Materialstyring i ISY JobTech. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Materialstyring i ISY JobTech. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013"

Transkript

1 Materialstyring i ISY JobTech Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013

2 Agenda Bakgrunn Norconsult og norsk vannkraft ISY JobTech - en rask oversikt Reservedelsstyring i ISY JobTech Lagermodulen Innkjøpsmodulen Faggruppe reservedelsstyring "Hvor trykker skoen?" Veien videre Eksport av transaksjonsdata

3 Norconsult og ISY JobTech BAKGRUNN

4 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering Selskapet bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap. Gjennom mer enn 80 års erfaring har vi bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt

5 Norconsults eiermodell Norconsult er eid 100 % av medarbeiderne, noe som skaper medinnflytelse, åpenhet og medansvar. Alle ansatte er aksjonærer Ingen aksjonær eier mer enn 2% av aksjene Slutter man i selskapet må man selge sine aksjer Eiermodellen gjør at vi står frie i våre råd, og kan tenke uavhengig av eksterne aktører.

6 43 kontorer i Norge 28 kontorer i utlandet Antall ansatte: 2170 Hovedkontor i Sandvika: 800 Øvrige kontorer i Norge: 820 Internasjonalt: 550 Hammerfest Tromsø Alta Harstad Narvik Bodø Fauske Mo i Rana Mosjøen Lakselv Kjøllefjord Vadsø Kirkenes Luleå Piteå Kristiansund Molde Ålesund Ulsteinvik Trondheim Førde Sollefteå Örnsköldsvik Lima Santiago Bergen Årdal Lillehammer Sogndal Eidfjord Hamar Haugesund Odda Gjøvik Hønefoss Sandvika Lillestrøm Kongsberg Ski Stavanger Skien Askim Ludvika Porsgrunn Horten Fredrikstad Tønsberg Karlstad Västerås Larvik Örebro Mandal Kristiansand Göteborg Sundsvall Älvkarleby Uppsala Stockholm Gaborone Johannesburg Maputo Århus Kalundborg København Växjö Helsingborg Lund Malmö Bangkok Vientiane Manila Pr

7 Markedsområder Bygg og eiendom Energi Industri Miljø Olje og gass Plan Samferdsel Sikkerhet Vann og avløp IKT

8 Norconsult og norsk vannkraft Norconsult har vært involvert i omtrent 80% av norsk vannkraftutbygging. Nedenfor kan vi se et snitt av kraftstasjonen Mørkfoss - Solbergfoss med innløp. Kilde: Ingeniør A.B. Berdal AS, 50 år som rådgiver, 1979

9 Norconsult og norsk vannkraft Mørkfoss-Solbergfoss var ett av verdens største vannkraftsprosjekt på 1920 tallet. Under byggeperioden ble det benyttet to omløpstunneler, hver med en lengde på 200 meter og et tverrsnitt på 50 m². De første syv aggregatene ble installert i Disse var vertikale francisturbiner med en ytelse på hestekrefter (ehp). Prosjektet var på den tid epokegjørende i verdenssammenheng. Utbyggingen ble ledet av Aanund Bjørnson Berdal, en av grunnleggerne av dagens Norconsult. Kilde: Ingeniør A.B. Berdal AS, 50 år som rådgiver, 1979

10 Norconsult og norsk vannkraft Norconsult er i dag en av verdens ledende vannkraftsrådgivere

11 Norconsult Informasjonssystemer Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et heleid datterselskap i Norconsult Leverer programvare som støtter opp om Norconsults ingeniørtjenester Vårt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger PLAN PROSJEKTERING BYGGING FORVALTNING

12 ISY JobTech tidslinje 1989: Starter utvikling av eget FDV-system 1990: Job Driver 1.0 basert på Oracle 1995: JobTech første Windows-versjon 2003: JobTech 6.0 med støtte for livssyklus RCM 2007: ISY JobTech 7 basert på.net Tjenesteorientert arkitektur Moderne brukergrensesnitt Inngår i ISY-portefølje 2008: ISY JobTech Rettighetsregister (Håndtering av hjemler, rettigheter og plikter) 2008: ISY JobTech Måledata for dammer 2010: ISY JobTech Go for håndholdte enheter 2013: ISY JobTech Go for ipad

13 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) en helhetlig FDV-løsning en brukervennlig FDV-løsning en løsning som gir tilgang til relevant ledelsesinformasjon en løsning som spiller sammen med andre løsninger

14 ISY JobTech - en helhetlig FDV-løsning Forebyggende vedlikehold Korrektivt vedlikehold Tilstandsbasert vedlikehold Analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold, med komplett RCM (Reliability Centered Maintenance) og ROS

15 ISY JobTech - en helhetlig FDV-løsning Arbeidsordre- og ressursplanlegging Sikker jobbanalyse (SJA) Måltallsoppfølging (KPI)

16 ISY JobTech - en helhetlig FDV-løsning Anleggsinformasjon (funksjonssted- og individoppfølging) Tilstandsoppfølging Feil- og avvikshåndtering Dokument- og bildehåndtering Lager- og reservedelsstyring

17 ISY JobTech - en helhetlig FDV-løsning Vedlikeholdsbudsjettering og økonomioppfølging Internkontroll og HMS Håndtering av hjemler, rettigheter og plikter Oppfølging av måledata for dammer (deformasjon og setning, poretrykk, lekkasje, vannstand, nedbør)

18 ISY JobTech - en brukervennlig løsning ISY JobTech har et moderne og selvforklarende brukergrensesnitt som gjør løsningen lett å lære - og lett å bruke Konseptet Min Side sikrer at brukeren får direkte til sine aktuelle oppgaver

19 ISY JobTech - ledelsesinformasjon Lederen tilbys styringsinformasjon i form av måltall (KPI-er) for oppfølging av forbedringsprosesser, benchmarking, eller varsel om hendelser og uønsket tilstandsutvikling for kritiske funksjoner Tilgang til relevant ledelsesinformasjon synliggjør status og sikrer gode og veldokumenterte prioriteringer

20 ISY JobTech - en åpen løsning ISY JobTech er en åpen løsning som spiller sammen med en rekke andre systemer som: økonomisystemer, timefangstsystemer, driftsovervåkingssystemer (SCADA) og geografiske informasjonssystemer (GIS)

21 En innarbeidet løsning ISY JobTech har stor utbredelse i vannkraftbransjen Systemet har vært i aktiv bruk hos ledende aktører i en årrekke

22 Bransjepåvirkning Kundene har i betydelig grad påvirket utviklingen av ISY JobTech Vår fleksibilitet og nærhet til kraftbransjen, i form av kunder og egen fagkompetanse, har gjort veien fra behovsidentifisering til implementering kort Vi er aktivt med i forskningsprosjekter for energibransjen: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon SysLife - System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

23 Produktfilosofi ISY JobTech er en bransje- og fagtilpasset løsning for forvaltning, drift og vedlikehold Dette i motsetning til en generisk ERP-løsning som også skal dekke et FDV-behov En bransje- og fagtilpasset løsning er sterk med hensyn til å kunne trekke tilgjengelig fagkompetanse inn i en operativ løsning Pr

24 RESERVEDELSSTYRING I ISY JOBTECH

25 Reservedelsstyring - Status JobTech har hatt funksjonalitet for reservedelsstyring siden midten av 1990-tallet Utnyttelsen har variert mye fra kunde til kunde Personavhengig Varierer hva som dokumenteres via lagersystemet Beredskapslager Reservedelslager (kostbare og kritiske reservedeler) Plukklager / forbruksmateriell

26 Reservedelsstyringsfunksjonalitet Oversikt Lagerlokasjoner Artikler og verktøy Leverandører og avtaler Innkjøp Direktemottak Innkjøpsordre Anmodninger og behovsmeldinger Tæring på lager Direkteuttak Forbruk via arbeidsordre

27 LAGERMODULEN I ISY JOBTECH

28 Lagermodulen i ISY JobTech Lagermodulen i ISY JobTech hjelper deg å holde orden i lagerstyringen Består bl.a. av et lagerregister og et artikkelregister Den samme informasjonen er tilgjengelig fra begge registre; Antall artikler Pris Hvor du finner artikkelen på lager Siste uttak og mottak osv. Den samme artikkelen kan finnes på flere lagerlokasjoner Artikkelliste kan importeres / synkroniseres fra eksternt system

29 Lagermodulen

30 Artikkelregister Oversikt over deler som finnes på lager og som benyttes i forbindelse med vedlikeholdsoppgavene Egenskapsvindu for artikkel lar deg definere viktige egenskaper, tekniske data, samt relevante bilder og dokumenter.

31 Artikkelregister - Knytning mot lager Artikler kan knyttes til lager med detaljert informasjon om plassering og lagerbeholdning, inkludert informasjon om maksimum- og minimumsbeholdning Gjør det mulig å ta ut bestillingsforslag / generere anmodninger om innkjøp

32 Artikkelregister - Mottak Mottak av artikler kan enten gjøres via innkjøpsmodul eller via manuell registrering av mottak Manuell registrering kan gjøres både fra skjermbilde for lager og fra den aktuelle artikkelens egenskapsark.

33 Artikkelregister - Uttak Uttak av artikler kan enten gjøres enten via arbeidsordresystemet eller via manuell registrering av Uttak med rekvisisjon. Manuell registrering av uttak kan gjøres både fra skjermbilde for lager og fra den aktuelle artikkelens egenskapsark

34 Artikkelforbruk på arbeidsordre Uttak fra lager kan gjøres ved å registrere forbruk av artikler på en arbeidsordre

35 Artikkelregister - Uttak via arbeidsordre Dersom uttak gjøres via arbeidsordresystemet så vil lagerbeholdning oppdateres automatisk i det arbeidsordren kvitteres utført og lukkes. Arkfanen Uttak av artikler i egenskapsarket til en artikkel viser Uttak registrert via arbeidsordre Planlagt bruk knyttet til arbeidsordre som ikke er utført (både beregnede periodiske og planlagte)

36 Artikkelregister - Relasjon mot utstyr Artikler knyttes mot utstyr for å gi en rask oversikt over hvilke(t) utstyr en bestemt artikkel skal kunne benyttes mot Definerer reservedelsliste for utstyr i anleggsregisteret Knytning mellom utstyr og artikkel etableres enten fra artikkelens egenskapsark eller fra utstyrets egenskapsark Artikler kan også knyttes mot periodiske arbeidsordre Grunnlag for å estimere fremtidig behov

37 Artikkelregister - Relasjon mot utstyr

38 Komponentregisteret Det er i JobTech mulig å skille mellom Artikkel - som angis med type og antall Registreres og behandles i modulen Lager Kan konsumeres via arbeidsordre Komponent - som anses som et unikt objekt med egen historikk Registreres og behandles i modulen Komponenter Individer med plasseringshistorikk Kan flyttes mellom lager og ulike funksjonssteder i anlegget

39 Verktøyregisteret Verktøyregisteret lar deg registrere spesialverktøy som benyttes i forbindelse med vedlikeholdsoppgavene Egenskapsvindu for verktøy gjør det mulig å registrere en lang rekke tekniske data om verktøyet, inkludert bilder og dokumenter

40 Verktøyregisteret Verktøy kan knyttes til lager med detaljert informasjon om plassering Verktøy kan også knyttes mot arbeidsordre Synlig i listen «Reservasjoner for verktøy» i verktøyets egenskapsvindu Mulig å registrere utlån (og innlevering) av verktøy fra lager. Full oversikt over hvem som for tiden besitter verktøyet (inkludert planlagt dato for tilbakelevering), samt hvem det var utlånt til sist

41 Bruk av verktøy

42 Leverandørregisteret Oversikt over aktuelle leverandører Registrerte leverandører vil i neste omgang befolke nedtrekkslister andre steder i systemet Eksempelvis for utstyr/komponenter, avtaler, artikler, innkjøpsordre osv. For en leverandør kan man registrere detaljer som Referanseperson, adresser og kontaktinformasjon Dokumenter og bilder Det er også mulig å knytte avvik mot en leverandør via avviksmodulen i ISY JobTech Leverandørregisteret kan importeres / synkroniseres fra eksternt system

43 Leverandørregisteret

44 Avtaleregisteret Lar deg dokumentere etablerte innkjøpsavtaler på en organisert måte Avtalene kan grupperes i mapper etter eget ønske For avtalene er det mulig å registrere viktige egenskaper som Leverandør Ansvarlig person Avtaletype (med tilhørende detaljer) Dokumenter og bilder Man kan også definere varsler ved utløp av avtaletid

45 Avtale

46 INNKJØPSMODULEN

47 Innkjøpsmodulen Innkjøpsordre for kjøp av artikler/reservedeler og tjenester Statusoppfølging forteller hvor i innkjøpsprosessen man er En innkjøpsordre kan ha én eller flere ordrelinjer For innkjøp av artikler må både «mottaker-lager», artikkel (fra artikkelregister) og antall spesifiseres Innkjøpsmodulen kan settes opp med støtte for bruk av anmodninger og behovsmeldinger i innkjøpsprosessen

48 Innkjøpsmodulen

49 Anmodninger og innkjøpsordre Anmodninger, behovsmeldinger og innkjøpsordrer opprettes og behandles i modulen Anmodninger og bestillinger Anmodninger om innkjøp kan også opprettes direkte fra en arbeidsordre En godkjent anmodning kan gi opphav til en innkjøpsordre En innkjøpsordre kan bygges opp av ordrelinjer fra en eller flere anmodninger

50 Innkjøpsordre En innkjøpsordre kan knyttes mot flere potensielle leverandører JobTech genererer tilbudsforespørsler Mottatte tilbudsbrev kan dokumenteres i tilknytning til innkjøpsordren direkte i ISY JobTech Når leverandør er valgt settes innkjøpsordren til bestilt og innkjøpsordre skrives ut

51 Mottak av ordre Når ordren er helt eller delvis levert kan bruker registrere mottak til lager via ordrelinjene Det er mulig å registrere mottak av ordre både på ordrelinjenivå og på hele ordre Mulig å angi mottatt antall artikler forskjellig fra bestilt antall Mulig å oppi antall artikler som sendes i retur Lagerbeholdning oppdateres automatisk når en ordre / ordrelinje registreres som mottatt.

52 Innkjøpsprosessen

53 En faggruppe er en håndfull meningsbærende kunder - som hjelper oss med å treffe bedre på første forsøk FAGGRUPPE RESERVEDELSSTYRING

54 Økt fokus på reservedelsstyring De fleste brukere er komfortable med modulene for vedlikeholdsstyring Overskudd til å øke utnyttelsen av andre moduler Økte krav fra ledelse Rapportere beholdning (antall og verdi) Rapportere faktisk og estimert forbruk fra lager Vi har derfor opprettet en faggruppe som skal hjelpe oss med veien videre

55 Reservedelsstyring i ISY JobTech "Faggruppen vil blant annet ha som målsetting å ta ut de fordeler som ligger i at et reservedelssystem som er en del av en operativ FDV-løsning kontinuerlig kan presentere fremtidig uttaksbelastning med bakgrunn i planlagt vedlikehold" Deltakere Nord-Trøndelag Energi BKK Produksjon Sira-Kvina kraftselskap VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) Asker, Bærum og Oslo IVAR (Interkommunalt Vann, Avløp og Renovasjon) Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time

56 Faggruppe - "Hvor trykker skoen?" Viktig å skille mellom Organisatoriske utfordringer Systemtekniske utfordringer

57 Faggruppe - Erfaringer Fungerer godt som oppslagsverk "Hva har vi hvor?" Behov for forenklet funksjonalitet rundt grunnleggende operasjoner Sikre datakvalitet Spesielt knyttet til beholdning og anskaffelsesverdier Gjøre systemet mindre personavhengig Ønske om aktiv bruk av strekkoder som integrert del i lagerstyringen Rapportere uttak mot arbeidsordre Registrere mottak til lager

58 Veien videre Moduler for reservedelsstyring vil videreutvikles og forbedres i kommende versjoner av ISY JobTech Basert på faggruppens arbeid og innmeldte kundebehov og -ønsker Faggruppen hjelper oss å prioritere riktig Tilrettelegge for bruk av transaksjonsdata i analysesammenheng Pilotprosjekt med bruk av strekkodeleser

59 EKSPORT AV TRANSAKSJONSDATA

60 Eksport til Excel Alle lister og listerapporter i ISY JobTech kan eksporteres til Excel Listene kan grupperes, sorteres og filtreres etter ønske før eksport Det er også mulig å sette på summering og andre matematiske operasjoner på listene Brukere kan lagre egendefinert oppsett for listene Fjerne eller endre rekkefølge og bredde på kolonner

61 Eksport av analysegrunnlag Rapportveiviser i ISY JobTech gir tilgang til nødvendig datauttrekk for ABC-analyser Artikler på lager Gir dagens beholdning Forbruk av artikler Gir transaksjonshistorikk for ønsket periode

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 Agenda Kort info om Norconsult Informasjonssystemer AS ISY Park 7 - Ny versjon Info

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/11 Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Side 4 Innovativ renovasjon i Avfall Sør Side 6 Oppdatert skannportal gir stor nytteverdi

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Innhold: Vi ønsker at du benytter vår programvare for å planlegge bruken av ressurser i din bedrift!

Innhold: Vi ønsker at du benytter vår programvare for å planlegge bruken av ressurser i din bedrift! Vårt hovedmål som leverandør av programvare er å utvikle og levere administrative styrings og informasjonssystemer med tilhørende konsulenttjenester, for å bedre lønnsomheten og øke konkurransekraften

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer