Landsstyremøte i Norsk Journalistlag nov 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005"

Transkript

1 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl til 1730 og 3. november kl 0900 til Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 35 Åpning av landsstyret Sak 2 Landsstyresak 36 Politisk situasjonsrapport Sak 3 Landsstyresak 37 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 4 Landsstyresak 38 Protokoller fra LS-møte september 2005 AU-referater fra 30. august, 22. september, oktober og 20. oktober Sak 5 Landsstyresak 39 LS- og AU-møtedager våren 2006 Sak 6 Landsstyresak 40 Orientering: Regnskap 3. kvartal 2005 Sak 7 Landsstyresak 41 Politiske budsjettforutsetninger for 2006 Sak 8 Landsstyresak 42 NJs utdanningspolitikk Studenter i grunnutdanning og IJ/EVU Sak 9 Landsstyresak 43 Kompetanseplan for NJ Sak 10 Landsstyresak 44 NJ 60 år i 2006 Sak 11 Landsstyresak 45 NJs personalordninger Sak 12 Landsstyresak 46 NJs lønnspolitikk: Leder, nestleder og NRKJ - UTSATT Sak 13 Landsstyresak 47 Oppnevning av LS-representanter til lokale forhandlinger i NJ for 2006 Sak 14 Landsstyresak 48 Organisasjonsutvalget II Sak 15 Landsstyresak 49 Samordning av journalistfaglige konferanser Sak 16 Landsstyresak 50 Vær Varsom-revisjon Sak 17 Landsstyresak 51 Landsmøte 2007 Sak 18 Landsstyresak 52 B-sak: Avtaledekning Sak 19 Landsstyresak 53 Radio 1: Fullmakt til AU for oppnevning og kravgodkjenning Sak 20 Landsstyresak 54 Orientering: NJs forsikringer Sak 21 Landsstyresak 55 Orientering: Norwaco Sak 22 Landsstyresak 56 Eventuelt Til stede Landsstyret: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik, Terje Eidsvåg, Audun Solberg, Egil Pettersen, Espen Kragh, Eva Stabell, Jørn Wad, Kari Strifeldt, Solfrid Vartdal, Trondar Lien, Ulf Rosenberg (2. november), Finn Våga, Pål Hansen, Lars Løkkebø. Forfall: Benedikte Næss, Bjørn Olav Nordahl, Ulf Rosenberg (3. november). Ansatte: Jahn-Arne Olsen, Anne Hilde Thue, Bente Sabel, Hilde Tretterud, Kirsten Berg, Trond Idås, Aslaug Watten, Tore Sjølie. Gjester: Mona Askerød til studentpolitikk. Marit Ulriksen til organisasjonsutvalget. Protokoll fra landsstyremøte , side 1 av 15

2 Sak 1 Landsstyresak 35 Åpning av landsstyret Ann-Magrit Austenå åpnet landsstyremøtet. Sak 2 Landsstyresak 36 Politisk situasjonsrapport Sakspapirer: Presentasjon om reversering av ny arbeidsmiljølov utdelt i møtet, samt forslag til høringssvar fra Floberghagen. Elin Floberghagen redegjorde. Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: Høringssvar Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) Norsk Journalistlag (NJ) viser til høringsuttalelsen vi la frem under revisjonsprosessen våren NJ vil kort kommentere følgende områder: 1. Midlertidig ansatte 2. Arbeidstid 3. Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved tvist 4. Prosess 1. Midlertidig ansatte NJ er svært tilfreds med at regjeringen ønsker å sikre at arbeidstaker skal ansettes fast, og at man ikke ønsker å gi tillatelse til midlertidige ansettelser ved bestemt oppdrag og fritt i 12 måneder. NJ viser til mediebedriftenes høye bruk av midlertidige ansettelser og at vår organisasjon har sett dette som et stort problem for jobbtryggheten i vår bransje. Videre er NJ positiv til at regjeringen beholder arbeidstakers rett til fast ansettelse etter 4 år som midlertidig arbeidstaker. 2. Arbeidstid NJ er svært tilfreds med forslagene regjeringen legger frem på dette området. 3. Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved tvist NJ er tilfreds med at regjeringen ønsker å sikre arbeidstakers rett til å stå i stilling så lenge tvist om oppsigelsens gyldighet pågår. Videre ber vi regjeringen vurdere om 15-11også bør omfatte arbeidstakere som er midlertidig ansatt eller innleide over en viss tid. Protokoll fra landsstyremøte , side 2 av 15

3 4. Prosess NJ er svært kritisk til prosessen regjeringen har lagt opp til i revisjon av arbeidsmiljøloven. Vi viser i den forbindelse særlig til en meget kort høringsfrist, samt en meget begrenset høringsrunde der kun enkelte aktører er kontaktet. Det er vesentlig at regjeringen forholder seg til alle arbeidslivets parter, og ikke kun til hovedsammenslutningene. NJ er en av mange uavhengige/frittstående fagforeninger. Når en grunnleggende lov som arbeidsmiljøloven skal revideres, bør regjeringen ha respekt for at arbeidslivet ikke utelukkende er organisert gjennom hovedorganisasjoner. Vi forutsetter at regjeringen videre vil forholde seg til alle aktuelle høringsinstanser. Følgende tok ordet: Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Eva Stabell, Pål Hansen, Jahn-Arne Olsen, Anne Hilde Thue. Sak 3 Landsstyresak 37 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sakspapirer: Innkalling og dagsorden. Følgende tok ordet: Jørn Wad, Solfrid Vartdal, Egil Pettersen, Ann-Magrit Austenå, Jahn- Arne Olsen, Ulf Rosenberg, Eva Stabell, Pål Hansen. Det er et ønske om at sakspapir sendes tidligere ut i forkant av møtene. Telefonmøter bør varsles på SMS i tillegg til e-post. Spørsmål om protokoller kan godkjennes via et e-postsystem behandles på LS-møte i desember. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 4 Landsstyresak 38 Protokoller fra LS-møte september 2005 AU-referat fra møtene 30.8, 22.9, , Sakspapirer: Protokoll fra LS-møte september AU-referat fra møtene 30. august, 22. september, oktober og 20. oktober. Følgende tok ordet: Audun Solberg, Jahn-Arne Olsen. Til sak 12: Setningene Bjørn Olav Nordahl foreslo Gøran Skaalmo, Dagens Næringsliv som nytt medlem av forhandlingsutvalget. Nordahl trakk forslaget på Skaalmo. tas ut. Protokoll fra landsstyremøte , side 3 av 15

4 Til sak 5: Jahn-Arne Olsen informerte om at sak 5 om forsikringskartleggingen er utsatt til februar Vedtak: Landsstyreprotokollen er godkjent med ovenstående endringer. AU-referatene til orientering: 30. aug. 05 Følgende tok ordet: Trondar Lien, Audun Solberg, Ulf Rosenberg, 22. sept. 05 Ann-Magrit Austenå redegjorde for B-sakene i AU-møtet. Følgende tok ordet: Pål Hansen okt okt. 05 Sak 5 Landsstyresak 39 LS- og AU-møtedager våren 2006 Sakspapirer: Forslag i innkallingen til datoer. AU la frem følgende forslag til vedtak: AU: 9. januar, 2. februar, 9. mars, 4. april og 1. juni LS: 14. februar (LS + Generalforsamling i Journalisten), 23. mars, april (LR + LS + NJ 60 år?), 15. juni. Følgende tok ordet: Trondar Lien, Ann-Magrit Austenå, Jahn-Arne Olsen. Sak 6 Landsstyresak 40 Orientering: Regnskap 3. kvartal 2005 Sakspapirer: Driftsregnskap og regnskap for vederlagsfondet for perioden Anne Hilde Thue redegjorde. Protokoll fra landsstyremøte , side 4 av 15

5 Sak 7 Landsstyresak 41 Politiske budsjettforutsetninger for 2006 Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Ann-Magrit Austenå og Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: NJs budsjett for 2006 må sikre et best mulig grunnlag for NJs forhandlinger av hovedavtaler i flere avtaleområder og hovedårsoppgjør i de fleste av NJs store tariffområder. Som særlige politiske satsingsområder må NJs budsjett for 2006 gi prioritet til arbeid med: Pensjon Student og etterutdanning Opphavsrett og vederlag NJs budsjett for 2006 må gi rom for utvikling og oppgradering av NJs stab og lokaler. Det må også innarbeides budsjettmessig grunnlag for NJs profilering både gjennom markering av NJ 60 år og utvikling av en helhetlig kommunikasjonsplan. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Tore Sjølie, Ann-Magrit Austenå, Lars Løkkebø, Jahn- Arne Olsen, Egil Pettersen. Sak 8 Landsstyresak 42 NJs utdanningspolitikk Studenter i grunnutdanning og IJ/EVU Elin Floberghagen redegjorde. Følgende tok ordet: Trondar Lien. Sak 9 Landsstyresak 43 Kompetanseplan for NJ Sakspapirer: Notatet Om kompetanseplan for NJs sekretariat og Utkast til kompetanseplan for NJ fra Jahn-Arne Olsen. Brev fra tillitsvalgt for de faglige sekretærene, Stein Svendsen. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Protokoll fra landsstyremøte , side 5 av 15

6 AU la frem følgende forslag til vedtak: AU slutter seg utkastet til kompetanseplan for NJs sekretariat og fremmer det for landsstyret. Følgende tok ordet: Finn Våga, Pål Hansen, Jahn-Arne Olsen, Solfrid Vartdal, Jørn Wad, Ann-Magrit Austenå, Egil Pettersen. Sak 10 Landsstyresak 44 NJ 60 år i 2006 Ann-Magrit Austenå redegjorde. Følgende tok ordet: Eva Stabell, Egil Pettersen, Pål Hansen, Terje Eidsvåg. Sak 11 Landsstyresak 45 NJs personalordninger Sakspapirer: Notatet NJs personal- og velferdsordninger fra Kirsten Berg. Pensjonsavtale NJ/Storebrand, Personalhåndbok, Lokalavtale for medlemmer av Prifo-klubben, Lokal avtale for NJs faglige sekretærer, oversikten Kostnader personalordninger. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Følgende tok ordet: Ann-Magrit Austenå. Sak 12 Landsstyresak 46 NJs lønnspolitikk: Leder, nestleder og NRKJ Saken ble utsatt til neste møte i landsstyret. Protokoll fra landsstyremøte , side 6 av 15

7 Sak 13 Landsstyresak 47 Oppnevning av LS-representanter til lokale forhandlinger i NJ for 2006 Sakspapirer: Notatet Oppnevning til interne lønnsforhandlinger i NJ fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. AU la frem følgende forslag til vedtak: Forhandlingsutvalget til de lokale forhandlingene med NJs sekretariat skal bestå av Jahn-Arne Olsen, Kari Strifeldt og Terje Eidsvåg. Forhandlingene bør avvikles 8. og 9. desember i etterkant av landsstyremøtet. Lønnsforhandlinger med NJs generalsekretær gjennomføres av NJs leder og Terje Eidsvåg. Sak 14 Landsstyresak 48 Organisasjonsutvalget II Sakspapirer: Rapport fra Organisasjonsutvalg II. Innspill til Organisasjonsutvalg II (fra 5 lokallag) Forslag fra Håkon Okkenhaug utdelt i møtet. Forslag fra 7 lokallagsledere, utdelt i møtet. Elin Floberghagen redegjorde. Organisasjonsutvalget la frem følgende forslag til vedtak: 1. Landsstyret vedtar vedlagte forslag til nye mønstervedtekter for lokallag, frilansjournalister og konsernstrukturer, deriblant a. Toårige valgperioder for hele styret b. Innføring av representative årsmøter i lokallagene 2. Landsstyret vedtar retningslinjer for tilskudd til konsernstrukturene, deriblant: a. NJ-A og NJ-O søker om midler til drift av konsernstrukturene pr 1. desember. b. Søknaden skal gjelde hele neste kalenderår c. Arbeidsutvalget bevilger støtte i januar, sammen med bevilgninger til lokallag og frilansjournalistene/nj 3. Landsstyret ber om utredning om regnskapshåndtering av regnskapene i lokallag og frilansjournalistene/nj. Utredningen skal inneholde vurdering om: a. NJ bør overta hele eller deler av regnskapsansvaret b. Vurdering av gevinster/kostnader ved slik omlegging c. Hvordan en eventuell omlegging kan gjøres i lys av landsmøtevedtak om ikke å øke staben d. Vurdering av spørsmål om honorar, skatt og arbeidsgiveravgift 4. Landsstyret ber om at utredningen legges frem for landsrådet i april 06. Protokoll fra landsstyremøte , side 7 av 15

8 Følgende tok ordet: Finn Våga, Leif-Kjartan Bjørsvik, Solfrid Vartdal, Egil Pettersen, Jørn Wad, Pål Hansen, Eva Stabell, Ulf Rosenberg, Audun Solberg, Ann-Magrit Austenå, Kari Strifeldt, Trondar Lien, Marit Ulriksen, Lars Løkkebø, Espen Kragh, Kirsten Berg, Hilde Tretterud. Ann-Magrit Austenå la frem følgende forslag til vedtak: At landsstyret i dette møtet gjør vedtak i punktene 1 og 2, og at resten utsettes til landsstyrets desembermøte. Leif-Kjartan Bjørsvik la frem følgende forslag til vedtak: At landsstyret gjør vedtak i punkt 2, og utsetter de andre punktene til desember. Vedtak: Utsettingsforslagene falt mot 7 stemmer. Solfrid Vartdal la frem følgende forslag til vedtak: Lokallagene gis en plass i utredningsarbeidet om regnskapshåndtering. Elin Floberghagen la på vegne av Håkon Okkenhaug frem følgende forslag til tillegg til punkt 3: e. Vurdering av hvordan økonomistyring og eierskap til regnskapet fortsatt kan beholdes i lokallagene. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til tillegg til vedtak til punkt 2: d. Spørsmålet om hvilke møter som utløser møtegodtgjørelse avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Eva Stabell la frem følgende forslag til vedtak, tilføyelse til linje 1 under punkt 2: LS vedtar [ ] mønstervedtekter for lokallag, unntatt setning nr 1 under styremøter i retningslinjene om møtegodtgjørelse. Punkt 1 vedtatt enstemmig. Punkt 2 vedtatt enstemmig. Nytt punkt 2 d. Forslag fra Jahn-Arne Olsen ble vedtatt mot 2 stemmer. Forslaget fra Eva Stabell ble dermed ikke stemt over. Punkt 3 ble vedtatt enstemmig, inkludert nytt punkt 3 e Solfrid Vartdals forslag falt mot 1 stemme. Punkt 4 vedtatt enstemmig. Protokoll fra landsstyremøte , side 8 av 15

9 Vedtaket ble dermed slik: 1. Landsstyret vedtar vedlagte forslag til nye mønstervedtekter for lokallag, frilansjournalister og konsernstrukturer, deriblant a. Toårige valgperioder for hele styret b. Innføring av representative årsmøter i lokallagene 2. Landsstyret vedtar retningslinjer for tilskudd til konsernstrukturene, deriblant: a. NJ-A og NJ-O søker om midler til drift av konsernstrukturene pr 1. desember. b. Søknaden skal gjelde hele neste kalenderår c. Arbeidsutvalget bevilger støtte i januar, sammen med bevilgninger til lokallag og frilansjournalistene/nj d. Spørsmålet om hvilke møter som utløser møtegodtgjørelse avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. 3. Landsstyret ber om utredning om regnskapshåndtering av regnskapene i lokallag og frilansjournalistene/nj. Utredningen skal inneholde vurdering om: a. NJ bør overta hele eller deler av regnskapsansvaret b. Vurdering av gevinster/kostnader ved slik omlegging c. Hvordan en eventuell omlegging kan gjøres i lys av landsmøtevedtak om ikke å øke staben. d. Vurdering av spørsmål om honorar, skatt og arbeidsgiveravgift e. Vurdering av hvordan økonomistyring og eierskap til regnskapet fortsatt kan beholdes i lokallagene. 5. Landsstyret ber om at utredningen legges frem for landsrådet i april 06. Sak 15 Landsstyresak 49 Samordning av journalistfaglige konferanser Sakspapirer: Blåbok for journalistfaglige konferanser fra Hell-konferansen, notatet Samordning av journalistfaglige konferanse fra Trond Idås. Trond Idås redegjorde. AU la frem følgende forslag til vedtak: Involvering av NR De regionale konferanser bør arrangeres i samarbeid mellom NR og NJ. NJ bør utfordre NR på at også de bevilger vederlagsmidler til disse konferansene. I dag sponser journalistene NRs medlemmer ved at de betaler samme subsidierte deltakeravgift som opphavsmennene NJ representerer. Regnskap I forbindelse med den forestående utredningen av om lokallagenes regnskaper skal føres i NJ, bør det også vurderes om det samme tilbudet skal gå til de journalistfaglige konferansene. Protokoll fra landsstyremøte , side 9 av 15

10 Reisebyrå Dette bør vurderes om NJs serviceavdeling skal tilby reisebyråtjenester. Alternativt om tjenesten kjøpes fra IJ som har eget reisebyrå. Hotellavtaler NJ bør legge konferansene inn i grunnlaget når hotellavtalene forhandles fram. Det er i dag stort sprik i hva som betales. Det er godt mulig at servicekontoret også bør tilby seg å forhandle fram avtaler for de ulike konferansene, for eksempel en gang i året. Blåbok Grete Holstad, leder av Hell-komiteen, har tatt på seg å utarbeide en Hvem-hvahvor-når? for arrangering av journalistfaglige konferanser. Blåboka gjøres tilgjengelige for alle arrangører, og kan bygges ut med innspill fra andre. Samordningsmøter NJ bør ha et årlig samordningsmøte for de journalistfaglige konferansene. Møtet ble brukt til å utveksle erfaringer og forslag til temaer i året som kommer. IJ og SKUP tilbød konkrete kurspakker. Det ble også brukt tid på å evaluere forholdet til NJ og hva som kunne forbedres. Følgende tok ordet: Pål Hansen, Hilde Tretterud, Anne Hilde Thue, Audun Solberg, Jahn- Arne Olsen, Elin Floberghagen, Tore Sjølie, Lars Løkkebø, Trond Idås, Terje Eidsvåg. Sak 16 Landsstyresak 50 Vær Varsom-revisjon Sakspapirer: Forslag fra VVp-komiteen Høringsuttalelser fra NJ-organer Forslag Ann-Magrit Austenå, på bakgrunn av diskusjonen i landsrådet 1. 2.november 05. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Hun foreslo at teksten i forslaget fra landsrådet Generelt. Vær Varsom-plakaten på s. 5 flyttes frem foran i dokumentet. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Egil Pettersen, Ulf Rosenberg, Espen Kragh, Audun Solberg, Trondar Lien, Pål Hansen, Eva Stabell, Elin Floberghagen, Lars Løkkebø, Jahn-Arne Olsen, Terje Eidsvåg, Jørn Wad, Finn Våga, Kari Strifeldt. Protokoll fra landsstyremøte , side 10 av 15

11 Det ble stemt over forslagene Ann-Magrit Austenå fremmet på bakgrunn av diskusjonen i Landsrådet. 3.1 enstemmig vedtatt 3.2 enstemmig vedtatt, og det legges inn en begrunnelse 3.6 enstemmige vedtatt 3.10 enstemmig vedtatt, og det legges inn en begrunnelse 4.1 enstemmig vedtatt at NJ støtter VVp-komitéens forslag 4.7 Lars Løkkebø la frem følgende forslag til vedtak: Å fjerne klanderverdige og straffbare i siste setning, første avsnitt. Forslaget fikk tilslutning i debatten. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til vedtak: Å stryke ordet identitet. Lars Løkkebø la frem følgende forslag til vedtak: Å skrive identitet eller samfunnsrolle i stedet for identitet og samfunnsrolle i setning 2. Forslaget fikk tilslutning i debatten. Det ble stemt over forslaget fra Olsen. Forslaget falt mot 1 stemme. 4.9 Ulf Rosenberg la frem følgende forslag til vedtak: Å opprettholde komiteens forslag til formulering. Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: Det bør utarbeides en veiledning om hvordan man journalistisk bør forholde seg ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Forslaget fikk tilslutning i debatten. VVp-komiteens forslag ble satt opp mot Ann-Magrit Austenås forslag. Komiteens forslag ble vedatt mot 3 stemmer vedtatt enstemmig at NJ støtter dagens formulering 4.15 vedtatt enstemmig at NJ støtter komiteens forslag til ny formulering Protokoll fra landsstyremøte , side 11 av 15

12 4.17 Det ble stemt over Ann-Magrit Austenås to alternative forslag til formulering. Alternativ 2 ble vedtatt med 14 stemmer. Det var 1 avholdende. Vedtak: NJs forslag til endrede VVP-punkter: 3.1 Identifikasjon av kilder Kilder for informasjon skal identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med behovet for vern av kilder eller tredjeperson. 3.2 Kildekritikk Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe mangfold og bredde i valget av kilder. Ved bruk av anonyme kilder og når det inngås avtaler om eksklusivitet, må det stilles strengere krav til kildekritikk. 3.6 Upublisert materiale Av hensyn til kildevernet og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres Skjult kamera/mikrofon Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er avgjørende for å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. 4.1 Saklighet og omtanke NJ støtter komiteens forslag: Legg vekt på saklighet, omtanke og relevans i innhold og presentasjon. 4.7 Identifikasjon Vær varsom med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Det kan være berettiget å identifisere når dette hindrer at uskyldige personer blir gjenstand for uberettiget mistanke, ved alvorlige eller gjentatte kriminelle forhold, eller når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans i forhold til de forhold som omtales. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i omtale av saker som er under etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, eller hvor identifikasjon kan føre til urimelig belastning. 4.9 Omtale av selvmord og selvmordsforsøk NJ støtter komiteens forslag til formulering. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale av metode eller andre forhold rundt selvmordet eller selvmordsforsøket som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Protokoll fra landsstyremøte , side 12 av 15

13 4.14 Den samtidige imøtegåelsesretten NJ støtter komiteens forslag om å beholde dagens formulering: De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt Tilsvarsretten NJ støtter komiteens forslag: De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk Redigering av digitale debatter Digitale meningsutvekslinger er underlagt samme redaktøransvar som annen debatt. Som hovedregel skal innlegg underlegges redaksjonell vurdering før publisering. Digitale debatter må overvåkes fortløpende, og krenkende innhold fjernes eller sperres så raskt som mulig. Sak 17 Landsstyresak 51 Landsmøte 2007 Sakspapirer: Forslag til fullmakt fra LM-07-gruppa. Tore Sjølie redegjorde. Tore Sjølie la frem følgende forslag til vedtak: Landsmøtet 2007 arrangeres på dagene april AU gis fullmakt til å bestemme sted og gi sekretariatet fullmakt til å inngå kontrakt. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Ann-Magrit Austenå, Trondar Lien. Sak 18 Landsstyresak 52 B-sak: Avtaledekning Se B-sakskart Sak 19 Landsstyresak 53 Radio 1: Fullmakt til AU for oppnevning og kravgodkjenning Protokoll fra landsstyremøte , side 13 av 15

14 Sakspapirer: Forslag fra Bente Sabel. Bente Sabel redegjorde. Bente Sabel la frem følgende forslag til vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å oppnevne forhandlingsutvalg og godkjenne kravene til tariffoppgjøret 2005 i Radio 1. Sak 20 Landsstyresak 54 Orientering: NJs forsikringer Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen om forsikringer, Kopinor og Norwaco. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Sak 21 Landsstyresak 55 Norwaco Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen (samme som i forrige sak). Jahn-Arne Olsen redegjorde. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til vedtak: Ledergruppa får fullmakt til å bringe konfliktspørsmål knyttet til fordelingen innenfor kabelsektoren i Norwaco inn for voldgiftsnemnda. Ledergruppa får også fullmakt til å bruke de nødvendige økonomiske midler til eventuell ekstern bistand ved behandlingen i voldgiftsnemnda. Sak 22 Landsstyresak 56 Eventuelt Landsrådets innhold og form Audun Solberg la frem følgende forslag til vedtak: Protokoll fra landsstyremøte , side 14 av 15

15 Landsstyret ønsker å stimulere til bedre og bredere debatt på landsrådene. LS ønsker også en diskusjon om hvordan vi kan invitere landsrådet til å gi tydeligere signaler om hva det mener om viktige saker. LS ber AU forberede en debatt til LS-møtet i februar. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Jørn Wad, Pål Hansen, Elin Floberghagen, Trond Idås, Espen Kragh, Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Jahn-Arne Olsen, Elin Floberghagen, Eva Stabell, Lars Løkkebø, Solfrid Vartdal, Tore Sjølie, Trondar Lien, Hilde Tretterud, Audun Solberg. Protokoll ved Hilde Tretterud. Protokoll fra landsstyremøte , side 15 av 15

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 2.-4. oktober 2007 på Sommarøy, Tromsø Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen og Åsne Haugli. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 24. november 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hankø 10. juni 2005 kl. 11.00 til 16.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøtet ble avviklet på Scandic Hotell Oslo Airport 11. mars 2013 kl. 12.30 til 16.05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 166 Åpning og godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Telefonmøte 11. april 2008 kl. 11.00-12.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Pål Hansen (på telefon) og Terje Eidsvåg (på telefon) Deltok på

Detaljer

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005 STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005 Storebrand Stipendiefonds oppgave er gjennom utdeling av stipend til norske journalister å vekke interesse for spørsmål av økonomisk og forsikringsmessig

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 22. mai 2014 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga. Sekretariatet: Jahn-Arne Olsen (unntatt punkt 10) og Hilde Tretterud (unntatt

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte ble gjennomført på Villa Grande (Bygdøy) kl. 10.00-18.00 14.oktober/ Torggata 5 kl. 09.00-10.15 15. oktober. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Sandefjord Park hotell 25. april 2005 kl. 15-19. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 139 Åpning av landstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.-18. juni. Dagsorden: Sak 1 Landsstyresak 8 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Møtet ble avholdt i NJs lokaler 5. september 2006. Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg Sekretariat: Jahn-Arne Olsen

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar 22.-24. september 2014 i Palermo, Sicilia Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt Ellen Negård og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 4. september 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13 Innledning... 13 Artikkel 1.1 Betydningen av en fri og uavhengig presse... 14 Artikkel 1.2 Pressens oppgaver og ansvar... 15 Artikkel 1.3 Vern

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015 Landsstyreseminar og landsstyremøte ble holdt ved Son Spa, Son 27.-29. mai. Landsstyremøtet ble avviklet 29. mai kl. 09.00 til 12.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 19. januar 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, mandag 23. mai 2011 fra 12.30 16.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 178 Åpning av

Detaljer

Møtet med media. Medienes rolle

Møtet med media. Medienes rolle Møtet med media Når du uttaler deg til media, beveger du deg inn i den offentlige sfære. Det du sier i media kan også påvirke hvordan andre behandler deg i ettertid. Medienes rolle Når kriser og ulykker

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken.

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 08-421 NJs verdipapirer - finanskrise AU har behandlet finanskrisen og mulige konsekvenser for NJ med utgangspunkt i vedlagte notat

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

NOTAT. Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media

NOTAT. Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media NOTAT Til: Landsstyret Dato: 02.12.2009 Saksnummer: 08-222 Godkjenning av vedtektene for NJs konsernlag i Polaris Media NJs konsernlag i Polaris Media ble formelt etablert på en klubbledersamling i Trondheim

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

NOTAT. NJs økonomi - Styring, kontroll og fullmakter. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 2.02.2007 Saksnummer: 06-97

NOTAT. NJs økonomi - Styring, kontroll og fullmakter. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 2.02.2007 Saksnummer: 06-97 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 2.02.2007 Saksnummer: 06-97 NJs økonomi - Styring, kontroll og fullmakter I dag er det uklart hvilke fullmakter NJs arbeidsutvalg og generalsekretæren

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn I dag får Frilansjournalistene i NJ 15 prosent av midlene som går fra Mediebedriftenes

Detaljer

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU NOTAT Til: LS, november 11 Dato: 31.10.2011 Saksnummer: 11-546 Fra: AU/Hilde Tretterud Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU Landsmøtet 2011: NJ vil være et eksempel for andre i spørsmål

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

STYRET I ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL

STYRET I ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL STYRET I ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL Utvalg: Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Møtenr.: 2 Møtedato: 22.08.2014 Utvalgssaksnr.: 11/14-17/14 Disse møtte: Christian Rugland Sveinung

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

Redaksjonell etikkhåndbok. En oppdatert elektronisk utgave finnes på NRKs intranett (Torget)

Redaksjonell etikkhåndbok. En oppdatert elektronisk utgave finnes på NRKs intranett (Torget) Redaksjonell etikkhåndbok En oppdatert elektronisk utgave finnes på NRKs intranett (Torget) Versjon 2-2015 1 2 innhold Redaksjonell etikkhåndbok Vær varsom-plakaten med er Dette er det redaksjonelle etiske

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer