KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001"

Transkript

1 1 Lesing Grunnleggjande lese- og skriveopplæring med fokusering på førebygging av lese- og skrivevanskar. Leseverkutstilling som viser noko av utviklinga av lese- og skriveopplæringa det siste hundreåret. 2 Klassemiljø Kollegiekurs. Korleis skape eit godt klassemiljø? Elevsyn Lærarrolla Den aktive eleven Grensesetting Elevsamtale - ansvar for eiga 3 Utfordrande barn i SFO læring Forskjellig åtferdsmønster. Dei vaksne si haldning til oppførselen. Kva hjelpemiddel har vi til rådvelde? Peogisk personale på småskolesteget Småskole- og mellomsteget SFO-personell Administrasjonen Blir avgjort

2 4 Kommunikasjon lærar - elev - foreldre 5 Samfunnsfag for mellomsteget Førebygging av åtferdsproblem. Korleis få til eit samhandlingsklima mellom lærar og foreldre som gjer at ein kan ta opp problemåtferd på eit tidleg tidspunkt, og ta vare på den gode dialogen. Korleis utvikle eit bevisst kommunikasjonsrepertoar som gjer ein i stand til å bryte eit negativt samspelmønster mellom lærar og elev. Samfunnsfag - mennesket i møte med samfunnet Kva er eit samfunn - korleis utviklar det seg? Utvikle evna til å sjå og reflektere over si eiga rolle i samfunnet Normer - samspel mellom menneske Samfunnsengasjement - involvering Korleis nyttiggjere samfunnet rundt seg Lærarar Blir avgjor etter påmelding Lærarar på mellomsteget Arne P. Sunde Tlf.: Fax: Epost: stryn.kommune.no

3 6 Norsk med vekt på drama Korleis tileigne seg litterært stoff gjennom dramatisering og framføring Lyrikk,viser songar m.m. Samtale om innhald/språk Lage eigne tekstar. Forme ut replikkar, roller (dramatisere) Tilrettelegging for framføring av prosjektarbeid 7 Eksamensformer Konsekvensar for undervisninga Lærarar på mellom- og ungdomssteget 8 KRL-faget KRL-utfordringar til læraren Korleis undervise om kristendommen og andre levande religionar og livssyn i KRL-faget Tema Islam Etikk og filosofi Erfaringsutveksling Lærarar på ungdomssteget Lærarar, skoleleiarar Arne P. Sunde Tlf.: Fax: Epost: stryn.kommune.no Arne P. Sunde Tlf.: Fax: Epost: stryn.kommune.no Arne Våge Tlf.: Fax: E-post: vagsoy.kommune.no

4 9 Tysk - ikkje berre grammatikk Kommunikativ kompetanse Grammatikkens plass i tyskopplæringa Elevteksten Å formidle tysk kultur og tysk historie, m.m.m 10 Engelsk for u-steget Engelsk i legtale Øving i diskusjonar Skriftleg framstilling 11 Sosial kompetanse Evne til å omgå kvarandre Samspel barn-vaksne Norm- og regelbruk Sjølvbilete, tryggleik Ansvarleggjering 12 Musikkpeogikk i barnehage/småskole Musikk som samværsform og kjelde til glede, og utviklingskunsten å skape eit musikalsk fellesskap Lærarar på ungdomssteget Lærarar på ungdomssteget Barnehage- og småskoletilsette Barnehage- og småskoletilsette Assistentar skole/sfo Arne Våge Tlf.: Fax: E-post: vagsoy.kommune.no Arne Våge Tlf.: Fax: E-post: vagsoy.kommune.no Berit Wåge Tlf.: Fax: E-post: Berit Wåge Tlf.: Fax: E-post:

5 13 Vurderingsarbeid i barnehagen 14 IKT som peogisk reiskap for elevane I forhold til rammeplan Prosessar, utvikling og kvalitetssikring Vurderingsformer Bruke for å lære - ikkje lære for å bruke Integrere IKT i dei ulike fagplanane Tema- og prosjektarbeid Spesialundervisning og IKT Oversikt, bruk og evaluering av aktuell programvare 15 Natur og miljø Nærmiljøkartlegging, planlegging, uteskole Korleis lese natur- og kulturminne i landskapet Opplevelsestur m/overnatting 16 Matematikk for mellomsteget Matematikk i leglivet Behandling av data og statistikk Eksperimenterande og problemløysande metodar Alle barnehagetilsette Alle Lærarar på småskolesteget og mellomsteget Berit Wåge Tlf.: Fax: E-post: Claus Røynesdal Gloppen Claus Røynesdal Lærarar på barnesteget Claus Røynesdal

6 17 Framandspråklege barn - norksopplæring Arbeidsmåtar for å nå grunnleggjande målsettingar, tradisjonelle fag og 5 kjernefag Krav til opplæring, ulike læremiddel og nynorske læremiddel Rammevilkår for undervisnings og behov for nettverksbygging mellom lærarane Grunnskole og års gruppa 18 Forming og IKT IKT sin plass i formingsfaget Det digitale biletet IT-kunst 19 Skolefilm Korleis bruke skolefilm i undervisninga Mediet sitt påverknadspotensiale Tverrfagleg integrering Alle Alle Alle Claus Røynesdal Gunnar Ellingsen Tlf.: Fax: Gunnar Ellingsen Tlf.: Fax:

7 20 Åtferdsproblematikk Korleis førebyggje Korleis handtere åtferdsvanskar i ein klassesituasjon Tiltak rundt eleven, tverretatleg samarbeid, kven har ansvaret Grensesetting Konfliktløysing 21 Heimkunnskap Nytt innhald og nye metodar etter L97 Tema og prosjekt Alle NB! 1. Lærarar på mellom- og ungdomssteget 22 Kunst og handverk Forming i barnehage og småskole Barnehage og småskolesteget 23 Matematikk på ungdomssteget Prosjektarbeid Matematikk i kulturelt og historisk perspektiv IKT som verkty i matematikk Lærarar på ungdomssteget Inntil 30 deltakarar Blir avgjort Martha Stensvand Tlf.: Fax: E-post: hornindal.kommune.no Sandane Martha Stensvand Tlf.: Fax: E-post: hornindal.kommune.no Sandane Martha Stensvand Tlf.: Fax: E-post: hornindal.kommune.no 19., 20., og 21. juni Høgskulen i Sogn og Fjordane Tor W. Eikemo Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: ANDRE KURS? For din skule/barnehage kan det vere eigna kurs som er sett opp i dei andre 3 kursregionane Desse finn du på internettutgåva av kompetansekatalog del I 2000/2001. Adressa er: Etter avtale med rektor/skulesjef kan du melde deg på kurs også i andre regionar. Vert det for mange påmelde, har regionen sine eigne lærarar fortrinnsrett. Ikkje kursavgift Kr. 500,- i oppholdstilskott

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

D. Læreplan i kristendomskunnskap

D. Læreplan i kristendomskunnskap D. Læreplan i kristendomskunnskap Formål med faget Kristendomskunnskap står sentralt i oppfyllinga av skulen sitt føremål: Skuleverksemda skal ved Guds nåde, - i forståing og samarbeid med heimen: Gje

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer