Bilag 10 Budgetspecificeringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 10 Budgetspecificeringer"

Transkript

1 Bilag 10 Budgetspecificeringer Specificeringerne er indikative og vejledende og dermed vil der ikke i alle tilfælde være fuld overensstemmelse med budgettallene. 1

2 Østfold Fylkeskommune Generelt Østfold fylkeskommune (Øfk) er norsk prosjekteier, og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av den norske delen av prosjektet. Prosjektet er planlagt slik at det leies inn tjenester fra Oslofjordens Friluftsråd på arbeidspakke 3, som er Norges ansvar i prosjektet. Oslofjorden friluftsråd (OF) har det faglige ansvaret for denne pakken. Øfk vil innenfor de administrative ressurser vi har, bistå i prosjektet med fast ansatt eget personell. Vi er av ressursmessige og kompetansemessige grunner nødt til å prosjektansette regionale person(er) for å få fullt effekt av prosjektet. På denne måten vil ervervet kompetanse bli i regionen etter prosjektets avslutning. De er beregnet kr. 500/time for prosjektansatt personale og kr. 900/t+ mva for eksterne tjenester Arbeidspakke (AP) 1 inventering og analyse 1.1: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. 1.2: De avsatte beløp skal dekke de norske kostnadene med aktiviteten. 1.3: Her settes det av til gjennomføring av midtveiskonferanse som ett av to tiltak for å dekke norsk andel av felleskostnadene. Et tilsvarende beløp settes av til journalistbesøk i arbeidspakke 5. Videre settes det av i 1.3. kr til å dekke regionale møter. 1.4: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. AP 2 Konseptutvikling av virksomhetsdrevne Gateways 2.1: Deltagelse i oppstartskonferanse for 2 personer + prosjektansatt 2.2: Kostnadsdekning for 1 person + prosjektansatt, reisen vil gå utenfor ØKS-området (trolig Nederland) 2.3: De avsatte beløp skal dekke utviklingen av de norske pilotgateways. 2.4: Nettverksbygging for videreutvikling av Gateways AP 3 Kvalitetssikring og komplettering Alle aktiviteter under eksterne tjenester kjøpes av vår faglig utførende for denne arbeidspakken, Oslofjordens friluftsråd. Ut over dette har vi følgende kommentarer: 3.1: Norske kostnader knyttet til oppstartskonferanse for alle partnere 3.2: Alle kostnader på prosjektansatt, eget personale og eksterne tjenester er knyttet til kartlegging, kobling til service og overnatting mv. Det settes av et mindre beløp under øvrige omkostninger til komplettering av de prioriterte strekninger. Må sees i sammenheng med aktivitet 3.4, der det under øvrige omkostninger settes av kr til påkostninger knyttet til utvikling av kvalitetsstrekninger. 3.3: Høyt prioritert å ha et felles kvalitetssikringssystem, det settes derfor at total kr til dette arbeidet. 3.4: Midler til prosjektansatt og eksterne tjenester, i tillegg til påkostninger knyttet til dette. 3.5: Denne aktiviteten ligger i grenseland til prosjektet Tillgängligt friluftsliv, som ble utsatt i forrige søknadsrunde. Det er likevel viktig å synliggjøre hvilke strekninger som blir tilgjengeliggjort for personer med handicap også i dette prosjektet. 3.6: Det skal foretas en utredning av hvordan vi kan etablere bæredyktig persontransport knyttet til gateways og stisystemene generelt. 3.7: Kostnader knyttet til forarbeid og utgivelse av håndbok 2

3 AP 4 Innovativ produksjon 4.1: gjelder kostnader knyttet til oppstartskonferansen 4.2: Det settes av midler for norsk prosjektansatt perosnale for å gi innspill til behovsanalysen. 4.3: Kostnader knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av grenseoverskridende og regionale workshops 4.4: Norges bidrag inn til teknisk kravspec mobilt informasjonssystem, herunder kartlegging av hvilke systemer som benyttes/er planlagt benyttet i Norge 4.5: Norges arbeid med å finne, velge ut og tilrettelegge aktuell informasjon til det valgte systemet 4.6: Kostnader knyttet til utprøving av norske piloter 4.7: Norges del av arbeidet med produksjon og tilgjengeliggjøring av interaktive websystem. AP 5 Markedsføring og informasjon 5.1: Kostnader knyttet til oppstartskonferansen 5.2: Personellmessige ressurser knyttet til utvikling av felles markedsføringsplan 5.3: Personellmessige og produksjonsressurser knyttet til kartproduksjon og annen informasjonsmateriell. 5.4: Planlegging av og deltagelse i felles events 5.5: Det legges inn til gjennomføring av journalistbesøk, som den andre delen av norsk dekning av fellesomkostninger. Personellmessige ressurser er knyttet til forberedelser og gjennomføring av besøket. 5.6: gjelder informasjonsproduksjoking av infomateriell knyttet til turoperatørbransjen. 5.7: Norsk andel av produksjon og utgivelse av 2 grenseoverskridende magasiner knyttet til prosjektet. AP 6 Prosjektadministrasjon 6.1: De oppsatte beløp skal dekke kostnadene med deltagelse i styringsgruppemøter 6.2: Vi benytter prosjektansatt personale for å koordinere de norske arbeidspakkene til enhver tid. 6.3: Prosjektansatt person skal koordinere de regionale partnerene 6.4: Prosjektansatt person skal tilrettelegge grunnlag for regnskap og revisjon. Norsk sluttrevisjon utgjør kr , regnskapsfører (fast ansatt personale) kr i prosjektperioden. 6.5: Videreføring og resultatanvending vil skje gjennom vårt prosjektansatte personale. Det settes av en viss pott til produksjon av informasjonsmateriell i denne sammenhengen. 6.6: Prosjektansatt personale jobber ut den norske delen av prosjektevalueringen. 3

4 Skåne Specificering av externa tjänster, skånska partners timkostn ad antal timmar Summa Behovs och brukaranalys i fem kommuner Konceptutveckling av gateways inkl resor och möten Kvalitetssäkring o komplettering Erfarings- og metodeudveksling Udarbejde behovsanalyse Afholdelse af regionale workshops Udarbejde teknisk kravspecifikation for mobilt informationssystem Identificering, udvælgelse og produktion af information til systemet Pilotprojekter for afprøvning af innovativ IKT-løsninger Produktion og implementering af interaktive 4.7 webservices Produktion av tryclsaker och infomaterial Total kostnad externa tjänster Specificering av övriga kostnader för gateways och utveckling av mobilt infosystem, skånska partners Etablering av 14 st gateways. Tillbehör för produktion och utprovning av mobilt informationssystem Enhet Pris ( ) 3 st mobiltelfoner m stor skärm en infotavla 700 o gps per kommun 2100 ett infoställ st hand-gps per kommun 400 wi fi accesspunkt m komplettanslutn 1800 Konfiguration av accesspunkt 200 Kostnad för en gateway 2850 Kostnad för 14 gateways Kostnad för en kommun 2500 Kostnad för 5 kommuner Totalt övriga kostnader

5 Region Sjælland Specifikation af budget under arbejdspakke 5 markedsføring og information incl. fællesudgifter Specifikation Layout og tryk af 6 turkort stk. af hver kort. 5 EUR pr. stk. 6 X 2500 X 5 EUR Layout og tryk af informationsfolder stk. X 2,5 EUR Oversættelse af informationsfolder og tekster til hjemmeside ord X 0,25 EUR Annoncering i relevante medier i ØKS regionen. 3 år X EUR Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR Layout, tryk og distribution af regional eventavis. 3 år X Annoncering i regionale medier af udviklede events. 3 år X EUR Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR Annoncering af udviklede produkter i relevante medier. 2 år X 7000 EUR total Fællesudgifter AP Annoncering af fælles events og udviklede produkter i relevante nationale/regionale medier. 3år X 3 lande X 1700 EUR. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvor og hvornår Udvikling og tryk af fælles markedsføringsmateriale for events og udviklede produkter. 3 år X Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan Udvikling og distribution af informationsmaterialer til tour-operatører. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan Udgivelse af fælles magasin om friluftsoplevelser på de Rekreative Ruter i ØKS regionen. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer antal samt tidsplan total GRAND total som indført i skema 7E

6 Region Halland 7E Kostnads- och intäktsspecifikation 7.1 Projektanställd personal Rad 15 Specificering 10 dgr x 300,specialistkompetens näringslivsutveckling mm Rad 17 Specificering 112,5 dgr x 300, ekonom 7.2 Fastanställd personal Rad 177 Specificering 54 dgr x Externa tjänster Rad 368 Akt2.1 2dgrx500,akt2.2 guidning mm 2000, akt2.3 6dgrx500,akt2.4 3dgrx500 Rad 369 Akt 4.5 Framtagande av info för 50 Points of interest x resor Rad 560 Akt5.1 3 resorx2persx400,akt 5.2 2resorx2persx400, regionala resor 500, akt 5.3 regionala resor 1000, akt 5.4 regionala resor, buss vid events 1000, akt 5.5 buss vid journalistbesök 2000, akt 5.6 resor till touroperators 600, akt 5.7 regionala resor n Rad 848 Flyttat medel mellan åren Akt 2 Konceptutveckling år År År Övriga kostnader Rad 1004 Flyttat medel mellan åren Akt 4 Innovativ produktion År År År

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Veiledning for beregning av rammetilskudd

Veiledning for beregning av rammetilskudd Veiledning for beregning av rammetilskudd GENERELT Dette er en veiledning til organisasjoner som søker LNU Utveksling. Denne veiledning vil gå inn på de ulike postene i budsjettarket, og forklare kort

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer