Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue deltok under sine saker. Sak 1 Sak 69 AU-referat september 2013 Sak 2 Sak 70 Økonomi: Regnskap, kontingent og fremtidsutsiker Sak 3 Sak 71 Politiske budsjettføringer Sak 4 Sak 72 Søknad advokatbistand Alnawaty Sak 5 Sak 73 NJs deltagelse i EFJs ekspertgrupper Sak 6 Sak 74 B-sak:Søknad direkte medlemskap Sak 7 Sak 75 B-sak:Søknad direkte medlemskap Sak 8 Sak 76 Innstilling fra Fotoutvalget Sak 9 Sak 77 Støtte til Fotografiets Hus Sak 10 Sak 78 Landsmøte 2015: Tid og sted Sak 11 Sak 79 Ny NJ-logo Sak 12 Sak 80 Status rapport: a) Styrkeløft b)verving Sak 13 Sak 81 Spørreundersøkelser bruk av NJs medlemsregister Sak 14 Sak 82 Eventuelt - Tariffoppgjøret i TV Norge AS - Solidaritetsfondet: Markeringsvester til tunisiske journalister - B-sak: Medlemsspørsmål Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter xx. xxxx 2013 XX. xxx XX. xxx Sak 1. Sak Sak Referater AU-referatene september 2013 ble godkjent.

2 Sak 2. Økonomi: Regnskap, kontingent og fremtidsutsiker Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen innledet. Regnskap: Regnskapene for 3. kvartal ble tatt til etterretning og oversendes landsstyret til orientering. Kontingent innstilling til landsstyret: Den ordinære kontingenten settes i tråd med landsmøtevedtak til 1,6 prosent av lønnen, med en minstesats på 274 kroner og en øvre sats på 588 kroner Årskontingenten for studenter økes med 12 kroner til 420 kroner Årskontingenten for pensjonister økes med 12 kroner til 480 kroner Den månedlige kontingenten for servicemedlemmer økes med 3 kroner til 81 kroner Sakspapir: Notat av 8. oktober 2013 fra Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen (13-680): NJs økonomi et overblikk, Notat av 2. oktober 2013 fra Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue (13-665): NJ kontingent 2014, «vedlegg til kontingentnotat», NJs driftsregnskap 3. kvartal 2013, konfliktfondets regnskap 3. kvartal 2013, og vederlagsregnskapet 3. kvartal Sak 3. Politiske budsjettføringer 2014 Innstilling til landsstyret: Det utarbeides et budsjett i balanse med unntak for midler til å sluttføre den ekstraordinær satsingen på prosjektet pressekontakten.no. Det budsjetteres med 7050 helårsmedlemmer med ordinær kontingent i Den politiske ledelsen utarbeider endelig innstilling til landsstyret med utgangspunkt i notatet som ble lagt frem og debatten i AU. Sakspapir: Dokumentet «Politiske føringer for 2014-budsjettet» Sak 4. Søknad advokatbistand Alnawaty Forslag til vedtak: NJ inviterer støttegruppen og familien til møte for å diskutere hvordan NJ evt kan bistå vårt medlem Moheeb Alnawaty. Søknaden om økonomisk bistand til ekstern advokat avslås. Sakspapir: «Søknad om støtte til advokat for familien til fengslede Moheeb Alnawaty» av 3. oktober 2013, fra Sigurd Aarvig, Tone Øiern og Tor-Øystein Vaaland.

3 Sak 5. NJs deltagelse i EFJs ekspertgrupper Hege Iren Frantzen innledet. AU mener det er naturlig at Norsk Journalistlag deltar aktivt i det arbeidet som EFJ gjør og nominerer: August Ringvold (NJ stab) til AREG Sidsel Avlund (NRKJ) til BREG Toralf Sandåker (FJ) til FREG AU nominerer ingen fra NJ til LAREG og CONEG. Dersom LAREG og FREG slås sammen vil AU på nytt nominere en kandidat til den sammeslåtte gruppa. Sakspapir: Notat av 7. oktober 2013 fra Hege Iren Frantzen (13-654): Nominering EFJ/IFJ Expert Groups Sak 6. B-sak: Søknad direkte medlemskap Sak 7. B-sak: Søknad direkte medlemskap Sak 8. Innstilling fra Fotoutvalget Finn Våga innledet. AU stiller seg bak notatet og forslagene til tiltak. Dokumentet oversendes landsstyret til behandling. Finn Våga undersøker om PK utsteder eget pressekort. Sakspapir: Notat av 8. oktober 2013 (13-660): NJs arbeid for fotografer. Sak 9. Støtte til Fotografiets Hus Finn Våga innledet. NJ støtter opprettelsen av Fotografiets Hus i Oslo. Generalsekretæren og lederen av NJs fotoutvalg legger etter møte med initiativtakerne frem forslag til om og eventuelt NJ skal inngå et samarbeid. Sakspapir: Dokument «Fotografiets Hus» av 8. oktober 2013 fra Finn Våga.

4 Sak 10. Landsmøte 2015: Tid og sted Hilde Tretterud innledet. AU anbefaler for landsstyret at NJs landsmøte 2015 avholdes mars på Quality Hotell Expo på Fornebu. Sakspapir: Notat av 8. oktober 2013 fra Hilde Tretterud(12-709): Landsmøtet 2015 tid og sted. Sak 11. Ny NJ-logo Hilde Tretterud innledet. Forslag til vedtak: AU anbefaler for landsstyret at NJ moderniserer sin logo og profil i tråd med det framlagte forslag. Sakspapir: Notat av 9. oktober 2013 fra Hilde Tretterud: NJs grafiske profil og logo fornyelse, og vedlegg «Forslag til revidert logo» fra Jan Neste. Sak 12. Statusrapporter a) NJs styrkeløft Hege Iren Frantzen innledet. Orienteringen ble tatt til etterretning. b) Verving Hege Iren Frantzen innledet. Orienteringen ble tatt til etterretning. Sakspapir: Notat av 10. oktober 2013 fra Gunhild Mohn (13-292): Orientering verving oktober 2013.

5 Sak 13. Spørreundersøkelser bruk av NJs medlemsregister Forslag til vedtak: AU godkjenner at NJs medlemsarkiv kan brukes i den norske delen av undersøkelsen som gjennomføres i regi av forskningsnettverket Worlds of Journalism, jfr. søknad fra Jan Fredrik Hovden, Universitetet i Bergen, Rune Ottosen, Høgskolen i Oslo og Akershus og Helge Østby, Universitetet i Bergen. Forutsetningen er at den gjennomføres i tråd med NJs retningslinjer på dette området. AU godkjenner at NJs medlemsarkiv kan brukes til Medieundersøkelsen som gjøres til Nordiske Mediedager i Forutsetningen er at den gjennomføres i tråd med NJs retningslinjer på dette området og at Nordiske Mediedager samarbeider med Kampanjen for journalistikk 2014 om mulige spørsmål. Sakspapir: E-post fra Jan Fredrik Hovden 9. oktober 2013, Søknad om gjennomføring av WJS-survey til eit utval av NJ og NRs medlemmer, og spørreskjema «World of Journalism». E-post fra Anngun Dybsland, Nordiske Mediedager 4. oktober 2013 (uten saksnummer): NJ & Medieundersøkelsen. Sak 14. Eventuelt a) Tariffoppgjøret TVNorge AS Forhandlingsutvalg: Eva Vincent Ola Magnus Svihus Inger-Lise Eikli Rygh Karoline Ramdal, NJ (forhandlingsleder) 2. Fullmakter: Fullmaktsforholdene er i samsvar me dlandsstyrets vedtak av 12. september 2007: 1. Forhandlingsutvalget vedtar NJs krav. LS og AU orienteres snarest mulig senest ved forhandlingsstart om kravene. 2. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å akseptere et forhandlingsresultat og inngå ny tariffavtale på vegne av NJ. LS orienteres om forhandlingsresultatet. 3. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å bryte forhandlingene, og si opp tariffavtalene, foreta plassoppsigelse og plsasfratredelse samt og gjennomføre mekling.

6 4. LS tar stilling til meklingsresultatet herunder om det skal gjennomføres arbeidskamp. FU skal avgi innstilling før LS-behandling. Sakspapir: Notat av 11. oktober 2013 fra Karoline Ramdal (sak ): Tariffoppgjøret TVNorge AS 2013 b) Markeringsvester til tunisiske journalister NJ bevilger kroner fra Solidaritetsfondet til kjøp av 200 vester (ikkeskuddsikre) til bruk for tunisiske journalister. Saksdokument: Epost av 10. oktober fra Eva Stabell (uten saksnummer): Markeringsvester for tunisiske journalister. c) Møtedatoer 2014 Hege Iren Frantzen kommer med forslag på e-post. E-post dd.mm.åå Xxxx Sakspapir: E-post dd.mm.åå Xxxx Sakspapir: Referat: Jahn-Arne Olsen fram til kl 13, deretter Hilde Tretterud.

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer