Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok under hele møtet. Anne Hilde Thue, Ketil Heyerdahl, Stein Larsen og August Ringvold tiltrådte på sine ansvarsområder. Hele staben var invitert til fellesdelen. Dagsorden: Fellesdel Regnskap 2005 og Sentral drift Sak 1 AU-sak 104 Referat fra AU-møtet 30. januar 2006 og protokoll fra landsstyremøte 14. februar. Sak 2 AU-sak 105 NJs regnskap for 2005 og regnskap for Solidaritetsfondet Sak 3 AU-sak 106 Sentral drift i NJs budsjett Sak 4 AU-sak 107 Stipender sammenslåing og forenkling Sak 5 AU-sak 108 Økonomiske fullmakter Sak 6 AU-sak 109 Konflikten mellom Kopinor og KS opptrapping Sak 7 AU-sak 110 Hovedavtale P4 Krav Sak 8 AU-sak 111 Hovedavtale TV 2 Krav Sak 9 AU-sak 112 Hovedavtale TV 2 Nettavisen - Krav Sak 10 AU-sak 113 Forsikringsutvalg - Oppnevning Sak 11 AU-sak 114 Forvaltningsutvalg - Oppnevning Sak 12 AU-sak 115 Tekstreklameutvalg - Oppnevning Sak 13 AU-sak 116 Budsjett NJ 60 år Sak 14 AU-sak 117 B-sak: Støtte til rettssak Sak 15 AU-sak 118 Nordisk-arabisk journalistmøte Sak 16 AU-sak 119 B-sak: Personsak Sak 17 AU-sak 120 Overenskomst Storm Weather Center Utkast Sak 18 AU-sak 121 Eventuelt: - Malstyrt produksjon, henvendelse fra Østfold Journalistlag - Permisjon for tillitsvalgte i NRK - Forskningsprosjektene - Informasjonsmedarbeider MBL-oppgjøret Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Fellesdel: NJs regnskap 2005 og Sentral drift Sakspapir: Powerpoint-presentasjon av Regnskap og Sentral drift

2 Sak 1. Referat fra AU-møtet 30. januar 2006 Vedtatt uten anmerkninger. Landsstyreprotokollen ble ikke behandlet, men oversendes direkte til landsstyremøtet. Sak 2. NJs regnskap for 2005 og regnskap for Solidaritetsfondet AU slutter seg til årsberetningen og regnskapet for 2005 og oversender dokumentene til landsstyret for endelig vedtak. AU vedtok regnskapet for Solidaritetsforndet. Oversendes landsstyret til orientering. Sakspapirer: Regnskapsnotat fra Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Utkast til årsberetning med regnskap. Driftsregnskap Regnskap for vederlagsfondet Regnskap for NJs internasjonale solidaritetsfond. Sak 3. Sentral drift i NJs budsjett Orienteringen ble tatt til etterretning. Saken oversendes til landsstyret. Sakspapirer: Notat: Sentral drifts andel av kostnadsbudsjettet Oversikt over antall ansatte Regnskapstall fra 2001 til 2005, budsjettall for Sak 4. Stipender sammenslåing og forenkling AU slutter seg til forslaget fra Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening og oversender saken til landsstyret. AU ber landsstyret om fullmakt til å oppnevne NJs representanter i fondsstyret. De administrative ordningene rundt et Pressens Stipendfond må avklares, herunder hvem som skal føre regnskapene og utgiftene til dette. Fondsstyret utarbeider forslag til formål for et samlet fond og kriterier for tildeling. Forslaget oversendes landsstyret for vedtak. Sakspapir: Notat fra Nils E. Øy til styremøte i Norsk Redaktørforening 14. mars 2006: Sak Fellesfond med NJ

3 Sak 5. Økonomiske fullmakter Jahn-Arne Olsen innledet: AU slutter seg til generalsekretærens forslag med følgende endring: AUs fullmaktsgrenser fordobles fra til kroner. Vedtaket om bruk av konfliktfondet ved brudd, tas med. Sakspapiret må vise hvilke økonomiske fullmakter og føringer som ligger i vedtektene. Sakspapir: Forslag til fullmaktsvedtak om økonomiske disposisjoner Sak 6. Konflikten mellom KS og Kopinor - opptrapping AU slutter seg til generalsekretærens linje slik den fremkommer i det utsendte notatet. For å sikre lokal oppfølging bør det gås målrettet ut til navngitte personer i tillitsmannsapparatet. Det utarbeides manus/bakgrunnsmateriell som kan brukes lokalt. Sakspapir: Notat av 3. mars 2006: Konflikten mellom KS og Kopinor Sak 7. Hovedavtale P4 - Krav August Ringvold innledet. Kravene godkjennes. Sakspapir: Krav til revisjon av Hovedavtalen NJ-P4 av 9. februar Sak 8. Hovedavtale TV 2 - Krav Stein Larsen innledet. Kravene godkjennes. Sakspapir: Hovedavtale TV av 7. mars Sak 9. Hovedavtale TV 2 Nettavisen - Krav Stein Larsen innledet.

4 Kravene godkjennes. Sakspapir: NJs krav til ny Hovedavtale mellom TV 2 Nettavisen og NJ Sak 10. Forsikringsutvalg - oppnevning Elin Floberghagen innledet. Pål Hansen og Solfrid Vartdal oppnevnes som representanter til NJs forsikringsutvalg. Disse to har sammen med generalsekretær og en fra staben ansvar for å lede NJs forsikringsarbeid, gjennomføre forhandlinger med Bafo, legge frem forhandlingsresultat for landsstyret, og videre ha ansvar for policy-spørsmål knyttet til forsikring. Generalsekretæren leder utvalget. Sakspapir: Notat fra Elin Floberghagen av 3. mars 2006: Forsikringsutvalg NJ Sak 11. Forvaltningsutvalg - oppnevning Elin Floberghagen innledet. NJ oppnevner et forvaltningsutvalg som skal følge løpende utvikling av forvaltning av NJs fonds og komme med anbefalinger/forslag overfor landsstyret i policy/plasserings-spørsmål. Utvalget skal videre rådgi generalsekretæren i håndheving av de fullmakter landsstyret har gitt. Utvalget består av: Jahn-Arne Olsen, generalsekretær, utvalgsleder Ulf Rosenberg, LS Terje Erikstad, Dagens Næringsliv Anne Hilde Thue, økonomisjef Sakspapir: Notat av 3. mars fra Elin Floberghagen: Fondsforvaltning - forvaltningsutvalg Sak 12. Tekstreklameutvalg - oppnevning Elin Floberghagen innledet. NJ setter ned et utvalg som skal identifisere nye problemområder i forhold til tekstreklame, samt problematisere tekstreklameplakaten i forhold til tekniske muligheter/utfordringer. Arbeidet skal legges frem for LS på møte 13.juni 06. Forslag til sammensetting av utvalget legges frem for LS. Sakspapir: Notat av 7. mars fra Elin Floberghagen: Tekstreklameutvalg

5 Sak 13. Budsjett NJ 60 år AU fremmer følgende vedtak overfor landsstyret: Landsstyret bevilger til sammen kroner til markeringen av NJ 60 år. Dette innkluderer bevilgningen som ble gitt i desember 2005 og fullmakten som ble gitt på forrige møte. Driftsbudsjettes kostandsramme økes dermed med kroner. Sakspapir: Budsjettnotat av 3. mars fra Hilde Tretterud. E-post av 6. mars fra Jahn- Arne Olsen: NJ 60 budsjettvedtak Sak 14. B-sak: Støtte til rettssak Sak 15. Nordisk-arabisk journalistmøte Ann-Magrit Austenå innledet. AU bevilger kroner til arrangementet. Oversendes landsstyret for godkjenning. Sak 16. B-sak: Personsak Sak 17. Overenskomst Storm Weather Center Utkast Ketil Heyerdahl innledet. AU slutter seg til utkastet. Saken oversendes til LS. Sakspapir: Overnskomst mellom Storm Weather Center og Norsk Journalistlag Sak 18. Eventuelt - Permisjon for tillitsvalgte i NRK Ketil Heyerdahl innledet. AU ber sekretariatet forberede sak mot NRK. Sakspapirer: Notat av 7. mars fra Leif-Kjartan Bjørsvik: NRK si tolkning av 52 i Hovudavtalen - Forskningsprosjektene

6 Jahn-Arne Olsen og Ann-Magrit Austenå orienterte. Selvmordsprosjektet vil komme på ca kroner, kroner i år og resten over neste års budsjett. Sportsprosjektet har fått støtte fra RAM. Landsstyret orienteres om de økonomiske rammene for forskningsprosjektene. Generalsekretæren fremmer forslag til økte bevilgninger over vederlagsbudsjettet til førstkommende landsstyremøte. - Malstyrt produksjon brev fra Østfold Journalistlag Elin Floberghagen svarer. Sakspapir: Brev fra Østfold Journalistlag 06-95: Malstyrt produksjon - Integrasjon - Informasjonansvarlig MBL-oppgjøret Jahn-Arne Olsen orienterte om at Sigmund Raanes er engasjert fra 1. april til 31. mai. AU tok orienteringen til etterretning. Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer