Tilstandskontroll - Norske erfaringer (Remafex, Optimalt vedlikehold, mm.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandskontroll - Norske erfaringer (Remafex, Optimalt vedlikehold, mm.)"

Transkript

1 Vedlikeholdsforum juni 2010, Gardermoen Vern, Tilstandskontroll og Tilstandsovervåking Tilstandskontroll - Norske erfaringer (Remafex, Optimalt vedlikehold, mm.) Eivind Solvang SINTEF Energi AS SINTEF Energi AS 1

2 Innhold Remafex (EU-prosjekt ) TR A5289: REMAFEX-prosjektet. Oppsummering og evaluering av prosjektet og resultater Integrasjon av IKT-systemer for vedlikehold i et kraftselskap (EBL Kompetanse ) TR A5644, EBL-K : Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk TR A6225, EBL-K : Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer SINTEF Energi AS 2

3 REMAFEX EU-prosjekt Gjennomført i perioden Prosjektpartnere Sema Group (Frankrike) EDP (Portugal) Iberdrola (Spania) SINTEF Energiforskning Norske interessenter ABB Kraft, BKK Produksjon, Oslo Energi Produksjon, Hydro Energi, Sira-Kvina Kraftselskap, Statkraft, Nordkraft, Vest- Agder Energiverk, Enfo remafex remote maintenance facilities exploitation Informasjon om REMAFEX: TR A5289 REMAFEX-prosjektet. Oppsummering og evaluering av prosjektet og resultater fex/no_index.asp SINTEF Energi AS 3

4 REMAFEX vs Control and Technical Management Systems Plant organisation Control operator Maintenance operator Management operator Request Report Control function Maintenance function Management function Exploitation database Control database Maintenance database Management database Action Observation Process SINTEF Energi AS

5 Resultater fra REMAFEX-prosjektet Identifikasjon av brukerbehov Systemrelaterte brukerbehov innen vedlikehold av vannkraftverk Spesifikasjon av data Tilgjengelige data på teststasjonene Data knyttet til identifiserte funksjoner Utarbeidelse av datastruktur/- organisering Spesifikasjon av funksjoner 56 forslag til funksjoner ble identifisert og kort beskrevet 26 funksjoner ble spesifisert med tanke på implementering i REMAFEX Spesifikasjon av programvare Systemarkitektur Grensesnitt (standard protokoller) Database(r) Brukerfunksjoner 4 norske 6 spanske 8 portugisiske Brukergrensesnitt Programvare med dokumentasjon Uttesting i to kraftverk Soutelo (Iberdrola) France-Covacs (EDP) SINTEF Energi AS 5

6 Realiserte funksjoner Spesifisert og utviklet av SINTEF Energiforskning Trend analysis on insulation systems (S1) Monitor circuit-breaker operating mechanism condition (S3) Monitor hydraulic string and turbine condition (S4) Compute optimal maintenance interval (A3) EFI Maintenance Monitoring Tool (MMT) for S1/S3 Spesifisert av IBERDROLA og utviklet av IBERDROLA/Sema Group Detect dissipated energy in refrigeration coil (S22) Detect water pressure drop in refrigeration coil (S23) Detect probability of future thrust bearing disturbances (F8) Detect probability of future guide bearing disturbances (F9) IBERDROLA forts. Detect probability of future breaking system disturbances (F10) Detect probability of future bearing disturbances (F13) Spesifisert av EDP og utviklet av EDP/Sema Group Compute MSV (turbine efficience) (S6) Compute MSV (guide vanes clearence) (S9) Perform trend analysis of MSV (guide vane clearence) (F25) Perform trend analysis of MSV (turbine efficiency) (F1) Identify and display fault localisation (D1) Quantify failure value (A5) Analyse and display concequences of failure to the system (A6) Display dynamic behaviour of Hydroelectric Set through shaft vibration (S5) SINTEF Energi AS 6

7 Remote C-MMI machines C-MMI machines Central Man- Machine Interface Central Man- Machine Interface Modem Ethernet TCP-IP Communicati on and Processing Server Network and database Server CPS machine Maintenance Server machine Permanent Maintenance Database Data Acquisition Server Local Man- Machine Interface Real-time Maintenance Database Router DAS machine Field Communicati on Interface Realisert teknisk arkitektur i REMAFEX Ethernet TCP-IP Process event flow Front end machines SINTEF Energi AS 7

8 TCP-IP PPP REMAFEX S LAY-OUT IN SOUTELO MADRID TRONDHEIM IBERDROLA S CORPORATIVE COMMUNICATIONS ETHERNET / TCP-IP SALTO DE SOUTELO SITE REMAFEX SERVER EFI MMT PROMOSHYGES MMT RS 232 RS 422 RS 232 SCADA APTOR PROTOCOL RS 232 Circuit Break Signal PDA Energy Meter Signals Dinamic Daspu Signals Static Daspu Signals SINTEF Energi AS 8

9 REMAFEX user functions developed by SINTEF Energy Research Bilbao, Madrid Trondheim Trend analysis on insulation systems (S1) Monitor circuit-breaker operating mechanism condition (S3) TCP-IP PPP ETHERNET / TCP-IP REMAFEX SERVER EFI MMT Monitor hydraulic string and turbine condition (S4) Compute optimal maintenance interval (A3) ( VTG-modellen ) RS 232 CB Signal PDA SCADA SINTEF Energi AS 9

10 Trend analysis on insulation systems (S1) Continuous monitoring of partial discharges (PD) in stator windings Early fault indication (sudden changes in partial discharge level) Alarm if trend values of discharge level and gradient exceed specified limits Alarm indicates that further examinations, inspections or maintenance should be carried out SINTEF Energi AS 10

11 Monitor circuit-breaker operating mechanism condition (S3) Trend analyses of the mechanical condition of the circuit-breaker operating mechanism Continuous monitoring of the mechanical vibrations generated when the breaker is operated The vibration patterns (signatures) are compared with a reference recording If deviations occur, this signifies that the condition has changed, indicating that further examinations, inspections or maintenance should be carried out SINTEF Energi AS 11

12 EFI Maintenance Monitoring Tool (MMT) Data acquisition for S1 and S3 functions Ethernet TCP-IP MMT PC EFI MMT Modem ICM monitor S1 sensor (Stator) S3 sensor and preamplifier (Circuitbreaker) SINTEF Energi AS 12

13 S1 data acquisition Partial discharge (PD) signals from stator windings MMT PC PD sensors installed in the stator windings Capacitance value 80 pf High frequency (50 MHz) narrow band sensors, short range Partial discharge phase A, B, C (pc) Discharge current phase A, B, C (na) ICM monitor: Power Diagnostix Systems ICM monitor S1 sensor (Stator) MMT PC Downloads from ICM monitor: partial discharge, discharge current, scope display (bitmap) Parameters: alarm threshold/gradient SINTEF Energi AS 13

14 S3 data acquisition Circuit-breaker vibration patterns (signatures) Vibration sensor (accelerometer) and preamplifier are mounted in the operating mechanism cabine SINTEF Energi AS 14

15 Integrasjon av IKT-systemer for vedlikehold i et kraftselskap Prosjekt i regi av EBL Kompetanse Kraftselskaper Alstom Power og Voith Siemens Utført av SINTEF Energiforskning i perioden Resultater fra Delprosjekt 4: TR A5644, EBL-K : Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk ( ) TR A6225, EBL-K : Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer ( ) SINTEF Energi AS 15

16 TR A5644, EBL-K : Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk (I) 229 måleparametre på anleggsdeler fra dam til koblingsanlegg er beskrevet Omfatter parametre som måles direkte (f.eks. temperatur og trykk), avledede parametre, data fra inspeksjon og revisjon, samt data fra funksjonskontroll Destruktive målinger, rutinemålinger/avlesninger (f.eks. ukentlig) og tellerverdier er ikke med Resultatene gir primært en oversikt over måleparametre som benyttes i forbindelse med tilstandsanalyser i utvalgte norske kraftselskaper (hva, hvorfor, hvor ofte) Resultatene sier også indirekte noe om metoder og systemer som brukes Informasjon om måleparametrene Måleenhet, anvendelse Målemetode (gjennomførbarhet, kvalitet, kompetanse, type, intervall) Datalagring (tid) Tilstandsanalyse (analyse, kvalitet, kompetanse) Begrunnelse, Anvendelse, Prioritering, Rangering SINTEF Energi AS 16

17 Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk (II) Eksempel på statusinformasjon for generator SINTEF Energi AS 17

18 Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk (III) Eksempel på evaluering for generator SINTEF Energi AS 18

19 TR A6225, EBL-K : Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer (I) Spørreundersøkelse hos 13 norske kraftselskaper med hensyn til utbredelse og anvendelse av tilstandskontroll i vannkraftverk (utført i ) Modell for nytteverdivurdering av tilstandskontrollsystemer Økt tilgjengelighet, økt levetidsutnyttelse, økt produksjonseffektivitet, økt produksjonskapasitet, redusert vedlikehold, økt personsikkerhet, redusert miljøbelastning og bedre omdømme Nytteverdivurderinger er både av kvalitativ og kvantitativ karakter Kvalitativ vurdering: 1 - ingen/liten nytteverdi, 2 - middels nytteverdi, 3 - stor nytteverdi Kvantitativ vurdering: Analyse av forventet lønnsomhet (netto nåverdi) knyttet til anskaffelse og drift av tilstandskontrollsystemet. Resultatet av nytteverdivurderingen presenteres i et skjema sammen med aktuelle forutsetninger Bruksområdet for nytteverdimodellen Vurdering og dokumentasjon ved anskaffelse av nytt tilstandskontrollsystem Vurdering av konkret anvendelse av tilstandskontrollsystemet (på hvilke enheter, hvilke tilstandsparametere skal overvåkes, hvor ofte, etc.) Rapporten beskriver et eksempel på konkret anvendelse av modellen der det er foretatt en nytteverdivurdering av kontinuerlig vibrasjonsovervåking av aggregat SINTEF Energi AS 19

20 Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer (II) Det ble spurt konkret om 32 systemer SINTEF Energi AS 20

21 Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer (III) Oppsummering av spørreundersøkelsen 13 av 21 utvalgte selskap har svart, flere kun delvis Kun 2 av 13 oppgir at de benytter avanserte systemer 9 av 13 tror de vil benytte slike systemer om 10 år De fleste systemer er tilnærmet ukjente Kun 4 av 32 spesifiserte systemer benyttes i noe omfang (AIA, Impuls, Scan-Matic og Vibrocontrol) I tillegg finnes enkeltinstallasjoner av noen fåsystemer Ca halvparten av systemene har svart til forventningene Svært mange ulike grunner til erfarte problemer Likevel stor fokus på tilstandskontroll og organisering av vedlikeholdet med tanke på et effektiviseringspotensial SINTEF Energi AS 21

22 Modell for nytteverdivurdering av tilstandskontrollsystemer Med nytteverdi menes her en kvalitativ og kvantitativ vurdering og sammenstilling med hensyn til: Investeringskostnader Opplæringskostnader (kompetansebehov) Gjennomføringskostnader (ressursbehov) Tekniske egenskaper målemetoder og måleprinsipper målepresisjon, støyfølsomhet, feilkilder, begrensninger, o.l. kvalitet, stabilitet, reproduserbarhet gjennomførbarhet, kompetansekrav, tilleggsmålinger tidsforbruk, perioditet Metodens/parametrenes viktighet og egnethet Kostnadsreduksjoner ved anvendelse av systemet, dvs. potensiell lønnsomhet Vurderingen omfatter både økonomi, HMS, ytre miljø og omdømme SINTEF Energi AS 22

23 Bruksområder for nytteverdimodellen Vurdering og dokumentasjon ved anskaffelse av nytt tilstandskontrollsystem Vurdering i forbindelse med anvendelse av et system (f.eks. på hvilke enheter, og med hvilket intervall) Gi en indikasjon på om, og eventuelt i hvilke situasjoner, bruk av avanserte tilstandskontrollsystemer vurderes å være kostnadseffektivt SINTEF Energi AS 23

24 Potensielle nytteverdier (IEEEs guide) Økt tilgjengelighet (redusert utilgjengelighet) Økt levetidsutnyttelse Økt produksjonseffektivitet (virkningsgrad) Økt produksjonskapasitet (kontrollert økning av Pmax) Økt personsikkerhet Redusert tilstandskontroll (økt effektivitet) Redusert vedlikehold (optimalisering) Redusert miljøbelastning Bedre omdømme SINTEF Energi AS 24

25 Skjemabasert nytteverdimodell Del 1 - System / anvendelse Del 2 - Eksisterende / alternativt system Del 3 - Egenskaper ved nytt system Del 4 - Nytteverdier ved nytt system (kvalitativ vurdering) Del 5 - Økonomisk analyse (nåverdianalyse) Del 6 - Samlet vurdering SINTEF Energi AS 25

26 Eksempel på anvendelse av modellen Kontinuerlig vibrasjonsovervåking 4 stk 160 MW aggregater i en kraftstasjon Utstyret som er vurdert Bently Nevada 3500 Series Machinery Protection System i kombinasjon med System 1 Optimization and Diagnostic Platform Tre eksempler på nytteverdivurdering av forskjelling omfang Kvalitativ vurdering (Kap. 7.2) Kvalitativ vurdering med kostnadsoversikt (Kap. 7.3) Kvalitativ vurdering og økonomisk analyse (Kap. 7.4) SINTEF Energi AS 26

27 Del 1: System / anvendelse Funksjon Anleggsenhet Tilstandsparametere Fabrikat / type Implementering Formål Skadetyper i tilfelle svikt Teknisk tilstand Anmerkninger Kontinuerlig vibrasjonsovervåking. 4 x 160 MW aggregater. Forskyvning, hastighet og akselerasjon. Bently Nevada 3500 i kombinasjon med System 1 (GE Energy). Sensorer: øvre styrelager, nedre bære-/styrelager, turbinlager. Overvåke vibrasjonsnivå for å kunne foreta utbedring ved optimalt tidspunkt mht økonomi og sikkerhet (før kritisk nivå). Lagerskade (repareres), lagerhavari, aggregathavari. Tilstanden er som forventet for ca 35 år gamle aggregater. SINTEF Energi AS 27

28 Del 2: Eksisterende / alternativt system Tilstandskontroll Kontroll av oljetemperatur, oljesirkulasjon, oljenivå, oljefiltre og kjølere ifm ukentlige/månedlige kontrollrunder i stasjonen, samt visuell kontroll av lagersegmenter og rengjøring en gang i året. Vern Temperaturovervåking (Pt100, kontakttermometer) i lager med direkte utkobling, samt vibrasjonsvern. Annen skadebegrensning Erfaringer Vibrasjonsvernet har vist seg å være upålitelig. Anmerkninger SINTEF Energi AS 28

29 Del 3: Egenskaper ved nytt system Krav til driftsstans Målingen kan skje under drift Krav til kompetanse Høy komponentkunnskap Evne til deteksjon av Degradering av lager, vibrasjonsnivå degradering Evne til deteksjon av kritisk Kritisk vibrasjonsnivå tilstand Evne til deteksjon av Lagerhavari begynnende svikt Krav til driftsstans Målingen kan skje under drift (D) Målingen krever driftsstans (U) Krav til kompetanse Allmenn driftskunnskap (A) Høy komponentkunnskap (H) Spesialistkompetanse (S) Skala 0 - Ikke relevant 1 - Ingen / liten evne 2 - Middels evne 3 - Stor evne SINTEF Energi AS 29

30 Del 4a: Nytteverdier ved nytt system (kvalitativ vurdering av økonomisk nytte) Økt tilgjengelighet Pga redusert omfang av inspeksjoner og vedlikehold 1 Pga redusert omfang av teknisk svikt 2 Økt levetidsutnyttelse Tilstandsovervåket utsettelse av utskiftingstidspunkt 1 Økt produksjonseffektivitet Pga optimal aggregatkjøring mht virkningsgrad 0 Pga optimal revisjon av turbin mht virkningsgrad 0 Økt produksjonskapasitet Tilstandsovervåket økning av Pmax for et aggregat 0 Redusert tilstandskontroll Pga mer effektiv gjennomføring av tilstandskontroll 2 Redusert vedlikehold Pga optimal timing/omfang av planlagt vedlikehold 2 Del 4b: Nytteverdier ved nytt system (kvalitativ vurdering) Økt personsikkerhet Pga redusert omfang av teknisk svikt 1 Redusert miljøbelastning Pga redusert omfang av teknisk svikt 1 Bedre omdømme Pga redusert omfang av personskader 1 Pga redusert omfang av miljøskader 1 SINTEF Energi AS 30

31 Del 6: Samlet vurdering Kvalitativ vurdering av økonomisk nytte (del 4a) Kvalitativ vurdering av personsikkerhet, miljø og omdømme (del 4b) Økonomisk analyse (del 5) Middels nytteverdi knyttet til: - økt tilgjengelighet pga redusert omfang av teknisk svikt - redusert vedlikehold pga mer effektiv tilstandskontroll - redusert vedlikehold pga optimal timing/omfang av tiltak Ingen / liten nytteverdi. Ikke gjennomført. Usikkerhet / følsomhetsanalyse Anbefaling / begrunnelse Den kvalitative vurderingen (del 4a) gir ikke grunnlag for å si noe om denne investeringen vil være lønnsom. Det bør anskaffes system for kontinuerlig vibrasjonsovervåking av de aktuelle aggregatene. Bently Nevada 3500 i kombinasjon med System 1 fra GE Energy synes å være en god løsning. Begrunnelsen for anbefalingen er at vibrasjonsovervåkingen vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og redusert sannsynlighet for svikt, samt mulighet for å høste erfaringer med denne type utstyr. Forventet lønnsomhet kan imidlertid bli negativ. SINTEF Energi AS 31

32 Del 5: Økonomisk analyse (nåverdianalyse med rente lik 8 % p.a.) Inntekter i analyseperioden ( ): kr/år kr Anm. Økt tilgjengelighet pga redusert omfang av vedlikehold/insp. Økt tilgjengelighet pga redusert omfang av teknisk svikt Økt levetidsutnyttelse (utsettelse av utskiftingstidspunkt) Økt produksjonseffektivitet pga optimal aggregatkjøring Økt produksjonseffektivitet pga optimal revisjon av turbin Økt produksjonskapasitet (økning av Pmax for et aggregat) Redusert tilstandskontroll pga mer effektiv gjennomføring Redusert vedlikehold pga optimal timing/omfang av tiltak Sum inntekter Kostnader i analyseperioden ( ): Anskaffelse Idriftsettelse Opplæring Drift av systemet Sum kostnader Netto nåverdi (Sum inntekter Sum kostnader) Netto nåverdi / Sum kostnader Anm.: Totalt 1 mill. kr. for installasjonen. 40 % er kostnader relatert til vibrasjonsovervåkingen. 75 timer pr aggregat a 600 kr/timen. Inkluderer programmering og noe montasje. 4 personer i 1 dag (1 uke) a 450 kr/time (engangskostnad). 1 uke/år a 600 kr/time. Dekker trimming og oppstart etter feilfunksjon. Ingen lisenskostnad. 40 timer/år 600 kr/time λ 8,30 = kr/år 11,26 = kr (kapitalisert over 30 år med 8 % rente, dvs kapitaliseringsfaktor λ 8,30 = 11,26). SINTEF Energi AS 32

33 Del 6: Samlet vurdering Kvalitativ vurdering av økonomisk nytte (del 4a) Kvalitativ vurdering av personsikkerhet, miljø og omdømme (del 4b) Økonomisk analyse (del 5) Usikkerhet / følsomhetsanalyse Anbefaling / begrunnelse Middels nytteverdi knyttet til: - økt tilgjengelighet pga redusert omfang av teknisk svikt - redusert vedlikehold pga mer effektiv tilstandskontroll - redusert vedlikehold pga optimal timing/omfang av tiltak Ingen / liten nytteverdi. Sum kostnader vedrørende anskaffelse og drift av systemet innenfor analyseperioden på 30 år er stipulert til ca kr. Forventede inntekter er ikke stipulert. Den kvalitative vurderingen (del 4a) gir ikke grunnlag for å si noe om denne investeringen vil være lønnsom. Det bør anskaffes system for kontinuerlig vibrasjonsovervåking av de aktuelle aggregatene. Bently Nevada 3500 i kombinasjon med System 1 fra GE Energy synes å være en god løsning. Begrunnelsen for anbefalingen er at vibrasjonsovervåkingen vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og redusert sannsynlighet for svikt, samt mulighet for å høste nyttige erfaringer med denne type utstyr. Med en total kostnad over 30 år på ca kr vil dette kunne bli en lønnsom investering. Et eventuelt økonomisk tap anses som akseptabelt i forhold til nytteverdien totalt sett. SINTEF Energi AS 33

34 Del 5: Økonomisk analyse (nåverdianalyse med rente lik 8 % p.a.) Inntekter i analyseperioden ( ): kr/år kr Anm. Økt tilgjengelighet pga redusert omfang av vedlikehold/insp. 0 Økt tilgjengelighet pga redusert omfang av teknisk svikt Økt levetidsutnyttelse (utsettelse av utskiftingstidspunkt) 0 Økt produksjonseffektivitet pga optimal aggregatkjøring 0 Økt produksjonseffektivitet pga optimal revisjon av turbin 0 Økt produksjonskapasitet (økning av Pmax for et aggregat) 0 Redusert tilstandskontroll pga mer effektiv gjennomføring Redusert vedlikehold pga optimal timing/omfang av tiltak Sum inntekter Kostnader i analyseperioden ( ): Anskaffelse Idriftsettelse Opplæring Drift av systemet Sum kostnader Netto nåverdi (Sum inntekter Sum kostnader) Netto nåverdi / Sum kostnader 0,15 Anm.: Beregningen av forventet inntekt er beskrevet i Vedlegg 2. Redusert TK = 3600 kr/år λ 8,30 = kr. Redusert KVu = kr (se Vedlegg 2). Løst fundert. Totalt 1 mill. kr. for installasjonen. 40 % er kostnader relatert til vibrasjonsovervåkingen. 75 timer pr aggregat a 600 kr/timen. Inkluderer programmering og noe montasje. 4 personer i 1 dag (1 uke) a 450 kr/time (engangskostnad). 1 uke/år a 600 kr/time. Dekker trimming og oppstart etter feilfunksjon. Ingen lisenskostnad. 40 timer/år 600 kr/time λ 8,30 = kr/år 11,26 = kr (kapitalisert over 30 år med 8 % rente, dvs kapitaliseringsfaktor λ 8,30 = 11,26). SINTEF Energi AS 34

35 Del 6: Samlet vurdering Kvalitativ vurdering av økonomisk nytte (del 4a) Kvalitativ vurdering av personsikkerhet, miljø og omdømme (del 4b) Økonomisk analyse (del 5) Usikkerhet / følsomhetsanalyse Anbefaling / begrunnelse Middels nytteverdi knyttet til: - økt tilgjengelighet pga redusert omfang av teknisk svikt - redusert vedlikehold pga mer effektiv tilstandskontroll - redusert vedlikehold pga optimal timing/omfang av tiltak Ingen / liten nytteverdi. Netto nåverdi over en analyseperiode på 30 år er estimert til ca kr. Investeringen er derfor lønnsom med de gitte forutsetningene. Sum inntekter er estimert til ca kr og sum kostnader er estimert til ca kr. Forventet tid til svikt uten kontinuerlig vibrasjonsovervåking er her antatt å være 20 år (innebærer at sannsynligheten for svikt de første 20 årene er 56 %, se Figur V2.1). Netto nåverdi reduseres til 0 kr hvis forventet tid til svikt antas å være 30 år i stedet for 20 år. Det bør anskaffes system for kontinuerlig vibrasjonsovervåking av de aktuelle aggregatene. Bently Nevada 3500 i kombinasjon med System 1 fra GE Energy synes å være en god løsning. Begrunnelsen for anbefalingen er at vibrasjonsovervåkingen forventes å bli en lønnsom investering. Sum inntekter pga reduserte vedlikeholdskostnader og redusert sannsynlighet for svikt er estimert til å være kr høyere enn sum kostnader. I tillegg vil man kunne høste nyttige erfaringer med denne type utstyr. Risikoen knyttet til at investeringen ikke skulle lønne seg anses som akseptabel i forhold til nytteverdien totalt sett. SINTEF Energi AS 35

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, A. Jakobsen O. M. Skaar, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Brukergruppe J. Daleng, T. J. Flåm, P.A. Hellebust J. Hovet, A. Jakobsen, Stig Myhr O.M. Skaar, L. Søfteland SyDK-1 Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Detaljer

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte

Detaljer

PTK Sesjon D: Kraftverk (elektro, maskin) Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft (FoU-prosjekt) Resultater og status

PTK Sesjon D: Kraftverk (elektro, maskin) Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft (FoU-prosjekt) Resultater og status PTK 2003 Sesjon D: Kraftverk (elektro, maskin) Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft (FoU-prosjekt) Resultater og status v/jan Daleng, seniorrådgiver Statkraft SF Produksjonsdivisjonen 16.03.03

Detaljer

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier Eivind Solvang Innhold Teknisk-økonomisk

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, O. M. Skaar A. Tonstad, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner NEtV- Driftssikkerhet for vindturbiner Prosjekteier EBL Kompetanse AS, ved Lene Mostue / Henriette Rogde Haavik Driftssikkerhet for vindturbiner Vindkraft FoU Seminar, Trondheim, Epost: Arnt.O.Eggen@sintef.no

Detaljer

Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell

Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell Jørn Heggset SINTEF Energiforskning EBL Temadag 14.-15. oktober 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Sprecher & Schuh HPF 300 kv (Statnett) SINTEF Energiforskning

Detaljer

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Jørn Heggset SINTEF Energiforskning EBL Temadag 14. oktober 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Sviktmodell Vedlikeholdsobjekt Design Skadetyper Påkjenning

Detaljer

Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS. From Motor Service to Motor as a Service

Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS. From Motor Service to Motor as a Service Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS From Motor Service to Motor as a Service Continues change through 72 years Arna Industries Repair Herring fleet Condition monitoring Rewind Oil industry Household

Detaljer

Optimalt vedlikehold av vannkraftverk

Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Optimalt vedlikehold Eivind Solvang, SINTEF Energiforskning Innhold Prinsipper, kriterier Analyser Datagrunnlag Analyseverktøy Tilstandsparametre 2 Optimalt vedlikehold

Detaljer

Optimalt vedlikehold. Eivind Solvang. SINTEF Energiforskning AS. NTNU Institutt for elkraftteknikk

Optimalt vedlikehold. Eivind Solvang. SINTEF Energiforskning AS. NTNU Institutt for elkraftteknikk EVU-kurs: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II NTNU, 20-23 okt./17-21 nov. 2003 Optimalt vedlikehold Eivind Solvang NTNU Institutt for elkraftteknikk Optimalt vedlikehold Begreper Målsetting for vedlikehold

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser

Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no

Detaljer

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken?

Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Thomas Welte Endringer i kjøremønster - Hva sier driftshistorikken? Produksjonsteknisk konferanse, 4. mars 2014 1 Bakgrunn Pågående diskusjoner om kjøremønsterendringer i norske vannkraftverk Påstander

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Energilederkonferansen Mona Askmann Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Hvorfor skal næringslivet drive med forskning? Hvorfor skal energibransjen drive

Detaljer

EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver, EBL Kompetanse Temadag, 14.-15. oktober 2009 Hva finnes av håndbøker for produksjon? Tilstandskontrollhåndbøker

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

Bruk av ISY JobTech ved NTE Energi AS. Vedlikeholdsforum 2011

Bruk av ISY JobTech ved NTE Energi AS. Vedlikeholdsforum 2011 Bruk av ISY JobTech ved NTE Energi AS Vedlikeholdsforum 2011 Introduksjon Are Kjetil Nordgård Fagansvarlig ved avdeling Kraftanlegg, NTE Energi AS Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: systemeier for vedlikeholdssystemet

Detaljer

Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer?

Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer? Seminar 8. mars 2010, Gardermoen: Norge som svingnasjon Tekniske problemstillinger og rammepolitiske forutsetninger Elektromekaniske løsninger har vi teknologi og kompetansemiljøer? Eivind Solvang SINTEF

Detaljer

Lønnsomhet av vedlikeholdstiltak

Lønnsomhet av vedlikeholdstiltak EVU-kurs: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II NTNU, 20-23 okt./17-21 nov. 2003 Lønnsomhet av vedlikeholdstiltak Jørn Heggset Utgangspunkt Vedlikehold er tradisjonelt sett på som en kostnad, et nødvendig

Detaljer

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser

Detaljer

Machinery Health Monitoring System

Machinery Health Monitoring System Machinery Health Monitoring System Machinery Health Monitoring System - MHMS Maskindynamikk AS har utviklet, markedsfører og leverer svært kraftige og fleksible online baserte Machinery Health Monitoring

Detaljer

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Jørn Heggset Nettkonferansen 2006 5-6 desember 2006 i Oslo 1 OPAL Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett Prosjektperiode:

Detaljer

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives Eivind Solvang Innhold Nytteverdier

Detaljer

SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS

SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS UPC PRODUCT COM Bridge Power & Drives IAS BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT

Detaljer

Hvilke nye muligheter gir det.

Hvilke nye muligheter gir det. rne Wolden, Relevern - PTK 2009, 10. mars 2009 IEC Standarden i Vannkraftverk Hvilke nye muligheter gir det. March 12, 2009 Slide 1 Innholdsfortegnelse Innledning Introduksjon til standarden Ulike konfigureringer

Detaljer

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Linn Cecilie Moholt KARSTEN MOHOLT AS STUDIER & ENGINEERING TILSTANDSKONTROLL FELTSERVICE VERKSTEDER KJERNEOMRÅDER

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

NEF Teknisk Møte Børre Sivertsvoll Siemens Power Technologies International (PTI)

NEF Teknisk Møte Børre Sivertsvoll Siemens Power Technologies International (PTI) Problemstillinger knyttet til folieskjermede enlederkabler ved store kabelstrømmer NEF Teknisk Møte 2014 Børre Sivertsvoll Siemens Power Technologies International (PTI) 27.03.2014 , Global kompetanse,

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Optimal tilstandsovervåkning -

Optimal tilstandsovervåkning - Optimal tilstandsovervåkning - Hvordan kombinere kontinuerlig overvåkning med periodiske målinger og kontroller Vedlikeholdsforum Gardermoen 1-2. juni 2010 Presentert av Halvard Bjørndal, Norconsult Innledning

Detaljer

Data drevet vedlikeholdsplanlegging med eksempler fra Jernbaneverket. Jørn Vatn, NTNU/JBV

Data drevet vedlikeholdsplanlegging med eksempler fra Jernbaneverket. Jørn Vatn, NTNU/JBV Data drevet vedlikeholdsplanlegging med eksempler fra Jernbaneverket Jørn Vatn, NTNU/JBV 1 Bakgrunn Jernbaneverket har utviklet verktøy for optimalisering av forebyggende vedlikehold og prioritering av

Detaljer

Driftseminar SD-anlegg og automatikk 7.november 2012 Marius R Aurstad Avdelingsleder Product Management & Support

Driftseminar SD-anlegg og automatikk 7.november 2012 Marius R Aurstad Avdelingsleder Product Management & Support Driftseminar SD-anlegg og automatikk 7.november 2012 Marius R Aurstad Avdelingsleder Product Management & Support Page 1 Rev 2, 26-Aug-2010 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2008 Agenda SD-anlegg

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag

Detaljer

Kap. 10 Systemutvikling System Engineering

Kap. 10 Systemutvikling System Engineering Kap. 10 Systemutvikling System Engineering - Utvikling og integrering av både maskin- og programvare. - Hvordan oppstår behov for programvare? - Hvordan inngår programvare i en sammenheng med andre (del)systemer,

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Forskningstema elektro

Forskningstema elektro Forskningstema elektro Institutt for elkraftteknikk Laboratorier F&U søknader 2016 Professor Arne Nysveen INSTITUTT FOR ELKRAFTTEKNIKK ELKRAFT Institutt for elkraftteknikk Faste vit: 14 professorer + 4

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

Modernisering av kraftstasjoner Flermåls beslutningsanalyse

Modernisering av kraftstasjoner Flermåls beslutningsanalyse Modernisering av kraftstasjoner Flermåls beslutningsanalyse Dag Eirik Nordgård Dag.E.Nordgard@sintef.no 2003-01-09 1 Innhold Introduksjon: Hvorfor? Bakgrunn og motivasjon Overordna tankegang bak flermåls

Detaljer

Slide 1. The World of Temperature

Slide 1. The World of Temperature Slide 1 The World of Temperature Hvorfor Temperature Måling?! Temperatur er det mest prukte måleprinsippet i prosessindustrien Temperature : Pressure = 7 : 1 Temperature : Flow = 14 : 1 Temperature : Level

Detaljer

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines 10.11.15 1 LITT OM MEG SELV; Sertifisert som «European Expert in Maintenance Management». (EFNMS) (European Federation of National Maintenance societies) Certified Vibration analysist, Category III, ISO

Detaljer

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS Welcome to our new facilities! NORWAY S LARGEST ELECTRO- MECHANICAL WORKSHOP PROVIDING SERVICES TO: OFFSHORE SHIPPING ENERGY SUBSEA INDUSTRY 14.03.2014

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011.

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Presentert av: ITT. Trygve Heigre Segmentsjef M&C Petter Frivold Distriktssjef Industri Agenda: Hvem er ITT Norge. Generell Pumpe hydraulikk. System kurve og variabelt

Detaljer

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Fremtidige arbeidsmetoder og anvendelse av programvare Kategorier av simuleringer Internasjonale utviklingstrekk

Detaljer

NASJONAL DUGNAD FOR LEDNINGSFORNYELSE: Digital VA-forvaltning - DIVA

NASJONAL DUGNAD FOR LEDNINGSFORNYELSE: Digital VA-forvaltning - DIVA NASJONAL DUGNAD FOR LEDNINGSFORNYELSE: Digital VA-forvaltning - DIVA Herman Helness, SINTEF, og Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak Trender og behov Trender: - Befolkningsøkning og urbanisering -

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Dimensjonering av overspenningsavledere Forum for koblingsanlegg 17. oktober 2012

Dimensjonering av overspenningsavledere Forum for koblingsanlegg 17. oktober 2012 Dimensjonering av overspenningsavledere Forum for koblingsanlegg 17. oktober 2012 Børre Sivertsvoll Siemens AS Senior Engineer Siemens AS - Power Technology International (PTI) Network Consulting System

Detaljer

Karsten Moholt AS. Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation

Karsten Moholt AS. Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation Karsten Moholt AS Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation All Areas of Maintenance Offshore Industrial Hydro Traction Shipping Service Area Available Services Full

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

CONDITION MONITORING DEPARTMENT

CONDITION MONITORING DEPARTMENT CONDITION MONITORING DEPARTMENT SHORT ABOUT THE COMPANY The largest Electro- Mechanical company in Norway. Founded in 1945 Oil & Gas and Shipping main areas 215 employees New facillities in january 2014

Detaljer

Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk

Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Endring av kjøremønster i norske vannkraftverk Thomas Welte, SINTEF Energiforskning Produksjonsteknisk konferanse, 11.03.2009 SINTEF Energiforskning AS 1

Detaljer

KONGSBERG SEATEX. Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner. Presentert av Kristian Reiten

KONGSBERG SEATEX. Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner. Presentert av Kristian Reiten KONGSBERG SEATEX Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner Presentert av Kristian Reiten WORLD CLASS through people, technology and dedication Innhold Introduksjon, Kongsberg Seatex Relaterte

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

LED belysning for Ex-sone

LED belysning for Ex-sone LED belysning for Ex-sone Carsten Bonderup 04.06.2013, IFEA Bergen 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. Cooper Crouse-Hinds LED produktgrupper LED lommelykter LED flomlys LED Pendanter LED Exit-skilt

Detaljer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Presentasjon NVE Juni 2001 Birger Mo Prosjekt! Prosjektperiode (2001-2005) " EBL-Kompetanse " 1000 000 pr år fra Forskningsrådet (bevilget)

Detaljer

Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon

Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon FoU-prosjekt Energi Norge SyDK-6 (2006-2010): Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Beste praksis vedlikehold Levetidskurver for vedlikeholdsstyring Vedlikehold mot 2030 Resultater / publikasjoner

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio)

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Dato: 2015-03-09 Revidert: 2015-03-31 I Electronic Portfolio Editor kan du oppdatere informasjon om portfolioen, lenking, beholdning, noter osv. Trinn 1 Søk

Detaljer

Subsea flerfasemåling. Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology SMT PTT FA Statoil ASA Classification: Internal 2012-01-18

Subsea flerfasemåling. Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology SMT PTT FA Statoil ASA Classification: Internal 2012-01-18 Subsea flerfasemåling Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology ST PTT FA Statoil ASA Topics Innledning Hvorfor må vi ha et overordnet system Typisk design. Flerfasemålere brukt til allokeringsmåling.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Produksjonsteknisk konferanse 5. mars 2013 IEA Hydro Annex XI Renewal and Upgrading of Hydro Power Plants Mål med arbeid og eksempler så langt Kjell Erik Stensby (kest@nve.no)

Detaljer

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk?

Beregning og forståelse av start-stopp kostnader. PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Beregning og forståelse av start-stopp kostnader PTK 2014 - Hvordan påvirker kjøremønster belastning, slitasje og aldring i kraftverk? Lars Eliasson Historikk Energi Norge har arbeidet med prosjekter knyttet

Detaljer

Hegsetdammen Turbinator. Energiutnyttelse av pålagt minstevannsføring

Hegsetdammen Turbinator. Energiutnyttelse av pålagt minstevannsføring Egil Opsahl Daglig leder CleanPower AS Kjell Olav Græsli Vedlikeholdsleder Statkraft Energi Mars 2012 1 Hegsetdammen Turbinator Energiutnyttelse av pålagt minstevannsføring STATKRAFT ENERGI / REGIONER

Detaljer

Oppgradering Hol I kraftverk

Oppgradering Hol I kraftverk Oppgradering Hol I kraftverk Eirik Bøkko Hans Aunemo E-CO Vannkraft Sweco 15. mar. 2010 1 15. mar. 2010 2 Hol I kraftverk Hol I kraftverk er det eldste av i alt ti kraftverk E-CO har i Hallingdal og Hemsedal.

Detaljer

Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å

Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å spre energi og yter alltid vårt beste. Innovasjon -

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Statistisk grunnlag for målrettet forbedring Anleggsutnyttelse (OEE) Læring fra andre bransjer MainTech AS Foretningsområde Drift og

Detaljer

145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter

145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter 145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter Forfattere: Erik F. Haagensen, Leif Ingar Stadheim, Terje Rønningen (alle Siemens AS) Restricted Siemens AG 2017

Detaljer

Kostandskutt og Subsea teknologi

Kostandskutt og Subsea teknologi Kostandskutt og Subsea teknologi Stavanger 17. mars 2015 17. mars 2015 Kostnadskutt en miljørisiko? Introduksjon Asbjørn Bakken Tender & Account Manager, Production Performance Services - FMC Technologies

Detaljer

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Tilstandskontroll av kraftledninger

Tilstandskontroll av kraftledninger Tilstandskontroll av kraftledninger Hvordan utføre en totalvurdering av en kraftledning? Steinar Refsnæs SINTEF Energiforskning Prioritering Hvilke av disse kraftledningene bør prioriteres mht tilstandskontroll,

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

Secure and Monitored Service from Oslo VAV

Secure and Monitored Service from Oslo VAV Secure and Monitored Service from Oslo VAV Regionale forskningsfond Hovedstaden Forskningsprosjekt Prosjektansvarlig: Sintef Prosjektleder: Rita Maria Ugarelli Prosjektperiode: Finansiering RFFH Finansiering

Detaljer

FoU for turbiner til vannkraft

FoU for turbiner til vannkraft FoU for turbiner til vannkraft CleanTuesday 16. september 2014 Dr.ing. Steinar Faanes Teknologidirektør Rainpower AS Innhold: Historie Hva er typisk norsk vannkraftkompetanse Norsk turbinkompetanse på

Detaljer

Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt

Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt TEM,hegm ABB - Håvard Devold, 9-10.04.2014 Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt Contents Why Electrification and Energy Efficiency How to electrify oil and gas installations Power

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Tom Røise IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT Mars Designfasen i SU-prosjekter : Generelle steg i Designprosessen

Tom Røise IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT Mars Designfasen i SU-prosjekter : Generelle steg i Designprosessen Forelesning IMT2243 12. Mars 2007 Tema : Design av programvare Hva ønsker vi å oppnå i designfasen? Generelle steg ved design av programvare Softwarearkitektur Struktur og organisering Dekomponering Kontrollmekanismer

Detaljer

Vedlikeholdsforum Lister Temadag hydraulikk. Hydraulikk Med fokus på drift og vedlikehold. Vidar Trydal

Vedlikeholdsforum Lister Temadag hydraulikk. Hydraulikk Med fokus på drift og vedlikehold. Vidar Trydal Vedlikeholdsforum Lister Temadag hydraulikk Hydraulikk Med fokus på drift og vedlikehold Vidar Trydal Agenda 09.00 - Åpning Presentasjon av Alloc Presentasjon av Vedlikeholdsforum Lister Presentasjon av

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring Helsesjekk en input til usikkerhetsstyring 2009-07-02 En presentasjon fra Telenor v. Helge Marheim 2 Helge Marheim Usikkerhetstyring Prosessforbedring Metode og teknikker Senior prosjektleder Telenor Norge

Detaljer

Presentasjon av FoU-prosjekt

Presentasjon av FoU-prosjekt Presentasjon av FoU-prosjekt! Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Jørn Heggset, (prosjektleder) 1 Nøkkelopplysninger om prosjektet! Mål:! Utarbeide analyseopplegg og beslutningsstøtteverktøy

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Risikoanalyse av et prosjekt. Forum for koblingsanlegg 20.-21. oktober 2008 Ingeniørenes Hus Møtesenter

Risikoanalyse av et prosjekt. Forum for koblingsanlegg 20.-21. oktober 2008 Ingeniørenes Hus Møtesenter Risikoanalyse av et prosjekt Forum for koblingsanlegg 0.-. oktober 008 Ingeniørenes Hus Møtesenter Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) Formålet med forskriften er å sikre at anlegget: ikke frembyr

Detaljer

Erfaring med virvelstrømmålinger (eddy current) på løpehjul.

Erfaring med virvelstrømmålinger (eddy current) på løpehjul. Erfaring med virvelstrømmålinger (eddy current) på løpehjul. Kjell-Tore Fjærvold Seksjonsleder Maskin Vedlikeholdsforum Seminar 1-2. juni 2010 Gardermoen Energi Norge Erfaring med virvelstrømmålinger (eddy

Detaljer

Lekkasjedeteksjon. Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology

Lekkasjedeteksjon.  Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology Lekkasjedeteksjon Torleiv Stien Grimsrud Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology torleiv.stien.grimsrud@dnv.com www.og21.no Agenda Bakgrunn, trender og regler Undervannsteknologier

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk

Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk Start / Stopp Problematikk; Kjøremønsterrelaterte kostnader for vannkraftverk PRESENTASJON - EBL Maskinteknisk Forum 20. juni 2008 i Wales Jens R. Davidsen Rammebetingelsene Det nye kjøremønsteret og innvirkninger

Detaljer

Flermåls beslutningsanalyse

Flermåls beslutningsanalyse Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Flermåls beslutningsanalyse Dag Eirik Nordgård 2002-11-06 1 Innhold! Introduksjon! Bakgrunn og motivasjon! Overordna tankegang bak flermåls beslutningsanalyse! AHP-metodikken!

Detaljer

Tilstandskontroll og Vibrasjonsmåling

Tilstandskontroll og Vibrasjonsmåling Tilstandskontroll og Vibrasjonsmåling Løsninger og erfaringer fra Norske Kraftstasjoner Ved Tom Rygh Vibrasjon ett av flere måleparameter Maskinvibrasjon Oppretting Smøreoljeanalyse Strømanalyse Infrarød

Detaljer