Risikoanalyse som beslutningsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoanalyse som beslutningsverktøy"

Transkript

1 Prosessikring 2007 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Jan Erik Martinsen

2 Lilleaker er et lite firma på ca 16 ansatte, etablert i 2000 Holder til i Sandvika utenfor Oslo Fagområder som vi arbeider innenfor: Risikoanalyse CFD beregninger SIL analyser Regularitet og tilgjengelighetsanalyser Teknisk sikkerhet HMS HAZID/HAZOP/FMECA/SAFOP

3 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Hva er risikoanalyse Hvorfor utføres risikoanalyse Hvordan utføres risikoanalyse Akseptkriterier og presentasjon av analyseresultater Risikoanalyse som beslutningsverktøy i engineeringsprosjekter og drift Målsetning

4 Hva er risikoanalyse?

5 Risikoanalyse Risikoanalysen skal etablere kvantitative risikostørrelser for personell, installasjon og miljø. Risikoanalysen skal identifisere bidragsytere til risiko; Ulike ulykkesgrupper (prosessulykker, stigerørsulykker, blowouts, osv) Prosessenheter (separator, kompressor, osv) Aktiviterer (drift, vedlikehold, boring, brønnservice) Områder (prosessområder, elevasjoner, subområder)

6 Risikoanalyse Risikoanalysen skal identifisere risikoreduserende tiltak som tas med i ALARP vurderinger

7 Hvorfor utføres risikoanalyse?

8 Risikoanalyse Myndighetskrav ifm godkjenning av nye prosjekter større modifikasjonsprosjekter Krav i engineeringsprosjektets gjennomføringsplan beslutningsstøtte i prosjektet Selskapets krav om dokumentasjon av operasjonell risiko

9 Hvordan utføres risikoanalyse?

10 Risikoanalyse Innretningsforskriften legger premisser for (den kvantitative) analysen Standarder Norsok Z-013 Risiko og beredskapsanalyse (revideres nå) Norsok S-001 Teknisk sikkerhet (revideres nå) NS5814 Risikoanalyse (revideres nå)

11 Akseptkriterier & Presentasjon av analyseresultater

12 Risikoanalyse Man skal ikke tape noen av hovedsikkerhetsfunksjonene hyppigere enn en gang per år. Hovedsikkerhetsfunksjoner Rømning Evakuering Bærestruktur Kontrollrom Sikre områder Hovedsikkerhetsfunksjoner skal defineres for hver installasjon

13 Risikoanalyse Risikoakseptkriterer skal defineres for personell på installasjonen og for personellgrupper som er spesielt eksponert for risiko Typiske størrelser for personellrisiko er FAR (Fatal accidental rate, angir forventet antall døde per 100 millioner arbeidstimer) PLL (Potensielt antall døde over en tidsperiode) Den ansvarlige for installasjonen skal definere akseptkriterier for personellrisiko

14 Risikoanalyse som beslutningsverktøy i engineering og drift

15 Risikoanalyse Engineering Drift

16 Konseptvalg Evaluerer kvalitativt (eller grovt kvantitativt) de ulike konsepters risikonivå, dvs personellrisiko og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner, og foretar sammenlikning Risikoevalueringen tar tak i konseptdesignet i sin helhet heller enn selve konseptet, som FPSO, SPAR, Semi, Jacket, osv

17 Konseptvalg Valg i design betyr mye for risikonivået Delta i konseptdesign Evaluere flere løsninger i etterkant Designvalg med stor betydning kan være Viktige strukturelle konstruksjoner Nærhet til farlige områder, robusthet ift forventede laster Rømningsveier Rømningstunnel, dører i brannskiller, farlige områder, sikre områder, strålingsbeskyttelse

18 Konseptvalg Designvalg med stor betydning kan være Brannvegger Inndeling av områder, utstrekning, identifisere evt ulemper Ventilasjon Uttynning av evt gasslekkasje, eksplosjonsutluftning, Plassering av prosessutstyr Samlerør, ESD-ventiler, separatorer, gassholdige enheter, riserbalkong, høyttrykksenheter, tetthet i brønnhodeområdet,

19 Konseptvalg Størst påvirkning av konseptdesign får man ved å sitte integrert med designteamet Komme med innspill hele veien Bruke delresultater inn mot designledelse Forbedrer forutsetninger for ALARP prosesser Forenkler og forbedrer kommunikasjon med designledelse Påvirke design (analysebasis), ikke få det i fanget eksternt Bruke erfaringer fra kvantitative analyser (spesielt konseptfase)

20 FEED Viktig raskt å etablere en robust risikoanalyse som vil kunne brukes som beslutningsstøtte ifm designendringer som oppstår Samtidig viktig å modellere analysen på en mest mulig reell måte og bruke anerkjente kvantitative metoder for å sikre bla nødvendig underlag til bla PUD

21 FEED Designendringer med stor risikopåvirkning oppstår ofte i FEED og evalueres best i fellesskap med det integrerte risikoanalyseteamet Designvalgene er ofte de samme som i Konseptvalgfasen; bærestruktur, rømningsveier, brannskiller, plassering av prosessutstyr, elevasjon på dekk, ventilasjon, mm.

22 Detail engineering Design er mer eller mindre etablert og endringer som følge av risikoanalyse er mindre gjennomførbart pga kost og tid Risikoanalysen utføres i høyeste mulig detaljgrad (og troverdighet av resultater kan ikke bli bedre) Resultater brukes i hovedsak til å tilfredsstille selskapets krav om dokumentasjon av operasjonell risiko

23 Drift & mod. Risikoanalysemodeller kan etableres som på en enkel måte viser påvirkning i risiko fra Ny operasjon Endret premissendring; varighet, omfang, lokasjon, bemanningskrav Utkopling av sikkerhetssystemer Teknisk tilstand (basert på ytelse av sikkerhetssystemene)

24 Drift og mod. Disse modellene kan og bør videreutvikles av risikoanalysebransjen Slike modeller kan brukes til å vise at sikkerhetssystemer er unødvendige og på denne måten undergrave barrieretenkning og myndighetenes fokus og krav til reduksjon av storulykkespotensiale

25 Drift og mod. F.eks så brukes en deltaverdi på FAR som funksjon av en tilstandsendring eller systemoppgradering (grunnet endring i regelverk, GAP) til ALARP vurderinger En annen metode kan være å beregne deltaverdi på FAR i relevante ulykkesscenarier med en tilstandsendring eller systemoppgradering Man får da en risikoendring gitt en hendelse. Denne endringen behøver ikke samsvare med deltaverdien på FAR fra en totalanalyse. Denne metoden beholder prinsippet om dybdebarrierer og fokuserer etter eget ønske på særskilte storulykkesscenarier!

26 Modifikasjoner På samme måte som i engineeringsprosjekter så er alle stadiene (konsept/feed/detail/as built) tilstede i modifikasjonsprosjekter Samme filosofi mhp risikoanalyse som beslutningsverktøy bør inkluderes Omfanget av risikoanalysearbeid bør stå i samsvar med omfang av mod. prosjektet De samme argumenter for integrering av risikoanalyseerfaring i prosjekter gjelder også i mod. prosjekter

27 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Verdien (nytten) av risikoanalyse som beslutningsverktøy avtar med prosjektets utvikling Troverdigheten av risikoanalysen (dokumentasjonsevnen) øker med prosjektets utvikling Troverdighet Verdi Tid Tid

28 Risikoanalyse som beslutningsverktøy ruke erfaring fra vantitative nalyser tidlig i prosjekter vor påvirkningsmulighetene r størst Verdi Divergens Lage risikoanalyser slik at de kan brukes bedre ved risikostyring i normal drift og modifikasjons-prosjekter Troverdighet Tid

29 Målsetning Risikoanalyse blir aktivt brukt som beslutningsverktøy i engineeringsprosjekter, drift og modifikasjonsprosjekter Konvergens Verdi & Troverdighet Formålstjenlig bruk av risikoanalyse Tid

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene?

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Jan A. Pappas Sjefskonsulent LR Consulting ESRA Jubileumsseminar 11.6.2014 Working together for a safer world Dilemma Dilemma: Valgsituasjon hvor

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer