REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS"

Transkript

1 REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS Lørdag 8. februar 2014 kl. 11:00 på Førde samfunnshus i Sveio. Åpning Møtet startet med flaggutrulling. Kretsleder Ole Jacob Ravn Ottesen ønsket velkommen og sogneprest Arild Steinsland holdt ord for dagen. Utdeling av hederstegn Ingen ledere som skulle ha hederstegn denne gangen. 1 Konstituering 1.1. Nils Himle ble oppnevnt som ordstyrer Kretssekretær Espen Fosse og Dagny Elin Mjåseth ble oppnevnt som referenter Godkjenning av representantene. 37 stemmeberettigede representanter Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader Gjertrud Matre Aronsen og Mari-Janne Føyner ble oppnevnt til å underskrive referatet Tove Midtskog og Øystein Østensen ble oppnevnt som tellekorps. 2 Årsmelding for 2013 Kretsleder leste opp årsmeldingen for Følgende personer hadde ordet under saken: Gjertrud Matre Aronsen og Ole Jacob Ravn Ottesen. Det ble påpekt at arrangementet «Camp Ryvarden» ble avholdt i mars måned, ikke april slik det var oppført i årsmeldingen. Vedtak: Årsmeldingen for 2013 godkjennes enstemmig med de endringer som fremkom på møtet. 3 Regnskap og revisjonsberetning for 2013 Kretssekretær og revisor kommenterte regnskapet. Følgende personer hadde ordet under saken: Revisor Nils Himle, kretssekretær Espen Fosse, Trude Lanes, Gjertrud Matre Aronsen, Øystein Østensen, Harald P. Aspelund, Audun Økland, Jens Lindholm, Ole Jacob Ravn Ottesen. Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning for 2013 godkjennes enstemmig. Side 1 av 3

2 Ryvarden krets av NSF Kretstingets årsmøte Innkomne forslag Ingen innkomne saker. 5 Terminliste Visekretsleder gikk gjennom kretsstyrets forslag til revidert terminliste for våren 2014 og ny terminliste for høsten 2014 og våren En representant forlot møtet før avstemming, slik at det var 36 stemmeberettigede igjen. Følgende personer hadde ordet under saken: Trude Lanes, Gjertrud Matre Aronsen, Øystein Østensen, Harald P. Aspelund, Audun Økland, Jens Lindholm, Ole Jacob Ravn Ottesen, Reidun Framnes, Karianne H. Føyner, Inga Haugen, Kristin Ø. Løkling, Ørjan Løvaas, Anne Merete Sørensen, Tove Midtskog. Følgende forslag ble behandlet: 1. Fra roverombudet: Rovertur i april og roveropptakstur i februar slås sammen og arrangeres mars. Enstemmig vedtatt. 2. Fra Harald P. Aspelund: Festivalleir flyttes til juni. Forslaget falt (4 / 32) 3. Fra Reidun Framnes: Festivalleir flyttes til 29. mai 1. juni. Forslaget falt (7 / 29) 4. Fra Reidun Framnes: Festivalleir flyttes til juni. Forslaget falt (0 / 36) 5. Fra kretsstyret: Festivalleir flyttes til juni. Forslaget vedtatt (30 / 6) Vedtak: 1. Terminlisten for våren 2014 revideres i henhold til vedtatte forslag. 2. Terminlisten for høsten 2014 og våren 2015 godkjennes enstemmig i samsvar med kretsstyrets forslag. 6 Budsjett inkl. kretskontingent for 2014 Kretssekretær kommenterte kretsstyrets forslag til budsjett. Budsjettet legger til grunn en uendret kretskontingent på kr. 100,-. Følgende personer hadde ordet under saken: Trude Lanes, Gjertrud Matre Aronsen, Øystein Østensen, Harald P. Aspelund, Audun Økland, Jens Lindholm, Ole Jacob Ravn Ottesen, Reidun Framnes, Karianne H. Føyner, Inga Haugen, Anne Merete Sørensen, Tove Midtskog, Dag Helge Habbestad, Mads Tveter, Per Erik Jørgensen. Vedtak: Forslag til budsjett for 2014 godkjennes med 35 stemmer for og 1 stemme i mot. Side 2 av 3

3 Ryvarden krets av NSF Kretstingets årsmøte Valg Ordstyrer orienterte om avstemmingsmetode. Trude Lanes i valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag til valg. De kandidatene som ønsket fikk presentere seg. Følgende personer hadde ordet under saken: Trude Lanes, Gjertrud Matre Aronsen, Audun Økland, Ole Jacob Ravn Ottesen, Karianne H. Føyner, Anne Merete Sørensen. Vedtak: Valgkomiteens forslag til valg ble godkjent ved akklamasjon, med unntak av vararepresentanter til Speidertinget som ble avgjort med skriftlig valg: 1. Ørjan Løvaas, 15 stemmer 2. Rune Kleppe, 11 stemmer 3. Tove Midtskog, 9 stemmer Én stemme forkastet. Avslutning Kretsleder takket teknisk arrangør av kretstingets årsmøte for godt utført arbeid. Videre fikk avtroppende leder for kretskonkurransekomiteen og avtroppende personer med styreverv en liten gave som takk for god innsats og godt utført arbeid. Møtet ble avsluttet med innrulling av flagget og speiderbønn. Ole Jacob Ravn Ottesen Kretsleder Gjertrud Matre Aronsen Valgt representant til å signere referatet Mari-Janne Føyner Valgt representant til å signere referatet Espen Fosse Kretssekretær / referent Dagny Elin Mjåseth Referent Side 3 av 3

4 Ryvarden krets av Norges speiderforbund Årsmelding for Speidergrupper Oversikt over antall speidergrupper i kretsen de siste fem år. År Antall 2 Betalende medlemmer Oversikt over antall betalende medlemmer de siste fem år. År Antall Kretsstyret Kretsstyret har hatt 9 styremøter, 1 arbeidsmøte og har behandlet 47 saker. Kretsstyret har vært sammensatt som følger. Verv Navn Gruppe Kretsleder Ole Jacob Ravn Ottesen Førdespeidarane Visekretsleder Harald P. Aspelund Åkra speidergruppe Styremedlem Karianne H. Føyner Skår speidergruppe Styremedlem Tove S. Stokka Foldrøy speidergruppe Styremedlem/Roverombud Ørjan Løvaas Kopervik speidergruppe Varamedlem Dagny Elin Mjåseth Kopervik speidergruppe Varamedlem Mari-Janne Føyner Skår speidergruppe Varamedlem/Roverombud Anna Tveit Buaspeidarane Side 1 av

5 Ryvarden krets av NSF Årsmelding Ansatte og kretskontor Ryvarden krets har hatt følgende ansatte i Tidsrom Navn Stilling Anne May Medhaug Kretssekretær (22,3 %) Espen Fosse Kretssekretær (20 %) Kretskontoret driftes som hjemmekontor uten faste åpningstider. Kretssekretær er også kretsens kasserer. Espen Fosse deltok på samling for alle krets- og korpsansatte i NSF på forbundskontoret 12. november. 5 Revisor Kretsens revisor har vært Nils Himle (medlem i Finnås speidergruppe). 6 Komiteer og utvalg Komiteer og utvalg har vært sammensatt som følger. Navn Gruppe Kretskonkurransekomite Karl Petter Økland Meling speidergruppe Øystein Abrahamsen 1. Vedavågen sjø speidergruppe Britt Hege Abelsen 1. Vedavågen sjø speidergruppe Harald Postmyr Aspelund Åkra speidergruppe Valgkomite Gunn Y. Kleppe Rosendal speidergruppe Trude Lanes Kopervik speidergruppe Geir Ove Sele Meling speidergruppe Utvalg speiding Ingen oppnevnt Roverutvalg Ørjan Løvaas Kopervik speidergruppe Anna Tveit Buaspeidarane Sigmund Andre Kristoffersen 1. Vedavågen sjø speidergruppe Festivalleirkomite Ingen festivalleir i 2013 Side 2 av

6 Ryvarden krets av NSF Årsmelding Aktiviteter Følgende aktiviteter er arrangert i regi av Ryvarden krets. Dato Aktivitet Teknisk arrangør Sted Deltagere 09. feb. Kretstingets årsmøte Foldrøy speidergruppe Foldrøy 28 stemmeb mar. Roveropptakstur Roverutvalget Lier mar. Camp Ryvarden (lederkurs) Kretsstyret Lier 19 pers apr. Kretskonkurransen Kretsstyret Lier 21 patr. 14. apr. Småspeiderkonkurransen Kretsstyret Lier 14 kull sep. Lederkurs 1. Vedavågen sjø speidergruppe Vedavågen 9 pers sep. Peff.-kurs 1. Vedavågen sjø speidergruppe Vedavågen 37 pers. 03. des. Julemøte Kretsstyret Lier Følgende aktiviteter ble avlyst. Dato Aktivitet Teknisk arrangør apr. Peff.-kurs Utvalg speiding mai Rovertur Roverutvalget juni Rover5kamp Roverutvalget Høst 2013 Rovertur Roverutvalget 27. des. Roverjulebord Roverombudet 8 Småspeiderkonkurransen, kretskonkurransen og NM De tre beste kullene i småspeiderkonkurransen: Plassering Kull Gruppe 1. plass Lynulvane 1. Leirvik speidergruppe 2. plass Blått Meling speidergruppe 3. plass Ørn Kopervik speidergruppe Kretskonkurransen ble arrangert av Ryvarden krets for Ryvarden krets av NSF og Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. De fire beste patruljene fra Ryvarden krets i kretskonkurransen: Plassering Patrulje Gruppe Plassering i NM 2. plass Kronhjort Skår speidergruppe 115. plass 3. plass Dei tragiske Foldrøy speidergruppe 78. plass 4. plass Havørn Meling speidergruppe 52. plass 5. plass Lama 1. Leirvik speidergruppe 122. plass Det var totalt 124 patruljer som deltok på NM. Side 3 av

7 Ryvarden krets av NSF Årsmelding Deltagelse utenom egne arrangement Dato Arrangemet Sted Navn apr. Toppledermøte Haraset leirsted Harald P. Aspelund og Ørjan Løvaas nov. Toppledermøte Sørmarka Harald P. Aspelund og Dagny Elin Mjåseth Ole Jacob Ravn Ottesen Kretsleder Side 4 av

8 ÅRSMELDING 2013 For Roven1e i Ryvarden Krets 1-3.mars ble det gjennomført roveropptakstur på Lier, det var tilsammen 6 påmeldte rovere hvorav en var roveraspirant (Daniel Jørgensen) som ble tatt opp. Turen 3-5.mai ble avlyst på grunn av at det ikke var noen påmeldte. Rover5kampen 7-9. juni ble også avlyst grunnet manglende interesse og passende lokasjon. Landsleir: Det var bra med rovere i fra Ryvarden i roverleiren, men vi skulle gjerne ha ønsket at de roverne som valgt å bo sammen med gruppene hadde bodd med oss. Den ene kvelden ble det arrangert leirbål for Ryvardenroverene og vi kan trygt si at det ble en suksess.

9 - Til: Kretstingets årsmøte 2014 bi Ryvarden krets av Norges Speiderforbund REVISJONSBERETNING 2013 Som valgt revisor for Ryvarden krets av NSF har jeg revidert kretsens regnskap for Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet er utarbeidet av styret i Ryvarden krets av NSF. Min oppgave har vært å gi denne uttalelse om det framlagte regnskapet for 2013 til Kretstingets årsmøte. o Jeg har i den sammenheng foretatt full bilagskontroll, og har derved ogsa gjennomgått og avstemt regnskapets balanse. Resu ltatregnskapet viser et underskudd i kretsens drift på kr , Kretsens balanseregnskap viser eiendeler med total verdi på kr ,98. Alle eienedeler består av bankinnskudd. Al le utgifter i 2013 er kostnadsført. Hus på Lier med tilhørende installasjoner og anlegg, inkludert lagergarasje, er kostnadsført løpende under byggeperioden og vises derfor ikke som eiendel i balansen. Kr ,40 av årets driftskostnad er knyttet til oppføring av lagergarasje på Lier. Det er etter min mening gjennomført en fullstendig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. Det er videre min mening at det framlagte regnskapet gir et korrekt bilde av årets resultat og den økonomiske stilling for Ryvarden krets av NSF den 31. desember Bømlo, 6. februar 2014 ~\-~4~~ N~~ Valgt revisor

10 Ryvarden Krets Resultatregnskap 1 detaljert V/Espen Fosse Postboks FØRDE I HORDALAND Regnskapsår 2013 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Utleie - leirområdet , , , Overføringer fra driftsfond ,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3610 Kontigent fra grupper , , , Stønad fra Rogaland Fylke , , , Stønad fra Hordaland fylke , , , Tilskudd fra organisasjoner -899, , , Momsrefusjon , , , Deltakeravgift speiderfestival 0, ,00 0, Stønad NSF reiseutgjevning ,10 0, , Deltakeravgift kretsårsmøtet , , , Deltakeravgift Roversamlinger , , , Deltakeravgift kurs og samlinger , , , Deltakeravgift kretskonkuransen , , , Kiosksalg , , , Salg merker , , , Salg krus -300,00-900, , Overskudd Kretsleir 0, ,11 0, Innløsning Andeler Speidersport 0, ,00 0,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Faste lønninger , , ,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6200 Faste utgifter - vann og kloakk 1 850, , , Faste utgifter - elektrisitet 5 438, , , Faste utgifter - leieavtale Lier , , , Vedlikehold - Lier 2 922, , , Divers andre utgifter - Lier 500, , , Kontorleie 2 950, , , Kretslederseminar 8 628, , , Dugnad 0,00 163, , Garasje ,40 0, , Kontorutgifter, kretskontoret , , , Reisekostnader, kretsstyret 6 469, , , Reiseutgifter, kretssekretær 3 590, , , Kretsstyret, administrasjon 3 988, , , Mindre utstyr 1 800,00 0,00 0, Diverse ( til disp. styret ) ,00 0,00 0, Nettsiden 1 000, , , Lavo 0,00 604,00 0, Utgifter Speiderfestival 0, ,75 0, Leie av utstyr 1 500,00 0, , Gaver, oppmerksomhet 2 893,00 543, , Utgifter kretsårsmøtet 5 117, , , Utgifter roversamlinger 793, , , Utgifter kurs og samlinger , , , Utgifter kretskonkuransen , , , Reisetilskudd NM 4 000, , , Utbetaling av reisefordeling fra NSF ,10 0,00 0, Utgifter kiosk , , , Ledertrening utenfor krets 0,00 0, , Administrasjon utvalg 0, , ,00 Utskrevet av Ryvarden krets :25:42. Side 1

11 Ryvarden Krets Resultatregnskap 1 detaljert V/Espen Fosse Postboks FØRDE I HORDALAND Regnskapsår 2013 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 6860 Deltakeravgift NM 6 300, , , Speidertinget 0, ,00 0, Telefon, telefaks og lignende 500,00 307,11 600, Porto 1 341, , , Roverforum og Speiderforum 4 800, ,00 0, Forsikringspremier 5 160, , , Bankgebyrer 689,00 266,00 300,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter , , ,00 Annen renteinntekt , , ,00 Finansinntekter , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader , , ,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , Avsatt til fri egenkapital 0, ,96 0,00 Annen egenkapital 0, ,96 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 0, ,96 0,00 Disponeringer 0, ,96 0,00 Utskrevet av Ryvarden krets :25:42. Side 2

12 o Ryvarden Krets av NSF ARSREGNSKAP 2013 Balanse EIENDELER Endring Bankinnskudd Tidl navn Nytt navn SR Bank Brukskonto Brukskonto , , ,04 SR Bank Driftsfond Kapita l konto , , ,00 SR Bank Utleie Utleie Lier , ,00 122,00 SR Bank Leirfond (Slettes) 0, , ,00 Sum omløpsmidler , , ,96 SUM EIENDELER , , ,96 GJELD OG EGENKAPITAL Driftsfond 1. januar , , ,96 Årets resultat , , ,94 {Korreksjon) -2,98-2,98 Driftsfond 31. desember , , ,96 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,96

13 RYVARDEN KRETS AV NSF BUDSJETT 2014 Kontobeholdning pr Brukskonto Leirkonto 10 Driftsfond Utleie Totalt Konto Tekst Budsjett -12 Regnskap -12 Budsjett - 13 Regnskap-13 Budsjett-14 Driftsinntekter: 3010 Utleie leirområdet Kontingent fra gruppene Stønad fra Rogaland Fylke Stønad fra Hordaland Fylke Tilskudd fra organisasjoner Momsrefusjon Deltakeravgift speiderfestival Stønad NSF, reiseutjevning Deltakeravgift kretsårsmøte Deltakeravgift roversamlinger Deltakeravgift kurs/samlinger Deltakeravgift kretskonkuransen Kiosksalg Salg merker Salg krus Overskudd kretsleir Innløsning andeler Speidersport Renteinntekter Driftsinntekter Side 1 av 3

14 RYVAREN KRETS AV NSF BUDSJETT 2014 Konto Tekst Budsjett -12 Regnskap -12 Budsjett -13 Regnskap-13 Budsjett-14 Driftskostnader: 5010 Lønninger Faste utgifter - vann og kloakk Faste utgifter - elektrisitet Faste utgifter - leieavtale Lier Vedlikehold - Lier Diverse andre utgifter - Lier Kontorleie Kretslederseminar Dugnad Garasje Kontorutgifter Reisekostnader, kretsstyret Reisekostnader, kretssekretær Kretsstyret administrasjon Mindre utstyr Diverse ( til disp. styret ) Nettsiden Lavo Utgifter speiderfestival Leie av utstyr Gaver, oppmerksomheter Utgifter kretsårsmøtet Utgifter roversamlinger Utgifter kurs og samlinger Utgifter kretskonkuransen Reisetilskudd NM Side 2 av 3

15 RYVAREN KRETS AV NSF BUDSJETT 2014 Konto Tekst Budsjett -12 Regnskap -12 Budsjett -13 Regnskap-13 Budsjett-14 Driftskostnader: 6780 Utbetaling av reisefordeling fra NSF Utgifter kiosk Ledertrening utenfor krets Administrasjon utvalg Deltakeravgift NM Speidertinget Telefon, lignende Porto Roverforum og speiderforum Forsikringspremier Bankgebyrer Driftsutgifter Underskudd/overskudd Note : Underskuddet i budsjettet vil bli dekket inn på følgende måte : Overføring fra utleiefondet Leie av utstyr Overføring fra driftsfondet: Driftsunderskudd Overføring fra driftsfondet: Garasjen Sum Side 3 av 3

16 Ryvarden krets av NSF Kretsstyret og representanter til Speiderting, speiderforum og roverforum etter valget 2014 VERV FUNKSJONSTID KANDIDAT GRUPPE Kretsstyret Kretsleder 2 år Karianne Jørgensen Skår speidergruppe Visekretsleder Ikke på valg Harald P. Aspelund Åkra speidergruppe Styremedlem 1 år Gjertrud Matre Aronsen Buaspeidarane Styremedlem 2 år Anne Merete S. Sørensen 1. Leirvik speidergruppe Styremedlem / rover 1 år Ørjan Løvaas Kopervik speidergruppe Varamedlem 1 år Rune Kleppe Rosendal speidergruppe Varamedlem 1 år Mari-Janne Føyner Skår speidergruppe Varamedlem / rover 1 år Julia Turkerud Skår speidergruppe Valgkomite Medlem 1 år Gunn Kleppe Rosendal speidergruppe Medlem 1 år Dagny Elin Mjåseth Kopervik speidergruppe Medlem 1 år Tove Stokka Foldrøy speidergrupppe Revisor 1 år Nils Himle Finnås speidergruppe Kretstingets representanter på Speidertinget 2014 Kretsleder Kretsleders vara Visekretsleder Representant Harald P. Aspelund Åkra speidergruppe Representant Anne Merete S. Sørensen 1. Leirvik speidergruppe Representant Gjertrud M. Aronsen Buaspeidarane 1. vararepresentant Ørjan Løvaas Kopervik speidergruppe 2. vararepresentant Rune Kleppe Rosendal speidergruppe 3. vararepresentant Tove Midtskog Åkra speidergruppe Kretstingets representanter på Speiderforum 2014 Representant Håkon Löve Kopervik speidergruppe Personlig vararepresentant Erik Bloch 1. Leirvik speidergruppe Representant Anna Lindholm Kopervik speidergruppe Personlig vararepresentant Hildegunn L. Fjelland 1. Leirvik speidergruppe Kretstingets representanter på Roverforum 2014 Representant Ørjan Løvaas Kopervik speidergruppe Personlig vararepresentant Morten S. Eriksen Kopervik speidergruppe Representant Marta Regine Skår Skår speidergruppe Personlig vararepresentant Susanne Haukås Skår speidergruppe Side 1 av 1

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10 ReferatårsmøteTelebuskkrets11.02.10 Tilstede:BeritMelby,ArneDahl,GroBråthen,UlfMuggerud,KnutErligHagen,representantfra Gvarv,JonSæland,SteinIngeGrimsrud,ArneLøberg,FinnØysteinHeisholt,LillIrenBerg,Tommy

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik REGNSKAP 2010 Inntekter Budsjett Resultat Avvik Offentlig støtte Bærum 320 000 387 529 Offentlig støtte Asker 50 000 58 481 Offentlig støtte Akershus 90 000 109 587 Egenandel, Hiorthen 45 000 47 300 Renter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Velkommen til kretsens a rsmøte

Velkommen til kretsens a rsmøte Velkommen til kretsens a rsmøte Biri bedehus, fredag 7. februar 2014 kl. 1830 Den enkelte gruppe kan stille med gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat Årsmøte 2013 Follo krets av Norges speiderforbund Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo - Kretstingsreferat - Vedlegg 1 Liste over fremmøtte - Vedlegg 2 Årsrapport - Vedlegg 3 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Til gruppeleiarar i Hordaland krins Bergen 23. februar 2012 Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Det kallast inn til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars kl 17.30 til kl 22.00 på Storetveit

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006 1< POTETEN Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006,QQKROG Velkommen til St. Georgsdag i Øst og Vest!...1 Velkommen til KBK og Småspeiderdag i Gjøvik!...1 Retningslinjer

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer