade Hydro 2009, International conference and exhibition. Lyon, October Welte, T.M.; Skjølberg, J.: Estimation of deterioration and failure probability of water tree degraded XLPE MV underground cables CIRED, 20 th International Conference on Electricity Distribution. Prague, 8-11 June Welte, T.M.; Eggen, A.O.: Estimation of sojourn time distribution parameters based on expert opinion and condition monitoring data PMAPS, 10 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rincón, Puerto Rico, May Istad, M.; Welte, T.M.; Solvang, E.; Heggset, J.; Schjølberg; Linnebo, Ø.: Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants EuroMaintenance 08, European Conference on Asset Management and Production Reliability, Brussels, 8-10 April Welte, T.M.: A theoretical study of the impact of different distribution classes in a Markov model in Aven, T.; Vinnem, J.E. (edt.): Risk, reliability and societal safety, pp , Taylor & Francis, London, 2007 Proceedings ESREL '98 European Conference on Safety and Reliability, Stavanger, June Thomas WELTE Page 2 of 4

30 SINTEF Energy Research Heggset, J.; Solvang, E.; Welte, T.M.; Christensen, J.S.; Bakken; K.R.: Assessment of remaining lifetime and failure probability for network components a practical approach CIRED, 19 th International Conference on Electricity Distribution. Vienna, June Welte, T.M.; Wormsen, A.; Härkegård, G.: Influence of different operating patterns on the life of Francis turbine runners HydroVision 2006, international hydropower conference, Portland, Oregon, 31 July 4 August Welte, T.M.; Vatn, J.; Heggset, J.: PMAPS, 9 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Stockholm, June Seminar Presentations Welte, T.; Nordgård, A.K.: Verdiskapende vedlikehold: Tilstandsdata som grunnlag for vedlikeholdsstyring Produksjonsteknisk konferanse; Energi Norge. Gardermoen. 10 March Welte, T.: Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Forum for generatorer; Tekna. Oslo. 13 October Welte, T.: Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Produksjonsteknisk konferanse; Energi Norge. Oslo. 11 March Welte, T., Linnebo, Ø.: Revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i vannkraftverk: Erfaringer og utfordringer Revisjonsstanser, konferanse og workshop; Norsk Forening for Vedlikehold. Stavanger. 4 November Welte, T. Livstidsbedömningar för kritiska komponenter baserat på expertvärdering, tilståndsdata och driftstatistik. Elforskdagen 2006; Elforsk. Stockholm. 26 October Welte, T. Kjøremønsterets innvirkning på løpehjulslevetid Vedlikeholdsforum; Energi Norge. Gardermoen. 15 February Welte, T. Modellering av tilstandsutvikling og sviktsannsynlighet for vannkraftanlegg Vedlikeholdsforum; Energi Norge. Gardermoen. 15 February Articles in Periodical Istad, M.; Welte, T.; Linnebo, Ø.: Kortere nedetid med pit stop vedlikehold Elektro, vol. 121, no. 3 mars 2008, pp Lectures Sviktsannsynlighet: Teori, beregningsmetodikk, datagrunnlag/-kilder, levetidskurver, og restlevetid EVU course Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005) NTNU, Trondheim Sannsynlighet for feil/avbrudd EVU course Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett (ET6008) NTNU, Trondheim Thomas WELTE Page 3 of 4

31 SINTEF Energy Research Sviktsannsynlighet, levetidskurver og sviktmodell EVU course Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005) NTNU, Trondheim Utmatting Francisturbiner Vannkraftlaboratoriet, NTNU, Trondheim. Reports Heggset, J.; Nordgaard, D. E.; Solvang, E.; Welte, T.: User s guide to Optimal Maintenance Tool Box SINTEF Energy Research, TR A6834, Trondheim, Heggset, J; Nordgård, D E; Solvang, E; Welte, T: Brukerveiledning Optimalt Vedlikehold SINTEF Energy Research, TR A6333, Trondheim, Solvang, E; Heggset, J; Welte, T: Sviktmodell for komponenter i vannkraftverk SINTEF Energy Research, TR A6231, Trondheim, Project Memos/Working papers Welte, T.; Børresen, B.: Endring av kjøremønster i vannkraftverk: Datainnsamling og dataanalyse SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, May Istad, M.; Welte, T.; Solvang, E.: Oppsummering av fase 1 vedrørende revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i kraftverk (A ) SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, June Welte, T.: Bayesian methods and expert judgment in reliability SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, April Welte, T.: Bayesian methods and expert judgment: from theory to practical application SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, April Welte, T.: Forskjeller og sammenhenger mellom sannsynlighetsfordelinger og levetidskurver SINTEF Energy Research. AN , Trondheim, January LANGUAGES Norwegian (fluent); German (mothertongue); English (fluent) MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals (Tekna) MISCELLANEOUS 2009 External examiner in the course PK8200 Risk Influence Modelling and Risk Indicators NTNU, Dept. of Production and Quality Engineering 2009/ Reviewer of scientific papers submitted to IEEE Transactions on Power Systems, Journal of Risk 2010 and Reliability and the conferences ESREL 09 and PMAPS Thomas WELTE Page 4 of 4

32 CV Frode Rømo Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn S.P.Andersens vei 7, 7465 Trondheim Tel: Fax: Mob: KVALIFIKASJONER Sivilingeniør (M.Sc.) i Industriell Økonomi ved Avdeling for Økonomiske og Administrative fag ved NTH, Universitetet i Trondheim. ( ) o Bedriftsøkonomi og Operasjonsanalyse ERFARING Gasstransport / leveransesikkerhet / tilgjengelighetsanalyser Lokaliseringsanalyser Norsk gass og liberaliserte markeder Beslutninger under usikkerhet Verdikjedeplanlegging Vedlikeholdsplanlegging i energiproduksjon Implementering av beslutningsstøttesystemer YRKESKARRIERE Forsker/Seniorforsker SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi 2009 Forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt Økonomi RELEVANTE PROSJEKTER (Utvalg) Virkninger av CO2-avgiften på olje- og gassutvinning (Oljeindustriens landsforening, 1994) Evaluering og utvikling av flytalgoritmer for tilgjengelighetsanalyser i gassleveranser (Statoil , Prosjektleder) Leverandørsamarbeid i elkraftproduksjon (Statkraft , Prosjektleder) Optimal tilgjengelighet i kraftproduksjon (EnFO/NFR , Prosjektleder) Optimalt vedlikehold av transformatorstasjoner, vannvei, generator, vannturbiner og overføringsnett. (EnFO/NFR EFFEN-program ) Utvikling av plan og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked. (SINTEF/Miljøverndepartementet ) (Pågår) Ny lokaliseringsstruktur av Slakterier for Norsk Kjøtt (2000/ ) Kostnadskonsekvens ved innføring av standardkrav til responstid i ambulansetjenesten, Sosial og Helsedirektoratet. ( ) (Sammen med SINTEF Helse) Ny ambulansestruktur i Midt-Norge, Helse Midt-Norge ( ) (Prosjektleder) Utredning av ny stasjonsstrukur for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus ( ) (Prosjektleder) Inntektsforddelingsmodell for helsesektoren Ambulansedrift (2007), Sosial og Helsedepartementet (Magnussen-utvalget) Statoil VEST: Kostnadsoptimal lokalisering av tankanlegg og distribusjon av drivstoff og fyringsprodukter ( ) Statoil Energi

33 Utvikling av modell for Gasstransport - GassOptTKL (1995-) (Pågår)(Prosjektleder) Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa ( ), Statoil og NFR. (Prosjektleder) Utvikling av forsyningsmodellen SUPPLY (Statoil) (2006-) Pågår (Prosjektleder) Implementering av VENOGA-modell i Statoil (2006 -) Pågår (Prosjektleder) Konsernsatsing LNG Maritim transport og logistikk ( ) (Industripartnere Suez Energy International og Statoil delfinansiert av SINTEF) (Prosjektleder) LNGshipping - BIP finansiert av NFR, StatoilHydro og GDF Suez ( ) (Prosjektleder) RELEVANTE TILLEGGSVERV Tillitsvalgt i TEKNA ( ) Styremedlem i SINTEF ( ) Styreleder/Styremedlem i Barnehagestiftelsen AURORA ( ) Rådsmedlem i SINTEF Teknologi og Samfunn (2009)

34 1 CURRICULUM VITAE Name: Eivind D. SOLVANG Date of birth: Nationality: Position: Norwegian Senior Research Scientist SINTEF Energy Research, Department of Energy Systems, Trondheim, Norway. Adjunct Associate Professor Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Electric Power Engineering, Trondheim, Norway. Degree: MSc in Electric Power Engineering, The Norwegian Institute of Technology (1976). Languages: Norwegian, English Professional experience: Siemens AS, Trondheim, Norway Electrical design and testing of HV and MV systems SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway Research work on power systems: technical, economical and risk analysis of maintenance, renewal and investments, incl. decision support methods and tools, Asset management, Residual lifetime modelling. Project Management Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway Lecturer in specialization course: Network efficiency. Lecturer in degree-oriented post-qualifying education courses: Optimum maintenance of hydropower plants, Distribution network planning, and others. Principal advisor and advisor of MSc students. Selected projects at SINTEF Energy Research: CEDREN/Hydropeak. Responsible for Work Package 1 regarding Scenarios Value adding maintenance in power production: Best practice maintenance, Life curves for maintenance planning, Maintenance towards 2030 (Project Manager). Clients: EBL, Elforsk, Power Generating Companies in Norway and Sweden, Alstom, Rainpower, Norwegian Research Council Risk exposure caused by trees near low voltage overhead lines (Project Manager). Clients: EBL, Network companies Sustainable Energy Distribution Systems, Planning methods and models (SEDS). Clients: Network companies, Statkraft, Statoil, Norwegian Research Council, NVE Maintenance strategies with focus on safety of personnel and economy (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council.

35 Integrated tool for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Clients: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Integration of ICT-systems for maintenance in a power plant. Client: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Economical utility value of maintenance and reinvestments (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council Operation and maintenance of hydropower plants (Project Manager). Clients: EBL, Power Generating Companies, Norwegian Research Council Strategies for maintenance and condition monitoring of power networks (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council Maintenance and renewal models for distribution networks (Project Manager). Clients: EBL, Network companies, Norwegian Research Council REMAFEX (REmote MAintenance for Facilities EXploitation), EU/ESPRIT research project (Project Manager for Workpackage 4, Innovative maintenance functions needs. Project Coordinator for all REMAFEX workpackages at SINTEF Energy Research). Clients: European Commission, EBL, Power Generating Companies, ABB, Norwegian Research Council. Membership of international technical committees: Secretary of the UNIPEDE Group of Experts (50.04.DISNET), Network configuration and design. Membership of national technical committees: Member of the Distribution Network Committee, Federation of Norwegian Energy Utilities Member of the Working Group, Replacement planning strategy to optimise life cycle profit, Federation of Norwegian Energy Utilities Member of the Working Group, Design of MV distribution networks in urban areas, Federation of Norwegian Energy Utilities Secretary of the Working Group, Preventive maintenance of distribution networks, Federation of Norwegian Energy Utilities. Membership in professional societies: The Norwegian Society of Professional Engineers (Tekna). The Norwegian Society of Electrical Engineers (NEF). Selected conference papers ( ): Welte T., Solvang E., Linnebo Ø. Relation between design solutions, operating conditions and failure mechanisms: An expert system for hydropower generators. Hydro 2010, Lisboa, Solvang E., Kaggestad E., Schjølberg P., Tufte B. Best practices in hydropower plant maintenance. Euromaintenance 2010, Verona, Welte T., Solvang E., Børresen B. Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants between 1998 and Hydro 2009, Lyon, Istad M., Welte T., Solvang E., Heggset, J., Schjølberg, P. and Linnebo, Ø. Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants. Euromaintenance 2008, Brussel, 2008.

36 3 Refsnæs, S., Rolfseng, L., Solvang, E. and Heggset, J. Timing of wood pole replacement based on lifetime estimation, PMAPS 2006, Stockholm, Nordgård, D.E., Solvang, E. and Solum, G. Developing and implementing a risk based maintenance strategy for distribution companies, CIRED 2005, Turin, Heggset, J., Solvang, E., Nordgård, D.E., Eggen, A.O. Prioritising maintenance and renewal projects in distribution networks. PMAPS 2004, Ames, Wiborg, T.C., Solvang, E., Heggset, J. and Daleng, J. The development and implementation of competence and tools for optimal maintenance of hydropower plants in Norway. HydroVision 2004, Montreal, Heggset, J., Solvang, E., Nordgård, D.E., Eggen, A.O. Decision support for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Euromaintenance 2004, Barcelona, Nordgård, D.E., Gjerde, O., Solvang, E. and Solum, G. Risk management for grid companies challenges with respect to economy and safety. CIRED 2003, Barcelona, Mo, B., Solvang, E., Heggset, J., Nordgård, D.E. and Haugstad, A. Integrated tool for maintenance and refurbishment planning of hydropower plants. Hydropower, Bergen, Solvang, E., Lundgaard, L., Gustavsen, B., Eggen, A.O. and Fretheim, S. Risk management: cost minimization using condition-based maintenance. CIRED 2001, Amsterdam, Østergaard, J., Jørgensen, O., Eggen, A.O., Solvang, E. and Larsson, A. Maintenance and replacement decision support system. CIRED 1999, Nice, Eggen, A.O., Solvang, E., Foosnæs, J.A., Hansen, K.H., Hanssen, W., Rønning, A., Tufte, K.O. and Ødegård, K. Replacement planning strategy to optimize life cycle profit. CIRED 1999, Nice, Kvennås, O., Solvang, E., Andersen, S.E., Høgh, K., Reuterdahl, B. and Onsøien, B. Reliability and cost evaluation of switchgear configurations in HV/MV substations. CIRED 1997, Birmingham, Solvang, E., Kvennås, O., Henriksen, E., Høgh, K., Nygård, A. and Oftedal, B.I. Reliability and cost evaluation of MV distribution network and switchgear configurations in urban areas. CIRED 1995, Brussel, Selected international publications: UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Likely trends in distribution systems Ren9537, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Evaluation of technical solutions Ren9538, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Network design - applied practices in European countries Ren9539, UNIPEDE Group of experts, Network configuration and design (DISNET). Applied practices, likely trends and evaluation of technical solutions Ren9540, 1995.

37 Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Fageksperter Fagekspert 1: Fredrik Backlund Konsulent innen strategisk vedlikeholdsutvikling UH Management og Q Performance Valles Backe 7, SE Luleå e-post: mobil: +46 (0) Gjesteforeleser Luleå University og Technology Department of Business Administration and Social Sciences e-post: tel: +46 (0) Fagekspert 2: Hans Svee Seksjonsleder vedlikeholdsstyring, Jernbaneverkets Banedivisjon Jernbaneverket Besøksadresse: Osloveien 105, Marienborg, Trondheim Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar e-post: tel:

38 BEDRIFTSOPPLYSNINGER Energi Norge AS EnergiAkademiet Energi Norge AS (EnergiAkademiet) er en heleid datterbedrift av Energi Norge. Energi Norge er den norske Elindustriens bransjeorganisasjon og en landsforening i NHO. EnergiAkademiet har en tredelt virksomhet/produktportefølje: a) Vi administrerer den fellesfinansierte FoU-virksomheten til Elindustrien. Som en del av medlemskontingenten betaler Energi Norges medlemmer en FoU-kontingent. I tillegg samler vi inn frivillige bidrag til ulike prosjekter. I alt administrerer vi FoU-midler for ca. 40 mill kroner hvert år. b) Vi arrangerer konferanser, kurs og temadager for bransjen. Dette er den viktigste måten vi sprer resultater fra blant annet den fellesfinansierte forskningen på. En stadig viktigere del av denne virksomheten vil være (etter)utdanning av fagpersoner i bransjen. c) Vi utgir rapporter og publikasjoner basert på forskningsresultater og resultater av annen faglig virksomhet. Det er etablert abonnementsordninger for deler av denne virksomheten. I tillegg administrerer vi abonnementsordninger for forskrifter og normer for ulike elektriske installasjoner m.v. Vårt marked / vår målgruppe er primært den norske Elindustrien. I tillegg utgjør leverandørindustrien, konsulenter og utredningsmiljøer, revisorer, advokater etc. som arbeider med bransjens problemstillinger en viktig del av vårt marked. I vårt dette markedet har vi en til dels suveren markedsposisjon og markedsandel. Selskapets økonomi er solid. Dette vil interesserte ev. kunne lese mer om i våre regnskaper. Sist tilgjengelig årsberetning/årsregnskap kan bli oversendt på forespørsel til Sigrunn M. Brendemo, tlf: , e-post:

39 Om finansiering av Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Utviklingen av prosjektforslaget er gjort i tett samarbeid med flere norske kraftselskap. Det har også vært kontakt med leverandører av FDV systemer, konsulenter og utstyrsleverandører. I tillegg til mottatte intensjonserklæringer (se påfølgende sider) har mange andre selskap uttrykt ønske om å delta i prosjektet. Interne budsjettprosesser har forhindret enkelte i å gi skriftlig støttetilsagn innen søknadsfristen. Disse vil bli ettersendt fortløpende. Bjarne Børresen Rådgiver Vannkraft Produksjon & FoU koordinater.

40

41 Til Energi Norge v/bjarne Børresen Postboks 7184 Majorstuen 0307 Oslo Intensjonserklæring Energi Norge som prosjekteier og Sintef Energiforskning som prosjektutfører har bedt om en intensjonserklæring om støtte til prosjektet Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) i perioden 2011 til Vi mener prosjektet vil gi viktige bidrag for å videreutvikle et rammeverk for optimalt vedlikehold av utstyr og infrastruktur for kraftproduksjon. Selskapet stiller seg derfor positiv til å bidra i prosjektet. Bidraget fra vårt selskap vil være av størrelsesorden kr pr. år i perioden 2011 til Vårt bidrag betinger at prosjektet får støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) og at tilstrekkelig total finansiering for prosjektet kan etablerers. Selskapets navn: BKK Produksjon AS Dato: Vennlig hilsen Magnus Mjelde (s)

42 ELF100 v BREV 1 (1) Datum Programområde Vattenkraft Cristian Andersson, Programområdesansvarig , Energi Norge v/bjarne Børresen Postboks 7184 Majorstuen 0307 Oslo Intentionsförklaring - Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) Energi Norge som projektägare och Sintef Energiforskning som projektutförare har bett om en intentionsförklaring avseende stöd för projektet Fremtidens Analyse Miljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) under perioden 2011 till Elforsk har tidigare samordnat svensk medverkan (för Vattenfall AB Vattenkraft, Fortum Generation AB, E.ON Vattenkraft AB, Statkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi AB, Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Mälarenergi Vattenkraft AB, Sollefteåforsens AB, Karlstads Energi AB) i projektet SyDK-6 Verdiskapande vedlikehold innen kraftproduksjon och kan bekräfta att det finns ett fortsatt intresse för området från svensk sida. Vi anser att projektet kommer att ge viktiga bidrag till att vidareutveckla ett ramverk för optimalt underhåll av utrustning för kraftproduktion. Omfattningen på svensk medverkan i projektet bedöms kunna bli i storleksordningen SEK per år under perioden 2011 till Vårt deltagande förutsätter att projektet får stöd från Norges Forskningsråd (NFR) och att tillräcklig total finansiering för projektet kan etableras. Med vänlig hälsning Cristian Andersson Programområde Vattenkraft Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES459236 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon

Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2011-02-14 Programområde Vattenkraft Cristian Andersson, Programområdesansvarig 08-677 2534, 070-318 2534 cristian.andersson@elforsk.se Sammanställning av rapportering

Detaljer

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Energilederkonferansen Mona Askmann Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Hvorfor skal næringslivet drive med forskning? Hvorfor skal energibransjen drive

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. NAV-reformen - et evalueringsopplegg (Forskerprosjekt) Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. NAV-reformen - et evalueringsopplegg (Forskerprosjekt) Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig Unifob as Fakultet Institutt Avdeling Rokkansenteret Adresse Nygårdsgt. 5 Postnummer 5015 E-post til postmottak Internettadresse Bergen Norge post@rokkan.uib.no

Detaljer

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Arne Løchting PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Arne Løchting PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL PROSJEKTPLAN Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 www.energy.sintef.no

Detaljer

Jørn Heggset, Jan-Arthur Saupstad, Statnett SF Ketil Sagen, Energi Norge Arnt Ove Eggen, SINTEF Energi AS

Jørn Heggset, Jan-Arthur Saupstad, Statnett SF Ketil Sagen, Energi Norge Arnt Ove Eggen, SINTEF Energi AS Av Jørn Heggset, Jan-Arthur Saupstad, Statnett SF Ketil Sagen, Energi Norge Arnt Ove Eggen, SINTEF Energi AS Sammendrag "Neste generasjon FASIT" er et bransjeprosjekt koordinert av Energi Norge. Målene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08.

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. 1 Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. DEL 1: FoU prosjektet 1. Mål Prosjektet skal utvikle forslag til en intelligent infrastruktur for plugg inn biler (plugg inn hybridbiler

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer?

Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer? Seminar 8. mars 2010, Gardermoen: Norge som svingnasjon Tekniske problemstillinger og rammepolitiske forutsetninger Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer? Eivind Solvang SINTEF

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Verdifullt vedlikehold FoU knyttet til opprusting og utvidelse av vannkraft

Verdifullt vedlikehold FoU knyttet til opprusting og utvidelse av vannkraft 05.03.2013 PTK Verdifullt vedlikehold FoU knyttet til opprusting og utvidelse av vannkraft Maren Istad maren.istad@sintef.no SINTEF Energi AS 1 Innhold Innledning - Historikk To eksempler på FoU resultat:

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon

Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon FoU-prosjekt Energi Norge SyDK-6 (2006-2010): Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Beste praksis vedlikehold Levetidskurver for vedlikeholdsstyring Vedlikehold mot 2030 Resultater / publikasjoner

Detaljer

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet?

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi Sentersatsing FME og nye KMB Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Professor Ånund Killingtveit NTNU Institutt for vann og miljøteknikk

Detaljer

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken?

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Thomas Welte Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Produksjonsteknisk konferanse, 4. mars 2014 1 Bakgrunn Pågående diskusjoner om kjøremønsterendringer i norske vannkraftverk Påstander

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 174846 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Kolltveit,

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20120601. Mottatt: 20120601. 199573 - New Side: 1

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20120601. Mottatt: 20120601. 199573 - New Side: 1 Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 199573 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: New Lervik, Jon Erland Bonde MAROFF-2 Handelshøyskolen BI Rapporteringsperiode: 20111201-20120531

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Regionale muligheter og... utfordringer står i kø! Teknologiske og miljømessige utfordringer og muligheter ved balansekraft Michael M. Belsnes

Detaljer

FRAMDRIFTSRAPPORT. Mål. Prosjektnummer: 174846. The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology.

FRAMDRIFTSRAPPORT. Mål. Prosjektnummer: 174846. The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology. Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 174846 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Kolltveit, Erling SFI : Christian

Detaljer

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

PTK 2012 IEAs vannkraftprogram Aktiviteter og forventet resultat. Torodd Jensen, NVE

PTK 2012 IEAs vannkraftprogram Aktiviteter og forventet resultat. Torodd Jensen, NVE PTK 2012 IEAs vannkraftprogram Aktiviteter og forventet resultat Torodd Jensen, NVE Innhold Hva er IEA Hydropower Technologies and Programmes Oversikt over aktiviteter med forventet resultater Hvorfor

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy 1 Norwegian Centre for Offshore Wind Energy Partners R&D partners: Christian Michelsen Research Uni Research University of Agder University of Bergen University of Stavanger Aalborg University (DK) Industry

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon Einar Wilhelmsen Energix Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Søkjar. Prosjektansvarleg. Administrativt ansvarlig. Prosjektleiar. Side: 1

Søkjar. Prosjektansvarleg. Administrativt ansvarlig. Prosjektleiar. Side: 1 Side: 1 Søkjar Prosjektansvarleg Institusjon / bedrift Sogn og Fjordane fylkeskommune Fakultet Institutt Avdeling Næringsavdelinga Adresse Askedalen 2 Postnummer 6863 E-post til postmottak Internettadresse

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Kyllingstad Kleveland advokatfirma DA v/advokatene Christopher L. Sveen og Nicolai Myren A World of Risk: Corrupt Environments 2

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20101201. Mottatt: 20101201. 199573 - New Side: 1

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20101201. Mottatt: 20101201. 199573 - New Side: 1 Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 199573 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: New Lervik, Jon Erland Bonde MAROFF-2 Handelshøyskolen BI Rapporteringsperiode: -

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise - eksperter

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Bellona CCS Forum, Oslo 15. november 2011 CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Aage Stangeland, Norges Forskningsråd E- post: ast@rcn.no 1 CLIMIT akselerere kommersialisering av CO 2 - håndtering

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes Kort presentasjon til NFR WS.mars 005 NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet Stig F. Mjølsnes Utfordring and response Vårt samfunn krever i økende grad at IKT-systemer for seriøs virksomhet er

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner NEtV- Driftssikkerhet for vindturbiner Prosjekteier EBL Kompetanse AS, ved Lene Mostue / Henriette Rogde Haavik Driftssikkerhet for vindturbiner Vindkraft FoU Seminar, Trondheim, Epost: Arnt.O.Eggen@sintef.no

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Klimasatsing som skaper verdier

Klimasatsing som skaper verdier Klimasatsing som skaper verdier ENERGIKONFERANSEN SØR 2012 26.09.12 Trond S. Kristiansen rådgiver VAF BAKGRUNN Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt

Detaljer

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS Welcome to our new facilities! NORWAY S LARGEST ELECTRO- MECHANICAL WORKSHOP PROVIDING SERVICES TO: OFFSHORE SHIPPING ENERGY SUBSEA INDUSTRY 14.03.2014

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

FoU for turbiner til vannkraft

FoU for turbiner til vannkraft FoU for turbiner til vannkraft CleanTuesday 16. september 2014 Dr.ing. Steinar Faanes Teknologidirektør Rainpower AS Innhold: Historie Hva er typisk norsk vannkraftkompetanse Norsk turbinkompetanse på

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

HelsaMi. "A new health service for integrated care at home" Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke

HelsaMi. A new health service for integrated care at home Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke "A new health service for integrated care at home" HelsaMi Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF Jarl Reitan,

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå?

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Audun Ruud Forskningsleder SINTEF Energiforskning A/S Innlegg på Energi Norge sin nettkonferanse 1. desember 2009 SINTEF Energiforskning

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, A. Jakobsen O. M. Skaar, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

CREATIV. Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering. Enova Industrikonferanse 2009

CREATIV. Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering. Enova Industrikonferanse 2009 CREATIV Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering Enova Industrikonferanse 2009 Seniorforsker Grethe Tangen, SINTEF Energiforskning CREATIV prosjektleder Bakgrunn Energy efficiency offers the

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer