Hvilken kompetanse trenger offentlige innkjøpere for å få mer innovasjon ut av innkjøpsmidlene? v/john Nyheim, adm. dir.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilken kompetanse trenger offentlige innkjøpere for å få mer innovasjon ut av innkjøpsmidlene? v/john Nyheim, adm. dir."

Transkript

1 Hvilken kompetanse trenger offentlige innkjøpere for å få mer innovasjon ut av innkjøpsmidlene? v/john Nyheim, adm. dir. Norconsult AS

2 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering Gjennom mer enn 80 års erfaring har vi bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt Omsetning 2013: 3,6 milliarder 81% i Norge, 19% internasjonalt

3 49 kontorer i Norge 32 kontorer i utlandet Antall ansatte: 2750 Hovedkontor i Sandvika: 950 Øvrige kontorer i Norge: 1050 Internasjonalt: kontor i Sverige 3 kontor i Danmark Molde Ålesund Ulsteinvik Førde Kristiansund Namsos Trondheim Mo i Rana Mosjøen Steinkjer Verdal Levanger Stjørdal Östersund Bodø Harstad Sollefteå Tromsø Fauske Narvik Piteå Hammerfest Luleå Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Alta Lakselv Kjøllefjord Vadsø Kirkenes Santiago Lima Årdal Lillehammer Bergen Sogndal Eidfjord Hamar Gjøvik Haugesund Hønefoss Sandvika Odda Lillestrøm Kongsberg Ski Askim Skien Stavanger Ludvika Porsgrunn Fredrikstad Horten Tønsberg Karlstad Västerås Larvik Kristinehamn Örebro Mandal Kristiansand Göteborg Sundsvall Älvkarleby Uppsala Stockholm Johannesburg Maputo Århus Kalundborg København Växjö Helsingborg Lund Malmö Bangkok Manila Vientiane Kuching Pr

4 Offentlige anskaffelser - status Offentlig sektor: 400 mrd i årlig anskaffelser - 15% av BNP Norconsult: Omsetning mot off. sektor i 2013: ca 1,8 milliarder Store off. kunder: Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Oslo kommune, OUS/ helsesektoren, kommuner, fylkeskommuner, div. statlige etater Off. anskaffelser skal så langt mulig baseres på konkurranse uansett størrelse - et sunt prinsipp! omfattende regelverk for offentlige anskaffelser (LOA/FOA, Forsyningsforskriften) målsetting: økt verdiskaping i samfunnet ved mest mulig effektiv ressursbruk

5 Offentlige anskaffelser - status Påstand 1 Offentlige innkjøp er i for liten grad forankret i målsettingen om at det skal være fokus på nye og bedre løsninger i off. tjenesteproduksjon Påstand 2 Insentiver for effektivisering gjennom innovasjon er liten i off. sektor, - men betydningen av innovasjon er like stor som i privat sektor!

6 Viktige innovasjonshindre Regelverket for offentlige anskaffelser er for komplisert Utbredt frykt for å gjøre feil off. anskaffelser er et eget fagområde og må håndteres av kompetente personer mange har en profesjonell tilnærming - dog mange som "fusker i faget" vi opplever fokus på begrensninger/redsel for å gjøre feil - kontra det å bruke handlingsrommet som regelverket åpner for mindre kommuner sliter med å skaffe seg/holde på kvalifisert arbeidskraft - "shortcuts!

7 Viktige innovasjonshindre Uhensiktsmessige kontraktsmodeller blir valgt bruk konkurransepreget dialog/konk. m/ forhandling om mulig mer optimal løsning med komplekse kjøp, muligheter for justering av spesifikasjon større muligheter for å få fram innovasjon/alternative løsninger (win-win) bedre kommersielle betingelser?? (har leverandør priset høyere for å ha noe å gå på??) mer tidkrevende, likebehandling må ivaretas (ikke fravike tildelingskriteriene), skriftlig dokumentasjon!! incitamentsbaserte kontrakter/samspillskontrakter fremmer innovasjonsevnen og opplevelsen av "å være i samme båt"

8 Viktige innovasjonshindre For liten vektlegging på forarbeid & markedsvurderinger forut for anskaffelsen: behovsdefinering/verifikasjon unngå å spesifisere behov i form av spesifikke produkter/tjenester som utelukker/hindrer konkurranse /innovasjon (ytelsesspesifikasjon må benyttes - møte tjenestebehovet i off. sektor) sterke brukergrupper internt har ofte bestemte oppfatninger om produkt/leverandør og kan tendere til å ønske "shortcuts"..

9 Viktige innovasjonshindre For liten vektlegging på forarbeid & markedsvurderinger forut for anskaffelsen: bruk markedet aktivt, markedsetterretning & dialog (husk likebehandling!) innled dialog med leverandørmarkedet om varen/tjenesten som skal anskaffes bidrar til å finne og spesifisere bedre løsninger dialog-/leverandørkonferanser, bransjenettverk (på høyt ledernivå!) utfordre leverandører på innovasjon/nytekning treffer man markedet? er timingen riktig? er det kapasitet i leverandørmarkedet? husk at leverandørmarkedet på sikt blir et speilbilde av bestiller. det offentlige har betydelig innkjøpsmakt - kan i stor grad påvirke leverandørmarkedet forutsigbarhet (forespørsler, framdriftsplaner, volumer etc)

10 Viktige innovasjonshindre For dårlig kommersiell forståelse blant innkjøperne kortsiktig økonomisk perspektiv og fokus på lav pris er ikke ensbetydende med optimale løsninger dyrere produkter kan gi besparelser i hele verdikjeden "det økonomisk mest fordelaktige" åpner for sammensatt vurdering av relevante kriterier, dvs med tilknytning til kontraktsgjenstanden eks: kvalitet, pris, estetikk, funksjon, miljø, driftsomkostninger, service, leveringstid NB! ved vekting skal dette angis i konkurransegrunnlaget!

11 Viktige innovasjonshindre For dårlig kommersiell forståelse blant innkjøperne laveste pris passer for anskaffelser hvor det ikke er aktuelt å vurdere kvalitets- eller mengdeforskjeller det er ikke lov å legge vekt på andre forhold enn pris ved tildelingen vi opplever at det i utvelgelseskriteriene jevnt over fokuseres altfor lite på levetidskostnader for å skape et kostnadseffektivt resultat på sikt Initiell investering er ofte liten i forhold til etterfølgende drifts- og vedlikeholdskostnader tildeling skal følge kriterier & prioritering/vekting som er angitt dokumenterbarhet/ettersporbarhet frustrerte tilbydere, KOFA, retten, riksrevisjonen, kommunerevisjonen

12 Tiltak Bedre bestillerkompetanse ift innovasjon skape en kultur for innovasjon i stat og kommune (politisk perspektiv) stille kvalifikasjonskrav til egne innkjøpere (færre men bedre) gi opplæring sørge for å vedlikeholde kunnskapen vi opplever ofte at manglende kompetanse/kapasitet fører til at eksisterende avtaler forlenges og man gå glipp av markedsutvikling, bedre kommersielle vilkår & innovasjon Forenkling av regelverket relatert til offentlige anskaffelser Bruk ytelsesbaserte spesifikasjoner og gi åpning for innovative/alternative løsninger

13 Tiltak Kjøp av en vare/tjeneste utløser en rekke effekter som ikke definerer ytelsen, men som kan ha stor positiv virkning på andre områder: etisk handel er det lagt føringer for øke innovasjonsgraden i off. anskaffelser - fortsatt mye ord og lite handling sterkere føringer, mer forpliktende regelverk og incitamenter kan gi selvforsterkende dynamikk

14 Kompetansekrav til offentlige innkjøp 1. Forstå behovet for / muligheter for innovasjon i innkjøpet /oppdraget som skal tildeles vurdere i hvilken grad det er hensiktsmessig å utfordre standardiserte løsninger vurdere realistisk ambisjonsnivå for innovasjon som skal etterspørres 2. Forstå kravene som skal stilles til tilbydere for å få fram innovasjon kreve en innovasjonsmetodikk som er hensiktsmessig ift ambisjonsnivå kreve riktig innovasjonskompetanse og erfaring hos tilbyderen 3. Evaluere konkurrerende tilbud basert på innovasjonsfaglige kriterier kunne metoder for å evaluere ulike tilnærminger til innovasjonsarbeid forstå i hvilken grad innovasjon er innbakt i tilbyderes prosesser

15 Oppsummering Ved å stille krav til innovasjon får man nye og bedre løsninger i off. tjenesteproduksjon økes innovasjonsgraden hos leverandørene som får et sterkere incentiv til å utvikle nye produkter og tjenester skapes mer verdiskaping i samfunnet ved mest mulig effektiv ressursbruk skapes trygge arbeidsplasser og større konkurransekraft for norsk næringsliv

16 Oppsummering Ledere i off. virksomheter må måles/belønnes på innovasjon risikoaverse ledere som er redd for å gjøre feil vil motarbeide innovasjon politiske myndigheter må få på plass incentiver/risikoavlastende virkemidler som fremmer nytenkning og innovasjon et støtteapparat for gode innovasjonsprosesser i off. sektor må på plass snu suksesskriteriene fra å gjøre anskaffelser riktig til å gjøre riktige anskaffelser som gir økt verdi Vi må gå fra snakk til handling - nå!

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Materialstyring i ISY JobTech. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013

Materialstyring i ISY JobTech. Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013 Materialstyring i ISY JobTech Ottar Brekke, Norconsult Informasjonssystemer Miniseminar, MainTech-konferansen 2013 Agenda Bakgrunn Norconsult og norsk vannkraft ISY JobTech - en rask oversikt Reservedelsstyring

Detaljer

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 Agenda Kort info om Norconsult Informasjonssystemer AS ISY Park 7 - Ny versjon Info

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016 ANSKAFFELSES- STRATEGI For perioden 2013-2016 Dokumentansvarlig: Ragnar Bjørgaas Utarbeidet av: Ingar F. Asper med flere Dato opprettet: 31. mai 2013 Dato sist endret: 13. desember 2013 Versjon: 11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.11.2013 sak 56/2013 Innhold Forord... 4 1. Virkeområde og formål... 5 1.1 Virkeområde... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målsetting... 5 2. Innkjøpspolitikk...

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer