Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for vedlikehold og oppgraderinger"

Transkript

1 Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang

2 Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte aktiviteter i SyDK-6 Beslutningsstøttemodeller/-verktøy Arbeidsmetoder Strategier for å møte framtidige (ukjent) utfordringer (scenarier) Kompetanse

3 SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon EBL Kompetanse er prosjekteier SINTEF Energiforskning er utfører Varighet: Deltakere EBL Kompetanse Agder Energi Produksjon Akershus Kraft BKK Produksjon E-CO Vannkraft EB Kraftproduksjon Eidsiva Vannkraft Hafslund Hydro Olje og Energi Lyse Produksjon Nord-Trøndelag Everk Otra Kraft Sira-Kvina kraftselskap Skagerak Energi Statkraft Energi Sunnhordland kraftlag Tafjord Kraftproduksjon Deltakere forts. Trondheim Energiverk Kraft TrønderEnergi Kraft Østfold Energi Produksjon Alstom Norway GE Energy SN Power Invest ELFORSK E.ON Vattenkraft Fortum Generation Vattenfall Vattenkraft Skellefteå Kraft Jämtkraft Sollefteåforsens AB Karlstads Energi Öresundskraft

4 Delprosjekter - planlagte resultater Beste praksis vedlikehold (DP1) Metoder, indikatorer, kriterier og styringsverktøy for beste praksis vedlikehold og rehabilitering Eksempler på resultatrettet anvendelse Levetidskurver for vedlikeholdsstyring (DP2) Levetidskurver for kritiske komponenter i kraftverk Programvareprodukt for oppdatering av levetidsdata og estimering av sviktsannsynlighet basert på ekspertvurderinger, tilstandsdata og driftserfaringer Vedlikehold mot 2030 (DP3) Scenarier for vedlikehold og rehabilitering mot 2030 Ideer og løsninger for å møte framtidige tekniske, organisatoriske og forretningsmessige utfordringer 2 PhDer (dr.ing.) innen sviktmodellering Etterutdanningskurs (EVU), prosjektinterne kurs, brukerforum, artikler/paper

5 Beslutningsstøttemodeller World Class Maintenance modell for kraftselskaper Lønnsomhetsmodell for vedlikehold Modell på kraftverk- / aggregat- / komponentnivå Prosjektanalysemodell (tiltaks-) Økonomisk analyse Nåverdianalyse av kostnader og inntekter innenfor en analyseperiode Kvalitativ analyse Flermåls beslutningsanalyse (FMBA) Svikt- / levetidsmodell for komponenter Modell for optimal timing av prosjekter

6 World Class Maintenance Kriterier, indikatorer Lista flyttes hele tiden opp??? Mål, strategi, planlegging Type vedlikehold Beslutningsgrunnlag Analyser Datagrunnlag Ressurser Kompetanse Gjennomføring Resultater Økonomi, effektivitet Sikkerhet Ytre miljø Evaluering / forbedring Framtidig risiko Teknisk tilstand Økonomi, ressurser Kompetanse

7 Lønnsomhetsmodell for vedlikehold Vedlikehold Forebyggende vedlikehold Korrigerende vedlikehold C Tilstandskontroll (feil) A Tidsfastsatt B Tilstandsbasert D Forutsett E Uforutsett Fornyelse F Utskifting G Modifikasjon

8 Lønnsomhetsmodell for vedlikehold Registrering av kostnader og inntekter Entydighet Sporbarhet (koding) I henhold til internasjonal terminologi Presentasjon av kostnadshistorikk/-statistikk for kraftverk Type vedlikehold Type utstyr Kjøremønster Spesielle påkjenninger Analyse av vedlikeholdspraksis/-strategi Innsats (kostnader) Virkning (inntekter)

9 Prosjektanalysemodell Behov Prosjekter Behov Nåverdianalyse Inntekter Økt virkningsgrad / produksjonsevne Økt tilgjengelighet som følge av redusert sviktsannsynlighet Utsettelse av framtidige kostnader Kostnader Ressursbruk forbundet med tiltaket Utilgjengelighet under tiltaket Vedlikeholdsintroduserte feil Økonomiske Kvalitative vurderinger vurderinger Totalvurdering Prioritering og og beslutning Personsikkerhet eget personell Sikkerhet for 3. person Ytre miljø Omdømme

10 Svikt- / levetidsmodell Normal påkjenning Teknisk tilstand Tiltak Akutt påkjenning Svikt Barrierer / konsekvensreduserende tiltak Uønsket hendelse Fysisk konsekvens av aktuell svikt P(hendelse) = P(svikt) P(hendelse svikt)

11 Sannsynlighet for svikt/hendelse Svikt Oljekjøler for transformator Initierende hendelse Oppdages lekkasjen? Eksplosjon/ brann? Slukkes brannen? Skade kun på trafo? Resultat av hendelsen (utfall) Uønsket hendelse Ja Vann i olje/isolasjon 0,6 0,12 Lekkasje Ja Skadet trafo av vann i 0,1 0,0064 trafoolje Ja 0,2 0,8 Ja Havarert trafo 0,3 0,0173 Nei Nei 0,4 0,9 Nei Havarert trafo m.m. 0,7 0,0403 Nei Vann i olje/isolasjon 0,2 0,016

12 Levetidskurver for vedlikeholdsstyring Teknisk tilstand Gjelder for en gitt sviktmekanisme og gitte påkjenninger TC 1 TC 2 TC 3 Tiltak Svikt TC 4 TC 5 Idriftsettelse, rehabilitering, etc. T 1 T 2 T 3 T 4 Tid [år] Sannsynlighet For svikt

13 Levetidskurver for vedlikeholdsstyring Tilstandsdata + Ekspertvurderinger + Driftshistorikk/ statistikk Teknisk tilstand TC 1 TC 2 TC 3 Svikt Håndbøker for tilstandsfastlegging TC 4 TC 5 T 1 T 2 T 3 T 4 Idriftsettelse, rehabilitering, etc. Tid [år]

14 Ekspertvurderinger for generator

15 Statorvikling / Kortslutning mellom delledere/ledere i flervindingsspole

16 Sviktsannsynlighet ny vikling, E(T)=28 år

17 Case: G1 i stasjon XXX Kraftselskapet vurderer å skifte statorviklingen i G1 Idriftssatt i 1964 (alder 43 år) Spole der dellederne ikke er transponert i sporet (ikke Roebel) Bakgrunn Havari på statorvikling i G2 (lik G1) i 1998 (alderen var da 33 år) Selskapet er usikker på tilstanden til G1, planer om termofotografering Erfaringer fra andre viklinger av samme type Stasjon YYY: Tilsvarende skade reparert i 1999 (tålte ikke sp.prøve) Stasjon ZZZ: Vikling fra 1963, omviklet i 1989, havari i 2005 Andre generatorer? Vi har gjennomført en (enkel) analyse for å illustrere metodikken Basert på standard levetidskurve (ekspertvurdering) Økonomiske data fra kraftselskapet

18 Spørsmål mht vist case Historikk (mangler)? Feil, vedlikehold, tilstand, påkjenninger, etc. Tilstanden på gammel vikling i G2 like etter havariet (tilstandskarakter)? Tilstanden til viklingen i stasjon YYY som ble reparert i 1999? Hvorfor ulik levetid mellom case og ekspertvurdering? (43 vs 28 år)?

19 Sviktsannsynlighet gammel vikling, Teknisk tilstand = 3

20 Kostnader ved svikt Hendelse 11: Svikt i høylastperiode, 10 av 52 uker, snitt på 19 MW i 12 uker Hendelse 12: Svikt i lavlastperiode, 42 av 52 uker, snitt på 6 MW i 12 uker

21

22 Arbeidsmetoder

23 Revisjonsstans / Pit stop vedlikehold Hensikten er å redusere stopptiden gjennom: God forberedelse God planlegging Effektiv gjennomføring Systematisk evaluering Hva gjøres i andre bransjer? Hvordan kan metoden anvendes i vannkraftverk? Hva er potensialet? Teste / analysere reelle case Akershus Kraft EB Kraftproduksjon m.fl. Erfaringsutveksling og resultatspredning på temamøte

24

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk PRESENTASJON - EBL Maskinteknisk Forum 20. juni 2008 i Wales Jens R. Davidsen Rammebetingelsene Det nye kjøremønsteret og innvirkninger

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk Teknisk-økonomisk analyse av rehabilitering og modifikasjon Trond Sliper Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Mai 212 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk?

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Beregning og forståelse av start-stopp kostnader PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Lars Eliasson Historikk Energi Norge har arbeidet med prosjekter knyttet

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner Driftssikkerhet for vindturbiner Sammenfatnings rapport Elforsk rapport 09:21 EBL Kompetanse Februar 2009 Driftssikkerhet for vindturbiner Resultat rapport Elforsk rapport 09:21 EBL Kompetanse as Februar

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Fem år med energi Forskningsrådets energiprogrammer har ikke bare som oppgave å utvikle det norske energisystemet. Like viktig er kompetanse-

Detaljer

ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011

ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011 ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011 Agenda Bakgrunn Norconsult og norsk vannkraft ISY JobTech

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

Helhetlig risikostyring Veileder i helhetlig risikostyring for kraftbransjen.

Helhetlig risikostyring Veileder i helhetlig risikostyring for kraftbransjen. Helhetlig risikostyring Veileder i helhetlig risikostyring for kraftbransjen. Managing the future today Proactima - status Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 70 medarbeidere Proactima

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer