Året Kva vi jobbar spesielt med i år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år"

Transkript

1 Året Kva vi jobbar spesielt med i år

2 Innhald Satsingsområde Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt ut til foreldre og andre 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering 8 Planleggingsdagar 9 Vinterferie/Påskeferie 9 2

3 Satsingsområde Barnehageåret Ågotnes barnehage sine satsingsområder er sosialkompetanse og leik og vi ønskjer å gi barna ein kvardag som er prega av visjonen til barnehagen: Leikande, glade barn og natur hand i hand. Sosialkompetanse Vi fortsetter med å framheve dei utrulige årene (duå) ved å synleggjere meir det vi gjer, samt jobbe med prosjektet «Trygg i Fjell» forebyggende arbeid mot mobbing. Målet vårt er : «Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage» Korleis: Jevnlege samtale/intervjur med barna korleis dei har det i barnehagen og jobbe utifrå det. Bruke duå/dinoprinsippene og lære barna gode strategier i samhandling med andre. Tema på møter Kurs «Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt ut til foreldre og andre.» Korleis: Vaksne som jobber utifrå duåprinsippene. Fast plass på avdelingane slik at barna ser kva vi held på med no Info på tavla på avdelingane til personalet kva vi held på med no Duå tavle i garderobane kva har vi fokus på no, Fast tema på ulike møter gjennom året. Tema på foreldremøte Ha felles regler og konsekvensar synleg for alle. Rollespille for og med barna 3

4 Dokumentere i ord og bilde Dokumentasjon på tavler på fellesrom kva vi held på med på dinoskulen. Bruke duåhjulet aktivt og skrive litt om kva vi held på med på periodeplan ut til foreldre Samkjøre tema på Dinoskulen med tema på avdelingen. Problemløsningsstrategier Relasjonsbygging med barn og foreldre Roe-ned strategier, øve med barna, coache barna Redusere uønska atferd - hva vi kan overse / bruk av oppmerksomhets -prinsippet? DUÅ Kvar avdeling jobber med det tema som er aktuelt for gruppa. Bruk av ros, positiv oppmerksomhet, beønning, snakke om følelser Proaktive strategier/ hvordan være i forkant, regler, reaksjonsmønster v/reglebrudd 4

5 Leiken Vi fortsetter å sette leiken meir i fokus. Å få delta i leiken og få vener er grunnlaget for at barn trivst og opplever barnehagen som noko meiningsfullt Målet vårt er : «Kvart enkelt barn skal få oppleve å vera i den gode leiken. Korleis: Dei vaksne hjelper å til rettelegge for god leik (sjå under leik i langtidsplan) Bygge gode relasjonar gjennom leiken Hjelpe til at alle skal få nokon å leike med Fokusere på korleis få lite aktive barn inn i leiken. Små leikegrupper Spontane småturer og aktiviteter Leik som tema på ulike møter Diskusjonstema hva personalet tenker om leik Dokumentere i ord og bilde den gode leiken A-standard på leik. 5

6 Fellessamlingar Vi har fellessamling ein fredag i månaden der avdelingane bytter på å lede. Målet er at avdelingane skal få vise kvarandre kva dei er opptatt av, og synleggjere sin avdeling. Nokre gonger er det dei vaksne som underheld aleine, andre gonger er det vaksne og barn saman som viser noko dei held på med. Barna får da god øving å opptre framfor mange, noko som dei gjer mykje av seinare på skule. Miniprosjekter Vi har valt å ha ulike miniprosjekter gjennom året. Det kan blant anna være tema innanfor : Trafikk, frukt og grønt, kjøkkenhage, god hygiene eller noko som barnegruppa/nokre barn er opptatt av. Gymsal Vi har gymsalen på Ågotnes skule kvar fredag kl , avdelingene på Storebjørn bytter på å bruke den om hausten. Dei eldste på Lillebjørn blir med etter nyttår. Barn sin medverknad Framover ønskjer vi at barna skal være meir med i planlegginga av kva vi treng av f. eks utstyr til formingsaktivitar, kva vi skal ha av leiker på avdelinga. I temaarbeidet vil vi la barna saman med dei vaksne lage tankekart over kva ein kan gjera i det aktuelle temaet. Bruke intervju/samtaler jevnleg med barna- korleis dei opplever barnehagen 6

7 Førskulegruppa 2015/2016 I år er det 28 barn som vert samla to dagar i veka til Dinoskule, Sidan vi er så mange er Sønnavind og Austavind saman i ei gruppe og Nordavind og Vestavind saman i ei gruppe. Ved fester og avslutningar er vi saman. Mål: Bruke dino -reglane ( lytte, følgje med, hender og føtar for seg sjølv, innestemme, stille hand) Bli kjend med og sette ord på følelsar hos seg sjølv og andre Lære oss ferdigheiter for problemløysing Lære oss ferdigheiter for konflikthandtering, Lære oss ferdigheiter for sinnemestring /sjølvkontroll. lytte Vente på tur Dele Hjelpe andre Samarbeide Gi kvarandre komplimenter. Korleis: Vi samlast til felles samling, deretter deler vi oss i mindre grupper og til slutt er det friminutt. Bruker store snakkande handdukker, Samtaler omkring filmvignettar, Song, Bevegelse, Rollespill, Leiker Andre aktivitetar. Det som vi lærer i dinoskulen skal vi ta med oss til avdelinga og resten av barnehagedagen og føre vidare der. Følgje planer for timane i eiget dinomateriale. Vi vil og gjera nokre aktivitetar og turar som berre er for dei eldste: Tur til Vilvite, Påskevandring, Besøk til skular Avslutning om kvelden for førskulebarna 7

8 Vurdering I år vil vi vurdere spesielt om vi når måla: «Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt ut til foreldre og andre» «Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage» «Kvart enkelt barn skal få oppleve å vera i den gode leiken.» Det skal bli vurdert av personalet, foreldre og barna. Vi ønskjer å dele ut spøreskjema til foreldre og ta det opp som tema på foreldresamtaler. Personalet vurderer og deler erfaringar med kvarandre på avdelingsmøter, personalmøter /planleggingsdagar. Vi observerer dei yngste barna korleis dei opplever kvardagen, kva dei er opptatt av, trivsel osv. Dei eldste har vi samtalar/intervju med korleis dei opplever f.eks leiken. 8

9 Planleggingsdagar 2015/ September 6. November 5. Februar 6. Mai Vinterferie/Påskeferie I år er påskeferie og vinterferie slått samen 21mars-28mars påskeferie 29mars-1 april vinterferie 9

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post Sørigard Januar 2012 www.plassebakken.no Plassebakken Barnehage BA Godt nytt år! Da var januar i gang, og vi har ein flott månad å sjå tilbake på. I desember

Detaljer

EVALUERING 2011-2012

EVALUERING 2011-2012 Kommune: Balestrand Side 1 Overordna utviklingstiltak Satsingsområde Mål Tiltak (kva) Strategi (korleis) Evaluering Oppvekstsenteret som arena for utvikling av sosial kompetanse. Skape eit mobbefritt oppvekstmiljø

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer