Sluttrapport. Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme / Asperger syndrom. NAV Nordnorsk IKT-senter, NONITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme / Asperger syndrom. NAV Nordnorsk IKT-senter, NONITE"

Transkript

1 Sluttrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme / Asperger syndrom NAV Nordnorsk IKT-senter, NONITE 1

2 Innholdsfortegnelse Prosjektet " Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme / Asperger syndrom"... 3 Mobiltelefon som kognitiv støtte økt selvstendighet og redusert stress Bidragsytere i prosjektet fra følgende organisasjoner :... 3 Aktiviteter... 4 Spredningsarbeid... 4 Resultater... 4 Ressursportalen Innhold på ressursportalen... 6 Tema og forelesere... 7 Ressurser... 8 Beste praksis Erfaringsrapport fra Nordiske metodikk Metodeutvikling Metodikk oppsummert i 10 punkter

3 Prosjektet " Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme / Asperger syndrom" Mobiltelefon som kognitiv støtte økt selvstendighet og redusert stress. Hos personer med ADHD eller Autisme/Asperger kan konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet prege hverdagen og medføre økt sårbarhet for stress. Dette kan igjen føre til problemer med å gjennomføre utdanning og å lykkes i arbeidslivet. Praktisk tilrettelegging som gir forutsigbarhet og oversikt er ofte nødvendig, og avanserte mobiltelefoner kan ha løsninger som i mange tilfeller kan dekke dette behovet. En forutsetning for at bruk av mobiltelefon skal ha nytteverdi for den enkelte, er individuell tilrettelegging, systematisk opplæring og metoder for support og støtte. Dette prosjektet har på bakgrunn av gjennomførte og pågående prosjekter i Norden vist potensialet som ligger i bruk av mobiltelefon som kognitiv støtte. Nordisk prosjektsamarbeid NAV NONITE har hatt ansvar for prosjektet: Mobiltelefon som støtte for personer med kognitive utfordringer. Prosjektet er del-finansiert av NVC. Formålet med prosjektet har vært å dele erfaringer, øke kompetanse og inspirere til å ta i bruk mainstream teknologi som alternativ til tradisjonelle hjelpemidler. Slik at aktuelle brukere får veiledning i valg av løsninger og individuelle tilpasninger. Siden utviklingen innenfor teknologibaserte løsninger skjer raskt, er det en stor utfordring å sikre at ajourført informasjon når ut til aktuelle brukergrupper. Fagmiljøene i Norden er små, og for det enkelte land er innhenting av ny kunnskap kostnadskrevende. Felles Nordisk prosjektsamarbeid og metodeutvikling har gitt god ressursutnyttelse, og gode prosjektresultater. Bidragsytere i prosjektet fra følgende organisasjoner : Autismeforeningen, Norge Hjälpmedelsinstitutet, Sverige Hjælpemiddelinstituttet, Danmark Autismeenheten Rikshospitalet, Norge Riksförbundet Attention - Interesseorganisasjonen for ADHD, Sverige Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f. Avd. Åland, Finland Linköpings universitet, Sverige Egebakken specialskole, Danmark NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Norge Klara Mera - center för kognitivt stöd, Sverige Videnscenter for Autism, Danmark Autismeforeningen, Norge Tolvumidstod fatladra, Island Umsjónarfélag einhverfra Prosjektlogo NAV NONITE, Norge Prosjektet har produsert et nettbasert fagprogram hvor ressurspersoner fra en rekke fagmiljø i Norden presenterer ulike løsninger for bruk av mobiltelefon som kognitiv støtte. Prosjektperiode:

4 Aktiviteter For å levere på prosjektets resultatmål; utvikle kunnskap om ulike strategier, tekniske forutsetninger og muligheter, har prosjektet gjennomført en rekke aktiviteter. - Styringsgruppen har gjennomført 2 møter i prosjektperioden med fokus på resurser, faglige veivalg og spredningsarbeid. - Prosjektet har planlagt, organisert, og gjennomført et forelesningsprogram på mer enn 13 timer. (4 prosjektgruppemøter (nordiske) og 13 produksjonsmøter i NAV NONITE)) - Planlagt og gjennomført profesjonelle video- og lydopptak av forelesningene. - Klipp og etterarbeid, samt pålegg av engelsk undertekst. - Etablering av nettsted i tilknytning til Nordisk Velferssenter sitt nettsted. - Publisering av forelesninger, ressurser, litteratur, rapporter og power point presentasjoner på nettsiden. - Planlagt og gjennomført et nordisk symposium på tema med representanter fra spisskompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og brukere. - Utarbeidet oversikter over teknologi og beste praksis. Prosjektets samlede arbeid er systematisk presentert på nettstedet: Spredningsarbeid Prosjektet har i prosjektperioden informert om prosjektet på flere Nordiske arenaer: Des ADHD - nye perspektiver på det sociale område, Socialministeriet i Danmark, København Okt Oslo Innovation Week, Norge, Oslo Okt ID-dagarna, Hjälpmedelsinstitutet i Sverige, Stockholm. NVC har også presentert prosjektet i flere publikasjoner. Resultater Prosjektets resultatoppnåelse er i hovedsak knyttet til: Ressursportalen Erfaringsrapporten Flyer i forbindelse med innlegg på konferanser høsten

5 Ressursportalen Prosjektets prosjektportal er organisert som et spesialtema på web siden til Nordens Välfärdscenter: Den direkte adressen til ressursportalen er:

6 Innhold på ressursportalen Videoforelesninger Det er per. 1. desember 2010 publisert 9 ulike tema forelesninger på portalen. Forelesningene er presentert på denne måten: Oversettelse og Facebook delings muligheter Foreleser sine lysark er synkronisert med video Videoforelesningen i streamingvindu. Forelesningene er på ca. 30 min. Alle videoforelesning en er med engelsk undertekst Presentasjon av foreleser Videoforelesning en kan lastes ned i flere formater og kvaliteter Aktuell litteratur og linker til hver forelesning 6

7 Tema og forelesere Autisme/ Asperger og kognitive utfordringer som det kan være relevant å løse med hjelpemidler v/ Kari Steindal, Autismeenheten Rikshospitalet Mobiltelefonen som hjälpmedel för vuxna med ADHD v/ Pernilla Hallberg, Linköpings universitet Mobiltelefon som støtte i erhvervsøjemed/arbeid v/ Pia Vesterager, Havredal Gamle Skole Erfaringer fra utviklingsprosjekt med fokus på opplæring av og i familien. v/ Jan S. Dølør, Autismeforeningen i Norge Erfaringer og muligheter med standard programvare i smarttelefoner v/ Gunnar Michelsen, NAV Nordnorsk IKT- senter (NONITE) Presentasjon av tilrettelagt programvare på vanlig mobiltelefoner v/anna-karin Bergius, Comai AB Utprøvnings metodikk av behov for mobilt hjelpemiddel v/ Carina Ländin, Sodexo Hjälpmedelsservice AB Teorien bak og første evalueringer av utprøvingene i HANDS prosjektet v/ Skoleleder, Michael Sørensen, Egebakken specialskole Presentasjon av prototype "Hands" v/ Afdelingsleder, Søren Madsen Egebakken specialskole 7

8 Ressurser På prosjektets ressursportal er det også mulig å laste ned rapporter om tema og finne linker til relevante interesseog fagorganisasjoner i Norden. Ressurssiden presenterer også et utvalg av de applikasjonene som det er mulig å installere på en vanlig mobiltelefon 8

9 Beste praksis - Erfaringsrapport fra Nordiske metodikk. Prosjektet har samlet erfaringer fra en rekke pågående og avsluttede utprøvingsprosjekter. Alle prosjektene har fokus på bruk av mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller autisme/ asperger syndrom. Erfaringene er samlet i Erfaringsrapport. Dette dokumentet er publisert på prosjektets nettsted: 9

10 Metodeutvikling Tema metodeutvikling har vært et sentralt område for prosjektet. Basert på erfaringer på best praksis i utprøvingsprosjekter og forskning har prosjektet beskrevet sentrale punkter i hvordan intervenere med mobiltelefon og de tilgjengelige kognitive støttefunksjonene. Metodikk oppsummert i 10 punkter 1. Personens opplevde behov for kognitiv støtte, og motivasjon for å lære seg å bruke mobiltelefonen til dette, er avgjørende 2. Behov og forutsetninger må kartlegges grundig i nært samarbeid med personen 3. Det tar tid å avlære gamle handlingsmønstre og strategier, og å innarbeide nye måter å organisere hverdagen på 4. Systematisk opplæring i bruk av aktuelle funksjoner er nødvendig for de fleste 5. Opplæring må tilpasses forutsetninger og behov 6. Kalender og adressebok må tilpasses personens behov og forutsetninger 7. Noen har behov for hjelp til å legge inn og ajourføre informasjon i kalender og adressebok 8. Opplæring i bruk av GPS funksjoner er avgjørende for opplevelse av nødvendig trygghet og mestring 9. Opplæring av støttepersoner er avgjørende for de som trenger veiledning i å bruke telefonen hensiktsmessig 10. Muligheter for teknisk support og støtte er nødvendig for å oppleve at mobiltelefonen gir økt mestring og redusert stress Prosjektansvarig: NAV NONITE Nordnorsk IKT senter Seksjonssjef: Siv Einan Prosjektleder/ kontaktperson: Seniorrådgiver: Gunnar Michelsen /

Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom

Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom Søknad om prosjektmidler fra NVC Nordisk Välfärdscenter Prosjektets navn: Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom Prosjektansvarig: NAV NONITE Nordnorsk IKT senter Seksjonssjef

Detaljer

Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD

Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD Utvikling av oppfølgingsmetodikk Etablering av et veiledning- og tilretteleggingstilbud 1 1. Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Kari Steindal Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus http://www.autismeenheten.no/

Detaljer

«Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte.

«Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte. Prosjekterfaringer «Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte. Gunnar Michelsen, seniorrådgiver NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, NONITE. NAV, 12.10.12 Side 2 En spesialenhet på

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

MOLAS. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom

MOLAS. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom MOLAS Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom Sluttrapport 2012 1 FORORD MOLAS- prosjektet har sitt utspring i to parallelle løp knyttet til arbeid med personer med Asperger

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Rapport. Bruk av velferdsteknologi for å støtte. autisme med hverdagsaktiviteter. Erfaringer fra fire casestudier

Rapport. Bruk av velferdsteknologi for å støtte. autisme med hverdagsaktiviteter. Erfaringer fra fire casestudier Åpen Rapport Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme med hverdagsaktiviteter Erfaringer fra fire casestudier Forfattere Øystein Dale, Seniorforsker Lisbet Grut, Seniorforsker

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Namsskogan kommune. Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune

Namsskogan kommune. Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune Namsskogan kommune Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt i «FIBO-prosjektet» med å ta i bruk velferdsteknologi

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken NORDLAND FYLKESKOMMUNE Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken Årsmelding 2005 1. Bruk av forebygging.no Totalt ble det registrert 1.449.936 sidehenvisninger for forebygging.no i 2005.

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer