Nr årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr, 12, 1960 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Innenlandske transportytelser i 1959 Etter Statistisk Sentralbyrås beregninger utgjorde de samlede innenlandske transportytelser i 1959 vel 8,4 milliarder passasjerkilometer og vel 6,0 milliarder netto tonnkilometer for henholdsvis persontransport og godstransport. Av persontransporten regnet i passasjerkilometer falt 6 prosent på sjøtransport, 26 prosent på jernbaner, forstadsbaner og sporveier, 35 prosent på rutebiler og drosjer 0.1., 32 prosent på personbiler, motorsykler og mopeder, og 1 prosent på lufttransport. Av godstransporten regnet i tonnkilometer falt 56 prosent på sjøtransport, 25 prosent på jernbaner, 8 prosent på rutebiler og leiebiler og 11 prosent på andre godsbiler. Den gjennomsnittlige transportlengde er beregnet til 10 km for persontransport og 46 km for godstransport. Tallene bygger delvis på nokså mangelfullt statistisk grunnlag og er derfor ikke nøyaktige. De bor betraktes bare som en indikasjon på størrelsesordenen. Beregnede totale innenlandske transportytelser i Norge i 1959 Sjøtransport: 13 Ferjeruter 67 Annen rutefart Lessfart... 0 Fløting av tommer.... _ - Jernbane-, forstadsbaneog sporveistransport: NSB ekskl.malm Ofotb.) it malm Ofotbanen) Private jernbaner ,4 6 Forstadsbaner Sporveier Veitransportg Rutebiler og turbiler 263 Drosjebiler m.v Personbiler Motorsykler og mopeder.. 70 Leiebiler Andre godsbiler.... Persontransport Godstransport Antall Passas'erkilameter Tonn Netto tonnkilome ter passa- Absolutte Relative trans- Absolutte Relative sjerer tall tall portert tall tall Ova a.. ),(111 (Mi 11. ) (Mill.) (Mill.) (Mi ) o I alt f' Lufttransport 0, ,0 0,3 0

3 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Etter oppgaver Statistisk Sentralbyrå har fått fra Justisdepartementet, ble det i 1960 åpnet 279 konkurser og 67 akkordforhandlinger. Det er 9 færre konkurser og 24 flere akkorder enn i foregående gr. For 30 av de konkursene som ble åpnet i 1960 hadde det først vært forhandlinger om akkord. Tallet på nye boer som kom under konkurs- eller akkordbehandling i 1960 var således 316. Det er omtrent samme antall nye konkurs- og akkordboer som i I bygdene ble det i 1960 åpnet 7 prosent flere nye konkurser eller akkordforhandlinger enn året for, mens oppgavene for byene viser en nedgang på 4 prosent. Storparten av de åpnede konkurser eller akkordforhandlinger gjelder i 1960, som i tidligere år, bedrifter innen varehandel. Det ble imidlertid i 1960 åpnet 13 prosent færre konkurser og akkordforhandlinger for varehandelsbedrifter enn i For de andre næringsgruppene viser oppgavene noe oppgang i tallet på åpnede konkurser og akkordforhandlinger. Oppgangen er mest markert for bygge- og anleggsvirksomheten, hvor tallet på åpnede konkurser og akkordforhandlinger gikk opp fra 23 i 1959 til 30 i Bygder Byer Ipnede konkurser op. akkordforhandlinger Konkurser Akkordforhandliner Nye kon- Forde1t_111 I Av disse Byg- B er kurs-eller Andre alt etter for- der alt akkordfor- Oslo byer utg.akkordforhandliboer i handlings- alt

4 Hvit og brun ost i alt. Meieridriften i desember 1960 (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 52, 1960) Produks'on Lager l ) Dember 1960 Jan.- des _ I forhold I forhold forhold I alt I alt I alt til des. til jan.-til des des Kg Pct. Pct. Tonn Pct. KgPct. Kumjelk lco Flote (som helmjølk) Geitm'olk Sum mottatt md2lk Retur av: Skumet mjølk og saup Mjølkepulver (tørrmjolk) Hjem.meholdtmagermjølk Retur av m se Meierismør _120102_ Gauda- Clelfeit ost ( halvfeit Nøkkel ( helfeit ( halvfeit. ost ( 4301 magre Jarlsbergost Edamerost Sveitserost Normannaost Gammalost Pultost lio 97 Kjernemjølksost Tilsiter Cheddar so00001,4, Port salut... 01". 41* Andre hvitostsorter... : ( Vi 1g ) ) J , 96 Hvit ost i alt q3 849 l Smelteost Kasein _5-_22._. Iii,L3-2A E3"1-03-] --- Ekte geitost... Soo* se Gudbrandsdalsost Blandet geitost..., Flote- 3 gt 10 mysost halvfeit M T Prim, alm. 0 w Eliteprim. helfeit Andre brunostsorter. t _ 2_6_ _ Brunost i alt o lo ) Omfatter bare meierienes egne beholdninger ved utgangen av måneden.

5 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 49, 1960 Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer. (NBg Tallene for 1960 er foreløpige. De endelige tall ventes å bli litt høyere) Ulykker med personskade I alt Personer dre t eller skadd 1 Alvorlig Lettere Drept skadd2 ) skadd 21959: Januar-september Oktober November Januar-november O : Januar-september Oktober November r _ Januar-november ) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Alvorlig skade: Brudd, knusninger, alvorlige skår og flenger, indre skader og alle skader som forte til sykehusbehandling. 3) Tallene er rettet. Tabell 2. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe (foreløpige tall) Alvorlig Lettere Drept eller Drept skadd skadd skadd i alt Jan.- Jan.- Jan.- Nov,Nov. Nov. Nov. Jan.- nov. nov. nay-. nav. Bilførere Bilpassasjerer Mopedister Motorsyklister Moped- og motorsykkelpass.. _ Syklister Sykkelpassasjerer Akende Fotgjengere Andre , ,..._4...1() I alt Tabell 3. Personer drept etter trafikantgruppe og aldersklasse i januar-november (foreløpige tall) Under år Sår år år åralt Bilførere Bilpassasjerer ow Mopedi s ter i Motorsyklister Moped- og motorsykkelpass Syklister Sykkelpassasjerer Akende Fotgjengere Andre _ I alt... :_z_. :_ _t.t.=.=z_...t.2_

6 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.12, 1960 Tallene er mottatt i tiden 18/1-24/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. D anmark (tabell 71) Verdi av utenrikshandelen: a. Innførsel Kol. D.a November 1051 (1085) b. Utforsel " D.b November 860 (893) Sverige (tabell 72) Produksjonsindeks, industri. 0 Verdi av utenrikshandelen : a. Innførsel o o o b. Utforsel Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel.... b. Utførsel Bytteforhold S torbritannia (tabell 73) Sysselsetting Detaljomsetningsindeks Reuter's råvareindeks, uketall o0 00 tf B November 139 (135 R) It It C.a November 1346 (1283) C.b November 1208 (1236) " D.a 3.kvartal ItD.b 3.kvartal " E 3.kvartal 169 (173) 165 (164) 102 (100) A November 23,8 (23,8) D November 148 (143) 16/1-20/1 83 (83) Frankrike (tabell 74) Arbeidsløyse Engrosprisindeks.0... o o o Levekostnadsindeks ItA ItF ItG 133 ( ( (133 est-tyskland (tabell 75) Arbeidsløyse... ow. It B 272 (136) Engrosprisindeks... tt O0 H 108 (108) Levekostnadsindeks tt (114) B elgia (tabell 76) Levekostnadsindeks 0000 tt G 110 (no) Sambandsstatene (tabell 77) Sysselsetting... Arbeidsløyse... De taljansetning.... Verdi av utenrikshandelen: a. Innforsel Moody's råvareindeks, uketall It " E " F.a November 16/1-20/ (67182) 4540 (4031) 18,2 (18,6) 1160 (1157) 87 (88)

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings-

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer