Vågå. - Eit verdival. Årets barne- og ungdomskommune Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune"

Transkript

1 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

2 Vågå Årets barne- og ungdomskommune Eit verdival Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

3 Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland Folketal ca Næringsstruktur: jordbruk/skogbruk ca 18% industri/bergverk/bygg og anlegg ca 24% reiseliv ca 8% varehandel ca 12% off. og privat tenesteyting ca 35%

4 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

5 Gangen i prosjektet Forankra politisk Folkemøte i alle grender Dialogmøte med friviljuge Blogg, heimeside og facebook Møte med ei rekkje eksterne organisasjonar Til saman 21 møte i fire undergrupper 9 møte i prosjektgruppa Økonomiske prioriteringar

6 Sansebasert læring Kropp Øye Smak & Lukt Øre Hand Vågåkompetansen Arenaer Natur - Jotunheimen Foto Morten Krogvold Mat Arne Brimi Musikk Handverkstradisjonar Livskompetanse Gleda ved å leve Motet til å skape Evna til å lære Trongen til å leike Krafta til å vekse Fagkompetanse Munnleg norsk Lese Skrive Rekne IKT som reiskap

7 Det Skapande Vågå Tidleg innsats Samarbeid med heimen KROPP Drama / teater Natur og kultur Uteskule og naturen Yoga / meditasjon Filosofi SYN OG BLIKK Visuell kunst Vågå som fotobygd Morten Krogvold Drama SMAK OG LUKT Arne Brimi sitt smaksprosjekt Naturens kjøken HØRSEL Musikk og dans Drama / teater KUNNSKAP I HANDA Handverkstradisjonar i Vågå

8 Tre satsingsområde 1. Tidleg innsats 2. Forpliktande samarbeid mellom skule/barnehage og heimen 3. Heilskaplege menneske i ein heilskapleg skule og barnehage

9 Tidleg innsats Tidlegare identifisering Starte allereie i barnehagen Heilskaplege og koordinerte tiltak Sjå heile ungen i samanheng Vil førebygge utfordringar seinare i skuleløpet Vil lykkast betre med tilpassa opplæring

10 Samarbeid med heimen Alle vil det beste for sine ungar Må byggje ned barrierar mellom heim og skule / barnehage Roller og forventingar må avklarast Skule / barnehage og heim må jobbe i same retning Kan Vågå bli fyrste kommune med forpliktande samarbeidsavtale mellom heimen og skule / barnehage?

11 Heilskaplege menneske Sansebaserte læringsarenaer Bruke våre lokale fortrinn Skapande menneske Nye og varierte undervisningsmetode som grunnlag for betre basisferdigheiter Lokale læreplanar sikre Vågå-skulen Natur, foto, mat, musikk og handverkstradisjonar i Vågå

12 FORANKRING, PRIORITERING OG FOKUS! Auka læringsutbytte for alle Øyremerking, omdisponering og omstrukturering Sett av tid til leiing Langtidsperspektiv Forankring Fokus Prioritering KOMMUNE 3. SEPTEMBER

13 VÅGÅ I VERDA, VERDA I VÅGÅ KOMMUNE 3. SEPTEMBER

14 KVA ER BODSKAPEN TIL DYKK? Når det er mogleg for Vågå, er det mogleg for alle viss ein vil! KOMMUNE 3. SEPTEMBER

15 FRÅ BRUM TIL ONENOTE KOMMUNE 3. SEPTEMBER

16 VAKEN OG VÅGAL I VÅGÅ Forprosjekt: Undergruppa for IKT meiner at vi må ha det grunnleggjande utstyret og den grunnleggjande kompetansen på plass før ein går vidare. Vi meiner at har vi utstyr og kompetanse for å kunne bruke digitale verktøy i alle fag, vil også meir kreativ bruk av IKT vere lett å oppnå. Digitale verktøy skal vere mogleg å bruke i alle fag, også innanfor dei områda dei tre andre gruppene jobbar med. Endeleg prosjektrapport: Innanfor det kreative arbeidet vårt, er arbeidet med digitale verktøy viktig. Prosjektgruppa går inn for, i tråd med ønskje frå undergruppa, at ein styrker den pedagogiske bruken av IKT. Då treng vi både kompetanseheving av personalet og oppgradering av utstyr, og det er viktig å få på plass det grunnleggjande innanfor utstyr og kompetanse, slik undergruppa for IKT også understreka. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

17 Kvar skal vi? Skaffe oss teknologi og kompetanse, slik at vi kan: Bruke IKT som hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet for å oppnå meir og betre læring i fag. Gje elevane kunnskap i bruk av moderne teknologi. Bruke teknologi aktivt i administrasjon, planlegging og samarbeid. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

18 FASE 1 (FRAM TIL SOMMAR 2013) Bygging av infrastruktur. Utprøving av 1 til 1 på 5. og 8. årssteg. Kompetanseheving. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

19 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

20 INFRASTRUKTUR System for klargjering av nye PC-ar og automatisk distribusjon av programvare til desse. Automatisk backup av elev- og lærardata. Fil- og utskriftstenester som sikrar at elevanes arbeid til ein kvar tid blir lagra på tenar når dei er innom på skulenettet (det blir lagra på PC-en når dei er heime). Sentralt styrt trådlaust nett på alle skulane. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

21 UTPRØVING 1:1 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

22 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

23 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

24 Kompetanseheving Innføring i OneNote for alle lærarar på planleggingsdag hausten Rettleiing i pedagogisk bruk av OneNote for 5. og 8. steget frå slutten av oktober Digital dømmekraft for 6. til 10. årssteg, lærarar og foreldre i april KOMMUNE 3. SEPTEMBER

25 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

26 FASE 2 1 til 1 for alle elevar frå 1. til 10. årssteg. Bruk av Office 365. Digitale tavler i alle klasserom. Rettleiing i pedagogisk bruk av OneNote for årssteg som ikkje var med i fase 1. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

27 Elevane vil gjennom Office365 kunne: Lagre av dokument og anna på nettet som gjev dei moglegheit til å arbeide med skulearbeid frå kor dei måtte vere, og på forskjellige einingar: PC, mobil, nettbrett etc. Ha ei e-postadresse knytt til skulen, som og kan vidareførast etter avslutta skulegang. Ha ein delt kalender. Ha moglegheiter for å delta i nettmøte (video- og tale). Ha gruppeområde kor elevar kan samarbeide seg i mellom og med lærar om forskjellige prosjekt. Her har lærarane moglegheiter til å legge ut innhald som elevane skal arbeide med. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

28 RESSURSGRUPPE Leiar. 3 lærarar (ein på kvar skule). Vil få skolering frå Pedkonsult i å drive opplæring i OneNote. Oppgåve: Drive opplæring og rettleiing i lærargruppe. Vere med å arbeide fram kursen vidare i pedagogisk bruk av IKT. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

29 KOMMUNE 3. SEPTEMBER

30 MÅLSETTING (ALLE SKAL MED) Alle lærarar årssteg nyttar OneNote aktivt i undervisninga i minst eitt fag. Alle er kjende med CD-ord slik at dei kan rettleie elevar i bruk av programmet. Alle brukar TV2-skole i undersvisninga når det er naturleg i høve til tilgjengelege tema. IKT-plan og Digital dømmekraft blir brukt som ressurs i planlegging og undervisning på alle årssteg. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

31 NYE UTFORDRINGAR Vaksenopplæring. Barnehage. KOMMUNE 3. SEPTEMBER

32 KVA ER BODSKAPEN TIL DYKK? Når det er mogleg for Vågå, er det mogleg for alle viss ein vil! KOMMUNE 3. SEPTEMBER

33 KONTAKTINFORMASJON Jan-Egil Fossmo Lena Andersen Sektorsjef, oppvekst og kultur Ansvarlig Atea i Skolen KOMMUNE 3. SEPTEMBER

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer