Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner"

Transkript

1 Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner v/ Kristin Kinn Kaste, Direktør Transportnett, Gassco AS HMS konferansen 2015

2 Det integrerte transportsystemet for norsk gass Tilknyttet alle store gassproduserende felt på norsk sokkel Over 8000 km med rørledninger Stigerørsplattformer To store prosessanlegg i Norge Mottaksterminaler i fire europeiske land Tilknyttet til alle store distribusjonssystemer for gass i Europa Draupner S/E

3 Fakta om Draupner S/E Eier: Gassled Operatør: Gassco Statoil ivaretar daglig drift Stigerørsplattform uten egen produksjon Trykk-, mengde-, og kvalitetskontroll av gassleveranser Sentralt knutepunkt for norske gassleveranser til Europa 1/3 av norske gassleveranser til Europa går via Draupner (kapasitet på 130 MSm³/d) 100% tilgjengelighet siste 3 år Levetid S/E: / Bemanning: Draupner S har 2 livbåter (FF34S) POB: Personell On Board

4 Gasscos grunnprinsipper er sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift Sikker Pålitelig Kostnadseffektiv

5 Bakgrunn livbåtsituasjon Draupner S Skade livbåt dropptest Veslefrikk Innretningsforskriften 44 endres til Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold. --> Ptil pålegg Ny designstandard fritt fall livbåter, DNV- OS-E406 Ny informasjon demonstrerer at båttypen FF34S har utfordringer med G-krefter og framdrift Ptil informerer: Starter arbeid med sikte på å foreta endringer av regelverket som medfører at alle typer livbåter fra 2015 skal måles mot tilsvarende sikkerhetsnivå som gitt i ny designstandard Høringsutkast endringer i Innretningsforskriften Draupner livbåtoppgraderinger ( ) Draupner Livbåtprosjekt ( ) Umiddelbare tiltak: Forsterket takkonstruksjon Forbedrede operasjonelle prosedyrer og vedlikeholdsrutiner Ny informasjon Analysearbeid: Metodikk Kriterier Simuleringer Forsøk Umiddelbare tiltak: Endret seteplassering Ny navigasjonsenhet med autopilot Operasjonelle begrensninger (POB) ved Hs > 5,8 m GUB-prosedyre implementert Draupner Livbåtprosjekt: Sikre optimal løsning som skal tilfredsstille ny livbåtstandard Flere konsept vurdert Oppgraderte livbåter: Skrogforsterkning Ny større motor Ny propell/ror-løsning Nye seter og sikkerhetsbelter Prosedyreendring: Stup med propell i gang Draupner respons POB: Personell On Board GUB: Gjenværende Unntaks Bemanning

6 Status Draupner S livbåtsituasjon 2010 Sektordiagram N V Ø S

7 Draupner livbåtprosjekt Studie for å sikre en optimal langsiktig løsning Base Case: Nye livbåter (FF1200) Installasjon av nye livbåter (FF1200) teknisk gjennomførbart på Draupner. Utfordringer: Omfattende strukturelle ombygninger Behov for flotell / løftefartøy Sannsynlig stans av gasstransport Økt risiko og HMS-eksponering under gjennomføring (f.eks. løfteaktiviteter, arbeid i høyden, varmt arbeid) Signifikante kostnader (~ 1000 MNOK ) HOLD Plan B: Oppgradere eksisterende livbåter Styrkeberegninger, simuleringer, modellforsøk og testing konkluderte med at oppgradering av eksisterende livbåter (FF34S) var gjennomførbart på Draupner S. Fordeler: Risiko/HMS-eksponering under gjennomføring, mulig leveransetap og kostnader ble vurdert til å ligge betydelig lavere enn Base Case. Plan B besluttet som ny Base Case.

8 Oppgraderte livbåter Draupner S Gjennomførte aktiviteter: 2 båter identifisert/kjøpt inn (Mongstad/Heimdal) Struktursjekk/materialprøver Simuleringer og modellforsøk (Marintek) Forsterkning av skrog (tilfredsstiller styrkeklasse 1) Ny seteplassering for livbåtfører og pumpemann Nye seter og sikkerhetsbelter Ny navigasjonsenhet med autopilot for styring bort fra plattformen Forbedrede framdrifts- og manøvreringsegenskaper med ny propell, ror-løsning og større motor Fullskala drop-tester (Harding) Prosedyreendring: Stup med propell i gang Oppgraderte livbåter installert Q1/Q Livbåtene har nå brukstillatelse opp mot 100- årsbølgen Signifikant bølgehøyde økt fra 4,3m til 11,1m Kostnader: ~ 30 MNOK

9 Status Draupner S livbåtsituasjon 2014 Sektordiagram før og etter oppgradering av livbåter

10 Oppsummering Sikker Anleggsspesifikk livbåtløsning som består av både tekniske og operasjonelle tiltak Brukstillatelse opp mot 100-årsbølgen Sikker løsning som personellet på plattformen er komfortable med Akseptabel risiko og HMS-eksponering i gjennomføringsfasen Prosjektet fikk tildelt Gasscos HMS-pris i 2014 Kostnadseffektiv Å definere en anleggsspesifikk løsning samt å utfordre konseptet i tidligfase var avgjørende Pålitelig Ingen nedstengninger og dermed tapte gassleveranser under gjennomføring Prosessen Metodikk og anleggsspesifikt analysearbeid har gitt økt kunnskap og risikoforståelse Involvering, tett samarbeid og god kommunikasjon med fagforeninger, myndigheter og leverandører Erfaringsutveksling med andre Operatører - tilsvarende livbåtløsning er valgt for Heimdal Veien videre: Følge utvikling innen regelverk og standarder Erfaringsutveksling med andre Operatører samt følge arbeid i regi av Norsk Olje og Gass Basert på nyeste kunnskap, kontinuerlig vurdere robustheten til evakueringsløsningen på Draupner Gassco vil fortsatt legge til grunn at forsvarlig evakuering er anleggsspesifikk, og kan være en kombinasjon av både tekniske og operasjonelle tiltak

11 Takk for oppmerksomheten!

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

2 Forsidebilde fra Bygnes.

2 Forsidebilde fra Bygnes. Årsberetning 2011 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2011 Vår globale hverdag side 3 Styrets årsberetning 2011 side 7 Eierstyring side 17 Regnskap 2011 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 39 2 Forsidebilde

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer