Årsberetning Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen."

Transkript

1 Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens kontor og møtelokaler ligger i Drammen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Kretsens regnskap er gjort opp med et overskudd på kr mot et budsjett på kr 400. Inntektene var på kr , budsjettert kr Kostnadene var på kr , budsjettert kr Sum finansposter gav et positivt resultat på kr mot budsjettert kr De store differansene i budsjettallene kontra regnskapstallene skyldes regnskapsmessige tilbakeføringer av avsatte midler for 2008 som ikke er blitt benyttet. I året som gikk gav posten "prosjekttiltak og støtte til gruppene" et regnskapsmessig overskudd på kr hvorav kr er tilbakeførte kostnadsavsatte midler fra 2007 (se Note 9 til regnskapet). Bare kr av de avsatte midlene ble benyttet (ble gitt i støtte). Kontoen til internasjonal reisestøtte er nå på kr Kontoen er tilført kr i renteinntekter og er ikke belastet med utgifter i Kretsen hadde pr. 31. desember 2007 en bokført egenkapital på kr ,43 som foreslås nedskrevet med kr ,08 (se Note 4 til regnskapet). For øvrig foreslås det at det avsettes kr til diverse tiltak (se Note 4 til regnskapet). Kretsens verdipapirer er nedskrevet med kr (se Note 2 til regnskapet). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og likestilling Det er ikke iverksatt spesielle tiltak når de gjelder arbeidsmiljøet. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker forbundet med virksomheten. Norges Speiderforbund har som målsetning at det skal råde full likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Drammen 16.juni 2009 Trond Willersrud Kretsleder Kenneth Strømmen Visekretsleder Helge Jensen Chate Flaten Asbjørn Hagen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Side 1 av 5

2 Balanse pr 31/ Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200, , Nordea-Pengemarked Note , , Acta Boligutleie Holding I Note , , Acta Boligutleie Holding II Note , , Aberdeen Baltikum Note , , Storebrand Privat Investor Note , ,00 Sum fordringer , ,91 Omløpsmidler 1920 DnB NOR , , DnBNOR Spare (int. reisestøtte) ,31 0, Privatbanken , , Privatbanken 0, , Inntektsavsetninger Note , ,90 Sum omløpsmidler , ,85 Sum eiendeler , ,76 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2010 Egenkapital , , Belastes egenkapitalen Note , ,93 Egenkapital 31/ , ,43 Kortsiktig gjeld og avsetninger 2810 Kostnadsavsetninger Note , , Internat.Reisestøtte , , Utstyr Kretskontoret Note ,00 0, Profilering Note ,00 0, Støtte gruppene Note ,00 0, Avsatt Leikvinjar , , Ledertiltak , , Region , , Drammen ,50 0, Tofte og Filtvet , ,02 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger , ,23 Sum gjeld og egenkapital , ,66 Drammen 16.juni 2009 Trond Willersrud Kretsleder Kenneth Strømmen Visekretsleder Helge Jensen Chate Flaten Asbjørn Hagen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Side 2 av 5

3 Resultatregnskap Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Inntekter Inntekter Stønader Andre Inntekter Provisjonsinntekter Region 6 ( ) Sum Inntekter Utgifter Lønn Ansatte Note Kostnader Lokaler Note 7 ( ) Driftsmateriale Kurs og Arr. Note 8 ( ) Honorarer og Tjenester Kontorhold og Trykking Telefon og Porto Reisekostnader Bevertning og Gaver Forsikring og Gebyrer Prosjekttiltak og Støtte Note 9 ( ) Sum Utgifter Finansinntekter Finanskostnader Note Sum Finansposter Årets resultat Anvendelse av årets resultat Belastes egenkapitalen Note 4 ( ) Utstyr Kretskontor Note Profileringsartikler Note Støtte gruppene Note Sum anvendelse Note 1) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp ved etableringstidspunkt. Fordringer Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende Side 3 av 5

4 Note 2) Virksomheten har følgende plasseringer som avviker noe fra bokført verdi: andeler i Nordea Pengemarked til en markedsverdi på kr andeler i Boligutleie Holding AS til en markedsverdi på kr andeler i Boligutleie Holding II AS til en markedsverdi på kr andeler i Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum til en markedsverdi på kr andeler i Storebrand Privat Investor ASA til en markedsverdi på kr Følgende regnskapsmessige nedskrivinger i balansen er gjort i 2008 Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum nedskrevet med: kr Storebrand Privat Investor ASA nedskrevet med: kr Bankgebyrer kr 804 Sum finanskostnader kr Note 3) Note 4) Note 5) Note 6) Inntektsavsetninger innbefatter Kontingenter Norges Speiderforbund kr Sum kr Årets resultat foreslås disponert som følger: Belastes egenkapitalen kr (19 716) Utstyr kretskontoret kr Profileringsartikler kr Støtte gruppene; dekker bl.a bevilgede men ikke utbetalte midler kr Sum foreslåtte årsoppgjørsdisposisjoner kr Kostnadsavsetning H.Kulberg Profilbyrå A/S kr PayEx kr 446 Frimurerlogen Selskapslokaler kr Norges Speiderforbund Arbg. kr 263 Norges Speiderforbund kr Hyggen Speidergruppe kr 461 Inger Bjørshol kr Sum kr Virksomheten har i 2008 utført 1/4 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Lønnskostnader Lønninger kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr Gruppelivsforsikring kr - kr Pensjonskostnader kr - kr kr kr Revisor Kostnadsførte revisjonshonorarer for foregående år utgjør: kr kr Side 4 av 5

5 Note 7) Note 8) Posten innbefatter følgende disposisjoner Tilbakeførte avsetninger oppussing Kobbervik kr (52 275) Arbeider Kobbervik kr Leie lokaler kr Sum kr (23 666) Postene innbefatter følgende disposisjoner Tilbakeført avsatt profileringsartikler kr ( ) Diverse utstyr og materiell kr Sum kr ( ) Note 9) Posten prosjekttiltak og støtte innbefatter følgende poster Støtte gruppene (Inklusive kr i tilbakeførte kostnadsavsetninger) kr ( ) Kretsaksjoner (Inklusive kr i tilbakeførte kostnadsavsetninger) kr (50 000) Refundert kretskontingent (for 2007) kr Sum Prosjekttiltak og støtte kr (21 302) Side 5 av 5

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012 Balanse pr 31/12 2011 2010 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200,00 1 200,00 1830 Nordea-Pengemarked Note 2-123 761,53 1840 Acta Boligutleie Holding I Note 2-297 024,00 1850 Acta Boligutleie

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.10 Bla om Økonomisk årsberetning for 2008 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap org. nr. 977 140 307 Årsregnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013. NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT ORG. NR 977 140 307 Forskningsfondet har som formål å skaffe

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer