ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011"

Transkript

1 ISY JobTech - trender og utvikling innen FDV-systemer Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Vedlikeholdsforum - Energi Norge, september 2011

2 Agenda Bakgrunn Norconsult og norsk vannkraft ISY JobTech Trender og utvikling Fra reparasjonsfokus til pålitelighetsfokus Konsekvenser for organisasjonen Konsekvenser for FDV-systemet Veien videre og avslutning

3 Norconsult og ISY JobTech BAKGRUNN

4 Norconsult og norsk vannkraft Norconsult har vært involvert i omtrent 80% av norsk vannkraftutbygging. Nedenfor kan vi se et snitt av kraftstasjonen Mørkfoss - Solbergfoss med innløp. Kilde: Ingeniør A.B. Berdal AS, 50 år som rådgiver, 1979

5 Norconsult og norsk vannkraft Mørkfoss-Solbergfoss var ett av verdens største vannkraftsprosjekt på 1920 tallet. Under byggeperioden ble det benyttet to omløpstunneler, hver med en lengde på 200 meter og et tverrsnitt på 50 m². De første syv aggregatene ble installert i Disse var vertikale francisturbiner med en ytelse på hestekrefter (ehp). Prosjektet var på den tid epokegjørende i verdenssammenheng. Utbyggingen ble ledet av Aanund Bjørnson Berdal, en av grunnleggerne av dagens Norconsult. Kilde: Ingeniør A.B. Berdal AS, 50 år som rådgiver, 1979

6 Norconsult og norsk vannkraft Norconsult er i dag en av verdens ledende vannkraftsrådgivere

7 Norconsult Informasjonssystemer Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et heleid datterselskap i Norconsult Leverer programvare som støtter opp om Norconsults ingeniørtjenester Vårt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger PLAN PROSJEKTERING BYGGING FORVALTNING

8 ISY JobTech tidslinje 1989: Starter utvikling av eget FDV-system 1990: Job Driver 1.0 basert på Oracle 1995: JobTech første Windows-versjon 2003: JobTech 6.0 med støtte for livssyklus RCM 2007: ISY JobTech 7 basert på.net Tjenesteorientert arkitektur Moderne brukergrensesnitt Inngår i ISY-portefølje 2008: ISY JobTech Rettighetsregister (Håndtering av hjemler, rettigheter og plikter) 2008: ISY JobTech Måledata for dammer 2010: ISY JobTech Go for håndholdte enheter

9 En innarbeidet løsning ISY JobTech har stor utbredelse i vannkraftbransjen. Systemet har vært i aktiv bruk hos ledende aktører i en årrekke

10 Bransjepåvirkning Kundene har i betydelig grad påvirket utviklingen av ISY JobTech Vår fleksibilitet og nærhet til kraftbransjen, i form av kunder og egen fagkompetanse, har gjort veien fra behovsidentifisering til implementering kort

11 Produktfilosofi ISY JobTech er en bransje- og fagtilpasset løsning for forvaltning, drift og vedlikehold Dette i motsetning til en generisk ERP-løsning som også skal dekke et FDV-behov En bransje- og fagtilpasset løsning er sterk med hensyn til å kunne trekke tilgjengelig fagkompetanse inn i en operativ løsning

12 Fra reparasjonsfokus til pålitelighetsfokus TRENDER OG UTVIKLING

13 En grovkornet organisasjonsinndeling Tar utgangspunkt i to typer organisasjonstilpasninger for vedlikehold: Reparasjonsfokusert organisasjon Pålitelighetsfokusert organisasjon

14 Reparasjonsfokusert organisasjon Impliserer at feil på utstyr aksepteres og forventes Organisasjonsoppbygging og styring tilrettelagt for raskt å reagere for reparasjon Stor vedlikeholdsstab på ikke-dag tid Belønning av raske reparasjoner Liten anledning og fokus på å undersøke årsakene til svikt på utstyret

15 Reparasjonsfokusert organisasjon FDV-systemet i en reparasjonsfokusert organisasjon Oversikt over anlegg, teknisk informasjon Rapportering av gjennomførte tiltak og reparasjoner Kompetanseoverføring Reservedelsstyring Forebyggende vedlikehold, hovedsaklig tidsstyrt

16 Pålitelighetsfokusert organisasjon Legger til grunn at svikt i utstyr som regel ikke skal forekomme Stor grad av utstyrssvikt anses å være en konsekvens av manglende styring, strategi og ledelsesfokus Høy grad av tilstandsbasert vedlikehold og høy prioritet for å eliminere utstyrsfeil Rapportering og analyse av vedlikeholdshistorikk og annen erfaringsdata er en naturlig del av styringen Fokus på kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen Økt krav til kompetanse og opplæring

17 Pålitelighetsfokusert organisasjon FDV-systemet i en pålitelighetsfokusert organisasjon Oversikt over anlegg, teknisk informasjon Rapportering av gjennomførte tiltak og reparasjoner Kompetanseoverføring Reservedelsstyring Forebyggende vedlikehold, hovedsaklig tidsstyrt Tilstandsbasert vedlikehold Pålitelighetsanalyser (RCM) Måltalloppfølging Forbedring

18 Vedlikeholdsstyring Langsiktig Kortsiktig Organisasjonen må ta ansvar for både korrigering av avvik og kontinuerlig forbedring Tiltak for forbedring Analyse Avvik Utbedring av avvik Kilde: Rasmussen, Kompendium UK-00-69, 2001

19 Modningsprosess? Stadig økende tendens til pålitelighetsfokus Forskjeller mellom bransjer Forskjeller mellom markeder / land / verdensdeler Større bedrifter gjerne først ute Gjensidig påvirkning mellom organisasjonsfokus og FDVsystemet FDV-systemet hjelper med å sette fokus Større krav til FDV-systemet

20 Trender og utvikling FDV-SYSTEMET

21 Trender og utvikling Overordnet tendens: FDV-systemet har gått fra å være et verktøy for forbedret oversikt over utstyr og tilhørende historikk til å være et sentralt verktøy for prosessforbedring i organisasjonen Forbedring knyttet til Personer - holdninger og kultur. Prosedyrer og praksis Utstyr Trender og utvikling for FDV-systemet sees i sammenheng med systemets endrede rolle i organisasjonen

22 Kulturbygging FDV-systemet som viktig verktøy for kulturbygging i organisasjonen Vedlikehold er kultur Teknologi (FDV-systemet), prosesser og kultur som tre gjensidig avhengige parametre Kultur villig til endring FDV-systemet som verktøy Prosesser beskrives, gjøres effektive og følges

23 Økt ledelsesfokus Økt fokus på tilgjengelighet og presentasjon av historiske data Større behov for oppdatert viten om status i anlegget Styringsinformasjon og erfaringsdata Key Performance Indicators (KPI) Sanntidsoppfølging av måltall Business Activity Monitoring (BAM)

24 Utbredelse i organisasjonen Større andel av organisasjonen defineres som brukere i FDVsystemet Unngår kompliserende mellomledd Potensial for bedre historikk / erfaringsdata Økt krav til opplæring og kompetanse Økt krav til fleksibilitet, enkelhet og tilgjengelighet

25 Fleksibilitet Økt krav til fleksibilitet og tilgjengeliggjøring av riktig funksjonalitet til rett tid Ulike brukergrupper har ulike behov Konfigurerbare vedlikeholdsportaler som gir tilgang til aktuelle data og arbeidsprosesser Tilsvarende skjerming av data og funksjonalitet som ikke er relevant for innlogget bruker

26 Enkelhet Enkelte brukergrupper vil ha en mer sporadisk kontakt med FDV-systemet For å sikre datakvaliteten er det viktig at systemet gjøres lett å lære og lett å huske Bruk av veivisere hjelper brukeren å registrere de nødvendige data

27 Tilgjengelighet Tunge brukere kjører fullversjon fra kontoret Planlegging Måling og oppfølging Analyse Utførere ønsker å motta arbeidsordre og rapportere for utført arbeid uten å måtte dra innom kontoret FDV-funksjonalitet på håndholdt enhet Tidsbesparende Økt datakvalitet som følge av at data registreres nær kilden - både i tid og rom

28 Prioritering av sikkerhet og miljø FDV-systemet som verktøy i operasjonalisering av definerte rutiner Sikker jobbanalyse og arbeidstillatelser som integrert del av arbeidsordrehåndteringen Kvalitetssikring av prosesser Arbeidsflyt dikterer nødvendige aktiviteter og godkjenninger Avvik fra rutine blir umiddelbart synliggjort Sikrer ensartet tilnærming på tvers av avdelinger og lokasjoner

29 Analyse og forbedring Analyser som integrert del av vedlikeholdsstyringen Forbedringssløyfer og kontinuerlig forbedring Tiltak i FDV-systemet knyttes til utførte analyser Fullstendig dokumentasjon av vedlikeholdsplan Hva har vi gjort? Hva gjør vi / hva skal vi gjøre? Hva er årsaken til at vi gjør som vi gjør? Endringshistorikk for registrerte vedlikeholdstiltak dokumenterer forbedringsarbeid

30 Økt bruk av erfaringsdata og dataanalyse Begrenset datagrunnlag - kvalitative analyser Erfaring og kompetanse Bransjesamarbeid gir større datagrunnlag og åpner for bruk av matematiske modeller og statistiske metoder SysLife Sviktsannsynlighet og restlevetid Beregning av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak

31 Samspill med andre systemer Økte krav til leverandører av FDV-system om evne til samspill med andre systemer Tekniske støttesystemer Driftskontrollsystemer Dokumenthåndteringssystemer Økonomisystemer Intranett og portalløsninger Geografiske informasjonssystemer (GIS) Økt fokus på standardisering Fra silotenkning til fokus på likheter og felles problemstillinger Ny teknologi gir større muligheter for standardisering Løse knytninger mellom systemer

32 Veien videre Standing still is the fastest way of moving backwards in a rapidly changing world - Lauren Bacall Fortsatt tett samarbeid med kunder og andre interessegrupper / institusjoner for å sikre relevante og veltilpassede løsninger Brukerforening og faggrupper Håndholdt enhet Standardisering FoU-prosjekt Nasjonal driftsstatistikk Måledata for dammer SysLife

33 Oppsummering Fra reparasjonsfokus til pålitelighetsfokus i organisasjoner Kontinuerlig forbedring World Class Maintenance FDV-systemet som et viktig verktøy for forbedring i organisasjonen Personer - holdninger og kultur Prosesser og prosedyrer Utstyr

34 Takk for meg! Spørsmål?

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/11 Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Side 4 Innovativ renovasjon i Avfall Sør Side 6 Oppdatert skannportal gir stor nytteverdi

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hvordan komme i gang med prosessorientering Trond Bendiksen Director, Deloitte Consulting Bergen Bibliografi - eksempler -2- Agenda Prosess. Grunnbegreper Prosessmodenhet

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon Sammendrag En av de dominerende IT-avgjørelsene tatt av organisasjoner gjennom det siste tiåret, har vært valgene i retning av delte informasjonssystemer og databaser. Integrasjon av separate og isolerte

Detaljer