Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet"

Transkript

1 Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1

2 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn Side 2

3 Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) Hovedvirkemiddelet i NFRs satsning på næringsrettet forskning og utvikling. Mål:» Å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Kostnader som gir grunnlag for støtte:» Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoUtjenester, stipend, og direkte prosjektkostnader.» NFR støtter inntil 50% (snitt for 2010 var på ca 40%)» Bedriftenes egeninnsats kan være kontanter og timer Kan søkes av:» Bedrifter og næringsorganisasjoner med organisasjonsnummer.» Bedriftene legger premissene, men forutsetter et nært samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Side 3

4 Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) Søknadsprosedyre:» Utlysningstidspunkt: Før påske» Sende inn skisse før sommeren, tilbakemelding på skisse.» Endelig søknadsfrist 1. september.» Fokus på målformulering og prosjektsammendrag. Alle generelle og spesielle krav til søknaden må følges. Ta kontakt med NFR for vurdering av ideer og skisser.» Mer info: BIP utlysninger for 2011: Som kjent er Matprogrammets budsjett til brukerstyrt forskning kuttet betraktelig de siste par år. I forhold til tilgjengelige midler, er forpliktelsene for allerede igangsatte prosjekter så store at det ikke kan lyses ut brukerstyrt forskning for 2011 nå. Dersom statsbudsjettet skulle vise seg å gi rom for dette, vil Matprogrammet komme tilbake med en BIP-utlysning til høsten. (Publisert: ) Side 4

5 Stabburet prosjekt (BIP): Innovative bærprodukter Brukerstyrt prosjekt i Matprogrammet Samarbeid Stabburet og Matforsk Prosjektperiode Samlet bevilgning: 0,6 mill. kr Egne midler: 1,4 mill. kr Lansering av nye produkter? Frysetøyproduktene?

6 Mills-prosjekt (BIP): Bevaring av ernæringsverdi i sjømat med fokus på hele verdikjeden Brukerstyrt prosjekt i Matprogrammet Prosjektperiode Samlet bevilgning: 3,9 mill. kr Egne midler: 8,8 mill. kr Flere FoU-miljøer og andre bedrifter deltar

7 Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) Mål:» Bidra med langsiktig næringsrettet forskerutdanning og kompetansebygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for næringslivet i Norge. Kan søkes av:» Forskningsmiljøer i forpliktende samarbeid med næringslivet.» Ofte flere industripartnere med.» Krever mindre innsats fra bedriftene enn BIP prosjekter. Søknadsprosedyre:» Utlysningstidspunkt: Før påske» Obligatoriske skisser med frist 10. mai.» Fokus på målformulering og prosjektsammendrag. Alle generelle og spesielle krav til søknaden må følges. Ta kontakt med NFR for vurdering av ideer og skisser.» Søknader vurderes faglig av eksperter, og vedtak skjer i programstyret.» Søknadsfrist 01.sept 2010» Mer info: Side 7

8 Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) Kjennetegn på et KMB prosjekt:» Minimum 20% av kostnadene er finansiert av næringsliv eller andre brukere.» Kompetanseoppbyggingen skjer på et område med høy relevans og stort vekstpotensial for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning.» Prosjektet må ha god forankring i næringslivet, og må være organisert på en slik måte at det sikrer prosjektets og FoU-resultatenes næringsrelevans.» Bedriften må påvise at kompetansen som bygges opp i prosjektet er viktig for fremtidig produksjon, produkt eller tjenesteutvikling.» Forskningsmiljøet/ene som er med har høy kvalitet, og vil dokumentere resultater fra prosjektet gjennom vitenskapelige publikasjoner.» Det er fokus på kunnskapsformidling.» Næringslivets bidrag i KMB prosjekter er kontanter. Side 8

9

10 Forskerprosjekter Mål:» Skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller kunnskap. Kan søkes av:» Forskningsinstitusjoner Kun i spesielle utlysninger. Det er viktig å lese programplan og utlysningstekst nøye. Søknader vurderes faglig av eksperter, og vedtak gjøres i programstyret. Søknadsprosedyre:» obligatoriske skisser med frist 10. mai.» Søknadsfrist 01.sept 2010 Mer info: Side 10

11 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Mål:» Å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskapning. SFI har som mål å styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Søknadsprosedyre:» Utlysningstidspunkt: november» Søknadsfrist: » Mer info på Side 11

12 SkatteFUNN En finansieringsordning for forsknings- og utviklingsarbeid i næringslivet. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i gang med FoUaktiviteter, og billigere å gjennomføre prosjekter. Mål:» Bidra til økt innovasjon og nyskapning.» Å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmetoder. Hvem kan søke?» SkatteFUNN er en ordning for bedrifter i Norge som har FoU-prosjekter. Alle sektorer og alle næringer er i ordningens målgruppe. Side 12

13 SkatteFUNN Hva kreves?» Prosjektet må ha nyhetsverdi og innovasjonshøyde.» SkatteFUNN prosjektet må ha klare mål, milepæler, budsjett og finansieringsplan.» Søknaden må redegjøre for problemstillingene og hvilke metoder og data som skal benyttes for å løse dem. Det må også beskrives hvordan prosjektet skal gjennomføres i perioden (hvilke aktiviteter).» Målet med prosjektet må være å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring, eller å benytte resultater fra industriell FoU, til å utvikle nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmetoder. Side 13

14 SkatteFUNN Relevante spørsmål:» Hvorfor skal du gjennomføre aktiviteten?» Hva er nytt ved produktet, tjenesten eller produksjonmåten prosjektet skal resultere i?» Hva skal du gjøre i prosjektet?» Hva er det som er vanskelig?» Hvorfor er det vanskelig?» Hvordan skal du løse utfordringen?» Hvem skal gjøre jobben?» Når skal aktivitetene gjennomføres? Side 14

15 SkatteFUNN Hva støttes?» Skattefradrag for opptil 20% av kostnader knyttet til FoU-aktiviteter.» Støtten gis som fradrag på skatten, eventuelt som direkte støtte til bedriften.» Det er en øvre ramme per bedrift. Prosedyre for å søke:» Bedriften sender elektronisk søknad via Innovasjon Norge gjør første vurdering av søknaden, og kvalitetssikrer før den sendes videre til NFR.» NFR avslår eller godkjenner prosjektet (får tilsendt brev om godkjenning og evt avgrensninger)» Bedriften leverer årsrapport innen fristen» Revisor attesterer prosjektregnskap.» Skatteetaten godkjenner skattefradrag.» Søknadsfrist: løpende» For mer detaljer, se Side 15

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

IKT Sikkerhet og sårbarhet (IKT SoS) Programbeskrivelse

IKT Sikkerhet og sårbarhet (IKT SoS) Programbeskrivelse IKT Sikkerhet og sårbarhet (IKT SoS) Programbeskrivelse Revidert februar 2004-1 - Forord Forskningsrådet tok i 2003, etter ønske fra NHD, initiativ til planleggingen av et nytt forskningsprogram innen

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi Biotekforum 10.01.2013 Agenda NANO2021 BIOTEK2021 BIA GLOBVAK Nærings PhD

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com NYE MILJØLØSNINGER I BOLIGER OG BYGG Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Difi koordinerte aktører

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd

Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Del 1.

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltning og IKT Offentlige anskaffelser er viktig: Totalt ca 400 mrd kroner

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer