Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms"

Transkript

1 PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektperiode: fra januar til desember 2010 KORT PRESENTASJON AV PROSJEKTET Inkorporere bruk av MVK som verktøy ved veiledning og rådgivning mellom førstelinje og HMS. Samhandle og finne gode metoder. Finne områder og problemstillinger som egner seg og evaluere dette. Ha fokus på kompetansespredning, etterstrebe miljøvennlighet og effektivitet til det beste for brukerne. Presentere erfaringene for andre enheter. Det installeres mobilt videokonferanseutstyr ute i kommunene som brukes som verktøy mellom førstelinje og HMS. Terapeuter og vaktmestere skal bruke dette som verktøy og ta problemstillingene over videokonferanse med rådgivere og teknikere på hjelpemiddelsentralen ad hoc. Erfaringer dokumenteres underveis. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET NAV Hjelpemiddelsentral Troms (heretter HMS) opplever at ressurssituasjonen hos HMS og førstelinjen kan være til hinder for optimalt samarbeid om gode brukerløsninger. Det er stor avstand mellom HMS og kommunene den dekker. HMS ser derfor en nytteverdi i et verktøy som kan brukes uavhengig av avstand, infrastruktur/digital infrastruktur. Dette for å sikre brukere et effektivt og kvalitativ godt tilbud i formidlingen av hjelpemidler. Førstelinjen trenger veiledning av HMS på behov/muligheter, når det gjelder kartlegging, etterarbeid og teknisk bistand. Ved bruk av mobilt videokonferanseutstyr (heretter MVK) kan det jobbes mer der og da. Eventuelle avklaringer om hva som faktisk er mulig kan gjøres på et tidlig stadium. MVK kan brukes i planleggingen av utreise til kommunene. HMS kan ta med seg utstyr og hjelpemidler på bakgrunn av en visuell kommunikasjon i forkant av besøket. Utstyret kan også brukes når en rådgiver/tekniker er ute og trenger en annen rådgivers og teknikers synspunkt der og da. Demonstrasjon av utstyr og avklaring av eventuelle misforståelser gir en kvalitetssikring av hjelpemiddelutstyret ved bruk og justering. Hyppig mobil samhandling kan forhindre at hjelpemidler i verste tilfeller blir stående ubrukt på grunn av manglende kunnskap om hjelpemidlet hos førstelinjen. Bruk av MVK ved reparasjoner og vedlikehold bidrar til kompetansespredning og reparasjonen kan skje der og da. Vurderinger kan skje mer nøyaktig på bakgrunn av visuell kommunikasjon. Ved teknisk bistand kan små justeringer gjøres ute i kommunene og HMS kan bestille og sende ut deler i stedet for at hjelpemiddelet sendes inn til reparasjon. Slik unngår man at bruker må være uten hjelpemiddelet i en lengre periode.

2 MÅLGRUPPE Hjelpemiddelbrukere. Førstelinje og Hjelpemiddelsentralen. MÅL Hovedmål: Finne en god metode for bruk av mobilt videokonferanseutstyr i samhandling mellom førstelinje og HMS. Effektmål: Kvalitativt bedre, tidseffektiv, miljøvennlig rådgivning/veiledning mellom HMS og førstelinjen. Kompetansespredning og samarbeid mellom HMS og førstelinjen. Resultatmål: Lage metodikk og rutiner for bruk av mobilt videokonferanseutstyr i veiledning og rådgivning som skal presenteres for de andre hjelpemiddelsentralene. Inkorporere mobil videokonferanse i arbeidsmetoden til førstelinje og HMS. Delmål: 1) Teste ut og finne aktuelt MVK. 2) Gjennomføre opplæring i bruk av MVK. 3) Ta MVK i bruk. 4) Evaluere bruk av MVK ved ulike typer problemstillinger. 5) Utvikle fruktbare arbeidsmetoder ved kartlegging, etterarbeid og teknisk bistand. 6) Sluttevaluere bruk av MVK. 7) Lage rutineskriv for bruk av MVK. 8) Lage et medium som formidler MVK som verktøy i veiledning og rådgivning

3 SUKSESS- OG RISIKOFAKTORER HVA Utdyping av den identifiserte risikoen Risikovurdering S K R Beskrivelse / eventuelle tiltak Brukere Begrensninger i forhold til å bli filmet/streamet. Ivareta etikk Liten sannsynlighet og konsekvens, men viktig at prosjektet har brukerfokus. Lite brukervennlige løsninger Teknologi Lite brukervennlige løsninger som skaper frustrasjon, eller tar opp mye tid. Ikke tilgang til nett (3G WLAN) Ikke tilgang til NAV sin VK-server Prosjektet informerer tilstrekkelig til at bruker blir trygg i situasjonen. Liten sannsynlighet for at løsningene ikke skal bli brukervennlige. Moderat konsekvens. Utfordringen vil være å finne en løsning med lav brukerterskel, som oppleves som tidsbesparende for 1.linja, samt god opplæring i bruk av løsningen. Liten sannsynlighet og konsekvens. Ved manglende dekning kan alternative tilkoblingsmuligheter benyttes, for eksempel installasjon av WLAN hos bruker evt. kommunikasjon via satellitt. Moderat sannsynlighet for at prosjektet ikke får tilgang til NAV sin VK-server. Konsekvensen vil være høy, da alternativer ikke vil være tilgjengelig (problematikk i forhold til kryptering og sikkerhet). Økonomi Personell Kunne se at det sparer økonomi og tid. Jobbe effektivt. Fokus på økonomi for 1.linja og HMS etter prosjektperioden Beslutning ligger utenfor prosjektets myndighetsområde, men prosjektets gevinst må synliggjøres for NDU. Liten sannsynlighet og moderat konsekvens. Prosjektets utfordring vil være å synliggjøre gevinst i forhold til reisekostnader og tid, sett i forhold til investeringskostnader på utstyr. Moderat sannsynlighet for at dette skjer, konsekvensen ansees som liten. Personell må være tilgjengelig, ha kompetanse, videreføre kompetanse og kunne sette av tid Nøkkelpersoner kan slutte. Kritisk dersom det kun er en person en er avhengig av. Tiltak vil være å ha minst to personer ved hver enhet som bør kunne anvende løsningen i det daglige, og være i stand til rask kompetanseoppbygging av nye personer. Sannsynlighet 1. Meget lite sannsynlig 2. Lite sannsynlig 3. Moderat 4. Sannsynlig 5. Nesten sikkert Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Lav 3. Moderat 4. Alvorlig 5. Svært alvorlig

4 PROSJEKTORGANISERING Styringsgruppe: Herbjørg Fagertun, Enhetsleder Helse og Sosial, Nordreisa kommune Ragnar Olsen, Konsulent, Harstad kommune Laila Edvardsen, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Einar Bjørn, Avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsantral Troms Siv Einan, NAV NONITE Prosjektgruppe: Prosjektleder Sissel Hansen, HMS Ragnar Olsen og Gisle Forsaa, Harstad kommune Sven Hansen og Helene Hansen, Nordreisa kommune Elisabeth Kollnes og Åse Seljebu, HMS AKTIVITETER Opplisting av Milepælene: MP1: Opplæring av utstyr i kommunene MP2: Justere prosjektets aktiviteter MP3: Få utstyr, linjer og abonnement på plass i kommunene. MP4: Dokumentere erfaringene MP5: Presentere prosjektet MP6: Prosjektrapport Aktivitetsplan med milepæler Måned 2010 Ansvarlig MP / Aktivitet J F M A M J J A S O N D Prosjekteier Avtalemøte mellom HMS og NONITE Prosjekteier Inngå kontrakt Prosjektleder MP 1 // Opplæring av utstyr i kommunene Prosjekteier MP 2 // Justere prosjektets aktiviteter Prosjekteier Prosjektstyremøte Prosjektleder MP 3 // Få utstyr, linjer og abonnement på plass i kommunene Prosjektleder Lage informasjonsskriv til brukere og evalueringsskjema. Prosjektleder Opplæring av HMS-rådgivere på videokonferanse Prosjektleder Bruke utstyret Prosjektleder Prosjektgruppemøte Prosjektleder MP 4 // Dokumentere erfaringene Prosjektleder Lage presentasjoner av prosjektet Prosjektleder Prosjektgruppemøte Prosjekteier Prosjektstyremøte Prosjektleder MP 5 // Presentere prosjektet Prosjektleder Skrive prosjektrapport Prosjekteier Prosjektstyremøte Prosjektleder MP 6 // Prosjektrapport

5 INFORMASJONSPLAN Presenteres på NONITE konferanse 16. og 17. nov 2010, HMS og prosjektkommunene. Presenteres i styringslinjen: Hjelpemidler og tilrettelegging. Nett Kontakten, HMS informasjonsblad. Brosjyre BUDSJETT Søknad Egeninnsats 1. Reisekostnader (2 prosjektgruppemøte, 1 styringsgruppemøte) 2. Opplæring (bruk av utstyr i kommunene) 3. Linjer, abonnement og spesialutstyr (blant annet 3 måneder satellitt leie, 3 x mobilt bredband, to fast installasjoner og lisenser) 5. Presentasjon (brosjyre produksjon) 6. Arbeidstid HMS og KOMMUNENE (50 timer x 6 personer) (møter, kommunikasjon, evaluering) 7. Styringsgruppe (møte 4 personer) Prosjektleder (100 timer) Sum NONITE HMS/KOMM Beregning av egeninnsats nedenfor. Totalsum Egeninnsats beregning Nordreisa kommune Harstad kommune HMS-Troms Prosjektleder 100 timer Styringsgruppen Nordreisa kommune 1 person 450 kr pr time 7, Harstad kommune 1 person 450 kr pr time 7, SAFO 1 person 450 kr pr time HMS-Troms 1 person 450 kr pr time Totalt for

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin

Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin Vedlegg 7.1 Nytte-kostnads-analyse Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin Er telemedisin som samhandlingsverktøy mellom førstelinjetjenesten og Sunnaas sykehus HF kostnadseffektivt? RAPPORT OM NYTTE-KOSTNADS-ANALYSE

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Prosjektrapport Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Erfaringer hentet fra prosjektene: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer