Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel."

Transkript

1 Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna ved skulen. Vedtektene i Fjell kommune seier at skolefritidsordninga skal vere eit frivillig aktivitets-, kultur- og fritidstilbod for barn i 1-4. klasse og barn med særskilde behov frå klasse. Fritidsordninga skal gje barna omsorg, tilsyn og gode utviklings kår. SFO- skulefritidsordninga er barna si fritid. Vi er opptatt av at barna i stor grad skal få velje innhaldet i si eiga fritid. Vi har nokre styrte aktivitetar som vi oppfordrar og motiverer barna til å være med på. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Tryggleik og trivsel SFO skal vera ein trygg og god stad å vere for alle barn. Barna må vera trygge for å kunne trivast og delta i leik og andre aktivitetar. Vennskap og sosial kompetanse For at barna skal trivast og utvikla seg, må dei kunne utvikla vennskap, og kjenna seg inkludert i barnegruppa. Barn må få høve til å delta i leik og aktivitetar saman med dei andre barna. Leik og læring Barna skal få utfolda seg i lek og læring, saman med barn og vaksne i SFO. Barna skal få høve til å leike og å lære, ut frå eigne ønskje,interesser og gjennom tilrettelegging av ulike aktivitetar. Saman med skulen legg vi til rette for eit miljø med trygge vaksne som er tilstades saman med barna. Zero Vi er opptatt av at barna skal oppleve vennskap, og ha nokon å leike saman med i eit trygt miljø. Vi jobbar for at ingen skal oppleve krenkande åtferd frå andre. Vi er ein Zero- skole, og har nulltoleranse for mobbing. SFO har eit tett samarbeid med skulen, og vi har fokus på Zero både på skulen og SFO. Handlingsplan mot mobbing vert utarbeidd av foreldrerepresentantar og heile personalet ved skulen og SFO. TSK Skulen og SFO jobbar med TSK, som er tydelig, støttande og førebudd klasseleiing. I SFO vektlegg vi den vaksne si rolle i forhold til barna. Tydeleg - gje tydelege beskjedar og jobbe med rutinar. Støttande - bygge relasjonar og ha fokus på det positive.

2 Førebudd - ha positive forventningar og ha planar/ være førebudd på utfordringar som kan oppstå. Sjå når dei lukkast Dagsrytme på Sfo 7.00 SFO opnar, barna kryssast inn etter kvart som dei kjem 7.45 Frukost Utetid før skulestart 12.45/14.00 Barna kjem til SFO, blir krysset inn Utetid Måltid Lek/aktivitetar SFO stengar Det går 77 barn i SFO 1.trinn- 34 barn 2.trinn- 21 barn 3.trinn- 16 barn 4.trinn- 14 barn 5.trinn- 1. barn Barna er inndelt i fire grupper, der faste vaksne har ansvar for si gruppe. Kvar gruppe har sin base. Til det bruker vi dei to romma i Sfo- basen og klasseromma til 1.trinn. Rød gruppe- Blå gruppe- Grøn gruppe- Gul gruppe Margareth og Møyfrid 262- Tone Merethe/Åse og Janne-Brith 263- Giske og Hilde/Randi 264- Linn og Elise Når barna møtar på SFO etter skuletid,kryssar vi dei inn på gruppa dei høyrer til, før dei går ut. Det foregår på SFO base 263. Ved 1. trinn ordnar lærer med innkryssing, barna går direkte til uteplassen etter påkledning. Etter måltidet blir gruppene løyst opp og vi nyttar mest SFO- basen. Det er ein variasjon på leik ute/inne eller gruppeaktivitetar etter måltidet. På morgon- SFO har vi eigne lister som vi kryssar barna inn på. Morgon- SFO avsluttast 08.15, og etter det vert ikkje nokon kryssa inn før dei kjem på skulen. Frå 8.15 er barna som går i SFO ute saman med elevar som kjem til skulen.

3 For å halde oversikt over kven som er her til ein kvar tid, er det viktig at de gjer melding i skulen si kontaktbok. SFO får meldingar frå kontaktlærar kvar dag om fråvær og andre beskjeder. Når barn blir henta, er det viktig at de gir beskjed på SFO-basen(Rom 263) at de tek barnet med dykk, ein frå personalet kryssar barnet ut frå lista. Er det ikkje nokon frå personalet på basen, må dykk kontakte ein vaksen på kjøkken eller ute for å få gitt beskjed. Faste avtalar om at barn skal gå heim/ ta buss må være skriftleg. Avtaler om å vere med andre barn heim må avtalast på førehand. Unngå beskjeder via telefon. Vi kan ikkje halde oss til munnlege meldingar frå barna. Måltid Vi prioriterer eit felles måltid for alle barna. Måltidet dekkes av kostpenger, det betalast 100,- kvar månad. Det dekker mat og drikke kvar dag på SFO. Måltidet varierer mellom brød/knekkebrød m/variert pålegg, havregryn /risnøtter /cornflakes. Nokre gonger har vi tomatsuppe, grøt eller kakao m.m. Som ein del av aktivitetane har vi og matlaging på heimkunnskapen, kva vi lager er varierande, men kan til dømes vere pizza eller eller rundstykker. Gi melding om eventuelle allergiar. Vi nyttar og tida rundt måltidet til å ha fokus på TSK og Zero. Vi vektlegg rutinar og tydelege rammer, og har fokus på at barna skal følgje beskjeden frå dei vaksne med ein gang. Aktivitetar Vi har ikkje styrte aktivitetar kvar dag. Tida i SFO går med til måltid, utelek /innelek og leksehjelp. Vi legg tilrette for mykje uteaktivitet heile året. Barna liker å være aktive ute, og vi ser kor viktig det er og behovet for å legge tilrette for det. Etter ein lang skuledag er det godt å kunne være i fysisk aktivitet. Vi har eit uteområde som innbyr til varierte aktivitetar ute: leikeplass, skog og ball - binge. Vi har nokre styrte aktivitetar, der vi nyttar gymnastikksal, data, mediatek og heimkunnskap rommet. Vi nyttar og bassenget når det er mogleg. I samband med høgtider legg vi tilrette for formingsaktivitetar for alle. Vi legg vekt på at barn sjølv i stor grad skal få velje aktivitetar ut frå eigne ønske og behov! Vi ser for oss at året blir slik: August- tilvenning/bli kjent. September- Startar opp med gruppeaktivitetar. Oktober- Fortsetter med gruppeaktivitetar. November- Lage pepar kake hjerter til kalender. Desember- Formingsaktivitetar, lage julegåve, juleavslutning med nisse grøt! Januar-

4 Februar- Mars- April- Mai- Juni- Formingsaktivitetar i forbindelse med påske, påskelunsj. Nytte bassenget, sommar avslutning og foreldrkaffe. Foreldresamarbeid Vi legg vekt på godt samarbeid med føresette, og vektlegg kontakt ved henting/bringing. God og tett kommunikasjon mellom heimen og SFO er ein viktig tryggleik for at barna skal trivast, og for at føresette skal få nødvendig informasjon. Vi ønskjer at de i stor grad hentar barna i SFO- basen, slik at vi kan gje tilbakemelding på daglege hendingar. Bruk kontaktboka dersom andre skal hente, eller ved endringar frå det vanlege vedrørande avslutning av SFO - dagen. Vi tar kontakt via telefon eller kontaktbok ved spesielle hendingar. Vi ønskjer og at de tek kontakt eller brukar kontaktboka dersom det skulle være noko. Det er ofte nyttig for oss å få beskjed dersom det er spesielle hendingar som har forkomme heime eller på skole /SFO. SFO- leiar orienterer om SFO på informasjonsmøte for 1.trinn våren før dei byrjar på skolen. SFO- leiar deltar og på 1.trinn sitt foreldremøte om hausten. Gje tilbakemeldingar til oss som jobbar i SFO, både ris og ros! Send gjerne e-post til SFOleiar. SFO- leiar har eit tett samarbeid med leiinga på skulen, og med kontaktlærarar. Det er og et samarbeid med helsesøster og spes.ped.- koordinator ved skulen, dersom det er naudsynt. Husk å ha dette tilgjengeleg kvar dag på SFO: Innesko Byttetøy Regntøy/ støvlar Namn i alle kler og sko Matpakke dersom barnet skal eta frukost Leksehjelp Elevar frå trinn får tilbod om leksehjelp tysdagar og onsdagar trinn har leksehjelp , mens 1.trinn startar leksehjelpen med utelek og gjør lekser fra 13.30, og totalt ein time. For 1. trinn vert det ein kombinasjon av lekser og tilrettelagte aktivitetar. Leksehjelpen vert organisert av SFO - leiar, og det er assistentar som jobbar i skule og SFO som deltek i leksehjelpen. Leksehjelp er ei tilsynsordning, og ikkje eit pedagogisk tilbod. Det er ikkje kapasitet til å gje individuell oppfølging.

5 Bemanninga i SFO og leksehjelp er sett utifrå kor mange barn som er påmeldt. Dersom ein har meldt barnet på leksehjelp må barnet delta der på lik linje med anna undervisning. Det vert ført fråvær som i skulen. Barna kan ikkje velja å heller vera i SFO, når dei er påmeldt leksehjelp. Dersom barnet ikkje skal delta i leksehjelpa, seier ein opp dette tilbodet skriftleg. Barna må sjølv møte til leksehjelp etter å ha fått beskjed om det. Personalet i SFO har ikkje kapasitet til å følja opp elevar som ikkje går til leksehjelp. Dersom elevar ikkje møtar til leksehjelp tek vi kontakt med føresette. Det er viktig at lekser som er gjort på leksehjelp vart gjennomgått heime. Leselekser må gjerast heime. All påmelding og utmelding av leksehjelp skal gjerast skriftleg til SFO- leiar. Spørsmål angåande leksehjelp rettast og til SFO- leiar. Ulveset Sfo Sfo- leiar Randi Irene Sel Skråmestø Rektor Solveig Ellingsen

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s. 4 2.2 Kommunale mål for Sfo s. 4

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER

ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER -BARNEHAGE- - 2013/14 «Alle ved Solvorn oppvekstsenter skal oppleve meistring kvar dag» 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR LANDRO SKULE

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR LANDRO SKULE FJELL KOMMUNE Tlf.: 55097890 Landro skule Faks: 55097891 5363 Ågotnes Epost: landro.adm@fjell.kommune.no rev februar 2015 KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR LANDRO SKULE ROS-ANALYSE OG ULUKKESFØREBYGGING BRANN

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet Hamramyra barnehage Den beste starten på livet Årsplan 2013-2014 Barnehagens historie Hamramyra barnehage er ei ny kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 2 avdelingar, ei småbarnsavdeling

Detaljer

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet Hamramyra barnehage Den beste starten på livet Årsplan 2014-2015 Barnehagens historie Hamramyra barnehage er ei kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 3 avdelingar, ei småbarnsavdeling

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VIKØY/AKSNES SKULE juni 2004 Forord. Å skapa eit læringsmiljø der alle trivst og kjenner seg trygge er både eit mål i seg sjølv og ein føresetnad for læring og utvikling. Det

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 TRYGG - NÆR - AKTIV Bjorøy barnehage, Bjorøyveien 163, 5177 Bjorøyhamn Telefonnummer: 55 09 75 89 (kontor styrar) og 957 999 35 (mobil styrar) E post: laila.fosso@fjell.kommune.no

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer