Frittfallivbåtprosjektet perioden Oppsummering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frittfallivbåtprosjektet perioden 2010-2011 Oppsummering"

Transkript

1 Frittfallivbåtprosjektet perioden Oppsummering Fremdrift Slag mot skrog

2 Slag mot skrog kronologisk oppsummering 2010 Juni: OLF slamminggruppe opprettet August: Ekstern eksperthjelp på materialer/analyse av kompositter, Dr. Brian Hayman. September: uavhengig analyse inkl. gjennomgang av OLF/FEDEM analysemetodikk, FiReCo. Oktober: Oppsummeringsmøte, gjennomgang av OLF/FEDEM metodikk for slamminganalyser Desember 2010: Studie av designlaster, FEDEM. Vurdering av konservatisme og sammenlikning mot krav i DNVs nye livbåtstandard

3 Slag mot skrog Hovedkonklusjoner (1) Fra Slamminggruppens sluttrapport: Hovedkonklusjonen er at den utviklede er en anvendbar metode for å estimere designlaster på eksisterende livbåter, og at den dermed gir tilfredsstillende resultater. Anbefalingene i rapporten reflekterer beste praksis pr i dag.

4 Slag mot skrog Hovedkonklusjoner (2) Fra Slamminggruppens sluttrapport: Analysene indikerer at livbåttypene som er analysert så langt kan ha utilstrekkelig skrogstyrke ved sjøsetting i dårlig vær. Det anbefales å utføre innretnings- og båtspesifikke analyser for å sikre at livbåtene har tilstrekkelig skrogstyrke.

5 Slag mot skrog Utdrag fra anbefalinger i utkast til sluttrapport Det anbefales at analysen dekker alle dykkets faser, slagfasen, neddykkingsfasen med lukking av luftlomme, maksimum neddykking og oppstigningsfasen Stedsspesifikke bølgedata kan anvendes Øyeblikket hvor livbåten er påkjent med maksimale akselerasjoner skal anvendes som basis for analysene Akterenden på livbåten er identifisert som en kritisk konstruksjonsdel og må vurderes spesielt Nedbøyning av tak kan for enkelte båttyper være betydelige, og må gjennomgås for hver enkelt livbåt og installasjon ved operasjonalisering

6 Fremdrift kronologisk oppsummering (1) Marintek leverte i januar 2010 plott som var basert på simuleringer med feil settingparametre i simulatorverktøy VeSim. Marintek rapporterte feilen til Statoil som rapporterte videre til OLF OLF nedsatte en verifikasjonsgruppe og engasjerte Marin i Nederland som uavhengig 3. part Marintek korrigerte sine simuleringer for fire utvalgte livbåttyper og utga sine funn i rapport i mai Marinteks overordnede konklusjon fra den nye gjennomgangen var at feil i settingparametre i Vesim hadde liten betydning for konturlinjene, og dermed kunne eksisterende rapporter fortsatt anvendes Marin har foretatt en kritisk gjennomgang av de metodene som Marintek har benyttet i sine VeSim beregninger, samt av datagrunnlaget Marin har gjennomført modellforsøk for å fremskaffe hydrodynamiske livbåtkoeffisienter (manøvrering, motstand og propulsjon) som input til sine simuleringer i Fredyn (dette hadde aldri blitt gjort før!)

7 Fremdrift kronologisk oppsummering (2) Marin har også gjennomført VeSim vs. Fredyn - sammenligningsstudie Som resultat av denne sammenlikningsstudien er det gjennomført følgende tilleggsaktiviteter (desember 2010): 1. Nye modelltester med frittløpende modell 2. Nye sammenlikningsstudier med reviderte motstands-/ manøvreringsparametre 3. Vurdering av simuleringsresultatenes følsomhet for varierende nøkkelparametre (vind, strøm, autopilot, heading, modellgeometri) Sikksakktest hos Marin

8 8 Fremdrift Metode

9 Fremdrift Hovedobservasjoner I Marin sine resultater: Er mer stabile og mer i henhold til fysiske lover Viser konsistens mellom simuleringer, modellforsøk og fullskalatester. Marintek: Har tilpasset og korrigert sine koeffisienter fra et begrenset underlag fra fullskalatester Generelt: Det finnes ikke fullstendige rapporter og konsistent dokumentasjon fra alle fullskalatester. Usikkerhet mht. effekt av forskjellige lastekondisjoner

10 Fremdrift Hovedobservasjoner II Det er betydelige forskjeller i Marin og Marintek sine resultater mhp grunnleggende oppførsel: Akselerasjon, motstand, hastighet, kursstabilitet etc. Effekt av autopilot er ubetydelig/neglisjerbar Vind: Vind kan ha betydelig effekt på livbåten. Dette vil variere med livbåttype og lastekondisjon. Valg av vindkoeffisienter har ikke hatt stor betydning for forskjeller i resultater fra Marin og Marintek Det er betydelige usikkerheter forbundet med Marinteks initialbetingelser (lastekondisjon, konvertering fra regulære til irregulære bølger, bølgerefleksjon fra innretningen, vind, etc.) Marinteks konturlinjer er gitt med livbåtens hekk som referansepunkt, i stedet burde punktet som til enhver tid er nærmest installasjonen alltid være basis for punktene på konturlinjen

11 Fremdrift Illustrasjon konturplott

12 Fremdrift Konklusjoner (eksisterende metode) I Livbåter er ikke konvensjonelle skipstyper. Mer innsats burde vært satt inn for dokumentere input, for eksempel ved å utføre modellforsøk. Resultatene har aldri blitt kontrollert av en uavhengig kode eller ved uavhengige beregninger. Åpenbart burde dette ha vært et krav. I fremtiden bør man velge å kvalifisere minst to uavhengige institusjoner, og fordele arbeidet mellom dem for å opprettholde konkurransen og sikre kvaliteten på resultatene. Det har ikke vært gjort nok innsats i å bruke enkle modellforsøk til å forstå fartøyenes grunnleggende oppførsel og for å bekrefte at programvaren gir riktige resultater.

13 Fremdrift Konklusjoner (eksisterende metode) II Det anbefales å utføre modelltester for å fremskaffe adekvate manøvrerings- og motstandskoeffisienter. Fullskala tester: Pålitelige, nøyaktige og robuste resultater fra fullskala tester anses å være en viktig forutsetning. Resultater fra tidligere forsøk er av varierende kvalitet og i noen tilfeller dårlig dokumentert. Verifikasjonsgruppen mener at de nåværende konturplott er unøyaktige og beheftet med feil og dermed ansett å ikke tjene formålet de er produsert for. I lys av dette anbefales det å utvikle nye konturplott, og videre arbeid er ansett som nødvendig for å oppnå tilstrekkelig gode resultater. 13

14 Fremdrift Anbefalinger for videre arbeid Verifikasjonsgruppen anbefaler i sluttrapporten at det iverksettes videre arbeid for å gjøre nødvendige korrigeringer til dagens metode for å kunne bidra med tilstrekkelige nøyaktige parametre som igjen anvendes for å velge robuste operasjonskriterier. Videre arbeid må koordineres opp mot krav i DNV sin nye livbåtstandard DNV OS- E406. Videre arbeid bør bl.a. inkludere: 1. På kort sikt: Rette opp/korrigere koeffisienter i simuleringsverktøy og produsere nye konturlinjer 2. Modellforsøk anbefales for å validere resultater 3. Gjennomføre fullintegrerte dropp- og propulsjonsforsøk 4. Inkludere flere lastekondisjoner 5. Vurdere bruk av databasert verktøy CFD (for droppfasen) for å forbedre metoden 14

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer