Fellesforedrag: Jean-Baptiste Huynh - utviklar av Dragonbox

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforedrag: Jean-Baptiste Huynh - utviklar av Dragonbox"

Transkript

1 Impulskonferansen pedagogisk bruk av IKT Impulskonferansen 2014 blir i år arrangert i Ålesund. Dette er ein konferanse som omhandlar pedagogisk bruk av IKT og er for og av lærarar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. IKT-forumTysdag 21.oktober: kl Registrering kl Kulturelt innslag og opning kl Fellesforedrag ved Tone Anett Dahlsrud, Senter for IKT i utdanninga kl kl Parallellar 1 kl Lunsj kl Parallellar 2 kl kl Fellesforedrag: Jean-Baptiste Huynh - utviklar av Dragonbox kl Utstillarseminar/Workshop kl Middag

2 Parallellar dag 1 kl : 1. Kikora Kursa Kikora vil halde på Impulskonferansen vil være introduksjonskurs i bruk av Kikora og i sertifisering i GeoGebra (ved bruk av det interaktive GeoGebra-kurset som er inkludert i Kikorapakken). Samtidig vil det bli gitt eksempel på korleis lærarane enkelt kan integrere bruk av Kikora metodisk i undervisninga si. Kikora vil halde 2 kurs på Impulskonferansen, eitt introduksjonskurs med grunnleggjande informasjon om korleis ein tek systemet i bruk, sett frå eleven og læraren si side, samt eit vidaregåande kurs, der det blir lagt større vekt på korleis Kikora kan integrerast metodisk i undervisninga, samt ein introduksjon til sertifiseringskurset i GeoGebra. Parallellane er uavhengig av kvarandre så du har også utbytte av det om du berre går på ein av dei. Du kan lese meir om Kikora-tilbodet på mrfylke. 2. NDLA Spennande nytt i NDLA. Meir innhaldsinfo kjem 3. Nytt frå Fronter 4. Kahoot ved Hilde Mjelva 5. Norsk på nett v/tor-egil Furevikstrand Gjennomgang av kva som er nytt og kva som kjem i Fronter Eit sosialt læringsspel i klasserommet som aktiviserer og motiverer elevar, mellom anna til repetisjon, testar, eigenvurdering og evaluering. I denne økta får du ei innføring i verktøyet og vist eksempel på korleis det er brukt i fag, mellom anna i vurderingsarbeidet Dale vidaregåande skule tilbyr påbyggingselevar «heimekontor» ein dag i veka. Her syner eg korleis OneNote, Lync og Office Mix kan fungere som ein læringsarena for nettundervising i norsk. 6 Creazakurs 1 Introduksjon til læremiddelet Creaza. Korleis fungerer oppgåvebanken? Korleis tildele oppgåver og korleis lage eigne oppgåver? Korleis bruke tankekart/presentasjonsverktøyet Mindomo i faglege læringsprosessar. Mindomo kan brukast i alle fag og av både elevar og lærarar. Kurs 1 og 3 er identiske.

3 Parallellar dag 1 kl : 1. Kikora Del 2 av kurset. Sjå omtale i del 1. Merk at du vil ha utbytte av kurset sjølv om du ikkje deltok på del NDLA Historieprosjektet. Nye måtar å levere fag på i NDLA. 3. Den digitale skulesekken Digital innovatør, Terje Torsheim, presenterer ulike verktøy som kan nyttast til digital kommunikasjon og samhandling med elevane. Ordsky, polls, quiz, samskriving, gruppesamtalar og undersøkingar. Verktøy som td ClassFlow, Socrative, Skype og Office 365 vert demonstrert. Fint om deltakarane tek med seg eigen pc/nettbrett/mobil. 4. Framtidas klasserom Framtidas klasserom er eit prosjekt i regi av Sør-Trøndelag v/charlottenlund vgs fylkeskommune. Prosjektet tek sikte på å prøve ut og legge til rette for bruk av framtidsretta teknologi i undervisninga 5. Bruk av sosiale media v/merete Brasberg Aa På denne parallellen får du sjå eksempel på undervisningsopplegg som inneber bruk av fellesblogg i to fag. Du vil få vite litt om fordelar det gir og kva utfordringar ein må rekne med å få. I tillegg får du tips til korleis du gjer det teknisk. Du vil også få meir kunnskap om korleis du kan bruke Facebookgrupper til meir enn informasjon. Ha med eigen PC. 6 Creazakurs 2 Introduksjon til læremiddelet Creaza. Korleis fungerer oppgåvebanken? Korleis tildele oppgåver og korleis lage eigne oppgåver? Korleis bruke teikneserieverktøyet Cartoonist og filmverktøyet MovieEditor i samfunnsfag, naturfag og språkfag?

4 Onsdag 22.oktober: kl Fellesforedrag Anne Cathrine Gotaas om omvendt undervisning kl kl Parallellar kl kl Fellesforedrag Ingunn Kjøll Wiig kl Lunsj og avreise

5 Parallellar dag 2 kl : 1. Microsoft Microsoft presenterer nye verktøy for flipped classroom + brukartips for god bruk 2. Digital smartness på timeplanen - med elevar som lærarar! 3. Omvendt undervisning v/anne Cathrine Gotaas Kva finst om meg på nettet? Kva konsekvensar kan mine bevegelsar på nettet eigentleg få? Kan nokon sjå kva eg lastar ned? Og kva skjer eigentleg når eg trykker slett? Forsvinn det pinlege biletet av meg frå nettet? Eller..? Dette, og mykje meir, har VG2-elevene på Programfag for Medier og kommunikasjon på Molde videregående skole fått undervise andre ungdommar i. Alle VG1-elevar ved skulen pluss alle 10. klassingar i Molde kommune har fått eit to timars opplegg i nettvett, også kalla digital dømmekraft. Undervisningsopplegget vart planlagt og gjennomført av VG2-elevane ut frå kva dei meiner er relevant for ungdom i deira digitale kvardag. Sentrale tema i timane har vore digital mobbing, digitale spor, personopplysningar, opphavsrett og diskusjon av etiske val mange unge vil kjenne seg igjen i. Erfaringene med å la ungdom lære opp ungdom i korleis ein opptrer smart på nett og mobil, har vore svært gode. Faglærar i prosjektet, Anne Midtsæter, og to av elevane som har vore nettvett-lærarar, vil fortelle om korleis digital smartness vart satt på timeplanen - og korleis 40 elevar vart lærarar for ein dag. I løpet av sesjonen vil du få idear til kvifor og korleis du kan bruke omvendt undervisning i faget ditt. Eg vil vise produksjon og bruk av video som blir lagt på nett. Til videoen knyttar eg alltid videoen til enkle innlæringsoppgåver og tilbakemelding frå elevane via ei digital undersøking. Omvendt undervisning frigjer tid i undervisninga til å kunne følgje opp enkelt elevar og målet om å tilpassa undervisning blir i større grad oppfyllt enn eg har moglegheit til ved tradisjonell tavleundervisning. 4. Gaming i alle fag Øystein Imsen frå lærarkollektivet PedSmia viser fleire eksempel på korleis dataspel kan brukast i undervisninga. Deltakarane får eksempel frå ulike skuleprosjekt med mellom anna Minecraft, KODU, FIFA og Civilization. Kva er eigentleg dataspel? Kva læringsteoriar og metodar kan vi ta i bruk? Er det farleg? Dette blir

6 ein laus og ledig sesjon med rom for diskusjon. 5. Kikora Dette blir ein del 3 av kurset frå dag 1 på konferansen. Her viser Cathrine Gløersen Hole ( lærar ved Sykkylven v)gs praktiske eksempel frå undervisninga si med bruk av Kikora.. I sesjonen blir det lagt opp til erfaringsdeling rundt praktisk bruk av dette læremiddelet. 6 Creazakurs 3 Introduksjon til læremiddelet Creaza. Korleis fungerer oppgåvebanken? Korleis tildele oppgåver og korleis lage eigne oppgåver? Korleis bruke tankekart/presentasjonsverktøyet Mindomo i faglege læringsprosessar. Mindomo kan brukast i alle fag og av både elevar og lærarar. Kurs 1 og 3 er identiske - Meir om Kikora-tilbodet Kikora er det mest brukte digitale læremiddelet for oppgaveløysing i matematikk i Noreg. Elevar over heile landet løyste i førre skuleår 11 millionar oppgåver i Kikora. Det unike med programmet er at elevane får tilbakemelding for kvar enkel utrekningslinje, om dei har tenkt matematisk rett eller gale. Dette gjer at Kikora, jf eit forskninsprosjekt på Universitetet i Oslo, fører til ei brattare læringskurve hos elevane. I tillegg får lærarane eit godt verktøy for å kunne gi tilpassa opplæring. Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har inngått ein avtale med Kikora for skuleåret 2014/15 som gir alle elevar på vidaregåande skuler i fylket ubegrensa tilgang til Kikora med totalt ca oppgåver, mellom anna ein digital versjon av Cappelen si Sinus-oppgåvesamling. Oppgåvene adresserer først og fremst behovet hos elevar på VG1 og VG2 med P-matte. I tillegg er alle oppgåver for ungdomstrinnet tilgjengeleg, slik at det er mogleg å "hente opp" svake elevgrupper ved å gi lekser i enklare matematikk. Gjennom oppgåvesamlinga "én opp" gir Kikora karaktergaranti. Alle elevar som løyser oppgåvene i denne samlinga (totalt oppgåver), og ligg lågare enn 4 i karakter, skal opp ein heil karakter i løpet av skuleåret. Elles gir Kikora pengane for lisensen tilbake. Meir om Creaza-tilbodet Skuleåret 2014/2015 har Møre og Romsdal fylke inngått ein avtale på vegne av 11 videregåande skular i fylket som skal bruke læremiddelet Creaza i ulike fag.

7 På Impulskonferansen held Creaza 3 workshops. Disse er skildra i programmet. Workshop 1 og 3 er identiske. Ein kan delta i ulike workshops utan at desse er avhengige av kvarandre.

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer