Om å høyre meir enn dei fleste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om å høyre meir enn dei fleste"

Transkript

1 Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS

2 Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre stemmer eller lydar som ingen andre høyrer Stemmene vert ikkje opplevd som tankar og dei kjem ikkje frå menneske omkring ein Det kan vere ei eller fleire ulike stemmer Dei vert ofte kalla høyrselshallusinasjonar og sjølv om dei fleste er friske tenkjer me ofte på slike erfaringar som symptom på schizofreni

3 Kven høyrer stemmer? Viss ein spør folk om dei nokon gong har høyrt stemmer så vil om lag 5% svara ja Viss ein spør folk om dei høyrer stemmer oftare enn ein gong i månaden så vil 2% svara ja Det betyr at i Time kommune med ca innbyggjarar har om lag 830 personar høyrt stemmer. Berre ein fjerdedel har bruk for psykisk helsetenester.

4

5 Kvifor høyrer noken stemmer? Reaksjon på påkjenningar? Sjukdomsteikn? Teikn på forgifting? Religiøs erfaring?

6 Har høyrt stemmer ein gong eller i ei avgrensa periode Kan ha samanheng med: Stress t.d. eksamenslesing Høg feber Kritiske tilstandar (t.d. opphald på intensiv avdeling på sjukehus) Langvarig isolasjon Tap av ein nærståande Bruk av rusmidlar t.d. kokain, amfetamin

7 Har høyrt stemmer over tid: Kan ha samanheng med: traumer t.d. vald, seksuelle overgrep, komplisert sorg Kan vere eit av fleire symptom på psykose og ei psykisk liding t.d. schizofreni, bipolar liding, posttraumatisk stress syndrom

8 Korleis vert stemmene opplevd? Stemmene vert erfart som verkelege når ein opplever dei, men dei fleste forstår at dei er verkelege på ein annan måte enn stemmer som andre også kan høyra. Det å vere åleine om slike erfaringar betyr ikkje at dei ikkje er verkelege.

9 Korleis vert stemmene opplevd? Ulike bodskap: Gode Irriterande Skremmande Nokon andre eller meg sjølv? Heng tett saman med kjensler

10

11 Korleis vert dagleglivet når ein høyrer stemmer over tid? Kjem an på om: Stemmene er borte Stemmene er i bakgrunnen Stemmene er intense og negative Konsentrasjonsvanskar Fortare sliten Treng meir kvile men får ikkje slappe av eller sove Går utover: Skule og arbeid Omgang med andre Fritid

12 Kva kan du gjere med det du høyrer? Bli kjent med det du høyrer Legg merke til kva tid du høyrer, kva du høyrer, korleis har du det før, under og etter? Sett av tid til å høyre? Snakk med stemmene? Skriv dagbok? Finn nokon som kan støtte deg Snakk med andre i samme situasjon Ta kontakt med fastlegen din Gå i terapi Skaff deg kunnskap Les aktuell litteratur Finn en forklaringsmodell og ei målsetjing som stemmer for deg

13 Kva kan du gjere med det du høyrer? Skaff deg pauser- få tankene over på noko anna Ha rytme og innhald i dagen Arbeid, utdanning, hobbyar Kos deg med gode, regelmessige måltid Få nok søvn og kvile Bruk medisiner? Nokre medisinar virker bedre enn andre. Sammen med legen din kan du finne det som kan hjelper for deg.

14 Kva bør du ikkje gjere med det du høyrer! Ikkje lat som du ikkje høyrer Stemmene/lydane forsvinn ikkje på den måten, men situasjonen din kan bli meir fastlåst. Ikkje fortel meir enn du sjølv vil- det er berre du som bestemmer kva folk skal vite om deg Kjenn etter kven du vil snakke med og kva tid og kor mykje du vil fortelje.

15 Kva kan du som familiemedlem eller venn gjere? Ver ein respektfull samtalepartnar! Dei fleste har behov for å snakka om det dei opplever, og alle har behov for å bli tatt på alvor når dei gjer det. Ein treng ikkje å ha svar på alt Om du ikkje veit kva du skal seie til det den andre fortel, så kan du seie akkurat det. Ofte er det langt viktigare at ein lyttar og er tilstades for den andre. Stopp samtalen når det trengs For å vera ein god lyttar må ein vere nokolunde opplagt og utkvilt.

16 Om å vere ein respektfull samtalepartnar Ikkje avvis erfaringer Du kan vere ærleg på at du ikkje høyrer det same som den som høyrer stemmer, men det betyr ikkje at hans eller hennar erfaringar er uvirkeleg, utforsk heller erfaringane saman. Det kan gi viktig innsikt for begge parter. Snakk også om dagligdagse ting Ingen er berre stemmene sine. Det er kanskje lettare for dei som har kjent personen over tid å huska på dette.

17 Om å vere ein respektfull samtalepartnar Oppmuntra stemmehøyraren til å skaffe seg kunnskap Familie og venner kan vere til hjelp i denne ved å oppmuntra den som høyrer stemmer til å lesa aktuell litteratur, delta på seminar m.m. Kanskje ein kan utforske litteratur ilag og snakke om kva ein synest?

18 Om å setje sunne grenser Sett grenser for kven du snakker med om dine erfaringer som pårørende Det er tungt for dei fleste å prøva å forklara kva ein erfarer til nokon som ikkje kan eller vil forstå. Ein treng ikkje «gi opplæring» til alle ein møter. Struktur Det å ha ein god rytme i dagleglivet kan bety mykje for den som er plaga av stemmer og for dei nærståande Finn fram til nokre faste gjeremål ilag?

19 Søk hjelp når det trengs! For den som har plagsame stemmeerfaringar kan det vere god hjelp å få hjå fastlege eller TIPS Det kan vere godt for alle partar at pårørande/nærståande er med i møter med helsepersonell Pårørande kan også be om hjelp for eigen del dersom det trengs.

20 Om å akseptera langvarige utfordringar Prøv å finne fram til det som er fint Ved å «bruka forstørrelseglass» på gode erfaringar. Det som er tungt kan bli lettare å bera Det er OK å være trist Det er viktig å tillata seg sjølv å bli både trist og sint over at livet ikkje er som ein hadde håpa og drømt om Legg merke til forandringer Når ein står oppi noko med «begge beina» kan ein lett gløyme eller oversjå viktige små endringar og små steg i rett retning. (utdrag frå

21 Nyttig informasjon på nett (trykk på lenkene, altså orda med strek under) Norsk nettstad om det å høyre stemmer: Les heile intervjuet med Brian Wilson: litymagazine.com/past/brianw/brianw.html&prev=/search?q%3 Dability%2Bmagazine%2Bbrian%2Bwilson%26rls%3Dcom.micros oft:no:ie-searchbox Helse direktoratet sine retningslinjer:

22

23

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro Ein liten rettleiar om problemspeling LOADING 10% når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro til foreldre og barnefagleg personell LOADING 20% Innleiing Dataspel er ein naturleg del av kvardagen til

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer