Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue, Trond Idås, Merete Jansen, Knut Skaslien og Stein Larsen deltok under sine punkter. Sak 1 Sak 22 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2 Sak 23 AU-referat 03. mai 2013 og LS- protokoll 30. april og 10. mai. Sak 3 Sak 24 Økonomisk status Sak 4 Sak 25 B-sak: Organisasjonsmessig samarbeid Sak 5 Sak 26 Oppfølging trusler mot redaksjonelle medarbeidere Sak 6 Sak 27 Søknad SKUP Sak 7 Sak 28 B-sak: Verveplanen Sak 8 Sak 29 Plan for oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Sak 9 Sak 30 AU seminaret september Sak 10 Sak 31 B-sak: Rettslig bistand Sak 11 Sak 32 NJs kommunikasjonsstrategi Sak 12 Sak 33 Faglig høstkonferanse Sak 13 Sak 34 Eventuelt - Lederutvikling for leder og nestleder - B-sak: Medlemskap i NJ forholdet til MBL/NR - Kampanjeutvalget - Pensjonsarbeidet i NRK Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter 28. mai Sak 35 Ekstratildeling Oslo Sak 36 FJ medlemsundersøkelse om frilanskalkulatoren Sak 37 Solidaritetsfondet: Likestillingsprosjekt Zimbabwe Sak 38 Solidaritetsfondet: Play the Game Sak 39 FJ søknad om støtte til utredning Sak 40 MRJ søknad om ekstramidler Bjørnsonfestivalen Sak 41 B-sak: Rettslig bistand Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Det ble meldt inn tre nye saker til eventuelt.

2 Sak 2. Referater Referat fra AU-møte 3. mai ble godkjent med følgende endring: Sak 5 ble strøket. Protokoll fra LS-møte 30. april ble tatt til etterretning og oversendes landsstyret. Protokollene fra LS-møtene 10. mai ble tatt til etterretning og oversendes landsstyret. Sak 3. Økonomisk status 0Anne Hilde Thue orienterte. AU tok orienteringen til etterretning. Sakspapir utdelt i møtet: Notat av 28. mai 2013 fra Anne Hilde Thue (13-317): NJs økonomiske situasjon Sak 4. B-sak: Organisasjonsmessig samarbeid Sak 5. Oppfølging trusler mot redaksjonelle medarbeidere Trond Idås innledet. AU anbefaler tiltakene og oversender saken til landsstyret. Sakspapir: Notat av 23.mai fra Trond Idås (13-323): Trusler og vold oppfølging av tiltaksplanen. Sak 6. Søknad SKUP Thomas Spence innledet. Det bevilges kroner over solidaritetsfondet i reisestøtte til GIJC 2013 i Brasil. Pengene brukes til reisestipend for journalister fra områder der mediesektoren ikke er i stand til å finansiere reisene. Sakspapir: Søknad: «stipendmidler til GIJC 2013 i Brasil», brev fra direktør i GIJN; David E. Kaplan, datert 20. januar 2013 og skriv med tittel: «Global Investigative Journalism Conference».

3 Sak 7. B-sak Verveplanen Hege Iren Frantzen og Merete Jansen innledet. AU slutter seg til det fremlagte dokumentet og oversender det til landsstyret. AU ber om at rapport for medlemsutviklingen og vervingsarbeidet legges frem på hvert møte. Sakspapiret behandles som et B-saksdokument. Sakspapir: Notat av 30. april 2013 fra Gunhild Laland Mohn og Merete Jansen (13-192): Strategi for verving i NJ Sak 8. Plan for oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Hege Iren Frantzen innledet. AU anbefaler at punkt 1. Det grenseløse arbeidet følges opp slik det er skissert i sakspapiret. AU anbefaler at landsstyret bevilger kroner til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. Sakspapir: Notat av 22.mai.2013 fra LS gruppa for arbeidsmiljø (13-318): Plan resultater arbeidsmiljøundersøkelsen. Sak 9. AU - seminaret september Jahn-Arne Olsen og Finn Våga orienterte om planleggingen så langt. Finn Våga og Jahn-Arne Olsen utarbeider endelig opplegg med utgangspunkt i budsjettet. Sak 10. B-sak Anmodning om rettslig bistand Sak 11. NJs kommunikasjonsstrategi Hilde Tretterud innledet. Hilde Tretterud utarbeider et revidert notat og kommunikasjonsstrategi til landsstyret med utgangspunkt i forslag og innspill i AU-møtet.

4 Sakspapir: Notat av 28.mai.2013 fra Hilde Tretterud: Revisjon av NJs kommunikasjonsstrategi. Sak 12. Faglig høstkonferanse Det legges opp til to dagers samling i november. Forslag til datoer, sammensetning og eventuell fellesarrangement med lagsledersamlingen sendes ut til AU til e-postbehandling før sommerferien. Sak 13. Eventuelt - Lederutvikling leder og nestleder Thomas Spence og Hege Iren Frantzen orienterte om at de ønsker et opplegg med coaching for ledelsesutvikling. Plan og søknad blir oversendt landsstyrets lønnsutvalg. Finn Våga og Jan Børge Leirvik fremmer forslag til plan for kompetanseheving og lederutvikling for leder, nesteleder og generalsekretær på førstkommende landsstyremøte i høst. - B-sak: Medlemskap NJ forholdet til NR og MBL - Kampanjeutvalg Thomas Spence orienterte om arbeidet med 2014-kampanjen, herunder arbeidet med finansiering og organisering av prosjektet. o NJ henvender oss til de andre organisasjonene med sikte på en snarlig finansiering og ansettelse av ekstern prosjektleder. o Hilde Tretterud er stabsansvarlig. - Pensjon NRK Thomas Spence og Hege Iren Frantzen innledet. AU ber generalsekretæren utrede hvordan NJ best mulig kan bistå klubber og medlemmer i kommende pensjonsforhandlinger, herunder hva arbeidsgiverne skal bidra med. Saken legges frem for landsstyret i september. E-post Ekstratildeling Oslo AU viser til at landsstyret har hatt en grundig behandling av spørsmålet om dekning av ekstern autorisert revisjon av lokallagenes regnskap/fond, og vedtatt at lagene må dekke revisjonsutgiftene selv hvis de ønsker å benytte ekstern revisjon. Søknaden fra OJ om dekning av revisjonsutgiftene for 2012 avslås.

5 Sakspapir: E-post av 5. juni 2013 fra Gunhild Mohn: Ekstratildeling Oslo 2013, med notat, saksnummer E-post FJ medlemsundersøkelse om frilanskalkulatoren FJ får fullmakt til å bruke medlemsarkivet til spørreundersøkelse blant sine medlemmer vedrørende Frilanskalkulatoren. Sakspapir: E-post av 5. juni 2013 fra Hilde Tretterud: FJ medlemsundersøkelse om frilanskalulatoren, med notat, saksnummer E-post Solidaritetsfondet: Likestillingsprosjekt Zimbabwe søknad om støtte Det bevilges kroner over Solidaritetsfondet for videreføring av likestillingsprosjektet til Zimbabwes journalistforbund. Sakspapir: E-post av 11. juli 2013 fra Eva Stabell: AU-Zimbabwe, med notatet Søknad om støtte til undersøkelse/dokumentasjon fra Zimbabwe Union of Jourbnalists. E-post Solidaritetsfondet: Play the Game søknad om støtte NJ bevilger samme sum som sist påplusset to prosent for hvert år siden forrige behandling som kompensasjon for prisstigningen, dvs kroner. Midlene tas fra Solidaritetsfondet. Sakspapir: E-post av 17. juli 2013 fra Thomas Spence: Play the Game konferencen 2013 rejsestipendier, med henvendelse fra Maria Suurballe i Play the Game av 13. juli- E-post FJ søknad om støtte til utredning Søknaden om kroner til utredning av frilansernes rammevilkår avvises. Sakspapir: E-post av 5. august 2013 fra August Ringvold: Søknad om støtte til utredning FJ med notatet «Ad søknad om økonomisk støtte stor kroner ,- til utredning om frilansernes situasjon, utfordringer mv i samarbeid med Fritt ord, Kritikerlaget og NFF», saksnummer E-post MRJ Søknad om ekstramidler Bjørnsonfestivalen Møre og Romsdal Journalistlag får kr over vederlagsbudsjettet til Bjørnsonfestivalen. Deltagerne må selv betale billett til Nesbø-konserten.

6 Sakspapir: E-post av 12. august 2013 fra Thomas Spence: Søknad om ekstramidler med notat av Gunhild Mohn av : Ekstratildeling Bjørnsonfestivalen, saksnummer E-post B-sak: Rettslig bistand Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer