Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon"

Transkript

1 ELF100 v (6) Datum Programområde Vattenkraft Cristian Andersson, Programområdesansvarig , Sammanställning av rapportering från Verdiskapande vedlikehold inom kraftproduksjon Tekniske rapporter (säljs av EnergiNorge TR A6501 Scenarier for vannkraft mot 2030 TR A6711 Status vedrørende beste praksis vedlikehold innen vannkraft TR A6712 Revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i vannkraftverk TR A6834 User's guide to Optimal Maintenance Tool Box TR A6847 Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk TR A6848 Planlegging av revisjonsstans ved Osa Kraftverk med bruk av elementer fra pit stop metodikk TR A6949 Start/stopp-kostnader for vannkraftverk: Beregningsverktøy og brukerveiledning TR A7015 Sviktmodell for vannkraftverk: Modellbeskrivelse og anvendelse TR A7016 Sviktmodell for vannkraftverk: Skadetyper og levetidskurver TR A7017 Kostnadsmodell for vedlikehold av vannkraftverk TR A7018 WCM-modell for kraftselskaper/vannkraftverk TR A7019 Information system for liftetime related data TR A7020 Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon: Utfordringer og anbefalinger PhD-avhandling T. Welte: Deterioration and Maintenance Models for Components in Hydropower Plants Journal paper T. Welte: A rule-based approach for establishing states in a Markov process applied to maintenance modelling Journal of Risk and Reliability, Vol. 223, No. O1. pp , March 2009 T. Welte: Using State Diagrams for Modeling Maintenance of Deteriorating Systems IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 24, No. 1, pp , February 2009 T. Welte, E. Solvang, B. Børresen: Changes to operating condition in Norwegian hydropower plants The International Journal of Hydropower and Dams, Volume Seventeen, Issue 1, 2010 M. Istad: A Review of Results from Thermal Cycling Tests of Hydro Generator Stator Windings Sendt IEEE PES Transactions on Energy Conversion, november 2010 (venter på svar/review) Paper/foredrag på internasjonale konferanser T. Welte, A theoretical study of the impact of different distribution classes in a Markov model, in T. Aven and J.E. Vinnem (eds.), Risk, reliability and Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

2 ELFORSK AB 2 (6) societal safety (Proceedings of the European Safety and Reliability Conference (ESREL), Stavanger, June), pp , Taylor & Francis, London, M. Istad, T. Welte, E. Solvang, J. Heggset, P. Schjølberg, Ø. Linnebo: Experiences with shutdown and pit stop maintenance in hydropower plants Euromaintenance 2008, Brussels T. Welte and A.Eggen: Estimation of Sojourn Time Distribution Parameters Based on Expert Opinion and Condition Monitoring Data PMAPS 2008, Rincón (Puerto Rico) T. Welte, B. Børresen, E. Solvang: Changing of operating conditions in Norwegian hydropower plants in the last decade HYDRO 2009, Lyon T. Welte, M. Istad, E. Solvang, J. Heggset, A. Harby: Hydropower scenarios for Scandinavia towards 2030 Hydropower 2010, Tromsø M. Istad, T. Welte, J. Heggset, Ø. Linnebo, B. Børresen: Relation between design solutions and failure mechanisms in hydropower equipment Hydropower 2010, Tromsø E. Solvang, E. Kaggestad, P. Schjølberg, B. Tufte: Best practices in hydropower plant maintenance Euromaintenance 2010, Verona T. Welte, E. Solvang, Ø. Linnebo: Relation between design solutions, operating conditions and failure mechanisms: An expert system for hydropower generators HYDRO 2010, Lisboa Artikler/oppslag i fagtidsskrifter E. Solvang (intervju), Økt virkningsgrad på vedlikeholdet, Elektro nr E. Solvang (intervju), Verdiskapende vedlikehold, Elektro nr E. Solvang, J. Heggset (fagartikkel), Optimalt vedlikehold, Elektro nr M. Istad, A. Harby (intervju), Kraftfulle scenarier, Elektro nr E. Solvang, J. Heggset (artikkel), Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon, Xergi nr E. Solvang (intervju), Økt vekt på vedlikehold, Elektro nr M. Istad, T. Welte, Ø. Linnebo (fagartikkel), Kortere nedetid med pit stop vedlikehold, Elektro nr T. Welte (intervju), Myte for fall - Avdramatiserer bransjemyter, Energi nr E. Solvang (fagartikkel), Vedlikeholdsstyring - et fundament å bygge på, Energiteknikk nr

3 ELFORSK AB 3 (6) K. Ringsrud, M. Istad (fagartikkel), Planlegging av revisjonsstans med bruk av pit stop metodikk, Energiteknikk nr B. Børresen (intervju), Det skorter på input'en, Energiteknikk nr M. Istad (intervju), Tåler statorviklinger effektkjøring?, Energiteknikk nr T. Welte (intervju), Verktøy for levetidsanalyse, Energiteknikk nr E. Solvang (fagartikkel), Risikoovervåking av kritisk utstyr i kraftverk, Energiteknikk nr Resultatbrosjyrer Resultatbrosjyre 2007 Resultatbrosjyre 2008 Resultatbrosjyre 2010/2011 (oppsummering) Nyhetsbrev Nyhetsbrev, februar 2007: Diverse prosjektinformasjon Nyhetsbrev, april 2007: Scenarier for vedlikehold mot 2030 på Vedlikeholdsforum, Pit stop vedlikehold i kraftverk, World Class Maintenance, Indikatorer for beste praksis vedlikehold Nyhetsbrev, august 2007: Ekspertvurdering og Bayesianske metoder i pålitelighetsanalyser, Kostnadsmodell for vedlikehold av kraftverk Nyhetsbrev, oktober 2007: Vedlikeholdsrelaterte begreper, Omtale av arrangementer Nyhetsbrev, desember 2007: Pit stop vedlikehold, Myndighetspålagte tiltak for kraftverk, Start/stopp-kostnader for vannkraftverk Nyhetsbrev, februar 2008: Modell for World Class Maintenance (WCM), Brukerforum optimalt vedlikehold Nyhetsbrev, mai 2008: Euromaintenance 2008, Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk (inkl. start-stopp) Nyhetsbrev, august 2008: Disputas Thomas Welte, Analyse av kraftverk på Filippinene, Registrering av levetidsrelaterte konstruksjonsdata Nyhetsbrev, november 2008: Start/stopp-kostnader for vannkraftverk, Videreutvikling av start/stopp-modellen, Endring av kjøremønstre i vannkraftverk Datainnsamling

4 ELFORSK AB 4 (6) Nyhetsbrev, desember 2008: Status vedrørende beste praksis vedlikehold innen vannkraft Nyhetsbrev, mars 2009: Forenklet beregning av start/stopp-kostnader Nyhetsbrev, mai 2009: Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Nyhetsbrev, august 2009: Planlegging av revisjonsstans med bruk av pit stop metodikk Nyhetsbrev, oktober 2009: Sviktmodellen Basis for estimering av sannsynlighet for svikt Nyhetsbrev, juni 2010: Prøveoppskyting av WCM-modellen Nyhetsbrev, august 2010: Sammenheng mellom konstruksjonsløsninger, drift og skadetyper: Et ekspertsystem for vannkraftgeneratorer Nyhetsbrev, oktober 2010: Litteraturstudie termisk sykling av statorviklinger for vannkraftgeneratorer Nyhetsbrev, november 2010: Spesifikasjon av et system for levetidsrelaterte data (SysLife) Nyhetsbrev, desember 2010: Litteraturstudie om World Class Maintenance (WCM) Nyhetsbrev, januar 2011: Rammeverk for WCM-modell Etterutdanningskurs på masternivå ved NTNU (EVU-kurs) EVU-kurs januar/februar 2008 EVU-kurs januar/februar 2010 EVU-kurs februar/mars 2011 Foredrag på konferanser og i åpne fagfora E. Solvang, Nytt prosjekt innen vedlikehold og rehabilitering av kraftverk ( ), EBL Vedlikeholdsforum, februar 2006 T. Welte, Modellering av tilstandsutvikling og sviktsannsynlighet for vannkraftanlegg, EBL Vedlikeholdsforum, februar 2006 T. Welte, Kjøremønsterets innvirkning påløpehjulslevetid, EBL Vedlikeholdsforum, februar 2006 E. Solvang, Et stort nytt FoU-prosjekt for å løfte vedlikehold og fornyelse opp i verdensklasse, EBL PTK, mars 2006

5 ELFORSK AB 5 (6) E. Solvang, Underhåll inom kraftproduktion kostnad eller värdeskapare?, ELFORSKdagen, oktober 2006 T. Welte, Livstidsbedömningar för kritiska komponenter baserat på expertvärdering, tilståndsdata och driftstatistik, ELFORSKdagen, oktober 2006 E. Solvang, Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon, NTEs vedlikeholdskonferanse, november 2006 E. Solvang, Stor satsing på vedlikehold i kraftbransjen. Hva kan andre lære?, Kursdagene ved NTNU, Moderne vedlikehold, januar 2007 A. Harby, Vedlikeholdsscenarier mot 2030, EBL PTK, mars 2007 J. Heggset, Vedlikeholdsscenarier mot 2030, EBL Vedlikeholdsforum, mars 2007 E. Solvang, Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon - Oversikt og status, EBL Vedlikeholdsforum, mars 2007 E. Solvang, Strategier for vedlikehold og oppgraderinger, Forum for generatorer (Tekna), september 2007 J. Heggset og Peder Syre, Pit stop vedlikehold, EBL PTK, mars 2008 E. Solvang, Start/stopp-kostnader inom vattenkraft, ELFORSKdagen, oktober 2008 E. Solvang, Kjøremønsterrelaterte kostnader, EBL Maskinteknisk faggruppe, desember 2008 T. Welte, Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk, EBL PTK, mars 2009 T. Welte, Optimal maintenance: Method and tools for analysing maintenance and renewal projects Part I, ICH-kurs Hydropower development and Management, juni 2009 J. Heggset, Optimal maintenance: Method and tools for analysing maintenance and renewal projects Part II, ICH-kurs Hydropower development and Management, juni 2009 T. Welte, Endring av kjørmønster i norske vannkraftverk, Forum for generatorer (Tekna), oktober 2009 J. Heggset, Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid, EBL Temadag, Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering, oktober 2009 T. Welte, Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid, EBL Temadag, Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering, oktober 2009

6 ELFORSK AB 6 (6) E. Solvang, Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser, EBL Temadag, Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering, oktober 2009 E. Solvang og J. Heggset, Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller, EBL Temadag, Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering, oktober 2009 T. Welte og A. Nordgård, Tilstandsdata som grunnlag for vedlikeholdsstyring (to presentasjoner), EBL PTK, mars 2010 E.Solvang, Fra prosjektresultat til verdiskaping - Implementering av sviktmodellen, Fagseminar Oslo-Kiel ifm. studietur til Tyskland, juni 2010 T. Welte, SysLife, Fagseminar Oslo-Kiel ifm. studietur til Tyskland, juni 2010 E. Solvang, Tilstandskontroll - Norske erfaringer (Remafex, Optimalt vedlikehold, mm.), Vedlikeholdsforum, juni 2010 Brukerforum optimalt vedlikehold Akershus Kraft, november 2007 Statkraft, februar 2008 SKL Produksjon, januar 2010 EB Kraftproduksjon, september 2010 Bedriftsinterne presentasjoner E-CO Vannkraft, januar 2007 (5 presentasjoner) Eidsiva Vannkraft, august 2007 (1 presentasjon) Agder Energi Produksjon, oktober 2007 (3 presentasjoner) SN Power, juni 2008 (3 presentasjoner) Rainpower, april 2009 (2 presentasjoner) SKL Produksjon, januar 2010 (2 presentasjoner) EB Kraftproduksjon, november 2010 (1 presentasjon)

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte

Detaljer

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken?

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Thomas Welte Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Produksjonsteknisk konferanse, 4. mars 2014 1 Bakgrunn Pågående diskusjoner om kjøremønsterendringer i norske vannkraftverk Påstander

Detaljer

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk PRESENTASJON - EBL Maskinteknisk Forum 20. juni 2008 i Wales Jens R. Davidsen Rammebetingelsene Det nye kjøremønsteret og innvirkninger

Detaljer

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk Teknisk-økonomisk analyse av rehabilitering og modifikasjon Trond Sliper Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Mai 212 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014

SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks: 23

Detaljer

Sikkerhet og pålitelighet

Sikkerhet og pålitelighet Sikkerhet og pålitelighet PUBLIKASJONER 2005 22 publikasjoner ved internasjonale konferanser Johnsen, S.O., Hansen, C.W., Nordby, Y. and Dahl, M.B.: Measurement and improvement of information security

Detaljer

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i teknisk sikkerhet / Leder ROSS Geminisenter Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 1 Hva er ROSS?

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner Driftssikkerhet for vindturbiner Sammenfatnings rapport Elforsk rapport 09:21 EBL Kompetanse Februar 2009 Driftssikkerhet for vindturbiner Resultat rapport Elforsk rapport 09:21 EBL Kompetanse as Februar

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

AUTHOR(S) Knut Øien CLIENT(S) CLASS. THIS PAGE ISBN PROJECT NO. NO. OF PAGES/APPENDICES. Unrestricted 82-14-03133-8 509340.06 27

AUTHOR(S) Knut Øien CLIENT(S) CLASS. THIS PAGE ISBN PROJECT NO. NO. OF PAGES/APPENDICES. Unrestricted 82-14-03133-8 509340.06 27 TITLE SINTEF REPORT SINTEF Technology and Society Safety and Reliability Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Location: S P Andersens veg 5 NO-7031 Trondheim Telephone: +47 73 59 27 56 Fax: +47 73 59 28

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 www.cedren.no CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy: Forskning for teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

PUBLIKASJONER 2002. Publikasjoner m/referee: Tittel Forfatter Tidsskrift Referee X juveniles using Artemia.

PUBLIKASJONER 2002. Publikasjoner m/referee: Tittel Forfatter Tidsskrift Referee X juveniles using Artemia. PUBLIKASJONER 2002 Type Publikasjoner m/referee Internasjonale konferanser m/proceedings Foredrag/presentasjoner på symposium/workshop m.m Publikasjoner/populærvitenskapelig Antall Publikasjoner m/referee:

Detaljer

Next Generation Control Centres for Smart Grids. Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre

Next Generation Control Centres for Smart Grids. Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre Next Generation Control Centres for Smart Grids Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre NTNU-prosjektet Fremtidens driftssentral NTNU institutt Datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net CURRICULUM VITAE RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net Stilling: Spesialrådgiver, daglig leder Navn: PALMSTRØM, Arild Fødselsår: 1943 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge www.sintef.no/krav Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Copyright: SINTEF Energi AS Desember 2011 ISBN 978-82-594-3543-9

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011

ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011 ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011 Agenda Bakgrunn Norconsult og norsk vannkraft ISY JobTech

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee:

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee: PUBLIKASJONER 2005 Type Publikasjoner m/referee Internasjonale konferanser m/proceedings Foredrag/presentasjoner på symposium/workshop m.m Publikasjoner/populærvitenskapelig Kapitler/artikler i fagbøker,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer