Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue, Merete Jansen, August Ringvold og Gunhild Laland Mohn deltok under sine saker. Sak 1 Sak 190 AU-referat januar 2013 Sak 2 Sak 191 Regnskap 2012 Sak 3 Sak 192 Regnskap Solidaritetsfondet 2012 Sak 4 Sak 193 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse 2012 Sak 5 Sak 194 LM-saker 5.1 Innstilling valgkomité 5.2 Innstilling redaksjonskomité program/tiltaksplan 5.3 Innstilling redaksjonskomité vedtekter/økonomiske retningslinjer 5.4 Politisk arbeidsdeling og ansvar 5.5 Andre LM-saker - Kjøreplan - Svar fra NR om medlemskap Sak 6 Sak 195 Lokallag 6.1 Støtte til faglige arrangement 6.2 Frikjøp - retningslinjer 6.3 Ekstrabevilgning Helgeland og Salten Journalistlag Sak 7 Sak 196 B-sak: Rapport fra landsstyrets plasseringsutvalg Sak 8 Sak 197 Kartlegging midlertidig ansatte Sak 9 Sak 198 B-sak: Eksklusjon Sak 10 Sak 199 Solidaritetsfondet: Støtte journalist Bangladesh Sak 11 Sak 200 Orienteringssaker - Mva frikjøp nestleder. Svar fra skatt øst. Sak 12 Sak 201 Eventuelt - Trykking av arbeidsmiljørapporten - IJ: Frikjøp av journalister og redaktører Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Sak 1. AU-referat Referatene fra AUs møte januar 2013 ble godkjent med en med en presisering av hvem som har ansvaret for å fremme en bestemt sak for AU. Ved bevilgninger til lagene og de journalistfaglige konferansene bør det fremgå i referatet hvor mye det er bevilget totalt.

2 Sak 2. Regnskap 2012 Anne Hilde Thue innledet. AU foreslår at overskuddet på NJ drift, kr , overføres til annen egenkapital, overskuddet på konfliktfondet, kr , tilføres konfliktfondet og at underskuddet på vederlagsfondet, kr , dekkes ved overføring fra vederlagsfondet. AU anbefaler LS å godkjenne NJs regnskap og årsberetning for Sakspapir: Notat av 21. februar 2013 fra Jahn Arne Olsen og Anne Hilde Thue (13-124). Årsregnskap for NJ Driftsregnskap Sak 3. Regnskap Solidaritetsfondet 2012 Anne Hilde Thue innledet. Regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2012 godkjennes. Underskuddet, kr , dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Sakspapir: Notat av 22. februar 2013 fra Anne Hilde Thue (13-141). Regnskap for Solidaritetsfondet Sak 4. Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Gravferdskasse 2012 Jahn-Arne Olsen innledet. AU tar regnskapene fra styret i Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse til etterretning og oversender dem til landsstyret for godkjenning. Sakspapir: Pressens Arbeidsledighetskasse, årsberetning og regnskap for Pressens Gravferdskasse, årsberetning og regnskap for 2012.

3 Sak 5. LM-saker 5.1 Innstilling valgkomité AU anbefaler landsstyret om å innstille disse sju kandidatene til ny valgkomité: Sven Arne Buggeland, leder, VG Marit Ulriksen, Rana Blad Ann-Magrit Berge, FJ Marit Heiene, Romsdal Budstikke Martin Riber Sparre, dn.no (ny fast) Ståle Hansen, NRK (ny) Ingeborg Marie Jensen, Stavanger Aftenblad (ny fast) Til landsstyremøtet 11. mars legger Elin Floberghagen og Thomas Spence frem forslag til sju varamedlemmer med utgangspunkt i forslag som ble drøftet på møtet. Sakspapir: Notat av 3. januar 2013 fra Elin Floberghagen (12-525): LM innstilling til valgkomité. 5.2 Redaksjonskomité for tiltaksplan program og resolusjoner Elin Floberghagen og Thomas Spence arbeider videre med forslagene som ble drøftet på møtet og legger frem forslag for landsstyret 11. mars. Sakspapir: Notat av mars 2013 fra Elin Floberghagen (12-525): Utkast, Redaksjonskomiteer på landsmøtet 5.3 Redaksjonskomité for vedtekter og økonomiske retningslinjer. Elin Floberghagen og Thomas Spence arbeider videre med forslagene som ble drøftet på møtet og legger frem forslag for landsstyret 11. mars. Sakspapir: Notat av mars 2013 fra Elin Floberghagen (12-525): Utkast, Redaksjonskomiteer på landsmøtet 5.4 Politisk arbeidsfordeling og ansvar Elin Floberghagen fremmer forslag for landsstyret med utgangspunkt i de forslag som ble fremmet og diskutert i møtet. Sakspapir: Notat av 18. februar 2013 fra Elin Floberghagen (12-525): Ansvar i landsmøtet. 5.5 Andre LM-saker Hilde Tretterud gikk gjennom kjøreplanen for landsmøtet. AU gjorde noen endringer. Sakspapir: Kjøreplan datert 28. februar fra Hilde Tretterud: Landsmøtet 2013

4 AU drøftet svaret fra Norsk redaktørforening om dobbeltmedlemskap i NJ og NR, og hvordan dette skulle behandles på landsmøtet. Sakspapir: E-post av 26. februar 2013 fra ass. generalsekretær Arne Jensen: NRmedlemskap Sak 6. Lokallagsøkonomi 6.1: Egenandeler på flerdagssamlinger i lokallag AU opphever kravet om egenandel på flerdagssamlinger. I stedet legges det i saksbehandlingen stor vekt at det fremmes nøkterne søknader i forkant og kontroll i etterkant av at utgiftene er i henhold til budsjett. Sakspapir: Notat av 25. februar 2013 fra Gunhild Laland Mohn (13-148): Egenandel på flerdagssamlinger i lokallag. 6.2: Frikjøp av styremedlemmer til organisasjonsoppgaver Gunhild Laland Mohn innledet. AU ønsker ikke å endre dagens retningslinjene/praksis for frikjøp. Sakspapir: Notat av 25. februar 2013 fra Gunhild Laland Mohn (13-149): Frikjøp av styremedlemmer til organisasjonsoppgaver. 6.3: Ekstrabevilgning til Helgeland og Salten journalistlag. Gunhild Laland Mohn innledet. Helgeland og Salten Journalistlag får inntil kroner av vederlagsmidler til seminar. Arrangementet må være åpent for alle rettighetshavere. Sakspapir: Notat av 28. februar 2013 fra Gunhild Laland Mohn (13-148): Ekstratildeling HSJ. Sak 7. B-sak: Plassering av NJs midler Sak 8. Kartlegging midlertidig ansatte Merete Jansen innledet. Undersøkelsen legges frem for landsstyret 11. mars. Sak 9. B-sak: Eksklusjon

5 Sak 10. Støtte journalist Bangladesh Thomas Spence orienterte. Behandling av saken utsettes. Sak 11. Orienteringssaker Merverdiavgift på frikjøp av Thomas Spence svar fra Skatt øst. AU tar orienteringen til etterretning. Det legges ikke opp til ytterligere oppfølging av saken. Sakspapir: E-post av 19. februar 2013 fra advokat Martin P. Askvig i Kvale Advokatfirma: Mva. spørsmål frikjøp av Spence svar fra Skatt øst. Brev fra Skatt Øst av 15. februar 2013: Forespørsel om merverdiavgift ved frikjøp av tillitsvalgte i fagforbund samt søknad om avgiftsleming. Kopi av brev fra Skatt øst av 15. februar 2013 til Skattedirektoratet: Norsk Journalistlag Søknad om avgiftslemping Innstilling til Skattedirektoratet. Sak 12. Eventuelt IJ: Forslag til ordning for frikjøp av journalister og redaktører Elin Floberghagen innledet AU slutter seg til forslaget. Sakspapir: Brev av 13. februar 2013 fra konstituert instituttleder Trygve Aas Olsen, Instititutt for Journalistikk: Forslag til ordning for frikjøp av journalister og redaktører. Økonomiske fullmakter lagsøkonomi: AU ber om at det før sommeren 2013 legges frem et forslag til økonomiske fullmakter for saksansvarlige innenfor lagsøkonomien. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 trykkeutgifter Finn Våga innledet. AU tar til etterretning at rapporten allerede er trykket og bevilger inntil kroner til dette. AU ber generalsekretæren undersøke omstendighetene rundt beslutningsprosessen. Sakspapir: Notat av 28. februar 2013 fra Jahn-Arne Olsen (11-529): Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 trykkeutgifter. Referat: Jahn Arne Olsen

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer