Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Påtroppende sekretariatsleder Torbjørn Brenna var gjest under hele møtet. Anne Hilde Thue deltok under sine saker. Sak 1 Sak 242 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Sak 243 AU-referat januar 2015 Sak 3 Sak 244 Regnskap 2014 Regnskap Solidaritetsfondet 2014 Sak 4 Sak 245 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse 2014 Sak 5 Sak 246 LM-saker: Innstilling valgkomité Redaksjonskomité program, tiltaksplan og uttalelser Redaksjonskomité vedtekter og økonomiske retningslinjer. Politisk arbeidsdeling og ansvar Forretningsorden Sak 6 Sak 247 Forslag uttalelser fra landsmøte: En arbeidsmiljølov for arbeidsgiverne Tydelig skille mellom journalistikk og reklame Økt støtte til medier i krise Sak 7 Sak 248 B-sak: Strategisk utvikling Sak 8 Sak 249 B-sak: Avslag medlemssøknad Sak 9 Sak 250 B-sak: Søknader om direkte medlemskap Sak 10 Sak 251 B-sak: Søknad rådgiving Sak 11 Sak 252 Revisjon av Vær Varsom-plakaten Sak 12 Sak 253 NJs årshjul: Oppgaver og ansvar Sak 13 Sak 254 B-sak: Søknad om dekning av tapt arbeidsfortjeneste STRØKET Sak 14 Sak 255 Søknad studietur Sak 15 Sak 256 B-sak: Sikkerhetstiltak Sak 16 Sak 257 Orienteringssaker - Status for arbeidet med velferdsmidler Sak 17 Sak 258 Eventuelt Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter xx. xxxx 2013 XX. xxx XX. xxx Sak Sak

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Status for arbeidet med velferdsmidler ble satt opp under orienteringssaker. Sak 2. AU-referat 8-9. januar 2015 AU-referatet fra 8. og 9. januar 2015 ble godkjent. To uteglemte saker som var behandlet per e-post i september 2014, er tatt med i dette referatet. Sak 3. Regnskap 2014 NJs regnskap 2014 Utkast til regnskap ble delt ut i møtet. Anne Hilde Thue orienterte. AU tok orienteringen til etterretning. Det ferdigstilte regnskapet oversendes til landsstyret for vedtak. NJs Internasjonale Solidaritetsfond Anne Hilde Thue innledet. Regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond 2014 vedtas. Overskuddet, kroner, overføres til annen egenkapital. Regnskap for solidaritetsfondet. Notat av 13. februar 2015 fra Anne Hilde Thue til AU (15-142): NJs Int. Solidaritetsfond regnskap Sak 4. Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse 2014 Jahn-Arne Olsen innledet regnskapene for Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse tas til etterretning og oversendes landsstyret. Økning av gravferdsbidraget tas opp ved behandlingen av budsjettet for Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse Sak 5. LM saker

3 Thomas Spence og Hege Iren Frantzen innledet. Valgkomité Sven Arne Buggeland VG, leder Cathrine Loraas Møystad, Østlendingen Ann-Magrit Berge, NJ Frilans Marit Heiene, Romsdals Budstikke Martin Riber Sparre, DN Jan Børge Leirvik, NRK Hordaland Terje Andresen, Østfold Journalistlag/Sarpsborg Arbeiderblad Vararepresentanter: Marit Helland, Budstikka Arne Ingmar Eggen, Agderposten Per Flagstad, Fagbladet Hilde Østmoe, Adresseavisen Dag Stamnes, TV2 Alexander Berg, Aller Media Ståle Hansen, NRK Redaksjonskomiteer Arbeidsutvalget anbefaler at landsstyret foreslår følgende redaksjonskomiteer på NJs landsmøte 2015: Redaksjonskomité for tiltaksplan, program og resolusjoner Stein Sneve, LS (leder) Anette Selmer Andresen, NJ Frilans Monica White Martinsen, HSJ/NJ i NRK Pål Hellesnes, Klassekampen og OJ Dennis Ravndal, VG og NJ i Schibsted Christer Pedersen, itromsø og NJ i Polaris Tone Rudberg, KK og Aller Media Redaksjonskomité for vedtekter og økonomiske retningslinjer Hege Iren Frantzen, LS (leder) Dag Idar Tryggestad, BT, BJ/NJ i Schibsted Britt Ellen Negård, Glåmdalen, HJ/NJ Amedia Rolf Johansen, OJ/NJ i NRK Harald Klungtveit, Dagbladet og OJ Jørn Wad, NJ Frilans Ansvar under landsmøtet AU slutter seg til forslaget til arbeidsdeling. Finn Våga presenterer forslaget om å styrke egenkapitalen med midler fra konfliktfondet. Forretningsorden AU anbefaler landsstyret å fremme den foreslåtte forretningsordenen for landsmøtet. Sakspapirer: Innstilling Valgkomité fra Thomas Spence.

4 Notat av 10. mars 2015 (15-124) fra Hege Iren Franzen og Thomas Spence: Redaksjonskomitéer på landsmøtet Notat fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen; Ansvar i landsmøtet. Notat av 5. januar 2015 fra Tore Sjølie og Jahn-Arne Olsen (15-12): Forslag til forretningsorden og valgreglement. Sak 6. Forslag uttalelser fra LM Thomas Spence innledet. Forslagene til uttalelser kortes ned og spisses i tråd med debatten i arbeidsutvalget. Forslagene fremmes for landsstyret for endelig innstilling overfor landsmøtet. Forslag til uttalelse om arbeidsmiljøloven fra NJs landsmøte Notat av 16. februar 2015 fra Trond Idås (15-150): Tydelig skille mellom journalistikk og reklame. Notat av 16. februar 2015 fra Trond Idås (15-150): Økt støtte til medier i krise. Sak 7. B- sak: Strategisk utvikling Sak 8. B-sak: Avslag medlemssøknad Sak 9. B-sak: To søknader direkte medlemskap Sak 10. B-sak: Søknad rådgivning Sak 11. Revisjon av Vær Varsom-plakaten Hege Iren Frantzen innledet. Journalist Harald Klungtveit, Dagbladet, som sitter som NJrepresentant i utvalget som vurderer revisjon av Vær Varsom-plakaten, deltok under dette punktet. Det legges opp til en grundigere drøfting av endringer av etikk-plakatene, herunder mulig sammenslåing av VV-plakaten og Tekstreklameplakaten, på landsstyreseminaret i mai. Notat av 13. februar 2015 fra Hege Iren Frantzen til AU (15-147): Arbeidet i NP med ny og revidert plakat for presseetikk. Sak 12. NJs årshjul: Oppgaver og ansvar Thomas Spence og Hege Iren Frantzen innledet.

5 AU tar oversikten til etterretning. AU støtter at Thomas Spence deltar i styret for Ethical Journalism Network under Aidan White. Årshjul 2015, oversikt over NJ-ledelsens deltagelse i interne og eksterne arrangementer. Sak 13. B-sak: Søknad om dekning av tapt arbeidsfortjeneste Sak 14. Søknad studietur NJ gir ikke støtte til Finnmark Journalistlags planlagte studietur til Grønland. Søknad fra Finnmark Journalistlag v/leder Robin Mortensen. Innstilling fra Gunhild Laland Mohn. Sak 15. B-sak: Sikkerhet Sak 16. Orienteringssaker Jahn-Arne Olsen orienterte om status for arbeidet med velferdsmidler. AU tar orienteringen til etterretning. Sak 17. Eventuelt E-post dd.mm.åå Xxxx E-post dd.mm.åå Xxxx

6 Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag!

Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag! Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag I oktober 2013 vedtok landsstyret at det skulle settes av midler i budsjettet til at et representativt utvalg fra NJs organisasjon utreder fordeler og ulemper ved

Detaljer