FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK"

Transkript

1 FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK BERGEN Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Helse Bergen. 16 plasser pr. kurs Finansiert med samarbeidsmidler Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

2 TRAIN- THE- TRAINER KURS I NORGE Høgskolen i Gjøvik 3 sammenhengende dager Stiftelsen BEST (Bedre & systematisk teamtrening) 2 sammenhengende dager SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research) 3 sammenhengende dager Bergen- 3 dager 2 sammenhengende dager, deretter fasilitering på egen arbeidsplass, siste kursdag 1 måned senere. En systematisk review fra Cochrane viser at å kombinere undervisning med deltakeraktive metoder gir best læringsutbytte ved etterutdanningskurs av helsepersonell (Forsetlund et al, 2009). Forsetlund L, Bjørndal A, Rashidian A, Jamtvedt G, O'Brien MA, Wolf F, Davis D, Odgaard-Jensen J, Oxman AD. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev Apr 15;(2):CD doi: / CD pub2.

3 HVA ER FASILITERING? Å fasilitere betyr rett oversatt «å gjøre noe lettere». Facilitation is a goal-orientated dynamic process, in which participants work together in an atmosphere of genuine mutual respect, in order to learn through critical reflection. Burrows, D. E. (1997), Facilitation: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 25:

4 DELTAKERE 50 % av deltakerne er sykepleiere, radiografer og leger fra Helse Bergen 50 % er lærere fra Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

5 SIMULERINGENS FASER Forberedelsesfase Briefing ca. 5 minutter Refleksjon før handling Simulering ca minutter Refleksjon i handling Debriefing ca. 30 minutter Refleksjon etter handling Learning from reflection is not automatic, it demands active involvement in a clinical experience and guidance throughout the reflective process. Christine Tanner Everyone who just played the game holds one piece of a gaint puzzle. We won t know what the puzzle looks like until we bring all our pieces together and examine them. Sandra Mumford Fowler

6 KURSETS INNHOLD 2 FØRSTE DAGER Introduksjon til simulering demonstrasjonssimulering med debriefing Viktige elementer som inngår i simulering; Læringsmål / forventet læringsutbytte Scenariebygging og scenarievalg Fordeling av roller i simuleringstrening Faser i simulering; forberedelse, brifing, simulering, debrifing Fasilitatorens rolle i de ulike fasene Prinsipper for debrifing Bruk av video Læringsteorier Suksesskriterier for vellykket simulering Teamtrening (CRM) som metode for å øke pasientsikkerhet Erfaringer fra å fasilitere selv 8 scenarioer Workshop - deltakerne utarbeider læringsmål/forventet læringsutbytte og scenarioer som er aktuelle å gjennomføre på egen arbeidsplass

7 OPPGAVER FOR FASILITATOR I SIMULERINGSBASERT UNDERVISNING Identifisere læringsbehov og ønsket læringsutbytte Definere og skreddersy læringsmål/læringsutbytte etter deltakernes behov Overføre forventet læringsutbytte til kliniske scenarioer Forberede scenarioet Skape et godt læringsmiljø Gjennomføre scenariotrening Hjelpe deltakerne å reflektere over erfaringene fra scenariet og overføringsverdi til praksis Gi feedback Evaluere planlegging og gjennomføringen Riley, RH. (2008). Manual of simulation in healthcare. Oxford University Press.

8 KURSETS 3.DAG Hver deltaker presenterer erfaringer med å fasilitere på egen arbeidsplass Fasilitatorrollen, både når en lykkes og når ikke alt går på skinner Hvordan praktisere det en har lært? Evaluering av kurset

9 EVALUERINGER AV KURSET Er det aspekter ved kurset du har hatt spesielt utbytte av? Bevisstgjøring av læringsmål/forventet læringsutbytte. Fokuset på struktur i rollen som fasilitator holde fokus på at det er deltakerne som skal snakke Bruk av ISBARR (identification, situation, background, assessment, recommandation, repeat back ) ved rapport. Nyttig med fremlegg, lærte mye av de andres fasilitator erfaringer. Måtte sette oss godt inn i teorien bak simuleringsmetodikk når en selv skulle fasilitere. Den praktiske øvingen på å være i ulike roller var lærerik.

10 EVALUERINGER AV KURSET Hvordan har du opplevd kursets arbeidsform/ metoder? Varierte arbeidsformer, kjekt med deltakermedvirkning og øvelser. Greit å bli delt inn i grupper som en trener sammen med begge dagene. Skummelt i starten, men veldig effektivt og lærerikt. Veldig nyttig med såpass mange simuleringer som 8 og likevel fikk vi jo ganske mye teori. Følte meg godt forberedt til å utføre simuleringstrening i min avdeling. God læring i å bli filmet. Godt med en simuleringsmal som verktøy for fasilitator. Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

11 EVALUERING AV KURSET Hvordan har du opplevd kursets organisering? Kjekt av vi var fra ulike arbeidsplasser og å få trene tverrfaglig sammen ansatte på sykehus og høgskole. Greit at kurset går over tid og at vi fikk oppgave til siste gang. Bra at dere «tvinger» oss til å gjennomføre simuleringstrening på egen arbeidsplass og komme tilbake å dele erfaringer. Jeg har fått et nytt verktøy for læring i praksis. Passelig tid mellom kursdagene.

12 ERFARINGER FRA Å FASILITERE PÅ EGEN ARBEIDSPLASS Vanskelig å «henge med i svingene», deltagerne jobbet raskt og systematisk. Fasilitatoren må være årvåken i forhold til når gå inn og gi støtte ved å gi flere opplysninger eller å utfordre med nye ting som skjer hvis de løser situasjonen enkelt. Dette krever fagkunnskaper om situasjonen som fokuseres på. Vanskelig å styre debrifingen, som å la en person snakke om gangen, og holde seg til spørsmålet. Lett å «skli ut». Være enda tydeligere på at det kun er fasilitator som gir informasjon om pasienten, dvs. de må ikke finne på å gi svarene selv. Nyttig å gå systematisk gjennom beskrivelsesfase, analysefase og anvendelsesfase i debrifingen. Utfordrende å sikre at alle får komme med tilbakemeldinger i debrifingen i forhold til tidsaspektet. Følelsen av å virke «autoritær» som fasilitator ovenfor kolleger.

13 SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE HAR DU ORGANISERT SIMULERINGSTRENING PÅ EGEN ARBEIDSPLASS I ETTERKANT AV FASILITATORKURSET? Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

14 ANTALL GANGER PR. ÅR Sykehus Høgskole Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

15 HVILKE FAGLIGE PROBLEMSTILLINGER HAR DU GJENNOMFØRT SIMULERING INNEN? Sykehus Høgskole Akutt situasjoner som: Sepsis Traumer Blødninger postoperativt og etter fødsel Uventet dårlig nyfødt barn Anafylaktisk reaksjon Overdosering av smertestillende Respiratorpasient Hjertestans Smittevern Kommunikasjon og samarbeid med pasient og pårørende Akutte situasjoner i hjemmet og på sykehus Førstehjelp prehospitalt og hospitalt Mottak av pasienter Systematisk pasientundersøkelse Demens og delirium Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

16 UTFORDRINGER MED ORGANISERING AV SIMULERING Sykehus Høgskole Travel hverdag, drift prioriteres Eneste med fasilitatorkurs på arbeidsplassen Ikke egnede rom for simulering -Praktisk tilrettelegging er krevende Utfordrende å få til tverrfaglig trening Store studentkull må fasilitere flere grupper samtidig Store grupper i debrifingen krever mer styring slik at alle får komme med sine refleksjoner Å få simulatorene til å virke slik en ønsker Marit Hegg Reime, Førstelektor, HiB

17 I SIMULERINGSLÆRING KAN EN IKKE UNNGÅ Å BLI INVOLVERT Så. If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve me, I will learn Benjamin Franklin

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69.

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69. Casestudie Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner Stavanger Universitetssykehus Stavanger, Norge Ellen Thomseth a, Signe Egenberg b a Laerdal Medical

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

«Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie

«Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie «Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie Fagseminar om simulering 17.-18. juni 2015 Førstelektor Jill Flo og høgskolelektor Elisabeth K Flaathen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning Casestudie Simulering i sykepleierutdanning Foto av Espen Dalmo Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, Norge Av: Ellen Thomseth, Laerdal Medical Denne casestudien er én, av en serie på syv, som beskriver forskjellige

Detaljer

Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper

Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper Mestring i arbeidet Håndbok for mestringsgrupper Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan starte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte.

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok

Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok Silvia Kashkosh Case Western Reserve University Duncan Neuhauser Case Western Reserve University Farrokh Alemi Cleveland State University 5th Edition, September

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer