Ny fartsgrense på motorveg i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny fartsgrense på motorveg i Norge"

Transkript

1 NVF Nordisk trafikksikkerhetsforum, Island 2014 Ny fartsgrense på motorveg i Norge Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norge

2 Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Utgangspunktet for endringen Sammenheng mellom fartsgrense og ulykkesfrekvens (U/ kjtkm) Basert på modellberegninger og forventningsrette verdier Ulykkesfrekvens etter fartsgrense (basert på norske data for ) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Fartsgrense Høyere fartsgrense Lavere risiko (Uf) 2

3 Ny fartsgrense på motorveg Dagens fartsgrense er 100km/t De beste vegstrekningene vi har 3

4 Ny fartsgrense på motorveg Samferdselsdep. /politisk ledelse ønsket en vurdering av fartsgrensene på Motorveg i Vestfold Risiko (Skadekostnader) Tidskostnader Kjøretøyers driftskostnader Utslipp (CO2) 4

5 Ny fartsgrense på motorveg Handler om fem delstrekninger i Vestfold fylke Samlet lengde ca 90km 90 / 100 km/t fartsgrense i dag 5

6 Hva er gjort? Egen modell for modulering av fartsfordelinger /Antakelser om fart «Ny» beregning av økt risiko ved økt fart (Power/eksponentialmodell) Forventede skadekostnader (Ulykkesmodell + registrerte data) Nye enhetsverdier for utslipp grunnet «høy fart» Håndbok (HB) 140 Tidskostnader etter HB 140 og Effekt 6 Kjøretøyers driftskostnader etter HB 140 og Effekt Beregninger gjort for hver enkelt delstrekning separat

7 Ny fartsgrense på motorveg Beregninger for hver enkelt delstrekning separat Samme mønster for alle parseller Økte skadekostnader Reduserte tidskostnader Reduksjon i samf økonomiske kostnader mill kr/km*år 7

8 Ny fartsgrense på motorveg Oppsummert for alle strekningene Tidels betydelig «lønnsomhet» i å øke fartsgrensen til 110km/t Millioner kroner / år for aktuell parsell Parsell Lengde ÅDT Skadekost Tidskost pers Kjt kost CO2 SUM km 1. Eik - Kopstad 37, ,27-48,88 7,35 0,50-19, Kopstad - Gulli 9, ,88-12,89 1,94 0,13-4, Gulli - Langåker 25, ,44-38,49 5,79 0,39-15,873 **** 4. Langåker -Bommestad 6, ,29-8,61 1,29 0,09-3, Sky - Langgangen 9, ,80-8,10 1,22 0,08-2,999 **** Alle 89, ,68-116,96 17,58 1,19-47,51 Årlige endringer Timer spart Tonn Co2 PSU DR HS LS 1. Eik - Kopstad ,025 0,292 0,846 3, Kopstad - Gulli ,768 0,060 0,301 0, Gulli - Langåker ,094 0,215 0,696 2, Langåker -Bommestad ,530 0,042 0,126 0, Sky - Langgangen ,470 0,050 0,160 0,496 Alle ,888 0,658 2,128 7,432 **** Her er benyttet normale skadetall istedenfor registrerte Tallen er justert ned 10% 8

9 Mill kr /km*år Ny fartsgrense på motorveg Hvorfor blir det slik?? Litt generalisert: Skadekostnader vs Tidsgevinster Endring i kostnader ved endring av fartsgrense 100km/t til 110km/t mill kr/km*år 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00-1,20-1,40 0,63 Skadekost 0,63 Tidskost pers 0,17-1,12 Kjt kost 0,17 CO2 0,01 SkadekostSUM Tidskost Kjt kost-0,31 CO2 SUM pers -0,31-1,12 0,01 NAVN Tidskostnaden reduseres betydelig mer enn hva skadekostnadene øker på denne type veg 9

10 Endring i ulykker /skader % Ny fartsgrense på motorveg Beregning av økt risiko(skadekostnader) Powermodellen / Eksponentialmodellen Vel kjent sammenheng mellom fart og ulykker/skader Ingen annen kjent kunnskap enn at alt annet likt: Øker kjørefarten så øker ulykker og skadegraden Power-modellen Alle ulykker 100,0 Drepte Lett skadde 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0-20,0-40,0-60,0 Endring i fart % 10

11 Økt fart og økt risiko/skadekostnader Trafikkfordeling og fartsmålinger fra situasjonen med 100km/t Antakelser om fartsøkning ved ny fartsgrense 110km/t Venstre Høyre Total Snittverdi Lett venstre Sum Lett høyre Tung høyre Buss Sum Sum km/t km/t km/t km/t Før 111,25 111,25 101,28 87,04 100,75 99,05 102,62 Etter 119,25 119,25 107,28 87,04 100,75 104,09 108,53 Endring 8,00 8,00 6,00 0,00 0,00 5,04 5,91 % 7,19 7,19 5,92 0,00 0,00 5,09 5,76 Risikoøkning som tilsvarer fartsøkningen vha eksp modellen Endring av skadekostnader (DR,HS og LS) pga fartsendringen ANTALL pr km*år SKADEKOSTNADER Mill kr pr km og år FØR Endring % ETTER FØR ETTER Endring Endring % fra Risikoberegn Ulykker 0, ,2 0,435 DR 0, ,8 0,026 0,618 0,908 0,290 HS 0, ,4 0,088 0,639 0,917 0,277 LS 0, ,0 0,556 0,339 0,400 0,061 Sum 0,551 21,7 0,670 1,596 2,224 0,628 39,3 Sum DR +HS 0,079 44,1 0,114 1,258 1,825 0,567 45,1 Samlet på strekningen mill kr pr år 60,655 84,507 23,852 39,3 11

12 Økt fart og endret tidskostnad 2,0 sekunder pr person i lett bil med ÅDT Blir til 1,12 mill kr/km*år Fart Endring tidsverdi Endring 2014 Årlig FØR ETTER Endring s/km ÅDT Total besparelse Kr/kjtøytime besparelse km/t Timer pr år pr km mill kr/km HØYRE FELT Lett bil 101,28 107,28 6,00-1, ,7-0,727 Tung BIL 87,04 87,04 0,00 0, BUSS 100,75 100,75 0,00 0, ,5 0,000 VENSTRE Lett bil 111,25 119,25 8,00-2, ,7-0, ,62 108,53 5,91-2, ,119 Skadekostnadene økte med 0,628 mill kr/km*år Total besparelse 0,31 mill kr/km*år 12

13 Ny fartsgrense på motorveg Hvor «mye fart» tåler resonnementet?? +20km/t for alle i sum Lett bil venstre +24 km/t Lett bil høyre +20 km/t Tung bil og buss +/-0 km/t 13

14 Ny fartsgrense på motorveg Hvor «lite trafikk» tåler resonnementet?? Samme fartsendring som i utgangspunktet (+6og 8 km/t) ÅDT ned mot 2000 kjt / døgn Skadekostnadene synker med synkende ÅDT Det samme gjør tidsgevinsten.. og «lønnsomheten» består 14

15 Ny fartsgrense på motorveg Hva med nullvisjonen?? Kan denne tankegangen forenes/forsvares med nullvisjonens ambisiøse mål? Både JA og NEI NEI. fordi nullvisjonens målsetting innebærer at enhver handling som medfører en økning av ulykker og skader ikke er akseptabel 15

16 Ny fartsgrense på motorveg Hva med nullvisjonen?? Kan denne tankegangen forenes/forsvares med nullvisjonens ambisiøse mål? Både JA og NEI NEI. fordi nullvisjonens målsetting innebærer at enhver handling som medfører en økning av ulykker og skader ikke er akseptabel JA. Fordi tankemåten kan gi TS-effekt 16

17 Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Det er «lønnsomhet» i fartsgrenseøkning når FG=100km/t (hvor skadekostnadene initialt er relativt lave) Hva hvis denne tankegangen benyttes på de fartsgrenser hvor skadekostnadene er høye, og potensialet for reduksjon er stort? Ulykkesfrekvens etter fartsgrense (basert på norske data for ) og beregninger av Uf(110km/t) 0,35 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,17 0,14 0,09 0,05 0,06 0, Fartsgrense 17

18 Mill kr /km*år Mill kr /km*år Ny fartsgrense på motorveg REDUKSJON av fartsgrenser i intervaller hvor skadekostnadene er relativt høye Dagens 80km/t og dagens 50km/t fartsgrense vil med denne tankegangen kunne reduseres med Endring av samf økonomisk kostnader ved endring av fartsgrense fra 80 km/t til 70km/t 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40 Skadekost Skadekost 0,54-0,55 Tidskost pers 0,54 Tidsavh drift 0,14 Kjt kost 0,14-0,10 CO2 0,00 SUM 0,03 Tidskost pers Tidsavh drift Kjt kost CO2 SUM 0,00-0,10 0,03 10km/t og det vil -0,60-0,80-0,55 være +/- «lønnsomt» Endring av samf økonomisk kostnader ved endring av fartsgrense fra 50 km/t til 40km/t 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Skadekost Skadekost -1,26 Tidskost pers 1,27 Tidsavh drift 0,24 1,27 Kjt kost -0,06 CO2 0,24 0,00 SUM 0,19 Tidskost pers Tidsavh drift -0,06 0,00 0,19 Kjt kost CO2 SUM -1,00-1,26-1,50 18

19 Ny fartsgrense på motorveg Oppsummering Vi får nye fartsgrenser på motorveg i Norge med 110km/t En relativt liten økning i skadekostnadene oppveies av en tilhørende større reduksjon av tidskostnadene Dersom dette prinsippet legges til grunn for en fartsgrensepolicy i Norge, vil det være «lønnsomt» å redusere den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk fra 80km/t til 70km/t Tilsvarende burde 50km/t i tettbygd strøk erstattes av 40km/t TAKK for oppmerksomheten 19

20 SLUTT 20

21 Ny fartsgrense på motorveg Extra Antall DR+HS pr år På tross av et betydelig trafikkarbeid 140 færre DR, MAS og AS Trafikkarbeid mill kjtkm AS MAS DR Mer alvorlige ulykker på 100vegnettet? Høyere skadekostnader? 21

22 Extra 3 22

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Gratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge

Gratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge ratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge av Finn Jørgensen, isle Solvoll og Morten Welde* Sammendrag Fergene har en viktig rolle innenfor norsk samferdsel. De rundt 175 fergene som var i drift

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 Sammendrag: Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 TØI rapport 1389/2015 Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Oslo 2015 48 sider Med en ny inndeling i avstandsintervaller

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer