Regelverk og Designmetoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk og Designmetoder"

Transkript

1 Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, februar 2008 Kjell Larsen, StatoilHydro

2 2 Innhold Overordnet rammeverk mht designkrav på norsk sokkel - Oversikt - Tolking og konsekvenser Designmetodikk hovedvekt på lastvirkning i ankerliner

3 3 Overordnede rammer : Ptils HMS forskrifter Rammeforskriften 9: Prinsipper for risikoreduksjon 13: Styringssystem for HMS 15: Verifikasjoner Innretningsforskriften 10: Belastninger, lastvirkninger og motstand - Ulykkeslaster og naturlaster med årlig sannsynlighet større enn eller lik 10-4, skal ikke medføre tap av en hovedsikkerhetsfunkjon. - En hovedsikkerhetsfunksjon er HOVEDBÆREEVNE, bl.a. posisjonering/forankring Spesifikke designkrav til forankringssystemer : Innretningsforkriftens 64: Forankring og posisjonering

4 4 Innretningsforskriften 64 Denne viser til : a) Sjøfartsdirektoratets forskrifter : : nr123 ( Produksjonsforskriften ) : nr857 ( Ankringsforskriften ) b) ISO (overlevelsestilstand) Viktige begreper : Inntil og I nærheten Lavfrekvente bevegelser Dynamisk analyse

5 5 Tolking Innretningsforskrift 64 Krav til sikkerhetsfaktorer Innretninger med Produksjonsanlegg Andre innretninger (MODU, Flotell) Produksjonsforskriften nr.123, 1994 Er innretningen I NÆRHETEN? Nei Ja Er innretningen INNTIL? Ja Er innretningen INNTIL? Nei Ankringsforskriften nr.857, 1987 Er innretningen I NÆRHETEN? Nei Ja Ja Nei Operasjon 2,5 (kl3) 2,5 (kl3) 2,5 (kl3) 2,5 (kl3) 2,5 2,5 Overlevelse 1,65 (kl1) 2,3 (kl2) 2,5 (kl3) 2,5 (kl3) 2,5*(kravet er 1,65 for 1 lb) 1,65

6 Hvorfor er tolkingen av Inntil og I nærheten viktig for borerigger og floteller? 6 Grensetilstand Krav til sikkerhetsfaktor i overlevelsestilstand Inntil (Forskrift 123) I nærheten (forskrift 857) (for liner som går bort fra) Alle andre (forskrift 857) Intakt * linebrudd linebrudd Trenden ser jo fornuftig ut fordi kravene til forankringssystemet øker når avstanden til andre installasjoner minker!..men hva med størrelsen på sikkerhetsfaktoren..

7 7 Inntil : forslag foreligger INNTIL : StatoilHydros definisjon (bekreftet av Ptil 28/6-06) : a) Gangveien mellom innretningene er tilkoblet eller b) Sikkerhetsfaktorene i de resterende ankerliner er mindre enn 1.0 i overlevelsestilstand, etter bortfall av alle liner i verste hjørne eller c) Minste avstand mellom innretningene er mindre enn 10 m etter bortfall av alle liner i verste hjørne. I nærheten Inntil Installasjon

8 8 I nærheten er mer uklart! Hvordan definere dette på en fornuftig måte? Må ha noe med konsekvens av avdrift å gjøre. Må være lett å forholde seg til.

9 9 I nærheten : forslag I nærheten Inntil Installasjon I NÆRHETEN : Sjøfartsdirektoratet har p.t. ingen spesifikk definisjon av "i nærheten av" en annen installasjon. men avstanden må være av en slik størrelse at det ikke er umiddelbar og overhengende fare for å kunne drive inn i en annen installasjon ved tap av ankerholdekraft på flere liner. Men SDIR sier : Et flotell i "standoff" vil derfor være "i nærheten" av den andre installasjonen

10 10 I nærheten : flere forslag Driftdistanse (m) Driftdistanse - rig i fri drift Tid (minutter) Installasjon Inntil I nærheten Vindhastighet = 20 m/s Vindhastighet = 40 m/s Vindhastighet = 30 m/s a) tilsvarer avstanden en innretning driver i løpet av tiden det tar å evakuere innretningen selv og nærliggende installasjoner b) avstanden må være så stor at en kan dokumentere lav nok sannsynlighet for kollisjon med den andre installasjonen. Iht Innretningsforskriftens 10, skal denne sannsynligheten være mindre enn 10-4 pr år.

11 11 I nærheten og Inntil ISO og DNV DNV (OS-E301) POSMOOR : 300m for semis, 2 skipslengder for skip. 150m for floteller såfremt det kan vises at tap av alle liner ikke medfører kollisjon. ISO Stationkeeping systems. Har en definisjon av inntil ( proximity ) som sier at dersom installasjon er innenfor en radius som tilsvarer en offset gitt av 1.0 i sikkerhetsfaktor, så er installasjonen inntil.

12 12 Sammenligning sikkerhetsfaktorer. Flotell. Survival. Tilstand SDs forskrift 123 Inntil Klasse års vær SDs forskrift 857 I nærheten års vær ISO Norsk Annex Klasse 2 10 års vær DNV OS E301 **) Klasse 1 ***) 100 års vær Inntakt *) <sf<1.5 1 LB <sf<1.1 2 LB 1.65 (10 års vær) *) Ikke krav, men som en konsekvens av krav til 1 LB. **) Kapasitet settes lik 95% av linas bruddstyrke ***) For flotell i stand-off med min. 150m avstand til innretning. Dokumentert at kollisjon ikke finner sted ved tap av alle liner i et hjørne.

13 13 Belastning, linestyrke og sikkerhetsfaktor Beregningsmetodikk : Det er avgjørende at vi bruker en bestemt oppskrift Kvalitet på utstyr : - Grad av degradering (korrosjon, slitasje, sprekker, løse bolter etc) Virkelig BELASTNING Sikkerhetsfaktor Sikkerhetsfaktor Virkelig STYRKE Beregnet 10års last Beregnet 100års last Krav til styrke Belastning, Styrke

14 14 Belastninger Noen Presiseringer Vind Bølger Middelavdrift : x m Strøm Linestrekk : T Dynamisk bevegelse : x d Middelavdrift, X m : eksiteres av krefter fra vind, strøm og bølger Dynamisk bevegelse, X d : sum av lavfrekvent (X LF ) og bølgefrekvent (X BF ) bevegelse X LF : Eksiteres av bølger og vind, men dempes av strøm X BF : Eksiteres kun av bølger, respons uavhengig av ankersystem (slakkforankring)

15 Kvasistatisk vs Dynamisk analyse 15 Kvasistatisk analyse Dynamisk analyse T = toppstrekk, kvasist. X d = dyn. bevegelse w= vekt EA = aksialstivhet l = linelengde EA w T X d a K d EA w T X d T = toppstrekk, dyn. X d = dyn. bevegelse w= vekt EA = aksialstivhet l= linelengde K d = dragmotstand a = akselerasjon T/x d T/X d = k E = Elastisk stivhet = EA/l Dynamisk analyse Økende X d : økt innvirkning fra dragmotstand Kvasistatisk analyse T/X d = k ks = Kvasistatisk stivhet ω

16 Eksempel beregning av dynamisk linestrekk borerigg 300m vanndyp på Norsk Sokkel Dynamisk 16 Kvasistatisk

17 17 Avsluttende Kommentarer Regelverket åpner for ulik tolking som kan resultere i betydelig forskjell på sikkerhetsnivået for oppankringene. - Inntil og I nærheten - Hvilken oppskrift skal brukes for beregning av maksimal belastning (karakteristisk strekk) Det har vært betydelig forbedring av kunnskap knyttet til designmetoder og kvalitet på viktige utstyrskomponenter de siste 20 åra. Sikkerhetsfaktorene har endret seg lite. Hvilket sikkerhetsnivå har vi i dag? Det må synliggjøres hvilket sikkerhetsnivå vi sikter oss inn mot i fremtidig design. Overordnet gjelder 10 i Innretningsforskriften (sannsynlighet for svikt < 10-4 pr år). Gjeldende regelverk er under revisjon. Vi forventer en god dialog!

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer

Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 20. 21. november 2007, Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Karl Magnus Fredriksen Senioringeniør

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 10.07.13 Vår referanse Deres dato Deres referanse Referanse: Jonny Nersveen tlf.: 611 35 172 e-post: jonny.nersveen@hig.no 27.06.2013 Arnt Johansen DIGITAL LUMENS Att: Arnt

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

"Med HR inn i fremtiden"

Med HR inn i fremtiden "Med HR inn i fremtiden" Riktig kunnskap er en forutsetning! Læring gjennom erfaring gir kunnskap! Riktig kunnskapsbruk av alle aktører gir resultater Gode tillitsvalgte er viktigere enn det de fleste

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer