Aldring av passiv brannbeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldring av passiv brannbeskyttelse"

Transkript

1 Aldring av passiv brannbeskyttelse Ulf Danielsen, SINTEF NBL 1

2 Aldring... I begrepet ALDRING legger vi her brannbeskyttelsens evne til å fungere over tid, dvs. motstå vær, vind, slitasje, tøff bruk etc. Aldring betyr i denne sammenheng holdbarhet, robusthet... 2

3 TEMA Bakgrunn i åpen rapport fra SINTEF NBL Myndighetskrav Hva vet vi? Typiske skader (ikke bare aldring også slitasje) Barrierebegrepet Forutsetninger for lang levetid av pbb Skadekriterier The Weathered Project 3

4 GRUNNLAG: Langtids holdbarhet av offshore passiv brannbeskyttelse. En kartlegging av kunnskap og erfaring for tilstand og tilstandsvurdering. Oppdrag til SINTEF NBL fra Ptil Rapporten kan lastes ned fra FoU rapporter 4

5 Problemstilling Ved forlenget drift av gamle installasjoner. Nåværende kapasitet for brannbeskyttelse må vurderes Ikke kjent i hvilken grad flere års aldring og værpåkjenning påvirker de ulike brannbeskyttelsessystemer (passive og aktive) ODs regelverk forutsetter at dette er ivaretatt 5

6 Bakgrunn Ptils fellesforskrifter: skal gi aktuelle konstruksjoner og utstyr tilstrekkelig brannmotstand barrierenes funksjon skal ivaretas gjennom hele innretningens levetid. det skal være kjent hvilke barrierer som er ute av funksjon eller er svekket Endring i forutsetninger (nye brannlaster) Installasjoner bygges og modifiseres iht. ulike koder (specs.) Erfaringer med levetid for pbb-materialer og systemer Ved planlegging av senfase (med f.eks. endret prosess) er det viktig å ha definert alle brannområder riktig (DAL), og at alt utstyr som trenger brannbeskyttelse er beskyttet. 6

7 Hva vet vi... sementbasert isolasjon kan være dårlig generelt er epoxymaterialer med Norsok M501- kvalifisering gode (erfaring også fra branntesting), men ikke alle typer like gode gjennomføringer, brannjakker etc. har vist kort levetid nye brannlaster kan utløse krav om ny isolasjon 7

8 Skader i pfp - årsaker/ typer Brannbeskyttelsesmaterialer prøves normalt i upåvirket tilstand, påført underlaget under optimale betingelser og etter leverandørens spesifikasjoner. Fysiske og mekaniske påkjenninger, og avvik fra optimale forhold vedr. påføring og utførelse, vil kunne påvirke materialenes evne til å fungere som brannbeskyttelse. Årsaker til at pfp-materialer får endret brannbeskyttende egenskaper kan være: Avvik ift. spesifikasjon ved påføring Aldring av brannbeskyttelsen Værpåkjenning Mekanisk påkjenning 8

9 9

10 10

11 Barrierebegrepet Opprettholdelse av barrierer er sentralt i regelverket Barrierer på ulike nivå DFU Definert Fare og Ulykkessituasjon (21 stk) DFU 1 DFU 2 DFU 4 Ikke antent HC lekkasje Antent HC lekkasje Andre branner Risikoindikatorer for DFUer er definert i RNNS En prosedyre for å vurdere ytelsen til passiv brannbeskyttelse er IKKE inkludert i denne metodikken Ødelagt pbb er sikkerhetskristisk feil 11

12 Sentrale barriereelementer mot en prosessulykke 12

13 Risikoindikator for pbb? Enda ikke definert Er det praktisk mulig? Ikke lett å identifisere representative data for innsamling RNNS -3 (Risikonivå på norsk sokkel): Utforming av brannvegger, hovedbærestruktur og PFP har selvsagt stor betydning for barrieren hindre eskalering. Som for prosessdesign er dette i utgangspunktet en passiv funksjon som ikke endres med årene hvis det ikke gjøres modifikasjoner. Men det er kjent at passiv brannbeskyttelse ikke er satt på plass etter demontering og vedlikehold, og at branndører er satt åpne. Her kan en få inntrykk av at generell oppfatning er at passiv brannbeskyttelse ikke endres med årene. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle. 13

14 Viktige parametere for pbb pålitelighet / funksjonalitet / robusthet / tilgjengelighet dokumentert kvalitet på system (M501 pre-kvalifisering) kvalitet på design (robusthet) ift. brannlast (ekspl., jet, HC) utførelse: horisontalt, vertikalt, struktur miljø/vær: lokalisering av pbb på installasjon mekanisk: slitasje, slag, dårlig behandling vedlikehold akseptkriterier for skade og slitasje? vurdering av skade og konsekvenser? (kun 0% eller 100%?) 14

15 Forutsetninger for lang levetid av pbb Robust system (pre-kvalifisering) God design/utførelse Kontrollrutiner Forebyggende og korrektivt vedlikehold Driftspersonell må anerkjenne viktigheten av installert pbb og behandle den deretter! Spesielle systemer kan være kritisk (gjennomføringer, jakker, kasser) 15

16 Kapasitet over tid Kapasitet brannbarriere [%] 100% OVERKAPASITET IFT. DESIGN OVERKAPASITET IFT. KRITISK installert design 1 kritisk nivå Material X Levetid for installasjon 16

17 Praksis STATOIL Teknisk Tilstand Sikkerhet TTS Tilstandskontroll av passiv brannbeskyttelse en deloppgave i TTS TR1055: PS 10 Passive Fire Protection Norsk Hydro TST Teknisk Sikkerhetstilstand Tilstandskontroll av passiv brannbeskyttelse en deloppgave i TTS Performance Standard 10 Passive Fire Protection. 17

18 Skadekriterier for PFP sprøytematerialer Statoil TTS Norsk Hydro TST Cord The Weathered Project Hva med andre produkter? Jakker/Kasser/Rørisolasjon? 18

19 Resultater fra branntest av epoxy-pbb med og uten sprekk Figure 4.1 Mean steel temperature in RHS 180x10 steel columns insulated with 10mm Chartek 59. VM1-1 had no cracks ( o/oo strain), VM1-2 had no visible cracks (8-9 o/oo strain) and VM1-3 had cracks in the range 6-8mm wide (12-15 o/oo strain). /5/ 19

20 Oppsummering Gammel sementbasert isolasjon vet vi kan være dårlig. Epoxymaterialer med M501-kvalifisering er generelt meget gode. Oppfølging og kontroll av påføring er viktig: gode nok materialer blir likevel ikke gode nok. Epoxy-pbb er meget robuste men gjennomgående sprekker i har større innvirking enn for sement-pbb. Uklare indikatorer for passiv brannbeskyttelse. Skadetyper og akseptkriterier varier for ulike materialer. Må ha fokus på materialspesifikke, målbare akseptkriterier for skade. Behov for periodiske tilstandsvurderinger - spesielt aktuelt om forutsetningene endres. Operatørene har egne prosedyrer og akseptkriterier: vurderer synlige mekaniske skader. Behov for å etablere felles bedømmingsregler forutsetter kunnskap om materialene. Riktig behandling krever erkjennelse fra alle om at pbb også er en viktig barriere. 20

21 The Weathered PFP Projects Holyhead Værforhold ved Holyhead som i Nordsjøen 21

22 22

23 23

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer.

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer. operasjonell risikoanalyse Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer lan for hovedprosjekt (orprosjektrapport) ev 4, 16.10.2003 (blank side) eport No: 200254-02 Classification:

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudie vedlikeholdsstyring Oljedirektoratet Basisstudie vedlikeholdsstyring Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring Revisjon 0, - 1.5.1998 Innhold Beskrivelse av prosjektet s. 3 Formål med studien s. 5 Gjennomføring s. 6

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification: 2010-05-16

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene?

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Jan A. Pappas Sjefskonsulent LR Consulting ESRA Jubileumsseminar 11.6.2014 Working together for a safer world Dilemma Dilemma: Valgsituasjon hvor

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG (Siden blank) Landbaserte anlegg 2007 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Landbaserte anlegg, 2007

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 1 Innledning: Vi har fått god respons på undersøkelsen

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer