096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP"

Transkript

1 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon

2 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt Definisjoner Bruksområde PRODUKSJONSINNRETNINGER FLYTTBARE INNRETNINGER INNRETNINGER UTENFOR OG INNENFOR OMRÅDEBEREDSKAP YTELSESKRAV TIL MOB-BEREDSKAP MOB-båt utrustning UTRUSTNING UTRUSTNING FOR MOB-MANNSKAP INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD Utsetting og oppheising av MOB-båter UTSETTING/OPPHEISING, PRODUKSJONS- OG FLYTTBARE INNRETNINGER UTSETTING/OPPHEISING, BEREDSKAPSFARTØY Bemanning av MOB-båter MOB-MANNSKAPETS STØRRELSE OG KVALIFIKASJONER TRENING OG ØVELSER MOB-LAGETS KOMBINASJON MED DAGLIGE ARBEIDSOPPGAVER Begrensninger for arbeid over sjø ARBEIDSOPPGAVER FOR MOB PERSONELL VÆRBEGRENSNINGER REDUSERT TILGJENGELIGHET AV MOB-BEREDSKAP Referanser... 8 Vedlegg A: Utstyrsliste for MOB-båt eksempel... 9

3 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 3 av 9 1. Hensikt Hensikten med Norsk olje og gass retningslinjer for Mann over bord beredskap er å bidra til å oppnå ens praksis og forståelse for hvordan mann over bord beredskap skal planlegges, innføres, vedlikeholdes, organiseres og opereres for alle innretninger på sokkelen. Retningslinjene beskriver minimumskrav. Lik praksis og forståelse skal oppnås uavhengig av om beredskapen er basert på ressurser fra beredskapsfartøy eller direkte fra innretninger eller en kombinasjon. Retningslinjene forutsetter at MOB-båt på innretninger og beredskapsfartøyer er operative med høy tilgjengelighet. 2. Definisjoner Mann over bord beredskap MOB-båt Daughter Craft Arbeid over sjø Beredskap for å plukke opp personell fra sjøen i forbindelse med arbeid over sjø. Hurtiggående båt for opptak av personer fra sjøen. Daughter Craft, større MOB-båt med overbygning og kapasitet for opptak av større antall personer fra sjøen. Med arbeid over sjø menes arbeid utenfor permanente rekkverk. Arbeid i hydraulisk kurv i moon pool og på godkjent stillas er ikke definert som arbeid over sjø når det benyttes en ekstra barriere. Eksempler på barrierer er fallsikring, ridebelte og nett. mhs Signifikant bølgehøyde i meter 3. Bruksområde Retningslinjene gjelder for MOB-båter på følgende type innretninger og fartøyer: Produksjonsinnretninger Flyttbare boreinnretninger Beredskapsfartøyer

4 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 4 av 9 Mann over bord beredskap er i disse retningslinjene knyttet til mulige hendelser med personell i sjøen når det fysisk foregår arbeid over sjø (DFU1 i Norsk olje og gass retningslinjer for etablering av områdeberedskap, Norsk olje og gass, 2000). 3.1 Produksjonsinnretninger Krav til mann over bord beredskap følger av myndighetenes forskrifter: Innretningsforskriften, 40 Aktivitetsforskriften, Flyttbare innretninger Det er de samme myndighetskrav til mann over bord beredskap på flyttbare innretninger som det er på produksjonsinnretninger (faste og flytende). 3.3 Innretninger utenfor og innenfor områdeberedskap Det er de samme krav til mann over bord beredskap for innretninger som inngår i en definert områdeberedskap, og de innretninger som ikke deler felles ressurser. 3.4 Ytelseskrav til MOB-beredskap Ytelseskravet til mann over bord beredskap framgår av Norsk olje og gass Retningslinjer for etablering av områdeberedskap, (Norsk olje og gass, 2000). Ytelseskrav til mann over bord beredskap er: Ved arbeid over sjø skal person som faller i sjøen kunne plukkes opp innen 8 min. fra første varsling av ulykken skjer. Beredskap skal dimensjoneres ut fra 1 person. Norsk olje og gass Retningslinjer for etablering av områdeberedskap har lagt til grunn at det er samsvar mellom de restriksjoner som innretningen fastsetter for arbeid over sjø i forhold til tillatte værforhold, og de operasjonelle begrensninger som gjelder for bruk av MOB-systemer fra innretningen og fra eventuelle fartøyer. Se ellers operasjonelle og andre begrensninger for arbeid over sjø, kapittel 7.

5 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 5 av 9 4. MOB-båt utrustning 4.1 Utrustning MOB-båter skal være utrustet for: Søk etter personer i sjøen, med hensiktsmessig utstyr for søk, i hht. planlagte søkemønstre, etter personer i dagslys og ved dårlig sikt. Samband, med hensiktsmessig utstyr for å kommunisere med aktuelle enheter, fartøyer, innretninger, helikopter. Opplukking personer i sjøen Eksempel på typisk utrustning er vist i vedlegg A. 4.2 Utrustning for MOB-mannskap Det skal foreligge innretnings-spesifikke krav til bekledning og utrustning for MOB-mannskap, med det formål å ta vare på egen sikkerhet. Se IMO/SOLAS MSC 70/23. Se for øvrig vedlegg A. 4.3 Inspeksjon og vedlikehold Inspeksjon og vedlikehold av MOB-båter skal dekkes i innretningens vedlikeholdssystem. Ansvaret for at utstyret til enhver tid er operativt skal være plassert. Vedlikeholdet skal være innrettet mot at MOB-båter skal være operative med høy tilgjengelighet, se også formålet med retningslinjene, avsnitt Utsetting og oppheising av MOB-båter Ved utsetting og oppheising skal det foreligge innretnings-spesifikke prosedyrer og definisjoner, inklusiv krav bruk av til risikovurderinger, samt for bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA) for spesielle operasjoner. 5.1 Utsetting/oppheising, produksjons- og flyttbare innretninger Utsetting og oppheising fra innretning skal fortrinnsvis gjøres med kran, det må legges vekt på å benytte den metoden som gir den totalt sett sikreste operasjonen for den enkelte innretning. Det bør legges til rette for å kunne benytte alternative kraner, ved for eksempel kranvedlikehold, eller davit på beredskapsfartøy. Hvis alternative kraner ikke er tilgjengelig, må det sørges for kompenserende tiltak.

6 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 6 av 9 På innretninger der egen MOB (MOBer) er primær beredskap ved arbeid over åpen sjø skal man ved verifikasjonsøvelser fastsette innretningens begrensninger for sjøsetting/oppheising av MOB. 5.2 Utsetting/oppheising, beredskapsfartøy Utsetting og oppheising fra beredskapsfartøy skjer normalt med davit. MOB-båter på beredskapsfartøy bør også være sertifisert og forberedt for oppheising med kran direkte til innretning (ref. krav til sikkerhetsfaktor). 6. Bemanning av MOB-båter 6.1 MOB-mannskapets størrelse og kvalifikasjoner Følgende krav gjelder for MOB-lag (per båt): Normal bemanning er 3 personer Kvalifikasjonskrav i hht Nosk olje og gass retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Personell som inngår i MOB-lag skal være skikket til MOB funksjon. 6.2 Trening og øvelser Det skal være tilstrekkelig trening til at mannskapet er kompetent og at de er komfortable med egen situasjon. Risiko under trening skal vurderes, avsnitt For å unngå unødig risikoeksponering benyttes ofte værbegrensninger under trening og øvelser som er strengere enn de værforholdene de forutsetter at beredskapsressursene kan kunne operere effektivt under. Hvis gapet er stort får ikke treningen den rette effekten og verifikasjon gjennom øvelser blir ikke reell. Hvis gapet er lite blir risikoeksponeringen unødig stor. Det bør tilstrebes å gjennomføre trening også under marginale væreforhold, se værbegrensninger for arbeid over sjø (avsnitt 7.2), hensyntatt til sikkerhet for mannskap og båt. Normalt skal MOB-båt mannskap ha en trening med sjøsetting per tur, så sant værforholdene tillater. Det bør være minst 5 treninger med sjøsetting per år. Dette kan kompenseres ved trening på senter på land. (Se også Sjøfartsdirektoratets forskrift av 9. September 1991 nummer 702 om evakuerings- og redningsmidler på flyttbare innretninger, se fotnote på side Feil! Bokmerke er ikke definert..) Normalt vil en MOB-øvelse kombineres med trening.

7 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 7 av Krav til sikkerhet under trening og øvelser Det skal foreligge akseptkriterier til risiko for eksponering av personell og materiell under trening og øvelser. Som minimum grunnlag for etablering av akseptkriterier er værforhold, lysforhold, personellets trenings-/kunnskapsnivå og villighet til deltagelse. Beslutningsprosesser for aksept/igangsetting av trening offshore skal beskrives Værbegrensninger for trening og øvelser Det skal foreligge innretnings-spesifikke kriterier for når trening kan gjennomføres. I tillegg benyttes skjønn. 6.3 MOB-lagets kombinasjon med daglige arbeidsoppgaver Medlemmer av MOB-lag kan ikke ha daglige arbeidsoppgaver eller andre beredskapsoppgaver som er uforenlige med oppgave som MOB-lag. 7. Begrensninger for arbeid over sjø 7.1 Arbeidsoppgaver for MOB personell Før arbeid over sjø startes, skal innretningens ledelse sørge for at medlemmene av MOBlag(ene) ikke har arbeidsoppgaver eller oppholder seg på arbeidssteder som tilsier at krav til responstid ikke kan møtes. Medlemmene av MOB-laget skal også selv påse at de ikke settes i en slik situasjon. Eksempler på arbeidsoppgaver og forhold som tilsier at krav til responstid ikke kan møtes: Arbeid i skaft Arbeid i pongtong Arbeid i søyle og lignende Store avstander på plattformen Slike vurderinger kan også sette begrensninger om hvilke samtidige arbeidsoperasjoner (der MOB-lag er involvert) som kan pågå mens det er forhøyet beredskap. 7.2 Værbegrensninger Det skal foreligge innretnings-spesifikke begrensninger for arbeid over sjø.

8 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 8 av 9 Det skal framgå av prosedyrene hvem som har ansvar for å overvåke og varsle dersom værforholdene endrer seg slik at grensene overskrides. 7.3 Redusert tilgjengelighet av MOB-beredskap Det skal foreligge innretnings-spesifikke krav til behandling av unntaks- og/eller avvikssituasjoner, inklusiv bruk av eventuelle kompenserende tiltak. 8. Referanser Norsk olje og gass, 2000a. Norsk olje og gass, 2000b. Retningslinjer for etablering av planer for områdeberedskap, Norsk olje og gass 064, 2000 Retningslinje for sikkerhet og beredskapsopplæring, Norsk olje og gass 002

9 Nr.: 096 Etablert: Revisjon nr: 0 Rev. dato: Side: 9 av 9 Vedlegg A: Eksempel på utstyrsliste for MOB-båt Utstyr i MOB-båt Båtshake (teleskop) Svømmeføtter Dykkerkniv Dykkermaske Snorkel Livline Dykkerlykt Hjelm Nylontau Padleåre Redningspose/ Varmeteppe Drivanker Slepetau m/krok Redningsgrind/båre Førstehjelpssekk Pyroteknisk utstyr i kasse Styreline for båt Fastmontert utstyr i båt Kompass VHF-Radio m/lader. Nødpeilesender Søkelampe CO2 slukker for maskinrom Radarreflektor Sealift eller tilsvarende Personlig utstyr Drakt (1 XL, 2 L, 3 M) Arbeidsvest m/2 meter line Sikkerhetssele m/krok. Tilleggsutstyr i Daughter Craft GPS med sporplotter Radar Taustige Båre

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer