Å være verge for en voksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å være verge for en voksen"

Transkript

1 Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg Fylkesmannen i Vestfold v/seniorrådgiver Bente Alvestad

2 Fylkesmannen i Vestfold Erling Lae er fylkesmann Bernt Lasse Berggreen er ass. fylkesmann Vergemålsoppgavene er lagt til juridisk avdeling o Avdelingsdirektør er Per Arne Andreassen o Fagsjef for vergemål er Lars Gustavsen Foredragsholder: seniorrådgiver Bente Alvestad

3 Kveldens temaer Vergens mandat og oppgaver kort om hva som forventes av vergene Fylkesmannens erfaringer fra fjorårets regnskapskontroll Våre ønsker for regnskapet for 2014 Bruk av personen med verges midler Krav om samtykke fra fylkesmannen i ulike saker Oppsummering har du noen ubesvarte spørsmål?

4 Vergemål hos Fylkesmannen med vergemål som arbeidsfelt Ulik bakgrunn og erfaring Tilgjengelige for vergene på telefon, epost og ved personlig oppmøte

5 Noen av våre oppgaver oppnevning behandle søknader om vårt samtykke tilsyn med vergene kontroll av regnskap informasjon verger, pårørende, den som har eller trenger verge, hjelpeapparatet i kommunene m.fl. fremtidsfullmakter

6 Nøkkeltall for vergemål i Vestfold Ca vergemål - øker stadig mindreårige og voksne med verge få blir fratatt rettslig handleevne Fylkesmannen forvalter i underkant av 1 milliard -drøyt 1600 kapitalkonti Flinke verger som gjør en god jobb

7 Vergens rolle Formalisert fullmaktsforhold mandatets rammer Ivareta interessene til personen hjelp slik at han eller hun selv kan utføre handlingene Høre personen før du tar store beslutninger og der det ellers er naturlig Ikke handle imot personens vilje (med mindre handleevnen er fratatt/personen ikke er i stand til å forstå)

8 Samtykke fra den det gjelder Vergens plikt til høre ham/henne Vergen skal ikke gjøre det den samtykkekompetente personen motsetter seg Vergen og Fylkesmannen skal ivareta personens interesser Samtykket står sentralt ved oppretting av vergemål, mandat, valg av verge, om midler skal forvaltes, ved søknader fra vergen

9 Samtykkekompetanse? Samtykkekompetansen kan være bortfalt pga av demens eller annet som gjør at han/hun åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter «åpenbart» - høy terskel for å si at en person mangler forståelse for hva en beslutning innebærer:

10 Hva betyr det? Personen må kunne utrykke et valg, men valget må ikke være objektivt og rasjonelt ha evnen til å resonnere og avveie ulike alternativ ha evnen til å forstå - relevant informasjon for beslutningen - og beslutningens betydning - og de mulige konsekvensene av beslutningen

11 Ny verdiplattform med reformen FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne Vi har alle rettigheter og plikter, men ikke alle klarer å sette de ut i livet Vi har alle vår verdighet som trenger å ivaretas Individtilpasning - et minste inngreps prinsipp Vergen - en som hjelper personen til å handle selv

12 Hva forventer vi av vergen? at oppdaget tilpasses mandatet og justeres etter personens funksjonsevne at personen høres og interessene ivaretas at det søkes om samtykke at vi kontaktes der du er i tvil at midler over 2 G overføres at det sendes inn «regnskap»

13 Regnskapene for 2. halvår 2013 Mye bra potensiale for forbedringer Gode forklaringer på kontoutskriften Noen har ikke levert alt: selvangivelse, kontoutskrifter, fullstendighetserklæring

14 Ønsker for regnskapet for 2014 Hva skal leveres? Fullstendighetserklæring Kontoutskrifter for perioden Selvangivelse Ikke send oss alle bilagene, oppbevares av vergen i 3 år (ut 2017)

15 Fullstendighetserklæring Viktig at alle feltene fylles ut spesielt underskrift Viktig at du opplyser om avtaler om jevnlige overføringer Avtalen kan gjerne vedlegges Kontantunntak bør unngås, og jevnlige uttak forklares i skjemaet Forklar betalingene eller uttakene der de ikke er selvforklarende i kontoutskriften Skrive gjerne direkte på kontoutskriften Opplys om konti som andre enn deg disponerer

16

17

18 Kontoutskrifter Send inn kontoutskrifter til alle konti du har disposisjonsrett til Også der du disponerer sammen med andre Send inn årsoppgave over fond, livrenter mm Send kontoutskrifter for hele den aktuelle perioden Hvis en måned mangler vil regnskapet ikke bli godkjent Send originale kontoutskrifter fra bank (med logo) Hvis kontoutskriften ikke forklarer hva transaksjonen er, skal du forklare i kontoutskriften F.eks. strømregning til Skagerak

19 Selvangivelse Send inn endelig selvangivelse - Hvis den ikke er klar innen 30. april, ettersender du den

20 Disposisjoner over fast eiendom som krever vårt samtykke - Kjøp og salg av fast eiendom - Pantsette fast eiendom - Leie bort fast eiendom+ si opp leieavtale - Drift av fast eiendom - mm.

21 Avhende innbo og annet løsøre Avhende løsøre av større verdi Avhende løsøre av usedvanlig karakter Avhende løsøre som er av spesiell interesse for den som er under vergemål eller dennes familie

22 Låne midler av personen med verge? Utlån krever samtykke når det lånes ut til: Til vergen selv Til vergens nærstående Krav om betryggende sikkerhet, og krav om at det utstedes en pantobligasjon som tinglyses på eiendommen, dersom det stilles sikkerhet i fast eiendom. Regulert i instruks mm OBS uberettiget lån og gaver mm uten vårt samtykke anses som underslag fare for anmeldelse og straff

23 Stifte gjeld for personen med verge Du må ha vårt samtykke for å stifte gjeld eller pantsette hans eller hennes eiendom Unntak: opptak av lån til utdanning i Lånekassen Du råder over midlene, med mindre du lar personen selv få råderetten Forbud mot kausjonsansvar og sikkerhet for andres gjeld. Unntak særlige grunner

24 Gaver fra personen med verge Hvis du skal gi gaver på vegne av den du er verge o må være innenfor «skikk og bruk» Husk samtykke, om mulig fra ham eller henne o Personen kan selv gi gaver på egen hånd uten din hjelp Du må søke oss om samtykke når du vil gi gaver på «større» beløp o (også det må være innenfor «skikk og bruk»)

25 Forskudd på arv Samtykke kreves alltid Bare til livsarvinger Må foreligge behov hos livsarvingen, eller Må foreligge skriftlige nedtegnelser, eller Må foreligge andre holdepunkter for at et slikt forskudd er i samsvar med ønsket til den som er under vergemål Må ha tilbake nok til egne behov nå og fremover

26 Avkall eller avslag på arv eller gave Du må ha vårt samtykke til å avslå gave eller gi avslag eller avkall på arv på vegne av personen du er verge for Unntak for arv og gave av ubetydelig verdi

27 Oppsummering spørsmål Mange temaer har blitt gjennomgått: hva forventes av deg som verge, ditt mandat og oppgaver vergeregnskapet FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne kravet om fylkesmannen samtykke til mange disposisjoner Spørsmål???

28 Legalfullmakt et alternativ til vergemål Nærstående kan hjelpe med nødvendige dagligdagse oppgaver Gir banken et rettslig grunnlag for å tillate nødvendig belastning av konto Kanskje mest anvendelig i lokale forhold der banken er godt kjent med kunden og forholdene omkring kundens situasjon

29 Fremtidsfullmakt Noe å huske på for egen del? Alternativ til vergemål Husk formkravene med vitner mm Se eksempel på

30 Skrive testament eller gavebrev Vergen kan ikke gjøre det på vegne av personen med verge Personen kan ofte gjøre det selv dement? Testasjonsfør? Eksempel på gyldig gavebrev fra dement

31

32

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer