Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger"

Transkript

1 Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger for tida. Det er Magne Elde. Sjå side 5 Lokalavis for Bremanger: Hausten Alt for mykje stoff - det vart 2 aviser... Det rakk ikkje med ei Budstikke. Vi lagde like godt to. Forvirra? Ikkje så vanskeleg, berre 2 delar - begge høyrer til fyrsteutgåva. OK? Bremanger Budstikke Hausten 2009 Vekeavis for Bremanger? Dette er ei prøveavis. Dersom Bremanger-folk vil ha si eiga vekesavis, kan dette bli eit faktum. Dette krev at minst 1000 abonnentar tingar avisa, i god tid før årsskiftet. Ved å klare minimum 1000 fullt betalande abonnentar, vil avisa kvalifisere til å motta statsstøtte - halvtanna år etter oppstarten, og dermed kan innbyggjarane få avis 48 gonger i året. Det er nemleg dette som er kravet for å kome med i statsstøtteordninga. Det er mykje info om dette i denne prøveavisa. Initiativtakaren trur det er mogeleg å gje ut avis med kun stoff frå Bremanger, og med mykje stoff som ingen andre har. Det er nok av folk som driv med spennande sysler. I tillegg er utfordringane store både for indre og ytre strok. Indre del av Bremanger har kraftkrevjande industri, bergverk, fjord, fjell og bre som nøkkelord, medan ytre strok av kommunen lever av turisme og det havet kan gje: Fiske, havbruk og offshore-verksemd. Kommunar med under halve folketalet av Bremanger, har klart å få i gong levedyktige vekeaviser. Lokalaviser er vinnarane og dei mest framgangsrike innan norsk presse. Vil du ha lokalavis ein gong i veka i Bremanger, så bestill abonnement. Du finn epostadresse, postadresse og telefonnummer i avisa. På grunn av reglane er det ikkje anna enn heile driftsår som tel. Er folk raske, kan Bremanger ha vekeavis frå januar Gratis prøveavis for folk med interesse for Bremanger. Send avis til slektningar og kjende. Bestill abonnement, så kan vi få i gong vekeavis. Martin har signert proffkontrakt med Sandefjord Endeleg ein fotballspelar med Bremanger-aner som tek opp arven etter Atle Torvanger, Arild Førde og Roger Føleide. Budstikka er stolt over å kunne presentere første spelar med proffkontrakt sidan dei tre store la opp. Legg merke til namnet. Martin Fossedal er 18 og eit halv år gamal og son til Frank Fossedal. Han går til dagleg ved fotballinja på Vidaregåande i Sandefjord og har akkurat signert proffkontrakt. Han er ein av dei unge Sandefjord satsar på framover. Les meir om Martin på side 11 Kor er det vi har tapt? - Det er noko som manglar, seier Ingeir Løvold. Han hevdar alt ser mørkare ut etter han vakna den 3. dagen. Les kva Ingeir snakkar om, på side 20. Her kan du også annonsere Dette er ei annonse på fyrstesida. Det er lov å tinge annonse her også, men ingen kan kjøpe heile side 1, som i Finland. Der trykkjer dei ei ny fyrsteside, på side 3. Men så er sjølvsagt finnane noko for seg sjølv. Antakeleg er det noko som skjer med dei, når dei sit i sauna heile tida. Det er høve til å teikne tittelannonse både på fyrste- og sistesida, men sjølvsagt er prisane høgare enn på vanleg annonseplass. Initiativtakaren bak Budstikka driv innan grafisk og lagar mange slags trykksaker. I tillegg meiner han å ha brukbar redaksjonell kompetanse, i alle fall for korleis ein best kan lage lokalavis. Vi håper mange nok er einige og bestiller abonnement på Budstikka, slik at vi klarer den magiske sperregrensa som er 1000 abonnentar.. Trykksaker: Tlf eller epost til: Abonnement:

2 2 Hausten 2009 Budstikka Lokalt engasjement - for lokal verdiskaping! Konsernet si historie starta i 1955 med Vestlandske Kraftsamband. Dette selskapet vart seinare avvikla i 1968 då Sogn og Fjordane fylkeskommune etablerte Sogn og Fjordane Kraftverk. Gjennom vidare samanslåingar med Ytre Fjordane Kraftlag, Gloppen Energiverk, Eid Energi og Firdakraft er dette blitt Sogn og Fjordane Energi slik vi kjenner det i dag. SFE er eit av dei store energiselskapa på Vestlandet, med over 200 dyktige medarbeidarar. Rein fornybar energi er berebjelken for SFE si verksemd. Dei største vasskraftanlegga finn ein i Åskåra- og Øksenelvsvassdraget, og Bremanger kommune blir no den store kraftkommunen for konsernet. SFE har i dag 13 større og mindre kraftstasjonar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn som produserer 1,4 TWh. TAFJORD konsernets historie strekker seg helt tilbake til 1896, men det var først i 1917 vannkraftproduksjon ble en del av virksomheten. Da gikk 13 kommuner i regionen sammen om å bygge ut Tafjordvassdraget. Konsernet eier og driver i dag 9 kraftstasjoner, 7 av disse i Tafjordfjellene der de har 13 regulerte magasin og om lag 50 km med overføringstunnel. I tillegg til produksjon og salg av miljøvennlig energi, har TAFJORD i dag også infrastruktur for energi og telekommunikasjon i regionen. Konsernet driver forbrenningsanlegg og leverer fjernvarme i Ålesund. TAFJORD er det største energiselskapet på Nordvestlandet. Sognekraft AS vart skipa i 1947 av kommunar og kraftlag i midtre og indre Sogn, for å betre kraftforsyninga til innbyggjarar og næringsliv i Sogn. Selskapet eig og driftar Årøy kraftstasjon i Sogndal og er 12% medeigar i Vikfalli. Middel årsproduksjon er om lag 450 GWh. Sognekraft har konsesjon på straumleveransar til Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik kommunar, samt Frønningen i Lærdal kommune. Selskapet har om lag nettkundar. Sognekraft produserar, distribuerar og handlar miljøvennleg energi. Selskapet sin visjon er å vera ei drivkraft i Sogn. Selskapet utviklar og tilbyr derfor og andre produkt og tenester knytt til nemnde kjerneområde. Selskapet har om lag 65 tilsette. Verksemda står framfor store investeringar i rein fornybar energi og har som målsetnad å doble vasskraftproduksjonen. Vi har fått ein heilt unik sjanse til å styrke vår kjerneverksemd - produksjon av fornybar energi - til og med i vårt eige nærområde. Sjølvsagt meiner vi dette er ei lønsom investering, men vi er også sikre på at deling av viktig erfaring og kompetanse har stor verdi og kjem alle til gode. Det er viktig for våre selskap, og eit godt utgangspunkt for korleis vi skal vidareutvikle oss saman. Gjennom denne prosessen har eg blitt kjend med Elkem Energi i Bremanger. Ikkje minst ser eg at her er flinke og kompetente folk. For oss er det viktig at dei føler seg velkomen, og som ein del av fellesskapet vårt. Det er også viktig å fram at vi ønskjer å bygge vidare på det gode forholdet til smelteverket i Svelgen. Ola Lingaas, direktør SFE Produksjon AS Svelgen Kraft Holding AS

3 Håvard Heimtun (15) er stolt av hunden Luna (2) - som er av rasen engelsk springer spaniel. Dei to utgjer ei svært lovande ekvipasje innan ein temmeleg sjeldan konkurranseform, nemleg ettersøking etter hjort. Ettersøking er når ein har løyst skot på hjort og hjorten ikkje umiddelbart vert funnen. Når det er løyst skot mot dyr, kjem ettersøkingshund og hundeførar inn i biletet. Budstikka Øyvind (15) og Luna (2) har eit unikt samspel: - Kan vere fort g(h)jort Utan førarkort - ikkje fort g(h)jort..: Håvard går siste året på ungdomsskulen. Han har vore med i nokre konkurransar. Når han deltek, er dei fleste andre av annan årgang. Eg føler meg som ein smågut når alle andre er 40, 50 eller endå eldre. er det vanskeleg så lenge og håper det er bruk for han Neste år vil eg prøve meg i eg bur i Sørgulen og ikkje der. I fjor fann Luna ein hjort NM, fortel Håvard som har har førarkort, seier Håvard som dei måtte ettersøke. ei stor utfordring, nemleg som ikkje er heilt sikker på Teften, talentet og lysta er førarkort. Dersom Økonomisenteret dei et- bremanger_90x55.pdf korleis han skal løyse dette i orden 12:34:25 og Håvard er spent tersøker ein hjort på Nesbø, i Davik eller i ytre Bremanger, før han er 18. Enn så lenge trenar Håvard på Sagebø, på korleis han vil gjere det under større konkurransar. Kven, kva, kvifor? Kva held du i hendene no? Hausten Du les no ei smaksprøve på korleis lokalavis i Bremanger kan sjå ut. Kan det vere nok å skrive om i ein så liten kommune? Les avisa og sjå om de finn noko interessant. Om mange nok forpliktar seg til å abonnere, kan initiativtakaren gå vidare. Underteikna har laga avisa med glimt i auget, slik eg synest ei lokalavis skal vere. Meininga med denne avisa er at den skal vere interessant heile hausten Derfor har eg med vilje unngått å skrive om komunale saker. Når vekeavisa kjem i gong, vil det bli meir aktuelle saker, og færre reportasjar. Det er mange ting som må på plass før ein kan sette i gong som vekeavis. Det viktigaste er likevel mange nok abonnentar. Det er nøkkelen for eit slikt prosjekt. Meld deg - og dine - som abonnentar. Vi kan gå motstraums og gjere det umogelege mogeleg. Dersom minst 1000 teiknar abonnement fort, kan vekeavis kanskje starte i januar Ingen får rekning før avisa blir ein realitet. Teikn abonnement, og bli med å starte lokalavis i Bremanger, kommunen som strekkjer seg frå hav til fjord og bre. Bremanger Budstikke Ansvarleg utgjevar: Geir Nybø Redaktør: Geir Nybø Tekst og foto - der fotograf ikkje er opplyst: Geir Nybø Layout, repro og førtrykk: Geir Nybø Trykk: Geir Nybø - i eige rotasjonstrykkeri Distribusjon: Geir Nybø Telefon: Budstikka v/ Geir Nybø Epost til redaksjonen: Abonnement: ØKONOMISENTERET AS 6727 BREMANGER MØBELSNIKRING: Vi utførar oppdrag innan: - Spesialproduksjon av innreiingar - Båtinnreiing/ båtputer - Omtrekking av møblar / møbeltapetsering - Restaurering av gamle møblar - Eigen lakkeringsverkstad for sprøytelakkering - Bygging av butikkinnreiing Vi leverer edeltre, kryssfiner og møbelstoff. w Det går mot jul og vinter I vår butikk finn du mange nyttige julegaver og ymse som høyrer den kalde årstida til. Det kan svare seg å take turen til S.M. DYRSTAD Ivarsplassen 4 (bak Elkem) Butikken med det meste for dei fleste BRANNSLOKKARAR: Vi utfører årleg kontroll og service på brannslokkarar etter Norsk standard Lagerfører også brannslokkarar og røykvarslarar G.K. Solheim Snikkarverkstad MØBELSNIKKAR - MØBELTAPETSERAR Mobil: N-6723 SVELGEN

4 4 Hausten 2009 Budstikka - Draumen er vekeavis i Bremanger Ekstra aviser Denne utgåva av Budstikka er Kven er det som står bak tanken om vekeavis for Bremanger? Navnet er Geir Nybø. Han har drive innan avisbransjen i over ein mannsalder. Han skaffa seg tidleg speilrefleks og byrja å fotografere, for på den måten å vere meir aktuell som reportar. Geir Nybø er fødd i 1959 og har passert 50 årstreken i år. Han starta med frilans i Firdaposten, gjekk deretter over til Fjordenes Tidende. seinare Firda, Bergens Tidende, Sunnmørsposten, Aftenposten, VG, Dagbladet, Se og Hør og Allers. Dei siste 25 åra har han drive avistrykkeri og sal av brukte avispresser, til kundar i tilsamen 42 land. No vil Nybø starte vekeavis i heimkommunen. - Eg er etterkvart komen til eit punkt i livet, der eg tenkjer over kva eg ønskjer å gjere i dei åra eg vonaleg har att i arbeidslivet. Eg har lært mykje om media og avis, og vil sjå om det er liv laga for ei lokalavis i heimkommunen. Dette er ein tanke som har vakse seg sterkare gjennom åra. Når eg no ser andre som klarer å få i gong levedyktige aviser i mindre kommunar enn Bremanger, vil eg i alle gje ut ei prøveavis, og sjå om respons er stor nok. Det krevst mykje for å gje ut ei avis i veka. Ikkje minst må det vere nok abonnentar. Økonomien kjem til å vere basert på abonnementsinntekter, og ein må klare drifta i eit og eit halvt år, til første utbetaling frå pressestøtta kjem. Derfor bør ein ha flest mogeleg abonnentar. Bladpengane utgjer størstedelen av inntektene, til ein får eit bein til nemleg statsstøtte. Derfor må det minimum vere 1000 abonnentar som tingar avisa, og sjølv då vert det tøft. Abonnentane må vere på plass før avisa kjem ut. Det er avgjerande for prosjektet at ein klarer minimum 1000 som betalar heilårs abonnement. Dette betyr at den nye avisa må passere Firdaposten (som sel 950 aviser i Bremanger kommune) og Fjordenes Tidende som har 650 i opplag. Fjordabladet ligg på ca. 100 i opplagstal, sidan Davik og Rugsund/Leirgulen ligg nær Eid, medan fylkesavisa Firda definerer Bremanger som utanfor sitt dekningsområde. Det er sjølvsagt mange utflyttarar frå Bremanger som abonnerer og som bur over heile landet, men dei er ikke med på statistikkane. Har laga avis før Geir Nybø er opprinneleg frå Svelgen. Han er eldst av 5 born, med 4 yngre systre. Besteforeldra stamma frå Nybøen i Bremanger og frå Myrane på Frøyalandet. Nybø-navnet stammar altså frå Nybø i Bremanger, ikkje frå den store Nybø-slekta i Florø. Om det er nokon som hugser ei avis som kom ut ein gong for ca. 30 år sidan i Bremanger, så var det Nybø som stod bak. - Den gong var eg 30 år yngre og ville ha eit fancy namn. Fokus, vart navnet. Selde ganske mange aviser og hadde ein del reklame. Det var andre tider, med limstift, skrivemaskin og lignande utstyr for å lage avisa. Avisa vart trykt hos Firdaposten, som den gong hadde eige trykkeri. Men dette var mest eit ungdommeleg sprell. Eg gav fort opp då eg blei merksam på at kravet for å oppnå statsstøtte den gong var tilnærma uoppnåeleg abonnentar og 2 gonger i veka var kravet for stat-støtte. For 30 år sidan var det skrivemaskin, telefon, framkalling av film og bilete i mørkerom og bilder/manus med post og så måtte alt skrivast om att. I dag er det ei heilt anna tid, med epost, digitale bilete, digital tekst - slik at ein rekk over mykje meir på kortare tid. Dei fleste har eit digitalt kamera og kan ta eit bilete slik at alle abonnentane kan vere med og lage ei god lokalavis. I dag er kravet for å oppnå statsstøtte 1000 abonnenter og 48 nummer årleg. Kommunar med under halve Bremangers folketal, har sett i gong vekeavis, og eg trur ikkje at folk i Bremanger er mindre patriotar enn andre stader i Noreg, seier Nybø. Nettet Men i dag er det nettet som er framtida, sier dei fleste. Ein kan få alle nyhende på nett, så kvifor skal ein klare å lage ei avis når dei fleste småstader har heimesider? Internett er kome og eg brukar det dagleg. Men ikkje så mykje for å lese nyhende. Det HAR EIN DRAUM: Her er mannen med ein draum. Han vil lage vekeavis for heimkommunen. Noko utanom det vanlege. Motstraums. Draumen er at lesarane ventar - og lengtar - etter avisa, og pløyer den frå perm til perm medan dei koser seg med alt som har skjedd og skal skje. Om, av, i, til, frå, med (og sikkert endå fleire utegløymde preposisjonar) for Bremanger. Stikkord: Vekeavis - berre om oss - frå Bremanger. er slik med dei fleste. Vi les kanskje korte ting og søker opplysningar på nettet. Men ei avis for Bremanger kan ikkje ligge på nettet. Korleis skal ein få tak i det naudsynte talet på abonnentar dersom avisa ligg på nettet? Kanskje vi legg ut førstesida, så ser folk kva dei går glipp av? Men avisa må folk kjøpe. Det er slik det må vere med få butikkar og lite reklameinntekter, uttaler Nybø. Budd på å vente Lokalaviser er dei store vinnarane dei siste åra. Riksavisene og distriksavisene taper opplag. Dei ultralokale avisene går sterkt fram. Folk vil lese om plasser og folk dei kjenner, og om det som skjer i lokalmiljøet. Derfor er Nybø ikkje redd for internett. Den avisa du held i handa har eg laga for å syne folk i Bremanger eit døme på at det er mykje å skrive om. Folk kan få ei eiga avis som handlar berre om Bremanger, i postkassa kvar veke. Hvis folk vil, og melder si interesse. Blir det berre som teiknar abonnement, ja då må prosjektet vente. Blir det slik, må tanken om eiga avis for Bremanger få betre tid til å slå rot. Er ikkje dei som bur i Bremanger klar for eit slikt prosjekt, må kanskje tanken modnast? Uansett må ein ha abonnentane på plass i god tid før eit årsskifte, slik at ein klarer dei mykje omsnakka 1000 i opplag (og helst mange fleire). Er interessa lunken i år, så kanskje den er betre neste år? Utfordringa blir å få kontakt med alle dei fastbuande i Bremanger, men like viktig er det å få tak i utflyttarane slik at dei får sjansen til å teikne seg som abonnentar. Dei har inga postkasse i Bremanger, så korleis skal ein få tak i dei og gjere det kjent at dei kan abonnere på ei lokalavis berre for Bremanger? Mange utfordringar Det er mange spørsmål ein har omkring eit slikt prosjekt. Kven skal arbeide med avisa? Finn ein tak i folk som klarer alle roller, frå å selge abonnement og annonser, til å ta bilde og skrive? Å lage lokalavis er ein livsstil. Men det har kome mange dugande journalistar frå Bremanger. Eg er heilt sikker på at ein klarer det redaksjonelle, berre det er mange nok som vil abonnere. Det er heller ikkje usannsynleg at folk i Bremanger vert aktive lesarar og sender bilete, ringer, skriv og bruker avisa til alt som skjer? Så er det namnet. Eg har tenkt på mange. Viktigare enn namnet er at folk melder frå om alt som skjer. Det kan vere bursdager, giftemål, fødsler, og sjølvsagt dødsfall. Sjølv har eg den oppfatning at fredag må vere ein fin dag for avisa å komme ut. Då har folk bra tid til å lese i helga, men andre har sikkert andre meiningar, seier Nybø. Kven, kva, kor? Geir Nybø er kjend i avisverda. Men ikkje berre for reportasjer. Ute i den internasjonale marknaden er han kjend som dealer of secondhand equipment - rebuilding and converting web offset machinery. Spesialiteten er Goss, Solna og Harris.pressar. I trykt opp i mange tusen ekstra. Vi vil at alle med interesse for Bremanger skal få tak i sitt eksemplar. Derfor har vi trykt opp mange ekstra aviser. Vi har lagt ut aviser overalt. Distributøren kunne nesten ikkje fylle opp postkassene med 3-4 aviser til kvar, sjølv om vi veit at mange treng både 4 og 5 aviser ekstra. Omtrent alle heimar i Bremanger har slekt som bur andre stader i landet. Løysinga er at vi har lagt ut aviser på kafear, butikkar, restauranter, ferjer og overnattingsstader. Slik finnest det ekstra aviser å få tak i, og det er berre å forsyne seg for dei som treng fleire. Hent avis slik at alle slektningar og vener får eit eksemplar, enten de sender eller dei får avisa når dei kjem heimom... nærområdet har vi teke ut pressa i Fjordenes Tidende. Den vart pakka i containarar og sendt til Nigeria. Pressa til Firdaposten vart splitta opp. Nokre av trykkverka gjekk til Sverige, andre til Finland og falsen til Lakselv. Falsen frå Sogn Dagblad står i dag i Indonesia, saman med nokre trykkverk, medan resten gjekk til Sverige. Nybø har mange norske aviser og trykkerier som kundar. - Vi selde maskina frå Ofotens Tidende i Narvik til eit trykkeri i Buchurest i Romania etter at den først stod i lager hos oss i 6 år. Men det lønte seg å ha tålmod og til slutt klarte eg å finne ein kjøpar. Maskina frå Svelvik-Nytt gjekk også til Romania. Vi har selt maskiner til Thailand, Irak og Egypt, og har kjøpt maskiner i Nova Scotia (Canada), Island, Israel og i USA. Maskina til Mediatrykk i Bergen, vart sendt til Brasil, og der har vi også ein leveranse som skal avgarde hausten 2009, fortel Nybø som kan snakke seg skikkeleg varm om historier rundt avismaskiner. Han må til slutt fortelle at han også har kjøpt maskiner i Finland, som vart selde tilbake til Finland, og han har levert maskiner til Pakistan den eine kom frå Vennesla Tidende, og den andre stod på Akureiri på Island. - Eg har fått også denne interessa, ved sidan av å skrive, ta bilder og lage reportasjer. Trur eg alltid vil kjøpe og selge trykkmaskiner. Dette er ein livsstil. Den største maskina vi har vore borte i kravde til saman 15 fulle trailarar, og tok 5 veker å demontere. Den stod i Vaasa i Finland og vog ca. 250 tonn. Maskina frå Firdaposten fekk til samanligning plass på ein trailer og vog berre litt over 20 tonn, mimrar Nybø. Tilbake til røtene: Det som starta med interesse for journalistikk, har altså utvikla seg, og no vil Geir Nybø tilbake til røtene. - Det har vore interessant å reise rundt i verda og sjå og oppleve ting, kjøpe og selge maskiner. Men endå meir interessant vil det vere å lage ei god lokalavis som folk ventar på, og er villjuge til å abonnere på. I bunn og grunn er det bladfyk eg er. Dei som ikkje kjenner dette ordet, får berre venje seg til det. Det er ein som fyk rundt og skriv i bladet I gamle dagar brukte dei stort sett skrevhjul (sykkel) når dei fauk rundt som bladfykar. Det burde eg også gjere. Kanskje eg dekorerer ein reportasjesykkel, til sommarbruk? Draumen er at folk ventar og lengtar etter avisa, at dei verkeleg koser seg medan dei les avisa frå perm til perm. Målet er at avisa slår middagskvilen i alle fall ein gong i veka. Den dagen eg har klart å få i gong noko folk verkeleg treng i Bremanger, då er eg komen heim. Dette er vel kanskje den største draumen, no etter at eg har nådd ein alder dei kallar middagshøgda. - Eg vil gjerne skape noko som er viktig for heimbygda, seier Nybø som kan snakke i timesvis om aviser og trykkeribransjen i Noreg.

5 Budstikka Mr. Fotball - Magne Elde - 80 prosent fotball på dagtid, dei resterande prosentane trillar inn på fritida: Hausten prosent fotball, minst Magne Elde er ein travel kar. Høyr berre her: Til dagleg finn du han i ei 80 prosent stilling i Tornado Måløy (og dei fleste veit at dei driv med fotball). Vidare er han dagleg leiar på Havly i Bremanger og styreformann i Bremanger Brygge, som har rorbuer til utleige. Dette vert så toppa av at Magne denne sesongen har trent både dame- og herrelaget i Bremanger IL... Kor mange prosent er vi oppe i då? - Har du meir enn 24 timer i døgnet, Magne? - Meiner du at eg har mange jern i elden, skal eg kanskje vere einig. Det er stort sett full fart heile tida, på kveldstid og i helgane. Rekk i alle fall ikkje å kjede meg. - Ryktene går om at du også ser mykje fotball på TV? - Der må eg svare benektande. Eg ser ikkje så svært mykje fotball på TV. Men eg får med meg favoritt-laga, som er Tottenman og Brann. Men litt TV-fotball blir det likevel. - Kvifor både herre- og damelaget, er ikkje eit lag nok? - Forklaringa var at eg sa ja til å ta over herrelaget i fjor haust, då det ar skralt med poeng. Og så gjekk det vidare med begge laga i 2009-sesongen. Men eg har jo trena herrelaget tidlegare også, men hadde pause nokre år. A-lagstrenar som 19-åring - Eg interesserte meg tidleg for å halde på som trenar. Var vel berre år då eg byrja med lilleputt- og smågutelag. Hugsar eg trente A-laget som 19-åring. Det er etter måten tidleg, om eg skal seie det sjølv. Men det gjekk bra, og sidan har eg halde fram som trenar i Bremanger IL og mest har det vorte damelaget, som eg har hatt ansvaret for. Gode på tilrettelegging: -Det har vore mogeleg å trene begge laga på grunn av gode assistenttrenarar. Kjell Nigardsøy har vore framifrå som assistent på herrelaget. Kenneth Fosse Elde og Roger Nygård har vore assistenttrenarar på damelaget og viktige medhjelparar. Bremanger har denne hausten berre hatt 2 av spelarane fastbuande i bygda. Nesten heile laget må reise både til trening og kamp. - Dette er på grunn av skule- og jobbsituasjon for den einskilde. Og så er det vel ei utvikling på grunn av at vi Budstikka er ikkje i det minste i tvil om at Magne Elde kan titulerast Mr. Fotball i Bremanger. har vore med i toppen. Når dei aktive har ambisjonar om å spele damefotball på det ein kan kalle høgt nivå ytterst i fylket, er det naturleg å vende seg til det næraste laget. Florø har ikkje hatt damelag, og dermed har det vore naturleg for jenter som bur eller går på skule i Florø å vende seg til Bremanger, for å spele fotball her, seier Magne Elde som har trena BIL-jentene i til saman 5 sesongar. Fyrst hadde han ansvaret då dei stilte jentelag i 2 år, og deretter har det vorte 3 år med seniorlaget, stort sett med dei same lokale spelarane, men etterkvart med forsterkningar frå distriktet. Pendlar-laget: Onsdagar har det vore fellestrening. Ei treningsrute har vore skyss-båten Florø- Smørhamn. Dei innfødde spelarane Stine Lise Svarstad og Hege Nygård måtte også reise heim for å trene. I tillegg har Kristin Æsøy og Malin Giil kome saman med Malin Skinlo. Dei tre bur og går på skule i Florø. Sunniva Hagen kom frå Eid medan Siri Haugland og Susanne Vatnehol reiste frå Måløy der dei går på skule. Dagen etter skulle alle helst vere tilbake på skulebenken. I helga har det vore ei trening, i samband med kamp, der Magne prøvde å samle heile laget. I 2009 sesongen hadde BIL-damelag 5 jenter med adresse i Florø, 5 med adresse Bergen, 2 i Måløy, 2 på Sandane, ei på Eid og berre 2 heime i Bremanger. I Bergen bur Halldis Nygård, Marthe Agledal, Mona Dahle Nigardsøy, Lise Igland Senneset og Maria Bratseth. For å gjere biletet komplett har Amanda Nesbakk og Annie Bratseth skuleplass på Sandane og klarte ikkje samtrening anna enn i helga heller. Det har berre vore Marte Jørgensen og Ane Naustdal med adresse i Bremanger hausten Til og med dei innfødde som har skuleplass i Florø, Måløy, Sandane og Bergen har i lenger tid måtta pendle både til trening og kamp. Fem spelarar har kome derfrå til onsdagstrening på Hauge. Gode supportarar: - Kva med fotballinteressa i Bremanger? - Det er ofte mellom 100 og 200 tilskodarar dersom veret er nokolunde. Hausten 2009 har frammøtet vore lavare, men det er mest takka det elendige veret, der det knapt har vore utgåande. Skal ikkje vente at folk vil stå ute i stiv kuling og regn. Interessa er god, den. Med litt meir opphaldsver kjem publikum på kamp. Same treningsfilosofi: - Er det stor skilnad på å trene herre- og damelag? - Eg prøver å vere om lag på same måten. Det er uansett meir individuelle skilnader enn kjønnsbestemt skilnad. Folk er ulike, og nokre tek ei skrape betre enn andre. Andre er meir fintfølande. Det må du sjå an når du snakkar med spelarane, uansett kjønn. Eg prøver å vere som eg er, og behandle spelarane omtrent likt. Uansett kjønn. Trur dette er OK for dei fleste. Gav seg tidleg: -Du er berre 31 år, og har vore trenar ein mannsalder. Rakk du å spele noko sjølv før du la opp? Det var nok ikkje så mykje. Eg sprang litt fram og tilbake på fotballbana før eg fekk interesse for å vere trenar og leiar. Trur ikkje norsk fotball har tapt noko ved at eg står på sidelinja, Haustshow med Treider Event. 31. Oktober Opningstid SUPERLAURDAG: Det blir konkurranse med premiar frå Marin Alpin og DFDS. Vinn Tur frå Seaways - Cruise til København (trekning kl 18.00) Tilbud opptil 70 % Timetilbud heile dagen. Snurr lykkehjul og få opptil 50 % rabatt Pallesalg Stort kassesalg med mange gode tilbud Giveaways Vi deler ut AXA produkter seier Magne Elde som lever og åndar for fotball. Mykje koordinering: Magne Elde innrømmer at det har vore ein del å halde styr på. - Mykje logistikk for å samle alle spelarane, med flest mogeleg tilgjengeleg til trening og kamp. I tillegg til det sportslege er det ein del utfordringar når så mange bur vekke. Det er nesten på same måten med herrelaget også, som til dels er spreidd for alle vindar. Så her har det vore mykje planlegging av reiser. Sjølv synes eg det er kjekt når spelarane set slik pris på å vere med, at dei prioriterer fotballen før andre ting Dette er det som gjev inspirasjon og motivasjon for å bruke såpass med tid og energi på denne hobbyen, seier Magne Elde til Budstikka. Fryktar for damelaget... Sidan det ikkje vart opprykk til 2. divisjon for BIL-damene i år, fryktar Magne for damelaget. - Eg har høyrt mykje frå spelarane om at det er mange som kjem til å gje seg på BIL når det ikkje vart opprykk. Ein skal aldri seie aldri, men slik det kjennest etter sesongen, er det ikkje sikkert BIL kan stille damelag i 3. divisjon neste sesong. Så får vi sjå når graset byrjar å vekse, om det kriblar nok i fotballstøvlane, og om dei orkar pendlartilværet endå ein sesong, seier Magne Elde..

6 6 Hausten 2009 Budstikka Broadwaykoret i Bremanger Julebord 09 ved havet 21. NOV Jonna Støme og Nils Ingar Odne 4-5. DES Clupea 28. NOV Terje Sporsem Samarbeid er bra. Samarbecid gjer sterk og samarbeid kan skape dei mest utrulege resultat. Dette var nok også tanken då Svelgen Songlag og Bremanger Kammerkor fann ut at dei skulle skape noko saman. Dei to laga - laga(r) - felles konsert i Bremanger 6. november og i Svelgen dagen etter, med musikk der gåsehud er beste skildring av opplevinga. Mathias nr 2 på landsrankinga Clupea sildekokarane frå havgapet! Mat, show og overnatting! Booking: knutholmen.no Fullstendig klar over at dette er butterfly og ikkje crawl, men vi hadde berre butterflybilde av Mathias, som er nr 2 på crawl. Svelgen har sidan bassenget vart bygd for 50 år sidan markert seg med gode symjarar. Igjen har den vesle klubben klart å få fram ein symjar som hevdar seg på landsbasis. Mathias Gulestøl har fått opp dampen skikkeleg. Han har i haust klatra til 2. plass på 100 m fri. Det er på Formel 1-distansen Mathias Gulestøl følgjer opp Svelgen sine stolte tradisjonar. Under eit stemne i Ålesund i haust klatra Mathias til andreplass på landsrankingen. Det er berre ein symjar som har oppnådd betre tid i gutar klasse 12 år på 100 m fri i år, og det er Fredrik Løvberg, son til landslagstrenar Petter Løvberg, som sym for Lambertseter. Nummer tre på rankingen er Truls Peter Müller fra Bærum-svømmerne. Fredrik har 1,06,16, Mathias har 1,07,67 og Truls Petter har notert seg for 1,09,98, så det er god margin til nr 3.

7 Budstikka Hausten Vil ha ei kommune, ikkje fire -Bremanger kan bli utradert - Det er no eller aldri. Dette er faktisk eit vere eller ikkje-vere for Bremanger. Dersom vi ikkje lukkast med den omstillinga vi må gjennom i løpet av dei neste 10 åra, vil Bremanger antakeleg ikkje kunne eksistere som eigen kommune lenger. Denne kraftsalven kjem frå Bremanger-rådmann Tom Joensen og det er ikkje Terra-saka han siktar til. - Dette gjeld heilt andre ting. Dette gjeld grunnleggjande ting som at Bremanger må slutte å opptre som 4 forskjellige kommunar. Greitt nok at det tidlegare var eit land som heitte Kalvåg eller rettare Frøyalandet. Nabolandet var Bremangerlandet. Deretter var det ein lang båttur over Frøysjøen og bort til Nordfjord-landet som også tilhøyrde Bremanger med nokre småstader, som sikkert også var oppdelt i nokre småriker. Dei heitte Davik, Leirgulen, Rugsund og Ålfoten. Så var det oppkomling-landet Svelgen, der det berre var nokre garder på byrjinga av 1900-talet, før dei bygde ut fossar og stryk, og der det etterkvart kom ein fabrikk. Same drakt Det verste er at desse tankane ser ut til å halde fram. Bruer og vegar er komne. Men der folk sat på kvar si øy og kvart sitt nes tidlegare, så sit dei i dag på kvar si internett-øy. Der det før var fysiske hinder og folk måtte av garde i robåt, der er det i dag psykologiske skiljelinjer, som må brytast ned. Vi må lære folk å tenke at dei er først og fremst er frå Bremanger. Ikkje først og fremst frå den bygda dei bur, men først og fremst frå Bremanger. Vi må rett og slett ta på oss same drakt og spele på same laget, seier Tom Joensen som fryktar for Bremanger si framtid, dersom innbyggjarar no ikkje klarer å bryte ned dei gamle fogderi-tankane. Eg er frå Bergen Tom er sjølv frå Bergen. - Har du høyrt ein bergensar som seier: - Eg er frå Arna, eller: Eg kjem frå Åsane. Nei, der heiter det: Eg er frå Bergen. Det kan vel ikkje være så vanskeleg å sjå at Bremanger i dag heng saman. Det er ferjefritt innan kommunen. Kommunikasjonane er forbetra. Ein køyrer bil til Nesbø, til Botnane, og til nesten alle bygder i kommunen. Dermed må ein lære av bergensarane. Eg er frå Bremanger, må bli noko ein er stolt over å vere. Har alt Bremanger Kommune har alt. Hav, fjord, elvar, innlandsvatn, fantastisk natur, fiske, friluftsliv, jakt, turisme, vasskraft, steinressursar og menneske med store kunnskapar, pågangsmot og ressursar. Det er eit av dei rikaste stroka i heile verda. Verdiskapinga er svært stor. Her er berre mogelegheiter. Ein kommune som famnar alt frå fjord til fjell. Bremanger har sin eigen isbre. Det er jo heilt fantastisk. Det er ingen som har slike mogelegheiter. Og så er vi som bur her våre verste fiender. Det er det som er problemet. Når noko skal byggast, så vil alle bygdene ha det same. Slik kan det aldri bli i en by. Der kjem operabygget i ein bydel, symjehallen i ein annan. Det blir ikkje tautrekking slik vi opplever i Bremanger der alle bygdene vil ha alt. Nå må vi innsjå at kommunen er blitt mindre, meir samla, og tettare skal den bli. Når vegane blir betre og reisetida frå indre til ytre blir kortare, så er den også kortare frå ytre til indre. No må vi sjå oss som innbyggjarar i Bremanger. Derfor skal kommunen legge til rette for naturskjønne tomter der snarvegen til Nordfjord kjem ut frå tunellen frå Sørdalsvatnet om ikkje så alt for mange månader. Det er for lite tomter i Svelgen, men det vil ikkje ta meir enn minutt til Leirgulen, og då er det attraktivt å bu der. Midt i smørauget Det vert arbeidd hardt for å få i stand 45-minutters regionen, med kortare reisetid til både Sunnfjord og Nordfjord. Bremanger vil då ligge midt i smørauget for dette området, som har noko av landets største verdiskaping i det som statistisk sett er verdas rikaste land. Rikaste distriktet - i det rikaste landet, burde gje mogelegheiter. 45-minutters regionen vil opne arbeidsmarknaden både til Eid, Måløy, Florø og Førde samt undervegs til desse plassane. Dette gjeld også andre vegen, når Bremanger treng ekspertise. Det er viktig at innbyggjarane gjennomgår ei psykisk renovering, der dei sluttar å trekke tau mellom bygdene. Saman er vi sterke. Kvar for oss er vi svake. Dette må være grunntanken i den viktige tida vi no står framfor. Denne utfordringa er større og viktigare enn Terrasaka og alt vi har vore gjennom tidlegare. Den er så viktig at det er eit vere eller ikkje-vere for kommunen. Klarer vi ikkje å løyse dette psykiske problemet, blir vi etne av ein annan kommune, det er eg ganske sikker på. Klarer vi å få folk i heile Bremanger til å arbeide for kommunens beste, har vi ei kjempeframtid. Det er ikkje sikkert at folk er klar over at tilstanden er slik. No blir det ein plan No blir det ein plan for korleis vi ønskjer lokalsamfunnet skal utvikle seg dei næraste åra. Problemet har i mange år vore at Bremanger faktisk ikkje har hatt nokon plan. No går vi gjennom alle ting. Drifta at alders- og sjukeheimar. Drifta av skulane, barnehagane, av renovasjon, kultur og idrett, vassforsyning osv. Alle ting der kommunen er involvert. Dette gjeld også eigedommar kommunen eig, og kanskje har liten nytte av. Vi vil rydde opp på alle felt. Men folk må vere med på prosessen, og med på laget, slik at alle dreg i samme lei. Vi vil ha ein livskraftig og veldreven kommune, med gode oppvekstvilkår, godt og variert arbeidsliv og gode fritidstilbod. Vi vil at folk skal ha det godt i Bremanger. Då må folket i bygdene sleppe taket på dei gamle fogderitankane. Vi er i samme båt. Den heiter Bremanger, og det er her vi bur. No går vi gjennom alle ting kommunen er involvert i, og prøver å legge ein plan for alt som er viktig for folk i Bremanger. Det er nok Terra som har tvinga fram ein gjennomgang av alt, slik at vi kan få ein skikkeleg gjennomtenkt plan, og slik at kommunen kan komme styrka ut av dei vanskane Terra har skapt. Men også slik at vi har klart å få syne på alle dei mogelegheitene vi kanskje ikkje såg før, og som Terra har tvinga oss til å leite etter. Derfor passar ordtaket: Det er motgang som gjer deg sterk. Må ha folket med Innbyggjarane må med på laget. Politikarane må med på laget. Foreiningane må med på laget. Dei politisk valde og tilsette er lagleiarar i Bremanger, og dei bør ha eitt lag å leia. Vi klarer ikkje 4 lag. Vi må ha eitt samla lag, og det laget heiter Bremanger. Dersom folk støttar oss, også når det er ulike meiningar omkring ei sak, har vi eit vinnarlag, og Bremanger kan komme styrka ut og vil klare seg godt som sjølvstendig kommune, seier Tom Joensen. RESEPSJONSVIKAR: Tom Joensen er ikkje redd for nye utfordringar. Før valet fann vi han som vikar i resepsjonen ved Bremanger Servicekontor, der han blant anna tok imot førehandsstemma til Willy Bell.

8 8 Hausten 2009 Budstikka Ny hall kosta ikkje råd til banetau til pr stk: Måtte trene med inneluft nær 40 grader - farlege baneskiljarar ute Svelgen var med Sogn og Fjordane Symjekrins på årets treningsleir i Drammen. Der har dei antakeleg det beste treningsanlegget i Noreg for trening i 50 meters basseng såkalla langbane. Men sjølv om der er to 50 meters basseng eitt inne og eitt ute - var overraskinga stor då symjarane vart fortalt at det kun var mogeleg å trene inne, for dei hadde ikkje hatt råd til banetau i utebassen- get. Dei gamle taua var skarpe og farlege, og det var uforsvarleg å legge dei ut. Den nye hallen kostar til samanligning kroner medan eit banetau koster ca Dermed vart det eit varmt opphald når sola skein og det oppunder 30 grader ute, og endå varmare inne medan sola stod på dei store vindauga i det nye innebassenget. Synd å ikkje kunne tilby symjarane frisk luft i eit utebasseng, når temperaturen er god og bassenget ligg der, sier Sander Smørdal som hadde ansvaret for treningane. - Det er også god trening og variasjon å symje ute, og svært uvant å symje rygg dersom ein aldri har trent på dette utandørs. Spesielt blei det heitt for dei som var med som trenarar og leiarar under opphaldet i Drammen, fortel fylket sin einaste senior-nm vinnar Sander Smørdal frå Eid. Står på lista - Vi opplevde at det var ein del ting som mangla då vi tok i bruk den nye hallen, fortel Pål Stenbro i Drammensbadet. - For eksempel var det ingen baneskillarar til 25 meters bassenget. 3 gonger i veka snur vi retningen, slik at ein sym på tvers. På den måten held vi stupeanlegget ope, og symjinga går i kortbane (25m). Derfor måtte vi ta av eit begrensa budsjettet og investere i 25 m baneskillarar, som er i bruk heile året. Derfor har vi ikkje kunne prioritert utebassenget, seier Stenbro. Engasjert litt på kanten Sander Smørdal tok på seg eit oppdrag som er litt på kanten. Han vart engasjert litt på kanten for Sogn og Fjordane Symjekrins. - Vi er svært nøgde med at vi fekk Sander Smørdal på kanten som instruktør, seier Knut Øvrebotten, som er oppvaksen på Indrehus, har vore formann i symjekrinsen og no har med yngste dottera Thea i Førde. Ikkje fyrste gongen FARLEG: Elisabeth Mundal peikar saman med Sander Smørdal, Marius Bjørke og Sandra Åland Ulleland på dei farlege og ubrukelege baneskiljarane til ute-bassenget. Men eg er litt på kanten elles og, fortel Sander. - Eg er medlem i Arna SLK medan eg studerer i Bergen og eit par gonger i veka instruerer eg rekruttane i Arna. For 2 sesonger sidan var eg med på Sogn og Fordane Symjekrins sin EKSPERTHJELP: Symjarane frå Svelgen fekk instruksjon av NM-vinnar Sander Smørdal under årets oppstartsleir i Drammen. Frå venstre Mathias Gulestøl, Rebekka Blix, Nora Teigene, Vegard Strandos, Rikka Kjelkenes og Elisabeth Mundal. oppstartsleir i Barcelona. Dette var kjekt og givande og derfor var det ikkje så vanskeleg å svare ja då krinsen spurte meg om å vere med som instruktør denne gongen også. Heite dagar på kanten Sogn og Fjordane Symjekrins satsa hot med Sander Smørdal som instruktør under årets oppstartsleir i Drammen. Men det er også andre grunnar til at det brann for Sissel Laache i symjekrinsen og dei andre leiarane som var med på leiren. - Jau, det var varme dagar, seier Nina Svorstøl, Grethe Åland, Knut Øvrebotten. Sissel Laache og Ellen Vereide. Det blir om lag som 2 daglege dampbad. Vi løyste sveitten ved å sitje heilt roleg. Det viktigaste å ha med seg i hallen var vassflaska, slik at ein kunne fylle på med vatn, fortel leiarane og trenarane frå årets oppstartsleir. Lengtande blikk... Som bladfyk la eg merke til at det var mange lengtande blikk i hallen. Medlemane i den sveitte gjengen kikka stadig ut av vindauget, medan sveitten rann. Når det låg eit utandørs 50 meters basseng på andre sida av veggen, og det er nesten var 30 grader ute men om lag 40 grader inne skulle vi verkeleg ønskt at treninga var utandørs. Og i Drammen ligg tilhøva verkeleg til rette, med to 50 meters basseng, eit ute og eit inne.vi håper at Drammensbadet reparerer eller kjøper inn nye baneskiljarar til neste treningsleir, seier representantane for årets heitaste idrettsleiarar. SVEITTEGJENGEN: Nina Svorstøl, Grethe Åland, Knut Øvrebotten, Ellen Vereide og Sissel Laache hadde heite dagar heilt på kanten i Drammen.

9 Budstikka Hausten

10 10 Hausten 2009 Budstikka Medlem av BADEMILJØ, Norges største rørleggarkjede Alt av utstyr til toalett, bad, vaskerom m.m. Varmepumper Golvvarme Sentralstøvsugar Hytteprodukt Kjøkeninnreiing Utebasseng m.m. Fagkunnskap Problemløysing Inspirasjon og gode idear Vi teiknar badet ditt på data Ny gratis katalog Våre rørleggere monterer alt i katalogen Tlf Opningstider: Måndag-fredag kl til er verdt eit besøk Butikken med alt det rare i Her hos GOC skaffar vi det folk er ute etter, så langt det let seg gjere. Vi har eit breidt vareutvalg som blir utvida heile tida. Problemet er plass. Vi har begrensa butikklokale og lager, slik at vi har kome opp i det varespekteret som kan forventast å få plass på hylla i butikken. Vi har billigverktøy og ein verktøyserie - PROBUILDER - som er godt verktøy for dei fleste og med gode tilbakemeldingar. I denne serien har vi eit godt utvalg. Vi får stadig tilbakemelding frå kundane om at vi har utruleg mykje og eit breidt varespekter. Mange sjekkar først med oss om vi har det dei er ute etter, før dei reiser andre stader for å handle. Prisane er gode. Det seier kundane også. Også i år blir det fyrverkeri hos oss i romjula - frå 28/12 til og med 31/12

11 Budstikka Hausten Endeleg ein med Bremanger-aner som tek opp arven etter Atle Torvanger, Roger Føleide og Arild Førde: Martin signerte som proff Endeleg har det kome eit fotball-talent med Bremanger-aner som er i ferd med å spele seg inn på laget i ein norsk toppklubb. Det er ein del år sidan Atle Torvanger, Roger Føleide og Arild Førde gav seg med fotball på topplan. Dei tre spelte for høvesvis Sogndal, Brann, Haugar, Viking og Djerv Martin Fossedal er 18 ½ år gamal, og har tidlegare spelt for Svelgen. No har Martin signert proffkontrakt med Sandefjord. - Det er 3 år sidan vi flytte frå Eid til Larvik. Eigentleg bur vi mellom Larvik og Stavern, og her likar vi oss godt, fortel Martin som var innom og spelte for Larvik Turn før han melde overgang til Sandefjord. Kretslagsspelar: Martin var på kretslaget i Sogn og Fjordane. Då spelte han spiss. Etter flytting til Larvik/Stavern byrja Martin på Larvik Turn, og kom først på bylaget, deretter på kretslaget i Vestfold. Men sidan det er vidaregåande skule med toppidrettssatsing og hovudvekt på fotball i Sandefjord, søkte Martin seg til denne skulen og kom inn. Der trenar dei ved Bugårdsparken, og det er bere 15 minutt å gå frå skulen til treningsanlegget til Sandefjord. Ein del av opplegget rundt toppidrettslinja er å hospitere på treningane til Sandefjord. Dermed var ikkje vegen lang for å melde overgang til Sandefjord, og der har Martin vore fast på juniorlaget og rekruttlaget, som spelar i 3. Divisjon. Martin har også vore kaptein på juniorlaget. Men etterkvart har Martin starta å trene med A-laget, noko som har utvikla seg vidare slik at Martin nyleg fekk tilbod om proffkontrakt, sjølv om han enno ikkje er ferdig med vidaregåande. Omskulert: Både i Svelgen, Eid og Larvik Turn var eg spiss. Men i Sandefjord er eg omskulert til midtstoppar. Far min har lenge sagt at eg passar betre som midtstoppar, og det same meinte dei visst i Sandefjord. Men det spelar inga rolle kor eg spelar, berre eg får plass på laget. Nr 10 på Svelgen: Då familien budde i Svelgen spelte Martin i grønn trøye. Eg hadde drakt nr 10, det hugsar eg godt. Eg spelte blant anna saman med Simen Sandvik, Torstein Ask, Øyvind Myrhol og Joakim Raknes Forthun. Det var 7-er fotball det gjekk i på den tida. Hugsar det gjekk svært bra, og kan berre gratulere når eg no har fått høyre at det er kome kunstgrasbane i Svelgen, seier den omskulerte spissen, som no er midtstoppar. Frank Fossedal (t.v) saman med tvillingdøtrene Jenny og Maria, er kry over at Martin har signert proffkontrakt med Sandefjord Martin Fossedal har signert proffkontrakt med Sandefjord, og er første sidan Atle Torvanger som har kontrakt med eit tippeligalag. Atle Torvanger, midtbane (63 mod.): - Gav meg i sesongen var min siste. Då var eg tilbake i Sogndal. Det blei 5 sesongar i Sogndal, 4 i Brann og til slutt 4 for Sogndal, seier Atle Torvanger som spelte midtbane for BIL, SIL og Brann. Atle tapte cupfinale mot Rosenborg, men scora på Ullevål. Roger Føleide, venstreback (1959): - 93 var siste året 1993-sesongen var min siste. Då hadde eg spelt venstreback for Viking og Djerv1919, men eg var på midtbana i Haugar (og Svelgen) Eg var 34 då eg gav meg, og hugsar godt Europacupen som tapande cupfinalist med Haugar, året før eg kom dit. Arild Førde, midtstoppar (1962): - Eg slutta i sesongen var min siste. Då hadde eg spelt i midtforsvaret i Sogndal ei god stund. Eg må innrømme at det var ei ære å bli innkalla 2 gonger til landslaget. I Sogndal vart eg omskulert frå midtbane/spiss i Svelgen og var Sogndalforsvarar i mange år.

12 12 Hausten 2009 Budstikka RØSSLYNGEN 4H har det kjekt saman. Her har vi Amalie Frøyen, Charlotte Førde, Gina Blom, Erlend Henden, Vilde Kjelkenes. Frida Nilsen Haugland, Tore Sande, Andreas Andersen og Hans Petter Heimtun. Nokre var inviterte, andre er medlemar i Røsslyngen. SOGN OG FJORDANE VANNSKADER VANNSKADER BRANNSKADER BRANNSKADER FUKTMÅLINGER SKADE BEGRENSNING FUKTMÅLINGER INNE MILJØ KONTROLL SKADEBEGRENSNING TØMRER OG SNEKKERARBEID KJERNEBORING INNEMILJØ OG KONTROLLw BETONGARBEID TØMRER- OG SNEKKERARBEID Når kvalitet teller KJERNEBORING OG BETONGARBEID KONTAKT Når OSS: kvalitet teller TLF: E-POST: Kontakt VAKT 90 oss: TLF: WEB: Epost: Vakttlf: Jammen laga vi leir, gitt Hans Petter Heimtun, Vilde Kjelkenes og Tore Sande fekk denne oppgåva. Lag eit prosjekt som heiter Vi lagar leir.dei tre er medlemmer i Røsslyngen 4H, og sette i gong.- Vi inviterte klassekamerater og andre frå 4H til Sørgulen. Der låner Røsslyngen 4H eit gamalt gardshus, som vi bruker til klubbhus og overnatting. Programmet var med krabbefiske, tautrekking, natursti, og vi fekk sjå fjøsstell, og så vart det demonstrert ettersøkning. Dette er korleis ein finn tak i hjort dersom den forsvinn under jakta og kva jegarane gjer då, fortel initiativtakarane. Nesten 30 år sidan sist For fyrste gong på snart 30 år er det elevar som har fransk som andre frammandspråk, ved skulen i Davik. Lærar Gro Abildsnes er nøgd med at fire jenter har valt fransk, og må til aksjon med franskkunnskapane sine. På biletet ser vi Søgni Wiik, Maria Kolseth Jensen, Gro Abildsnes (lærar), Karoline Abildsnes og Malene Joensen. Årets Julegåve! Det nye Bremanger - kartet kan gi mange gode tur-opplevingar i heile kommunen. Eit godt tips til gåve under juletreet! No med nytt og utvida turhefte. Kr Kan kjøpast på hotell, daglegvare, sport og gåvebutikkar i kommuen. Kan og bestillast på tlf eller sevicekontoret.

13 Budstikka Hausten Ålfoten under regnversperioden i haust: Pengane tok vegen over vegen Alle veit at mykje regnver utløyser ei rekkje ting. Først blir kvar einskild av oss versjuk, og lei av styggeveret. Vi klagar - ja nokon går sikkert så langt som til å skjelle ut - styggedomen som sildrar ned over folk og fe. Medan vi bannlyser alt regnet, vert. Regnvatnet er ein av dei viktigaste ressursane for produksjon av bærekraftig, fornybar og ikkje minst heilt rein energi. Med andre ord, akkurat det verda skrik etter om vi skal stanse den globale oppvarminga. Generasjonane føre oss har vore framsynte og har bygd store kraftanlegg, der regnet sig ned i magasina tilhøyrande kraftverka. Men når det blir for mykje regn, klarar ein rett og slett ikkje å fange opp alt. Då renn det over. Det verste overrennet i haust har antakeleg skjedd i Ålfoten. 20 millionar ekstra: - Eg har rekna litt på dei 3 største anlegga våre, Åskåra 1, Åskåra 2 og Øksenelvane. Vi har eit tilsig som er 180% av normalen for perioden (september). Det vil seie at vi har fått i overkant av 190 GWh i tilsig mot normalen som er 110. Alt er vel og merkje ikkje nyttbart tilsig ettersom noko av det har gått i overlaup, fortel Per Erik Eimhjellen i Sogn og Fjordane Energi.- Med ein gjennomsnittleg kraftpris på ca 30 euro pr. MWh er verdien på det ekstra vatnet ca 20 millionar norske kroner.- Dette er eit raskt overslag. Sidan deler av vatnet må produserast med vatnet sakte men sikkert fanga opp av magasina til dei ulike kraftstasjonane. Det er lett å gløyme at dei høge nedbørstala eigentleg er ei velsigning for Bremanger og heile landsdelen, ja faktisk for heile landet ein gong og ikkje kan lagrast til potensielt høgare prisar seinare på vinteren legg eg til grunn ein pris på 30 euro/ MWh eller 25 øre/kwh. På grunn av køyrepress i heile Sør-Noreg har prisen under regnversperioden lege ein god del lågare, i overkant av 20øre pr kilowattime, fortel Per Erik Eimhjellen i ein kommentar til kva det ekstra regnet er verdt i kroner og øre for dei tre anlegga i Ålfoten, Åskåra 1.og 2 og Øksneselvane. OVERLAUP: Bileta er tekne frå overlaupet i Åskåra og viser at vatnet fossar over vegen mellom Åskåra og Øksenelvane. Her er det ikkje vatn så lenge det ikkje er overlaup. (Foto: Per Erik Eimhjellen.)

14 14 Hausten 2009 Budstikka Ser man det, ser man det Der har dei jaktcafé... - Takkar for taket Ranja Gulestøl Sørgulen serverer Nils Roger Lofnes. Når ein er bladfyk, kjem ein borti mykje forskjellig. Du må bli med på jaktcafé, seier Øyvind Heimtun og kona Anita då Budstikka var innom Sørgulen på reportasjeoppdrag. Eg slo til. På jaktcafé var det mange kjende. Ranja Gulestøl Sørgulen, Aud Berit Mulelid, Berit Tansøy og Nils Roger Lofnes var berre ein del av dei eg trefte etter lang tid - der vi ikkje har sett kvarandre. Her gjekk eg på skulen dei fyrste 6 åra, fortel Øyvind Heimtun. - I dag fungerer den gamle skulestova som grendehus, og ein gong i månaden kjem bygdefolket på café med middag, kaffi og kaker. Pengane dei får inn går til å drifte grendehuset. Hjort stod sjølvsagt på menyen, og denne gong var det hjortegryte. Her kunne ein svolten bladfyk smake lokal hjort. Ja, eg spurte ikkje om den var lokal, noko anna ville rett og slett vere skuffande. Eg reknar med at det var sjølvskoten lokal hjort? Tak trengte dei. Tak ville dei ha, Tak fekk dei. Og takk for det. Dette er i Ålfoten, om vi gløymde å nemne det i farten. Taket ved skulen har ikkje vore tett sidan Etter lang tids venting, diskusjonar, møter og meir venting, vart det til slutt bygt nytt tak. Det kosta om lag ein million, men no kan ein gå tørr også innandørs på skulen i Ålfoten. Her har driftssjef (det vi kalla rektor før) Eldbjørg Aske Myklebust og fagleiar Bodil Førde bokstaveleg talt tatt tak... Dei stilte seg velvillige opp for å syne kor tak-nemlige dei er... Fart og moro i Bremanger Hausten 2009 har vore prega av mykje aktivitet i Bremanger. Vi synes det er på sin plass å nemne følgande store arrangement.i tillegg til vanlege idretts og lagsaktivitetar, slo Havly og BIL på stortromma med Hjortefest 17. Oktober. Helga etter 24. Oktober var det Hauge Skule som markere at det er 50 år sidan skulen vart bygd. Elevane var i hardøving før arrangementet der sang og musikk stod i fokus. Dernest ei stor felles oppsetting av konsert medllom Svelgen Songlag og Bremanger Kammerkor, fyrst med konsert i Bremanger og dagen etter i Svelgen. Svelgen Skule har som Hauge Skule sitt 50 års jubileum i haust. Sølvi Mulelid Hartviksen kom, saman med Aud Berit Mulelid. Ingen tok bilete av oss Kalvåg Kvifor har du teke bilete av førsteklassen og ikkje av oss? Det er andreklassingane ved skulen i Davik som spør idet vi hastar fordi, etter fotografering av førsteklasse, som dei observante elevane fekk med seg var gjort. Bladfyken argumenterer med at andre klasse i år, var fyrste klasse i fjor, og då var dei sikkert avbilda?. Nei, ingen som tok bilete av oss. Heilt sikkert. Argumenterte dei fire og smilte medan dei håpa på å bli knipsa. Slik kan det gå. Nokon sjarmerer seg på trykk. Her har vi Svein Orheim, Emil Forsberg, Knut-Olav Kristiansen og Tobias Erdal. I andreklassen, som altså hevdar at dei ikkje vart avbilda i fjor. Daglegvarer Post -Tipping Apotekvarer Åpent: 9-18 (15) Tlf

15 Budstikka Hausten Åmli Kommune har vist vegen for små kommunar: Bremanger kan få si eiga vekeavis Bremanger har slite med synkande folketal i mange år. Derfor synes eg det er interessant å sjå til Åmli Kommune, som har hatt same trenden. Der starta dei eit prosjekt som heiter Snu Åmli. Som eit resultat av dette har no kommunen si eiga avis. Den kjem ein gong i veka, og skriv berre om Åmli. Det bur 700 husstander i Åmli, og avisa har nesten 1400 abonnentar etter litt over eit års drift. Når dei kan klare å få i gong vekeavis i ein komune som har under halvparten av husstandane i Bremanger, kan ein i alle fall ikkje påstå at det er umogeleg å få i gong noko lignande i vår kommune. Bremanger har ca husstander. Det er kanskje ingen som kjenner det reelle utflyttartalet. Folk eg har snakka med, meiner at langt over halvparten av dei som veks opp flyttar ut. Først for å gå på videragåande skule. Deretter er det ikkje så mange som flytter tilbake. Underteikna har kontakta folka bak Åmli Avisa og spurt korleis dei har klart å få eit slikt opplag, nesten det doble av talet på innbyggjarar. Dei fortalde at kommunen stilte med klasselister frå skulane, og vaska desse listene mot folkeregisteret, slik at avisa fekk oversikt over kor folk hadde flytta og om dei hadde bytt navn. Det same vart gjort med hytte- og fritidshuseigarar for å få tak i dei. På den måten skaffa avisa mange abonnement. Grunnen til at opplagstalet er så viktig for ei lita avis, er at ein får statsstøtte til drifta. Kriteriane er at avisa kjem ut 48 gonger årleg, (så kan den eller dei som arbeider med avisa få seg litt ferie). Vidare må avisa klare 1000 i godkjent netto opplag. Netto opplag er dei abonnentane som har betalt fullt årsabonnement, slik at om ein abonnent betaler berre 25 % for ei kortare tid, tel dette berre som eit kvart abonnenent. Derfor må ein starte avisa ved eit årsskifte. Utfordringar Det høyrest kanskje ikke så vanskeleg ut å nå eit opplagstal på 1000 aviser. Men husk då at Firdaposten har opplagstal på ca. 950 og Fjordenes Tidende har ca. 660 i opplag i Bremanger. Dei har halde på i mange årtier for å klare desse opplagstala. På kort tid må ein gå forbi begge. Men med 1560 husstander og langt fleire som har flytta ut, er det potensiale nok. Men då må innbyggjararane ville dette. Dei må støtte opp, og tinge avisa. Derfor gjev eg ut denne prøveavisa. Det syner seg at små kommunar treng lokalaviser for å fremje kommunen sine interesser. Dette gjeld ikkje minst Bremanger, som i det siste har vorte best kjend for Terra-saka. Men til tross for denne saka, så lever og virker folka i Bremanger. Folk står opp om morgonen, tek på seg klede og sko, og går til arbeid og skule. Om ettermiddagen driv dei med musikk, sport, foreiningar, og dei reiser på ferie når dei har fri. Det er vel ingen som har lagt seg til for å dø, sjølv om Terra er noko Bremanger godt kunne vore utan. Eg trur at Bremanger treng eit frisk pust, ein ny giv. Ein treng det i dag endå meir enn nokon gong før. Derfor lagar eg denne utgåva. Ein ide, ein test og eit ønske om å skape noko viktig for heimkommunen. Limet i kommunen? I min eigen familie er vi 5 born. Av tilsaman 8 husstander (inkludert borneborn) bur 6 av desse husstandane utanfor Bremanger i dag. Eg vil tru ein kan finne liknande tal i mange familier i Bremanger. Utfordringa vert å få mange nok av utflyttarane til å abonnere. Dei bur ikkje i Bremanger og det vil kanskje ta lang tid før dei vert klar over avisa. Det er fleire typer abonnentar. Først alle fastbuande. Deretter dei som har flytta ut. Så har vi eigarar av hytter og fritidshus, som også har stor interesse av det som skjer i Bremanger. Når Åmli har nesten det doble av talet på fastbuande, er draumen sjølvsagt å klare noko lignande. I Åmli er avisa etter kvart blitt limet i kommunen. Eg håper folk vil engasjere seg, og melde seg som abonnentar dersom det er interessant med ei eiga Bremanger-avis.. Er det mange nok som vil kjøpe avisa, og forplikter seg til å abonnere, er vegen mykje kortare til å få dette i gong. Det kjem sjølvsagt ikkje rekning før avisa er i gong. I tillegg er det ei utfordring med god hjelp av folk som sender bilder og artiklar, slik at det kan bli ei flott avis. Det springande punktet er om nok folk vil bruke 1000 kroner i året på å få ei avis berre for Bremanger - ein gong i veka? Dyrt? Ei avis for Bremanger vil ikkje vere noka gullgruve. Kostnadane med å produsere, trykke og distribuere er store. Med 1000 i abonnentar vil ein få inn ein million kroner. Statsstøtta vil komme etter eit og eit halvt års drift, for ein må først syne at ein klarer kriteriane for å vere støtteberetiga. Staten må godkjenne dette med sin eigen revisor, før ein er kvalifisert til støtte. Statsstøtta er kr i året. Dette er kjende tal, og eit viktig driftsgrunnlag for små aviser. Men ein må klare seg til statsstøtta kjem.. Frå ein starter er det 1,5 år med mykje arbeid, og etter måten liten omsetnad, og eigentleg vil ein slik oppstart kreve mykje meir arbeid enn ein likar å tenke på. Der blir sjølvsagt litt reklameinntekter, men i ein liten kommune er det begrensa kor mykje bedriftene kan bruke på marknadsføring. LIMET I ÅMLI: Åmli kommune har 700 husstander. Bremanger har husstander. Åmli avisa har eit opplag på nesten I dag fungerer Åmli-avisa som limet i Åmli. Teikn abonnement på vekeavis for Bremanger Dette er ei avis for Bremanger. Einaste måten å la folk prøvesmake er med ei eiga prøveavis. Likar du avisa og ønskjer vekeavis i Bremanger, trengs handling. Med andre ord: ABONNENTAR. Vil du ha vekeavis i Bremanger, må du bestille abonnement. Er det minimum 1000 som bestiller, er sjansane gode for vekeavis i Bremanger. Det er sjølvsagt mange ting som må på plass før ein kan gå i gong. Det viktigaste er lesarane. Dersom det er nok folk som teiknar seg - stig oddsen for at Bremanger ikkje lenger er underlagt Florø, Måløy, Eid eller Førde (på avisfronten). Her trengs ein dugnad. Ring slektningar og vener over heile landet. Gåveabonnement er ei kjempeflott julegåve, med avisa som eit brev heimefrå kvar veke. Det kjem inga rekning før vekeavisa vert starta. Vekeavisa kan berre komme ut dersom mange nok melder seg som abonnentar. Abonnement kostar kr 1000 for 48 aviser årleg, altså ein pris på ca kr 20,- pr avis.. Ein kan teikne seg som abonnent ved å sende epost til: Folk som ikkje har epost kan sende brev til Geir Nybø, Sandevegen 40a, 6723 Svelgen (Tlf: ) Vi treng å vite følgande; Navn/adr.:... Navn/adr. til betaler:......: Telefonnr... Epostadresse (viktig)... Epostadresse er viktig for vidare info om det blir avis, når den kjem, framdriftsplanar og anna.

16 16 Hausten 2009 Budstikka Her er dei. Fyrste klasse 2009 Vi har teke runden. Fyrsteklassingane bør forevigast. Dette er eit viktig punkt i livet. Budstikka presenterer årets fyrsteklassingar, og byrjar med: Hauge: Tilsamen 14 elever, 8 gutar og 6 jenter. Gutane: Ole Aleksander Eikeset, Nicolai Nesje, Villiam Grotle, Aldas Kupas, Jacob S. Varpe, Tobias Colliander, Kaster S. Hauge, og William Melstvedt. Jentene: Malene Klungreset, Emilie Førde, Guro A. Lyngbø, Amalie K. Ytre-Hauge, Sarah De Silva Grotle og Oline S. Senneset. Kjem sterkt neste år... Ålfoten: I år er det berre ein einaste fyrsteklassing i Ålfoten. Men i Ålfoten fortvilar dei slett ikkje. Neste år er det heile 8 elevar som kjem til å stille til start og dermed viser Ålfoten at dei er i ferd med å bygge opp eit levedyktig og bærekraftig lite lokalsamfunn. Dei har vel gjort som bergensarane ein gong vart oppfordra til: Legg dokker sammen og gjør nokke. Årets einaste fyrsteklassing i Åltfoten er (t.v.): Thea Nilsen Midthjell, som går saman med følgande elevar (biletet til høgre og klassetrinn i parentes): Daniel Mettenes (2), Hanna Elde (2), Kristina Lunde (2), Christina Dreyer (3). Tove Kristin Sande (3), Stine Sagebø (4) og Karl-Andre Eikenes (3).

17 Budstikka Hausten Fleire håpefulle, hausten 09 Det viser seg at stillinga er uavgjort til skulane Kalvåg, Kolset og Davik. Alle tre skulane har 4 elevar i fyrste klasse ved skulestart Dermed blir det omkamp neste år. Vi har ikkje kikka i korta for å få fram stoda ved skulestart neste år, så det får vi komme tilbake til. Følgande elevar har starta 1. klasse i Kalvåg, Kolset og Davik: Kalvåg: Frå venstre ser vi Johan Andreas Wilfred Gangsøy, Ingrid Caroline Foss Nybø, Endre Larsen og Andreas Brenden Frøyen Kolset: Frå venstre Anders Grøneng Bortne, Ida Bortne Hagevik, Katrine Leirgulen og David Kolseth Skaar. Davik: Frå venstre Nora Bårstad, Sunniva Erdal, Lotte van Oorschat og Andreeas Abildsnes, Svelgen: Framme frå venstre i svart jakke: Benjamin Myklebust, Oddvin Berle Hægeland, Sigurd Nesbø Solvang, Jonas Myklebust og Gard Sande. I midten frå venstre: Elianne Gulestøl, Sofie Svarstad, Denice Van Dijken, Christofa Lovise Gullhaugen, Miriam Sandvik Heimtun, Leif Olav Myklebust, Gunnstein Shanker og Kristoffer Nilsen Haugland. Bak frå venstre: Sigrid Louise Frøysland, Amalie-Kristin Østebø Gulestøl, Anne Mathilde Myren Solheim, Andrea Langedal, Marius Hansen Strømmen, Sander Brekke Rebni og Tiril Frimannslund Blix. Lærarar: Elisabeth Ruud Nordbotten og Anita Holm Cirotzki.

18 18 Hausten 2009 Budstikka 50 års jubileum for Svelgen Skule 14. nov. 2009: Skulemusikken dreg i gong med minikonsert på skuleplassen i anledning open skule heile dagen Underhaldning i idrettshuset til ca Dagens elevar og personale underheld Allsang Musikkskulen er på plass Kvifor var det naudsynt å byggje ny skule i Ein stil frå den tida fortel kvifor. Sketsj av tidlegare elevar Prolog Musikk- og sanginnslag av tidlegare elevar og medhjelparar Gamle skulemusikkelevar Linn, Annika m.fl Gamle Pegasus Svelgen Sving Arrangementskomitéen ser fram til ein koseleg og minnerik dag ved Svelgen oppvekst. Vi vonar du kjem. Vi har ledig vikariat som BARNE- VERNSPEDAG OG/ELLER SOSIONOM STILLING MED SAKSNR 09/1170 Vi har ledig eit årsvikariat i barnevernstenesta med inntil 100 % stilling. Vi søkjer etter sosionom eller barnevernspedagog, men andre med sosialfagleg utdanning kan og søkje. Tilsetjing snarast. BREMANGER KOMMUNE Nærare opplysning om stillinga får du ved å vende deg til driftssjef Monika Skarstein, tlf eller kommunalsjef Randi Ytrehus, tlf Den som vert tilsett må ha førarkort og kunne disponere eigen bil. Søkjer den gode historia Vil skrive om livet... Underteikna søkjer dei gode historiene.. Dei som er bak nyhenda. Gjerne det som ingen skriv om. Vi søkjer å finne historiane om folk og fe i Bremanger. Det kan vere ting som har skjedd, som er opplevd - der Bremanger-folk har vore med, står bak, eller på andre måtar har vore med på noko litt utenom det vanlege. Om det finst nokon som driv alkoholdestilleri i Kambodsja, som er sauegjetar på New Zealand, som reiser som au pair til Kuala Lumpur eller om det er folk som har drive det godt innan næring, eller om det er uvanlege karrierer innan sport, administrasjon eller andre aktivitetar? Då er vi interesserte. Kvardagshistorie om Kjell: Stikkordet er Bremanger. Det treng ikkje alltid være den store saka. For eksempel kan vi ta ei lita kvardagshistorie her og no. Eg vil forelje om Kjell Bakke. Han driv utleige av 3 fritidshus ved gamle Smørhamn Kai. Kjell er ein aktiv kar, med full jobb ved sidan av utleige-aktiviteten. Stort sett er det tyskarar som leiger av Kjell. Dei kjem for å fiske i havet vest for Kalvåg og Bremanger. Det ikkje alle veit, er at Kjell er utruleg hjelpsam. Det står ingenting om at han skal gjere alt mogeleg for gjestane, men berre høyr: Middagskvil: I sommar skulle foreldra til nokre tyske ungdommar ta seg ei middagskvil. Tyskarana føl godt med i den 7. Sans, på flod- og fjæretabellane. Det gjekk mot fjære, så då var det like godt å ta seg ein ettermiddagskvil. Tyske ungdommar er som ungdommar flest, fulle av energi. OK, då tek vi ein tur med snekka. Tenkte dei. Starta båten og gjekk over til øya Rota, rett på andre sida av den den gamle kaia i gamle Smørhamn. Dei utforska øya, men sjøen var på veg til å fjære, og då dei ville ut att på sjøen, stod dei på grunn. Mobil hadde dei ikkje med. Det er vel same opplegget i Tyskland som i Noreg - at når du har ein mobil registrert i eitt land - er det svindyrt å bruke den i eit anna, noko dei fleste har fått oppleve. Det var ikkje meir enn ca. 100 meter til land, så roping på hjelp vart løysinga. Kjell Bakke var tilfeldigvis innom. Han høyrde rop frå Rota. HILFE, HILFE. Såpass tysk forstår Kjell, så han la utpå for å finne ut kva det var. Etter litt bal, fekk han og ein av nabo-tyskarana båten av grunn. Dei slepte dei skipbrotne til land, sidan roret på den stranda båten var øydelagt. Kva gjorde Kjell? Jau, som spesialservice løfta han båten opp på land med vinsjen på gamle Smørhamnkaia, og reparerte roret. Kor er det tyske turistar vert henta av utleigaren, taua til land og får roret reparert, alt i løpet av ein ettermiddag? Dette er ikkje noka stor nyhende. Heller ikkje var det dramatisk. Men med rett reporter, med auge for historia, og med gode bilete, og med kamera og skriveverktyg som alltid er klar, ja då er det faktisk ei historie som kan få plass i ei superlokal avis. For Budstikka skal skrive om katten som stod fast i treet, om nokon dett ned i kumholet fordi nokon har vore morsom og teke det vekk når det er mørkt (det har faktisk hendt i tunellen i Svelgen, og det kunne fått fatale følger). Ingen historie er for lita. Det hender faktisk ganske mykje når ein berre tenkjer seg litt om. Det er livet vi vil skrive om, livet for alle som har noko å gjere med Bremanger. Og der søker vi tips. Tips om interessante personar, hendingar, opptrinn, kuriositetar. Men skal vi kunne lage ei god lokalavis treng vi også bilete. Gode bilete, morosame, interessante og ikkje minst gamle bilete. Med dagens teknologi, finst det tusenvis av fotografar i Bremanger. Dersom folk er villige til å sende bilete til avisa, kan vi lage verdens beste lokalavis, for Bremanger. Det er tusenvis av gode historier og endå fleire bilete som ikkje har vore på trykk. For, om og av oss i Bremanger. Det må leggjast fram politiattest av nyare dato. Vi gjer merksam på at søkjarlista er offentleg og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønsker det. Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter SØKNADSFRIST: 6. november 2009 AKTIV KAR: Først fekk Kjell Bakke snekka av grunn og tok den på slep. Deretter vart den vinsja opp på land og reparert. All part of the service. Var det nokon som sa at det aldri hender noko i Bremanger? Ninas Taxi Kalvåg Telefon

19 Budstikka Hausten Det vart ikkje skot på elg, men Gunnar Mundal sette likevel ein støkk i Østerdølane då han valsa rundt i skogane austpå. Jakthistorie, denne gong på Elg: Den kreative Bremanger-jegeren Eg kjenner mange som driv med hjortejakt. Kanskje får eg ein dag vere med og sjå denne kulturen innanfrå. Sidan eg ikkje har jaktrett, får dette komme seinare. Gunnar Mundal, er på si side ivrig hjortejeger. Ein gong vart han invitert med på elgjakt. I Østerdalen. Trur det var Rena. Dei leita og jaga. Elgbikkjene sniffa. Og leita. Ingen elg å sjå. Dette gjekk over fleire dagar. Ein dag var jegarane innom ein bensinstasjon i naudsynt ærend. Då kom ein bil med stor hengar fordi. Der låg ein elg på li de parade. På ryggen. Med beina opp. Då var Gunnar Mundal klar med løysinga, for å få skot på elg. Kva med å kaste oss i bilen og styrte etter, få fram børsene og pepre elgen, så har vi i alle fall skote på elg? Kan vel umogeleg vere nokon som har imot at vi tømmer magasinet på den allereie daude elgen? - Elles trur eg ikkje det blir noko skotløysing på denne jaktturen, for her har det ikkje vore teikn til elg, meinte Gunnar. Det skal sjølvsagt presiserast at Gunnar er ein ansvarleg kar, med glimt i auget. Forslaget var sjølvsagt berre meint som ein god replikk, men dei lokale østerdølane kika sjølvsagt fælt på kvarandre,. Dei forstod snart at Gunnar har replikken klar, og ikkje akkurat er kjend for å være skåren for tungebandet. GNY

20 20 Hausten 2009 Budstikka I Margen: Rett på retten...? Ein kjenning av meg var nyleg i Oslo. Han var der for å treffe att venner frå studietida. Sidan dei alle no er godt vaksne, og har ein god del betre råd enn under studietida, fann dei ut at dei skulle unne seg å legge vennetreffet til Theatercaféen, ein stad dei ikke såg seg råd til å frekventere medan dei studerte. Theaterkafeen er kjend for sitt flotte og utsøkte miljø, som sette ein ekstra spiss på eit slikt gjensyn, sjølv om etablisementet ikkje akkurat er kjend for å vere ein rimelig spisestad. Dei var tilsaman 8 personar, og møttest for å snakke om laust og fast, frå studietida og hine hårde dagar. Alt var bra. Vennegjengen koste seg over gjensynet og praten gjekk livleg rundt bordet. Det blei tid for å ta opp bestilling og kelneren delte ut menyar. Ønskene var svært forskjellige. Det viste seg at alle 8 ville ha forskjellige rettar. Då blei kelneren lite nøgd og nedla eit lite veto, der han gjorde det klart at det kun vart høve til å velge mellom to forskjellige rettar... Så det var berre å gå saman, slik at fire stykker bestilte same rett og dei andre ein annan, eller om 6 av gjestane bestilte ein type mat medan to kunne få ein annan a la carte. Menyen var altså teoretisk, for ein vart enten låst til å velge mellom hva de to første bestillte, eller ein måtte bli einige om at det berre var to av rettene som var gyldige. Men dersom dei hadde sett seg ved 8 forskjellige bord, i staden for at alle sat ved det same bordet, kunne knapt kelneren forlangt at alle skulle velge mellom to rettar... Så dermed undrast vennegjengen svært over opplegget, men sidan dette var eit koseleg vennetreff, ville ingen lage eit pinlig opptrinn. Dermed vart det bestilt kun to rettar. Vi spør oss om byråkratiet har oppretta avdelingskontor på Theatercaféen? Moralen må være: På Theatercaféen: Set dykk først ved forskjellge bord, bestill den maten de ønsker, og flytt deretter sammen til eitt bord. (Vi håper índerleg at denne praksisen ikkje eksisterer i Bremanger.) Heilt korka...? Når det gjeld korleis ein brukar stemma (tale-stemma, ikkje val-stemma) er jo dette vidt forskjellig. Det kan vi vel alle være einige i. Nokre har kraftige stemmer, andre svake stemmer. Ein del syng vakkert, andre falskt. Nokre har behageleg stemme, andre har høg pipande stemme. Vi vil fortelje om Øyvind Blunck og hans oppleving av stemmetrening: Jeg hadde en kvinnelig stemmepedagog som drev meg til vannvidd, fortel Øyvind Blunck. En øvelse var at jeg skulle henge etter fingertuppene i en bokhylle, og med to korker i kjeften skulle jeg presse fram lyder. Jeg har hatt sterk skepsis til stemmepedagoger siden, seier Øyvind Blunck. Den utflytta Davikar Ingeir Løvold synest tida har gått så alt for fort: -Korleis kan eg få tilbake den tapte tida? - Eg var bortreist nokre dagar. Då eg stod opp den tredje dagen, opplevde eg noko som undrar meg, fortel Ingeir Løvold som tykkjer tida har gått så alt for fort. - Akkurat då eg stod opp den 3. dagen, merka eg ikkje så mykje. Alt var normalt. Ingenting kjendest forskjellig. Etter kvart kjende eg meg litt rar. Det var ein del mørkare, og eg var kanskje ørlite grann trøttare... Det gjekk ei stund før eg vart klar over kva denne kjensla var. Det var ei lengt etter noko som var tapt. Eg kjende meg eldre. Ikkje berre tre dagar, som var gått frå eg stod opp frå mi eiga seng sist. Etterkvart vart eg klar over kva som mangla i livet mitt. Det var 15 minutt. Eg hadde faktisk vorte eit kvarter eldre. Klokka hadde nemleg sett opp farten medan eg var vekke. Den forta og eg hadde mista 15 minutt av nattesøvnen. Slik kvalitetstid er vanskeleg å få tilbake... Derfor ringde eg Elkem Energi og spurde korleis eg kan få attende den tida eg no er eldre. Eg treng å erstatte skjønnhetssøvnen eg har i manko. Kort sagt: Det tapte kvarteret - som eg sjølvsagt kunne ha god bruk for, til heilt andre gjeremål... Elkem Energi hadde ikkje noko forslag til løysing, men bekrefta at straumen hadde hatt heilt andre svingetal enn 50 herz og at dette er forklaringa til at mi elektriske vekkerklokke forta eit kvarter. Dei som er i same båt vil kunne ha tapt om lag 5 minutt i døgnet, fortel Ingeir Løvold som vurderer å gå over til batteriklokke eller mobiltelefon - eller andre trådlause løysingar på vekkerklokkefronten - etter denne trøttande opplevinga.. KOR ER DEN TAPTE TIDA? Eg kjem vel aldri til å få den tilbake, sier Ingeir Løvold som tykkjer tida har gått så alt for fort, og opplevde å miste nattesøvn då klokka forta 15 minutt. Arve Berle i Elkem Energi om tidsforvirringa: - Vi sender gjerne rekning på den vunne tida... - Det er rett at klokkene gjekk for fort. Dette skjedde i tre og eit halvt døgn. Den som etterlyser den tapte tida har vore vekke akkurat medan det svinga med for høg herz. Vi gjennomførte ei ombygging og var klar over at klokkene ville forte seg ca. 5 minutt i døgnet, men meinte folk ville tole det. I dette tilfelle vann folk frå Eikeland til Ytste Sande tid. Målarane har ikke gått fortare, og ingen treng uroe seg for at tellarane har jobba på høggir. Regninga blir ikkje påverka, men vi kan godt sende rekning for den vunne tida, seier Arve Berle i ein humoristisk kommentar.

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer