Hva kan et sosiokulturelt perspektiv tilføre forskning på simulering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan et sosiokulturelt perspektiv tilføre forskning på simulering?"

Transkript

1 Hva kan et sosiokulturelt perspektiv tilføre forskning på simulering? Sissel Eikeland Husebø Universitetet i Stavanger uis.no Postdoktor v/uis Forskningskoordinator Kir.div. v/sus Simuleringskonferanse Betanien 17. og 18. juni 2015

2 Underliggende filosofi Vygotsky: Thought is not merely expressed in words; it comes into existence through them (1986) Goffman Frame theory og et mikrososiologisk og interaksjonistisk perspektiv. Face-to-face interaction (1974/1986) Bakthin: Humans learn to communicate and act in relation to certain activity-systems (1986) Wittgenstein: Language is the medium of thought (1958) Dewey og Chicago skolen

3 Hva er et sosiokulturelt perspektiv på læring? Læring konstrueres gjennom deltakelse og interaksjon mellom mennesker og artefakter (Säljö 2001, 2006) Artefakter er redskap skapt av mennesker for en spesifikk anvendelse, for eksempel simulatorer (Säljö 2006) Språk og artefakter medierer læring i interaksjon (Säljö 2006) Interaksjon styres av en sosial orden, dvs. et sett normer og implisitte regler for atferd (Garfinkel 1967) Hvordan sosial orden skapes og opprettholdes forstås ved å studere hvordan mennesker via språk og kroppsspråk forklarer sine handlinger i interaksjon med andre 3

4 Rasjonale for simuleringsbasert teamtrening «Simulering bedrer pasientsikkerheten» % av feil skyldes kommunikasjonssvikt «Greit å skylde på kommunikasjonssvikt, det vil man alltid finne» Bergstrøm, J. 30 år med forskning på uønska hendelser har ikke løst problemet Andre spørsmål? Andre forskningsmetoder?

5 Kognitiv psykologi og behaviorisme har vært rådende innen teamtrening Kognitiv psykologi-menneskene skal formes til å passe inn i systemet, normativt Behaviorisme-CRM Kan man «programmere» mennesker? Bør miljøene redesignes slik at de passer mennesket!

6 Hvilken kunnskap har vi om simulering som pedagogisk metode? Simulation is a valid and effective teaching/learning method when best practice guidelines are adhered to (Cant & Cooper 2009) More research is needed to determine the effect of team size on learning and to develop a universal method of outcome measurement (Cant & Cooper 2009) More research is needed to examine the transferability of the simulation experience into real situations (Weaver 2011, Yuan et al. 2012) Målsetning med SBT må formuleres klart, og forutsetningene for trening som gjør SBT effektiv må beskrives bedre (Eppich et al. 2011)

7 Issenberg et al. (2005) a BEME review SBL facilitate learning among trainees when used under the right conditions: Providing feedback Repetitive practice Curriculum intergration Range of difficulty level Multiple learning strategies Capture clinical variation Controlled environment Individualized learning Defined outcomes Simulator validity 7

8 Simuleringsbaserte intervensjonsstudier Studiens design Metodiske krav til intervensjoner: Innhold må beskrives i detalj Varighet og hyppighet Gruppeinndeling og antall Motivasjon og læringsbehov Refleksjon Aktive deltakere Hvilke resultater måles i intervensjonsstudier? Kunnskap, ferdigheter, holdninger, samarbeid i team, pasientresultater? (Sidani & Braden, 2011)

9 Forskningsdesign på simuleringsbasert trening som intervensjon Pretest Intervensjon «The black box of simulation»? Posttest

10 Johnson, Erica (2007) Surgical Simulators and Simulated Surgeons: Reconstituting Medical Practice and Practitioners in Simulations FIGURE 1 The MIS simulator (minimally invasive surgery)

11 Johnson, Erica (2007) FIGURE 3 Reconstituting the patient s knee Instructor points to his knee with his right hand before speaking (Instructor is looking at his knee) Instructor: The optic enters there Instructor points to his knee with his left hand (Instructor looks at student). 2. Instructor: The probe enters there (Figure 3) Student, who has been looking at Instructor s knee, glances up at Instructor briefly 3. Student: yeah

12 Paper I 12

13 Hensikt Utforske instruksjonsproblemer i brifingen med fokus på hvordan sykepleierstudenter forstår at handlinger skal utføres i hjertestansteam Utforske hvordan disse handlingene skal tilpasses de spesifikke forutsetninger i simulering 13

14

15 Resultat Tre oppgaver var problematiske for studentene å forstå og beherske: Posisjonere seg korrekt Sørge for frie luftveier Ventilere med bag-maske Brifingen kan bygge bro mellom simuleringspraksis og klinisk praksis Ikke bare studentenes «uttalte» forståelse men også deres «viste» forståelse kan benyttes for å korrigere utførelse 15

16 Paper II 16

17 Hensikt Utforske og beskrive kommunikasjonsmetodene som sykepleierstudenter anvender for å koordinere teamet i en simulert hjertestans 17

18 Figure 4. Stating unconsciousness

19 Resultat Tre faser i koordinering av teamet ble identifisert i simuleringen av hjertestansscenarioet: Konstatering av bevisstløshet Forberedelse til hjerte-lungeredning Igangsetting av hjerte-lungeredning Koordinering av handlinger omfattet både verbale- og ikke verbale kommunikasjonsmetoder Disse var nødvendige for å oppnå en felles forståelse for hvordan fortsette til neste trinn av HLR prosedyren 19

20 The focus is on: how students interactively employ both verbal and nonverbal modes of communication in coordinating joint actions in simulated realtime tasks How team members establish a mutual understanding of the situation at hand and how effective coordination of actions is achieved on a collaborative level

21

22 Resultat Fasilitatorene spurte flest evaluerende og færrest emosjonelle spørsmål Sykepleierstudentene ga flest evaluerende og analytiske svar, og færrest emosjonelle svar Størst forskjell mellom fasilitatorene og studentene var det på analytisk nivå. Bare 20% av fasilitatorenes spørsmål var på analytisk nivå, mens 35% av studentenes svar var på et analytisk nivå. Fasilitatorenes beskrivende spørsmål fremkalte også svar på andre refleksive nivå 22

23 Implikasjoner for utdanningen Overveie viktige forutsetninger for læring av simuleringsbasert hjerte-lungeredning i team ifm. Planleggingen, utvikling og implementering Mer interaktiv og studentaktiv brifing Problematisere forskjeller mellom simulering og klinisk praksis Vurdere simulatortype Trene samspill mellom ikke-verbale og verbale kommunikasjonsmetoder Sikre refleksjon (Husebø et al in press) Repetere DHLR trening med feedback og refleksjon 23

24 Videre forskning Utforske viktige forutsetninger for læring i simulering Utforske hva som er i «the black box» Undersøke hvordan verbale og ikke-verbale kommunikasjonsmetoder samspiller i koordinering av team 24

25 Takk for oppmerksomheten! 25