Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet"

Transkript

1 Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

2 1. Bakgrunn og formål Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT) ønsker å utvikle et tettere samarbeid mellom arbeidslivet i Midt-Troms regionen og UiT Norges arktiske universitet. Hovedmål For å bidra til dette ønsker partene å gjennomføre et pilotprosjekt der målsettingen er å utvikle og prøve ut en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen og studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Delmål Delmålene i prosjektperioden er å stimulere og tilrettelegge for samarbeid på to konkrete områder: internshipstillinger for studenter ved UiT hos virksomheter og bedrifter i Midt- Troms regionen studenter ved UiT skriver sine studentoppgaver relatert til virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen Det er et resultatmål at samarbeidsaktørene ved prosjektperiodens utløp kan vise til påbegynte eller gjennomførte studentprosjekter innen de to overnevnte områdene. 2

3 2. Hovedaktiviteter I hele prosjektperioden vil det være en utviklingsorientert tilnærming der begge parter bidrar til å finne gode samarbeidsformer. Modellen som skisseres under med hovedaktiviteter er et utgangspunkt for nærmere detaljering. Hovedaktivitetene i prosjektet knytter seg i all hovedsak til samordning, kommunikasjon, informasjonsutveksling og kobling mellom studenter og deres institutter på den ene siden, og bedrifter og virksomheter på den andre siden. Ved behov, skal prosjektets aktører også kunne yte nødvendig bistand ved søknadshåndtering, seleksjon og gjennomføring av enkeltprosjektene. Hovedaktiviteten med avslutning og evaluering av pilotprosjektet, vil danne grunnlaget for utformingen av en modell for denne type samarbeid. Hovedaktivitet 1. Kommunikasjon, samordning og formidling av muligheter og behov med utgangspunkt i virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen Ansvar: Profilgruppa Hovedaktivitet 1 består av: Profilering og forankring av pilotprosjektet i Midt-Troms regionens arbeidsliv. Avklaring av virksomhetenes betingelser og behov for studentsamarbeid, både på mikronivå for den enkelte virksomhet/bedrift, men også en mer generell situasjonsbeskrivelse og proaktiv behovsanalyse for aktuelle sektorer og næringer i Profilgruppa. Beskrivelse og rammer for mulige studentprosjekter. Formidling av situasjonsbeskrivelse, betingelser og behov for bedrifter og næringer, samt formidling av mulige studentprosjekter, til UiT og - i de tilfeller hvor UiT ikke er har studenter og fagmiljø på området til andre aktuelle utdanningsinstitusjoner. Hovedaktivitet 2. Kommunikasjon, samordning og formidling av muligheter og behov med utgangspunkt i fagmiljø og studenter ved UiT Ansvar: Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Hovedaktivitet 2 består av: Profilering og forankring av pilotprosjektet hos fagmiljø og studenter ved UiT. Bearbeiding og formidling av informasjon, situasjons - og behovsbeskrivelser fra arbeidslivet i Midt-Troms, ut til aktuelle fagmiljø og studenter ved UiT. Markedsføring, utlysning og formidling av konkrete studentprosjekter. 3

4 Hovedaktivitet 3. Bistand ved gjennomføring av studentprosjekter og samarbeidstiltak Ansvar: Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Hovedaktivitet 3 består av: Tilby nødvendig og hensiktsmessig bistand til bedrifter og virksomheter, studenter og deres institutter, ved gjennomføring av studentprosjekter Tilby nødvendig og hensiktsmessig bistand til samarbeidsaktørene ved gjennomføring av andre samarbeidstiltak som stimulerer prosjektets hovedmål Hovedaktivitet 4. Etablering og utprøving av samarbeidsrutiner og flere ulike samarbeidsformer Ansvar: Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Hovedaktivitet 4 består av: Etablere og prøve ut samarbeidsrutiner og møteplasser for Profilgruppa og SKA, hvor formålet er gjensidig informasjonsutveksling, formidling og samordning Vurdere ulike samarbeidsformer samt arbeids og ansvarsfordeling mellom de involverte aktørene, dvs. Profilgruppa og SKA, bedrifter og virksomheter, studenter og fagmiljø/institutter ved UiT. Hovedaktivitet 5. Evaluering og sluttrapportering av pilotprosjektet Ansvar: Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Hovedaktivitet 5 består av: Gjennomføring av en helhetlig evalueringsprosess med resultatvurdering sett opp mot pilotprosjektets hovedmål og delmål. Beskrivelse av samarbeidsmodellen som er utviklet, samt forslag til justeringer og endringer som anses hensiktsmessig ved en videreføring av samarbeidet. Utforming av skriftlig sluttrapport. 4

5 3. Framdriftsplan Prosjektperioden strekker seg fra 1. april 2014 til 1. juni Detaljert framdriftsplan vil utformes når finansiering er på plass og pilotprosjektet igangsettes. Framdriftsplanen må legges opp med hensiktsmessige tidsrammer som tar hensyn til universitetets semesterstart og slutt, aktuelle frister knyttet til studentoppgaver samt tidsplan for Profilgruppas Traineeprogram, som retter seg mot de samme virksomheter og bedrifter. Ramme for framdriftsplan: HA 1. Kommunikasjon arbeidsliv HA 2. Kommunikasjon studenter og fagmiljø UiT HA 3. Bistand ved gjennomføring av studentprosjekter HA 4. Etablering og utprøving av rutiner og samarbeidsformer HA 5. Evaluering og sluttrapportering

6 4. Organisering De overordna samarbeidspartnerne i dette pilotprosjektet er Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Norges arktiske universitet. Det operative ansvaret for Profilgruppas involvering i prosjektet ligger hos Profilgruppas sekretariat, som ivaretas av Utviklingssenteret AS på Finnsnes. Det operative ansvaret for UiT Norges arktiske universitets involvering i prosjektet ligger hos SKA i Tromsø. Partene har valgt følgende formelle organisering av pilotprosjektet: Prosjekteiere Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Styringsgruppe Profilgruppa 2, SKA 2, bedrifter/virksomheter 5 Prosjektleder Bjørge Blekkerud Prosjektleder Profilgruppa Prosjektstøtte Lars Buseth Seniorrådgiver SKA Partene er enige om at pilotprosjektet skal benytte en styringsgruppe som allerede er etablert i forbindelse med Profilgruppas Traineeprogram. I denne styringsgruppa sitter det to representanter fra Profilgruppas sekretariat, seks representanter fra Profilgruppas virksomheter og bedrifter, samt en representant fra Senter for karriere og arbeidsliv. Når styringsgruppas ansvarsområde blir utvida til også å omfatte samarbeid på områdene internship og studentoppgaver, vil gruppa bli supplert med en ekstra representant fra UiT Norges arktiske universitet. 6

7 5. Budsjett Pilotprosjektet vil kreve innsats og prosjektlederressurser både i Profilgruppas sekretariat og hos Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT. Prosjektet vil etablere en 10 % prosjektlederressurs på Finnsnes og en 10 % ressurs i Tromsø, hvor Profilgruppa og SKA selv vil dekke halvparten av kostnadene og den andre halvparten søkes finansiert. Egeninnsats og bidrag fra andre aktører som universitetets ulike fagmiljøer og institutter, studenter, deltagende bedrifter og virksomheter, samt andre samarbeidspartnere, er ikke med i oppsettet nedenfor. Universitetet ved SKA vil i første prosjektår (2014) støtte prosjektet med kr ,- Profilgruppa vil i alle tre prosjektår ( ) støtte prosjektet med kr ,- per år. Prosjektet vil ut over dette ha behov for øvrig finansiering i et omfang av kr ,- for 2015 og kr ,- i kostnader sum prosjektledelse SKA prosjektledelse Profilgruppa møter prosjektledelse, styringsgruppe og samarbeidsp reiseutgifter Tromsø - Finnsnes, samt bedriftsbesøk deltagelse arbeidslivsdager, messer, konferanser diverse utgifter sum finansiering sum egeninnsats Senter for karriere og arbeidsliv egeninnsats Profilgruppa midler fra Senter for karriere og arbeidsliv midler fra Profilgruppa øvrig prosjektfinansiering sum Som en følge av prosjektets felles prosjektledelse, felles aktiviteter og felles styringsgruppe med Profilgruppas Traineeprogram, vil kostnader og finansiering som beskrevet ovenfor bli spesifisert i egne poster og lagt inn i budsjett og regnskap til Profilgruppas Traineeprogram. 7

8 6. Undertegning og godkjenning Partene godkjenner med dette sin rolle i det beskrevne pilotprosjektet og vil stille med deltagelse, prosjektledelse, egeninnsats og finansiering som beskrevet i punktene 1-6. Tromsø den 10. desember 2014 For Profilgruppa Børre Lien Styreleder For UiT Norges arktiske universitet Senter for karriere og arbeidsliv Inger- Ann Hanssen Leder 8

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte Retningslinjer for tildeling av støtte Visjon og mål Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon har som felles mål å bidra til økt verdiskaping gjennom bred medvirkning i bedriftene.

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer