Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse"

Transkript

1 Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse 2017

2 Bakgrunnsinformasjon

3 Arkitektbedriftene i Norge Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge Har i underkant av 600 medlemsbedrifter med ca ansatte Bidrar til at Norge har en kvalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene 3

4 Om undersøkelsen (I) Hva: Undersøkelsen er gjennomført av Arkitektbedriftene i Norge Formålet er å kartlegge arkitektbransjens kompetanse og bruk av BIM Når: Data er samlet inn i perioden fra 23. mars til 29. april 2017 Hvem: Målgruppen for undersøkelsen er ledelsen og ansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene i Norge Antall: Det ble registrert 303 komplette svar på undersøkelse Mellom medlemsbedrifter har deltatt 4

5 Om undersøkelsen (II) Metode: En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene. Undersøkelsen: Utviklet av Arkitektbedriftene i Norge, med god bistand fra BIM-utvalget: Morten Ræder, Nordic Office of Architecture Kai Henning Simensen, 4B Arkitekter Turi Heieraas, Norconsult Bodø Kitty Colbjørnsen Aarseth, TAG Arkitekter Steen Sunesen, Link Arkitekter Analyse: Datanalysen er gjennomført av Kantar TNS. Spørsmål der respondentene er blitt bedt om å svare på en skala fra 1 til 7 er analysert med utgangspunkt i andelen respondenter som svarer på den øverste enden av skalaen. Dette er en analysemetode som gjør det mulig å sammenligne verdier på tvers av spørsmål, samt bryte ned på bakgrunnsvariabler som størrelse og rolle i bedriften. 5

6 Oppsummert (I) Generelle funn BIM brukes i dag aktivt til å løse en rekke ulike oppgaver. Visualisering, tverrfaglig koordinering og utveksling av datagrunnlag er de viktigste oppgavene som løses ved hjelp av BIM. Arkitektene opplever imidlertid at BIM brukes i mindre grad i produksjon/på byggeplass og i kostandskalkyler. BIM blir sett på som et svært effektivt styringsverktøy for å redusere feil. BIM gir et konkurransefortrinn, men honoreres i for liten grad. Det er et tydelig behov for utdanningstilbud, og et ønske om standardisering innen BIM. Økonomiske og konkurransemessige gevinster ved bruk av BIM En relativt stor andel respondenter mener at BIM gir et konkurransefortrinn. Få bedrifter opplever at det hindrer dem fra å delta i anbud og konkurranser. Lønnsomhet er imidlertid et område som det bør arbeides med. Størrelsen på bedriften betyr mye når det gjelder vurderingen av konkurransefortinnene med BIM. Store bedrifter kommer best ut. Arkitektonisk kvalitet og bærekraftig arkitektur Respondentene er relativt nøkterne når det gjelder BIMs evne til å sikre økt arkitektonisk kvalitet og bærekraftig arkitektur. Kun de aller største bedriftene mener at BIMkompetansen deres sikrer dem økt innflytelse i prosesser og prosjekter. 6

7 Oppsummert (II) Kompetanse og utdannelse Det er et stort behov i arkitektbedriftene for relevant etterutdanning i BIM, selv om de fleste mener at bedriften deres har den nødvendige kompetansen. Det er ønskelig med relativt intensive kurs. 47% av respondentene er interessert i kursing som tar 2 dager eller mer. De fleste foretrekker en kombinasjon av fysiske og nettbasert kurs. Ressursbruk og effektivisering BIM anses som et svært effektivt verktøy for å redusere feil. Det gir bedre styring og forenkler arbeidet. Det er et relativt stort skille mellom de små og de store bedriftene når det gjelder tilliten til at BIM reduserer feil og mangler. De største er mest positive. Når det gjelder BIM som styringsverktøy, så er også de største bedriftene klart mer positive enn de minste. BIM-krav, harmonisering og standarder Det er stor oppslutning om at BIM-krav bør være basert på nasjonale og internasjonale standarder og at kravene bør harmoniseres. BIM-krav fra oppdragsgivere kan bli mer presise og relevante. De store bedriftene opplever i større grad at byggherrer og oppdragsgivere stiller relevante BIM-krav, mens de mindre bedriftene er mer kritiske. 7

8 Om respondentene Bedriftsstørrelse Rolle i bedriften ansatte ansatte ansatte ansatte 1-10 ansatte Landskapsarkitekt Annet Teknisk tegner Prosjektansvarlig Interiørarkitekt Lederrolle arkitektbedrift Arkitekt BIM- ansvarlig individuelle svar ble hentet inn fra respondenter som representerer ulike faggrupper/roller samt ulike bedriftsstørrelser. 8

9 Bruk av BIM 96% bruker BIM i prosjekter. 90% arbeider i bedrifter som har gjennomført et prosjekt hvor BIM inngikk som del av prosjekteringsledelsen og prosjekteringen. 71% arbeider i bedrifter der ansatte har hatt tverrfaglig BIM-ansvar i prosjekter. Archicad og Revit er de klart mest utbredte prosjekteringsverktøyene. Kun 3% av respondentene benytter utelukkende andre systemer. 9

10 Arkitektbransjens bruk og holdninger til BIM

11 BIM blir sett på som et svært effektivt styringsverktøy for å redusere feil. BIM gir et konkurransefortrinn, men honoreres i for liten grad. Det er et tydelig behov for utdanningstilbud, og et ønske om standardisering innen BIM. I hvilken grad......reduserer BIM risikoen for feil?...bør BIM baseres på nasjonale og internasjonale standarder?...bør oppdragsgivere harmonisere BIM-krav?...er du interessert i et BIM-kurs tilpasset arkitekter?...gir BIM bedre styring?...har bedriften din nødvendig BIM-kompetanse?...forenkler BIM arbeidet?...gir BIM et konkurransefortrinn?...endrer BIM ressursbruk i tidligfase?...gir BIM økt arkitektonisk kvalitet?...gir BIM mer bærekraftig arkitektur?...generer BIM merarbeid?...gir BIM arkitektrollen økt innflytelse?...finnes det relevant etterutdanning i BIM?...gir BIM økt lønnsomhet?...stiller oppdragsgivere presise BIM-krav?...kan nyutdannede arkitekter levere BIM?...stiller oppdragsgivere relevante BIM-krav?...hindrer BIM bedriften fra å delta i anbud?...honoreres BIM? 20% 18% 17% 17% 16% 11% 10% 10% 9% 6% 4% 64% 56% 55% 53% 51% 49% 42% 35% 33% N=303 11

12 BIM brukes i dag aktivt til å løse en rekke ulike oppgaver. Visualisering og tverrfaglig koordinering er de viktigste oppgavene som løses ved hjelp av BIM. Arkitektene opplever imidlertid at BIM brukes i mindre grad i produksjon/på byggeplass og i kostandskalkyler. Bruker du eller dine kolleger arkitektmodellen i noen av disse BIMstøttede prosessene? Visualisering Tverrfaglig koordinering Som utveksling av datagrunnlag Kollisjonskontroll 89% 89% 85% 81% Til mengdeuttak Kvalitetssikring 68% 67% I produksjon/ på byggeplass 49% Romprogrammering med BIM Kostnadskalkyle Som FDVU-dokumentasjon 26% 29% 33% Andel som svarer bekreftende N=299 12

13 Økonomiske og konkurransemessige gevinster ved bruk av BIM

14 En relativt stor andel av respondentene synes at BIM gir et konkurransefortrinn. Få bedrifter opplever at det hindrer dem fra å delta i anbud og konkurranser. Lønnsomhet er imidlertid et område som må arbeides med. I hvilken grad opplever du at BIM......gir et konkurransefortrinn? 35%...gir økt lønnsomhet? 11%...hindrer bedriften fra å delta i anbud? 6%...honoreres? 4% N=303 14

15 Størrelsen på bedriften betyr mye når det gjelder vurderingen av konkuransefortrinnene med BIM. De største bedriftene er mest positive. I hvilken grad opplever du at BIM gir et konkurransefortrinn? Antall Total 35% ansatte 54% ansatte 30% ansatte 43% ansatte 37% ansatte 27%

16 Prosjektansvarlige er blant de som er mest skeptiske til hvorvidt BIM gir bedriften økt lønnsomhet. I hvilken grad opplever du at BIM gir bedriften økt lønnsomhet? Antall Total 11% 303 BIM-ansvarlig 19% 72 Teknisk tegner Arkitekt Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder Interiørarkitekt Prosjektansvarlig 13% 11% 10% 10% 6% Landskapsarkitekt* Annet* 0% 0% 4 5 *Lave baser 16

17 De fleste opplever ikke at BIM-krav hindrer bedriften i anbuds- og konkurransesituasjoner. Flertallet av de som opplever BIM som en hindring, finnes blant de minste bedriftene. I hvilken grad opplever du at at BIM-krav hindrer bedriftens mulighet til å delta i anbud og konkurranser? Antall Total 6% ansatte 8% ansatte ansatte ansatte 1-10 ansatte 4% 3% 3% 11%

18 Blant de minste bedriftene mener svært få at ressursbruken på BIM honoreres godt nok. Noen av de større bedriftene er imidlertid mer tilfreds med honorarene sine. I hvilken grad opplever du at ressursbruken knyttet til BIM-kravene i prosjekter honoreres? Antall Total 4% ansatte 8% ansatte 13% ansatte ansatte 1-10 ansatte 3% 2% 3%

19 Arkitektonisk kvalitet og bærekraftig arkitektur

20 Få arkitekter anser BIM som et redskap som øker den arkitektoniske kvaliteten. Respondentene er relativt nøkterne når det gjelder BIMs evne til å sikre mer bærekraftig arkitektur. Kun de aller største bedriftene mener at BIM-kompetansen deres sikrer dem innflytelse i prosesser og prosjekter. I hvilken grad opplever du at BIM gir......økt arkitektonisk kvalitet? 20%...mer bærekraftig arkitektur? 18%...arkitektrollen økt innflytelse? 17% N=303 20

21 Arkitekter og BIM-ansvarlige opplever klart tydeligere at BIM øker prosjektenes arkitektoniske kvalitet, enn det ledelsen gjør. I hvilken grad opplever du at BIM gir økt arkitektonisk kvalitet i prosjektene? Antall Total 20% 303 BIM-ansvarlig 35% 72 Arkitekt Prosjektansvarlig Annet* Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder Teknisk tegner Interiørarkitekt 22% 20% 20% 17% 13% 10% Landskapsarkitekt* 0% 4 *Lave baser 21

22 Arkitekter og landskapsarkitekter opplever klart tydligere at BIM skaper mer bærekraftig arkitektur, enn det ledere og prosjektansvarlige gjør. I hvilken grad opplever du at BIM gir mulighet for mer bærekraftig arkitektur? Antall Total 18% 303 BIM-ansvarlig 31% 72 Landskapsarkitekt* Arkitekt Annet* Prosjektansvarlig Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder Teknisk tegner 25% 21% 20% 15% 13% 13% Interiørarkitekt 0% 10 *Lave baser 22

23 Kun de aller største bedriftene mener at BIM-kompetansen deres sikrer dem økt innflytelse i prosesser og prosjekter. I hvilken grad opplever du at BIM gir arkitektrollen økt innflytelse i prosesser og prosjekter? Antall Total 17% ansatte 38% ansatte 17% ansatte 26% ansatte 1-10 ansatte 12% 13%

24 Kompetanse og utdannelse

25 Ledelsen og ansatte i de største bedriftene har stor tillit til at den interne BIM-kompetansen i bedriften er tilstrekkelig. I hvilken grad opplever du at bedriften du leder og/eller er ansatt i har nødvendig BIM-kompetanse? Antall Total 49% ansatte 54% ansatte ansatte ansatte 54% 57% 55% ansatte 39%

26 Tekniske tegnere, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og arkitekter er de faggruppene som i størst grad opplever at det tilbys relevant etterutdanning i BIM. I hvilken grad opplever du at det finnes relevant etterutdanning i BIM? Antall Total 16% 303 Teknisk tegner 33% 24 Landskapsarkitekt* Interiørarkitekt Annet* Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder Prosjektansvarlig Arkitekt BIM-ansvarlig 25% 20% 20% 17% 15% 15% 14% *Lave baser 26

27 Det er imidlertid et stort behov i arkitektbedriftene for relevant etterutdanning, selv om de fleste mener at bedriften deres har den nødvendige kompetansen. I hvilken grad......er du interessert i et BIM-kurs tilpasset arkitekter? 53%...har bedriften din nødvending BIMkompetanse? 49%...finnes det relevant etterutdanning i BIM? 16%...kan nyutdannede arkitekter levere BIM? 10% N=303 27

28 Tekniske tegnere, BIM-ansvarlige, arkitekter, landskapsarkitekter og prosjektansvarlige er de faggruppene som er mest interessert i et bransjetilpasset BIM-kurs. I hvilken grad ville du vært interessert i et BIM-kurs tilpasset for arkitekter? Antall Total 53% 303 Teknisk tegner Annet* BIM-ansvarlig Arkitekt 63% 60% 58% 57% Prosjektansvarlig Landskapsarkitekt* 50% 50% Interiørarkitekt Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder 40% 39% *Lave baser 28

29 Det er ønskelig med relativt intensive kurs. 47% av respondentene er interessert i kursing som varer 2 dager eller mer. Hva ville vært en akseptable varighet for BIM-kurs for arkitekter? Antall 3 dager (21-24 timer) 14% 42 2 dager (14-16 timer) 33% timer 7% 21 1 dag (7-8 timer) 44% 133 Andel som svarer *Lave baser 29

30 De fleste foretrekker en kombinasjon av fysiske og nettbasert kurs. Foretrekker du at kurs er "fysiske", med oppmøte og foredragsholdere, eller at de er nettbaserte? 2 % (5) 20 % (60) 42 % (129) 36 % (110) Nettbaserte Fysiske En kombinasjon: Fysisk + nettbasert Annet Andel som svarer *Lave baser 30

31 Interiørarkitektene er den faggruppen som i sterkest grad anser at nyutdannede behersker BIM i prosjekter. I hvilken grad opplever du at nyutdannede arkitekter/ interiørarkitekter/ landskapsarkitekter er i stand til å levere BIM i prosjekter? Antall Total 10% 303 Interiørarkitekt 20% 10 Prosjektansvarlig Arkitekt Teknisk tegner BIM-ansvarlig Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder 12% 12% 8% 8% 7% Landskapsarkitekt* Annet* 0% 0% 4 5 *Lave baser 31

32 Ressursbruk og effektivisering

33 BIM sees på som et svært effektivt verktøy for å redusere feil. Det gir bedre styring og forenkler arbeidet. I hvilken grad opplever du at BIM......reduserer risikoen for feil? 64%...gir bedre styring? 51%...forenkler arbeidet? 42%...endrer ressursbruken i tidligfase? 33%...genererer merarbeid? 17% N=303 33

34 Det er et relativt stort skille mellom de små og de store bedriftene når det gjelder tilliten til at BIM reduserer feil og mangler. De største bedriftene er mest positive. I hvilken grad opplever du at BIM reduserer risikoen for feil og mangler? Antall Total 64% ansatte 81% ansatte 83% ansatte 74% ansatte 66% ansatte 49%

35 Når det gjelder BIM som styringsverktøy, så er også de største bedriftene klart mer positive enn de minste. I hvilken grad opplever du at BIM i prosjekt gir bedre styring? Antall Total 51% ansatte 73% ansatte 61% ansatte 71% ansatte 1-10 ansatte 42% 45%

36 Tekniske tegnere, BIM-ansvarlige og arkitekter er de faggruppene som sterkest opplever at BIM forenkler arbeidet til arkitektbedriftene, mens lederne er noe mer skeptiske. I hvilken grad opplever du at BIM forenkler arbeidet til arkitektbedriften? Antall Total 42% 303 Teknisk tegner BIM-ansvarlig 54% 58% Arkitekt Prosjektansvarlig Interiørarkitekt 42% 40% 44% Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder 31% 126 Landskapsarkitekt* Annet* 25% 20% 4 5 *Lave baser 36

37 BIM-krav, harmonisering og standarder

38 Det er stor oppslutning om at BIM bør være basert på nasjonale og internasjonale standarder og at kravene bør harmoniseres. BIM-krav fra oppdragsgivere kan med fordel bli mer presise og relevante. I hvilken grad......bør BIM-krav være basert på nasjonale og internasjonale standarder? 56%...bør byggherrer og oppdragsgivere harmonisere sine BIM-krav? 55%...stiller oppdragsgivere presise BIMkrav? 10%...stiller oppdragsgivere relevante BIM-krav? 9% N=303 38

39 BIM-ansvarlige, arkitekter, prosjektansvarlige og ledere er de faggruppene som i størst grad ser behovet for at byggherrer og oppdragsgivere bør harmonisere sine BIM-krav. I hvilken grad mener du at norske byggherrer og oppdragsgivere bør harmonisere sine BIM-krav? Antall Total 55% 303 Annet* 80% 5 BIM-ansvarlig 63% 72 Arkitekt Prosjektansvarlig Faglig leder/ Daglig leder/ Mellomleder Landskapsarkitekt* 56% 54% 53% 50% Interiørarkitekt Teknisk tegner 40% 38% *Lave baser 39

40 De store bedriftene opplever i større grad at byggherrer og oppdragsgivere stiller relevante BIM-krav, mens de mindre bedriftene er mer kritiske. I hvilken grad opplever du at byggherrer og oppdragsgivere stiller relevante BIM-krav? Antall Total 9% ansatte 23% ansatte 4% ansatte 14% ansatte 1-10 ansatte 6% 8%

41 Arkitektbedriftene i Norge Berit Solli TNS Kantar Martin Svedman

"medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og

medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og buildingsmart PROSESS!!!!! "medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og samarbeid med åpenbim" EN OVERSIKT - FIRE PROSESSER Visualisering Kollisjonskontroll Kostnadskalkyle

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

4B ARKITEKTER AS ETABLERT 1974 29 ANSATTE OG 8 PARTNERE BREDT REGISTER AV OPPGAVER

4B ARKITEKTER AS ETABLERT 1974 29 ANSATTE OG 8 PARTNERE BREDT REGISTER AV OPPGAVER 4B ARKITEKTER AS nanda Nissens gate 3 Eidsvollsbygningen Bodø kulturhus Kulturkvartaler Skien Bodø Kulturhus Romsås fasaderehabilitering Kunstsenter Akershus festning Statoil VISA Hydro Sandsli o Konserthus

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø NORGE buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø buildingsmart Norge konferansen Poenget med buildingsmart er å få løftet byggenæringen inn i den digitale alder. Syretesten for buildingsmart er hvor bra

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

BIM for alle. BIM-verktøy for Landskapsarkitekter. Blogg Revit Landscape Urban Design. Oslo Kongressenter Folkets Hus, 08.11.2011

BIM for alle. BIM-verktøy for Landskapsarkitekter. Blogg Revit Landscape Urban Design. Oslo Kongressenter Folkets Hus, 08.11.2011 BIM for alle BIM-verktøy for Landskapsarkitekter Oslo Kongressenter Folkets Hus, 08.11.2011 Siv.ark. Åge Langedrag Blogg Revit Landscape Urban Design http://revitlandscape.blogspot.com/ 2 1 BIM for Landskap

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid ndardisering av arkitektenes BIM-leverans sekallen, 27.03.14 rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid DM vs buildingsmart Norge Guiden - utvalget består av: Henning

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! MEDLEMSMØTE ANDA! 12:55 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet, Steen Sunesen, buildingsmart Norge 13:00 National BIM Standard in

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 17. april 2012 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon - Dvele litt med stafettveksling

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG

KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Helse og Lys programmet (nå Helseinnovasjon) Gjennomført prosjekt del1: Kartlegge og evaluere prosjektering, prosess og installert belysningsanlegg

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

Sak 4/2016 Virksomhetsplan

Sak 4/2016 Virksomhetsplan Sak 4/2016 Virksomhetsplan 2016-2017 1. Synliggjøring av faget og faggruppene Mange aktører i markedet tilbyr de samme tjenestene, med ulike forutsetninger og bakgrunn. Derfor er det viktig å arbeide videre

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Strategi Arkitektbedriftene. Problemstillinger Fokusområder Mål Handlingsplan

Strategi Arkitektbedriftene. Problemstillinger Fokusområder Mål Handlingsplan Strategi 2017-2021 Arkitektbedriftene Problemstillinger Fokusområder Mål Handlingsplan Historikk «Rom for arkitektur» 2011-2014 «To tårn» 2015-2016 «Arkitektur skaper verdi» 2017-2021 Prosess 15. desember

Detaljer

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN!

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN! LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN PROGRAM 13:15 13:30 Innledning. Mål for medlemsmøtet og Tendenser innen BIM, Steen Sunesen, Daglig leder buildingsmart Norge BIM og entreprisemodeller, Kaare Kleven, Prosjektdirektør

Detaljer

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T T2 Oslo Lufthavn Gardermoen bakgrunn og nøkkeltall OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Del I. 140.000 m2 2010

Detaljer

Digitalt veikart for en helhetlig, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring Forslag til anbefalinger og tiltak,

Digitalt veikart for en helhetlig, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring Forslag til anbefalinger og tiltak, Byggenæringens Landsforening Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo firmapost@bnl.no Oslo, 21.03.2017 Digitalt veikart for en helhetlig, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring Forslag til anbefalinger

Detaljer

Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref.: ASB Oslo, 16. mai 2017 Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser Det vises til oppfordring fra

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement Prosjektbeskrivelse Utvikling av IDM for kollisjonskontroll Process Map og Exchange Requirement Versjon: Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendt 18. august 2009. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

bsn-guiden 1.0 Erfaringer og tanker fra Sørum kommune bsn konferansen Gardermoen

bsn-guiden 1.0 Erfaringer og tanker fra Sørum kommune bsn konferansen Gardermoen bsn-guiden 1.0 Erfaringer og tanker fra Sørum kommune bsn konferansen Gardermoen 21.4.2016 Prosjekt «BIM i Sørum» 25.04.2016 2 Utgangspunkt og erfaringer fra dagens situasjon i mange norske kommuner Mange

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil office, Fornebu, Oslo Arkitektur : a- lab s overordnete målsetninger En bevissthet om hvordan man skaper arkitektur av høy

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Opprettet 1. januar 2008 Består av tidligere Statskonsult Norge.no E-handelssekretariatet Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og

Detaljer

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Bjørn Arild Godager, NTNU i Gjøvik Bjoern.godager@ntnu.no April, 2016 Formålet med bsn Guiden bsn guiden er et glimrende verktøy for å standardisere måten vi samhandler

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

PROGRAM KONFERANSE 2015 LØFTER BAE-NÆRINGEN

PROGRAM KONFERANSE 2015 LØFTER BAE-NÆRINGEN fra null BIM til full BIM IFC sikrer suksess på anleggsprosjektet LKAB Roar Fosse Regionrådgiver Trimmet Bygging / BIM-koordinator, Skanska Norge PROGRAM Illustrasjon: Skanska, Anleggsprosjektet LKAB GE

Detaljer

foreningen for hele byggenæringen ÅRSRAPPORT 2010

foreningen for hele byggenæringen ÅRSRAPPORT 2010 foreningen for hele byggenæringen ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT Nasjonalmuseet på Vestbanen - Første arkitektkonkurranse med krav til åpenbim leveranse Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Hedalm Anebyhus- Historie og eierforhold Etablert 1967 Helnorsk eier gjennom Hedalm AS (Løten, Romedal, Vang

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge Hospitering i bedrift og kurs Videregående opplæring Plan for etterutdanning av faglærere i utdanningsprogrammet Bygg og Anleggsteknikk Planen er utarbeidet av, OBI, AVGO og NETTVERK BAT Bakgrunn - Kunnskapsløfte

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013 Innpill fra NAL v/michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagidéell organisasjon som arbeider for : å tydeliggjøre arkitekiagets

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer Dialogkonferanse 2011-10-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus BIM - Muligheter og utfordringer Åpen BIM i prosjekt nytt østfoldsykehus Sentralt styringsdokument for Prosjekt

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Temadag for brukerutvalgene i NAV i Østfold 20.november Brukernes møte med NAV Ekspertutvalgets foreløpige rapport

Temadag for brukerutvalgene i NAV i Østfold 20.november Brukernes møte med NAV Ekspertutvalgets foreløpige rapport Temadag for brukerutvalgene i NAV i Østfold 20.november 2014 Brukernes møte med NAV Ekspertutvalgets foreløpige rapport Møte mellom brukerne og NAV 127 millioner møter mellom brukerne og NAV i løpet av

Detaljer

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID PÅ RETT STED

RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID PÅ RETT STED SØMLØS SAMHANDLING Prosjekt: Veitvet Skole Rådgiver: LINK arkitektur Entreprenør: Skanska Norge Illustrasjon: Skanska Norge GE PROGRAM RIKTIG INFORMASJON TIL RETT TID PÅ RETT STED Dato: 24. april 2014

Detaljer

Byggenæringen og Arkitektbransjen

Byggenæringen og Arkitektbransjen Introduksjon til praksis. Kursdag 1 2 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Byggenæringen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon for Longyearbyen skole. I konkurransegrunnlaget ble tilbudsfristen

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 15.04.10 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon - Dvele litt med stafettveksling

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Fremtidens måte å bygge på

Fremtidens måte å bygge på Fremtidens måte å bygge på Et sykehusprosjekt med ambisiøse mål Tønsbergprosjektet Prosjektleder Ellen Kongshaug 23/10 2014 «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

Statsbygg/interiørarkitektur

Statsbygg/interiørarkitektur Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening Statsbygg/interiørarkitektur NILs innspill til møte 20. juni 2012 mellom Statsbygg og NIL INNHOLD 1. BAKGRUNN 2 2. HVA ØNSKER NIL? 2 3. HVORDAN

Detaljer

Konsulentdag 25. oktober Ved Marianne Ramdal Nesset og Ingvild Skjong

Konsulentdag 25. oktober Ved Marianne Ramdal Nesset og Ingvild Skjong Konsulentdag 25. oktober 2012 Ved Marianne Ramdal Nesset og Ingvild Skjong Plan og prosjektering - hvem er vi? Reidar Malm Ressurssjef Hilde Gulbrandsen Seksjonsleder Plan og Prosjektering Vest Agder Ingvild

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur

Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur Innhold 1. Innledning s. 1 2. Om AHO s. 2 3. Kandidatenes kompetanse s. 4 4. Viktigste kompetanse for nyutdannet kandidat s. 8 1. Innledning Formålet med AHO

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Haakonsvern! Nordens største marinebase. VBA Tilnærming til nullenergi, krav og resultater

Haakonsvern! Nordens største marinebase. VBA Tilnærming til nullenergi, krav og resultater Haakonsvern! Nordens største marinebase. VBA Tilnærming til nullenergi, krav og resultater Nytt administrasjonsbygg VISUND Tilnærming til nullenergi, krav og resultater Arild Lunde / Bjarte Hårklau Prosjektleder

Detaljer