Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue og August Ringvold deltok under sine saker. Sak 1 Sak 158 AU-referat fra 30. oktober 2013 Sak 2 Sak 159 Budsjett 2013 drift og vederlag Sak 3 Sak 160 Langtidsbudsjett momentliste Sak 4 Sak 161 Ekstrabevilgning Finnmark Journalistlag Sak 5 Sak 162 Omdisponering av midler Møre og Romsdal J-lag Sak 6 Sak 163 Solidaritetsfondet: Støtte til Iran/Tyrkia-delegasjon Sak 7 Sak 164 Solidaritetsfondet: Støtte til kampanje i Zimbabwe Sak 8 Sak 165 B-sak: Personsak - rettslig bistand Sak 9 Sak 166 Utgiftsdekning landsmøtet Sak 10 Sak 167 Kvalitetsundersøkelsen 2013 Sak 14 Sak 168 Orienteringssaker - Møte med Norsk Redaktørforening - Institutt for Journalistikk - Personalsaker - Regnskap drift og vederlag 3. kvartal 2012 Sak 15 Sak 169 Eventuelt - Rapport om sekretariatets arbeid med de journalistfaglige konferanser - Frilanskalkulatoren videreutvikling og forenkling Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter 6. oktober Sak 170 Journalisten søknad om bruk av medlemsarkivet til spørreundersøkelse XX. xxx Sak Sak 1. AU-referat Referatet fra AU-møtet 30. oktober ble godkjent. Sak 2. Drifts- og vederlagsbudsjett for 2013 Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue innledet.

2 Driftsbudsjettet: o AU ber om at anslaget for reduksjon i antall medlemmer som betaler ordinær kontingent settes til 150. Dette representerer et inntektsfall på ytterligere kroner. Driftsbudsjettet som legges fram for landsstyret skal likevel ikke ha et underskudd på mer enn 2,4 millioner kroner. o Det settes av kroner til oppussing av noen kontorer i 2013 i tråd med forslag fra Tore Sjølie. o AU foreslår at posten Kampanjetiltak, som skal stå til disposisjon for det nye landsstyret, reduseres med kroner til kroner. o Politisk ledelse går gjennom bevilgningene til nordisk og internasjonalt samarbeid med sikte på ytterligere reduksjon. o AU kommer tilbake med ytterligere innspill før budsjettet sluttføres og oversendes til landsstyret for endelig behandling. o For å redusere reiseutgiftene kjøpes det inn utstyr til videokonferanse. AU sluttet seg til forslaget til vederlagsbudsjett og oversender det til landsstyret for endelig behandling. Etter møtet kom det følgende innspill fra AU ved Thomas Spence: Frikjøp reduseres fra til kroner. Utgiftene til oppussing tas over 5 år som betyr kroner i 2013 Redusert kontingent IFJ som følge av færre medlemmer kroner Redusert overføring solidaritetsfondet som følge av færre medlemmer; kroner Ut over dette kutter generalsekretæren budsjettet slik at underskuddet ikke overstiger 2,4 millioner kroner. Sakspapir: Notat av 23. november 2012 fra Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen (12-595): Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for Utkast til driftsbudsjett for 2013 hovedtall og detaljert budsjett. Utkast til vederlagsbudsjett for 2013 hovedtall og detaljert budsjett. Notat av 28. november 2012 fra Tore Sjølie (12-777): Oppussing av noen lokaler for Sak 3. Langtidsbudsjett momenter Jahn-Arne Olsen innledet. Orienteringen ble tatt til etterretning. Sakspapir: E-post av 27. november 2012 fra Jahn-Arne Olsen: Momentliste langtidsbudsjett

3 Sak 4. Ekstrabevilgning Finnmark Journalistlag Finnmark Journalistlag får kroner for å dekke underskuddet i forbindelse med årsmøtesamlingen Sakspapir: Notat av 20. november 2012 fra Gunhild Laland Mohn (12-341): Ekstratildeling Finnmark årsmøte med søknad fra Finnmark Journalistlag v/kasserer Vibeke Lund Pettersen. Sak 5. Omdisponering av vederlagsmidler Møre og Romsdal Journalistlag Møre og Romsdal Journalistlag får omdisponere inntil kroner av ubrukte vederlagsmidler til seminar i Ålesund. Sakspapir: Notat av 20. november 2012 fra Gunhild Laland Mohn (12-341): Ekstratildeling Møre og Romsdal Sak 6. Solidaritetsfondet: Bevilgning til Iran-/Tyrkia-delegasjon Det bevilges 6500 ( kroner) over solidaritetsfondet for å finansiere en samling av iranske journalister som har flyktet fra Iran, til et møte i Tyrkia. Sakspapir: E-post av 16. november fra Eva Stabell: Søknad om støtte til Iran/Tyrkiamission Sak 7. Solidaritetsfondet: Bevilgning til kampanje i Zimbabwe AU bevilger USD ( kroner) til en forlengelse av anti-sextrakkaseringskampanjen i Zimbabwe. Sakspapir: E-post av 15. november fra Eva Stabell: Til AU søknad om mer anti-sextrakassering-kampanje Sak 8. B-sak: Personsak rettslig bistand Sak 9. Retningslinjer for dekning av utgifter LM 2013 Hilde Tretterud innledet.

4 Transport Fly bestilles av NJ sentralt og ønsker på tidspunkt må sendes inn senest 14. februar. Merkostnadene ved å bestille sent uten god grunn må dekkes av delegaten selv. Bruk av bil på lengre distanser skal godkjennes i forkant. Taxi mellom hjem og transportmiddel (tog, buss, fly) og mellom Gardermoen flyplass og landsmøtehotellet dekkes ikke uten godkjenning i forkant. Overnatting Hotell fra mandag til tirsdag dekkes hvis man er invitert til å komme mandag, ellers kun etter avtale. Diett Diett etter regning dekkes hvis avreise hjemmefra er før kl tirsdag 12. mars og hjemkomst er senere enn kl torsdag 14. mars. Frist for innsending Reiseregningen skal sendes inn senest 5. april. Ut over dette dekkes kun utgifter etter forhåndsavtale. Sakspapir: Notat av 27. november 2012 fra Hilde Tretterud (12-268): Retningslinjer for dekning av utgifter LM 2013 Sak 10. Kvalitetsundersøkelsen tilleggsspørsmål Thomas Spence innledet om forhandlinger med Norsk Redaktørforening om spørsmål til kvalitetsundersøkelsen i Thomas Spence for fullmakt til å avgjøre om vi tar tilleggsspørsmålene sammen med eller uten Norsk Redaktørforening. Sakspapir: Notat om NRs og NJs forslag til ekstra spørsmål (delt ut i møtet). Sak 11. Orienteringssaker - Møte mellom NJ og NR Elin Floberghagen orienterte om møte mellom NJ og NR om journalistfaglige konferanser og dobbeltmedlemskap i begge organisasjoner. Orienteringen ble tatt til etterretning. - Regnskap drift og vederlag 3. kvartal 2013 Regnskapet ble tatt til etterretning Sakspapir: Drifts- og vederlagsregnskap 3. kvartal Institutt for Journalistikk salg av bygning Elin Floberghagen orienterte om situasjonen på Institutt for Journalistikk etter salget av eiendommen. Orienteringen ble tatt til etterretning

5 - Personalsaker Jahn-Arne Olsen orienterte om personalsaker. Orienteringen ble tatt til etterretning Sak 12. Eventuelt - Stabens arbeid med journalistfaglige konferanser rapport til LS Jahn-Arne Olsen innledet. Rapporten tas til etterretning og oversendes landsstyret til behandling Sakspapir: Notat av 30. november 2012 fra Jahn-Arne Olsen (12-781): Konferansebistand statusrapport - Videreutvikling av Frilanskalkulatoren AU slutter seg til intensjonen i notatet og ber om at gjennomføring og budsjett avklares mellom Thomas Spence og Ketil Heyerdahl/Toralf Sandåker. De økonomiske rammene tas tilbake til AU for endelig vedtak. Sakspapir: E-post av 3. desember 2012 fra Ketil Heyerdahl: Notat videreutvikling av Frilanskalkulatoren (fra Ketil Heyerdahl, Toralf Sandåker, Silje Midttun og Øystein Mikalsen). E-post Journalisten søknad bruk av NJs medlemsarkivet i undersøkelse Journalisten får bruke NJs medlemsarkiv til en questback-undersøkelse blant NJs medlemmer i Schibsted-bedrifter som har nedbemannet. Undersøkelsen utføres i tråd med landsstyrets retningslinjer. Sakspapir: E-post av 4. desember 2013 fra Jahn-Arne Olsen: Søknad om questbackundersøkelse bland NJ-medlemmer i Schibsted-avisene Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2013 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 17. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 17.12.2013 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer