Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat"

Transkript

1 Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing, Nedre estimat. Angitt som kr per kjt.km (vogn km) ved blandet kjøring ved ulike hastigheter (gjennomsnittlig over året). Enhetskostnadene er hastighetsavhengige, funksjoner som ivaretar endring avhengig av hastighet er utviklet men foreløpig ikke publisert (E. Selvig, under publisering). Øvre estimat Høy -helseskadekostnad basert på verdien av et statistisk liv uavhengig av antall leveår tapt. Enhetskostnader per kg er hentet fra SFT Marginale miljøkostnader ved luftforurensning. Skadekostnader og tiltakskostnader. TA-2100/2005. Utslippsfaktorer hentet fra SSB, 2005 (se eget vedlegg om sfaktorer). Det er antatt en viss andel i vinterhalvåret for de ulike årene. Enhetskostnaden kan anvendes på ÅDT (årsdøgntrafikk) og beregning for et helt år. Skal kun vinterhalvåret beregnes blir faktoren [ 100 % * andel + ].

2 1997 Øvre estimat Miljøkostnader 1997, Oslo, kr/kj.t.km SO 2 NO x (vektet med andel trafikkarb.i tettsted) 0,408 2,388 0,0399 0,3682 2,3481 0,0024 0,0860 0,2798 5,6568 BM1 Bensin alle Personbil 0,230 2,288 0,0392 0,1908 2,2488 0,0011 0,0962 0,0935 5,8800 DM1 Diesel alle Personbil 1,006 3,064 0,0310 0,9753 3,0333 0,0064 0,0339 0,9350 5,8800 kombinert bil, buss mv.) 0,314 2,372 0,0640 0,2505 2,3085 0,0017 0,1332 0,1155 5,8800 kombinert bil, buss mv.) 1,442 3,500 0,0498 1,3924 3,4504 0,0102 0,0568 1,3255 5,8800 MOP Bensin.. Moped 0,033 0,033 0,0118 0,0213 0,0213 0,0003 0,0045 0, MC Bensin.. Motorsykkel 0,083 0,083 0,0248 0,0580 0,0580 0,0006 0,0243 0, Buss 4,626 14,916 0,1592 4, ,7565 0,0325 0,8645 3, ,4000 BHB Bensin > 3,5 t Buss 1,012 11,302 0,0996 0, ,2026 0,0027 0,8219 0, ,4000 DHB Diesel > 3,5 t Buss 4,626 14,916 0,1592 4, ,7565 0,0325 0,8645 3, ,4000 (vektet med andel trafikkarb. i tettsted) 3,465 13,755 0,1325 3, ,6227 0,0265 0,6014 2, ,4000 BHL Bensin > 3,5 t Godsbil mv. 0,923 11,213 0,0980 0, ,1151 0,0027 0,7344 0, ,4000 DHLL Diesel 3,5-7,5 t Godsbil mv. 2,005 12,295 0,0822 1, ,2133 0,0168 0,3554 1, ,4000 DHLM Diesel 7,5-16 t Godsbil mv. 3,156 13,446 0,1106 3, ,3355 0,0226 0,5204 2, ,4000 DHLH Diesel > 16 t Godsbil mv. 4,596 14,886 0,1702 4, ,7154 0,0348 0,7606 3, ,4000

3 2005 Øvre estimat Miljøkostnader 2005, Oslo, kr/kj.t.km SO 2 NO x (vektet med andel trafikkarb.i tettsted) 0,192 0,955 0,0408 0,1508 0,9144 0,0006 0,0354 0,1148 5,0911 BM1 Bensin alle Personbil 0,123 0,917 0,0409 0,0820 0,8758 0,0006 0,0362 0,0452 5,2920 DM1 Diesel alle Personbil 0,451 1,245 0,0291 0,4223 1,2161 0,0005 0,0278 0,3941 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,170 0,964 0,0654 0,1043 0,8981 0,0010 0,0500 0,0532 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,557 1,351 0,0472 0,5099 1,3037 0,0008 0,0376 0,4715 5,2920 Buss 1,877 5,788 0,1490 1,7283 5,6385 0,0025 0,5827 1, ,0680 BHB Bensin > 3,5 t Buss 0,467 4,377 0,0953 0,3713 4,2815 0,0016 0,2865 0, ,0680 DHB Diesel > 3,5 t Buss 1,877 5,788 0,1490 1,7283 5,6385 0,0025 0,5827 1, ,0680 (vektet med andel trafikkarb.tettst) 1,218 5,128 0,1246 1,0935 5,0037 0,0021 0,3618 0, ,0680 BHL Bensin > 3,5 t Godsbil mv. 0,431 4,341 0,0888 0,3418 4,2520 0,0015 0,2592 0, ,0680 DHLL Diesel 3,5-7,5 t Godsbil mv. 0,763 4,674 0,0776 0,6859 4,5961 0,0013 0,2484 0, ,0680 DHLM Diesel 7,5-16 t Godsbil mv. 0,865 4,775 0,1021 0,7626 4,6728 0,0017 0,2595 0, ,0680 DHLH Diesel > 16 t Godsbil mv. 1,620 5,530 0,1603 1,4594 5,3696 0,0027 0,4586 0, ,0680

4 2010 Øvre estimat Miljøkostnader 2010, Oslo, kr/kj.t.km SO 2 NO x (vektet med andel trafikkarb.i tettsted) 0,139 0,394 0,0393 0,1001 0,3547 0,0006 0,0225 0,0771 5,0911 BM1 Bensin alle Personbil 0,101 0,365 0,0396 0,0611 0,3257 0,0006 0,0217 0,0387 5,2920 DM1 Diesel alle Personbil 0,302 0,566 0,0276 0,2742 0,5388 0,0005 0,0216 0,2521 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,139 0,404 0,0636 0,0754 0,3400 0,0010 0,0298 0,0446 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,329 0,593 0,0435 0,2852 0,5498 0,0007 0,0299 0,2546 5,2920 Buss 1,103 2,406 0,1456 0,9572 2,2606 0,0025 0,4239 0, ,0680 BHB Bensin > 3,5 t Buss 0,394 1,698 0,0912 0,3033 1,6067 0,0016 0,2187 0, ,0680 DHB Diesel > 3,5 t Buss 1,103 2,406 0,1456 0,9572 2,2606 0,0025 0,4239 0, ,0680 (vektet med andel trafikkarb. i tettsted) 0,700 2,003 0,1222 0,5776 1,8810 0,0021 0,2516 0, ,0680 BHL Bensin > 3,5 t Godsbil mv. 0,397 1,700 0,0897 0,3069 1,6103 0,0015 0,2231 0, ,0680 DHLL Diesel 3,5-7,5 t Godsbil mv. 0,436 1,739 0,0762 0,3598 1,6632 0,0013 0,1715 0, ,0680 DHLM Diesel 7,5-16 t Godsbil mv. 0,545 1,848 0,1010 0,4439 1,7473 0,0017 0,1891 0, ,0680 DHLH Diesel > 16 t Godsbil mv. 0,913 2,217 0,1570 0,7561 2,0595 0,0027 0,3151 0, ,0680

5 2015 Øvre estimat Miljøkostnader 2015, Oslo, kr/kj.t.km SO 2 NO x (vektet med andel trafikkarb.i tettsted) 0,109 0,364 0,0374 0,0717 0,3263 0,0006 0,0149 0,0563 5,0911 BM1 Bensin alle Personbil 0,088 0,353 0,0376 0,0507 0,3153 0,0005 0,0134 0,0367 5,2920 DM1 Diesel alle Personbil 0,188 0,453 0,0262 0,1622 0,4268 0,0004 0,0155 0,1463 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,124 0,388 0,0609 0,0627 0,3273 0,0009 0,0193 0,0424 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,216 0,480 0,0410 0,1749 0,4395 0,0007 0,0259 0,1483 5,2920 Buss 0,735 2,038 0,1431 0,5918 1,8952 0,0024 0,3410 0, ,0680 BHB Bensin > 3,5 t Buss 0,308 1,612 0,0846 0,2239 1,5273 0,0014 0,1415 0, ,0680 DHB Diesel > 3,5 t Buss 0,735 2,038 0,1431 0,5918 1,8952 0,0024 0,3410 0, ,0680 (vektet med andel trafikkarb. i tettsted) 0,429 1,732 0,1202 0,3085 1,6119 0,0020 0,1622 0, ,0680 BHL Bensin > 3,5 t Godsbil mv. 0,359 1,662 0,0886 0,2702 1,5736 0,0015 0,1871 0, ,0680 DHLL Diesel 3,5-7,5 t Godsbil mv. 0,269 1,572 0,0752 0,1934 1,4968 0,0013 0,1108 0, ,0680 DHLM Diesel 7,5-16 t Godsbil mv. 0,340 1,644 0,0994 0,2408 1,5442 0,0017 0,1215 0, ,0680 DHLH Diesel > 16 t Godsbil mv. 0,550 1,853 0,1541 0,3954 1,6988 0,0026 0,2003 0, ,0680

6 2020 Øvre estimat Miljøkostnader 2020, Oslo, kr/kj.t.km SO 2 NO x (vektet med andel trafikkarb.i tettsted) 0,096 0,350 0,0360 0,0595 0,3141 0,0005 0,0109 0,0480 5,0911 BM1 Bensin alle Personbil 0,082 0,346 0,0361 0,0456 0,3102 0,0005 0,0089 0,0361 5,2920 DM1 Diesel alle Personbil 0,133 0,398 0,0253 0,1080 0,3726 0,0004 0,0123 0,0953 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,115 0,380 0,0592 0,0563 0,3209 0,0009 0,0137 0,0417 5,2920 kombinert bil, buss mv.) 0,179 0,444 0,0400 0,1392 0,4038 0,0007 0,0247 0,1138 5,2920 Buss 0,597 1,901 0,1420 0,4554 1,7588 0,0024 0,3138 0, ,0680 BHB Bensin > 3,5 t Buss 0,280 1,583 0,0824 0,1975 1,5009 0,0014 0,1160 0, ,0680 DHB Diesel > 3,5 t Buss 0,597 1,901 0,1420 0,4554 1,7588 0,0024 0,3138 0, ,0680 (vektet med andel trafikkarb. i tettsted) 0,327 1,631 0,1193 0,2081 1,5115 0,0020 0,1248 0, ,0680 BHL Bensin > 3,5 t Godsbil mv. 0,347 1,650 0,0881 0,2586 1,5620 0,0015 0,1755 0, ,0680 DHLL Diesel 3,5-7,5 t Godsbil mv. 0,206 1,509 0,0748 0,1308 1,4342 0,0013 0,0859 0, ,0680 DHLM Diesel 7,5-16 t Godsbil mv. 0,259 1,562 0,0986 0,1599 1,4633 0,0017 0,0919 0, ,0680 DHLH Diesel > 16 t Godsbil mv. 0,415 1,718 0,1529 0,2620 1,5654 0,0026 0,1521 0, ,0680

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 NOTAT Arkiv nr.: EB/361/marginale kostnader veitransport Dato: 31. mars 2015 Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 Marginale kostnader ved veitransport Transportøkonomisk institutt sine oppdaterte beregninger

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF notat 8/06 Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005 Hogne Lerøy Sataøen Otto Andersen VF notat Notat tittel: Samfunnsregnskap

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl. 09.00-13.00 Faglærer: Sjur Westgaard (97122019) Kontaktperson

Detaljer

Vedlegg 1. Forutsetninger og metode

Vedlegg 1. Forutsetninger og metode Vedlegg 1 Forutsetninger og metode For å utføre en livsløpsvurdering, må det gjøre noen forutsetninger og metodiske valg. I etterfølgende avsnitt er sentrale forutsetninger og metodiske valg beskrevet.

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring SAMBA/5/ Magne Aldrin Ola Haug Januar 2 NR Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING NR-notat/NR-Note Tittel/Title: Beregning av trafikkvolum

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport TØI-rapport1053/2010 Forfatter(e): Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin Oslo

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer