Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist"

Transkript

1 Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld for alle gutar og jenter i alderen 8-12 år. Fotballaktiviteten er sentral, men er utforma som eit supplement til den vanlige fotballtreninga på ettermiddagen. I tillegg til den fysiske aktiviteten, blir det satt fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheiter også utanfor idrettsbana. Borna skal bli utfordra på samarbeid, sjølvstendigheit, ansvar og planlegging. Leiar for Telenor Xtra prosjektet er tidligare landslagsspelar Halvar Thoresen. Telenor Xtra Hødd Fotballfritidsordning følgjer skuleruta, dvs. ikkje FFO i feriane eller på dagar der borna har fri frå skulen. Vedtektene for Hødd FFO finn du på vår heimeside under fana «Sport» Søknadsfrist Fristen for å melde seg på Telenor Xtra Hødd Fotballfritidsordning frå august 2015 er 1. april. Send søknad til E-post: Telefon: Adresse: Høddvegen 30 Post: Postboks 248, 6067 Ulsteinvik Foto: NFF 1

2 Telenor Xtra Hødd FFO IL Hødd Fotball starta opp fotballfritidsordning i 2007 med suksess. Fem år seinare, i 2012, valte klubben å bli med på Telenor Xtra konseptet til Norges Fotballforbund. Klubben har det siste året jobba med å styrke FFO, slik at vi kan tilby eit betre tilbod for deltakarane frå august Dette mellom anna større fokus på kvalitet, ei ending i organisering, innhald og aktivitet. Ein viktig nysatsing er tilbodet for 5-7. klasse Endringar frå august 2015: Eit nytt kvalitetstilbod for 5.-7.klasse Utvida opningstid til kl Tilbod til elevar frå alle dei fire skulekrinsane i kommunen Tilsette FFO leiar og FFO sportsleg leiar Kompetente trenarar med god trenarutdanning Aktiviteten skal vere betre tilpassa barna Det vil vere differensierte gruppe på tvers av aldersgruppene. Større fokus på individuell tilbakemelding til spelar Hjelp til eigentrening Bruk av nye Ulsteinhallen Målsetjing om eigne jentegrupper Betre kvalitet på måltidet Nyheitsbrev kvar månad Tilbod 5. 7.klasse: 2 dagar Onsdag og fredag Pris: 2 dagar: kr.1100,- pr mnd Matpengar på kr.75,- pr mnd. kjem i tillegg. Totalpris: 1175,- pr,. månad Syskenrabbatt (gjeld også FFO klasse) Frå barn 2 og oppover: 25 % Foreldre får foreldrefrådrag på skatten for pass av barn etter skatteetaten sine reglar. Alle som deltek på Telenor Xtra Hødd FFO får i tillegg 25% rabatt på alle Hødd sine fotballskular. Litt om dagen på FFO Borna vert henta på skulen (Ulsteinvik, Ulstein, Hasund Haddal) etter skuleslutt med buss/ minibuss,. På Høddvollhuset vert dei teken i mot av vaksne instruktørar. Her ventar eit sunt måltid, fotballtrening i Ulsmohallen eller ute, samt moglegheit for leksehjelp, eller eigentrening i Ulsmohallen/ute/Ulsteinhallen 2

3 Eigenaktivitet Eigenaktivitet eller eigentrening har som formål å heve kvaliteten på dagens tilbod. Her får borna vere med å ta ansvar for eiga utvikling. Spelarane vil kunne få velje mellom å drive eigentrening, aleine eller i grupper. Det vere seg innanfor fotball eller andre aktivitetar. Kvar spelarar vil få samtalar med trenar der dei diskuterer kva og korleis dei kan vidareutvikle seg som fotballspelar. Eit viktig mål vil også vere utvikling av eigen sans til å reflektere over og måle eigen framgang. Ein del av eigentreninga vil skje i Ulsteinhallen. Det vil og vere mogleg for dei som har behov for «å roe ned» å gjere det på Høddvollhuset. Her kan ein mellom anna få leksehjelp, spele brettspel eller andre liknande inne aktivitetar. Det er sjølvsagt alltid vaksne tilstade ved eigenaktivitet Kvifor er eigenaktivitet viktig? Det å kunne vere med å ta ansvar for eiga utvikling er særs viktig for born og unge, både i idrett, skule og i andre samanhengar. Det å legge opp til at borna kan få ta ansvar for å velje kva dei vil bruke tida si på håper vi at dei kan bli meir medvitne korleis dei jobbar for å utvikle seg og kva måtar som er tenleg for dei sjølve. Reglar Vi har også enkelte reglar som borna må følgje når dei deltek på FFO. Dersom ein deltakar bryt ein regel, vil han eller ho få ei åtvaring i form av eit gult kort. Om deltakaren fortsetter å bryte reglar etter han eller ho har fått gult kort same dag, vil det medføre raudt kort. E-post blir sendt heim med grunngjeving til raudt kort Sentralt i regelverket er dette å respektere kvarandre, både trenarar og medspelarar. Vi skal oppføre oss og vise god folkeskikk! Reglane vert presenterte for deltakarar og foreldre ved oppstart. 3

4 Telenor Xtra Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å styrke opplegget for klasse. Mål Telenor Xtra Hødd FFO ønskjer å tilby eit nytt kvalitetsopplegg for gutar og jenter 5.-7.klasse. Målet med dette er å kunne tilby ekstra kvalitetstreningar etter skuleslutt som skal vere eit supplement til den vanlige lagstreninga. Tilbodet skal vere for alle, og skal vere tilrettelagt slik at borna skal få ulike utfordringar ut frå interesse, ferdigheiter og modning. Treningane vil ha ulike tema, innhald og aktivitetar. Dette kan vere aktivitetar som koordinasjon/ bevegelse, spenst/ hurtigheit, styrke og uthald. Tilbodet har fokus på læring og utvikling innan fotball Forventningar At dei som deltek på dette har ynskje om å utvikle seg vidare som fotballspelar Alle skal respektere og støtte kvarandre Respektere og høyre på når ein vaksen snakkar Positiv Har med klede etter vêrforholda det kan bli trening ute! Tek med joggesko til kvar treningsøkt Alle skal hjelpe til med å samle utstyr etter treningsøkta Mat, drikke og frukt skal kastast i søppeldunken Ansvarlege Telenor Xtra Hødd FFO vil på desse treningsøktene bruke personar med god sportsleg kompetanse. Sportsleg leiar har ansvaret for innhaldet i treningsøktene. Leiar: André Aurvåg Gardshol, bachelor i Sport Management. Fotballutdanning: UEFA-B lisens Trenarar: Vi ønskjer trenarar med god kompetanse og erfaring skal leie desse øktene. Det skal tilsettast ein sportsleg leiar for Hødd FFO, klasse. Det er ei målsetting for klubben at alle trenarane skal ha minst UEFA B- lisens eller tilsvarande. 4

5 Anlegg Ulsmohallen Ulsmohallen Vår hovudarena på FFO er Ulsmohallen. Her er vi sikra gode forhold uansett vær. Kunstgrasbana Enkelte av treningane vil gå på kunstgrasbana på Høddvoll. Gamle Høddvoll stadion Om våren/ hausten tek vi i bruk gamle Høddvoll stadion til ulike aktivitetar. Dette kan vere friidrett eller orientering. Tarebingen Enkelte av treningane vil gå i Tarebingen på Høddvoll. Ulsteinhallen Ulsteinhallen er tenkt til frileik. Det vil seie alternative aktivitetar som inne-bandy, handball, kanonball, friidrett osv. 5

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Tverrfagleg samarbeid i skulen

Tverrfagleg samarbeid i skulen 1 Tverrfagleg samarbeid i skulen god og trygg skulekvardag for alle elevar 3 Denne brosjyra er blitt til i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Målet er å klargjere nokre

Detaljer